Flashback naar sociologische studie uit 2009: Waarom mensen krampachtig in leugens overheid blijven geloven

Terwijl uit alles het tegendeel blijkt en er al zoveel beloften werden gebroken, klemmen miljoenen zich almaar harder vast aan deze aangetoonde leugen. Hoe is dit mogelijk?

—————————————————————————————————————————————–

Wat is er toch mis met de mensheid dat we keer op keer dezelfde fatale fouten maken? Hoe kunnen we uit deze spiraal van steeds weer terugkerende onderdrukking, pijn, ellende en geweld ontsnappen?

—————————————————————————————————————————————–

Velen van u kennen dezelfde frustraties als ik: hoeveel objectieve feiten, wetenschappelijke verklaringen en studies, officiële statistieken, logische redenaties, historische parallellen en aangetoonde mainstream media misleidingen je ook aandraagt, pro-vaxxers blijven er stekeblind voor en wijzen alles schouderophalend als nepnieuws van de hand, zelfs als ze met enkele muisklikken officiële cijfers en rapporten kunnen opvragen die het exacte tegendeel aantonen van wat ze geloven. Dat geloof wordt heel vaak onderbouwd met volkomen onlogische en niet zelden belachelijke flauwekul argumenten. Hoe komt het toch dat zo ontzettend veel mensen voor een brandend huis staan, u bijna wanhopig op de uitslaande felle vlammen en het gegil in het gebouw wijst, maar zij zich enkel focussen op het kleine kelderraampje waar (nog) geen rook uitkomt, en daardoor concluderen dat er dus niets aan de hand is en u degene bent die onzin uitkraamt?

Op 26 augustus 2009 plaatste ik op de vorige locatie van Xandernieuws (bij het punt.nl blogsysteem dat later opgeheven werd) een artikel over een toen recente studie die was gepubliceerd in het peer-reviewed academische kwartaalorgaan Sociological Inquiry. Hieronder plaats ik het artikel* in zijn geheel, waarna ik er in verband met de actualiteit nog een commentaar op geef: (* Enkel het tussenkopje is toegevoegd)

Studie toont aan: Mensen blijven krampachtig in leugens overheid geloven

Adolf Hitler schreef het al in zijn boek Mein Kampf: ‘Er zit altijd een kracht van geloofwaardigheid in de grote leugen, omdat de brede massa van een land altijd makkelijker misleid wordt in hun diepste emotionele natuur dan bewust of vrijwillig; daarom zijn ze, in de primitieve simpelheid van hun denken, bereidwilligere slachtoffers van de grote leugen dan van de kleine leugen, omdat ze zelf vaak wel kleine leugens vertellen, maar zich schamen om zich schuldig te maken aan grootschalig bedrog.’

Een recente sociologische studie (1), gepubliceerd in het blad Sociological Inquiry, heeft de waarheid van Hitlers woorden (opnieuw) aangetoond. Ook de grote massa van onze tijd gaat tot het uiterste om vaak overduidelijke en 100% aangetoonde leugens van de overheid krampachtig als ‘de waarheid’ te blijven zien.

Dat dit vooral (maar zeker niet alleen!) voor Amerikanen geldt, zal inmiddels weinig mensen meer verbazen. Sociologen van vier belangrijke onderzoeksinstellingen concentreerden zich op één van de meest curieuze aspecten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2004, namelijk de kracht en vastberadenheid waarmee veel Amerikanen bleven volhouden dat Saddam Hussein betrokken was bij de aanslagen van 9/11, terwijl al lang aangetoond was dat de Iraakse dictator hier niets mee te maken had.

De wetenschappers concludeerden dat veel Amerikanen desondanks aan deze leugen bleven vasthouden, omdat ze voor zichzelf de aan de gang zijnde oorlog in Irak wilden kunnen blijven rechtvaardigen.

‘Mensen raken gehecht aan hun overtuigingen en zien enkel wat ze willen geloven’

In plaats van objectief naar de feiten te kijken, zoeken mensen informatie op die bevestigt wat zij al geloven. ‘Voor het grootste deel negeren de meeste mensen tegenstrijdige informatie compleet,’ aldus de studie. Mensen raken in het algemeen zeer gehecht aan hun eigen overtuigingen, en vormen daar emotionele verbindingen mee, die vermengd raken met hun persoonlijke identiteit en gevoel van moreel besef, ongeacht of de aangetoonde feiten hen gelijk geven of niet.

Daardoor zijn mensen in staat om nauwgezette, rationele overtuigingen te ontwikkelen, die echter gebaseerd kunnen zijn op foutieve informatie. Dat is precies wat de meeste Amerikanen deden ten aanzien van de oorlog in Irak. Volgens de sociologen vormt de neiging van mensen om op dergelijke wijze valse feiten te gaan geloven, ondanks het aanwezige bewijsmateriaal van het tegendeel, een ‘serieuze uitdaging voor de democratische theorie en praktijk.’

Tenzij mensen leren om helderder en rationeler te gaan denken, zullen ze eenvoudig gemanipuleerd kunnen blijven worden. Alles wat een overheid dan hoeft te doen is het vertellen van een leugen die groot genoeg is, zodat veel mensen deze voor zoete koek zullen slikken. Zo kan een regering bijvoorbeeld besluiten om zonder een goede reden een oorlog te beginnen, biljoenen uit te geven aan het steunen van banken en bankiers -in plaats van de gewone man te helpen, die deze hulp veel harder nodig heeft- of massaal schadelijke vaccins toe te dienen voor een feitelijk niet bestaande pandemie **, wetende dat de mensen zichzelf tot in het uiterste toe zullen geruststellen dat de redenen waarom tot deze zaken besloten wordt, kloppen.

‘Het zou nooit in hun hoofden opkomen om kolossale onwaarheden te verzinnen, en (daarom) zouden ze niet kunnen geloven dat anderen wél de schaamteloosheid hebben de waarheid zo schandelijk te verdraaien. Zelfs als de feiten die dit bewijzen duidelijk onder hun ogen worden gebracht, zullen ze blijven aarzelen en twijfelen, en blijven denken dat er een andere verklaring voor moet zijn. Want de grofste onbeschaamde leugen laat altijd zijn sporen na, zelfs nadat deze ontmaskerd is – een feit dat bekend is bij alle aarts- en beroepsleugenaars in deze wereld,’ aldus Hitler in zijn in veel landen verboden boek Mein Kampf.

Een aantal van de grootste leugens waar de meeste mensen willens en wetens in blijven geloven, zijn naar mijn mening:

– De evolutietheorie
– De ‘war on terror’
– De Mexicaanse grieppandemie & vaccinaties
– De ‘onverwachte’ financiële / economische ineenstorting (‘Alles komt weer goed’)
– CO2 / Global Warming
-…. en vult u zelf maar aan ***.

(Einde artikel 26-08-2009)

(** Vet toegevoegd.)
(*** Twee niet ter zake doende topics uit dit rijtje verwijderd, dit om een eventuele discussie niet te ‘vervuilen’.)

