Georganiseerd sadistisch kindermisbruik door Nederlandse elite eindelijk op politieke agenda – of toch niet?

—————————————————————————————————————————————-

‘Alle vertrouwen in de rechtsstaat dreigt verloren te gaan’ nu Justitie zichzelf mag onderzoeken – Argos uitzending met Poolse docu: ‘Bordelen in Duitsland, België en Nederland met kinderen vanaf 4 jaar gerund door moslims’

—————————————————————————————————————————————–

Sinds het enige echte overgebleven platform voor onderzoeksjournalistiek in de Nederlandse mainstream media, Argos (VPRO), sinds vorig jaar uitgebreid aandacht besteedt aan sadistisch kindermisbruik door de Nederlandse elite, lijkt het eindelijk serieus te worden genomen door de politiek. Of toch niet? De Tweede Kamer nam weliswaar unaniem een – nota bene door de minister ontraadde (!) – motie aan om een onderzoekscommissie in te stellen, maar die commissie is op voorhand een wassen neus, aangezien de ergste door slachtoffers aangewezen beschuldigden, topmedewerkers van het ministerie van Justitie, volledig controle behouden over deze commissie en de uitkomsten daarvan (oftewel: wéér de slager die zijn eigen vlees keurt). Heeft de overheid soms iets te verbergen?

Tenminste drie Argos uitzendingen uit 2020 zouden door iedere Nederlander beluisterd en bekeken moeten worden:

* Glasscherven en duistere rituelen (27 juni)
* Ritueel kindermisbruik en wegmaking door politie en justitie (23 oktober)
* Het verhaal van Lisa (28 december)

U kunt zelf constateren hoe onafhankelijk en kritisch de onderzoeksjournalisten te werk gingen. De schokkende verhalen van slachtoffers werden beslist niet meteen voor ‘waar’ aangenomen – integendeel. Maar naarmate het onderzoek vorderde, kwamen de journalisten erachter dat er heel veel gaten te schieten waren in de verklaringen van de overheid (justitie en politie), die meer dan eens bijzonder dubieus handelden en zelfs bewijs achter hielden en/of niet in behandeling namen.

Tegelijkertijd kwam er steeds meer door externe experts bevestigd bewijs boven tafel dat de slachtoffers wel eens de waarheid zouden kunnen spreken. En die is even gruwelijk als schokkend: zowel mannelijke als vrouwelijke topbeambten van onder meer Justitie en de gerechtelijke macht zouden zich al jaren schuldig maken aan systematisch extreem sadistisch kindermisbruik, tot het doodverkrachten van pasgeboren baby’s aan toe.

Gideon van Meijeren en Huig Plug

Een officieel erkende klokkenluider van Justitie, Huig Plug, maakt zich er lange tijd hard voor en spreekt bewindslieden en beambten er in Den Haag openlijk op aan. De daders zouden volgens hem deel uitmaken van een nationaal en internationaal elitair satanisch pedo-netwerk dat al vele tientallen jaren door zowel een deel van de politietop als alle kabinetten zou worden beschermd.

In het parlement heeft één – door bijna de hele Kamer openlijk verguisde – volksvertegenwoordiger het op zich genomen om dit zo lang doodgezwegen of juist weggelachen topic eindelijk tot op de bodem te laten uitzoeken: Gideon van Meijeren (FvD).

Ruim een week geleden had Van Meijeren een gesprek met Erik van de Horst (Café Weltschmerz) over de schofterige wijze waarop parlementariërs en ministers hem soms behandelen, niet alleen vanwege het feit dat hij enkele glasharde leugens van hun onaantastbare ‘heiland’ Mark Rutte aantoonde, maar ook omdat hij enkele meer dan terechte vergelijkingen maakte tussen het uitsluiten van bevolkingsgroepen voor en tijdens WO-2, en de recent ingevoerde QR-vaxpas Apartheid.

Vanaf ca. 11 – 12 minuten ging het gesprek over ritueel sadistisch kindermisbruik dat Van Meijeren in de Tweede Kamer wilde aansnijden. De voorzitter ontnam hem echter toen het woord, klaarblijkelijk omdat het onderwerp hem niet aanstond, en zogenaamd om ‘ambtenaren te beschermen’, terwijl Van Meijeren geen enkele naam noemde.

GGZ luidt noodklok: Slachtoffers kunnen geen vertrouwen hebben in dit onderzoek

‘Een grote groep GGZ behandelaren heeft onlangs een brandbrief naar het parlement gestuurd waarin ze aangaven dat de onderzoekscommissie (die de minister heeft ingesteld naar dat misbruik) niet onafhankelijk is,’ legt Van Meijeren uit. ‘De reden die ze namens de slachtoffers zelf noemden was dat dit onderzoek plaatsvindt binnen Justitie, en de minister zelf die commissie heeft ingesteld en zelf de voorzitter en het eerste lid heeft benoemd. Terwijl heel veel slachtoffers in hun beschuldigingen zeggen dat er ook hooggeplaatste ambtenaren van dat ministerie van Justitie bij betrokken zijn.’

‘Het is krankzinnig dat een onderzoek naar vermeend misbruik binnen onder meer de ambtelijke top van dat ministerie wordt onderzocht door dat ministerie.’ Van der Horst wijst de kijkers er dan op dat het beslist niet om één enkel misbruik geval gaat, maar om een groot aantal dossiers met overlappende feiten die veelal in dezelfde richting wijzen, namelijk niet zelden in de richting van de ambtelijke top van het ministerie van Justitie.

‘Veel kijkers realiseren zich ook niet dat dit daadwerkelijk voorkomt in Nederland,’ reageert Van Meijeren. ‘Er is hier uitvoerig onderzoek naar verricht door het onderzoeksplatform Argos. Zij hebben hier uitgebreide radio-uitzendingen over gemaakt. Na een oproep kregen ze 200 meldingen van betrokkenen die hierover konden verklaren, waarvan 140 direct over dat sadistische rituele misbruik. Dat is de meest ernstige vorm van kindermisbruik die je maar voor kunt stellen.’

