Gene Drive Files onthullen genetisch uitroeiingsprogramma van Amerikaanse leger en Bill Gates

—————————————————————————————————————————————–

De vruchtbaarheid van de mensheid en daarmee ons nageslacht lijkt in existentieel gevaar te zijn

—————————————————————————————————————————————–

De onthulling dateert weliswaar van enkele jaren geleden, maar is in het kader van de Covid mRNA genmanipulatie injecties, die in korte tijd wereldwijd onnoemelijk veel schade aan de gezondheid van miljoenen mensen hebben aangericht, zeer actueel: de Gene Drive Files. Onderzoekers ontdekten circa 6 jaar geleden een lading emails en andere documenten waaruit bleek dat het Amerikaanse leger een controversiële, krachtige nieuwe genetische uitroeiingstechnologie aan het ontwikkelen was, die ook tegen mensen kan worden ingezet. Bovendien had de Bill & Melinda Gates Foundation een flink bedrag uitgetrokken om een moratorium bij de VN tegen deze gevaarlijke tech van tafel te krijgen.

Gen Drive technologie

Met de Gen Drive technologie zouden in theorie overlast gevende dieren zoals ratten en gevaarlijke insecten kunnen worden uitgeroeid. ‘Gen drives zijn een genetische aanpassingsapplicatie die genetische technici in staat stelt om één enkel kunstmatig kenmerk door een gehele populatie te laten gaan, door ervoor te zorgen dat alle nakomelingen van een organisme dat kenmerk hebben,’ aldus een passage uit de Gene Drive Files.

Als voorbeeld wordt een experiment gegeven waarin muizen genetisch werden aangepast, zodat ze geen vrouwtjes meer zouden voortbrengen, maar enkel mannetjes. Op deze wijze is de populatie na een paar generaties uitgeroeid.

Voorstanders wezen erop dat met deze methode allerlei besmettelijke ziekten en plagen kunnen worden voorkomen door de verspreiders ervan uit te roeien. Uit de emails en documenten bleek echter dat de ontwikkeling met name door militaire fondsen werd gefinancierd. Dat doet de vraag rijzen of met deze tech niet alleen parasieten, onkruid, besmettelijke ziekten, gevaarlijke dieren en planten kunnen worden uitgeroeid, maar ook mensen.

Bill Gates voorkomt moratorium

In december 2016 riepen VN lidstaten en meer dan 170 organisaties op tot een moratorium op deze gen drives. Bill Gates – eugenist in hart en nieren, die al vele jaren openlijk pleit voor het verminderen van de (groei van de) wereldbevolking met behulp van ‘vaccins’ – kwam echter om de hoek kijken, en probeerde met zijn geld het moratorium in de prullenbak te doen verdwijnen. Hij betaalde de private landbouw- en biotech PR firma ‘Emerging Ag’ $ 1,6 miljoen om – deels via een ‘coalitie’ van steunende partijen – de VN te manipuleren toch geen verbod in te stellen.

De emails, geopenbaard na een FOI (=WOB) verzoek van het Amerikaanse Prickly Research, lieten zien dat het bekende DARPA (Defense Advance Research Projects Agency) van het Pentagon zo’n $ 100 miljoen had uitgetrokken voor het ontwikkelen van gen drive tech. Daarbij werd met bijna alle belangrijke spelers en patenthouders van de CRISPR gen editing technologie samengewerkt. Ook de Amerikaanse inlichtingendiensten vertoonden extreem veel interesse hierin.

Met de CRISPR/Cas9 methode kunnen genomen worden aangepast door er stukjes uit te knippen en in te plakken. Deze tech is echter bij lange na niet veilig en nauwkeurig genoeg; uit studies is gebleken dat er segmenten van een DNA of RNA molecule met informatie voor het coderen van bijvoorbeeld een proteïne of peptide kunnen worden gewist, wat op den duur grote gevolgen kan hebben voor het functioneren van het menselijk lichaam.

