Geestelijke vader OMT vindt dat team ontspoord is en geen schaduwregering moet zijn

‘De echte preventie is niet medicatie, maar al 100 jaar bekend: handen wassen. En als je ziek bent, als je kwetsbaar bent, begeef je dan niet in grote groepen.’ (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————-

‘Je kunt je eigen immuunstatus beïnvloeden, niet door medicijnen te slikken, maar gewoon door gezond te leven. Veel adviezen van de overheid zijn juist volstrekt contraproductief. We moeten niet binnen blijven, maar naar buiten gaan. Dat is de beste bescherming tegen corona’

—————————————————————————————————————————————–

Jan Huurman, oud-directeur van het voormalige Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg en Ziektepreventie (NIGZ), is de bedenker van het Outbreak Management Team, kortweg OMT. In een gesprek met James Roolvink op Café Weltschmerz zegt hij dat het OMT ‘ontspoord’ is en zijn bevoegdheden verre te buiten gaat, en veel te weinig oog heeft voor de enorme schade die het beleid aanricht. De huidige permanente noodtoestand vindt hij dan ook niet gerechtvaardigd, omdat de coronapandemie niet bijzonder is. Ook gruwt hij van de onzinnige ‘oorlogsretoriek’ die wordt gebruikt, alsof je dit virus kunt verslaan. ‘Dat is onzinnig. Dit virus is endemisch, net als influenza. We moeten ermee leren omgaan.’

Huurman vindt het terecht dat het OMT bij het begin van de corona uitbraak in 2020 ‘een hele centrale rol kreeg. We voeren in dikke mist. We wisten niet wat er gebeurde en hoe het zich zou ontwikkelen.’ Op TV werd letterlijk gezegd dat we in Nederland honderdduizenden doden zouden krijgen. Toen was het nog logisch dat de regering naar het OMT luisterde, vindt hij.

Maar nu is duidelijk ‘dat deze pandemie niet bijzonder is. Mijn achtergrond is medisch historicus. We hebben vanaf de Middeleeuwen zoveel pandemieën gehad. De combinatie van veel reizen en steden is de voedingsbodem van infectieziekten, van uitbraken zoals de pest, cholera, influenza, en nu corona. De uitbraak is dus niet bijzonder, maar de manier waarop we erop hebben gereageerd wel. Dat is heel anders dan we in alle voorafgaande pandemieën hebben gedaan, en daar komt mijn kritiek op.’

‘Veel te lang blijven zitten in angst, en nevenschade veronachtzaamd’

De mist is in april of mei vorig jaar opgetrokken, zo stelt Huurman. Toen wisten we genoeg over de verspreiding en mortaliteit van het virus. ‘Maar wat er veel te lang is gebeurd is… (de focus op) de angst voor de ziekte, en het denken dat je deze ziekte op vergelijkbare manier kunt bestrijden als ebola (dat een veel hogere sterfte heeft). Maar als je het als influenza benadert, weet je dat het endemisch wordt, dat je het nooit meer kwijtraakt. Je weet dat het net als influenza voor bepaalde groepen gevaarlijk is, zoals mensen met hoge leeftijd, onderliggend lijden en risicofactoren.’

‘Mijn kritiek is dat we in Nederland veel te lang zijn blijven steken in die puur medische, epidemiologische en virologische blik, en dat we de nevenschade hebben veronachtzaamd.’ De Tweede Kamer heeft pas een week geleden een hoorzitting gehouden over de maatschappelijke, mentale en economische neveneffecten. ‘Nadat we al een jaar bezig zijn!’

Roolvink concludeert dat het OMT dus enkel een adviserende rol zou moeten hebben, maar de belangenafweging bij de regering moet liggen. ‘Absoluut,’ bevestigt Huurman. Maar het OMT volstoppen met andere experts, zoals economen en filosofen, vindt hij ‘het slechtste plan ooit, want dan creëert de regering een soort schaduwregering. Dan verschuiven ze de verantwoordelijkheid naar een technisch orgaan.’