Argos heeft zelf erkend dat ze oorspronkelijk alleen seksueel misbruik onderzochten, en verklaringen over ritueel kindermisbruik aanvankelijk terzijde schoven omdat dit te controversieel was en te ongeloofwaardig overkwam. ‘Want de verhalen gaan echt door merg en been, het is afschuwelijk wat je leest.’

Schade door gynaecologen bevestigd; Kamer erkend bestaan georganiseerd misbruik’

‘Wat Argos heeft geconstateerd is dat in al die verschillende verklaringen van slachtoffers uit het hele land wel heel veel overlappende kenmerken naar voren kwamen. Er werden namen genoemd van vaak dezelfde personen, door verschillende slachtoffers in alle delen van het land die totaal geen link met elkaar hebben. Locaties die in tal van die verklaringen opnieuw naar voren kwamen. Het soort rituelen, de wijze waarop er iets plaatsvond – zóveel overlap.’

‘En de schade bij slachtoffers die werd geconstateerd door gynaecologen,’ vult Van der Horst aan.

Van Meijeren beaamt dit. Slachtoffers worden in de media vaak weggezet als mensen met persoonlijkheidsstoornissen, die daarom onbetrouwbaar zouden zijn. Argos onderzocht echter verhalen van meisjes die zeiden zwanger te zijn geweest en te zijn bevallen, of dat er glasscherven in hun vagina waren gestopt. Gynaecologen hebben deze verhalen na lichamelijk onderzoek bevestigd, en wat die glasscherven betreft geconstateerd dat het onmogelijk was dat die meisjes dat zelf zouden hebben gedaan.

Naar aanleiding van dit onderzoek van Argos nam de hele Tweede Kamer eind vorig jaar unaniem een motie aan waarin werd geconstateerd ‘dat georganiseerd sadistisch kindermisbruik plaatsvindt’, en de regering werd verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aard en omvang hiervan. ‘Die motie werd door de minister ontraden, en dat geeft al te denken… Die zit dus heel duidelijk niet te wachten op een onderzoek.’

WC-Eend 2.0: ‘Justitie onderzoekt misstanden bij Justitie’

‘Vervolgens duurt het heel lang voordat er iets gebeurt. Na allerlei omwegen komt er een besluit van de minister waarin hij zelf binnen het ministerie een commissie instelt, zelf de voorzitter en het eerste lid benoemt, en ook nog eens aangeeft dat de onderzoeksresultaten niet direct naar de Kamer mogen worden gestuurd, maar eerst langs de minister moeten. Een hele groep GGZ behandelaren luidde toen de noodklok. Ze zeiden dat de slachtoffers niet vrijuit kunnen spreken binnen deze commissie, omdat die totaal niet onafhankelijk is… Dan heeft het op voorhand totaal geen zin om überhaupt (met dat onderzoek) te beginnen.’

Van der Horst: ‘Dit rammelt aan alle kanten. Het is bijna WC-Eend 2.0.’ Van Meijeren: ‘Ja, het is krankzinnig… De slachtoffers geven aan dat er hooggeplaatste ambtenaren van Justitie bij betrokken zijn. Dat is niet nieuw, want in de jaren ’90 heeft het Rolodex onderzoek plaatsgevonden, en is er eerder een commissie ingesteld waarbij je vaak zag dat ambtenaren van Justitie erbij betrokken zijn.’

‘En niet de minsten!’ bevestigt Van der Horst. ‘De naam van Joris Demmink gonst al decennia lang rondom verhalen die met dit soort misbruik te maken hebben.’ Demmink is een voormalige secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van Justitie. Van Meijeren reageert dat Demmink ‘weliswaar niet veroordeeld is, maar wel een grote rol speelt in dit hele dossier. Zijn naam is één van de namen die constant weer blijft opduiken. Dus als je dit onafhankelijk wilt onderzoeken zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat in ieder geval Justitie er niet bij betrokken is.’

‘Iedereen die niks te verbergen heeft zou hier toch voorstander van moeten zijn?’ vraagt Van der Horst. ‘Ik kan ook geen reden bedenken waarom je ertegen zou zijn dat dit onderzoek buiten Justitie plaatsvindt,’ stemt van Meijeren in. ‘Wat is het argument om te zeggen dat dit echt binnen Justitie moet? (En dat de uitslagen eerst langs de minister moeten?) Waarom kan er niet gewoon in overleg met die (GGZ) behandelaarsgroep een commissie worden ingesteld? Maar nu gebeurt het op een manier waar die slachtoffers totaal niet mee kunnen leven. Dan heeft het dus geen enkele zin meer.’

‘Alle vertrouwen in de rechtsstaat dreigt verloren te gaan’

‘Al zou maar 10% van de verhalen van die slachtoffers waar zijn, dan nog is het zo schokkend dat dit niet in Nederland mag gebeuren,’ gaat Van Meijeren verder. Want ‘dit zou betekenen dat alle vertrouwen in de rechtsstaat – voor zover mensen dat nog hebben verloren gaat. Het gaat om mensen op zulke invloedrijke posities. Dat beperkt zich niet alleen tot Justitie, er worden personen binnen de rechterlijke macht genoemd, binnen de advocatuur, invloedrijke en hooggeplaatste personen die elkaar de hand boven het hoofd houden.’

Mocht er niet alsnog een onafhankelijke commissie komen, dan hoopt Van Meijeren op een initiatief van het Buitenparlementaire Onderzoeks Comité (BPOC), die zich tot nu toe vooral concentreren op het coronabeleid. Wat het kindermisbruik betreft is het wel dringend noodzakelijk dat dit absoluut vertrouwelijk gebeurt, want ‘de slachtoffers zijn vaak doodsbang dat ze te maken krijgen met nog meer geweld en bedreigingen.’