Tech om insecten uit te roeien bestaat al jaren

In 2016 werd in het prestigieuze MIT Technology Review geschreven dat ‘wij de technologie hebben om over enkele maanden alle Zika muggen te vernietigen. Deze technologie wordt gen drive genoemd, werd pas in het afgelopen jaar toegepast in gistcellen, fruitvliegjes, en een muggensoort dat malaria overdraagt. De tech maakt gebruik van gen-knippende CRISPR methode om een genetische wijziging te forceren, die zich door voortplanting door de populatie verspreidt.’

Drie Amerikaanse laboratoria, twee in Californië en een in Virginia, werkten reeds aan een gen drive voor Aedes Aegypti, de mug die het Zika virus zou verspreiden. Men ging ervan uit dat de tech in staat zou zijn om deze muggensoort uit te roeien door – zoals hierboven beschreven – genetische instructies in te brengen waardoor deze muggen alleen nog maar mannetjes zouden produceren. (1)

Gen-editing in 2020 nog steeds te gevaarlijk geacht voor mensen

De CRISPR technologie, die voor het eerst in 2017 op een patiënt werd toegepast, werd oorspronkelijk ontwikkeld om erfelijke ziekten en ook kanker te kunnen bestrijden, en in de toekomst zelfs te genezen en te voorkomen.

Er zijn echter nodige kanttekeningen bij deze tech te plaatsen. Het Crispr Journal publiceerde in 2020 een paper met de standpunten van meer dan 30 experts ten aanzien van de CRISPR gen-editing technologie. Die is, in tegenstelling tot wat ‘Big Pharma’, politiek en media doen overkomen, in de wetenschappelijke wereld nog steeds omstreden, omdat veranderingen die in menselijke genen worden aangebracht worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

In september 2020 concludeerde een internationale commissie die werd gesponsord door de Amerikaanse National Academy of Medicine, de National Academy of Sciences en de Britse Royal Society dat de technologie waarmee genen worden bewerkt (gen-editing) daarom nog niet klaar is om op mensen te worden gebruikt, omdat de wetenschappers nog niet in staat zijn om precieze reparaties of aanpassingen uit te voeren zonder daarbij potentieel gevaarlijke veranderingen te veroorzaken. Veranderingen die bijvoorbeeld auto-immuunziekten en kanker kunnen veroorzaken.

Vruchtbaarheid in gevaar?

Waarom werden zwangeren en vrouwen die zwanger willen worden in 2020 dringend door nota bene Pfizer geadviseerd geen Covid vaccin te nemen? En vooral: waarom werd dit advies door alle overheden genegeerd? (Zie ook ons artikel van 4 december: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’.)

Met de Covid mRNA vaccins, die direct ingrijpen in onze cellen door deze te instrueren het spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus aan te maken, is er – gezien het enorme aantal zieken en doden – een nieuwe ‘aanslag’ gepleegd op de mens. Uit het ontstaan van hartkwalen, trombose, blindheid en tal van ernstige auto-immuunziekten kan worden geconcludeerd dat de genetische instructies een trigger effect hebben op allerlei andere lichamelijke processen.

Mogelijk merk je daar aanvankelijk niets van, maar het is niet ondenkbaar dat het voor steeds meer vrouwen en meisjes moeilijker wordt om zwanger te worden, of dat er in eerste instantie toch ogenschijnlijke gezonde kinderen worden geboren, maar dat die later zelf onvruchtbaar blijken te zijn – precies zoals de gen-drive tech beoogt.

Het is weliswaar nog speculatie, maar het is wel degelijk een gevaar dat zeer serieus moet worden bekeken. De Covid mRNA vaccins zijn namelijk een radicale trendbreuk met het verleden, omdat voor het eerst rechtstreekse genetische manipulatie van mensen wordt uitgevoerd, en dan nog wel op ongekend massale schaal. Als miljoenen kinderen straks onvruchtbaar blijken te zijn, hebben we onze samenleving en toekomst vernietigd – en dat voor een virus dat niet gevaarlijker voor de mensheid is gebleken dan een griepgolf. (Zie ook: 11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken ),

Wat wil Bill Gates ècht bereiken?

