Hamas ondanks gruwelijkheden slechts op de 13e plek van gevaarlijkste terreurorganisaties

Ondanks de talrijke peilloze gruwelijkheden die Hamas de afgelopen week heeft begaan tegen Israëlische burgers staat de Palestijnse terreurorganisatie slechts op een vrij bescheiden plek in de wereldwijde terreurlijsten. Daar heeft zelfs het feit dat de moslimterroristen van Gaza de afgelopen week hun totale aantal Israëlische slachtoffers in één klap bijna verdrievoudigd hebben geen invloed op, zeker niet als de officiële terreurdefinities van de Global Terrorism Datase (GTD) worden toegepast op álle organisaties die direct of indirect de dood van onschuldige mensen op hun geweten hebben. Dan blijken er namelijk andere, zeer bekende wereldwijd opererende organisaties tot de allerergste daders ooit te behoren, met aantallen slachtoffers waarbij Hamas volledig verbleekt.

Met een trieste blik kijk ik naar de ontwikkelingen in Israël. Natuurlijk, als gezins- en familieleden of vrienden op zo’n beestachtige wijze worden afgeslacht en je verliest voor altijd je dierbaren, zit je zo vol met verdriet, woede en haat, dat je het liefst meteen de hele Gazastrook zou willen platbombarderen totdat er geen levende ziel meer overblijft.

Politici horen echter een veel minder emotionele, bredere en vooral bedachtzamere blik te behouden. Bij de vergeldingsaanvallen die Israël tot nu toe heeft uitgevoerd zijn vele honderden Palestijnen om het leven gekomen, en hebben duizenden hun huizen verloren. Bovendien raken zo’n 1 tot 2 miljoen mensen verstoken van elektriciteit, voedsel en zelfs water omdat Israël de levering daarvan heeft stopgezet. Dat is kwaad met kwaad vergelden, valt onder regelrechte oorlogsmisdaden en is naar mijn overtuiging op geen enkele manier goed te praten.

(Overigens blijf ik me verbazen over het voortdurend negeren van het feit dat de Gazastrook óók aan Egypte grenst. Waarom opent dit Arabische broederland, nota bene dezelfde religie aanhangend, niet gewoon deze grens en voorziet het met internationale hulp de Palestijnse burgers van de broodnodige hulp? Het antwoord is even simpel als onthutsend: omdat de Egyptenaren eveneens ervaring hebben met islamitische terroristen, en hen eveneens niet vrij op hun grondgebied willen laten rondlopen. Desondanks zou het veel logischer zijn als de internationale gemeenschap Egypte onder druk zet om de grens met de bevriende Gazastrook te openen. Alleen: dat gebeurt niet.)

Blinde wraak Israël kan tot wereldwijd bloedbad leiden

De regering Netanyahu dreigt met de huidige koers van blinde wraak een nog veel groter, internationaal conflict te veroorzaken, een ongekend grote oorlog met bijna de hele moslimwereld die vrijwel zeker de lont in het kruitvat van de Derde Wereldoorlog zal ontsteken. De vliegdekschepen die ter plekke en/of onderweg zijn, zullen vermoedelijk niet inactief blijven. De VS heeft zichzelf immers wettelijk verplicht om Amerikaanse gijzelaars te allen tijde te bevrijden. Indien er geen bestand en overeenkomst wordt gesloten, moet Hamas dus ook gaan rekenen op militair ingrijpen door de VS.

Turkije, enkel nog in naam NATO-lid maar in realiteit een gevaarlijke vijand met geheel eigen doelstellingen (het herstel van het Ottomaanse Rijk), heeft bij monde van president Erdogan de Amerikanen reeds gewaarschuwd tegen eventueel militair ingrijpen. Als de Turken – met het tweede sterkste leger van het NATO bondgenootschap – tussenbeide komen om Hamas te beschermen, zal er een internationale explosie van geweld ontstaan die zal leiden tot een bittere strijd die, gezien de enorme Turkse gemeenschap in Europa, tot in onze eigen straten zal worden uitgevochten.

