FVD in verzet tegen Marrakesh-2, dat Brussel alle macht geeft over onze immigratie

—————————————————————————————————————————————-

Duitse boeren woest dat ze (net als hun Nederlandse collega’s) hun land voor een spotprijsje moeten verkopen voor de bouw van woningen voor de geplande nieuwe immigratie golven

—————————————————————————————————————————————–

De voorstanders van het omstreden Marrakesh massa immigratiepact, aangevoerd door bijna de hele gevestigde Europese politiek en media, bleven eind 2018 maar herhalen dat het verdrag niet bindend is, en dat degenen die anders beweerden ‘complottheorieën’ verspreidden. Toch werd het verdrag door maar liefst negen EU-landen, waaronder Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije, niet ondertekend. Op 1 februari 2019 publiceerde de juridische dienst van de Europese Commissie een rapport waarin stond dat delen van het immigratiepact wel degelijk bindend kunnen worden verklaard, waaruit bleek dat premier Rutte weer eens gelogen had. Brussel bereidt nu een soort Marrakesh-2 voor, dat alle lidstaten, ook de onwillige, zal dwingen hun grenzen te openen voor miljoenen migranten uit Afrika en het Midden Oosten.

‘Marrekesh-2 wordt juridisch bindend’

FVD leider Thierry Baudet noemt het ondertekenen van het Marrakesh pact in 2018 opnieuw ‘een donkere dag voor Nederland. Zoals u weet, was het Marrakesh Immigratiepact erop gericht om legale migratieroutes van Afrika en het Midden-Oosten naar Europa te openen. Om de massale immigratie aan te zwengelen. Om immigranten meer rechten te geven, en Westerse landen meer plichten.’

‘Vanuit de samenleving kwam overweldigend verzet. En u tekende onze petitie ertegen. Maar het kabinet Rutte/De Jonge zwichtte toch. Namens Nederland tekende (Mark) Harbers het pact. Andere Europese landen – zoals Oostenrijk en Tsjechië – waren moediger. Zij weigerden te tekenen.’

‘En dat wil de Europese Unie niet accepteren. Daarom komt de EU deze woensdag met een eigen Immigratiepact. Eigenlijk een soort Marrakesh 2. Maar dan juridisch bindend.’

‘Bij Marrakesh 1 verschool het kabinet zich nog achter een technisch verhaal over het “niet-bindende karakter” van het pact. Tot op de dag van vandaag vragen wij ons af waarom het kabinet het zo belangrijk vond om een akkoord te tekenen dat zogenaamd geen effect zou hebben…’

‘Bij Marrakesh 2 kunnen ze zich daar niet meer achter verschuilen. Als de Europese regeringsleiders met het voorstel van de Europese Commissie instemmen, is Marrakesh 2 bindend voor alle EU-landen. Officieel. Dan zit Nederland vast aan Brusselse immigratiewetten. Dan wordt Nederland gedwongen migranten op te nemen.’

‘Lidstaten worden gedwongen migranten op te nemen, ook laaggeschoolde’

‘Von der Leyen wilde zelfs extra haast maken “vanwege Moria”. Het eiland waar illegale immigranten hun tentenkamp in brand staken en als beloning een reis naar Nederland of Duitsland kregen. Zo naïef is de Europese Commissie dus. Geen woord over de aanzuigende werking. Geen woord over de belangen van onze Europese landen.’

‘De EU maakte bekend: Marrakesh 2 is bedoeld om legale immigratie vanuit Afrika makkelijker te maken – ook voor laaggeschoolden. En lidstaten worden gedwongen om immigranten op te nemen. In Brussel wordt het aantal bepaald. Weg soevereiniteit. Weg eigen grenzen.’

Forum voor Democratie komt hiertegen in verzet. In het Europees Parlement doen we wat we kunnen om dit tegen te houden. In de Tweede Kamer vragen we MORGEN opnieuw een debat met asiel-staatssecretaris Ankie Knol (VVD) aan. En in het hele land roepen wij mensen op: spreek u uit tegen dit pact!