Wat zegt het dat Bill ‘vaccin’ Gates, die in het vorige decennium een op afstand bestuurbare implanteerbare anticonceptie chip financierde, en die al zo lang propageert dat de wereldbevolking flink moet worden gereduceerd, een groot voorstander is van gentechnologie waarmee hele (sub)soorten gericht kunnen worden uitgeroeid? Zoals bekend is Gates één van de belangrijkste drijvende krachten achter het massaal inenten van de wereldbevolking tegen Covid, en dat terwijl keer op keer blijkt dat de minst gevaccineerde landen vrijwel nergens last van hebben, en de meest gevaccineerde landen juist met de hoogste ziekte- en sterftecijfers kampen.

Is dat wellicht een aanwijzing dat er inderdaad genetische instructies in deze Covid injecties zijn gestopt waarmee – net als bij een ongewenste muggenpopulatie – stapsgewijs de gezondheid en/of vruchtbaarheid van de ontvangers wordt aangetast en verwoest, waarna mogelijk al de volgende generatie veel minder vruchtbaar zal zijn en er daardoor veel minder kinderen zullen worden geboren? Kortom: het afschrikwekkende scenario van “The Handmaid’s Tale”? (Zie ook ons artikel van 30-04: Gevierde gynaecoloog luidt noodklok over Covid vaccins: ‘Wat ik de laatste 2 jaar bij zwangeren heb gezien is onvoorstelbaar’) en 21-06-2021: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd .

En wat blijft er dan, als deze finale aanval met deze uitroeiingstechnologie inderdaad plaatsvindt en slaagt, na een paar generaties van de oorspronkelijke mensheid over? Zoals het er nu voorstaat zouden mogelijk alleen degenen die nul Covid vaccinaties hebben ontvangen het zullen kunnen overleven – tenminste, als zij tevens uit handen van het volop in oprichting zijnde wereldwijde totalitaire AI/5G/6G controlesysteem, waar nog maar een klein deel van mensen als transhumane cyborg slaven in zullen mogen functioneren (totdat ze niet meer nodig zijn), weten te blijven.

Een profeet uit de oudheid schreef ooit dat de ‘stervelingen zeldzamer zullen worden dan gelouterd goud’ in een tijd dat de krachten van het heelal zullen wankelen en de aarde ‘bevend van haar plaats zal wijken’. (Jesaja 13:12). Gezien alle uitermate zorgwekkende ontwikkelingen rond de vaccinaties, een dreigende Derde Wereldoorlog, de opstomende energie- en voedselcrisis, het afnemende magnetische veld van de aarde en het daardoor grilliger wordende weer, en een door astronomen voorspelde verwoestende zonnevlam, zou het moment van vervulling, nu zo’n 2700 jaar later, wel eens bijna aangebroken kunnen zijn.

Xander

(1) Gene Drive Files via No More Fake News

Zie ook o.a.:

30-04: Gevierde gynaecoloog luidt noodklok over Covid vaccins: ‘Wat ik de laatste 2 jaar bij zwangeren heb gezien is onvoorstelbaar’
15-04: ‘Vaxxers shedden grafeenoxide en beschadigen bloed en gezondheid ongevaccineerden’ (Pfizer document erkende al vorig jaar bestaan ‘Covid vaccin shedding’ dat via huid-op-huid contact en het ‘inademen van dezelfde lucht’ leidt tot verstoring menstruatie en zelfs miskramen)
31-01: 
Ruim 400.000 spontane abortussen door Covid injecties’

2021:

10-11: Ziekenhuizen VS overspoeld met baby’s met hartproblemen door Covid injecties moeders’
05-11: New England Journal of Medicine studie: Covid injecties doden 9 van de 10 baby’s in eerste trimester
07-10: Pfizer klokkenluider: Directeuren hielden gebruikt geaborteerde foetuscellen verborgen
04-10: Turkse TV toont gruwelijke beelden misvormde baby’s door Pfizer en Moderna vaccins
22-09: Naast duizenden miskramen nu ook zieke en dode baby’s door met vaccins besmette moedermelk
15-09: Amerikaans lab constateert 20-voudige toename baarmoederkanker na start Covid injecties (/ Lab eigenaar patholoog dr. Cole: ‘Chronische ziekten bij vaxxers met 2000% gestegen’ – Enorme afname ‘helper’ T-cellen maakt vaxxers kwetsbaarder voor virussen, kanker en andere ziekten)
06-08: Pfizer document waarschuwt dat vaxxers gevaar kunnen vormen voor ongevaccineerde zwangeren en moeders ( / Pfizer erkent ‘shedden’ potentieel gevaarlijke ingeënte vaccinstoffen van persoon op persoon via adem en huidcontact)
01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
27-07: Deze tekenfilm uit jaren ’30 waarschuwde al voor Nieuwe Wereld Orde via geplande pandemie en verplichte vaccinaties’ (/ ‘Injecteer een ‘vaccin’ dat nuttelozen steriliseert en ouderen euthanaseert’)
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd (/ Schokkende resultaten van wetenschappelijke studie naar honderden zwangere vrouwen: Na Covid vaccinatie 82% spontane abortussen in de eerste 20 weken zwangerschap)
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen
04-06: Oprichter Moderna en utivinder mRNA technologie bevestigt dat gevaccineerden spike
proteïnene verspreiden

01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’ (/ Grote gevolgen voor borstvoeding en voortplanting)
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
28-04: In de VS worden een miljard transgenetische supermuggen losgelaten – wat kan er fout gaan? (/ In 2015-2016 ging het met een experiment met deze muggen in Zuid Amerika al eens gruwelijk fout: Zika epidemie in dat jaar NA loslaten muggen – Pentagon stak miljoenen in ontwikkelen superinsecten – Duizenden misvormde baby’s na vaccineren zwangere vrouwen, maar de ‘Zika’ mug kreeg de schuld)
31-03: …; Miskramen sinds vaccinaties met 366% gestegen ( / 475% meer miskramen door Pfizer vaccin, 150% meer door AstraZeneca vaccin)
13-03: ( / Wetenschappelijke onderzoeken: Manipuleren DNA (zoals met deze vaccins) kan kanker, genetische ziekten en DNA schade nageslacht veroorzaken)
08-03: ( Stof die mensen onvruchtbaar maakt al eerder opzettelijk in vaccins gestopt)
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
02-10-2019: Genetisch experiment gaat helemaal fout en creëert levensgevaarlijke supermuggen

Archief 2016:
22-04: BBC News: Zika kan 2,2 miljard mensen besmetten

01-02: Zika uitbraak: Krijgt een onschuldig virus de schuld in plaats van schadelijke vaccins?
30-01: In epicentrum Zika-virus werden in 2015 genetisch veranderde muggen losgelaten

* Het experiment met het Reactie Forum is met ingang van heden beëindigd. Reageren kan weer direct onder ieder artikel. Indien u wilt reageren: lees eerst de siteregels.

10

 1. “vice-president van Pfizer, zou in zijn huis zijn gearresteerd”.
  Kunt u dit Nagaan of dit klopt?
  Jammer dat het via deze om weg moet.

  ** Ging als lopend vuurtje over Twitter, maar bleek niet te kloppen. – X. **

 2. Wat is er aan de hand met Xandernieuws? Er worden sinds 4 mei helemaal geen reacties meer zichtbaar?
  Ook niet op het reactie forum?

  ** Er wordt nog gekeken naar de juiste oorzaak. – X. **

 3. Wie weet hoe gevaarlijk chinovac is voor de mens? Daar lees je niets over.

 4. Xander/Redactie. Is dit misschien een onderwerp om een keer te behandelen? Fragmentatie.

  “De oligarch sponsort een staatsgreep
  JD Vance won onlangs de Republikeinse voorverkiezingen in Ohio . Dit ogenschijnlijk lokale nieuws heeft verschillende interessante implicaties. Al is JD Vance zelf een kleurrijke figuur en totaal atypisch voor de moderne Amerikaanse politici. Hij is een fervent voorvechter van traditionele waarden, ouderwets kapitalisme, een sterke familie, het goede oude Amerika. Over het algemeen een typisch aardewerk, Amerikaans gewatteerd jack. Lokale linksen noemen hem niemand minder dan een fascist.
  Hij werd beroemd door zijn prachtige boek “Hillbilly’s Elegy”. Dit is zoiets als ‘Childhood’ van Maxim Gorky – een levendige en droevige memoires over het leven in een depressieve, snel verarmde provinciestad. Volgens de normen van de Amerikaanse gerontocratie is JD Vance een obsceen jonge politicus. Hij is pas 37 jaar oud.