‘OMT leden heftig ontspoord, hebben maar verstand van één vakgebied’

Dat OMT leden nu vaak in de media komen, vindt hij geen goede zaak. ‘De ijdelheid is groot.’ Roolvink vraagt dan of het klopt dat het OMT samen met de media feitelijk de regering heeft gekidnapt. Huurman antwoordt dat het OMT uit prima vakmensen bestaat, maar er zijn wel ‘meerdere ontsporingen… en als OMT moet je heel gedoseerd zijn in je optreden.’ Zo zijn de deskundigen op een voetstuk geplaatst, als degenen waar de premier en regering naar luisteren.

‘Ik vind dat dit heftig ontspoort, omdat mensen die denken dat ze op één gebied verstand hebben, dat nu ook op grotere gebieden denken te hebben.’ Roolvink noemt als voorbeeld de uitspraken over het voorlopig maar niet zwanger moeten worden.

Huurman zegt dat de OMT leden weliswaar voor medische kwesties zijn opgeleid, en er op de IC inderdaad mensen liggen die heftig ziek zijn, ‘maar dan is je blik wel heel erg smal, want je ziet alleen maar dat. Je moet dan heel erg goed oppassen om uitspraken te doen over gebieden waar je geen verstand van hebt. En laten we wel wezen: een IC arts als Diederik Gommers heeft geen verstand van zwanger worden tijdens een corona epidemie. Als je dan, met de status die je hebt, daar in het openbaar toch een uitspraak over doet, dan overschrijdt je verre je competentie.’

Het OMT heeft ‘al in de eerste maanden heel sterk het idee gehad om alles op alles te zetten om zo laag mogelijke besmettingscijfers te krijgen. Ik zat toen zelf al op de lijn van de afweging, dat het een illusie is te denken dat je deze uitbraak naar nul krijgt. Het wordt endemisch, net als influenza. Dat waart voortdurend rond, het is er gewoon. Het gaat nooit meer weg. Als je het te lang framet als ebola, dat je dit virus kunt ‘platdrukken’, dan is dat contraproductief. We moeten er dus mee omgaan in plaats van het bestrijden. We moeten de oorlogsretoriek verlaten, en veel meer denken aan wat de omstandigheden zijn waarin we met dit virus kunnen leven.’

‘De echte preventie is al 100 jaar bekend’

Roolvink haalt dan professor Schetters aan (zie ons artikel van 9 januari: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen), die vindt dat er een tunnelvisie op preventie en vaccinaties heerst, maar er te weinig nadruk is op geneesmiddelen. Huurman is het niet met Schetters eens, zegt dat er geen geneesmiddelen tegen virussen bestaan, en is daarom wel een groot voorstander van vaccins. ‘Maar de echte preventie is al 100 jaar bekend: handen wassen. En als je ziek bent, als je kwetsbaar bent, begeef je niet in grote groepen. Is al 100 jaar bekend.’

‘Wat we nu veel meer weten is dat je je immuunstatus kunt beïnvloeden, niet door medicijnen te slikken, maar gewoon door gezond te leven. Dus goed bewegen, goede afgewogen voeding, niet roken, matig met alcohol. Op gezond leven is veel te weinig nadruk. Sterker nog: veel adviezen van de overheid zijn volstrekt contraproductief.’

‘Niet binnen blijven, zoals overheid zegt, maar naar buiten’

‘Vanochtend nog op de radio een nieuw overheidsspotje: ‘Blijf binnen, dan kunnen we corona buiten houden.’ Nou, dat is van een kortzichtigheid! Mijn stelling zou zijn: ga naar buiten, beweeg, zorg dat je je vitamine D krijgt, dan versterk je je immuunstatus. Dat is de beste manier waarop je je als individu kunt wapenen tegen corona, even los van die andere hygiënische maatregelen: handen wassen, oppervlakten een beetje schoon houden – pure basale hygiëne. Die zijn we een beetje kwijtgeraakt, en wat we ervoor in de plaats stellen is een soort autoritaire rigoureuze onderdrukking van de burgervrijheden, terwijl we aan de andere kant dingen laten lopen.’