‘Worden meer mensen zich nu bewust dat dit echt plaatsvindt in ons land?’

Argos heeft in ieder geval aangetoond dat sadistisch/satanisch ritueel kindermisbruik door de Nederlandse elite geen wappie-complottheorie is, maar daadwerkelijk plaatsvindt in ons land. ‘Ik mag hopen dat de andere Tweede Kamerleden inzien dat dit echt een fundamenteel onderwerp is dat tot op de bodem uitgezocht moet worden… Maar we moeten ons realiseren dat we te maken hebben met een partijkartel… Dus het kan dat de coalitiepartijen nu van de minister te horen krijgen dat dit onderzoek echt onder zijn toezicht moet plaatsvinden, en daarom tegen mijn motie (voor een onafhankelijke commissie, die hij op 25 oktober gaat indienen) zullen stemmen. Ik heb wel gekkere dingen gezien.’

Van der Horst: ‘Ik verwacht echter niet dat de mainstream media hier ooit aandacht zullen besteden, want dat is tot nu toe ook nog niet gebeurd.’ Destijds kreeg de zaak Demmink wel een beetje media aandacht, maar slechts heel terughoudend. Alleen op de alternatieve vrije platforms zoals Weltschmerz is nog ruimte voor dit soort onderwerpen (maar voor hoelang? zaken die de heersende elite niet aanstaan worden steeds vaker simpelweg van het net gegooid).

Van Meijeren, die ook zelf in gesprek is met een aantal slachtoffers en GGZ behandelaren, besluit met de hoop dat steeds meer mensen ervan bewust worden dat dit voorkomt in Nederland, omdat die bewustwording hard nodig is in de strijd om de waarheid boven tafel te krijgen. (Helaas leert de ervaring dat 99 van de 100 mensen weigeren te geloven dat er zulke wrede mensen bestaan, of er sowieso niets over willen horen en reageren met: ‘Misbruik? Dat komt bij ONS niet voor, hoor. Niet in onze familie, niet in onze kerk, niet op onze school, niet in onze partij of organisatie.’ Die ontkenning geeft kindermisbruikende roofdieren (feitelijk allemaal narcisten en psychopaten) op voorhand feitelijk de vrije hand. – X).

‘We mogen nooit accepteren dat dit soort absurde en kwaadaardige misstanden in een doofpot belanden.’

Kijk hier het hele gesprek met Gideon van Meijeren (34 min.):

‘Europese bordelen met kinderen vanaf 4 jaar gerund door moslims’

En nogmaals: kijk vooral de bovengenoemde Argos afleveringen, en als u dan toch bezig bent, zeker ook een recente Argos uitzending met daarin de schokkende Poolse documentaire ‘Eyes of the Devil’ over de kinderhandel in Europa. Kinderen vanaf 4 jaar (!!!) worden door criminele netwerken in kinderbordelen in onder andere Duitsland, België en Nederland geplaatst en op de meest gruwelijke wijzen misbruikt. Als ze dan ‘op’ zijn, worden velen van hen vermoord.

Deze bordelen, die bezoek krijgen van de hoogste Europese elite die met privé jets en limousines worden aangevoerd, worden volgens de anoniem geïnterviewde Poolse insiders / kinderhandelaren gerund door moslims, vooral omdat de islam seks met kinderen toestaat:

Terwijl hersenloos en banaal vermaak wekelijks miljoenen kijkers trekt, is deze docu op dit moment slechts 2600 keer bekeken. Een beschaving die niets meer geeft om het lot van zijn eigen kinderen (en daarmee zijn toekomst), is een beschaving die gedoemd is ten onder te gaan.

Gezien de ontwikkelingen sinds 2020, en zeker het sinds dit jaar injecteren van kinderen met hoogst omstreden en aangetoond zeer gevaarlijke en schadelijk gebleken experimentele stoffen tegen een virus waar zij nul risico door lopen, zal die ondergang niet heel lang meer op zich laten wachten.


Xander


(1) Café Weltschmerz
(2) Argos
Afbeelding: Gerd Altmann via Pixabay 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

58

 1. @cornelis schreef:
  21/10/2021 om 3:08 am
  “even iets anders,ik keek net even naar mijn energie verbruik van de afgelopen maand en dat viel mee,totaal 130 euro soms meer maar soms minder,maar ik zag ook gelijk dat ik mijn energie contract moest verlengen want het oude loopt af of ik ga bij een andere.Eens even kijken wat het me nu gaat kosten vanaf jan 2022 en ik schrok me rot!!Dus ik er mee aan de gang en na een paar klikken gaf het al aan hoeveel ik vanaf jan 2022 moet gaan betalen vij dezelfde energie bedrijf ,ik betaalde dus 130 euro maar vanaf jan 2022 450,00!!!!!Zij willen koste wat het kost ons kapot maken!Nu heb ik mijn aow en een klein pensioentje maar het gaat moeilijk worden.Is echt schandalig!”

  Ik heb een vermoeden dat dit ook weer volksverlakkerij is.
  Nu het wat kouder wordt, denken ze weer de energieprijs te kunnen opvoeren, die al tot woekerprijzen kunnen gerekend worden want het betreft een basisbehoefte maar…..het is nog lang niet ijskoud, het vriest nog niet en als het een zachte winter wordt zoals de afgelopen járen, tegen alle verwachtingen in, dan kunnen ze de smoes van schaarste en grotere vraag door de koude niet meer gebruiken om de prijs kunstmatig te verhogen…dan moeten de prijzen zelfs zakken wegens een over aanbod.

