Evangelist Franklin Graham krijgt pericarditis en hartoperatie na Covid injecties

Kerken in de VS werken volop mee aan de injecties die hun leden stapsgewijs – en uiteindelijk onomkeerbaar – integreren in de in de maak zijnde Luciferiaanse Nieuwe Orde.

—————————————————————————————————————————————–

Billy Grahams ‘christelijke’ imperium maakte altijd al deel uit van de globalistische NWO – Vals christendom dat kernonderdeel is van het ‘systeem van het Beest’ en deze injecties promoot is vervulling van Bijbelse eindtijd profetieën

—————————————————————————————————————————————-

Franklin Graham, die na de dood van zijn roemruchte vader Billy diens positie als Amerika’s bekendste evangelist overnam, blijkt na zijn Covid-19 injecties in de afgelopen maanden de veel voorkomende bijwerking pericarditis (ontsteking van het hartzakje) te hebben gekregen. Inmiddels is de 69 jarige Graham succesvol geopereerd en weer thuis om te herstellen. In maart hield hij zijn miljoenen volgelingen voor dat Jezus Christus achter deze ‘vaccins’ staat en daarom wil dat iedereen zich ermee laat inspuiten.

‘De zoon van’ is CEO van de Billy Graham Evangelistic Association en tevens van zijn eigen organisatie Samaritan’s Purse, die vorig jaar bijna een miljard dollar binnen harkte en regelmatig samenwerkt met de farmaceutische industrie en het medische systeem bij het verstrekken van Covid injecties. In augustus werd in Mississippi nog een veldhospitaal-prikpost opgezet omdat de ‘vaccinatie’graad in die staat zo laag is.

Het bekende magazine Politico wees er in juli op dat Franklin Graham een vriend is van NIH directeur Francis Collins, eveneens een ‘vrome evangelische christen’ en de baas van Anthony Fauci. Het behoeft geen uitleg dat ook Collins een virulente promotor van de injecties is. Collins en Graham hebben in dit verband dan ook regelmatig contact met Witte Huis officials.

Preken van Westerse versie van ‘Jezus’ kan heel lucratief zijn

Om te onderstrepen dat de Amerikaanse variant van het evangelie vooral na WO-2 letterlijk big business is geworden: alleen al als Samaritans’ Purse CEO verdient Graham dik $ 700.000,- per jaar. Tevens heeft hij 12 stafleden die meer dan $ 200K verdienen. Ook heeft Graham een privé jet en had hij in 2020 ruim $ 8,2 miljoen verdiend met ‘investeringen’ (misschien wel in aandelen Pfizer en Moderna?), en dat in een jaar dat miljoenen mensen financieel zware klappen kregen door de corona lockdowns.

In flagrante tegenstelling met wat in het hele Nieuwe Testament staat geschreven kan het dus bijzonder lucratief zijn om deze (Westerse) versie van ‘Jezus’ te preken en te volgen, zoals tal van andere (van belasting vrijgestelde) megakerk succes-evangelisten en TV-dominees in de afgelopen tientallen jaren ook hebben ervaren.

‘Billy Graham lid van CIA kindermisbruik / pedofielenkring’

Franklins vader Billy, die door velen als de ‘grootste evangelist aller tijden’ wordt beschouwd en in 2018 overleed, doorstond diverse schandalen en aantijgingen. Een van de ernstigste was het getuigenis van Fiona Barnett, die naar eigen zeggen als jong kind door zowel (president) Richard Nixon als Billy Graham seksueel zou zijn misbruikt. Sommigen geloven dat beide heren deel uitmaakten van een door de CIA geleide elitaire pedofielenring, en dat het ‘Watergate’ schandaal in werkelijkheid was bedoeld om te voorkomen dat dit naar buiten zou lekken.

Fiona Barnett getuigde in 2018 voor het International Tribunal for Natural Justice (ITNJ) over het satanische rituele misbruik dat ze zou hebben ondergaan. (Dankzij de onderzoeksjournalisten van VPRO’s Argos, justitie-klokkenluider Huig Plug en FvD politicus Gideon van Meijeren is dit jarenlang als ‘complottheorie’ weggewuifde onderwerp plotseling op de Nederlandse politieke agenda komen te staan. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd, want minister Fred Grapperhaus weigert botweg een onafhankelijk onderzoek ernaar te laten verrichten.)