2020-2021: Wereldbevolking opnieuw onder massa hypnose

De vele parallellen met de jaren ’30 en ’40 zullen niet meer hoeven worden uitgelegd. Opnieuw zijn hele massa’s mensen met eenvoudig aantoonbare misleidingen en leugens onder zware massa hypnose gebracht, zozeer dat er zelfs sprake is van een vorm van massa psychose – eenzelfde psychose die 80-90 jaar geleden leidde tot het stapsgewijs dehumaniseren, uitsluiten, opsluiten en uiteindelijk op gruwelijke wijzen vervolgen en uitmoorden van ‘ongewenste’ bevolkingsgroepen, de Joden in het bijzonder.

Hoe kan het toch dat vlak na WO-2 in allerlei conventies, codes en verdragen werd vastgelegd om een herhaling van die drama’s voorgoed te voorkomen, maar dat het slechts de lengte van één volle generatie later gewoon allemaal wéér wordt gedaan, zelfs op ongekende schaal, met als het zo doorgaat een veelvoud aan slachtoffers als gevolg?

We zitten nu op de drempel van Fase 7. Laten we dit echt gebeuren?

Het lag dus niet specifiek aan de Duitsers, noch aan het feit dat Hitler zo’n charismatisch spreker was. Wat is dan wel de achterliggende oorzaak van wat in het bovengenoemde sociologische onderzoek werd vastgesteld, namelijk dat zoveel mensen hardnekkig in de grootst mogelijke leugens blijven geloven, zelfs al zijn er nog zoveel bewijzen van het tegendeel, en ze zelfs bereid zijn om aan almaar grovere misdaden tegen hun medemensen mee te werken?

Is dat inderdaad omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat anderen, en zeker niet figuren van overheid, wetenschap en/of media, in staat zijn om hen op zulke grove en schaamteloze methoden te misleiden en bedriegen? Kortom: zijn de meeste mensen inderdaad enkel goedgelovig en naïef, en daardoor een eenvoudige prooi voor kwaadwillende personen en regimes die hier handig misbruik van weten te maken?

Trots

Uit het artikel: ‘Mensen raken in het algemeen zeer gehecht aan hun eigen overtuigingen, en vormen daar emotionele verbindingen mee, die vermengd raken met hun persoonlijke identiteit en gevoel van moreel besef, ongeacht of de aangetoonde feiten hen gelijk geven of niet.’ De ‘fout’ zit volgens mij nog dieper dan deze vermenging, namelijk in de menselijke natuur zelf, en daaraan verbonden de zo vaak gehoorde misperceptie dat ‘de mens inherent goed’ is.

Die ‘fout’ is terug te leiden naar wat feitelijk de allereerste zonde was die in de Bijbel wordt beschreven: trots (de val van de aartsengel Lucifer). De meeste mensen ervaren het namelijk nog steeds als een vernedering als ze moeten toegeven dat ze een fout hebben gemaakt, laat staan als blijkt dat ze jarenlang, misschien wel hun hele leven lang, iets hebben gedaan of iets zijn blijven geloven wat niet blijkt kloppen.

Dan moet je namelijk niet alleen de eventuele gevolgen van je overtuigingen en/of handelingen onder ogen zien, maar tevens gaan beseffen dat je eigenlijk niet zo slim en ‘goed’ bent als je zelf altijd hebt gedacht. Daar blijken de meeste mensen te trots voor te zijn; liever houden ze vast aan hun aloude overtuigingen, ongeacht hoeveel bewijs er ook is van het tegendeel. Het twijfelen aan de waarheid van je eigen veilige wereldbeeld blijkt voor de overgrote meerderheid een brug te ver. Sterker nog: dat wereldbeeld wordt ten koste van alles overeind gehouden, zelfs als dit enorme financiële, economische en menselijke offers eist, zoals sinds 2020 is gebleken.

Vooral sinds vorig jaar kwam de andere kant van dezelfde munt waar ‘Trots’ op staat tevoorschijn: Angst. Immers, trots is egocentrisch, waardoor er automatisch angst is voor verlies van aanzien, positie en macht. Vooral onder drukkende omstandigheden leidt die angst vervolgens tot egoïsme en haat, zoals we nu overal om ons heen waarnemen. Dat egoïsme is in korte tijd zó grotesk geworden, dat mensen, partijen en instanties menen te mogen en moeten besluiten wat er met UW lichaam dient te gebeuren, en u degene bent die ‘egoïstisch’ wordt genoemd en zelfs wordt gehaat als u het basis mensenrecht op de beschikking over uw eigen lichaam niet onverkort aan hun goeddunken overgeeft.

Pijn

Historisch wordt de meerderheid pas wakker voor zo’n grootschalige en totale omkering van alle vormen van menselijkheid door één ding: PIJN. Zoveel persoonlijke pijn en ellende, dat de foute overtuigingen en inzichten niet meer te ontkennen zijn, zoals tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.

Hoewel? Hoeveel Duitsers haastten zich niet met het infame ‘Ich habe es nicht gewusst’ excuus, terwijl uit onderzoeken is gebleken dat de meesten heel goed wisten wat er aan de hand was in de concentratiekampen, maar besloten om weg te kijken? En hoeveel mensen zijn na de oorlog de gruwelijkheden van de Holocaust blijven (of gaan) ontkennen?

Destijds waren er wereldwijd 70 tot 80 miljoen doden en grootschalige verwoestingen voor nodig om de mensheid eventjes wakker te schudden en op een ogenschijnlijk rechter spoor te zetten. Die lessen werden al snel weer vergeten met tal van nieuwe oorlogen, en nu, sinds 2020, met een vrijwel 1 op 1 herhaling van wat de Nazi’s deden. Al gebeurt dat in een andere verpakking en met andere technologieën, gericht tegen andere ‘foute’ mensen, maar gebruik makend van exact dezelfde en verder geperfectioneerde valse voorwendselen die er met een ongekend breed en geavanceerd scala angst- en propaganda technieken in worden gepompt.

Introspectie

Wat zou ons – even los van een door velen verwacht en gehoopt Goddelijk ingrijpen – nog kunnen redden van een catastrofe die zó verschrikkelijk dreigt te worden, dat het voortbestaan van de complete mensheid op het spel kan komen te staan?

Eén woord: introspectie. Laten we eindelijk eens onszelf onderzoeken, als mensheid, maar vooral als individu (= de basis van de mensheid). Naar mijn ervaring en overtuiging leidt een eerlijk en diepgaand zelfonderzoek tot de volgende conclusie: ieder mens is in staat tot het goede, maar geneigd tot het kwaad. Het kwaad komt in al zijn vormen vanzelf, maar voor het goede moet je meestal bewuste keuzes (blijven) maken. Dit is de ‘kennis van goed en kwaad’ waar de mensheid volgens de Bijbel door foute keuzes te vroeg de beschikking over kreeg. Omdat we daar nog niet klaar voor waren, prevaleert keer op keer weer de keuze voor het kwaad (trots/angst = egoïsme/haat).

