Grote ophef over Netflix cartoon waarin Jezus Christus zou worden bespot

—————————————————————————————————————————————–

Publicist Robert Spencer: ‘Waar blijft Netflix’ cartoon over Mohammed?’ – Moeten ook christenen het recht willen hebben om niet gekwetst te worden?

—————————————————————————————————————————————–

Er is onder christenen weer grote ophef ontstaan over Netflix. In een aflevering van de cartoonserie Paradise P.D. komt Jezus Christus van het kruis af, maait zijn vervolgers met machinegeweren neer, en heeft daarna seks met twee vrouwen. ‘Blasfemie!’ zeggen een aantal gelovigen die op CitizenGo een petitie hebben georganiseerd om Netflix zover te krijgen de gewraakte aflevering te schrappen. ‘Netflix gaat te ver met zijn vrijheid van meningsuiting, en schildert Jezus op obscene en belachelijke wijze af… Terwijl zelfs lichte satirische afbeeldingen van Mohammed massale publieke woede en beschuldigingen van ‘racisme’ en ‘islamofobie’ opwekten, krijgt deze openlijke aanval op Jezus Christus geen aandacht van de huidige ‘journalisten’.’

De scene in deze aflevering van een door de organisatoren ‘walgelijk kwetsend’ genoemde serie is overduidelijk bedoeld als anti-vuurwapen propaganda. De makers van de cartoon zullen in gedachten hebben gehad dat juist onder conservatieve christelijke Amerikanen het recht op het bezit van vuurwapens zo fel wordt verdedigd, en mogelijk ook dat de meeste van zich als ‘christen’ identificerende presidenten opdracht hebben gegeven tot het bombarderen van tal van landen, waarbij miljoenen slachtoffers zijn gevallen.

‘Waar blijft jullie cartoon over Mohammed?’

‘Heel moedig, Netflix!’ reageert de bekende Amerikaanse publicist Robert Spencer. ‘Waar is nu jullie cartoon met daarin een machete zwaaiende Mohammed die het met de 9 jarige Aisha doet? Als we echte journalisten zouden hebben, dan zouden ze dit aan officials van Netflix vragen. Het antwoord zou zonder twijfel zijn dat Netflix teveel respect voor moslims en de islam heeft om zo’n aflevering te maken.’ (2)

En misschien heeft het er ook wel mee te maken dat sommige gekwetste moslims daadwerkelijk blijken over te gaan tot grof en dodelijk geweld om hun ‘beledigde profeet’ te wreken, daartoe vaak aangemoedigd door miljoenen demonstranten wereldwijd. In eigen land herinnert iedereen zich de moord op Theo van Gogh nog, of het feit dat PVV-leider Geert Wilders al vele jaren continu onder bewaking staat vanwege de vele doodsbedreigingen die hij heeft ontvangen vanwege zijn openlijke anti-islam standpunten.

Moeten ook christenen het recht willen hebben om niet gekwetst te worden?

Ik heb zelf de bewuste scene bekeken, en snap dat het voor veel gelovigen erg kwetsend kan zijn. Zelf zie ik eigenlijk vooral een satirisch stukje waarin de hypocrisie van het Amerikaanse conservatieve christendom aan de kaak wordt gesteld, en niet direct Jezus Christus Zelf wordt aangevallen, maar degenen die zeggen Hem te volgen en te vertegenwoordigen.

Christenen hebben zich de laatste jaren steeds actiever aangesloten bij de wereldwijde trend die de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt wil maken aan het ‘recht’ om niet beledigd of gekwetst te worden. Grappen maken over moslims, homo’s, immigranten, zwarten – het is allemaal ‘not done’ en valt tegenwoordig bijna meteen onder racisme of discriminatie. Humor en zelfspot is stap voor stap uit de samenleving aan het verdwijnen, en het is de vraag hoelang het beroep cabaretier nog zal bestaan.

Hoe begrijpelijk de petitie tegen Netflix ook is, christenen zullen hiermee in de ogen van andersdenkenden niet anders zijn dan moslims die woedend de straat opgaan en vlaggen verbranden als er in Europa weer eens een Mohammed cartoon is gepubliceerd.

‘Worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen’

In het Nieuwe Testament staat nochtans duidelijk te lezen dat van christenen een andere reactie wordt verwacht:

‘; worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen; worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk; wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als aller voetveeg,’ (1 Kor.4:12)

‘Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;’ (1 Petrus 2:21-23).