Alleen samen kunnen we de druk op Rutte verhogen. Hij mág niet akkoord gaan… En wij beloven u: wij zullen er ALLES aan doen om Nederland tegen Marrakesh 2 te beschermen!’ (1)

Soft law: Marrakesh-1 was tòch bindend via Europese wetgeving

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz legde in 2018 uit hij zijn handtekening had geweigerd omdat er in pact geen onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen en economische asielzoekers en migranten. Met andere woorden: iedereen die maar wil mag volgens het verdrag naar Europa mag komen.

Wij legden al eerder uit dat het pact officieel weliswaar ‘niet bindend’ is, maar dat in de praktijk wèl is, omdat Nederland EU-lid is en de EU-wetten –met medewerking en medeweten van Den Haag- automatisch boven de onze worden gesteld.

Dit gebeurt via ‘soft law’, een beproefde tactiek van de EU om ‘vrijblijvende’ verdragen via het veelgebruikte achterdeurtje van de Europese rechtsbanken alsnog dwingend aan de lidstaten op te leggen. De rechtbanken in de EU worden al jaren misbruikt als antidemocratisch instrument om er omstreden linksgroenliberaal beleid door te drukken (denk aan het absurde Urgenda vonnis en het schandalige politieke showproces tegen PVV leider Geert Wilders).

Anti-boeren ‘klimaatbeleid’ in werkelijkheid bedoeld voor woningbouw

We hebben al vaker gesuggereerd dat de werkelijke reden van de fictieve ‘stikstof crisis’ vermoedelijk is om boerenland zo goedkoop mogelijk in bezit te krijgen, zodat de staat daar vervolgens op grote schaal energievelden (zonnepanelen, windmolens) en woningen kan bouwen voor de miljoenen migranten die dankzij Marrakesh-1 en -2 naar ons land zullen worden gehaald.

En dat het er miljoenen zullen zijn, is beslist niet overdreven. De gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank, Ignazio Visco, verklaarde in november 2019 dat er tussen 2020 en 2030 maar liefst 230 miljoen migranten naar Europa kunnen komen.  Dat betekent een bevolkingstoename in de EU met bijna 45%. Passen we dat percentage op top-immigratieland Nederland toe, dan zouden we er minstens 7,8 miljoen mensen bij krijgen (4). Ons toch al overvolle land zal dan één grote parkstad worden.

In Duitsland hoefde er geen ‘stikstof crisis’ te worden bedacht om het benodigde land hiervoor in bezit te krijgen. In bijvoorbeeld Wiesbaden worden 25 boeren feitelijk onteigend, omdat ze hun land gedwongen tegen een spotprijsje van € 12,- per vierkante meter moeten verkopen, terwijl de normale marktwaarde ongeveer € 80,-.bedraagt. Vervolgens wordt het land voor € 1000,- tot € 1100,- per m2 doorverkocht aan investeerders, die er een wijk met 12.000 woningen willen gaan bouwen. (2)

Omdat de autochtone Duitse bevolking niet meer groeit, en er zonder massa immigratie geen woningnood zou zijn, kunnen deze huizen alleen maar zijn bedoeld voor migranten.

Europese variant van het Morgenthau-Plan?

Het klimaat/immigratiebeleid van de gevestigde orde deed de Duitse journalist-blogger Michael Mannheimer denken aan het zogenaamde Morgenthau-Plan. In 1944 presenteerde de toenmalige Amerikaanse minister van Financiën Henry Morgenthau een plan om Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in drie delen op te splitsen, die compleet gedeïndustrialiseerd moesten worden. De overgebleven Duitsers, waarvan eerst 40% moest worden uitgeroeid, zouden dan alleen nog van de landbouw mogen leven.

Ook stelde Morgenthau voor om alle Duitsers onder de 40 verplicht te steriliseren, zodat het volk uiteindelijk totaal van de aardbodem zou verdwijnen. Een dergelijke eugenetische genocide zou in onze tijd eenvoudig kunnen worden uitgevoerd met massale vaccinaties.

Mannheimer zag in het volledig openzetten van de grenzen voor miljoenen moslimmigranten (‘Umvolkung’), in combinatie met het tegen boeren, burgers, welvaart en vrijheid gerichte klimaatbeleid, een ‘plan B’ om delen van dit door toenmalige president Roosevelt afgewezen plan alsnog op pan-Europees niveau tot uitvoering te brengen, en wel door de hand van bondskanselier Angela Merkel en de EU-elite in Brussel.