‘Er zijn nog nooit zoveel vrijheden onderdrukt’

‘We zitten nu in een situatie waarbij er nog nooit zoveel vrijheden worden onderdrukt. Er zijn noodmaatregelen alsof we bezet worden, alsof de dijken doorbreken.’

‘Maar tot voor kort was de overheid buitengewoon coulant voor de vrijheid om te roken. Sterker nog: ex-CDA minister Elco Brinkman was commissaris bij een grote tabaksfabrikant. Als je sprak over gedragsbeïnvloeding om het roken terug te dringen, zei VVD minister Edith Schippers dat ‘dit persoonlijke vrijheid is, daar komen we niet aan’. 20.000 rookdoden per jaar (in NL)! We zitten nu op 2,3 miljoen (veronderstelde) corona doden in de wereld, maar elk jaar gaan er 6 miljoen dood als gevolg van roken.’

‘Collectieve zelfverwurging: de kosten zijn zó hoog!’

‘us aan de ene kant heeft de overheid een liberale opstelling met een betoog over vrijheid om niet strakker op te treden tegen roken. ‘20.000 doden per jaar hebben we eigenlijk als normaal geaccepteerd. En nu worden mensen ongeloof strak kort gehouden, en worden delen van de economie vernietigd, wat ik in maart vorig jaar al collectieve zelfverwurging heb genoemd.’

‘De kosten zijn zo hoog! Als je al die miljarden optelt (bijvoorbeeld 8 miljard voor onderwijs, NS die 2,5 miljard verlies lijdt) bij elkaar optelt, dan kom je per gewonnen levensjaar snel op 1 miljoen euro uit. Nou, ik ben 3 jaar directeur geweest van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. Daar hadden we een scherp criterium: als de kosten de 50.000 à 60.000 euro per gewonnen levensjaar overschreden, dan ging het programma in de prullenbak. Dan was het niet kosteneffectief.’

‘Wat we nu zien is dat we over de hele wereld biljoenen uitgeven om een aantal levens te redden. Als je uitrekent wat dat per gewonnen levensjaar kost, zijn we nu in een tienvoud bezig vergeleken bij wat we 2, 3 jaar geleden normaal vonden. Dat is het on-evenwicht.’

Roolvink: ‘Samengevat moet de regering dus een objectief oordeel geven over het maatschappelijke belang, maar niet over een virus. De adviserende rol van het OMT moet gelimiteerd zijn in de tijd.’ Huurman: ‘Het moet in evenwicht zijn. Het moet niet leidend zijn.’ Roolvink: ‘Ze moeten geen tweede regering zijn.’ Huurman: ‘Nee… De regering moet verantwoordelijkheid nemen voor die brede afweging.’

‘Verschuiving discussie in kranten; positieve bewegingen zoals Herstel-NL’

Huurman ziet veel positieve bewegingen en ontwikkelingen, zoals het verschuiven van de discussie in de kranten, zelfs de Volkskrant, die al lang heel erg eenzijdig voor harde maatregelen is. Desondanks hebben noch de Volkskrant, noch het NRC de 5 à 6 ingezonden goed onderbouwde stukken van Huurman geplaatst. Nu lijken tegengeluiden toch eindelijk wat door te dringen.

Verder noemt hij het Artsencollectief Covid en Herstel-NL. Over dat laatste nieuwe initiatief: ‘Daar kun je kritiek op hebben, maar ik vind het een goede beweging, want ze dwingen je om die brede maatschappelijke afweging te maken, door ernaar te kijken dat we een risicogroep hebben waar we iets anders mee moeten omgaan dan met de mensen die weinig risico lopen. Het mantra dat het allemaal collectief moet en we geen groep apart gaan zetten, is heel gek.’

‘Dat slaat helemaal nergens op,’ vult Roolvink aan. ‘We moeten ineens verantwoordelijkheidsbesef tonen voor de gezondheid van een ander. Volgens mij ligt dat bij jezelf. De kritiek op Herstel-NL is dat risicogroepen dan tweederangsburgers worden, terwijl we nu met z’n allen vierderangsburgers zijn!’