De in 1969 in Sydney geboren Barnett verhaalde hoe ze als 6 jarig meisje aan orgies moest meedoen en door onder andere premier Gough Whitlam, minister van justitie Lionel Murphy, gouverneur-generaal John Kerr en de toekomstige premier Bob Hawke was verkracht. Ex-president Richard Nixon zou tijdens een bezoek aan Australië in een militair vliegtuig hetzelfde met haar gedaan hebben. Ze beschuldigde ook media magnaat Ted Turner. Billy Graham zou haar hebben verkracht tijdens een beruchte occulte ‘Bohemian Grove’ bijeenkomst in de VS. Daar zou ze tevens een rituele moord hebben gezien.

33e graads Vrijmetselaar met hoge Illuminati vrienden

Billy Graham werd rond 1948 lid van de Vrijmetselaars (/Illuminati), steeg op naar de 33e graad, en was een goede vriend van George Bush. Graham steunde de oorlog tegen Irak in 1991 (en ‘bad’ hier zelfs met Bush voor in het Witte Huis), en zei in 2000 dat de Amerikanen de ‘Nieuwe Wereld Orde’ moeten accepteren. Nog meer notoire vriendjes van Graham: Henry Kissinger en oud CIA directeur Allan Dulles, die via de achterdeur Adolf Hitler financierde en de (door Illuminati gecontroleerde) Wereldraad van Kerken oprichtte.

(VLNR): Franklin Graham, Billy Graham, George Bush, Jimmy Carter en Bill Clinton (bron):

Bill Grahams ‘crusades’ werden onder meer gefinancierd door de Rockefellers. Ook steunde hij de ‘ministries’ van Robert Schuller (‘The Hour of Power’), Norman Vincent Peale en Oral Roberts, die allen eveneens 33e graad Vrijmetselaars zouden zijn geweest. (Oral Roberts staat te boek als een soort ‘stamvader’ van het moderne pinkster christendom, maar was volgens Phillip Eugene de Rothschild (via David Icke, zie ‘Children of the Matrix’) een nauwe vriend van zijn familie en een occulte priester van een satanistische religie die doelbewust het oorspronkelijke christendom kaapte en (met succes) een andere Jezus en een andere ‘heilige geest’ introduceerde.)

Volgens de christelijke auteur Fritz Springmeier was Billy Graham in werkelijkheid een satanist (‘Be Wise As Serpents’, 1991). Hij baseerde zich daarbij op diverse getuigen, waaronder misbruikslachtoffers, een voormalige 33e graads Vrijmetselaars lid, en medewerkers van de NSA en CIA. Een andere getuige, David Hill, die twee jaar bij de Grahams in huis woonde en een vriend werd van Franklin, werd later vermoord toen hij een manuscript had voltooid waarin hij Grahams positie in de Illuminati en hun verdere plannen aan het publiek wilde onthullen.

‘Franklin at als penis vormgegeven donut in van kinderhandel verdachte zaak’

Onderzoeksjournalist Timothy Holmseth, die naar eigen zeggen een FBI getuige is geweest in een nationale kinderontvoering zaak en in 2019 lid zou zijn geworden van een Pedophile Task Force van het Pentagon (PPTF), schreef in april 2020 dat Fiona Barnett Franklin Graham confronteerde met de woorden: ’43 jaar geleden bedwelmde en verkrachtte jouw vader mij in Californië. Ik ben blij hier te zijn om het evangelie te delen met alle andere slachtoffers van Billy Graham.’

Wat had Franklin gedaan? Een letterlijk als een penis vormgegeven (en niet voor niets ‘cock and balls’ genoemde) donut gegeten bij ‘Voodoo Donuts’, slechts enkele uren nadat misbruikslachtoffer Michael Whalen precies deze plek had aangewezen als een dekmantel voor kindersekshandel. Dezelfde zaak verkoopt ook donuts met namen zoals ‘driedubbele penetratie’, ‘vies oud mannetje’, en een exemplaar met een pentagram erop. (Heel grappig en heel christelijk, allemaal…)

Holmseth schreef tevens dat de New York Times probeerde te verhullen ‘wat er werkelijk gebeurt onder de tenten in Central Park‘. Op één van de foto’s in de tenten zijn stafleden te zien van Franklin Grahams organisatie Samaritan’s Purse. Dit onbevestigde verhaal over grote aantallen uit ondergrondse tunnels geredde ontvoerde kinderen verspreidde zich destijds als een lopend vuurtje over het alternatieve internet.