Of uiteindelijk WO-3 de bedoeling was toen het veiligheidskabinet in Jeruzalem besloot om de vele waarschuwingen van de inlichtingendiensten te negeren en deze terroristische massamoordaanval van Hamas opzettelijk de ruimte te geven, kan onmogelijk met zekerheid worden gesteld. Gezien de almaar agressievere houding van het VS/NATO complex (denk aan de in 2014 begonnen anti-Russische etnische zuiveringsoorlog door het fascistische Oekraïense regime, dat ook door ons land wordt gesteund), waar Israël nauw mee verbonden is, valt dit echter zeker niet uit te sluiten. Een zeer enge gedachte, want het tekent de wanhoop en waanzin die bij ‘onze’ leiders in het Westen is toegeslagen.

Alternatieve Terreur Toplijst

En die wanhoop en waanzin is zorgwekkend genoeg alleen maar erger aan het worden. Dat valt op te maken uit de nauwe steun voor, en zelfs anti-democratische overlevering van onze soevereiniteit aan organisaties die zich volgens een ruimer en aangepast begrip van de officiële definities schuldig maken aan terrorisme, en wel op een ongekende schaal. Volgens de nog onbekende, officieel niet erkende alternatieve I.I.T.I (Independent International Terror Index) zou de toplijst van de gevaarlijkste actieve wereldwijde terreurorganisaties er in werkelijkheid namelijk zo uit behoren te zien (1):

positie

naam

geschat aantal slachtoffers

/(prognose)

1.

WHO

(World Health Organization)

officieuze IITI naam: World Hell Organization

17.000.000

2.

NATO

(North Atlantic Treaty Organization)

officieuze IITI naam: North Atlantic Terror Organization

4.500.000

3.

WEF
(World Economic Forum)

officieuze IITI naam: World Extermination Forum

(7.000.000.000)

4.

BMGF

(Bill & Melinda Gates Foundation)

officieuze IITI naam: Bill & Melinda’s Global Famine

 

5.

ISIS

(islamitisch – o.a. Irak, Syrië)

38.000

6.

PKK

(separatistisch, communistisch – Koerdistan)

36.000

7.

Taliban

(islamitisch – Afghanistan)

26.000

8.

Boko Haram

(islamitisch – Nigeria)

25.000

9.

Naxalieten
(maoïstisch, India)

8000

10.

Al-Shabaab
(islamitisch, Somalië)

6500

11,

TTP

(Taliban Pakistan – islamitisch)

5000

12.

NPA

(communistisch, Filipijnen)

4500

13.

Hamas

(islamitisch, Palestijnse Gazastrook)

2200

Een nadere uitleg van de bovenste vier

1. WHO: Volgens onafhankelijke internationale researchers hebben de door de WHO gepromote en indirect oplegde c.q. afgedwongen Covid-19 prikken tot 17 miljoen doden veroorzaakt (een aantal dat door de gevestigde orde natuurlijk wordt ontkend), zonder dat daarbij ook maar één leven aantoonbaar werd gered door deze valselijk als ‘vaccins’ gelabelde genmanipulatie injecties.

De kwalijke rol die de WHO heeft gespeeld en nog speelt bij het verstrekken van andere vaccins die aantoonbaar grote aantallen slachtoffers hebben geëist (zowel doden, gewonden als gehandicapten) is hier nog niet in verrekend, deels omdat de Bill & Melinda Gates Foundation hier eveneens verantwoordelijk voor is.

Naast het gegeven dat het aantal slachtoffers snel blijft oplopen door de extreme oversterfte in veel landen, dreigt de WHO via het gewraakte pandemieverdrag de allereerste totalitaire wereldmacht te worden die definitief een einde maakt aan onze grootste vrijheden, waaronder de zeggenschap over ons eigen lichaam. Dat maakt de WHO tot de met afstand allergevaarlijkste terreurorganisatie ooit, een die zelfs een bedreiging kan gaan vormen voor het voortbestaan van de mensheid. Vandaar de officieuze IITI naam ‘World Hell Organization’.

2. NATO: Het getal van 4,5 miljoen NATO slachtoffers werd afgelopen zomer door het Duitse parlementslid Sevim Dagdelen (Die Linke) in een toespraak naar buiten gebracht. Hoewel het aantal directe slachtoffers van NATO wapens officieel maar een fractie bedraagt, gaat het hier vooral om de verschrikkelijke gevolgen van de NATO (=Amerikaanse) oorlogen in onder meer het voormalige Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Libië en andere landen. De zinloze oorlog in Oekraïne kan met z’n ca. 260.000 slachtoffers ook op het conto van het agressieve Westerse aanvalsgenootschap (want dat is het) worden geschreven. Immers, als het Westen de ondertekende Minsk vredesakkoorden had gehonoreerd, dan was deze hele oorlog nooit losgebarsten.