Daarom dient de blik nu vooral naar binnen te worden gericht. In eerste instantie echter niet, zoals veel esoterici nu zeggen, om ‘goddelijke kracht’ in jezelf aan te boren en te activeren. Voordat er überhaupt in die richting zou kunnen worden gedacht moet eerst het bestaan van het kwaad en de duisternis in jezelf ten volle onder ogen worden gezien en erkend.

Want kunnen we er echt wel zo zeker van zijn dat wij nooit een Rutte, De Jonge, of zelfs een Gates of Hitler zouden kunnen zijn? Dat wij wel ongevoelig zouden blijven voor de verleidingen van macht, geld en seks, of een combinatie daarvan? Dat wij niet allerlei rechtvaardigingen zouden zoeken om onze medemens op steeds hardere manieren te onderdrukken, zoals zoveel overheden – ook de Nederlandse – nu doen?

Dienende leiders – waar zijn ze?

Alleen het besef dat iedereen onder de ‘juiste’ omstandigheden geneigd is kwaad te doen (dat wat in de Bijbel ‘zonde’ wordt genoemd) zal de nederigheid kunnen bewerkstelligen die cruciaal is voor het ontwikkelen van leiderschap dat oprecht het goede met anderen voor heeft:

‘Wie onder u allen de minste is, die is groot.’ (Luc.9:48)

‘Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn.’ (Matt.23:11)

Waar zijn zulke dienende (politieke, religieuze en maatschappelijke) leiders heden ten dage? Ik zie ze – op mogelijk enkele, niet op eer en roem uit zijnde personen van vrije mediakanalen na – niet, en zolang ze niet opstaan, zolang de mensheid denkt dat rijkdom, bekendheid, invloed en aanzien het hoogst haalbare is in dit leven en daarom steeds opnieuw juist de meest arrogante, machtswellustige en leugenachtige figuren blijft volgen en vereren, zullen de kapitale fouten die nu gemaakt worden vroeg of laat wéér worden gemaakt – vooropgesteld dat er na deze existentiële crisis ooit nog een ‘vroeg of laat’ komt.

C.S.Lewis: De ergste tirannen zijn degenen die beweren dat het allemaal voor ons eigen bestwil is:

 

Xander

(1) Science Daily via Washington’s Blog  (linken uit 2009 werken niet meer, sites bestaan nog wel)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

47

 1. Anna schreef: 13/12/2021 om 5:29 pm

  Dank Anna voor je wensen en schrijven !

  Wordt zéér gewaardeerd hier, Rick

 2. @Oma,

  Ja de Kaliyuga, die kennen de westerlingetjes niet….
  Maar daar komen ze wel achter, beter laat dan nooit

  Niet iedereen is Oma, groetjes van opa Rick

 3. @iamnothappy schreef:
  12/12/2021 om 6:15 pm
  “Wij leven nu aan (bijna) het einde van het WATERMAN tijdperk van circa 183 jaar. Dat heb ik geleerd uit een boek over Astrologie waarin ook heel veel verwijzingen worden gegeven naar de Bijbel.”

  Neen, dit is het einde van het Vissentijdperk en de overgang naar het Watermantijdperk.
  Het wiel draait 26.000 jaar en komt nu op het beginpunt aan: kaliyuga geheten, net voor het Gouden Tijdperk naargelang de groei van het collectieve bewustzijn en de gemaakte keuzes van de mensheid door elk inidvidu.
  Net voor de dageraad is de nacht het donkerste.
  Aan de mensheid zelf in welke richting we zullen gaan…als mensen van goede wil andere mensen het beste wensen, in de meerderheid zijn.
  Verbeter de wereld door met jezelf te beginnen….dat is een steen werpen in de vijver die onvermijdelijk uitdeint tot aan de oevers en geen druppel water onberoerd laat.

  Prima artikel, Xander over hoe de naïeve, bedrogen mensheid bespeeld en gemanipuleerd wordt door doortrapte globalisten met geraffineerde, (omgekeerd) psychologische spelletjes en mind f#ck.
  Hoog tijd voor bewustwording van de realiteit voor een betere wereld.

 4. Waarom blijven mensen in leugens geloven.

  DE STAATSMEDIA !!!!!
  voornamelijk de linkse staatsmedia.
  En het zogenaamde d66 staatsrecht.

  Totaal ongeloofwaardig maar niet voor de meeste schaapsvolk die niet nadenken.

  Het recht advocatuur, rechters, media en het gefraudeerde politieke kabinet is het grootste nationale gevaar.

 5. Een goed stuk dank hiervoor.

  Zou het ook zo kunnen zijn dat mensen erg “ gemakzuchtig” zijn.
  Gewillige “ schapen “ in de trant van “ laat mij met rust, het gaat toch goed zo”
  Geen zin ( meer ) om op te komen voor wat recht en eerlijk is. Maar denken “ het zal mijn tijd wel duren”.
  Veel mensen denken ook “ de overheid adviseert ons dus dat zal wel goed zijn “ maar deze mensen kennen de Bijbel niet.
  Een overheid moet je dienen zolang ze het goede voor haar onderdanen zoekt.
  Maar als een minister staat te brallen ik heb geen greintje respect voor hen die zich niet laten vaccineren…. Dan is er iets loos….En er zijn meer aanwijsbare zaken waarin de overheid ons het goede niet geeft zelfs verbied. ( het gebruik van Ivermectine ) Dit lijkt op een misdaad. Een dokter verbieden zijn patiënten beter te maken.

  We zie de dictatuur onder onze ogen ontstaan en als we allemaal weigeren eraan mee te doen dan kan het geen doorgang vinden. Maar we zijn te verdeeld dit verdeelt zij; is al veel eerder ontstaan. Wat dacht u van immigratie dit lijkt mijns inziens ook bij het “ grote plan “ te horen.

  Maar ik ben ook bang van de “ zwijgende volgzame “ menigte.
  En ik ben huiverig van de zeer heftige reacties die zullen gaan komen.
  Die komen ook voort uit de grote verdeeldheid.
  Een voorbeeld hebben we ook al in Rotterdam gezien.
  Ook daar wil ik niet bij horen.

  We mogen van velen de Holocaust in dit verband niet noemen, maar de doctrine achter de gebeurtenissen van vandaag zijn hetzelfde als in de dertiger jaren .Hitler is net zo begonnen ( in het klein ) ( toen niet wereld wijd nu wel ) als wat beschreven staat in het artikel van Xander.
  Het begin van de Holocaust begon precies eender als wat we nu mee maken.
  Zelfs vele leden van de tweede kamer hebben dit niet in de gaten, bovendien speelt partij politiek , en eigen ijdelheid daar ook nog parten.