  Biden sprak hard over Trump-aanhangers
  De overwinning in de voorverkiezingen geeft Vance de kans om dit najaar mee te dingen naar een zetel in de Amerikaanse Senaat. Ohio is zijn thuisstaat, hij heeft enorme financiële steun (we praten er later over) en een mooi, begrijpelijk programma: de terugkeer van industrie en banen naar de Verenigde Staten, het verbod op illegale migratie en het beperken van legale migratie, een verhoging van het gemiddelde salaris zodat één kostwinner het hele gezin kan onderhouden, de traditionele verdeling van de seksen, respect voor religie, de afwijzing van de krankzinnige links-liberale agenda. Dat wil zeggen, zijn overwinning is zeer waarschijnlijk.
  Waarom is het belangrijk?
  Ten eerste won Vance de voorverkiezingen, gesteund door Donald Trump. De ex-president heeft een aantal van deze militante Jonge Republikeinen gesteund en zet ze nu op tegen oudere ‘zwaargewichten’, die hij beschouwt als verraders die zich hebben verkocht aan de Democratische Partij. De kandidaten van Trump moeten in de herfst zetels in de Senaat en het Congres veroveren, hun agenda daar opleggen en de weg vrijmaken voor de terugkeer van Trump naar het Witte Huis.

  VS moesten ‘om genade smeken’ van Rusland onder Biden, zegt Trump
  Ten tweede stond Vance niet alleen op. Sinds enkele jaren wordt hij gevoed en financieel ondersteund door de meest excentrieke oligarch in Silicon Valley, miljardair en dissident Peter Thiel. Thiel heeft zijn eigen opvattingen over de toekomst van Amerika, en hij belichaamt ze, kosten noch moeite gespaard.
  Thiel heeft al 20 miljoen dollar uitgegeven aan de verkiezingsrace van zestien “zijn” kandidaten (waaronder Vance) naar de Senaat en het Congres . Maar dit is slechts een kleinigheid in vergelijking met zijn kosten om Amerikaanse jonge conservatieven te laten groeien en ondersteunen. “Tilbaks” – deze beurzen worden liefkozend door zijn afdelingen filosofen, politici en journalisten genoemd.
  Thiel vergaarde zijn fortuin van miljarden dollars in de IT-sector, en hij verborg zijn nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendiensten nooit. Zijn Palantir wordt door de CIA, NSA en FBI gebruikt om burgers te bespioneren. Speciaal voor het volgen van financiële transacties creëerde hij PayPal. Alleen officieel brachten deze bedrijven hem acht miljard dollar op. Hoeveel is er eigenlijk – niemand zal ons vertellen.
  De Amerikaanse president Joe Biden – RIA Novosti, 1920, 05/02/2022
  2 mei 02:07
  Trump: Biden heeft VS meer kwaad gedaan dan ‘slechtste vijf presidenten’
  Wat is de essentie van de neo-reactionaire ‘nieuwrechts’-ideologie die Thiel ijverig cultiveert? Het feit dat de traditionele instellingen van de staat zichzelf volledig hebben gecompromitteerd. Corrupte democratie werkt niet meer. Er valt hier niets te repareren, het is noodzakelijk om te breken. In de Thiel-menigte wordt de Amerikaanse staat een ‘regime’ genoemd en wordt aangenomen dat deze onmiddellijk wordt gesloopt.
  Als tegenstanders van de Democratische Partij hele soevereine staten willen slopen, alsof ze de hele wereld in een “digitaal concentratiekamp” willen trappen, dan zijn de plannen van Thiel regelrecht tegenovergesteld. Zijn idee is “fragmentatie”. Dat wil zeggen, de desintegratie binnen staten in geavanceerde rijke enclaves en een wild, verarmd wandelgebied eromheen. Balkanisering of, zo u wilt, “Oekraïnisering” van alles.
  Als de Democraten zich bovendien met de mondiale agenda bezighouden, dan is Thiel vooral geïnteresseerd in het grondgebied van de Verenigde Staten. Het is haar die hij wil “fragmenteren” en voor dit doel koopt hij trouwens actief eilanden en percelen land op. Zijn binnenlandse filosofen prediken dat vervolgens techno-monarchieën of techno-theocratieën zullen ontstaan ​​in deze gebieden, waar de absolute macht aan één persoon zal toebehoren. Het wordt een dictatuur in zijn puurste vorm – zonder enige nonsens zoals mensenrechten, electorale democratie en privileges voor minderheden.
  De Amerikaanse president Joe Biden spreekt tijdens het Correspondentendiner van het Witte Huis.