‘Als 2 handen op 1 buik met Big Pharma en kinderhandel’

Op uitzonderingen na is het overgrote deel van het georganiseerde christendom totaal corrupt geworden. Journalist-analist Brian Shilhavy (Health Impact News) wijst erop dat het georganiseerde christendom tegenwoordig als twee handen op één buik is ‘met Big Pharma en pharmakeia, het Griekse woord in het Nieuw Testament dat is vertaald met ‘hekserij’ of ’toverij’.’

Dit is echter een onvolledige, misleidende vertaling. De juiste betekenis is ‘middelen waaraan een bepaalde magische (beschermende) werking wordt toegeschreven’ – een omschrijving die bij uitstek van toepassing is op vaccins. In het profetische boek Openbaring staat dat de hele wereld door deze pharmakeia (farmacie) zal worden misleid, en dat het oordeel over de misleiders en verspreiders letterlijk vernietigend zal zijn.

Shilhavy schrijft dat de ‘corporate christian church’, de feitelijk als bedrijven geleide kerken, ook diep in de kinder(seks)handel zitten. ‘Van bijna alle grote denominaties zijn al honderden kerkleiders gearresteerd wegens seksueel misbruik van kinderen, inclusief de Katholieke Kerk, de Mormoonse Kerk, de Southern Baptisten en de onafhankelijke Baptisten.’ (Het gaat voor dit artikel te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan, maar het is algemeen bekend dat in een groot deel van kerkelijk-christelijk Nederland de zaken er al sinds mensenheugenis niet veel beter voor staan.)

‘Het is tijd dat de ware gelovigen in Jezus Christus de synagogen van Satan, de Amerikaanse georganiseerde Kerk, verlaten,’ vervolgt Shilhavy. ‘Zoals ik al eerder heb geschreven is de basis van deze Kerk fout, en moet het hele systeem worden vernietigd en opnieuw opgebouwd… Het is tijd om intellectueel geloof, doctrines en belijdenissen te vervangen door ECHT geloof dat actie voortbrengt, leidt tot verzet tegen het satanische wereldsysteem, en daarbij gebruik maakt van de bovennatuurlijke kracht die is beloofd aan degenen die waarlijk geloven.’ (1)

Exponenten van het voorzegde valse christendom

Voorlopig lijkt Franklin Graham echter net als zijn vader de gevierde exponent te blijven van een vals christendom waarin zo ongeveer alle leerstellige kernprincipes van het oorspronkelijke evangelie volledig zijn ontkracht of omgedraaid.

Zo is – mede dankzij vader Billy – wereldwijd honderden miljoenen mensen de leugen wijsgemaakt dat het simpel bidden van een ‘zondaarsgebed’ je ‘eeuwige redding’ verzekert (al dan niet expliciet afgedwongen met het spirituele pistool tegen je hoofd dat je anders ‘verloren’ gaat), en dat Jezus je wel op tijd zal weghalen voordat het op aarde te moeilijk wordt. Daarbij wordt simpelweg genegeerd dat inmiddels zo’n 300 miljoen (vooral Aziatische en Afrikaanse) christenen wegens hun geloof worden vervolgd (cijfers Open Doors), en vele miljoenen van hen reeds zijn afgemaakt.

Billy Graham gaat voor in het valse, onbijbelse ‘eens gered altijd gered’ zondaarsgebed, dat miljoenen op een dwaalspoor heeft gezet:

De afgevallen eindtijd kerk is een feit

De komst van het valse, vanuit het Westen verspreide ‘succesevangelie’ christendom is overigens feilloos voorzegd in de Bijbel. De eerste christenen in Thessalonica geloofden dat ze nog tijdens hun leven de wederkomst van Jezus zouden meemaken. Toen er leden van deze gemeente begonnen te overlijden, werden ze ongerust en vroegen ze aan de apostel Paulus of de wederkomst soms al had plaatsgevonden, en zo niet, waarom het dan nog niet was gebeurd.

Het (zo vaak foutief geïnterpreteerde en uitgelegde) antwoord van Paulus was duidelijk: de wederkomst wordt nog weerhouden omdat er eerst een grote afval van het geloof moet komen en de ‘zondige mens’ (de mens die zijn eigen zin doet en zijn eigen wetten maakt) de wereldwijde kerk (in het NT ‘de tempel Gods’ genoemd) heeft overgenomen. Hij noemde ook de kenmerken van deze afgevallen eindtijd kerk: een focus op tekenen en wonderen, en een afkeer (loslaten) van kennis en waarheid, zelfs zó erg en vasthoudend, dat God Zelf een ‘dwaling’ stuurt die ervoor zorgt dat ze in leugens (blijven) geloven. (In de trant van ‘wie niet horen wil….’).

