Fabrikanten definitief niet aansprakelijk voor eventuele schade door corona vaccins

—————————————————————————————————————————————-

RIVM liegt op eigen website dat blijvende ernstige gevolgen van vaccinaties ‘niet bewezen’ zijn – Volledige vrijstelling voor farmaceutische industrie voedt complottheorie dat coronavaccins zullen worden gebruikt om miljarden mensen ‘op te ruimen’ voor het klimaat

—————————————————————————————————————————————–

Vaccinfabrikanten zoals AstraZeneca scheppen er inmiddels openlijk over op dat ze wettelijk nergens voor aansprakelijk kunnen worden gesteld als hun coronavaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. Ondanks het feit dat er van een pandemie geen enkele sprake meer is, en het aantal IC-opnames en doden wereldwijd amper de aantallen van een gewone griep benadert, lijken de meeste landen nog steeds vast van plan om hun complete bevolking desnoods met dwingende maatregelen in te enten. Deze uiterst kwalijke, giftige combinatie voedt complottheorieën dat deze vaccins in werkelijkheid zullen worden gebruikt om het ‘heilige’ einddoel van de internationale klimaatsekte te realiseren, namelijk het ‘opruimen’ van miljarden mensen.

Het internationale persbureau Reuters berichtte op 30 juni dat AstraZeneca van ‘de meeste landen waar het overeenkomsten mee heeft bescherming heeft gekregen voor toekomstig schadeclaims in verband met hun Covid-19 vaccin.’

RIVM misleidt Nederlandse bevolking

De Verenigde Staten hebben sinds 2005 al een wet (PREP) waarmee producenten tijdens een publieke gezondheidscrisis worden vrijgesteld van aansprakelijkheid.

Op de website van het Nederlandse RIVM en het Rijksvaccinatieprogramma wordt keer op keer benadrukt hoe veilig vaccins zouden zijn, en dat alle twijfels ongegrond zijn. Waarom dan (voor zover wij konden ontdekken) helemaal niets over eventuele aansprakelijkheid? Daar geeft het RIVM een even simpel als onrustbarend antwoord op: omdat ‘wetenschappelijk onderzoek’ zou hebben uitgewezen dat vaccins geen ernstige, blijvende gevolgen voor de gezondheid hebben.

Dat is een glasharde leugen. Het rijk heeft onlangs tientallen miljoenen euro’s uitgetrokken om de ouders van zo’n 7000 Nederlandse kinderen schadeloos te stellen, omdat die na het Mexicaanse griepvaccin in 2009 narcolepsie hebben gekregen. Bovendien zijn er al vele honderden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken geweest waarmee de gevaren dat vaccinaties blijvende schade kunnen aanrichten, ondubbelzinnig zijn aangetoond. Het RIVM baseert zich klaarblijkelijk uitsluitend op de ‘wij van wc eend’ onderzoeken van instituten die vrijwel zonder uitzondering afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie en/of subsidies.

‘Het vaccin zal u worden opgelegd, ongeacht of het veilig is’

‘We zijn nu bij de ultieme winstmaximalisatie zwendel van Big Pharma aanbeland, een corrupte, criminele industrie die alles uit de kast trekt om Big Tech onder druk te zetten om alle voor hen nadelige meningen te censureren,’ schrijft Mike ‘Natural News’ Adams. ‘U heeft niet het recht om nee te zeggen. U heeft ook niet het recht om hen aan te klagen als hun producten falen, en uw gezondheid beschadigd wordt.’

‘Dit is de status quo van de wetteloze, anti-humane vaccinindustrie, en al zijn corrupte partners zoals Big Tech, Big Media, medische onderwijsinstellingen en medeplichtige medische vakbladen… Het vaccin zal aan u worden opgelegd, ongeacht of het veilig is. Lange termijn testfasen worden compleet overgeslagen. Dierproeven zijn grotendeels losgelaten. Moderna, de meest prominente Covid-19 vaccinfabrikant, heeft publiekelijk erkend dat na de tweede injectieronde 100% van de proefpersonen* negatieve bijwerkingen hadden.’ (* In de tweede testfase, bij 2 van de 3 doses, en 80% bij de andere dosis, testen die uitsluitend met gezonde volwassenen werden verricht, en dus niet met ouderen, chronisch zieken, zwangere vrouwen en kinderen)

Volgens Bill Gates, die tijdens een TV-interview in het voorjaar zei dat we met 700.000 slachtoffers rekening moeten houden, zullen er ‘meerdere doses’ van coronavaccins moeten worden gegeven, en dat terwijl de testfasen met diverse vaccins ronduit desastreus zijn verlopen. De kans op blijvende ernstige gezondheidsschade zal met iedere nieuwe vaccinatie exponentieel toenemen, mede omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat ‘gestapelde’ vaccins het menselijke immuunsysteem overbelasten, en juist zwakker maken.

