Gehypete sabotage Nordstream doelbewuste afleiding van aanstaande mega bankencrisis EU

Alles om deze verwoestende agenda erdoor te drukken.

—————————————————————————————————————————————–

Alle pensioenfondsen zijn de facto failliet – De komende verpletterende Russische aanval op Oekraïne zal worden aangegrepen als voorwendsel voor het totale bankroet van de Europese Unie

—————————————————————————————————————————————–

De conclusie dat de onderzeese sabotage van de Nordstream 1 en 2 gaspijpleidingen van Rusland naar Europa is uitgevoerd door de Verenigde Staten lag voor de hand en is terecht. Al in 2009 schreven we op deze site dat de Amerikanen erop uit zijn om de Europese Unie als concurrent op het wereldtoneel uit te schakelen, en ons daarbij zonder blikken of blozen zouden opofferen in een uitgelokte oorlog met Rusland. 13 jaar later blijkt dit scenario – helaas met volledige medewerking van ‘onze’ eigen politieke leiders – inderdaad in werking te zijn getreden. De Nordstream sabotage is echter extreem gehypet, ook op de alternatieve kanalen. Waarom? Om ons opnieuw af te leiden van de ECHTE crisis die nu aanstaande is: de totale instorting van het Europese bankensysteem en het faillissement van alle pensioenfondsen.

Nu komt er helemaal geen gas meer naar Europa! lezen we overal. De winter wordt ijskoud (wisten wel al), en we kunnen verlichtende maatregelen voor onze onbetaalbare energierekening nu wel vergeten. Wat al eerder werd vergeten is dat er sowieso nog maar heel weinig Russisch gas naar Europa stroomde; Nordstream 2 was nog niet eens in gebruik, en van het gas dat ooit rijkelijk via pijp 1 naar Europa stroomde fakkelde Rusland dagelijks al voor zo’n 10 miljoen euro af, omdat de EU leiders het simpelweg niet willen hebben.

De huidige energiecrisis is volledig gemaakt, voorbereid èn gewild, en ook dat is iets waar we al ettelijke jaren geleden voor gewaarschuwd hebben. De enige wijze waarop de Europese elite hun grote Superstaat droom – gelijktijdig de ergste nachtmerrie van hun onderdanen – konden waarmaken is het creëren van een mega systeemcrisis waarin zowel energie, voedsel, veiligheid als financiën opzettelijk worden ondermijnd en het dreigen te begeven.

Nationalisatie onder een marxistisch systeem

Het nationaliseren van alle industrieën onder één marxistisch systeem is precies wat er nu gaande is. De met Europese instemming uitgevoerde Amerikaanse sabotage van Nordstream zorgt ervoor dat de energiebedrijven straks hetzelfde lot ten deel zal vallen. Door het invoeren van prijsplafonds zullen zij diep in de rode cijfers komen en dreigen om te vallen.

Onder het mom van ‘energie zekerheid’ (die door dezelfde politieke actoren juist wordt afgebroken) zullen deze bedrijven daarom òf gigantische financiële steun ontvangen (met digitaal gecreëerde euro’s, die daarmee nog minder waard worden), òf meteen genationaliseerd worden. Zogenaamd ’tijdelijk’, maar dat ’tijdelijk’ zal binnen korte tijd waarschijnlijk een permanente situatie worden. Het is voor de door het WEF regime aangestuurde overheden (met de Nederlandse voorop) namelijk veel te aantrekkelijk om de bevolking via hun behoefte aan elektriciteit en gas blijvend te controleren.

‘Getuige van uiteenvallen EU – dit is Klaus Schwabs agenda’

De door ons al jaren vaak aangehaalde legendarische Amerikaanse topeconoom en ‘cyclus specialist’ Martin Armstrong herhaalt op basis van de bijna altijd correcte toekomstanalyses van zijn A.I. Socrates zijn waarschuwing dat 2023 een ‘hels’ jaar wordt vol met chaos op zowel geopolitiek, maatschappelijk als financieel gebied.