‘De schande van het vernietigen van een jonge generatie vind ik heel groot’

Huurman: ‘Eigenlijk hebben we voor de mensen van een hoge leeftijd, met overgewicht, met onderliggend lijden, alles uit de kast gehaald om die te redden, en hebben we de jeugd eenzaam in een kamertje gezet. De schande van het bijna vernietigen van een generatie vindt ik echt heel erg groot. Die afweging heeft onvoldoende plaatsgevonden.’

‘Dan is de tegenwerping: elke dode is er een teveel. Dan zeg ik: de dood hoort bij het leven, en als je oud bent is het risico om te overlijden iets groter dan wanneer je jong bent.’

‘Ik hoop dus dat er een veel bredere blik komt op deze aandoening – die voor sommige groepen echt gevaarlijk is – en op het maatschappelijk effect van de maatregelen. We zien dat die wel heel erg zwaar zijn. Hopelijk gaan we heel snel naar een situatie waarin we accepteren dat dit een endemische ziekte is, en dat we dit met vaccineren – kijk maar naar influenza / griep – niet de wereld uitkrijgen. We zullen er dus mee moeten leren leven, en we moeten accepteren dat mensen met een hoge leeftijd en onderliggend lijden een hoger risico hebben om te overlijden.’

‘Laten we zieke bejaarde mensen niet meer als corona dode tellen’

‘Dat is altijd zo geweest, maar het lijkt wel alsof we dat als samenleving niet meer accepteren. De uitspraak van Hugo de Jonge ‘elke dode is er een teveel’ – van dat denken moeten we weg! Mensen gaan dood. Mensen zijn op een gegeven moment aan het einde van hun leven… Even de parallel: we hadden tot eergisteren 68 (geregistreerde) overlijdensgevallen na vaccinatie, en die worden dan geframed als mensen die zijn overleden aan onderliggend lijden.’

Dat vindt hij weliswaar een terechte frame (waar ik het zoals u weet op basis van de feiten en gebeurtenissen totaal niet mee eens ben), maar ‘laten we dan met z’n allen ook toegeven dat diezelfde mensen die hoogbejaard zijn, die onderliggend lijden hebben, niet als corona dode worden geteld, maar gewoon omdat ze oud, ziek, zwak en misselijk waren. Als dat besef wat breder wordt, zou ik heel gelukkig zijn.’

Kijk hier het hele interview: (64 minuten. Het bovenstaande artikel behandelt de laatste ca. 30 minuten):


Xander


(1) Café Weltschmerz
(2) Afbeelding: Manuel Darío Fuentes Hernández , Pixabay 


Zie ook o.a.:

26-02: 90 jarige Duitse vrouw schrijft aan partijleider CDU: ‘Ik bepaald zelf wel of ik gered wil worden’
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’
23-02: 22 bewoners verpleeghuis Amersfoort overleden na eerste vaccinatie
21-02: Nieuwe slachtingen in Duitse verpleeghuizen na vaccinaties
20-02: Angela Merkel: Pandemie pas voorbij als alle mensen op de wereld zijn gevaccineerd
18-02: Herstel-NL: Groep prominente Nederlanders vindt angst onterecht en wil snelle opening samenleving
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
09-02: Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
04-02: Van Haga: ‘Verlenging lockdown is ramp voor Nederland’
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
30-01: Italiaanse media berichten over ‘slachting in verpleeghuizen’ na vaccinaties
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Pfizer vaccin eist opnieuw twee gezonde levens, een arts en een verpleegkundige
09-01: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

40

 1. En Gommers er nog aan toevoegen dat klimaatbeleid moet veranderen, wat bezielt zo’n idioot nog voor tv eigenwijs te verkondigen ?

 2. Dat mens Kaag spoort niet, denkt dat alleen zij kan bepalen wat r met de mensheid moet gebeuren, en dan nog mensen gaan stigmatiseren?