Samenleving door overheid en media weerloos gemaakt tegen Big Pharma

De grootste boosdoeners zijn natuurlijk de overheden, die de vaccinfabrikanten volledig de vrije hand hebben gegeven, waardoor die geen enkele prikkel meer hebben om hun producten uitgebreid te testen en zo veilig mogelijk te maken (nog even los van de vraag of vaccins überhaupt wel een goed idee zijn). Verder hebben deze farma bedrijven de meeste wetenschappelijke onderzoeksinstellingen financieel in hun zak zitten, waardoor gegarandeerd is dat de schade die door (corona)vaccins zal worden veroorzaakt op voorhand al ‘onbewezen’ wordt verklaard – oftewel het al eerder genoemde ‘wij van wc eend’ en ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ principe.

Tegelijkertijd zijn tech giganten zoals Google / YouTube, Facebook en Twitter nu al bezig met het censureren van kritische berichten en video’s, waarin de werkzaamheid van (corona)vaccins in twijfel wordt getrokken, en gewezen wordt op een mogelijke achterliggende duistere agenda.

‘Medische politiestaat een feit’

Bedrijven zoals Moderna, Pfizer, AstraZeneca of Bayer mogen nu dus vaccins maken die miljoenen mensen het leven kunnen kosten, zonder dat de samenleving hier ook maar iets tegen kan ondernemen. Klokkenluiders en andere critici worden gecensureerd, aangeklaagd en belasterd, en verliezen niet zelden hun baan, positie en inkomen. De EU en andere overheden hebben vergevorderde plannen om alle vaccin-kritische websites en berichten van het internet te halen.

‘U leeft nu in een medische politiestaat,’ is dan ook de conclusie van Mike Adams. ‘Deze wordt gerund door Big Pharma tirannen en junk science kwakzalvers die doen alsof zij de hogepriesters van ‘de waarheid’ zijn. Al hun tegenstanders zullen het zwijgen worden opgelegd.’

‘U zult tegen uw wil (of indirect gedwongen, in de zin van verlies van uw baan, uw vrijheid en bijna al uw grondrechten als u weigert) worden geïnjecteerd met een giftige cocktail van experimentele medicatie waaraan u gewoon kunt doodgaan. Als u klaagt, wordt u offline gehaald. Als u een aanklacht wilt indienen, wordt uw zaak niet ontvankelijk verklaard. Als u sterft, dan komt u als ‘Covid-19′ slachtoffer in de statistieken, en zal uw dood worden gebruikt als rechtvaardiging om iedereen te dwingen zich met hetzelfde goedje te laten inspuiten.’ (1)

Onaantastbaarheid eigen lichaam wordt afgepakt

Paradoxaal genoeg staat het ook in ons land iedereen vrij om zijn eigen gezondheid in gevaar te brengen en te vernietigen met tabak, alcohol, drugs, overmedicatie en allerlei vormen van schadelijk en roekeloos gedrag, maar staat het u binnenkort niet vrij om eigen gezondheid te beschermen tegen substanties die de overheid in uw lichaam wil injecteren. Het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking en de onaantastbaarheid van uw eigen lichaam zal onder het mom van ‘veiligheid voor de ander’ permanent van u worden afgepakt, want een vaccin is nooit meer ongedaan te maken (zeker niet als dat vaccin ook nog eens uw DNA verandert).

Mocht het inderdaad zover komen – en alle signalen hiervoor staan op rood – dan is dat meer dan een ‘medische politiestaat’. Dan zal er sprake zijn van een regelrechte dictatoriale terreurstaat die kwaadaardiger is dan de hele menselijke geschiedenis ooit eerder heeft gezien.

Ga vooral uw coronavaccins halen?