‘Ik geloof dat ze dit in Europa met opzet doen,’ geeft hij als commentaar op het afsluiten van het Russische gas. ‘Dit is Klaus Schwabs ‘Great Reset’.’ De EU heeft namelijk een gigantisch probleem gecreëerd door in 2014 de rente tot onder 0% te laten dalen. Omdat de pensioenfondsen in Europa voor meer dan 70% aan staatsobligaties bestaan, zijn alle fondsen hierdoor insolvent geworden. ‘Europa is fiscaal mismanagement op een enorme schaal. Ze kunnen zich op geen enkel manier zelf overeind houden. We zijn getuige van het uiteenvallen van Europa.’

‘Iedereen met half brein haalt z’n geld weg uit Europa’

‘Europa is het probleem. De bankencrisis zal daar beginnen… De schulden storten in elkaar.’ De Europese schuldenberg heeft de stabiliteit van alle banken ondermijnd. ‘Dit is de perfecte storm.’ De VS zal volgens hem veel minder hard worden getroffen, aangezien ‘iedereen met een half brein al zijn geld weghaalt en hierheen brengt zodra de crisis in Oekraïne – waarschijnlijk in januari 2023 – escaleert.’

Hoe proberen mensen hun geld dan veilig te stellen? Door hun geld weg te halen bij de overheid en in de private sector te steken. ‘Mensen kopen alles wat ze kunnen om van het grid af te gaan.’ Overigens krijgen ook de Amerikanen het steeds zwaarder. Dat komt door de stijgende rente, ‘wat de zaken alleen maar erger zal maken. We hebben bevoorradingstekorten die niet gerepareerd zullen worden door stijgende rente.’

Goud – maar hoelang mag u het hebben?

De topeconoom is nog nooit eerder zo positief geweest over het aankopen van (fysiek) goud. ‘We staan namelijk voor een staatsschulden bankroet. Dat is wat er gaande is. Daarom geeft Biden uit wat hij maar wil (net als de EU), omdat hij weet dat hij het niet hoeft terug te betalen. Dit is wat er uiteindelijk zal gebeuren. Dit is Schwabs agenda.’

Tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30 vluchtten veel mensen ook in fysiek goud – totdat de overheid de mensen verplichtte om hun goud tegen een vaste lage koers in te leveren. Degenen die dit niet deden konden hun goud enkel nog op de zwarte markt als ruilmiddel gebruiken. Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren, maar ‘you’ll own nothing’ – u zult NIETS bezitten – van het WEF geeft wel aan dat de huidige Westerse machthebbers echt ALLES van u willen afpakken, zeker als dat enige waarde heeft. ( Zie ook ons artikel: 21-05: Bitcoins en andere crypto’s zullen tijdens de komende crisis in beslag worden genomen).

‘2023 een hels jaar met onrust en oorlog’

Armstrong voorspelt dat 2023 een ‘hels jaar’ wordt met massale maatschappelijke onrust en een totale oorlog. De linksen-liberalen in zowel Amerika (Democraten) als Europa (in eigen land het VVD66 regime) zullen namelijk geen middel onbenut laten om aan de macht te blijven en de WEF/Agenda-2030 plannen er definitief door te drukken voordat de meerderheid van het volk eindelijk in de gaten krijgt dat hun eigen leiders zich tegen hen hebben gekeerd.

‘Iets gaat opnieuw een instorting van de overheid ontketenen,’ besluit hij. ‘Ik denk dat het iets in Europa zal zijn, iets drastisch, omdat ze geen andere keus hebben… Ze hebben oorlog nodig als excuus voor het omvallen (lett. defaults) van alle overheidsschulden.’ (1)

‘Nog harder stijgende prijzen en cyber aanvallen’

Financieel analist Anthony Migchels ziet het echter ook somber in voor de VS. ‘Spoedig zal een grote deflatoire schok door Wall Street gaan. Dan komt er of een laatste ronde geld bijdrukken (wat tot onacceptabele asset zeepbellen zal lijden en nog harder stijgende prijzen dan in de afgelopen 2 jaar), of ze zullen het laten gaan en hun ‘cyber attacks’ erbij halen, om ons ‘bail ins’ aan te smeren (= het afslachten van failliete banken en het in beslag nemen van hun deposito’s) die in de komende tijd onvermijdelijk zijn.’