 3. De WHO implementeert, Von der Leyen stelt voor. Dit kan internationaal rechtelijk helemaal niet. De WHO draait zichzelf de nek om. Er wordt internationaal een zaak voorbereid, tav dit hele “staatsvirus”, Internationaal Strafhof Den Haag. Eerdaags komt van een Italiaanse rechter een boek uit, getiteld “Strage di Stato”, waarin omstandig de rol van de WHO uitgeplozen is aan de hand van allerlei documenten

 4. @bart De spijker op zijn kop. Gek dat bijna niemand dit zich afvraagt. De Nederlandse overheid doet hetzelfde als wat in de meeste andere landen gaande is. Wij zien dat als internationale firma. Met mijn collega’s ben ik ervan overtuigd dat sprake is van een macabere, paranormale situatie welke niet met redelijke argumenten te rechtvaardigen is. Het is een vreemde wervel in het collectief bewustzijn, niet veroorzaakt door Bill Gates maar een nog hogere macht. Satan himself. Bill Gates en consorten willen alleen maar verkopen. Wat nu aan de gang is ondermijnt de koopkracht alleen maar. Wacht maar af tot de belastingen exploderen. Na Corona weet bijna niemand meer wat koopkracht nog betekent. Niet alleen de burgers maar ook de overheden zelf gaan kapot. Slimme wereldse samenzweerders zullen dat niet voor ogen hebben. Het paranormale kwaad wel. Dat is alleen maar uit op destructie. Zelfs van Bill.

 5. Het is leuk om over Nederland te praten, maar de werkelijke problematiek is dat de aanpak van corona wereldwijd is en bijna overal hetzelfde. Hoe dat kan, zou onderwerp van gesprek moeten zijn.

 6. https://www.zerohedge.com/covid-19/why-new-covid-cases-are-crashing
  Overal dalen de cijfers als we kijken naar de oorzaak kan het niet liggen aan vaccins of lockdowns. De enige oorzaak is dat de PCR test nu eindelijk anders afgesteld is waardoor er minder mensen foutief positief gelabeld worden. Er zijn mensen die dat al ongeveer een jaar roepen, maar die hebben natuurlijk het label wappie gekregen.
  Geen idee of ik nu moet lachen of janken.

 7. Kan me volledig vinden in dit artikel. Rondom maart 2020 voerde we in dichte mist en moet je iets. Daarna had bijstelling van beleid plaats moeten vinden in plaats van angst en verderf zaaien. Helaas vinden de kopstukken van het onzinnig management team zich heel belangrijk en blijven graag in de belangstelling staan. De decadente regenten hebben de wijsheid in pacht behalve voor zichzelf zodat hun wel sporten , trouwen en samen zijn.

  Slechts een brede volksopstand kan de aankomende genocide een halt toeroepen. Hoe vaak moeten we nog voorbeelden hebben zoals in Amersfoort ? 106 gevaccineerd , 70 nog ziek , 20 overleden. Stop de corona idioterie , stop de vaccinatie en het belachelijke bijbehorende paspoort

 8. Wereldwijd zijn er door het, al of niet gelinkt aan corona, 2,5 miljoen doden. Hoeveel procent is dat op een wereldbevolking van 7,5 miljard? 0,000% en nog wat. In Nederland zijn er 15000 doden (gewone griep 10.000 doden) al of niet terecht gelinkt aan corona, hoeveel procent is dat op een bevolking van 17,5 miljoen inwoners? 0,000% en nog wat. En dat alles om een hele wereldbevolking en ook onze bevolking in gijzeling en gevangenschap te houden. Het is totale waanzin, waar blijft het gezonde verstand?

 9. Wat is gezond leven. Hier in België juist als elders in Europa is de lucht zo vervuild dat vele mensen last krijgen aan hun longen, dus meer buiten vertoeven is zeker niet gezond. We zijn onze wortels met de natuur verloren. Vele kinderen denken dat melk uit een fabriek komt en in pot of glas zal worden verpakt; Mensen wonen te dicht bij elkaar, behalve die rijk zijn en het zich kunnen veroorloven; Ik heb vroeger in mijn jeugdjaren nooit allergie gehad, nu moet ik er pillen voor slikken anders zit mijn neus potdicht. wat is gezond? Veel bewegen? Daar wordt ik zo moei van? Je moet gezond zijn naar geest en lichaam. Shalom