3. WEF: Aan het World Economic Forum van Klaus Schwab zijn weliswaar (nog) niet rechtstreeks slachtoffers toe te wijzen, maar de organisatie is via zijn aanhangers en beleidsuitvoerders zo langzamerhand het meest uitgesproken in het streven naar ontvolking van onze planeet. (Overigens werd die depopulatie doelstelling al vastgelegd in 1974 in het geheime NSSM-200 memorandum, destijds opgesteld door Henry Kissinger en Zbigniew Brzezinsky.)

Neem bijvoorbeeld WEF-professor Dennis Meadows, die onlangs uitlegde hoe hij de wereldbevolking desnoods onder dwang van een ‘slimme’ dictatuur wil terugbrengen naar 1 of 2 miljard, wat betekent dat er zo’n 6 à 7 miljard mensen moeten verdwijnen.

Dat u even weet aan welke organisatie onze eigen regering – met steun van bijna de hele Tweede Kamer – zich verbonden heeft, en zich heeft verplicht om actief beleid op te stellen en uit te voeren om de WEF doelstellingen te verwezenlijken.

4. BMGF: De Stichting van de beruchte Gates familie steunt alle totalitaire NWO en SDG doelstellingen die maar denkbaar zijn, van digitale ID’s tot verplichte massavaccinaties en strenge marxistische klimaatmaatregelen (zijn nieuwste absurde idee: het kappen van miljoenen bomen op de zogenaamde ‘opwarming’ tegen te gaan). Met zijn miljarden krijgt Gates inmiddels ook steeds meer controle over de wereld voedselproductie. Gezien de volgens critici te verwachten gevolgen van zijn plannen heeft de BMGF daarom deze officieuze IITI naam gekregen: Bill & Melinda’s Global Famine.

Het precieze aantal slachtoffers van deze misantroop is heel lastig te bepalen, niet alleen omdat het met name om indirecte slachtoffers gaat, maar ook omdat Bill het leeuwendeel van de belangrijkste Westerse mainstream media in handen heeft gekregen, en de facto bepaalt wat er wel en wat er niet geschreven mag worden. Bill Gates heeft via de GAVI alliantie ook een enorme vinger in de pap bij de WHO.

In 2010 zei de voormalige Microsoft topman in een ‘TED Talk’ dat de wereldbevolking naar 9 miljard zou gaan groeien, en dat daar hij met onder andere vaccins zo’n 10% tot 15% – dus 900 miljoen tot 1,35 miljard mensen – vanaf wilde proberen te halen. Vaccins, niet om levens te redden, maar om levens te voorkomen. Hoe? Door bijvoorbeeld opzettelijk een sterilisatie formule aan tetanus vaccins toe te voegen, zoals miljoenen meisjes in onder meer Kenia, Tanzania, Nicaragua, de Filipijnen en Mexico is aangedaan, wat door de WHO bijna expliciet is erkend.

Stropdassen gevaarlijker dan zwarte maskers

Eugenist Gates behoort zoals bekend tot de kern van de miljardairs (die andere infame namen zoals Soros, Buffet, Turner en Rockefeller bevat) die al tientallen jaren via tal van organisaties en denktanks (zoals de Council on Foreign Relations) streven naar een forse uitdunning van de wereldbevolking naar maximaal 1 miljard – zoals we net zagen de inmiddels openlijke doelstelling van leden van het World Economic Extermination Forum.

Niemand wil paramilitaire Hamas terroristen met hun zwarte gezichtsmaskers in zijn land hebben, maar persoonlijk acht ik de genoemde (en vele andere) globalistische organisaties met hun mannen in keurige pakken met strakke stropdassen vele malen gevaarlijker.

Xander

(1) Op basis van cijfers van o.a. Our World in Data / Terror Periscope / World101 / Global Terrorism Database / Statista / Counterextremism / WorldData / Human Rights Watch en media berichten

—————————————