  Deze plotse en enorme stijging op de internationale markt voor aardgas schijnt veroorzaakt te worden door de Russen, die weigeren hun productie op te voeren om aan de vraag te voldoen waardoor de prijs stijgt – dan kunnen we ons afvragen waarom de overheid weer in gebreke blijft door op één paard te wedden en zo chantage gevoelig afhankelijk te zijn van één manipulatieve leverancier ipv het risico van schaarste te beperken door gespreide aardgas toevoer van verschillende leveranciers zodat wij geen speelbal worden van internationale energieleveranciers, dat zou de prijsslag door concurrentie ook gunstig beïnvloeden voor de consumenten.

  Mogelijk is dit weer politieke strategie door mensen weer angst aan te jagen, paniek te zaaien zodat consumenten gauw hun factuur-voorschotten gaan verhogen uit angst dat ze hun uit de kluiten gewassen jaarafrekening in de lente 2022 niet meer zullen kunnen betalen.
  Dit is enkel weer in het voordeel van de energieleveranciers en uiteraard ook van de gulzige overheid die meeprofiteert door de inkomsten van de luxe BTW van 21%.
  Bovendien recupereert de overheid dan ook gedeeltelijk de verhoogde prijs van CO2 per ton, die met 50% gestegen is, en waarvoor ook de gezinnen al met hun belastinggeld de emissies zelf betalen die de overheid aankoopt (om per emissie 1 ton CO2 méér te mogen uitstoten, dus wordt CO2 uitstoot niet verminderd in tegenstelling tot wat de politieke leugenaars beweren!) en nu door hun hoge factuur nog eens mee betalen aan de CO2 zwendel.

  Wie dan ook nog eens dubbel bedrogen wordt, zijn alle eigenaars van elektrische voertuigen, die zullen steeds dieper in hun portemonnee moeten tasten om te kunnen blijven opladen en om te kunnen blijven rijden….elektrisch rijden wordt…onbetaalbaar?
  Of krijgen we dan ultieme controle tot in ons huis door regeltjes hoeveel en wanneer men nog mag opladen met inbreuk op ons privéleven?
  Dit lijkt verdacht veel op de strategie van de diesel indertijd: eerst diesel promoten en als 80% diesel rijdt, dan volop stelen en straffen tot de vervuilende diesel, die ze zelf gepromoot hebben, verdwenen is als de melkkoe leeg is.

 2. Kindermisbruik op de politieke agenda?
  Natuurlijk niet, ze doen er zelf aan mee.
  Wat ik evenwel niet kan begrijpen is waar de ouders en familie van de kinderen blijven? Zij hebben de taak en de plicht om hun kinderen te beschermen en pedofielen aan te pakken die hun kinderen kwaad doen en voor het leven tekenen!
  WAAR zijn ze dan?!!

 3. Men zou de politiek crises naar crises moeten aandoen nu creèren ‘zij’ crises naar crises om het volk bezig te houden.
  Dat lukt hun goed, ”zij” bezitten de machten maar vrezen de onmacht die hun ten deel valt wanneer slechts een macht wordt gegijzeld en overgenomen. Die van de Media.

 4. @ Ufuk Ugur schreef: 20/10/2021 om 5:43 pm
  Argos uitzending met Poolse docu: ‘Bordelen in Duitsland, België en Nederland met kinderen vanaf 4 jaar gerund door moslims’ moslims zouden sex met kinderen normaal vinden.een buitengewoon belachelijke uitspraak dat absoluut geen fundament heeft. U dient uw stelling te onderbouwen. Het is werkelijk te gek voor woorden. Als er een loverbiy is die toevallig ‘moslim’ is
  wil dat nog niet zeggen dat moslims….””””

  Leest u wel eens kranten? Kent u de geschiedenis van de Islam niet?

  https://www.hln.be/islam/marokkaanse-theoloog-verdedigt-huwelijk-met-meisjes-van-9-jaar~a9ee43db/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Een Marokkaans islamtheoloog heeft verklaard dat huwelijken met meisjes van 9 jaar gelegitimeerd zijn en baseert zich daarvoor op de leer van de profeet Mohammed.

  Mohammed huwde 7-jarige
  “Huwelijken met meisjes van 9 jaar zijn niet verboden, want volgens de Ahadith (overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet) is Mohammed met Aïcha getrouwd toen die 7 jaar was en heeft hij het huwelijk geconsumeerd toen zij 9 was”, zo verklaart sjeikh Mohamed ben Abderrahman Al-Maghraoui op zijn site (Maghrawi.net).””

  De Islam en het Pausdom zijn kennelijk 2 handen op een buik. In het recente boek van
  Frederic Martel SODOMA las ik dat er in de Rooms Katholieke Kerk 8000 pedofielen bekend zijn, waaronder kardinalen, bisschoppen, priesters, monniken die hun grijpgrage handen niet van kinderen, jongens en meisjes kunnen afhouden.

  Lees ook het boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan. Alle kranten schreven erover.

  Paus zegt ‘dat 2 procent van RK-geestelijken pedofiel is’ | Trouwhttps://www.trouw.nl › nieuws › paus-zegt-dat-2-proce…Trouw 13 jul. 2014 — Hij beloofde pedofilie binnen de kerk “aan te pakken met de strikte … van de paus dan ruim 8000 pedofielen zijn, ongeveer 1 op de 50.

  Geen wonder dat ontelbare Roomsen en Moslims kerk en moskee verlaten.
  Ik verliet de kerk al 20 jaar geleden en lees sinds die tijd zelf de Bijbel en weet wat die over seks met kinderen leert: Lucas 17:1-3 en Leviticus 18 t/m 20 en Romeinen 1.

  Hoeveel praktiserende Pedofielen heeft deze laffe Paus en de Islam voor het gerecht/justitie gesleept? U mag het zeggen!!!

  Kerken en Moskeeën, Rome en Mekka zijn ten dode opgeschreven in het Boek van Jeshua de Zoon van JHWH/God: Openbaring 16 t/m 20.