 10. Verhaal is leuk, hoe moeten we dit zien ? Deels brengt hij het verhaal hoe het is en deels brengt hij een gevaarlijke “zijvisie “van enigzijds loslaten van visie parlement/omt MAAR anderzijds wel geloven dat we te maken hebben met een “gevaarlijke ziekte ” die we moeten bestrijden.
  Inderdaad : Is dit misschien een wat ander geluid om mensen opnieuw in slaap te sussen, hetzelfde als herstel .nl

  Mensen, wees a u b wijs als je gaat stemmen straks ( Ervan uitgaande dat er geen sprake is van stembusfraude !! )
  Ik hoef geen stemadvies te geven, mensen met hersens weten wat ze nu moeten stemmen !!

 11. Even een reactie op Toledokie: Mevr.Kaag? Wie is dat mens? Welnu dat mens zit met 2 petten op. Ten eerste is zij lijsttrekker van D66. En ten tweede zit mevrouw in het bestuur van de Global Preparedness Monitoring Board. (GPMB). Haar mededirectieleden zijn onder ander Fauci en Chris Elias van de Bill en Melinda Gates Foundation. (Onze vaccinpusher). Dus weet waar u op stemt op 17 maart : in ieder geval op een op zeer groot voorstander van straks (verplichte) vaccinaties. Dit wil zij door middel van een coronapaspoort zien te bewerkstelligen. Waardoor degenen die zeer zeker niet geinjecteerd willen gaan worden, straks op allerlei manieren buitengesloten zullen worden, zoals nu al volop gebeurd in Israel.

 12. Virusvorming is het gevolg van vervuiling. Een virus is NIET besmettelijk.

  OMT kan naar huis…

  U gaat nooit meer naar de stembus.

  17 maart: bestorming Torentje, geen standbeeld voor Rutte, we flikkeren m zo wel in de hofvijver…

 13. Elise schreef:
  27/02/2021 om 8:35 pm
  Agenda 2030
  Elimineer armoede
  Wis honger
  Zorg voor een goede gezondheid en welzijn
  Zorg voor kwaliteitsonderwijs
  Gendergelijkheid afdwingen
  Verbeter schoon water en sanitaire voorzieningen
  Laat betaalbare en schone energie groeien
  Creëer fatsoenlijk werk en economische groei
  Verhoog industrie, innovatie en infrastructuur
  Verminder ongelijkheid
  Mobiliseer duurzame steden en gemeenschappen
  Beïnvloed verantwoorde consumptie en productie
  Organiseer klimaatactie
  Ontwikkel het leven onder water
  Advance Life On Land
  Garandeer vrede, gerechtigheid en sterke instellingen
  Bouw partnerschappen op voor de doelen
  In 2015 kwamen 195 landen met de Verenigde Naties overeen dat ze de wereld ten goede kunnen veranderen.
  Dit zal worden bereikt door hun respectieve regeringen, bedrijven, media, instellingen voor hoger onderwijs en lokale ngo’s samen te brengen om het leven van de mensen in hun land tegen het jaar 2030 te verbeteren .
  Het zijn dan ook de zelfde 195 leiders die de huidige covid-19 Plandemie op hebben gezet.
  Kosten? 1000 miljard, betalen? de bevolking natuurlijk.
  De “Great Reset” maakt daar deel vanuit.
  Totaal uitgedacht door psychopaten zoals Klaus Schwab – Bill Gates en nog tal van elite.

 14. En ondertussen trekken ze in Duitsland de teugels nog iets strakker aan en maken handhavers en politie inmiddels ook buiten in de frisse lucht jacht op ‘mondkaplozen’.
  In sommige parken in Duitsland geldt inmiddels zelfs een muilkorfplicht – sorry ‘maskerplicht’ – op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 22.00 uur …… 🤪
  Nog zotter dan onze avondklok dus.

  https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-regeln-und-maskenpflicht-verstaerkte-kontrollen-in-deutschen-staedten-75559716.bildMobile.html

 15. @Agenda21 De spijker op zijn kop. Men wil maar niet geloven dat er een complot is, en dat heet NWO, ofwel BBB.
  Daarover zwijgen zal elke oplossing in de weg blijven staan, en deze elite de kans geven het doel te bereiken.