Het doet tevens denken aan de uitspraken van ‘onze eigen’ Frans Timmermans, die in 2018 verklaarde dat de islam (door het uitwissen van de grenzen en massa immigratie) deel uitmaakt van onze toekomst, en twee jaar eerder dat alle ‘monoculturele staten’ moeten worden ‘uitgewist’. (3) ‘Marrakesh-2’ moet ervoor gaan zorgen dat deze totale afbraak van de Nederlandse natiestaat en cultuur al binnen enkele jaren onomkeerbaar wordt gemaakt.


Xander


(1) Forum Voor Democratie
(2) Agrar Heute
(3) Michael Mannheimer
(4) ANSA via Info Migrants
Afbeelding: WikiMedia Commons, bron 160729-N-EU999-004 , auteur Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet, publiek domein

Zie ook o.a.:

02-09: Aandacht buitenlandse media voor Nederlandse Politie Bond die criminele asielzoekers wil laten uitzetten
09-08: Frankrijk gaat ten onder: Iedere 44 seconden daad van grof zinloos migrantengeweld
07-08: Deense Immigratie minister noemt integratie ‘fiasco’ en zet in op gedwongen terugkeer
26-07: ‘Situatie onhoudbaar’; Ieder uur arriveert er een boot vol migranten in Italië
06-04: Zweden overspoelt door nieuw soort migrantengeweld: ‘Vernedering berovingen’ (Officiële cijfers: daders berovingen, geweld en verkrachtingen bijna allemaal migranten uit moslimlanden; slachtoffers Zweeds)
21-02: ‘Na Hanau gaat het dagelijkse leven met migranten die moorden en verkrachten gewoon door’
14-02: Hongaarse minister noemt massa immigratie programma VN ‘zeer ernstige bedreiging voor hele mensheid’
27-01: Lang geroemde Zweedse sociale zekerheid begint in te storten door massa immigratie
22-01: Franse intellectueel noemt massa immigratie een invasie en krijgt 2 maanden gevangenisstraf

2019:

22-12: Deense imam Akkari waarschuwt dat moslims uit zijn op conflict en Europa willen overheersen (/ ‘Islamisten gebruiken linkse partijen om grip op de samenleving te krijgen’)
16-12: Duitse jurist lekt nieuwe EU-wet om mensen die tegen immigratie zijn op te sluiten in inrichtingen
13-12: Italiaans ministerie: 42% alle verkrachtingen gepleegd door migranten
06-12: Duitsland presenteert plan om EU lidstaten te dwingen migranten binnen te halen
18-11: Italiaanse Centrale Bank zegt dat komende 10 jaar 230 miljoen migranten naar Europa komen
21-09: Officiële cijfers bevestigen geweldorgie Duitsland: Ruim 70% daders migranten
08-05: EU en Arabische Liga besluiten dat bescherming islam en immigratie topprioriteit hebben
16-02: Duitse agenten bevestigen leugens over aandeel migranten in misdaadstatistieken

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

26

 1. Ik hoop dat dit nog te stoppen is, we moeten uit de E.U net zoals het V.K en onze eigen boontjes doppen. Thierry Baudet zet hem op, ik hoop dat je het voor elkaar krijgt!! Maar met de VVD zal het lastig worden en de rest van de machthebbers, want het is nou éénmaal zo dit zieke rechtsysteem, wat ze “Democratisch”noemen, dat ze liever oneerlijke politieke leiders hebben, dan echte leiders, die het voor de bevolking opnemen. Leugens eten ze met gretigheid, dat glijdt erin als pap, maar de waarheid lijken wel cocktailprikkers in de mond voor velen. Maar weerleg de woorden van een dwaas , anders denkt hij nog dat hij gelijk heeft.

  Prettige voortzetting hier in dit zo veilige FORMIDABLE Nederland

 2. @ Cefas: 2:01 pm. Inderdaad. En het ultieme doel: een duistere wereldregering, de NWO.

 3. Massa immigratie is het breekijzer van de EU om macht te krijgen over soevereine landen, als tussendoel, maar met als hoofddoel, totale overheersing en overname/bezetting van die landen. Kortom, EU-dictatuur. Engeland ontloopt deze dictatuur door op tijd te ontsnappen uit de wurgende greep van de EU.