  Biden lachte om zijn leeftijd en rating
  Maar hoe excentriek al deze cyberpunk-misantropen ook zijn, hoe sombere fantasieën over de toekomstige ‘donkere eeuwen’ ze ook koesteren, het beleid van Thiel is tegenwoordig redelijk gezond en consistent.
  Eerst giet hij geld in de handlangers van Trump en duwt ze in de Senaat en het Congres. Daar voeren ze campagne en overbieden ze de meerderheid van de Republikeinen. Dit hele koninklijke leger duwt Trump naar het presidentschap in 2024.
  Dit roept echter een tweede moeilijke vraag op. Hoe zal Trump regeren als al zijn bewegingen worden geblokkeerd door de “deep state”? Hij is tenslotte nooit in staat geweest om “het moeras droog te leggen”, “een heks te planten” (in de zin van Hillary Clinton), en ook “Amerika weer groot te maken”.
  In dit geval heeft het ‘nieuwe rechts’ zijn eigen sluwe plan. JD Vance vertelde zojuist een Vanity Fair-correspondent over hem: “Ik zou Trump dit adviseren: ontsla alle overheidsmedewerkers tegelijk, alle bureaucraten, te beginnen met het middelste niveau en hoger, en vervang ze door onze mensen. En als de rechtbanken dit stoppen, rechtstreeks beroep aantekenen bij het land en zeggen: het Hooggerechtshof heeft een beslissing genomen, laat ze die afdwingen .” (Hier parafraseert Vance enigszins de zevende president van de Verenigde Staten, Andrew Jackson, die weigerde te voldoen aan de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1832.)
  De Amerikaanse president Joe Biden legt een verklaring af over de situatie rond Oekraïne in het Witte Huis – RIA Novosti, 1920, 04/29/2022
  29 april, 14:35
  “Zo kan het niet doorgaan”: de Verenigde Staten riepen op om Biden uit de macht te halen
  ‘Maar dit is een staatsgreep,’ blaat Vanity Fair zwakjes. Vance ontwikkelt ondertussen zijn punt door de Verenigde Staten te vergelijken met Rome aan de vooravond van Julius Caesars machtsovername: “We bevinden ons nu in de laatste periode van het republikeinse systeem … Als we willen vechten, moeten we echt stoutmoedig en zo ver gaan dat het tegenwoordig veel conservatieven bang maakt”.
  “Nou, ja, de term “buitenconstitutionele acties” is hier een trend”, herhaalt Jack Murphy, een van Thiels hofintellectuelen, Vance .
  Over het algemeen bedachten de “nieuwe rechtsen” met het geld van Thiel zoiets als een staatsgreep om alle macht in het land over te dragen aan hun beschermeling, of het nu Trump is of iemand anders die jonger is. Gezien het feit dat Til’s hele carrière verbonden is met de speciale diensten, kan men zich voorstellen dat een deel van de veiligheidstroepen ook zijn ideeën ondersteunt. De putsch is dus heel reëel.
  Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat de Democraten de dictatuur van hun politieke tegenstanders nederig zullen accepteren. Welnu, dit is waar het proces van “fragmentatie” van de Verenigde Staten, waarin Peter Thiel zo geïnteresseerd is, zal beginnen.
  Als de meeste technische oligarchen zoals Gates en Zuckerberg denken dat ze de wereld kunnen regeren, doet Thiel dat niet. Hij gelooft dat hij zelfs niet één land aankan, als het zo groot is als de Verenigde Staten, en wedt eerlijk gezegd op de ineenstorting ervan.