 5. even iets anders,ik keek net even naar mijn energie verbruik van de afgelopen maand en dat viel mee,totaal 130 euro soms meer maar soms minder,maar ik zag ook gelijk dat ik mijn energie contract moest verlengen want het oude loopt af of ik ga bij een andere.Eens even kijken wat het me nu gaat kosten vanaf jan 2022 en ik schrok me rot!!Dus ik er mee aan de gang en na een paar klikken gaf het al aan hoeveel ik vanaf jan 2022 moet gaan betalen vij dezelfde energie bedrijf ,ik betaalde dus 130 euro maar vanaf jan 2022 450,00!!!!!Zij willen koste wat het kost ons kapot maken!Nu heb ik mijn aow en een klein pensioentje maar het gaat moeilijk worden.Is echt schandalig!

 6. mira schreef:
  20/10/2021 om 2:17 pm
  AdelaarRobin 11.38 a.m.

  Waar kan ik in de bijbel vinden dat alle kinderen opgenomen zullen worden, ook van ongelovige ouders ?
  Wat gaat er met kinderen gebeuren die tijdens de laatste jaarweek geboren worden ?

  Hier is een video waar ik iets over kinderen kan vinden. https://www.youtube.com/watch?v=OLqZESq6FKQ&t=349s

 7. Recent schreef Jon Rapoport: iedereen ter wereld heeft nu een religieuze ontheffing w.b. het vaccin, omdat er een baby (onverdoofd) voor is afgeslacht.
  In een reactie dezerzijds daarop is gisteren aan een andere site dit geschreven:
  zou het niet verder gaan dan een religieuze ontheffing: wie dit vaccin neemt, wetend dat er een moord voor is gepleegd,
  is de facto een medeplichtige aan deze supersadistische moord.
  Wie zwijgt stemt toe.

 8. @Mod als reactie op 20/10/2021 om 9:42 am van Dirk

  Excuses voor het gebruik van teveel hoofdletters, ik had de titel zo uit youtube gekopieerd als bewijs dat deze documentaire meer dan 1,2 miljoen keer is bekeken.

  Dank voor uw medewerking. Mod.

 9. Nieuw bewijs voor kindermoord bij het creëren van de foetale cellijn die is gebruikt voor het testen van het COVID-vaccin

 10. En wat zou de ouders van het in de jaren 72/73 gruwelijk vermoorde meisje door de moordenaar verteld zijn?

 11. Argos uitzending met Poolse docu: ‘Bordelen in Duitsland, België en Nederland met kinderen vanaf 4 jaar gerund door moslims’ moslims zouden sex met kinderen normaal vinden.een buitengewoon belachelijke uitspraak dat absoluut geen fundament heeft. U dient uw stelling te onderbouwen. Het is werkelijk te gek voor woorden. Als er een loverbiy is die toevallig ‘moslim’ is wil dat nog niet zeggen dat moslims….

 12. De voorzitster van de 2e Kamer was en is een vrouw: waarom u ‘hem’ schrijft is onduidelijk.

  Vele jaren geleden heeft een slachtoffer (naam bekend) tijdens een persoonlijk gesprek ergens in Nederland haar verhaal gedaan en gewezen op de participatie van mark r. en andere bn-ers in deze supersadistische psychopatenpraktijken.
  (zie ook eerdere reactie hieromtrent)
  Deze satanische elite heeft er ook voor gezorgd dat Paus Benedictus aan de kant werd geschoven en ‘vervangen’ door
  neppaus Bergoglio.
  Voor meer informatie (goede maag vereist) http://www.afinalwarning.com/486360.html Advocaat Lin Wood doet boekje open over wie momenteel de touwtjes in handen hebben in de wereld, zolang het duurt…………

  Jon Rapoport (vandaag gepubliceerd op o.m. herstelderepubliek.nl) onthult dat in de jaren 70 dr van Eb, Universiteit Leiden, een pasgeboren baby onverdoofd slachtte om haar DNA te bemachtigen voor vaccins. Deze moordenaar loopt nog vrij rond…. Je moet er niet aan denken dat de man vader zou zijn………..
  Verzoek te bidden voor de bescherming van de zeer moedige Gideon van Meijeren.

 13. Satanisch kindermisbruik is precies wat in Amerika nu op ongelooflijk grote schaal (méér dan 2 miljoen kinderen) naar buiten is gekomen. Men heeft in D.U.M.B. ’s = Deep Underground Military Bases heel veel zwaar mishandelde kinderen aangetroffen. Onder Nederland bevinden zich ook zeer veel D.U.M.B.’s. Het zou mij allerminst verbazen met dit satanisch geteisem aan de macht.

  Heeft u een bron. Mod.

 14. AdelaarRobin 11.38 a.m.

  Waar kan ik in de bijbel vinden dat alle kinderen opgenomen zullen worden, ook van ongelovige ouders ?
  Wat gaat er met kinderen gebeuren die tijdens de laatste jaarweek geboren worden ?

 15. Onderstaand heb ik in het verleden vaker gehoord, maar kon en wilde dan ook niet geloven dat mensen hiertoe in staat zijn. Tegenwoordig verbaast niets mij meer. Onder invloed van satan is de mens tot de meest gruwelijke daden in staat.

  https://www.frontnieuws.com/wereldberoemde-acteur-schokt-publiek-ze-halen-adrenochroom-uit-doodsbange-kleine-kinderen/

  https://www.shadolsonshow.com/2019/07/20/child-adrenochrome-globalist-cabals-immortality-drug-of-choice/

  “Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.” Matteüs 19:14

 16. Zélfs als zijn zulke satanische, verkrachtende sadisten jaaaaren aan het werk, zij zullen :

  1) knarsetanden
  2) beven en huilen

  wanneer de Heiland eindelijk terugkomt en hen tot de eeuwige HEL veroordeelt.