Christenen, wilt u ècht laten zien dat ‘gij geheel anders’ zijt en ‘vernieuwd’ bent in uw denken? Reageer dan niet zoals sommige beledigde moslims, LGBT- en BLM activisten, ‘woke’ ideologen, en noem al die belangengroepjes maar op. Verdraag het dat uitgerekend uw Verlosser bij uitstek het mikpunt is van zoveel spot en haat, een ware ‘steen des aanstoots’ en ‘rots der ergernis’ is, en toon dezelfde reactie als Hij: schreeuw, scheld of vecht niet terug, maar blijf rustig en vriendelijk. En houdt de spot en de haat dan toch aan, schudt dan ‘het stof van uw voeten af’, en ga verder.

‘Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.’ (Rom.12:17-20)

Kortom: als u vindt dat Jezus Christus door Netflix op een totaal verkeerde, schandalige wijze wordt neergezet, val de zender dan niet aan (daarmee maakt u sowieso alleen maar reclame), maar laat met uw eigen leven en houding zien hoe het wèl moet. Misschien valt daar zelfs het zegenen van Netflix co-CEO en oprichter Reed Hastings, en ook vice-president Bela Bajaria, aan wie de petitie is gericht, onder? Dat zou op de langere termijn wel eens meer effect kunnen sorteren: ‘Door lankmoedigheid wordt de machtige vermurwd, een zachte tong verbreekt beenderen’ (Spreuken 25:15)


Xander


(1) CitizenGo
(2) Movieguide (/ Jihadwatch)

Zie ook o.a.:

14-01: Wereldwijde explosie vervolging van christenen, vooral in Afrika

2020:
23-12: Invloedrijke Democraten roepen Joe Biden op om traditionele christendom in Amerika af te breken
05-12: Australisch wetsvoorstel zet tot 10 jaar gevangenisstraf op uitdragen Bijbelse visie op seksualiteit
29-10: Drie katholieken in Franse kerk vermoord door moslim, maar politiek zal religieuze haat blijven ontkennen
30-06: ‘Coalitie van marxisten en islamisten heeft oorlog verklaard aan Westerse samenleving’
06-01: Weer 11 christenen onthoofd door moslims, maar Westen doet nog steeds niets tegen genocide
02-01: In één jaar 3000 christelijke gebouwen en symbolen in Europa vernield, geplunderd of in brand gestoken

2019:
15-11: Islamofobie het politieke wapen van Europees links om critici het zwijgen op te leggen (Officiële Franse cijfers: Meer dan 10 x zoveel geweld tegen christenen als tegen moslims, maar massamedia focussen zich enkel op moslims als ‘slachtoffers’)
19-08: Aartsbisschop Irak: Christendom Midden Oosten wordt uitgeroeid, niemand in Westen geeft er iets om
04-07: Aantal christenen dat om geloof wordt vermoord stijgt naar 11 per dag (/ Moslims veruit het vaakst de daders – Zelfs in VS wordt vervolging van christenen door links ‘gevaarlijke trend’)
08-05: EU en Arabische Liga besluiten dat bescherming islam en immigratie topprioriteit hebben
29-04: Zelfs moslims verbaasd over ontbreken Westers medeleven en woede over christelijke slachtoffers (‘In het nieuwe humanitaire Westerse geweten lijken er maar twee groepen te zijn: degenen die het recht hebben op medeleven en bescherming (vooral moslims), en degenen, zoals christenen, die deze solidariteit niet waardig zijn’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

41

 1. Ben het met Xander eens, we leven in een antichristelijke tijd en woorden doen niet veel pijn, eigenlijk moet je medelijden met die mensen hebben.
  Here Jezus werd ook beschimpt en wij als gelovigen ( kan ) gebeurt dat ook.
  Zolang het hij woorden blijft, ach,

 2. @Willy. Naar EO programma’s luisteren kijken is huilen met de pet op. Voorbeeld de Jongerenprogramma’s op TV of op Radio 5…Dit is de zaterdag en dit is de zondag!
  ’s morgens van 06.00-07.00 uur. De Bijbel komt zelfs niet ter sprake. De rest van mijn antwoord aan u op het Geloofsforum.