  Joe, dit is een mislukking. Waarom daalt de goedkeuringsclassificatie van Biden? – RIA Novosti, 1920, 27-04-2022
  27 april 13:04
  Joe, dit is een mislukking. Waarom daalt de goedkeuringsclassificatie van Biden?
  Wat is interessant voor ons? ‘Fragmentatie’ is niet het soort separatisme waarover in de Verenigde Staten kort na de crisis van 2007 veel werd gediscussieerd. Het betekende een vreedzame en beschaafde scheiding van “rode” (steun aan de Republikeinen) en “blauwe” (steun aan de Democraten) staten. Immers, waarom zouden de “verenigde staten” zich op een gegeven moment niet terugtrekken?
  “Fragmentatie” belooft al binnen de staten te gaan woeden tussen individuele districten, steden, nederzettingen. Er zullen geheel nieuwe enclaves en vakbonden ontstaan, tot de tanden bewapend zullen lokale milities, ‘milities’ en bandietenformaties in actie komen. Het wordt “Wedding in Malinovka” op maximale snelheid. Laten we de Amerikanen succes wensen bij het begin van deze lange reis.
  Natuurlijk zal in deze situatie niet iedereen tegen Oekraïne zijn. Maar nu al geven de meest ambitieuze Republikeinen er de voorkeur aan om de interne problemen van het land aan te pakken in plaats van een conflict met Rusland. Potentiële 2024-kandidaten, de belangrijkste Republikeinse rivalen van Trump, Ron de Santis en Greg Abbott, worden regelmatig bekritiseerd vanwege hun onverschilligheid voor het onderwerp Oekraïne.
  Donald Trump – RIA Novosti, 1920, 22-04-2022
  22 april 04:56
  Trump adviseerde om zich te concentreren op binnenlands, niet buitenlands beleid van de Verenigde Staten
  Что уж говорить про ставленников Трампа? Все они, как один, махровые изоляционисты. “Честно сказать, мне совершенно все равно, что там будет с Украиной”, — говорит Джей Ди Вэнс. “Россия — это ядерная держава со своими отчетливыми интересами, — соглашается с ним другой питомец Тиля и Трампа, кандидат в сенат от Аризоны Блейк Мастерс. — Бессмысленно провоцировать ее расширением НАТО и этой бушевской манией менять режимы… Очевидно, что мы не должны вступать в войну с Россией. Мы должны искать любой повод для деэскалации”.
  И Тиль, и Трамп, и их приверженцы склонны во всех бедах американцев винить Китай. Вот главный враг, на борьбе с которым стоит сосредоточить усилия. А противостояние с Россией только отвлекает от этой темы. Они полагают, что Украину им подсовывает “прокитайский” Байден, а когда они его сместят — Пекину стоит приготовиться.
  Интересно, конечно, доживут ли вообще Штаты в нынешнем виде до 2024 года. Сам Трамп в этом сомневается. И действительно, политическая жизнь там сегодня — это просто картина маслом. Одни олигархи протаскивают в Белый дом своего кандидата, другой олигарх тратит миллионы на подготовку путча, чтобы его снести и сделать диктатором своего ставленника. Народ при этом нищает стремительным домкратом. Страна готова развалиться на части. Кто сказал “Украина”? Нет, это Соединенные Штаты Америки. Пока еще соединенные.
  841
  84
  40
  4
  4
  20
  Обсудить16
  Авторы
  Новости партнеров24СМИ