 17. @ rens
  Micha kat., die malloot geloof je toch niet echt he.
  Als er iemand onzin verhalen de wereld inhelpt is hij het wel. Zelf op zijn eigen computer is kindermisbruik (porno)gevonden

 18. Wow, wat een gruwelijke wereld waarin wij terecht gekomen zijn zeg! Al goed dat alles naar boven komt. De Fall van de Cabal, dat hebben we nodig! Onze great reset ! Idd een onderwerp dat steeds wordt beantwoord met cognitieve dissonantie. Afgelopen week stootte ik op een vreselijke undercover video over kinderhandel en orgaanhandel. Er wordt in toegegeven dat de meeste mensenhandel in handen is van moslims, om dezelfde reden als hier wordt aangegeven. Filmpje is gefilmd met een verborgen camera. Neem een emmer en zet die naast je neer als je dit aan kunt. Het staat voorlopig nog op BC, maar je moet wel inloggen met account, anders mag je het niet zien. En je kan het niet bekijken op je gsm, enkel op de computer, want anders krijg je grotendeels een zwart beeld te zien. https://www.bitchute.com/video/FymHQ0BobQh7/ – Warning Graphic – A real look at organ harvesting Dark web behind the scenes – view at your own risk

 19. Satan heeft haast. Hij weet dat de Waarschuwing op handen is en probeert nog zoveel mogelijk zielen mee naar de hel te trekken. Alles is te lezen in Het Boek der Waarheid, het boek dat in het bijbelse boek Daniël werd voorzegd voor de Eindtijd. Jezus roept niet om wraak maar om te bidden voor deze mensen. Hij houdt zelfs van deze mensen maar walgt van wat ze doen. Die twee dingen worden gescheiden bij God. Hij heeft de mens een vrije wil gegeven. Na de Waarschuwing krijgt iedereen een laatste kans om te kiezen: God of Satan. Na de Waarschuwing komt de allerlaatste strijd. Christus tegen de Antichrist. Het vaccinatie-paspoort mt QRcode is een voorafbeelding van het Merkteken van het Beest: een chip op de hand of het voorhoofd.

 20. Er zal even iets rechtgezet moeten worden de originele versie van The eyes of the devil van patrick vega is op youtube wel 1,2milj. keer bekeken :
  „EYES OF THE DEVIL”. A DOCUMENTARY FILM BY PATRYK VEGA.

  1,2 mln. weergaven
  7 maanden geleden
  een zeer indringende documentaire waar je een sterke maag voor moet hebben.

  Maximaal 3 woorden in hoofdletters, zie siteregels. Mod.

 21. Wat ik zelf aan martelingen, misbruik etc in instellingen waar ik als kind zat zag en ondervond. Waar ook kinderen naar hoge geplaatste organismen ( ze zagen er uit als mens) werden gestuurd. Zogenaamd om te leren. Als ze terug kwamen waren ze anders. Als ze terug kwamen.
  Ook bij ons deed de politie niets, je werd voor gek verklaard en kreeg anti-psychotica waar je echt slecht bij werd.
  De overheid wist alle verhalen, van instellingen, ritueel, want er is aangifte gedaan, door vele.
  Maar aangevers worden kapot gemaakt, kind of volwassene maakt de overheid niet uit. Je zult zwijgen, sommige stierven door zelfmoord??? Of door de overheid.
  Toeslagen affaire, kinderen uit huis gezet, ouders kapot, banen weg, huis weg en de overheid zit er nog. En het volk pikt het.
  Bij demonstraties tegen de covid maatregelen waar ik vaak bij ben, arrestaties en grof geweld. Filmpje bij npo waar ongevaccineerde dood geschoten worden en dat moet kunnen.
  Maar ik blijf vechten, gehard en de ogen open en niet bang voor de dood. Dan maar in elkaar gerost weer worden door de me. Dood of de vrijheid

 22. Een gesproken voorlees knop bij de artikelen zou fijn zijn…. Lnnmedia heeft dat.

 23. @ Rens de Vrij, er zijn er al meer die daar hun tanden op kapot gebeten hebben, omdat de misdadigers beschermd worden van nog hoger …

 24. Rick op 9.23 pm en Joost op 8.05 pm

  Ik begrijp niet dat God zo geduldig kan zijn met deze verdorven wereld.

  Toch zal het niet lang meer duren dat Hij gaat ingrijpen d.m.v. de oordelen o.a. beschreven in het boek Daniel en Openbaring.

 25. Goed dat er eindelijk weer aandacht aan deze stinkende zaak gewijd wordt.

  Er bestaat gelukkig ook nog een hemelse Rechtbank die al die sadisten op het oog heeft en zal berechten. In de Bijbel lees ik.. Lucas 12:2 (NBG51)
  Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.

  Jeshua, de Zoon van JHWH/God sprak 2000 jaar geleden al een fel oordeel uit over sadisten die kleine kinderen tot zonde verleiden en misbruiken. Onbarmhartig zal Zijn OORDEEL zijn over al die schurken, onbarmhartigen, die kinderen zonder respect Onbarmhartig seksueel misbruikten.

  Shalom. Ramshoorn.

 26. Jaren geleden heb ik hier al eens onderzoek naar gedaan en toen kwam ik het volgende verhaal tegen. Ik kon het niet geloven dus heb ik hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Vele van de in dit verhaal genoemde namen en feiten schijnen te kloppen.
  https://capoditutticapi007.blogspot.com/
  Een lang verhaal meer lees het maar eens goed.

 27. Mout Oorwijn was een vrouw die op internet constant aandacht gaf aan deze zaken .
  Het laatste dat mij bekend is dat zij tot P.G.E ( potentieel gevaarlijke eenling ) is verklaard en beroofd van haar burgerrechten in een psychiatrische inrichting is opgesloten .