Als we extreem kil en egoïstisch zijn, dan zouden we nu kunnen afsluiten met het advies om straks toch vooral in gehoorzaamheid alle coronavaccins te gaan halen. Immers, hoe meer mensen dit doen, hoe minder groot de kans wordt dat de ‘weigeraars’ straks tegen hun wil zullen worden gevaccineerd, en/of ingrijpende sancties krijgen opgelegd.

Kijk ons er straks alleen niet op aan als die vaccins inderdaad een zich steeds herhalend spelletje Russische Roulette met uw gezondheid en leven blijken te zijn. Waarbij in deze 21e-eeuwse variant vermoedelijk niet één kamer van de trommel gevuld is, maar slechts één kamer leeg blijft.

‘Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature’, is doel nummer één op de beruchte Georgia Guidestones. Dat betekent dat er ruim 7,3 miljard mensen moeten verdwijnen. Worden de coronavaccins de real time 2.0 versie van de ‘The Killing Fields’, maar dan op wereldschaal? Gaat het aantal slachtoffers van de internationale klimaat/coronasekte die van Pol Pot, Mao, Stalin en Hitler bij elkaar opgeteld volledig in de schaduw stellen?

Complottheorie? Durft u, met zoveel aanwijzingen en bewijs, zoveel kritische wetenschappers, zoveel aanwijsbare schaamteloze misleiding door de overheden en mainstream media, zoveel opzichtige leugens van de fabrikanten, daadwerkelijk het risico te nemen dat het misschien wel eens géén complottheorie zou kunnen zijn?

Xander


(1) Natural News

Zie ook o.a.:

30-07: Conscious Resistance Network lanceert iedere tweede zondag #ExposeBillGates actiedag (/ Bill Gates in interview apathisch na dramatisch verlopen testfase Moderna’s coronavaccin)
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
28-07: Groep artsen VS komt in verzet; Facebook bant hun 17 miljoen keer bekeken video
27-05: ‘Corona pandemie hoax veroorzaakt totale chaos die het Westen doet wankelen’ (/ Nog een Nederlandse huisarts die zich uitspreekt: Onder het motto corona vinden er grove mensenrechtenschendingen plaats)
02-07: Italië liet Bill Gates experimenteren op bevolking met nieuw type DNA veranderend vaccin’
27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte
22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
15-06: Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden
26-05: Test Moderna’s corona vaccin gaat mis: 20% krijgt ernstige bijwerkingen
23-05: Straks ook in NL? Brits hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd
23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet aan
07-04: Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

54

 1. RIVM waarschuwt voor bevriend over verplichte vaccinaties tegen corona.

 2. HERMAN dat huisartsen de vaccin aanbrengen lijkt me niet logisch,kijk naar griepspuitdagen.
  Maar,inderdaad je huisartsenpost aansprakelijk stellen is een optie.
  Maar je vrijheid zal verdwijnen als je een winkel,ziekenhuis ,ov enz wil bezoeken.
  Alvorens zullen ze misschien eerst een lange lock down toepassen , intussen verdwijnt dan contant geld.
  Zolang niet iedereen weigerd is het te laat.

 3. @anoniem op 05/08/2020 om 11:30 am

  “Er is maar een oplossing!”

  Ja ik snap je, ben het er helemaal mee eens!

 4. @wotze Scheltema op 04/08/2020 om 9:29 pm

  “vaccinatie is niet verplicht.. alleen een recht..”

  Hilarisch ! Een recht om vervuilde vaccins in te laten spuiten terwijl een normaal werkend immuunsysteem gewoon het werk kan doen…

 5. Mensen,

  zoek reeds een goed advokatenkantoor om jullie juridisch bij te staan …

 6. Hoeveel van de antivaxers die hier reageren zijn in hun jeugd door hun verstandige ouders gevaccineerd tegen verschrikkelijke kinderziektes als polio?

 7. Beste Inge,

  ja ik heb die boodschap online geplaatst ! in maart 2025 worden alle corona-maatregelen afgeschaft en kunnen we (ongelukkig genoeg) betalen met een irisscan zodat wij volledig afhankelijk zullen zijn van de A.I. (666 volgens priester SADHU SELVERAJ).

  Max.3 woorden in hoofdletters, verwijderd. Mod.