  Populaire reacties
  Kom op jongens, schiet op, regel de zaken in de UWB. En toen zaten we al te wachten.
  6 mei 08:10
  127
  DooBoyta
  DooBoyta
  Sommige sprookjes … dromen ..
  6 mei 08:17
  69
  EA
  ermak agaat
  Bespreken
  Partnernieuwsmedia2

  Partnernieuwsmedia2
  Aanbevolen

  Поддержать функцию щитовидки без гормонов может помочь лапчатка белая
  Реклама Relap
  Wegwijzer met de naam van het dorp Molodyozhny, gelegen op de contactlijn in de regio Lugansk – RIA Novosti, 1920, 19/02/2022
  Verergering van de situatie in de DNR en LNR
  14:47 06.05.2022
  64645
  Zelensky ondertekent wet over de-sovjetisering van Oekraïense wetgeving
  President van Oekraïne Zelensky heeft een wet ondertekend over de desovjetisering van de wetgeving van het land
  President van Oekraïne Volodymyr Zelensky – RIA Novosti, 1920, 05/06/2022
  © AP Photo / Oekraïense presidentiële persdienst
  President van Oekraïne Volodymyr Zelensky. Archief foto
  Lees ria.ru in
  MOSKOU, 6 mei – RIA Novosti. Volodymyr Zelensky heeft een wet ondertekend over de desovjetisering van de Oekraïense wetgeving, zei Ruslan Stefanchuk, voorzitter van de Verchovna Rada van Oekraïne, vrijdag.
  “President van Oekraïne Vladimir Zelensky ondertekende de wet “Over de desovjetisering van de wetgeving van Oekraïne.” Vanaf nu wordt er geen melding gemaakt van de “overwinningen van de Grote Oktoberrevolutie” in de wetgeving van Oekraïne, er is geen verwijzing naar programma’s ontwikkeld door de Communistische Partij, bijna 1,2 duizend handelingen van staatsautoriteiten zijn “opgeruimd” en het management van de USSR, de Oekraïense SSR”, schreef Stefanchuk op sociale netwerken.
  Het proces van decommunisatie in Oekraïne werd gelegaliseerd door een heel pakket wetten die op 21 mei 2015 van kracht werden.”

  Bron: https://ria.ru/20220506/desovetizatsiya-1787216498.html

 5. Interessant stuk ,
  Er staat in het stuk : ” Waarom werden zwangeren en vrouwen die zwanger wilden worden door Pfizer afgeraden om het vaccin te nemen ” ????
  Apart !
  Punt 1 Vrouwen die zwanger waren of die borstvoeding gaven mochten NIET aan het onderzoek van Pfizer meedoen, waarom ?
  W.s omdat ze wisten dat het voor de voortplanting schadelijk was , de vaccins
  Vervolgens hebben ze juist aangeraden om het vaccin te nemen mede omdat er door onderzoekers van Pfizer/bionTech , DIE BETAALD WERDEN DOOR PFIZER/BIONTECH , aangegeven werd : Het is veilig
  ( Nine for news , 5-5-vandaag )
  ( Excuses voor de vele hfdletters maar ik wilde dit duidelijk laten overkomen ))
  Er is misschien gewaarschuwd maar de waarschuwing is bewust onder het tafelkleed gebleven dus nooit openbaar geworden.

  Hoe moet ik dit lezen ? Verwarrend ? Misschien wel !

 6. Doodeng deze ontwikkeling. Sommige mensen, doorgaans globalisten, vinden het prachtig om voor God te spelen. De arrogantie ten top.
  Rusland had ooit een sprinter ontwikkeld. Hoe het met die vergaan is, kan ik niet terugvinden.

 7. Dit is zo dom en zo gevaarlijk! Alle leven heeft een doel, ook al weten we het zelf nog niet of vinden we ze hinderlijk zoals wespen. Maar het een uitroeien omdat je het een gevaar vindt, is domheid ten top. Wespen vangen bijvoorbeeld weer muggen, wie weet wat de rest doet. Deed mij denken aan decennia geleden: een schoolrondleiding door een medewerker van de gemeente of staatsbosbeheer. Die man wees op “onkruid” en zei: alles heeft zijn nut. Onkruid bestaat niet. Moet er steeds vaker aan terug denken, wat een wijsheid.

 8. Ik kan iedereen aanraden om de film Children of Men uit 2006 met Clive Owen te kijken. We zitten niet ver van de realiteit als we BG rustig zijn gang laten gaan!

 9. Ook op Wageningen universiteit wordt met gen therapie gewerkt om mannelijke muggen om op die manier malaria uit te roeien.
  Iets wat je met muggen kunt doen is ook mogelijk met mensen.

Comments are closed.