  Gezien dat dit proces zich nu zo wereldwijd voltrekt denk ik dat dit iets nog groters veel, omvattender gebeuren inluid.
  N.L. Het “voorspel” op de wederkomst vanChristus.
  Voordat Jezus terug komt zal er een periode zijn van grote verdrukking en vervolging en het vermoorden / uitschakelen van hen die niet meedoen aan “ de regels “ die door de godloze wereld heerschappij zijn ingesteld. Zelfs de “ kerkleiding Paus doet mee. ! ) ( dit is ook Bijbels beschreven ! ) Iets om over na te denken. !!!
  Er zal volgens de Bijbel een tweedeling komen die merkbaar en zichtbaar is onder alle mensen, tussen “Zij die er wel bijhoren” en “ een minderheid van “ Zij die er niet bijhoren”
  Dit zal met een zichtbaar teken gemerkt worden.
  Nog een klein stapje en we zijn zover.
  We hebben een keuze…… God of de Satan….. Kies de goede kant. ! Niet door de eigen verdiensten, in de zin van ik laat mezelf niet prikken en andere “ goed werken “ , maar door het geloof in Jezus die In de wereld gekomen is om voor onze zonden ZIJN LEVEN te geven. Beleid hem je / mijn schuld…. Geef je leven in Zijn handen !
  Dan kunnen de golven van de wereld hoog, ja zeer hoog gaan, maar bij Hem is behoud.
  Welke storm er ook zal worden.
  Met Jezus in ons levensscheepje zijn we behouden.
  En dan heeft onze regering geen grip op ons , ook de EU niet. en ook straks de antichrist niet.
  Ook als je dan geen teken op je voorhoofd hebt, en geen QR of 2 G pas. Ze zullen woedend op je zijn. Maar ….
  Jezus sleept je erdoor.
  Hoe…. Laat dat maar aan Hem over.
  Vertrouw daar maar op Hij ziet en weet alles, ook wat er nu gebeurd.
  Dat is mijn troost in deze tijd en situatie.
  Ik wens jullie dit allemaal toe in deze moeilijke duistere dagen voor het kerstfeest.
  Gezegende adventsdagen
  Shalom
  Anna

 6. @Mark. Toch zou u de zaak nog eens kunnen heroverwegen. Er is namelijk erg veel bewijs voor het feit dat 9/11 een zelfmoordaanslag was. Juist de alternatieve lezingen zijn gebaseerd op drijfzand en vage vermoedens. De passagiers en de bemanning b.v. kwamen nooit meer thuis.

 7. @tyson
  niet te geloven dit? en niemand die er zich wat van aantrekt? DAT is niet te geloven….

 8. De bijbel spreekt over de satan als aartsleugenaar.
  Hij doet dit welbewust omdat God de waarheid is.
  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
  Dat zie je nu gebeuren, want velen beginnen door te krijgen, dat alles één grote leugen is.
  De bijbel zegt ook, dat de satan de overste van deze wereld is.
  Dat klopt, want dat zien we.
  Gelukkig is er een God die heel spoedig zijn zoon Jezus stuurt om Zijn gemeente op te halen.
  De bijbel zegt ook, dat dan pas de echte verdrukking begint, uitmondend in één wereldleider: de antichrist.
  De bijbel zegt ook, wat er na ongeveer zeven jaar met de antichrist gebeurt, naar zijn nieuwe woonplaats : de hel.
  Ik raad u aan om daar niet voor te kiezen, want met die satan meegaan is geen prettig vooruitzicht.
  Kies dan voor Jezus, dat is je enige redding uit deze wildernis.

 9. Mensen hoeven niet slecht te zijn maar zijn wel vaak te laf om een eigen mening te hebben die tegen de hoofdstroom ingaat. Dat zagen we in de tweede wereldoorlog tijdens de razzia s en nu ook weer. Angst en lafheid gaan hand in hand.

 10. De situatie in Vlaardingen berust op de AANNAME, dat ongevaccineerden
  een bron van besmetting zijn.
  De realiteit is, dat gevaccineerden net zo goed virusbronnen kunnen zijn.
  Als straks blijkt dat het ‘cordon sanitair’ van BOA’s niet gewerkt heeft op deze Kerstmarkt
  vanwege nieuwe besmettingen onder de gevaccineerde bezoekers, houdt de
  gemeente Vlaardingen er vanzelf mee op, (hoop ik). Want BOA’s zijn duur!
  Zoniet, dan is het duidelijk, dat de gemeente kiest voor een controle maatschappij, waarin
  een bepaalde groep wordt buiten gesloten, puur en alleen om de uitsluiting zelf.
  Het gaat dan om het stigmatiseren en in een hoek drijven van een groep gewone
  gezonde mensen. Een herhaling van WO2.
  Hopelijk laat Vlaardingen het niet zover komen.

 11. De Schrift verteld ons dat een mens niet deugt. De gevolgen zijn al bijna 6000 jaar zichtbaar. Het artikel is ok maar zal niets uithalen. Er staat geschreven dat alleen als Gods oordelen de mensheid treffen, de volken gerechtigheid zullen leren.
  We hebben niet voor niets oude spreuken die nog steeds opgeld doen.
  1. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.
  2. Het paard achter de wagen spannen.
  3. De wal keert het schip.
  4. Hoogmoed komt voor de val.
  5. Boontje komt om zijn loontje.
  6. Geld wat dom is, maakt recht wat krom is.
  7. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel.
  8. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt.
  9. Als het kalf verdronken is dempt men de put.
  10. Wie niets leert van het verleden moet het leren in het heden.

  U ziet, de Schrift zegt volg de meerderheid in het kwaad niet.

 12. Het Duitse Aktion T4 programma heeft ook straffeloos kunnen plaatsvinden, hebben we niks van geleerd blijkbaar.

 13. Goed artikel. De onzin van 9/11 heb ik ook 15 jaar lang geloofd. Ik had geen reden om aan het officiële verhaal te gaan twijfelen, totdat ik hoorde over WTC7. In mijn herinnering ging 9/11 steeds over de tweeling torens. Dat er een derde wolkenkrabber was ingestort wist ik niet. Na uitgebreid onderzoek, bouwtekeningen opzoeken, alle videobeelden die ik kon vinden uitgebreid bekeken te hebben, de valsnelheid van de gebouwen nagerekend te hebben, etc. heb ik mezelf voor de keuze gesteld:

  -Je weet dat de vliegtuigen CGI waren, toegevoegd aan de live beelden, Je weet dat 9/11 een controlled demolition was met thermite. Je weet, dat gebouwen door brand niet in 9 a 11 seconden in kunnen storten, tenzij er een extra kracht toegevoegd wordt die de struktuur van het gebouw tegelijkertijd sloopt.
  Dus nu kan je kiezen: Geloof je je eigen berekeningen met als consequentie, dat de Amerikaanse/Nederlandse regeringen tegen ons gelogen hebben, of geloof je het officiële verhaal, en dan kan je blijven dromen, dat de Amerikaanse/Nederlandse overheid altijd de waarheid spreekt.
  Ik heb toen voor mezelf de keuze gemaakt.