Deze leugens zijn zó overtuigend en krachtig (misschien wel omdat zal worden beweerd dat hun gezondheid/leven op het spel staat?), dat ‘zelfs de uitverkorenen’ zouden kunnen worden misleid (Matteüs 24). Ondanks deze profetie van Jezus en de later door Paulus voorzegde ‘grote afval’, zijn alle christenen ervan overtuigd dat zij nooit in die misleiding zullen trappen. Het zijn altijd anderen die hieraan ten prooi zullen vallen, denken ze. Wel, naar mijn overtuiging lopen zij juist door deze naïeve houding gevaar om blind in deze fatale misleiding te trappen.

Met valse leringen naar een ‘666’ promotende kerk

De val van de kerk zal zelfs dermate diep zijn, dat deze – wederom op uitzonderingen na – volledig zal meewerken met de oprichting van het satanische financiële en ‘pharmakeia’ systeem van ‘Het Beest’. Niet voor niets veranderden de vroege vertalers van Openbaring 13 de letters Chi-Xi-Stigma in de getalswaarde ‘666’. De reden? Chi-Xi-Stigma zou in de tijd dat deze openbaringen werden gegeven namelijk door iedere Griek en Romein worden gelezen als ‘(merk)teken van Christus’ kruis’. Kortom: de Bijbel voorzegde een VALS christendom dat pretendeert het ware geloof te vertegenwoordigen.

Dat daarmee rechtstreeks het Vaticaan werd aangeduid als zetel van de ‘antichrist’ werd door de vroege reformatorische theologen meteen begrepen. Toen deze interpretatie steeds breder werd aangehangen, bedachten twee Jezuïtische theologen (inderdaad, van dezelfde obscure club als de huidige paus) als afleiding het dispensationalisme, een valse leer waarmee de ‘antichrist’ en de vervulling van de andere ‘eindtijd’ profetieën beperkt werd tot een slechts 7 jaar durende periode ergens ver in de toekomst, en christenen dat sowieso niet zouden hoeven meemaken omdat ze voor die tijd in de hemel zouden worden opgenomen.

Deze briljant bedachte misleidende leer bleek een uitermate groot succes, waardoor het Vaticaan als het centrum van het voorzegde valse christendom bij de meesten langzaam maar zeker weer uit beeld verdween. Op dit moment is datzelfde Vaticaan de grootste religieuze promotor van de Covid injecties die mensen stapsgewijs integreren in het in de maak zijnde systeem van ‘Het Beest’, en werken ook bijna alle protestantse en evangelische / pinksterkerken hier volop aan mee, juist omdat ze nog steeds valselijk aannemen dat zij de komst van dat ‘Beest’ nooit zullen hoeven maken, en alles wat er nu gebeurt in hun ogen dus onmogelijk de vervulling van deze profetieën kan zijn.

Kortom: nu de kerk is gevallen voor ‘Het Beest’ in wording is de voorzegde misleiding vrijwel compleet, en dat is een teken dat de beloofde verlossing niet veel langer weerhouden meer zal worden. De ‘wetteloze mens’ zal namelijk ‘machteloos’ worden gemaakt (lett. ‘beëindigd’ / ‘weggenomen’) door de verschijning (/ stralende manifestatie) van Jezus en de ‘adem van zijn mond’ (pneumati = Geest) (2 Tess.2:8), wat duidt op een grote doorbraak van de heilige Geest in de harten van velen.

Het teken in je arm (en voorhoofd)

Mogelijk is het proces van ‘wakker worden’ dat nu over de hele wereld is begonnen daar een eerste teken van. We lijken echter eerst de vervulling van de profetie van ‘Het Beest’ mee te moeten zullen maken, namelijk het niet meer kunnen ‘kopen of verkopen’ zonder het in je arm geprikte* ’teken’.

(Het Griekse woord in Openbaring 19:20 voor ‘teken’ van het Beest = charagma = graveren / etsen / insnijden/prikken van een ’teken’ met behulp van een scherpe naald, met identificatie als specifiek doel. In de oorspronkelijke vertalingen van Openbaring 13 en 19 stond dan ook terecht IN de hand, en niet OP de hand. Voor het geval u zegt: maar de prik komt niet in mijn hand: Het gebruikte woord voor hand ( χείρ ) kan de hele arm omvatten. Zie verder mijn eerdere artikelen hierover.)