Kortom: het Cyprus scenario, waar we in 2013 over waarschuwden dat dit op zeker moment als blauwdruk gebruikt zal worden om de hele financiële overheidssector in Europa (en de VS) op te blazen en over te nemen. Vanaf 2021 berichtten we meerdere malen over de genoemde ‘cyber aanvallen’ waar het WEF en Europese landen (waaronder Nederland) op ‘oefenden’. Natuurlijk zal Rusland de schuld worden gegeven van deze (false flag) ‘cyber aanvallen’.

Het is zeer goed voorstelbaar dat het complete financiële systeem dan ‘gereset’ wordt, en iedereen alles kwijt is en verplicht op NUL moet beginnen met een soort basisuitkering (Universeel Basis Inkomen), waar allerlei voorwaarden aan gekoppeld zullen worden. Cash geld zal niet meer terugkeren; alles zal digitaal worden gemaakt. De plannen voor het uitbannen van contant geld zijn al jaren in voorbereiding, en zullen als het aan de EU ligt tussen 2023 en 2024 worden uitgevoerd.

‘De dollar gaat instorten’ – VS en EU raken in verval

In tegenstelling tot Armstrong verwacht Migchels ook de instorting van de dollar. Er is wereldwijd weliswaar een groot tekort aan dollars – die nog als enige ‘veilige’ haven worden gezien – , maar de VS kan die niet voldoende leveren zonder in eigen huis enorme inflatie te veroorzaken. Grote economieën met veel dollar assets – zoals China, Japan – importeren daardoor die inflatie, waardoor ze zelf in groot gevaar komen. Gevolg: Japan is al begonnen met het verkopen van dollars om de eigen munt (yen) overeind te houden, waardoor duidelijk wordt dat de (petro)dollar nu echt op zijn laatste benen loopt.

Eigenlijk is die dollar al dood sinds in maart 2020 $ 6 biljoen werd bijgedrukt, waarvan $ 4 biljoen naar de grote banken ging, die feitelijk allemaal failliet waren. De wereld gaat zich hoe dan ook afkeren van de dollar en de euro. De BRICS landen zijn reeds begonnen met het opzetten van een nieuwe goudstandaard. Amerika en Europa dreigen dankzij het WEF, de EU, de VN en ‘onze’ eigen klimaatregeringen in een poel van diepe armoede te vallen.

Oorlog enige redmiddel

Het enige dat het Westen dan nog rest is het aanspreken van al zijn wapentuig. U herkent het: die fase is reeds begonnen met uitgelokte oorlog in Oekraïne, die de Europese leiders koste wat het kost zo lang mogelijk willen blijven voeden, omdat die oorlog een cruciaal voorwendsel is voor de door henzelf veroorzaakte crash van onze economie en samenleving. (3)

En die nieuwe (wereld)oorlog op het Europese continent komt met de aanstaande hereniging van de Russische sprekende gebieden in Oekraïne met het moederland, waarover is gestemd in een referendum, nu wel heel dichtbij. Iedere Oekraïense aanval op deze regio’s zal dan een aanval op Rusland zelf zijn, waardoor het Kremlin alle recht heeft met alle mogelijke middelen terug te slaan, ook tegen de Westerse landen die Oekraïne steunen met wapens, financiën en (heimelijke) troepen. (2)

De aangekondigde mobilisatie van nog eens 300.000 Russische troepen is wat dit betreft een teken aan de wand, net als de herhaaldelijke waarschuwingen van het Kremlin dat Rusland desnoods kernwapens zal inzetten om zichzelf te verdedigen – ook preventief.Xander

(1) Armstrong Economics
(2) IPE / Paul Craig Roberts
(3) Anthony Migchels / Henry Makow