 3. Als ik dergelijke zaken zie dan ben ik blij… want dan ik weet dat het einde nabij is en wie het laatst lacht, best lacht… En dat zal Jezus zijn.

 4. @ramshoorn: Ok ik ben jarenlang lid geweest van de EO. Maar in tijd tijd vertrokken daar de meeste bekenden en kreeg ik argwaan. Ook ik heb toen mijn lidmaatschap opgezegd. Het gaat daar niet meer over het Evangelie maar over maatschappelijke problemen waarbij geloof bijzaak wordt. Zoals hun programma met lekkere koffie op het kerkhof. shalom

 5. En dan te bedenken dat de EO in Visie hun programmablad iedere week een filmbespreking van Netflix plaatsen Hoe is het goud verdonkerd daar. Hoe is het goud verdonkerd, ontluisterd het goede, fijne goud! De heilige stenen zijn weggeworpen op de hoek van elke straat.

  Ben blij dat ik mijn lidmaatschap van deze misleidende omroep twintig jaar geleden al stopte. Voor die tijd had de EO een Woord voor de wereld, nu verkondigt ze het woord van de wereld. Dat belooft weinig goeds voor hen. Openbaring 3.

 6. Xander, je laat Gods eer en Naam hier door het slijk halen, en zelf je handen wassen gelijk Pilatus deed! De publiekelijke laster namens Christus moet publiekelijke verworpen worden ( Efeze 5 vers 11) Hier laat je Gods Naam vertrappen, en stel je nog Godlasterlijker dan Netflix zelf.

 7. @ pastoor 9.39 u.
  ” … Vergeef het ze, zeg ik in navolging van Jezus, ze weten niet wat ze doen.,”
  Dus ze zijn gek ?? 😄

 8. xander zegt:
  “Zelf zie ik eigenlijk vooral een satirisch stukje waarin de hypocrisie van het Amerikaanse conservatieve christendom aan de kaak wordt gesteld, en niet direct Jezus Christus Zelf wordt aangevallen, maar degenen die zeggen Hem te volgen en te vertegenwoordigen.”

  Wat ik hier dan weer in zie, en in de rest van het artikel, is de balk in uw eigen oog. U blijft maar vechten tegen ‘de elite’ en probeert met deze website zo ongeveer de wereld en de mensheid te redden waar u natuurlijk veel om geeft. Dan niet met wapens maar met ‘de pen’.

  U heeft blijkbaar nogal een appeltje te schillen met dit ‘conservatieve christendom’ die het allemaal verkeerd begrijpen. Dat blijkt telkens maar weer uit de artikelen.

  Maar u of wij hoeven de mensheid niet te redden, dat is al gedaan door Yeshua zelf. Een volgeling van Yeshua woont nog wel hier maar is geen ‘earthdweller’ meer (verknocht aan de wereld). Vandaar ook dat Yeshua zegt geen wapens te gebruiken. Maar in het algemeen betekent dat, dat je niet moet gaan strijden in of voor deze wereld. Dan ga je de verkeerde strijd aan.

  Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen de machten en heersers van de hemelse gewesten. Maar ik zie nooit eens een oproep tot gebed hier. Het is alleen maar negativiteit en angst om de plannen van de Boze.

  Tot slot de woorden van Yeshua zelf uit de brief aan Sardis (Openbaring van Jezus Christus aan Johannes hoofdstuk 3 vers 9 en 10 uit de King James omdat dit duidelijker is dan de vage Nederlandse vertaling)
  9Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.
  10Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
  Vooral de laatste zin: “zal ik u bewaren uit (niet in, UIT) de wereldwijde verdrukking” bedoeld voor…?

  Sluit je aan bij het juiste kamp en maak je niet zo druk om de strijd die immers al gewonnen is.

 9. Netflix moet de bekeerlingen ongelovig maken en ze voorbereiden op censuur en communisme,slavengedrag.
  Door deep State geïntroduceerd om ze te brainwashen en klaar te maken voor de volgende omwenteling.

 10. Geloof kan je niet afdwingen maar is vrijwillig.
  God ziet in je hart of je geloof echt is.
  Niet omdat je bepaalde rituelen doet, ben je gelovig.
  Dat telt niet.
  Vergeet niet dat God zich verhoudt tot ons, als dat wij ons verhouden tot kleine kinderen.
  Voor Hem kunnen wij onze ware bedoelingen niet verbergen.