 4. Het volk in dit land heeft geen ene moer te vertellen wat er in zijn land gebeurd.Alles wordt van “hogerhand“ door je strot geduwd.Prachtig mooie binnensteden zijn gesloopt om plaats te maken voor afschuwelijke betonwoestijnen van glas metaal en beton.etc etc etc

 5. Europa is een hypocriet continent, eerst maar lullen over klimaatverandering en wat dat ons gaat kosten, en dan maar migranten binnen pakken en dan maar huizen en woonblokken bouwen, weet je wat er gaat komen? Een burgeroorlog, dat staat ons nog te wachten! shalom

 6. Feit is dat niet alleen Nederland vóór 2030 1 miljoen nieuwe Afrikaanse Nederlanders gaat tellen, het tweede feit is dat de hele westerse wereld met dit fenomeen te maken krijg met deze megalomane diaspora van Afrikanen en Aziaten en migranten uit andere arme moslim landen.

  Rutte en de Jonge hebben zich hierover al uitgelaten u kunt zelf er een oordeel over vormen wanneer u Googelt op: Three State City

  Veel plezier

 7. Met een masker in de corona-dictatuur?
  Gisteren 21-09-2020 waren er twee coronaberichten die niet meer konden verschillen. De dagelijks geïnfecteerde cijfers meldden op Deutschlandfunk dat er geen enkele coronadood was, zelfs niet één ouder dan 90.

  https://vera-lengsfeld.de/2020/09/22/mit-maske-in-die-corona-diktatur/

  De corona hype in Duitsland komt overeen met wat er in ons land gebeurd, 100.000 besmettingen, maar nauwelijks doden, bijna niemand wordt nog ziek.

  Maar die PCR testen zijn namelijk door de WHO verplicht gesteld, zeker om de besmettingen kustmatig verhoog te houden.

  Wij worden continue in angst gehouden, en daar mee brengen zij het volk onder een misdadige massa hypnose.
  Maar straks ontwaken wij in hun nieuwe maatschappij, één van absolute dictatuur, maar dan is het al te laat voor verzet.
  Dinsdag avond vond het tweede kamer corona debat plaats, maar onthoud nou eens voor altijd, het is gewoon groot toneel.
  Deze Regering bestaat uit partijen die elkaar in alles blijven steunen, zeker met het instant houden van de corona hype, want anders komt de “Nieuwe Wereld Order” planning in gevaar.
  En denk nou niet wat heeft dit allemaal met de massa immigratie te maken, daar kom je straks wel achter, als de eerste golf “Apothekers en Ingenieurs” je land overnemen.
  Welterusten!

 8. Wie tekent een contract dat niet bindend is namens een land? De bepalingen waarin repatriering sorry remigratie werd afgesproken van immigranten terug naar hun veilige thuislanden waren louter om de politieke voorstanders een argument te geven.
  Marrakesh 1 is een mooi voorbeeld van sofisme door farizeeers en schriftgeleerden.
  Marrakesh 2 openbaart op EU niveau het sinister complot uiterst rap.
  De gelijkgeschakelde links groen liberale internationaal socialistische ruime meerderheid in het nederlandse parlement gaat met steun vd ongekozen Europese Commissie zijn winst opstrijken. Nog meer electorale overmacht en nog meer gelijkschakeling.
  Dit heeft niets met democratie te maken en alles met NWO manipulatie.

  Complete verbouwing van nederland te beginnen met friesland groningen drente? Biomassa windmolenwaanzin zonnecellenweilandjes plus kernenergie toch weer uitbreiden?

  Er is nog n andere oplossing waarin er niet zoveel hoeft bijgebouwd worden, namelijk een succesvolle eerste tweede en derde verplichte coronavaccinatie in combinatie met een angstcampagne plus dito vrijwillig vaccin voor een echt danwel tweede nep killervirus dit keer uit Afrika.

  Hoe meer mensen via slow genocide via de vaccinatiecampagnes ten gevolge van hun jarenlange ziektelast plus dito farmapillenslikken op korte termijn binnen vijf jaar sterven hoe meer plaats in nederland voor nieuwe immigranten uit afrika en midden oosten.