Zie ook o.a.:

28-08: (/ Hoeveel kans maakt een rechtszaak tegen bewindslieden die ons land onder vreemde heerschappij (WEF) hebben gebracht?)
10-08: ‘8-8-22 gaat de geschiedenis in als de dag waarop de Val van Amerika begon’
09-08: Exact volgens het scenario: ‘Burgeroorlog’ trending op Twitter na FBI inval Trump
08-08: ‘Leger van 100.000 Noord Koreanen naar Oekraïne om Rusland te helpen’
03-08: Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1600 euro
31-07: Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst ( / Vrijheid en succes omgekeerd in totalitarisme en verval – Hoekstenen van een stabiele en welvarende samenleving worden opzettelijk vernietigd)
22-07: Aftredende leiders, protesten, opstanden en volkstribunalen zetten eindspel elite juist in gang (/ Illuminati kaartspel 1995 liet het al zien: volken worden doelbewust opgezet tegen hun eigen regeringen om weg vrij te maken voor de èchte (Luciferiaanse) Nieuwe Wereld Orde, valselijk ‘het Grote Ontwaken’ genoemd – ‘Strompelend door de eindtijd’: Confrontatie met jezelf sleutel tot enige echte uitweg)
17-07: Flashback naar 2015: ‘Amerikanen smokkelden 4 mini-kernbommen naar Oekraïne’ – waar zijn die?
16-07: Verenigde Staten gebruiken Oekraïne om concurrent EU uit te schakelen; Rusland en China lachende derden
06-07: Noorse supermarkten verplicht alle aankopen burgers aan overheid door te geven ( / Automatische belastingafschrijving en totale controle inkomsten / uitgaven vanaf 2023 – 2025 ook in Nederland)
25-06: Russische generaal en parlementslid: ‘Eerste bom op Londen als blokkade Kaliningrad leidt tot oorlog met NAVO’
20-06: Britse stafchef generaal Sanders zegt dat leger zich moet voorbereiden op WO-3 tegen Rusland
19-06: ‘Rusland voert luchtaanval uit op Amerikaanse basis in Syrië’; Israël op rand geweldsexplosie
12-06: ‘NAVO troepen ondersteunen leger Oekraïne, dat maandelijks 20.000 soldaten verliest’
03-06: D-Day nadert voor Rusland in Oekraïne: Medvedev: ‘De Ruiters van de Apocalyps zijn los’
28-05: Geheime top in Litouwen: Deelnemers plannen dodelijk ‘ongeval’ Vladimir Putin
21-05: Bitcoins en andere crypto’s zullen tijdens de komende crisis in beslag worden genomen
16-05: NAVO of WEF false falg? ‘Russische hackergroep KillNet kondigt aanval op Westerse internet aan’
11-05: US Stratcom admiraal waarschuwt dat nucleaire afschrikking in crisis verkeert
09-05: ‘Amerikaanse drones boven Oekraïne bewapend met chemische en biologische wapens’
03-05: Oliver Stone waarschuwt voor Amerikaanse nucleaire false flag in Oekraïne
29-04: WO-3 waanzin: Britse ministers pleiten openlijk voor oorlog met Rusland
11-04: Amerikaanse en Britse elite eenheden in Oekraïne voeren ‘geheime oorlog’ tegen Russische troepen
05-04: Oproep aan politiek: Breek met Zelensky voordat hij onze ondergang wordt
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aan ( / ( / WEF wil uw beslissingsbevoegdheid volledig ‘outsourcen’ aan een A.I. (= een digitale ‘god’ gaat uiteindelijk uw volledige leven controleren, sturen en bepalen) – Social Credit systeem komt er onverbiddelijk aan: alleen toegang tot diensten (zoals bankrekening, gezondheidszorg en reizen) als u het ‘juiste gedrag’ vertoont)

2021:

18-10: Euro Evangelie’ economisch journalist Arno Wellens: Digitale ID en totale EU controle in 2022\