(Wat betreft het teken ‘in je voorhoofd’ zijn er diverse (combinaties) van verklaringen mogelijk:

* Injecties kunnen een Luciferase enzym en/of grafeen nanochips bevatten die zich door het hele lichaam verspreiden, maar met een scanner op het voorhoofd het beste kunnen worden afgelezen. (Armen zijn immers meestal onder kleding bedekt.) Denk aan de IR scanners die u vorig jaar op uw voorhoofd kreeg om u temperatuur te meten.

* Een teken aan/in het voorhoofd is een Bijbels spiritueel (onzichtbaar) teken dat ook door God wordt aangebracht op de zijnen. Zie bijvoorbeeld Openbaring 7:3 ‘.. brengt geen schade toe aan de aarde… voordat wij de knechten van God aan hun voorhoofd verzegeld hebben’. Temeer omdat degenen die het merkteken accepteren worden verdoemd, is het dus plausibel dat een fysiek aangebracht merkteken in de arm automatisch een spiritueel aangebracht merkteken in het voorhoofd betekent.

* Van grafeen/nanodeeltjes is inmiddels aangetoond dat ze zich ook naar de hersenen verspreiden. Al enkele jaren geleden is met er met behulp van elektromagnetische straling (zoals 4G/5G) in geslaagd het gedrag en de ‘gedachten’ van muizen te veranderen. Wat nu als dit mensen mensen ook het geval is? In een rechte lijn achter het voorhoofd bevindt zich diep in de hersenen de pineal gland (pijnappelklier), die historisch ook wel de ‘zetel van de ziel’ werd genoemd (Descartes), en in esoterische kringen nog altijd als het ‘derde oog’ geldt waarmee je contact met spirituele machten zou kunnen hebben.

De Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner voorspelde een eeuw geleden de komst van vaccins waarmee de spiritualiteit van mensen en daarmee contact met God permanent zal kunnen worden geblokkeerd. Zouden de Covid injecties en komende boostershots daarom ook een finale poging van Satan kunnen zijn om de mensheid voorgoed af te snijden van God en daarmee ‘onredbaar’ te maken? Dat laatste is immers precies wat er in Openbaring geschreven staat. (Nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen hiervoor wil ik nog in een apart artikel bespreken.)

Welke ‘god’ eist mensen- en kinderoffers?

Voorlopig beweert het overgrote deel van het christendom nog steeds dat ‘vaccinatie een cadeau is van God‘ (een artikel in EO-Visie van nota bene een arts waaruit een onthutsend gebrek aan kennis over deze injecties blijkt, en waarin regelrechte onzin wordt beweerd die met een korte blik buiten de mainstream propaganda eenvoudig had kunnen worden ontkracht).

Wel, daar kan ik in zover in meegaan, dat vaccinatie inderdaad een ‘cadeau’ lijkt te zijn van een ‘god’. Maar welke naam draagt die, als dat ‘cadeau’ in alleen al de EU officieel 30.000 mensen het leven heeft gekost en bij 2,8 miljoen mensen gezondheidsschade heeft veroorzaakt (waarvan 1,3 miljoen ernstig / permanet), wat volgens analyses van experts hoogstwaarschijnlijk slechts enkele procenten van het werkelijke aantal is? Welke ‘god’ wil dat u en uw kinderen zich blootstellen aan zo’n slachting?

Uit de Amerikaanse overheidsdatabase VAERS valt op te maken dat dit jaar al 2620 ongeboren baby’s gestorven nadat hun moeders een Covid shot kregen. Volgens de analyses van dr. Jessica Rose zijn dat er in werkelijkheid al meer dan 107.000. Ook in Schotland wordt nu een plotselinge sterftepiek onder pasgeboren baby’s onderzocht.

In het Oude Testament staan genoeg voorbeelden van mensen die andere mensen en zelfs kinderen offerden, omdat ze dachten dat een of andere ‘god’ dat van hen eiste. Ooit leerden we op school dat die barbaarse tijden tot het verleden behoorden – en toen brak 2020/2021 aan. Schadelijke, moorddadige injecties worden door het valse christendom openlijk op extreem cynische wijze als ‘cadeau van God’ voor onze ‘gezondheid’ gepromoot.

Een duidelijker bewijs dat we in de voorzegde tijd van de afgevallen en totaal misleide kerk leven, kan volgens mij nauwelijks worden gegeven.