 8. https://youtu.be/mXzTJ5XbkSk
  Bovenstaande link is van een (in mijn ogen) zeer oprechte man die niets liever wil dan Gods kinderen waarschuwen en alles wat er nu speelt toetst aan de bijbel en uitpluist wat God er over zegt! Er zijn meerdere updates te volgen via YouTube… Zeer verhelderend! Natuurlijk altijd goed om zelf scherp te blijven!

 9. Lees in de bijbel Openbaring 13 en dan vooral va vers 16… Zij die het teken accepteren zullen ernstige zweren krijgen… Plus de rest… Nou denk ik niet dat het vaccin hetzelfde is als het teken… kan het mis hebben, want het kan heel goed zo zijn dat als je het vaccin weigert je ontslagen wordt en dus kopen en verkopen onmogelijk wordt. Toch denk ik dat het vaccin een aanloopje is naar het teken (chip).
  Mensen blijf dichtbij Jezus! En als je Hem “nog” niet hebt aanvaard als verlosser doe dat vooral!
  Want zij die de Naam van Jezus aanroepen zullen behouden worden! Wat de toekomst brenge moge weet alleen God! Maar mijn hoop is dat voordat de grote verdrukking zal losbarsten God Zijn kinderen opneemt! Jezus is onze zekerheid!

 10. Als de farmacie niet verantwoordelijk is dan zijn de huisartsen verantwoordelijk hebben een duidelijke eed afgelegd!!!
  Ze weten wat de bedoeling is van de vaccins en mijn inziens mogen de huisartsen verantwoordelijk gesteld worden als ze medicijnen geven die niet goedgekeurd zijn.
  Ik denk dat er weinig artsen zijn die de schadevergoeding willen en kunnen betalen.
  Hele probleem opgelost. Spuiten ze de regering tweede en eerste kamer maar in zijn die ook opgeruimd. Of vallen die niet onder het vaccin programma???

 11. Hoe werkt onze overheid, niet anders dan die van Duitsland, of elders in de wereld.

  Uit geheime documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de Duitse regering de bevolking in de Corona-crisis heeft aangevallen door enorme beperkingen op de grondrechten af te dwingen. Moderne dictaturen lijken democratisch en kunnen grotendeels zonder fysiek geweld, maar gebruiken een heel arsenaal aan autoritaire drukmiddelen om de bevolking te intimideren en af te stemmen op een bepaalde denk- en gedragslijn. Voortdurende wetswijzigingen, die in wezen gelijk staan aan spreek- en denkverboden, uitgebreid toezicht en spionage en interventies in het privé-leven van burgers, vergezeld van allerlei verboden.

  Kijk eens wat hier inmiddels gebeurd, wij raken steeds meer ons recht op vrijheid kwijt, en de volgende beperkingen zoals“Mondkapjes Plicht”, komt er vanaf woensdag 5/8 al aan.

  Zolang wij niet in verzet komen, krijgen wij onze vrijheid ook“NOOIT”meer terug

 12. Pharma bedrijven kregen regelmatig enorme schadeclaims voor de negatieve bijwerkingen van hun produkten, met name vaccins. Dat vonden ze maar niks natuurlijk. Ipv hun medicijnen te verbeteren hebben ze de Amerikaanse overheid voor het blok gezet met het dreigement om te stoppen met produceren. De Amerikanen zijn bezweken voor deze dreiging en hebben ingestemd, zodat de staat die verantwoording overnam. Dus nu betaalt de belastingbetaler voor claims over medicijnen die ze zelf moeten slikken. Alles, werkelijk alles, is stinkend corrupt geworden.

 13. Als er meer dan 7miljard mensen moeten verdwijnen gaan de rijke der aarde ook tenonder

 14. -HALSEMA is STRAFBAAR.
  https://commonsensetv.nl/mondkapjesplicht-amsterdam-illegaal-burgemeester-is-strafbaar/

  Beste lieve mensen, ik heb gisteren aangekondigd, dat ik hier geen berichten meer zou plaatsen. Maar veel van mijn vrienden en kennissen waren daar zeer teleur gesteld over, en vinden het toch beter om hier te blijven plaatsen:voor zover Xander dit mij toe laat. Want het wakker schudden van de bevolking is een taak van ons allemaal, anders gaan wij straks gebukt onder een grote tirannie. En daar willen zij (de overheid) ons onder gebukt laten gaan, geloof mij maar gerust. Dus, kom op mensen en strijd voor de(onze) vrijheid.