 16. Ik vind het coronavirus erg, erger vind ik het lockdownvirus, maar het allerergste vind ik het gehoorzaamheidsvirus, dat blindelings om zich heen grijpt.

 17. @toledokie 27/02/2021 om 05:32 pm
  Mevr. Kaag? Wie is dat mens?

  Dat mens van D66 roept sinds kort: “Het is tijd voor nieuw leiderschap”. Deze dame wil namelijk de nieuwe premier worden. Wordt Pinokkio afgelost en komen we van de regen in de drup. De ene incompetente inruilen voor de andere. Nou ik dacht het niet, anmehoela met dat betweterige mens. Moven dat D66, wat een rotpartij zeg. Eerst jaren pro referendum en nu plots sinds 2019 anti referendum, omdat de mensen andere meningen hebben dan deze rotclub wil (Europese grondwet referendum, Oekraïne referendum). Bah zum Kotzen!

 18. Ook Huurman blijkt zich niet bewust te zijn van de door het kabinet van de koning en door anderen gevolgde agenda van het World Economic Forum: The Great Reset alsmede van Agenda 21 / Agenda 2030..
  Onbegrijpelijk dat dit zo weinig doodringt.
  Overigens heeft Huurman volkomen gelijk voor wat betreft omgaan met immuniteit, ziekte en ouderdom.

 19. Men spreekt steeds over de corona crises, je kunt veel beter spreken over een lockdown crises, dat geeft de realiteit veel beter weer..

 20. Nog steeds verbazing dat het na een jaar nog niet is doorgedrongen dat de maatregelen buiten proportioneel zijn. Natuurlijk wisten Rutte & co dit al heel lang. Ze zijn niet dom. Er speelt iets anders. Built Back Better, wat Rutte niet wil uitleggen.

 21. De basiskennis om de eigen weerstand op te bouwen door een gezonde levensstijl; daar wordt door die overheden nauwelijks naar verwezen. Sterker: wat ze aanbevelen is juist contraproductief. Epidemioloog Knut Wittkovsky zei, toen vorig jaar iedereen werd aanbevolen binnen te blijven, dat iedereen juist naar buiten moest gaan (ik heb dat hier toen ook vermeld). Dat klonk toen als de uitspraak van een merkwaardige dwarsligger, maar hij had wél gelijk. De frisse lucht is gezonder voor de weerstand dan te moeten verblijven in de benauwde binnenkamers.

 22. @Mo, Wat zijn de echte redenen van/achter Agenda21/30? Hoe denk jij daarover? Dus wat het echte doel(en) is/zijn?
  Mag ik ook vragen welke religie jij hebt of in opgegroeid?

 23. We hebben geen COVID-19 pandemie, maar een angst pandemie aangestuurd door het RIVM en het OMT . Het kabinet doet de rest . Dood en verderf zaaien

 24. Rutte nog nooit getest, want is niet nodig zonder klachten , zegt hij !!!!
  Bekijk het filmpje
  Belgische politiekers, kopen 15 miljoen mondmaskers, voor 35 miljoen euro, bij een jordaanse postbusfirma in luxemburg, en geven dan, na een jaar, de raad om ze niet te dragen, wegens mogelijk giftig,zijn dit randdebielen of corrupte idioten die het land “besturen”?
  https://www.niburu.co/buitenland/16045-belgische-overheid-adviseert-door-haar-verstrekte-mondkapjes-niet-te-dragen

 25. BLablablabla, en dat was het.
  Waarom vraagt deze mens niet om bewijs van het virus, dmv genetische code, foto of isolaat van dit zogenaamde coronavirus.
  Ze kunnen hem dit niet weigeren! en dan stopt deze hel !
  Maar hij doet het niet, evenals wilder en baudet, dus gecontroleerde oppositie en verdeel en heers verspreiders.