 

Xander

(1) Health Impact News


Zie ook o.a.:

07-11: Bill Gates kondigt WHO taakgroep aan voor nieuwe pandemie en vaccinatie-patch op je arm
25-10: ( / Flashback naar visioen Ken Peters die al in 1980 een 2 weken durende ‘blackout’ voorzag die een wereldwijde VN dictatuur zal inluiden)
23-10: Nu in India, straks wereldwijd: Mensen doodgehongerd omdat ze geen digitale ID hadden ( / NAVO-contractor bevestigt dat vaxpas voorloper is van digitale ID-wallet waaraan ook toegang tot online diensten / internet zal worden gekoppeld – Ongevaccineerden in Italië krijgen geen medische behandeling meer – Klaus Schwab kondigde het 6 jaar geleden al aan: U zult door genetische manipulatie worden veranderd )
12-10: Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
10-10: Opgenomen gesprek ministers Israël bevestigt kwaadaardige intenties Covid vaccinaties ( / Israëlische regering van plan om ongevaccineerden af te sluiten van complete gezondheidszorg – Nogmaals ‘het teken van het Beest’ )
05-10: Manager universitair hospitaal: ‘Vaccins voor volgende geplande pandemie liggen al klaar’ ( / ‘Rivax vaccin tegen het (door Bill Gates aangekondigde) Marburg virus bevat ricine en zal miljarden mensen doden’)
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: ‘Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’ ( / Grafeen nanobuisjes hechten zich in ons brein, kunnen exact worden afgestemd op de snelheid van het menselijk denken en de hersenen in één grote ontvangende antenne veranderen)
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)

2020:

24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ ‘Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

56

 1. Jannie,

  Waarom zegt Paulus dan in 1 Kor 15 dat de laatste vijand zijnde de dood moet worden overwonnen?
  Even nadenken hoor….. ehh…..
  Zou het kunnen zijn omdat wij mensen nu nog gewoon dood gaan?
  De doden nog opgewekt moeten worden in de laatste dagen misschien? Maar dat kan pas als de dood overwonnen is!

 2. @Svalbard
  Goed verteld! Niks mis mee.

  @de eens gered altijd gered aanhangers.
  Vanaf de brief aan de Romeinen tot aan openbaringen aan toe worden we herhaaldelijk gewaarschuwd te volharden, overwinnen, waakzaam te zijn en niet met heidense/wereldse dingen mee te doen. De meeste van die brieven zijn gericht aan Christenen, niet aan ongelovigen. Net als de eerste 6 brieven in openbaringen gericht zijn aan gemeenten met waarschuwingen. Niks en niemand kan inderdaad uw redding van u afnemen… Behalve u zelf! Door eigen keuzes. Onwetend blijven, niet in de schriften verdiepen en zo onwetend foute keuzes maken is ook een eigen keuze. Ik hoop binnenkort hierover een uitgebreidere uitwerking op het geloofsforum te kunnen plaatsen.

  Wees gezegend.

 3. Voor Harry, Prachtig deze regel: Je kunt eenvoudigweg niet zeggen dat alles verkeerd is en dat jij er niet snel naast zit. Immers het tegendeel heb je hiermee al bewezen…

 4. Harrie, je schrijft dat de dood nog niet is overwonnen. Die is al 2000 jaar geleden overwonnen door de zoon van God, Jezus aan het kruis. Drie dagen later is hij uit de dood opgestaan.

 5. Interessant artikel Xander! Zeker even het gedeelte over de vertalingen. Weer wat stof om mee te nemen. Dank daarvoor. Ik zelf ben ook erg benieuwd naar zo een inzicht wat betreft het gedeelte over de antichrist. Kunnen we nog een enkel persoon verwachten of is het de mensheid zelf. Ook over de twee getuigen. Ik ga hier uiteraard mijn eigen onderzoek naar doen maar als u mettertijd ermee komt ben ik erg benieuwd. U heeft er dacht ik tussendoor wel eens een keer iets over gezegd. En voor de pro opnamers. Maak je toch niet druk dan als die er is. Ik ga liever schuilen voor een noodsituatie en als dan blijkt dat niet nodig te zijn is dat mooi meegenomen. Het komt als een dief in de nacht en verder verwacht ik alles van mijn beste vriend Yahshua HaMashiach.

  Wees gezegend

 6. Een man krijgt een ontstoken hartzakje na ene vaccin. En ook een hartoperatie.
  Waar hebben wij het over?
  En waar is het wetenschappelijk verband met het corona vaccin

  Sommigen krrijgen ook een anafylactische shock van pinda’s maar wil niet zeggen dat iedereen die pinda’s eet een anafylactische shock krijgt.