 15. Probleem oplossing
  De eerste spuit Moet in het karkas van goeroe Gates INGESPOTEN WORDEN- dan
  zijn vrouw-dan zijn kinderen-dan zijn familie.
  Dan professoren -dokters -verplegend personeel- politici -leraars-en degenen die roepen naar
  mensen die géén of neusvrije mondmaskers dragen
  En niet zoals in Washington: wij de elite en werknemers van onze overheid zijn vrijgesteld
  van alle corona maatregelen, want wij zijn onaantastbaar hé.
  En jullie zijn toch maar boerenkinkels
  Shalom

 16. “Als we extreem kil en egoïstisch zijn, dan zouden we nu kunnen afsluiten met het advies om straks toch vooral in gehoorzaamheid alle coronavaccins te gaan halen. Immers, hoe meer mensen dit doen, hoe minder groot de kans wordt dat de ‘weigeraars’ straks tegen hun wil zullen worden gevaccineerd, en/of ingrijpende sancties krijgen opgelegd.”

  De VN agenda 2030 heeft als missiedoel wereldwijde verplichtte vaccinaties, dus de theorie hierboven gaat waarschijnlijk niet gebeuren.

 17. Dat was te verwachten, dat risico nemen de fabrikanten niet, daarom eerst goed testen, absolute veiligheid bestaat niet. shalom

 18. Hier volgt een beschrijving van de farmaceutische industrie in het licht van de bijbel. De mensen van de farmaceutische industrie behoren tot de tovenaars (Griekse Strong G5332, pharmakeus) die hun deel zullen hebben in de poel die brandt van vuur en zwavel: de tweede dood (Openbaringen 21:8),
  https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/21, https://biblehub.com/greek/5332.htm.
  De farmaceutische industrie is gelinkt aan de Griekse Strong G5331, wat verband houdt met: (1) medicatie ofwel het toedienen van drugs, (2) verontreiniging, (3) toverij wat verband houdt met afgoderij, en (4) metaforisch de misleidingen en de verleidingen van afgoderij, https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G5331/.

 19. @wotze Scheltema,

  Vaccins inderdaad niet verplicht( misschien).
  Maar als je nergens meer toegang krijgt , dan kan het erg lastig worden , zeker als cash geld verdwijnt.
  Bijna niemand in Nederland is zelfvoorzienend.

 20. https://www.zerohedge.com/political/veteran-virologist-slams-mainstream-medias-misinformation-about-effective-covid-treatment
  De studie die negatieve resultaten toont is een slecht uitgevoerde studie bij stervende patiënten die geen enkele kans hadden. Nu wordt in het artikel in de link gesuggereerd dat deze studie met plezier is gebruikt om president Trump in een kwaad daglicht te stellen. Ongetwijfeld is er veel meer aan de hand, maar zulke ridicule redenen spelen zeker mee. Persoonlijk vind ik het een steeds groter raadsel waarom de bevolking het geklungel van zogenaamde deskundigen en politici pikt.
  Maar dat geldt inmiddels al lang niet meer alleen voor dit dossier.

 21. Interessant dat ook op alternatieve media sites zoals deze niemand het over Bechamp en Pasteur heeft… de onzin van virussen. Duik er eens in mensen: de fraude van Pasteur.