 11. Moest m’n dat bij de Islam doen dan was het kot te klein. Maar christenen zijn als een lam dat naar te slachting zal worden geleid. shalom

 12. als ik me daar druk over moet makken ? er zijn zoveel cartoon over die moslims dan over onze jezus

 13. Dit is niet verbazingwekkend als je weet dat Barack en Michelle Obama volop betrokken zijn bij Netflix.

 14. Het is vooral de laffe dubbele standaard van Netflix die storend is.
  Netflix behoort tot dezelfde categorie van linkse hypocrieten als Twitter, Fakebook, CNN en de meeste stand-up comedians, die wel dapper genoeg zijn om de draak te steken met het christendom maar het in hun broek doen als het gaat over islam en moslims.

 15. Commentaar leveren op Netflix heeft weinig zin. Abonnementen opzeggen des te meer. Je moet ze in de portemonnee raken.
  Ik vind het wel diep triest dat ze mijn Heere en Heiland op deze wijze bespottelijk maken. Het zegt iets over Netflix en hoe diep ze gevallen zijn.

 16. Ik bezie die afbeelding als tammuz de afgod der vernieting.
  Die persoon op het kruis stelt de antichrist voor.
  Een soort oracal waarbij netflix met symbolic te kennen geeft dat het bijna tijd is voor hun langverwachte antichrist
  Het kruis is geen bijbels symbool maar het symbool van tammuz en die persoon met lange haren aan dat kruis is iemand anders dan Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth omdat Hij leefde onder de wet en dan zijn lange haren voor mannen verboden dus we weten dat Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth kort geschoren haren had langs achter.
  Ik denk dat dit illuminati symbolic is met verwijzingen naar de antichrist die wetteloosheid en vernietiging zal bewerkstelligen.
  Die afbeelding kan ook gelinkt worden met planeet mars die aanbeden werd als de afgod van de oorlog.
  Die afbeelding behoort tot de mitrash afgoderij waarbij hun leden door wolven worden gezoogd.

 17. En wat zou Wilders zeggen als dit een afbeelding van Mohamed was geweest?Ik weet niet wat de achtergrond van dit prentje is.Het lijkt me geen commercial voor de wapenlobby,maar als je het zo ziet lijkt het wel mensen te sterken in hun opvatting om weer de gewapende strijd met de Islam aan te gaan.Het komt weinig subtiel en smaakvol op me over en christenen mogen zich natuurlijk best gekwetst voelen en daar uiting aan geven.Om dit nou te verbieden vind ik een stap terug.Uiteindelijk zal men ook in de Islam wel wat ruimdenkender worden en ik denk dat dat privee al voor het merendeel binnen de gemeenschap van gelovigen het geval is.

 18. Je zou ook kunnen zeggen dat NETFLIX Amerikaanse broekschijters zijn die het lef hebben de brave Christenen belachelijk te maken maar verder TE LAF ZIJN om de islam op de korrel te nemen. In feite zijn het dus laffe slappelingen die zich verstoppen achter tekeningen.

 19. Beste redactie, roep gewoon iedereen op het Netfix – abonnement op te zeggen uit onvrede. Sowieso waarom kijk je Netfix, getuigt al van weinig smaak en inhoud.
  Schelden doet geen zeer, spot en satire is van alle tijden, lekker goedkoop.
  Laat hen die zich er meebezig houden en besteed er geen tijd en aandacht aan,
  beoefen daarentegen Gods barmhartigheid en bid voor alle zondaars en spotters.
  Jezus zei op het kruis dit: Heer vergeet het hun, zij weten niet wat ze doen.
  Vergeef het ze, zeg ik in navolging van Jezus, ze weten niet wat ze doen.

 20. Xander,
  Ik wist het niet, maar weer zoals altijd prachtig geschreven!
  Ik zou zeggen : we moeten als volgelingen van de Heer geen “lange tenen” hebben en ons niet gekwetst voelen.
  Persoonlijk raakt het me niet, het heeft niets te maken met mijn Heer, de Opgestane en Levende Christus!
  Ik zou zeggen: “vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen&zeggen”.
  Moralisme is ons vreemd.
  Wie liefheeft, heeft God gezien!