 7. Krit Noot, naar aanleiding van uw reactie, kan ik volstaan met de volgende Bijbelteksten: Psalm 124:8 en 138:8…IK laat niet varen de werken Mijner handen…

 8. @Jamal El Oiryachi,
  Ik heb je reactie gelezen, en daaruit begrijp ik dat je een Mohammedaan bent.
  Je gelooft dus dat er maar één God is, en tot dit punt ben ik het met je eens. Er zijn vele godsdiensten in de wereld, variërend van Animisme, Hindoeïsme, Islam, Judaïsme en Christendom en mogelijk nog andere, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
  Verder heb je nog de Atheïsten, die elk idee van het bestaan van God categorisch verwerpen.
  En nu is de daag, welke godsdienst heeft er nu gelijk?
  Jij zal zonder twijfel zeggen dat de Islam de enige ware godsdienst is, maar leden van andere godsdiensten zullen dat van hun godsdienst ook zeggen, en daar hebben we als het ware een patstelling.
  Maar als ik even kijk wat de reputatie is van de Islam, dat kan ik God daar niet vinden.
  Ik heb de beschikking over een Koran in het Nederlands, dus ik kan de Koran lezen, en wat mij opvalt is, dat er fragmenten in voorkomen, die hun oorsprong in de Bijbel hebben, maar er van afwijken.
  In de Bijbel lezen we over de onderdrukking van de Joden in Egypte, waar de Farao hen misbruikte voor slavenarbeid.
  God zendt dan Mozes als afgezant naar Farao, om te vragen om de Joden vrij te laten, even in het kort weergegeven. Hij moet als teken zijn staf op de grond gooien, die terstond in een slang verandert. Maar de tovenaars van Farao doen hetzelfde, ook zij gooien hun staven op de grond, en ook die veranderen in slangen. Maar de slang van Mozes verslindt de andere slangen.
  In de Koran lees ik ook over Mozes en de Farao. Op een bepaald moment is de Farao kwaad op zijn tovenaars en hij dreigt ze te laten kruisigen.
  En hier is dus een probleem, want kruisigen bestond in die tijd nog niet, daarvoor moeten we naar de Romeinse Tijd.
  Er zijn meerdere zaken die afwijken van wat in de Bijbel staat. Zo hebben we Isaäk en Ismaël. De erfgenaam van de belofte aan Abraham, die ging over op Isaäk, en niet op Ismaël.
  Ik kan best begrijpen dat je het niet met mij eens bent, maar de Koran staat in vele opzichten toch echt in tegenspraak met de Bijbel.
  Dan dient zich de vraag aan welk boek er gelijk heeft, de Bijbel of de Koran?
  God heeft heel veel over de toekomst geopenbaard door middel van zijn profeten in het Oude Testament. En nu blijkt dat er al heel veel profetieën nauwkeurig zijn uitgekomen.
  Er is nog nooit een mens geweest die de toekomst kan voorspellen. Alleen God kan in de toekomst zien, alsof het al gebeurd is. God is nu eenmaal niet gebonden aan ruimte of tijd, Hij is eeuwig, zonder begin en zonder eind.
  In de Bijbel kunnen we zelfs een beschrijving zien van de toekomst van het volk van Israël, de Joden dus. Zelfs van de holocaust, gevolgd door het herstel van Israël als onafhankelijke natie.
  Ook de pogingen van de Arabische buurlanden om Israël te vernietigen staan in de Bijbel beschreven, meer dan 2500 jaar geleden. Al deze profetieën zijn al vervuld.
  Israël zal in de nabije toekomst opnieuw door een zeer grote overmacht aan vijanden worden aangevallen. Dit keer echter zullen dat niet Egypte en Jordanië zijn, maar een coalitie van Rusland, Turkije, Iran, Susan en Libië.
  Dit is in de Bijbel door God voorzegt, en omdat hetgeen er in de Bijbel staat de waarheid is, geloof ik er ook in.
  Er wordt vaak beweerd dat de Joden de Bijbel hebben vervalst en veranderd, maar dat klopt niet.
  In Qumran, in de woestijn van Judea, werden in 1948 bij toeval boekrollen gevonden door een herder, die een afgedwaald schaap aan het zoeken was. Hij gooide een steen in een grot en toen hoorde hij iets in scherven breken. Nieuwsgierig ging hij vervolgens die grot in en vond daar aardewerken kruiken waarin perkamenten boekrollen zaten. En door zijn steen was een van die kruiken gebroken.
  Deze boekrollen bleken geschriften uit de Bijbel te zijn, en ze waren omstreeks 19 eeuwen oud te zijn.
  Door nauwkeurig onderzoek bleken deze teksten hetzelfde te zijn als in onze Bijbel, er was helemaal niets in de teksten te zijn veranderd. Dus de bewering dat de Joden de Bijbel zouden hebben vervalst berusten op een leugen, het bewijs is immers geleverd.
  Ik kan me voorstellen dat je hier moeite mee hebt, maar de waarheid is nu eenmaal de waarheid, daar kan je niets aan veranderen, en ik kan dat ook niet.
  Mocht je echt en oprecht willen weten waar je de waarheid kan vinden, dan kan je het best de Bijbel lezen en dan vergelijken met de Koran.
  Ik ben geen dominee of priester, en er zijn mensen die het veel beter kunnen uitleggen dan ik.
  Zo zou je eens moeten gaan kijken naar wat Amir Tsarfati hier over zegt. Hij is een Israëli, is op YouTube te vinden, en geeft regelmatig updates over het Midden-Oosten.
  Volg deze man eens een tijdje, je kan dan veel interessante zaken aan de weet komen.
  Ik stop nu, want anders wordt mijn verhaal te lang. Je mag natuurlijk wel op mij reageren.
  Vriendelijke groet,