 22. Het is nu wel duidelijk dat ‘wetenschap’ óók aangaande de Corona hoax niet bestaat. Pro’s en contra’s ‘buitelen over elkaar heen, de verwarring onder het volk is ‘nog nooit zo groot geweest’. Wetenschap is een stelling, een tijdelijk ingenomen standpunt die continue aan veranderingen onderhevig is ; wetenschap is dus géén constante, maar ‘aan bederf onderhevig’ waarbij de media …. grotendeels het waarheidsgehalte bepaald. Simpele zielen …. geloven alles, hun ‘ontdekkingsreis’ is bij de geboorte al beëindigd.
  Zelfs wanneer twee anders denkenden groepen tot een consensus zouden komen …. dan zal na verloop van tijd blijken dat het ingewikkelde mechanisme van de natuur in het algemeen anders reageert ; ten voordele of ten nadele. Concreet : de directe gevolgen óf op langere termijn zijn niet te overzien. Exacte wetenschap bestaat dus niet.
  Toegeven …. of wie a zegt moet ook b zeggen. Toegeven, het erkennen dat er ‘ergens iets fout is gegaan’ ; alles wordt uit de kast getrokken om iets wat krom is recht te praten. Het manipuleren van gegevens, de overleden patiënten die écht zijn overleden aan deze, wat andere griep-epidemie. Het volk voorbereiden op een niet meer voor te stellen toekomst. Nano technieken, genetische veranderingen in lichaam, geest en voedsel …. , pseudowetenschap presenteert ons een volledige andere maatschappij waarbij, ik schreef het al, de totale wereld buiten alle wetten van de natuur …. totaal ‘op de schop moet’ . Het is inmiddels bijna zó ver dat wij, het volk, géén keuze meer hebben, maar al het leed onderling maar moeten delen. Gedeelde smart is halve smart, zo luidt het gezegde.
  Willen we meer of minder …. democratie ? Ook democratie komt uit de koker van zogenaamde ‘wetenschappers’ . Kijk én voel hoe alles ingekrompen wordt, ook al een tijdelijk fenomeen.

 23. Wettelijk niet aansprakelijk zou goed kunnen, maar denken ze -deze psychopaten- er mee weg gekomen? Ze zullen gesloopt worden, echt gesloopt. Rutte etc, jij en je club, jij denkt ons zo pijn te kunnen doen, mensen tegen elkaar uit spelen, ze doodsbang maken. Wat ben jij eigenlijk, ben jij gezonden door de duivel, of geloof je daar niet in. Waarom doe dit, zo’n kwaad over de wereld verspreiden samen met de rest. Waarom.

 24. Ja, ik durf het risico wel aan dat het straks geen complottheorie zou blijken te zijn. Het artikel is een dusdanig traaggeschreven braaksel vol onbegrip van de artikelen waarnaar gelinkt wordt dat ik deze site nog minder serieus kan nemen dan ik toch al deed.
  En wat ik er zo triest aan vind, is dat normale mensen vanuit een ergernis aan uw verzonnen flauwekul de neiging zouden kunnen gaan krijgen de farmaceutische industrie een hand boven het hoofd te houden. En dat is niet de bedoeling. Want die tak van industrie moet inderdaad goed gemonitord worden. Maar dan wel door normale mensen, die begrijpen waarover ze schrijven. Niet door Xandernieuws en zijn gelovigen.

 25. @wotze Scheltema schreef:
  04/08/2020 om 9:29 pm
  We zien over een tijdje wel weer. De opname van de christelijke gemeente is dichterbij dan je denkt. Vlak daarna breekt er de driejarige grote verdrukking uit. Dus aan het begin ervan is het merkteken waardoor je niets meer kan kopen of verkopen. Dit moet wel de voorloper van het merkteken zijn.

 26. Het is een grote schande dat toen er bij de RIVM demonstranten voor de deur stonden het leger pantserwagens er op af stuurden. thans is het leger ook al gezonken tot een peil waar het voor zijn eigen verrotting niet schaamt. Ik zal ze niet helemaal naar beneden halen; het zijn goede slaven van de elite parasieten. De politie is weer terug op het niveau van de schobbejakken. Over de regering schrijf ik maar wijselijk niets. Het plaatje begint aardig in elkaar te passen; Nederland is verrot. Arme kinderen; Wat een toekomst! Met de complimenten van uncle Sam. Die ultieme scho.ten gaan eerst in Afrika d’r gif aan de man brengen. Dat moet je precies doen als je tenminste het rassenprobleem over de top wil jagen.

 27. Wanneer komt het verstand weer terug in onze westerse samenleving ?
  Je hoeft maar 1 vraag te stellen om zin van onzin te onderscheiden :
  Waarom zijn er in malarialanden zoals Nigeria, Ivoorkust,Oeganda, Congo , Niger en Mozambique 500 keer minder coronadoden dan in het Westen ? Omdat ze antimalaria-medicijnen innemen.
  Ook de reizigers naar die landen nemen deze medicijnen in. Dit medicijn is Hydroxychloroquine.
  Dus geen vaccin, alleen maar HCQ met zink en evt. Azithromycine.
  Wat kan het leven toch simpel zijn en wat maken we het toch onnodig ingewikkeld.