  De kinderbordelen worden altijd gerund door moslims , ook Roemenië , Bulgarije en Kosovo hebben grote moslimgemeenschappen die de nalatenschap van de aanval op Wenen zijn .
  Die horen nu bij de E.U , wat grenzeloos makkelijk is .

  In Engeland gebeurt massaal hetzelfde door Pakistaanse moslims in stadsdelen waar geen politie meer durft te komen en de shariawetgeving is uitgeroepen .
  Wat “vreemd ” dat het volk geen vertrouwen meer in hun regeringen heeft .
  Dit is zeker de eindtijd maar hoelang moeten we dit alles nog aanzien ?

  Bron ? Mod.

 28. Gideon van Meijeren is voor mij nu al de volksvertegenwoordiger van het jaar, ontzagwekkend wat deze jonge kanjer van het FVD al gedaan heeft en nog aan het doen is!
  Alles wat hij zegt getuigt van grote kennis van het onderwerp dat hij behandelt, hij is bovendien eerlijk, intelligent, trekt logische conclusies en knokt intussen voor diegenen waarvoor parlementariërs moeten knokken: het volk dat zij immers behoren te vertegenwoordigen.
  Ook andere FVD’ers worden gestimuleerd door zijn komst en inbreng heb ik de indruk, subliem!
  Als Christen voel ik me steeds sterker aangetrokken tot deze partij en vind ik dat het CDA en de CU zich diep moeten schamen voor het kritiekloze in de pas blijven lopen met de notoire leugenaars van de VVD en D666, die de dienst uitmaken in ons land.
  Waarom die ‘C’ in je naam als je openlijk meeheult met Satanische dwangmaatregelen, daar zelfs het voortouw bij neemt. Zoals nazi-achtige apartheidspassen, zodat mensen die, goed voorgelicht via honderden betrouwbare bronnen en daarom dus nooit zo’n ‘vaccin’ in hun lichaam willen laten spuiten (vastberaden en dus zonder twijfel De Jonge!) door de regering als paria’s en melaatsen behandeld worden.

  Types als Rutte zijn de schaamte voorbij, want ook al zet Gideon hem binnen 3 zetten schaakmat, Mark zal zich nooit schamen, de man heeft totaal geen gevoel, verschiet niet van kleur als hij het volk bedriegt en regeert gewoon al liegend en blunderend door, want hij voelt zich onaantastbaar, onafzetbaar eigenlijk.
  Goed beschouwd doet hij helemaal niets voor de Nederlanders omdat hij nu eenmaal uitsluitend voor het dictatoriale WEF-eliteclubje van Klaus Schwab werkt.
  Ik vraag me daarom af of er echt zoveel Nederlanders telkens op de partij van deze anti-Nederlandse pro-EU-schoothondjes stemmen, of zorgt de Big Maffia er gewoon voor dat de partij van Rutte telkens de meeste stemmen krijgt?

 29. Psychopaten vallen proactief weerlozen aan. Dit plukte ik van Internet, maar het is inderdaad kenmerkend gedrag, passend bij deze ECHTE moreel debiele (kern)krankzinnigen:

  Wanneer waarheidsvinders en klokkenluiders (veelal normale/integere overheidspersonen die door corrupte collega’s eruit gewerkt worden) nog jeugdige kinderen hebben worden deze vaak door jeugdzorg bij ze weggehaald op basis van valse gronden.
  Dan begint het drama pas echt en volgen vaak onmenselijke arrestaties en/of gedwongen opnames geregisseerd door het corrupte regiem (politie en burgemeester) in klinieken, waarbij de waarheidsvinders en klokkenluiders vaak worden platgespoten met medicijnen door middel van injectiespuiten (psychofarmaca).

 30. Dhr G. ontraadde de motie: dus de ontraden motie stond in de schijnwerpers,
  Voor wie een goede maag heeft: http://www.afinalwarning.com/486360.html (onthullingen door dappere advocaat Lin Wood)
  Dan ontdekt u door wie de wereld wordt geregeerd ………………. en waarom zovele ‘overheden’ doen wat ze al bijna 2 jaar openlijk doen, en daarvoor stiekem.
  Zie ook de site stopworldcontrol.com: diverse artikelen in dit verband.

  Jaren geleden deed een slachtoffer (naam bekend) in een persoonlijk gesprek bij een ns-station een boekje open over o.m. mark r., enkele (niet zo) koninklijke figuren etc..

  En off subject: op Natural News staat http://www.afinalwarning.com/563756.html en http://www.afinalwarning.com/563370.html
  Als dit niet leidt tot de finale ommekeer …………….

 31. Dhr G. ontraadde de motie: dus de ontraden motie stond in de schijnwerpers,
  Voor wie een goede maag heeft: http://www.afinalwarning.com/486360.html (onthullingen door dappere advocaat Lin Wood)
  Zie ook de site stopworldcontrol.com: diverse artikelen in dit verband.

  Jaren geleden deed een slachtoffer (naam bekend) in een persoonlijk gesprek bij een ns-station een boekje open over o.m. mark r., enkele (niet zo) koninklijke figuren etc..

  En off subject: op Natural News staat http://www.afinalwarning.com/563756.html en http://www.afinalwarning.com/563370.html
  Als dit niet leidt tot de finale ommekeer …………….

 32. Een beerput. Maar aangezien een beerput nogal stinkt, gooit men hem al heel snel weer dicht en wordt ie gewoon vergeten. Ik denk aan de schandalen uit 1996. Compleet onbekend nu.