  Het genocidale quotum voor nederland begint zich zo langzamerhand af te tekenen. Nederland kent 9 miljoen chronisch zieken waarvan de helft meer dan 1 chronische ziekte heeft. Als daarvan met behulp van nanoparticles immunosupressieve adjuvantia ie antigenicity turboboostende chemische hulpstoffen in diverse verplichte coronavaccinaties 10% in combinatie met 5G electromagnetic gigaherz radiation zonder hun informed consent te kunnen hebben geven voor dit giga eugenetica experiment wellicht per jaar over de rand kunnen worden gedrukt richting begraafplaats of crematorium dan heeft Rutte cum suis weer per jaar ca. 1 miljoen inwonerruimte gecreeerd.
  Uit vele dierproeven blijkt het desastreuze biologische effect van EMR op vele functies inclusief de ademhalingssysteem ngsfuncties. Metalen nanoparticles verhogen de negatieve biologische effecten van 2345G dankzij antennewerking mer bijbehorende lichaamsinterne ontregeling van immuunsysteem hersenfunctie en dergelijke. Deze metalen nanoparticles verhogen bij iedereen de gevoeligheid voor electrostress. Dit laatste is het bewijs dat er n turboeffect optreedt dat de feitelijke negatieve effecten van de EMR naast het stapeleffect van 2345G WIFI nog verder zal verhogen.

  Bij 30 gigaherz gaat het zuurstofmolecuul dermate sterk draaien dat opname in het hemoglobine ernstig wordt belemmerd. Dit hypoxia fenomeen is allang uitgetest op gevangenen in geheime martelprogrammas.
  De zwakke chronisch zieken, de risicogroepen en de senioren met vele griepprikken zullen tenzij God ons bijstaat en dit helpt te verhoeden bij korte blootstellingsduur in de eerste ronde EMR verhoogde gigafrequenties plus energieniveau zorgen voor een tweede coronagolf die overal tegelijk begint conform de uitspraak van Herr Drosten exclusief adviseur van Frau Merkel.

  Het establishment koninklijke familie regering ambtenaren parlement zullen waarschijnlijk een covidvaccin krijgen zonder adjuvantia en nanoparticles. Bovendien zullen zij zoveel mogelijk buiten de GPS locaties in de telecomcomputeraansturingen worden gehouden die de tijdelijk verhoogde 2345G STRALINGSREGIMES in de tijd en de ruimte at random zullen verdelen over het land zo luidt een van mijn voorspellende scenarios. De medici zullen naar hun haren grijpen en RIVM OMT EXPERTS plus RUTTE/De JONGE zullen hun gelijk halen in alle opzichten. Rutte haalt zijn Bilderberg/NWO ruimingsquotum in het kader van het Umvolkungsplan dat volgens LOdewijk Asscher kleinzoon van de Asscher die voorzitter was in de tweede wereldoorlog van de Joodse Raad niet bestaat.

 9. Jammer, maar het gaat toch komen, hoe dan ook, het is te laat, 5 over 12.

  Iedereen die nog hoop heeft of geloofd dat het goed komt, die is niet wijs!

  We gaan eraan, we gaan kapot, zo simpel is het.

  Het EU gedrocht is NIET meer te stoppen, jammer maar het is zo, leg je er maar bij neer.

 10. Jo,

  Dat zal nooit gebeuren met Rutte aan de macht.
  Nederland is geen Israel.
  Wij zijn ook even van slag maar nog steeds aan het eind van het boek Openbaring bestaat Israel.
  De rest van de wereld op Egypte en Assirie na weet je niks van.
  Shalom in Yeshua

 11. Evert @22..9
  U heeft geijk.
  Onze vaste woonplaats is al 50 jaar niet meer in Holland. Wij hebben toch nog een flat aangehouden in Holland tot 2018 . Wij zagen het land steeds sneller veranderen ,moet er bij zeggen dat 90 %van de mensen in slaap zijn .wij besloten alle banden met Holland te breken in 2018 ,daar we konden zien dat alles de verkeerde kant op ging. ,, big time ,,

 12. “Zo naïef is de Europese Commissie dus”.
  Dat is geen naïeviteit maar kwade opzet!