 28. Hoe moet de vaccintieplicht geïnterpreteerd worden? Worden weigeraars thuis vereerd met een bezoekje van een
  arts die vervolgens jouw arm vastpakt en een spuit erin drukt?
  Moet je op straat een persoonsbewijs/vaccinatiebewijs zichtbaar op op zak hebben en ten overstaan van een machthebber nogmaals aan deze persoon tonen. Indien je niet in bezit bent van een dergelijk bewijs, wordt men dan gearresteerd en ontvangt men vervolgens alsnog een spuit?

  Of schaft men contant geld helemaal af, want contant geld betekent witwassen ende plofkraken nemen ook fors toe. Daarvoor in plaats krijgt men een chip in het lichaam gespoten ( dat betreft het tweede coronaspuit). Weigeraars daarvan kunnen dan niet meer aan hun vermogen komen. Je kunt je woonlasten niet meer voldoen, en geen GMO-boodschappen meer doen( Biden sluit straks met de EU alsnog een TTIP-verdrag) en de GMO-producten liggen in de supermarkt voor het oprapen, mits je je gechipt bent.

  Tel uit je winst

 29. De verantwoordelijken zulken worden gestript van hun vermogen.
  Aansprakelijkheid dient te worden gedragen.
  Ach ja, deze psychopaten zullen nog denken dat ze hiermee wegkomen…
  Keep on dreaming.
  Alles wordt tot rekenschap gebracht en vereffend.

 30. vaccinatie is niet verplicht.. alleen een recht.. jullie complotgekkies zien ze vliegen. Kijk voir de grap alle berichtjes terug op deze site, wat is er uitgekomen? voor mij persoonlijk niets. bangmakerij hier allemaal. sneue complotdenkers.. zoek iets nuttigs om te doen!

 31. Ik wil het volgende weten:
  Wanneer zijn wij in Nederland begonnen met griep vaccins?
  Hoe zijn de statistieken van overleden in de winters (jan-febr-mrt-april) van de afgelopen 100 jaar?
  Lopen de sterfte gevallen in de winter omhoog sinds er meer influenza vaccinaties gegeven worden ?
  Lopen de sterfte gevallen in de winter naar beneden sinds er meer influenza vaccins gegeven worden ?

 32. En als mijn kind iets overkomt door de vaccinaties ben ik dan ook vrijgesteld van de gevolgen die er dan gaan komen ?

 33. Ja allemaal waar en het is een boevenbende, daar zijn we het over eens. Maar dat ze niet aansprakelijk zijn voor schade, dat is toch al langer zo, dat is toch niet iets nieuws?
  En nee, ik ga mij zeker ook niet vrijwillig laten prikken door die gekken.
  Vind het wel heel spannend hoe ver ze zullen gaan met intimidatie en geweld.

 34. Wie zegt er dat ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden?
  Eens kijken wie de massa’s nog tegen houdt als ze aansprakelijk gesteld gaan worden!
  Laat ze de gok maar eens nemen en kijken wie er nu werkelijk Russisch roulette speelt. Wat als de massa’s de rollen eens omdraaien!
  Nee ze zullen aansprakelijk gesteld worden! Het spelen met levens zal niet getolereerd worden.
  Alles is inmiddels duidelijk en de smerige plannen en bedoelingen zijn voor een ieder te zien. Dus van geen aansprakelijkheid zal straks geen sprake meer zijn. Ze zijn aansprakelijk en zullen dus de gevolgen van hun daden moeten aanvaarden. Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid af te leggen voor zijn handelen en zijn daden. Een ieder zal daarvan ook zelf de gevolgen dragen.

 35. 1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

  2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!

  3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.

  4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

  5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;

  6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.

  7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.

  8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.

  9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

  10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

  11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

  12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

  13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

  14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

  15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.

  16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

 36. Alle door mij gecontacteerde mensen zijn zich van het feit bewust, dat er keihard gelogen word door de politiek, media, gerecht en medische wereld.
  Doch blijven ze rustig zitten en wachten af, tot wanneer ze worden opgedragen om hun gifspuit te gaan halen.
  Voor de meesten is dit een slechte droom, waaruit ze nooit meer willen ontwaken, laat staan tegengeluid geven.