  Shalom!
  Joost

 21. Amen! Zegen wie u vervloeken…. zo is Jezus. Laten we putten uit de Bron van liefde en bidden voor hen die blind zijn. Vader vergeef het hen… God is het die oordeelt, niet wij mensen…

 22. Xander, ik denk dat je het hier toch verkeerd ziet. En trouwens wel een erg vertekend beeld hebt van de christenen hier in de VS.Het idee dat die allemaal oorlogszuchtige aanhangers van de wapenindustrie zijn is volkomen debiel. Sorry als dat hard overkomt, maar ik kan er echt geen beter woord voor vinden en dat is wel meer en meer de strekking van de stukken hier.
  Het gaat hen er niet om dat jezus wordt bespot. Dat gebeurt al heel lang en leidt wel tot wat ophef, maar vrijwel nooit tot geweld. de meeste christenen hier in de VS stellen dat men dat zelf maar moet weten en dan zelf de gevolgen maar moet dragen.
  Waar het hen om gaat is de hypocriete actie van netflix (en tv-zenders trouwens) waarbij het tot de norm is verheven om het christendom aan te vallen, maar er nooit en te nimmer ook maar de geringste kritiek op islam te horen is. Daarbij komt dat zij -waarschijnlijk terecht- vinden dat het afkalven van de christelijke waarden samengaat met de toenemende corruptie en ondergang van de beschaving.
  En ja, de conservatieve christenen zijn ook de grootste groep wapenbezitters. Nou en? Ik zou zeggen; handel naar je schrijft en (ver)oordeel hen daar niet voor, want dat is niet jouw taak, Wapenbezit is een grondrecht in de VS en daar zijn hele goede redenen voor. En laat het nu heel toevallig ook zo zijn dat daar waar de strengste (liberale/democratische) wapenwetten gelden er ook de meeste misdaden met vuurwapens plaatsvinden, daar waar ze ‘gunfree zones’ hebben ingesteld er de meeste schietpartijen zijn en daar waar de conservatievere/republikeinse wapen wetgeving nog heerst er de minste misdaden en schietpartijen zijn.

 23. Het is niet de eerste keer dat NETFLIX godslasterlijke films uitzend. Ik ben niet geabonneerd op die Trashzender die het lijden en sterven van Jeshua voor onze zonden bespottelijk maakt.

  In het boek Spreuken van Salomo lees ik een waarschuwing:
  Spreuken 1:22 (NBG51) Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen Spotters aan Spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?

  2 Petrus 3:3 (NBG51) voorzegde al…Dit vooral moet gij weten, dat er in de Laatste Dagen [2021] Spotters met Spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,

  En Paulus leerde in Efeziërs 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, [o.a. Netflix] maar ontmaskert ze veeleer, 12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; 13 maar als dat alles door het [Evangelie] Licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is Licht.

  Psalmen 1:1 (NBG51) Welzalig de man die Niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der Spotters…

  Shalom. Ramshoorn.

 24. @ Sharkey schreef:
  31/05/2021 om 5:32 pm

  Moeilijk, maar geheel mee eens.

 25. @ Xander.
  “Ik heb zelf de bewuste scene bekeken, en snap dat het voor veel gelovigen erg kwetsend kan zijn. Zelf zie ik eigenlijk vooral een satirisch stukje waarin de hypocrisie van het Amerikaanse conservatieve christendom aan de kaak wordt gesteld, en niet direct Jezus Christus Zelf wordt aangevallen, maar degenen die zeggen Hem te volgen en te vertegenwoordigen.”

  Welnu, hoe u van die betreffende beelden daarvan werelds satire inziet is mij een raadsel, maar dat zal wel met persoonlijke geloofsbeleving te maken hebben.
  Het is in feite diepschandelijke Godslastering.
  Maar dat neemt niet weg dat uw overige vermeldingen Bijbels zijn en we ons daarnaar dienen te richten.

  “Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.”
  Halleluja!
  Heerlijk, niet?
  Wat een geweldige troost !!!

 26. @ Wachter, 5.30 u.
  Helemaal gelijk.
  Het zou eens over de islam of over het beledigen van hun hedendaagse afgod Floyd moeten gaan.
  Je zult dan de stoomwolken achteruit je t.v. zien komen.