 13. De stam Zebulon-Nederland zal uit de EU treden (en uit de rest) ..Jesaja 52:7-12 .. Zacharia 2:7..de [dochter] van Babel is Brussel-EU en aanverwanten….in vers 10 is de stam Zebulon-Nederland, de dochter van Sion…
  Uit de EU tredend een korte tijd voor de 3e wereldoorlog..atoomoorlog.

 14. Internationale verdragen staan boven de Nederlandse wet.
  Bij mijn weten is NL het enige land ter wereld waar dat zo geregeld is.
  Ik bekijk het wel en wee van m’n geboorte land vanuit het buitenland. Ik volg de politiek omdat ik me ernstige zorgen maak. M’n dochter woont nog in NL. En ik moet helaas vaststellen dat Nederland een heel raar land is geworden. Beetje griezelig zelfs bij tijd en wijlen.

 15. EU=Verdeel en Heers. Speel ieder tegen de ander uit om zo je falikant falende en destruktieve sprookjesbeleid uit te voeren en dat geldt net zo goed voor Nederland. Nederland lijkt wel een sekteland aan het worden.

 16. De NWO draait op volle toeren. We zitten nog steeds in een lockdown, terwijl de cijfers overduidelijk laten zien dat er niets aan de hand is. Hoe lang laten we ons nog bedotten? PCR tests zijn onbetrouwbaar, maar onze volksvertegenwoordigers vinden onderzoek niet nodig. Stelletje landverraders!
  En de groene maffia komt ook weer op gang. Demonstratie van die betaalde betogers in Amsterdam van Rebellion.
  Het noordpoolijs smelt zogenaamd ook in recordtijd lees ik. De MSM zijn even vergeten dat deze winter een boot vol malloten vastliep in datzelfde poolijs. Op de Zuidpool, waar het merendeel aan ijs ligt, is totaal niets aan de hand trouwens.
  Het aantal zg vluchtelingen blijft maar binnenstromen. (Goed gedaan Rutte, met dank aan het verdrag van Marrakesh). En dan roept zo’n dombo van een Jetten, dat er een miljoen woningen bijmoeten. Wat een realiteitszin.
  Stem ze weg zodra het kan.

 17. & Matt

  Heb net je cartoons gezien, heel goed en treffend! Soms kan 1 cartoon meer zeggen dan 1000 woorden. Dat geldt zeker voor die van jou. Ga zo door!

 18. Landbouw grond doet 1 tot 4 euro per meter. In een hectare zit 10.000 m2. Bouwgrond wat meer en voor de koper van een huis kan dit wel 450 euro zijn per m2. Maar 1100 euro in geen 1100 jaar. Zit toch ergens een flinke reken/schrijffout.

 19. En ondertussen gaat de stroom useless eaters uit flutlanden onverminderd door en weinigen die het opmerken omdat we een Coronacrisis van ‘formaat’ hebben en geleid worden door pedo’s en geldwolven. Onvoorstelbaar. Daarom is het goed dat dit zieke systeem straks geheel de pas wordt afgesneden tijdens de oorlog van Harmaggedon.

 20. Ben ik toch eens benieuwd wat het oost europees volk hiervan denkt en vooral gaat doen want die laten niet over zich heen lopen .

 21. Marrakesh 2 is vooral bedoeld om bijvoorbeeld Viktor Orban te verplichten mensen op te nemen die de Hongaarse bevolking niet wil. Ik denk dat Brussel een denkfout maakt want al het volk dat deze kant op komt zal niet in Hongarije terecht komen. Deels omdat de gelukszoekers dat niet willen maar ook omdat dhr. Orban de ballen heeft om Brussel te laten zwetsen en gewoon zijn eigen plan te trekken.
  In Brussel werken mensen die niet het beste op hebben met de inwoners van Europa, maar vooral hun idiote ideeën op willen dringen. In combinatie met onze manipulerende en leugenachtige media kunnen ze dit spelletje heel lang volhouden. Maar niet oneindig!

 22. Het Coudenhoven-Kalergi plan, wordt ons door “de strot geduwd”. Willens en wetens, met volledige medewerking van VVD,CDA,D66,CU, GL,PvdA en de SP.

Comments are closed.