  Ik denk, dat een van de redenen. waarom mensen die onzin blijven geloven is predictive programming. Vaak worden al jaren van tevoren films, boeken en liedjes gemaakt waarin het scenario wordt uitgewerkt. Mensen raken dan al vantevoren vertrouwd met het thema en wennen eraan. Bij 9/11 was dit o.a. Tom Clancy’s Debt of honor.
  Bij de Corona plandemie was het o.a. Asterix en de race door de Laars, Wuhan-400, I Am the virus van Killing Joke en Osaka-Flu van de Simpsons.

 14. Beste iamnothappy, volgens mij is het juist zo dat we ons net in het tijdperk van de Waterman bevinden, vanuit het tijdperk Vissen. Enbij mijn weten duurt elke cyclus juist zo’n 2000 jaar.

 15. Ik zag Nietzsche en Jung al voorbij komen, Goethe kan ook in het rijtje;

  * We worden nooit misleid; wij bedriegen onszelf.
  * Niets is erger dan actieve onwetendheid.
  * We hoeven geen gekkenhuis te bezoeken om gestoorde geesten te vinden;
  onze planeet is de psychiatrische inrichting van het universum.

 16. Sterk stuk, Moderator,

  MAAR dan komen we bij de vraag : is er in deze situatie nog een kentering mogelijk ?
  Ja, klopt, soms ben ik geneigd te geloven in een kentering en soms mis ik die overtuiging.

  Dank voor de here Jezus, hij is in ieder geval onze onwankelbare Rots

 17. Omdat mensen graag in verzonnen verhalen geloven, daar is de wereld van opgebouwd. Iedere serieuze historicus zal dat bevestigen. Ook Winston Churchill moest tijdens de tweede wereldoorlog soms alles wat beter verbloemen, om het moraal van zijn troepen hoog te houden. PS. Winston was een historicus en de politieker op de juiste plaats, op het juiste moment. Shalom

 18. Men kan het alles vinden in Gods Woord, de Bijbel, in de 2e brief van Paulus, hoofdstuk 2.
  in het bijzonder vers 11 : ,, En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven ; vers 12 opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. neem en lees !

 19. Petrus op 5.42: ‘christen’ schrijf je met ch, niet met een g. Het woord ‘christen’ is afgeleid van ‘Christus’, en dat betekent: ‘gezalfde’, ‘messias’. De Messias, Jezus Christus, werd geboren uit de maagd Maria, in Bethlehem, een stadje in Israël, ongeveer 2000 jaar geleden.

  Wat Hij leerde is adembenemend. Staat opgetekend in vier boeken, genaamd Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Ga maar lezen. Is zeer de moeite waard. Niks doms aan, integendeel. Zijn woorden zijn als een hamer die een steenrots vermorzelt, als een tweesnijdend zwaard dat zó diep doordringt, dat ze ziel en geest, gewrichten en merg vaneen scheiden, en overleggingen en gedachten van ons hart schiften.

  Nooit heeft iemand anders zó gesproken.

 20. Immunoloog en vaccinatie-deskundige Theo Schetters weer in een goed gesprek bij De Nieuwe Wereld: https://www.youtube.com/watch?v=bZp4RAEx64U
  Hij laat goed zien dat je duidelijke vraagtekens kunt zetten bij dit vaccinatiebeleid en de ernst van de epidemie. Fèl tegenstander van het injecteren van kinderen die juist heel goed een natuurlijke weerstand kunnen opbouwen. Vindt het onbegrijpelijk dat een Gezondheidsraad het injecteren van kinderen aanbeveelt.
  Deze injecties zitten nog steeds in de proeffase! Risico’s op de lange termijn zijn onbekend! Pfizer mag zijn gegevens 50 jaar geheim houden! Dan weet je dat er iets niet klopt. Er wordt veel te veel correcte informatie weggehouden van het publiek, terwijl het om ónze persoonlijke gezondheid gaat.
  Mensen als Schetters en Sam Brokken kun je onmogelijk beschuldigen van populistische wappiepraat. Zij weten heel goed waarover ze praten. Iemand als Maarten van Rossem lijkt méér op een wappie als hij zich simplistisch uitlaat over die “geweldige” injecties.

 21. t is gewoon heel simpel ..

  gewone mensen werken overdag en zijn te moe om uren achter de computer te zitten om allerlei dingen uit te pluizen ..tevens hebben ze nog sociale taken thuis …zorgen voor de kinderen , spelen met ze , helpen met hun huiswerk , na het avondeten met moeders de vrouw afwassen en afdrogen , huis schoon-maken , conversatie met vrouw over planning van de week / maand evt jaar , praten over dingen morgen te doen, rekeningen te betalen en kijken waar nog financiele ruimte is , maand budgettering, familie-bezoek verjaardagen , verplichte sociale nummers en meer van dat soort dingen… etc etc etc etc ..

  deze NORMALE mensen hebben geen tijd voor zich bezig te houden met dit soort dingen …daarom hebben ze ook geen weet van wat er boven hun afspeelt …….

  en daarom is het altijd makkelijk ze bij de neus te nemen … het zijn namelijk NORMALE mensen… die altijd uigebuit worden op de 1 of andere manier.

 22. Goddank zijn nu eindelijk van veel Nederlanders de ogen opengegaan wat betreft het misdadige oppressieve Corona, Covid-19 beleid van de demissionaire Regering Rutte III. Wat blijkt?

  Nog maar 16% [!!!] van de Nederlanders steunt Rutte, de Jonge, Grapperhaus, Kaag, Hoekstra, Segers, in hun geloof dat het afschuwelijke Covid 19-Vaccin, het medicijn is, dat Nederlanders weer vrijheid schenkt.

  Nederlanders Kotsen nu massaal van hun N-Koreaanse Drang en Dwang beleid met Politie, Handhavers met draconische Boetes, Avondklok, Coronapas met QR-Code en 2G van Rutte-De Jonge en Grapperhaus en hun gecreëerde Apartheidsstaat!!!!

  Ik kon gisteren mijn ogen niet geloven toen ik op TV-Buitenhof, Twan Huys in een boeiend gesprek zag met Hoogleraar Europese geschiedenis Mathieu Segers en Al-Jazeera correspondent Step Vaessen zag reageren over het gebrekkige, rampzalige leiderschap van Rutte en de Jonge.

  https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2021/buitenhof-12-december-2021.html

  In Trouw zag ik 2 dagen geleden een spotprent van Rutte getekend als een messias met brede grijns en triomfantelijk met geheven handen in een Kerstdoos met rode linten staan. Twee bejaarden keken er naar en zeiden: Jammer hé, het cadeau valt weer tegen dit jaar!