 37. En vergeet de media niet, zij doen volop mee aan het bedrog van big pharma en politiek. Tesamem vormen ze de driehoek van list en bedrog ten koste van de bevolking, die nog steeds niet door heeft wat er gaande is. Naief en te goedgelovig, mensen denk zelf na, er is iets heel anders aan de hand dan corona.

 38. Of het vaccin al iets heeft van dit merkteken is nog niet duidelijk, maar het zombiegedrag van de massa geeft wel aan dat
  zij ook dit teken aannemen om maar hun z.g. vrijheden te behouden. We lezen hieronder wat de gevolgen zijn. Conclusie: Laat niemand, ook geen overheidsorgaan met uw lichaam spelen. Dat doen ze maar bij politiek correcte politici.
  1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de [zeven] fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.
  2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

 39. De suggestie dat vaccinatie met het corona vaccin verplicht wordt is onzin. Herinnert iemand zich nog de polio en mazelen uitbraken in conservatief christelijke gebieden? Die ontstonden omdat er geen vaccinatieplicht in Nederland bestaat en de bewoners zich om geloofsgronden niet wilden laten vaccineren.

 40. Big Pharma en politiek spelen onder een hoedje, of te wel twee handen op een buik. Hoe corrupt, hoe verdorven.

 41. “Rechtse” mensen tegen big pharma. Die knoop kan ‘links’ niet goed ontwarren. Welke loopgraaf moeten ze nu kiezen?

 42. https://www.ellaster.nl/2019/12/10/wetenschappelijke-studie-vaccinaties-zijn-vervuild-met-ernstige-virussen-inclusief-kanker/
  Opmerkelijk dat fabrikanten van zulke troep niet aansprakelijk gesteld gaan worden.

  https://leefbewust.nu/mazelenvirus-bestaat-niet/
  Dat geldt volgens mij voor alle virussen, men heeft het constant over iets wat niet zelfstandig kan leven…. Stukjes DNA en RNA die men vindt en waarvan men dan vermoedt dat…?

  In de middeleeuwen stelde de gevestigde orde dat de aarde het middelpunt van het heelal was.
  Iedereen die dat betwijfelde werd niet gehoord en verdween van de planeet.
  De mens is niet zo heel veel vooruit gegaan, helaas.

 43. De aandeelhouders staan niet aan het bed van de patiënten.
  Ze hebben aandelen gekocht en verwachten “winst, winst, winst”.
  Het Amerikaanse model heeft als uitgangspunt: “Doe alles voor de aandeelhouderswinst”.
  Op zich kan dit een een stimulans betekenen voor een bedrijf, dat klanten wil bedienen.
  Maar bij de gezondheidszorg kan het leiden tot een opdringen van vaccins en medicijnen die niet noodzakelijk zijn.
  Ik hoorde op YT hoe een arts zei dat in zijn langdurige praktijk, hij nog in 90% van de gevallen oude beproefde medicijnen voorschreef. Want wat werkt dat werkt.
  Maar de NV’s met hun aandeelhouders verdienen weinig aan beproefde medicijnen.
  Dus ontwerpt men voortdurend iets nieuws in de hoop de aandeelhouders tevreden te stellen.
  Maar dan moeten er wel patiënten beschikbaar zijn. Covid19 geeft miljoenen “nieuwe” patiënten.

 44. Het zijn pure leugens dat vaccinaties veilig zouden zijn. Het Lareb, enn soort RIVM, houdt keurig bij welke schade vaccinaties veroorzaakt. Iedereen kan dat op hun website lezen. Alleen hoe lang nog. Immers onze overheid heeft er geen enkel probleem mee om haar burgers voor te liegen.
  Een goed immuunsysteem geeft de beste bescherming, daar kan niets tegenop. Vaccinaties zijn niet veilig, niet effectief en niet nodig. Alleen Big Pharma is er blij mee. En de nieuwe vaccins waarbij je DNA verandert, zoals bij Corona, zijn crimineel. We weten totaal niet wat de effecten op wat langere termijn zijn, maar helpen zullen ze zeker niet.

 45. Eerst pakken ze cash geld af.
  Daarom binnenkort lock down,……..vluchten kan niet meer.

Comments are closed.