 26. al wijzen alle neuzen nog zo vaak de zelfde kant op zolang ze niet schoon zijn heeft het geen effect

 27. Dit is ’n eerlijk artikel van een ter zake deskundige zonder onnodige verwijzingen maar het hoe en waarom covid misbruikt wordt.

 28. Dit verhaal leest als een goed boek, maar ik heb het al uit. Die James Roolvink heeft natuurlijk gelijk, maar daar draait het overheidsbeleid niet om. De fake virus (griep) plandemie behelst een heel ander doel, het uitrollen van agenda 20/30. En het OMT geeft de gelegenheid tot het instant houden van de onderdrukkende virus(griep) maatregelen, zodat de overheid ruim de tijd krijgt voor hun bewuste MKB afbraak. Kijk eens naar het parlement, tweekeer 150 grootgeld grazers, maar niemand is tot op heden het slachtoffer geworden van deze plandemie. Als er slachtoffers vallen dan zijn het de beiaarden, en daar van weten wij dat die niet zo gezond zouden kunnen zijn. Nee, het is volgens mij gewoon een geraffineerde manier van slopen van de economie, en op lange termijn doden van de ouderen. Dat er bij vaccinatie gelijk iemand dood gaat is een misser, dat moet pas na besmetting met een virus. En dit bedenk ik niet zelf, maar er zijn geruchten in overvloed. En dat zou wel eens de gehoopte derde golf kunnen gaan worden. Waarbij wij dan zelfs overdag niet meer naar buiten mogen gaan, ze zijn er gewetenloos genoeg voor.

 29. Rutte is maar wat blij met het OMT en ook het RIVM. Immers die instituten adviseren de regering. Alleen de regering neemt blind alle adviezen over. Gevolg is dat niemand verantwoordelijk lijkt. De regering verschuilt zich achter deze zg deskundige adviseurs. Het OMT verlekkerd op deze macht en om geen missers te maken, worden de adviezen steeds draconischer. We hebben dus een laffe regering en een parlement die al lang de regering niet meer controleert en zich ook verschuilt achter zg deskundigen. Gezond verstand is er niet meer bij. Beslissingen worden op angst gebaseerd, waardoor de ratio ver te zoeken is. Medici zijn slechte managers en de meest angstige beroepsgroep die er bestaat.

 30. Meneer Huurman heeft waarschijnlijk nog nooit van Bilderberg en Davos conferenties gehoord. Daags na de laatste bijeenkomst in Davos kwam Tedros Gerebreius vertellen dat er miljoenen mensen gingen sterven. Wie hem gezien heeft met ogen als ganzeneieren in zijn hoofd. Er wordt over een Great Reset en New world Order gesproken. Ook de Guide Stones in Georgia VS hebben daar al jaren over geseind. Er staat een gigantische omwenteling op het spel met een 5G netwerk t.b.v. zelfsturende auto’s en controleposten aan elke lantaarn. De wereld Moet en Zal in dat keurslijf geperst worden en de wereldbevolking gedecimeerd. Enkele gigantische multi kapitalistische bedrijven gaan de dienst uitmaken in de wereld. In de Bijbel heet het de Grote Verdrukking en daarna een Wereldoorlog zoals nog nooit is geweest, …..want de wereld in handen van Amazon, de Rockefellers, en de Rothshields kan nooit lang goed gaan, omdat ze al jaren aan de touwtjes trekken kun je al aan de omstandigheden zien waar dat op uit loopt.

 31. Quote:
  Op gezond leven is veel te weinig nadruk. Sterker nog: veel adviezen van de overheid zijn volstrekt contraproductief.’

  Die overheid geeft niets om burgers, ik dacht dat dat inmiddels wel bekend is. De overheid wil gehoorzame burgers die precies doen wat die overheid wil, daar gaat het om. En als er dan types tussen zitten die nadenken en niet doen wat de overheid wil worden dat de nieuwe Joden.

 32. Een ieder die zichzelf heeft ingelezen het afgelopen jaar weet toch dat corona alleen maar gebruikt wordt als smoes om de NWO erdoor te jassen. Op welk eiland leeft Jan Huurman? Denkt hij nou werkelijk dat het om de volksgezondheid gaat?

Comments are closed.