  Rutte? Veel beloven, weinig geven, doet alleen een gek in vreugde leven? Hij is gewogen en te licht bevonden. Wie wil met zo’ n leugenaar verder regeren in Kabinet Rutte IV?
  Zal mij benieuwen. Nederlanders zien nog steeds uit naar zijn beloofde Duizend Euro.

  https://www.businessinsider.nl/1-000-euro-voor-elke-werkende-nederlander-van-die-belofte-heeft-rutte-spijt-660309/

  In Openbaring 21 en 22 lees ik over een waarschuwing aan alle Leugenaars.

 23. Als je de lijn van Senger volgt, zou je gaan denken dat China zijn oog op de mineralen van Zuid -Afrika heeft laten vallen en nu dat land economisch probeert te verzwakken door een alarm over een Zuid-Afrikaanse variant. Om daarna als ‘redder’ opkopen te gaan doen in Zuid-Afrika.
  Zoals ik altijd geloofd heb dat de USSR Zuid-Afrika wilde losweken van de banden met ‘het westen’ en daartoe de apartheid als middel gebruikte om te stoken en een opstand te realiseren (ANC).
  Maar dat blijft speculatie.

 24. Michael P Senger heeft er zijn werk van gemaakt om aan te tonen hoe het westen in een Chinese val is getrapt met corona. Dit onder leiding van mensen met een bewondering voor China.
  Daarom is zijn twitterdraad de moeite waard.
  Daarin is onder meer te lezen hoe Amerikanen het gevaar van Covid tot een factor 1000 overschatten.
  Dit mede door de zeer opvallende eenzijdige berichtgeving waarvoor de reguliere media hebben gekozen.

 25. Mensen kunnen geloven in leugens omdat ze de feiten niet kennen.
  En als dan de media in handen van de overheid zijn, of hun gehoozame dienaars, dan wordt het moeilijker om de juiste feiten te achterhalen.
  Dan wordt ‘nieuws’ dus propaganda.
  Michael P Senger toont aan hoe de wereld is gaan geloven in de Chinese aanpak met de lockdowns: https://mobile.twitter.com/MichaelPSenger
  Verschillende westerse figuren (en de WHO) spraken hun bewondering uit over de Chinese methode van isoleren en opsluiten. O.a. Ferguson (die steeds fout zat met zijn modellen) en Bill Gates. Terwijl het opsluiten van de gezonde bevolking NOOIT werd aanbevolen in de wetenschap.

 26. Wereldwijde onontkoombare genocide is voorspeld.

  A).
  Het eerste gebod van de satanische Georgia Guidestones: ” Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen zodat een evenwicht met de natuur wordt bereikt”. Weblink (1).

  We hebben in 2021 ruim 7 miljard aardbewoners, dus moeten er volgens de Georgia Guidestones nog 6.5 miljard mensen dood. Xandernieuws krijgt het steeds drukker met het bijhouden van al deze overlijdens.

  B).
  De Bijbel zegt in Openbaringen 6:8 Versie HTB: ” toen kwam er een paard met een grauwe kleur. De dood zat op zijn rug en het dodenrijk volgde hem op de voet. Die twee kregen macht om een kwart van alle mensen te doden door het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren.
  Weblink (2).

  C).
  Het laatste politieke slotakkoord op deze aarde zal zijn de Nieuwe Wereldorde, met een wereldleider die vol is van de kracht, vol van valse wonderen en tekenen, vol van het bedrog en de misleiding van satan. Satan haat de aardbewoners omdat wij allen door God zijn geschapen. De naam van deze man is in getalswaarde 666.

  En toch zullen A L L E aardbewoners in de aankomende jaren, als deze (666) wereldleider op het toneel verschijnt, in de greep komen van deze misleider, de aardbewoners zullen murw en blinde volgelingen van hem worden door zijn satanische sluwheid gecombineerd met valse wonderen en tekenen. Dat staat geschreven in de Bijbel onder 2 thessalonicenzen hoofdstuk 3, en kun je lezen onder weblink (4). Zie hieronder alle weblinks.

  Als die satansdienstknecht, die komende wereldleider tevoorschijn komt, is het geen vrije keuze of je hem wel of niet wilt dienen. Hij zal alle aardbewoners zijn wil opleggen op straffe van de dood. Er gaat dus nog heel wat bloed vloeien.

  Met uitzondering van 1 groep, die deze satansdienstknecht NIET zullen volgen, zij accepteren op straffe van de dood. Dat zijn Gods kinderen, degene die zijn opgetekend in het Boek des levens van het Lam. Het Lam is Jezus Christus. Als je een kind van Jezus bent geworden, ontvang je namelijk van God de Heilige Geest en de bescherming van Gods engelen volgens Psalm 91, om je te beschermen tegen onheil en tegen satan. Je wordt dus beschermt door de hemel. Gelovigen kunnen niet met gewone mensenkracht duivelse machten bevechten. Maar door gebed en Gods hulp worden zij beschermt.

  De terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde om Zijn volk op te halen zal pas gebeuren nadat D R I E bijbelse activiteiten zijn voltrokken. Hieronder die 3 activiteiten die nu in volle gang zijn.

  1). Iedereen op aarde MOET het evangelie hebben gehoord en de kans hebben gekregen om Jezus als verlosser van zijn zonden aan te nemen. Dit is opgeschreven in Mattheus 24, vers 14. Zie weblink (3).

  2). Er zullen ook weer heel veel mensen het geloof in Jezus loslaten. Dit is opgeschreven in Mattheus hoofdstuk 24, In de verzen 10 en 11. Zie weblink (3).

  Het loslaten van het geloof in Jezus staat ook geschreven in 2 thessalonicenzen hoofdstuk 2, de verzen 3, 10, 11 en 12. Zie hiervoor weblink (4).

  De Hemelse administratie is dus heel druk met alle in-en uitschrijvingen die binnenkomen. De uitschrijvingen zijn beslist niet Gods wil omdat Hij wil dat iedereen behouden zal zijn. Maar God geeft alle mensen te vrije keuze. Zie weblink (5).

  Een brandverzekering sluit je vooraf af. Een voorbereid mens is wijs. Je kunt de zorg voor je eigen ziel in het eeuwige hiernamaals niet op zijn beloop laten. Waargebeurd verhaal: Een Amerikaan genaamd Tyrone, die een onverschillige kerkbezoeker was komt om in vreselijk auto-ongeluk, en komt aan in de hel. Hij is uit zijn lichaam getreden, maar door aanhoudende hartmassage in het ziekenhuis en voorbede van zijn zeer gelovige oma die op haar knieën tijdens de hartmassage van de artsen heeft gesmeekt naar God dat haar kleinkind Tyrone niet verloren zou gaan, keert Tyrone terug in zijn lichaam op de operatiekamer van het ziekenhuis, en de artsen zien weer een hartslag op de monitor verschijnen. Na een lange revalidatie en een afgezette arm, doet Tyrone zijn verhaal op YouTube dat hij hing met zijn arm aan de rand van de hel en dat hij daar werd verwacht. Inmiddels heeft hij een kerkbediening. In het ongeluk is hij zijn arm verloren, auto is over de kop geslagen en in het water beland. Daar is zijn geest uit zijn lichaam getreden. De YouTube filmpjes bestaat uit 3 delen. Weblink (6) en (7) is uit 2008, na het auto ongeluk, en weblink (8) is een update hoe het nu met hem gaat.
  Hij beschrijft zijn hel ervaring, een grote waarschuwing voor iedereen die inzage wil hebben in het hiernamaals. Zie weblink (6) ,(7) en (8).