 33. Ik hoop, dat wanneer ‘de gemeente’ opgenomen wordt sowieso alle kinderen met Hem mee zullen gaan. Ondanks het feit dat heel wat ouders verdriet zullen hebben en krijgen.
  Deze huidige wereld heeft geen enkel kind verdiend en die gekken en dwazen, die deze situatie gecreëerd hebben hun verdiende loon krijgen.
  Er zijn óók in dit duivels eigen land ruim 1100 kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis geplaatst, wat ook een grote schande is.
  De mantra fraude wordt door onze eigen Rome dienende overheid maar al te graag gebruikt, om onschuldige mensen te ‘vernietigen’. J a! – o u d e- t i j d e n – h e r l e v e n
  Maar oh wat zal ik genieten van de straf die dit soort mensen zullen krijgen voor het leed wat ze andere mensen aandoen.

 34. Hoog geplaatsten zijn peiloos diep gevallen, door dit soort praktijken.
  Hoe gewetenloos en verrot moet je zijn om kinderen te misbruiken.
  En dat geeft dan leiding aan de hoogste echelons in onze samenleving.
  Ik vraag me dan altijd af: wat zijn de motieven van deze lieden?
  Hoe kun je dat verenigen met je mens-zijn?
  Dan ben je toch een beest-mens met een totaal verduisterde ziel. Voor
  dezulken is het oordeel weggelegd, want zij hebben zich verbonden aan
  satan himself.

 35. Het Ronde Huis (inmiddels allang gesloopt).
  Zoek dat eens op op het internet.

 36. Waarom wordt Micha Kat niet genoemd? Hij bijt zich al jarenlang vast in deze smerige zaken.
  Nu kaltgestelt door Justitie, samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel.

 37. Ja mensen met de bewoners hier op aarde die iedere dag gekker blijken te worden…

  Zal de bijbel dan toch gelijk hebben….
  Wij vechten niet tegen vlees en bloed maar tegen….

  Het lijkt er wel steeds meer op niet ?

 38. Getuigenis: Annemarie van Blijenburgh, YT video, kan je zo onder die naam vinden. Wat ze wil getuigen voor een rechtbank, ze noemt namen hooggeplaatsten bij moord op kinderen. Ze zegt, dat het al van de jaren 60 tot op vandaag is dat ze getuige is.

 39. En dit is nog maar het topje van een gigantische ijsberg… Wait & see…
  à propos (vooral aan alle Belgen): heeft iemand nog iets gehoord van Regina Louf?

 40. Ik zou graag credits lezen voor Micha Kat, als iemand de aanjager is voor dit verhaal is hij het. Hij zit er notabene voor in de gevangenis. Ook één van de slachtoffers ,Joost Knevel zit in de bak, de politie en justitie weigeren onderzoek te doen naar zijn verhaal. Ook Wouter Raatgever, die zelf onderzoek heeft gedaan naar deze zaak zit in de bak. Bizar!!
  Graag meer aandacht voor deze mensen.

 41. Dit moet één van de middelen zijn om mensen chantabel te maken.
  Dat verklaart dan waarom zulk vreemd en schadelijk beleid wordt gevoerd.

 42. Iemand al eens stil gestaan bij de mogelijkheid dat dit de reden is waarom de globalistische, totalitaire agenda versneld wordt ingevoerd?

  Psychopaten zijn voor twee dingen bang:
  – Exposure
  – De angst om de controle te verliezen

  Sinds het Epstein verhaal, is er nogal het één en ander duidelijk geworden. We praten hier over een internationaal netwerk met vertakkingen in diverse landen.

  Laat dat nu ook het begin van de corona pandemie zijn.

  De globalistische elite is in paniek geraakt. Echt werkelijk alle middelen worden nu ingezet.

  Je kunt er donder op zeggen dat de doelstelling is om zoveel mogelijk mensen uit te roeien en van wat er overblijft, te onderwerpen aan een spijkerharde controlestaat. Dat is de enige uitweg voor de globalistische elite namelijk. Anders hangen ze zelf als deze zaken nog meer aan de oppervlakte komen.

  Het lijkt wel of ‘Iluminatie – the conspiracy game’, het kaartspel wat verdacht veel parallellen heeft met de realiteit, nu alle kaarten op tafel heeft liggen.

 43. Ik heb ooit een boek gelezen van robin de ruiter waarin exact hetzelfde werd genoemd. Het is zo bizar dat je eigenlijk niet kunt geloven dat het waar is, maar dat is het wel. De wereld is zo verdorven, de duivel gaat rond als een briesende leeuw en bedenkt de meest walgelijke dingen om de mens te laten doen. Verschrikkelijk!

 44. Ten tijde van Dutroux werd er door een Belgische journalist ook een beerput open getrokken. Bleken ministers, bankiers en top zakenmannen bij betrokken te zijn. In het boek de 13 satanische bloedlijnen van Robin de Ruyter schenkt hij hier ook aandacht aan. Over soortgelijke verhalen in Amerika. Ook toevallig dat altijd diezelfde persoon er weer bij betrokken is.

 45. Woorden schieten te kort om weer te geven hoe verschrikkelijk dit is .
  Ik dank je voor je moed om dit onderwerp aan te snijden .

 46. Redaktie: ik kan het haast niet meer verwerken…
  Ëen molensteen om hun nek en dan….”
  Wat word ik hier allemaal niet goed van!
  Heer, ontfermt U zich over ons en geef ons Uw kracht, Uw Ruach!!
  “….,opdat wij zouden leven door Hem” 1 Johannes 4:9.
  En Wachter: ik bid voor u, nu en morgen!
  Shalom!
  Joost

 47. Vrouwe Justitia is gebinddoekt om niets te moeten zien, de weegschaal met twee maten & gewichten, zo corrupt als wat! Alléén fixeren op Demmink zal niets oplossen, Rutte & het koningshuis zitten ook dik in de kindervlees business, er zijn getuigen tegen hoger dan Demmink ook, men zal nog hoger voor een onafhankelijke rechtbank moeten sleuren! massa hoog geplaatsten over heel de planeet!

Comments are closed.