 27. @ Xander.
  Zeker wel goede gedachten die voortkomen uit het navolgen van Gods Woord.
  Echter Xander:
  wat doet u met uw goede voorbeeld als er een gewelddadige overvaller in uw huis komt, uw vrouw en eventueel kinderen vastbindt, hen dreigt dood te steken of overgiet met een brandbare vloeistof (ik vind het alleen al verschrikkelijk om te schrijven, maar deze dingen gebeuren ècht in Nederland!!), terwijl u een keukenmes of ander goed wapen in de nabijheid hebt en in staat bent om alles per direct te beëindigen, niet anders dan door het doden van de overvaller??
  Wat doet u, Xander?

  (Ik heb de keuze al gemaakt en meer dan dat.)

  Het is uw goed recht uzelf en uw dierbaren te verdedigen tegen geweld en tevens de politie te bellen nadat u de dader vastgebonden heeft. Mod.

 28. N.a.v. Krik Noot. Er is humor en humor. En er zijn echte humoristische cartoons en er zijn puur kwaadaardige cartoons (die over Joden b.v. in de Nazikranten).
  Ik zie in dit plaatje geen enkele humor. Maar ik snap eigenlijk het hele plaatje niet. Wil men suggereren dat christenen zich niet mogen verdedigen? Maar ze zullen toch hun gezinnen mogen verdedigen. Een christen moet toch niet lijdzaam toekijken als zijn gezin wordt mishandeld??
  Dit is een bekend verhaal over de Mennonieten die onder de bolsjewieken vervolgd werden. Ze hadden het ideaal van het pacifisme, maar na hevige vervolgingen besloten ze dat het niet christelijk was gewoon toe te kijken hoe je allernaasten ernstig worden mishandeld, misbruikt, gemarteld of zelfs gedood. Het is het recht om je verdedigen en dat kennen we ook in ons rechtssysteem.
  Er is een scheidslijn, waarbij ‘verdediging’ wordt omgekeerd in een daad van agressie tegen weerloze burgers.

 29. Natuurlijk heeft de elite ook Netflix in hun zak.
  Netflix voert bovenstaand uit wat de elite dicteert t.a.v Jezus.
  Bekend is dat de elite God totaal wil verbannen uit de levens van mensen.
  Het satanische doel van de elite is om als start te beginnen met de cartoonserie Paradise, om de jeugd volop te kunnen voeden met een stroom van walgelijke leugens over Jezus.
  Het lijkt satirisch, maar hier schuilt m.i een duivelse doel achter….!

 30. Al eerder hebben kijkers in India geklaagd dat Netflix de Hindoegodsdienst, de Hindoe Goden en de Hindoes beledigt. Dus dit is al lang aan de gang. Alleen vinden christenen het geen probleem wanneer bijv. Hindoes beledigd worden en omgekeerd zal dat ook zo zijn.
  In deze tijd waarin er kennelijk geprobeerd wordt godsdiensten uit te roeien, zouden de diverse godsdiensten gezamenlijk een front moeten vormen om tegen de belediging van Goden, godsdiensten en gelovigen te protesteren.

 31. Beste mensen, trek je van dergelijke flauwe kul toch niks aan datzelfde vind ik overigens ook van de moslims die zich opwinden over de cartoons die hun religie in de spotlights zet.
  Er zijn wel andere dingen waar je terecht over in kan zitten.

 32. Als het over de profeet Mohammed zou gaan, zouden, voorop de linkse hypocrieten van GL en D66, op hun achterste benen steigeren, evenals de PvdA en de schijnheiligen van het CDA. Het is om te kotsen. Maar deze tijd benoemde Paulus al in zijn brief aan Timoteüs en wel 2 Tim. 3.

 33. Allemaal voor EIGEN rekening…..als je begrijpt wat ik bedoel……….

 34. Een mooie oproep aan alle christenen om geen geweld te gebruiken.
  Ik hoop dat deze oproep nagevolgd wordt. Helaas heb ik nog het beeld van een journalist die door een christelijke recht voor de deur van een kerk omvergereden werd op mijn netvlies staan.
  En ik vermoed dat er ook op dit forum veel lezers zitten die de humor van deze cartoon niet in zien.
  Dus ik houd mijn adem in en hoop dat het met een sisser afloopt en dat er geen moskeeën in brand vliegen of steden geplunderd worden.

Comments are closed.