  3). Na de grote shift van nieuwkomers in het geloof en weglopers van het geloof, zal de laatste en slechtste leider aller aardse tijden op het toneel verschijnen en alle aardbewoners dwingen om een digitaal merkteken te nemen in zijn rechterhand of voorhoofd, alle gelovigen die dit weigeren worden gedood. Met dat merkteken kun je kopen en verkopen. Een digitale portemonnee dus.

  Alle gelovigen die weigeren deze duivelse leider te aanbidden worden gedood. Dat is te lezen in Openbaringen hoofdstuk 13. Zie weblink (9).

  Maar hey, dood gaan we allemaal. En als je vooraf je Hemels polisblad met Jezus in orde hebt gemaakt, heb je eeuwig leven in de Hemel.

  4. Overigens is het digitale merkteken in je rechterhand of op je voorhoofd als je zou besluiten dat te nemen, maar 3,5 jaar van kracht.

  Daarna komt Jezus terug naar de aarde om Zijn volk op te halen naar de Hemel. En dan zullen de aanbidders van satan met hun merkteken en ook de satan zelf met zijn demonen worden veroordeeld en eeuwig branden in de hel.

  5) Piloot Mickey Robinson heeft een vliegtuigcrash meegemaakt als ongelovige, door de crash trad uit zijn lichaam en heeft de hel en de hemel gezien. Omdat Robinson nooit de kans had gekregen het evangelie te horen, heeft God hem terug in zijn lichaam gestuurd en zagen de artsen weer een hartslag op de monitor.

  Robinson heeft eenzelfde ooggetuige verslag als Tyrone van de hel. Door het vliegtuig ongeluk is Robinson zijn gelaat aan 1 zijde volledig verminkt.Er zijn meerdere interviews van deze piloot op YouTube. Zie weblink (10).

  -0-0-0-0-0-0-0-

  Weblinks:

  (1)
  https://www.franklinterhorst.nl/Het%20mysterie%20van%20de%20Georgia%20Guidestones.htm

  (2)
  https://www.google.com/amp/s/www.bible.com/nl/bible/75/REV.6.8.HTB

  (3)
  https://www.biblica.com/bible/htb/matthe%C3%BCs/24/0

  (4)
  https://www.google.com/amp/s/www.biblegateway.com/passage/%3fsearch=2%2bThessalonicenzen%2b2&version=HTB&interface=amp

  (5)
  https://www.google.com/amp/s/www.biblegateway.com/passage/%3fsearch=Johannes%2b3:16&version=HTB&interface=amp

  (6)
  https://m.youtube.com/watch?v=OYyUSxlFsNk

  (7)
  https://m.youtube.com/watch?v=fRBUCpK_R0M

  (8)
  https://m.youtube.com/watch?v=QWY9wJsrKF4

  (9)
  https://www.google.com/amp/s/www.biblegateway.com/passage/%3fsearch=Openbaring%2b13&version=HTB&interface=amp

  (10)
  https://m.youtube.com/watch?v=Kt-R4uUTPaA

 27. @Carla
  12/12/2021 om 9:12 pm

  Enorm bedankt voor je link , heel lang geleden heb ik een documentaire gezien over de genocide in de Oekraïne ( was toen volledig geschokt ).
  Heb er zeer lang naar gezocht en kon hem niet meer vinden , tot nu dus . Deze kwam voor het leeuwendeel overeen met het verschil dat nu bewezen is dat het een communistische opzet was .
  Wanneer het God’s toedoen was dat 90 na Chr . het Joodse volk over de wereld werd verspreid , en wat daardoor voor horror is veroorzaakt weet ik het niet meer .

 28. Corona paspoort is al als onderhuidse chip verkrijgbaar in Zweden en hersenchips per 2022 voor alle mensen beschikbaar.

  In Zweden kun je het corona paspoort al via een chip in je hand krijgen of op een andere plek onder je huid. Bij het scannen wordt alle informatie weergegeven op de mobiele telefoon. Al duizenden Zweden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zie weblink (1).

  (1)
  https://eindtijdnieuws.com/zweden-introduceert-het-onderhuidse-vaccinpaspoort-via-een-rfid-chip-in-uw-hand/

  Elon Musk hoopt in 2022 zijn hersenchips bij alle mensen te implanteren. Zie weblink(2).

  (2)
  https://eindtijdnieuws.com/elon-musk-neuralink-hoopt-zijn-hersenchips-in-2022-bij-mensen-te-implanteren/

  Wie hiervoor kiest gaat naar de hel. Lees openbaringen 13, zie weblinks (3) en (4).

  (3)
  https://www.google.com/amp/s/www.biblegateway.com/passage/%3fsearch=Openbaring%2b13&version=HTB&interface=amp

  (4)
  https://www.zoeklicht.nl/artikelen/openbaring+13++de+antichrist+en+het+herstelde+romeinse+rijk_5014

 29. Wetenschappers spreken zich uit!

  In totaal 60.000 !! epidemiologen van infectieziekten en gespecialiseerde wetenschappers op het gebied van veiligheid van vaccins hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld TEGEN de schadelijke covid vaccins.

  Deze verklaring, De zogenaamde ” The Great Barrington Declaration” is hier in het Nederlands te lezen:
  https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-nederlands/

 30. Het blijkt onmogelijk om hoogopgeleide politiek-correcte welvarende “nette mensen” te laten nadenken over wat er momenteel gebeurt.
  Ze willen er niet over horen of lezen en zelfs erover praten is een taboe
  Zij hebben een rotsvast geloof in de goedheid van de zorgende overheid en zien niet dat die overheid in decennia sluipend is overgenomen door monsters die een tegenovergesteld doel hebben dan ‘goedheid’.
  Liefst “keren zij ook nog de andere wang toe”.
  Onbegrijpelijk, die intense domheid en die bekrompenheid van denken.

 31. Even los van alle onnodige religieuze verwijzingen, is het een psychologisch gezien een heel goed artikel.
  De.vraag die velen zich stellen is hoe we de meerderheid wakker kunnen schudden?
  Je kan de slapenden namelijk niet dwingen tot introspectie.

 32. Aan allen:
  misschien kunnen we allemaal nog enige troost zoeken bij elkaar…
  luister daarom goed naar volgend liedje:

  https://www.youtube.com/watch?v=-ogM5Kxdp6o

  Houdt moed, want is wel degelijk HOOP!
  Volg eventueel het Geloofsforum gekoppeld aan deze site voor meer ‘aanwijzingen’…
  *zucht*

 33. Hoe kunnen we uit deze spiraal van steeds weer terugkerende onderdrukking, pijn, ellende en geweld ontsnappen? Antwoord: Niet mogelijk! Vrede is oorlog met andere middelen.

 34. “Adolf Hitler schreef het al in zijn boek Mein Kampf: ‘Er zit altijd een kracht van geloofwaardigheid in de grote leugen, omdat de brede massa van een land altijd makkelijker misleid wordt in hun diepste emotionele natuur dan bewust of vrijwillig; daarom zijn ze, in de primitieve simpelheid van hun denken, bereidwilligere slachtoffers van de grote leugen dan van de kleine leugen, omdat ze zelf vaak wel kleine leugens vertellen, maar zich schamen om zich schuldig te maken aan grootschalig bedrog.’

  Welke grote leugen bedoelde Hitler?

  Zelfs als de feiten die dit bewijzen duidelijk onder hun ogen worden gebracht, zullen ze blijven aarzelen en twijfelen, en blijven denken dat er een andere verklaring voor moet zijn. Want de grofste onbeschaamde leugen laat altijd zijn sporen na, zelfs nadat deze ontmaskerd is – een feit dat bekend is bij alle aarts- en beroepsleugenaars in deze wereld,’ aldus Hitler in zijn in veel landen verboden boek Mein Kampf.

  Waarom is in veel landen zijn boek verboden? Staat daar mss iets in wat wij niet mogen weten?

  Documentaire Europe The Last Battle legt uit wat Hitler bedoelde.
  https://www.bitchute.com/video/QtLvxZ9d0yEY/

 35. in de jaren 30 en 40 hadden de Joden nog een keus.. in tegenstelling tot ons zijn wij als ratten in een val, waar naartoe vluchten?

 36. Ben Kok 12/12/21 7.17 pm
  Ben, fijn dat je hier meeleest met ons!
  Xander, weer fraai artikel, waar ik het 100% mee eens ben.

  Ben, ik lees ook met jou mee op jouw site.
  We hoeven het niet allemaal eens te zijn met elkaar, ik reageerde ook zo af en toe op jouw teksten.
  Hou goede moed, broeder in Christus Jezus, de Heer heeft het Kwaad overwonnen.
  En dat feit moet Zijn volgelingen kracht geven om de strijd tegen het kwaad en de zonde moedig voort te zetten! Ef.6:11
  Shalom,
  Joost

 37. Friedrich Nietzsche (1844-1900) stelde dat wij mensen slecht uitgeruste dieren waren. Wij zijn niet echt snel, hebben geen vacht en negeren ons instinct. In tegenstelling tot dieren hebben mensen een verstand. Dat verstand is voor Nietzsche niet noodzakelijk positief; het zorgt ervoor dat wij ons instinct negeren. En dat terwijl ons instinct veel slimmer is!

 38. “Een instinct dat te veel psychsering heeft ondergaan, kan wraak nemen in de vorm van een autonoom complex. Te veel van het dier vervormt de beschaafde man, te veel beschaving maakt zieke dieren.” Carl Jung

 39. Uitstekend artikel Xander, van harte eens, vooral. met de noodzakelijke basiserkenning, dat het kwaad in ons allen zit en doordat het naar buiten komt, hebben we de huidige wereld.
  Alleen door oprechte bekering (zondebesef en dan groei in heiliging) wordt het wat met elk mens, dankzij de liefde van JHWH ons in Yeshua bewezen.

  shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

 40. Zal allemaal wel niet mogen en weg gecensureerd worden maar 1 van die onomstreden feiten is dat de vermeende covid infecties wordt versterkt door gebrek aan luchten

  Daarmede zijn D66 met Kaag en Jesse Klaver met GroenLinks mede verantwoordelijk voor doden en slachtoffers door de extreem verhoogde energieprijzen welke het mensen financieel onmogelijk maakt te luchten en alles te voorzien van voldoende ventilatie

 41. Mensen die krampachtig vasthouden aan leugens zullen daaraan blijven vasthouden, totdat er zich een openbaring voordoet in de vorm van een trauma of persoonlijke gebeurtenis die de eerder geloofde overtuigingen totaal onderuit halen.
  Deze mensen worden dan in staat gesteld om hun eerdere overtuigingen te herzien waarna de ‘ogen open gaan’.
  echter, er zijn altijd mensen die blijven volharden in hun overtuiging, soms zelfs tot in hun sterfbed.

  Wie was dat ook al weer die sprak;
  “zij die willen zien, zullen zien.
  Zij die willen horen, zullen horen”.

  Hier eentje van mezelf;

  Voor hen die weten,hoeft niets verklaard te worden.
  Voor hen die willen weten, verklaren zichzelf.
  Voor hen die niet weten, is geen enkele verklaring afdoende.
  Voor hen die niet willen weten, verklaren je voor gek.

 42. Doordat Rutte blijft volhouden dat vaccinatie de enige weg uit deze ellende is, ivermectine blijft verbieden, is hij voor mij een criminele bestuurder

 43. “Een Rutte, De Jonge, of zelfs een Gates of …” gelijkstellen met de beruchte A.H, Stalin, Mao en andere misdadigers tegen de menselijkheid gaat echt niet op want er is een essentieel verschil: Rutte en co geloven oprecht zelf in de sciëntistische leugen, een leugen die verklaard kan worden door het feit dat de medische wereld in ontkenning blijft leven dat hun droom van eeuwige medische vooruitgang gestuit is door de komst van een nieuw virusje. Een ander verschil is dat Rutte en co net als andere westerse regeringen tot elke prijs een oorlog wensen te vermijden. In die zin zijn ze eerder te vergelijken met Chamberlain.
  Wie wel zeer goed beantwoordt aan de vergelijking met Hitler, Stalin en Mao is de onlangs wegens misdaden tegen de menselijkheid en zelfs genocide veroordeelde dictatuur onder leiding van Xi Jinping:
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/09/oeigoerentribunaal-chinese-regering-pleegt-genocide-tegen-oei/
  Een dictatuur die op dit eigenste moment een massieve biologische aanval op onze manier van leven, onze mensenrechten en onze vrijheden pleegt:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/10/kwam-het-coronavirus-uit-een-lab-alina-chan-heeft-een-vermoeden-2-a4068552
  Het is aan ons, het volk, om de huidige zwakke Chamberlains als leiders te vervangen door regeringen die de confrontatie wél aandurven en bereid zijn desnoods te vechten voor onze vrijheid.
  Wie durft?

 44. Wij leven nu aan (bijna) het einde van het WATERMAN tijdperk van circa 183 jaar. Dat heb ik geleerd uit een boek over Astrologie waarin ook heel veel verwijzingen worden gegeven naar de Bijbel.

Comments are closed.