  Svalbard

 9. @ Doet er niet toe..

  De reden van dit schrijven is dat ik redelijke drang voel om op je te reageren…
  Waarom? Naar mijn bescheiden mening is het niet aan jou om hier op dit forum te melden dat Xander geen geestelijk inzicht heeft. Ten eerste weet jij dit niet, en ten tweede zie ik iets in jouw schrijven wat bij mij het vermoeden doet rijzen dat je zelf nog niet helemaal vast voedsel tot je kunt nemen. Begrijp me goed: dit is geen verwijt of beschuldiging, maar veel meer een lichte attentie dat het misschien anders zou kunnen.

  Ik ben bij een aantal van de preachers en opwekkingen geweest die jij opnoemt. Meerdere keren bij Benny Hinn, meerdere keren bij Rodney H. Brown, ik ben in Lakeland Fl. geweest bij Todd Bentley, etc. etc. Bij Herman Boon, bij Andrew Wommack en ga zo maar door… Ik ben bij nagenoeg alle NL-se “grootheden” geweest en daar jaren aan besteedt. Ik heb daar complete idioterie gezien, ik heb daar prachtige werken van de Geest gezien, ik heb er duivelse dingen gezien. Heb er echt heel veel aan besteedt. Alles was er, de Geest werkte er, en de vijand ervan werkte er ook. je leert het onderscheid gaandeweg wel kennen. Er vallen mensen in de geest, anderen niet. Er liggen mensen te stuiptrekken op de grond, waarvan ik vraagtekens had.. Maar dat is niet aan mij. Niet alles was goed, maar ik heb er echt ontzettend veel geleerd en veel geestelijke wijsheid opgedaan. Ben ik volgroeid en weet ik nu hoe het werkt? Zeker niet, want dat weet je eenvoudigweg nooit. Ik noem dit alles niet om voor de hand liggende redenen, maar puur om te laten weten dat wanneer het over geestelijk inzicht gaat…. welnu, je snapt het wel denk ik.

  Wat ik in de jaren in veel evangelische gemeenten heb zien gebeuren is ook vaak terugkerend patroon. Bekering en (volwassen)doop.. daarna begint het. Sommigen groeien geestelijk snel, anderen minder snel, de één linksom de ander rechtsom. En dat is goed, want ieder is een unieke steen van het bouwwerk. En.. staat jouw geest open voor bijzondere dingen? of blijf je toch wat conservatief? Weet wel dat als je op reis gaat, je iets kunt verwachten!

  Sommigen dwalen af, anderen blijven ‘hangen’ in een soort van leringen, weer anderen geloven in de opname, en nog weer anderen blijven in de Israël doctrine hangen en beginnen met gebeds-sjaals en de sjabbat te houden en Yeshua te zeggen.. Ik kan je haarfijn uitleggen waarom dit niet de bedoeling is, maar dat neemt drie A-4 tjes in beslag. Het heeft iets te maken met uit de genade stappen en terug naar de wet gaan… Begrijp me goed, ik zeg niet dat het persé verkeerd is, maar het is een veel voorkomend tussenstation wat gepasseerd wordt.. Het geeft echter wel aan dat er nog een aantal stations te gaan zijn en het de bedoeling is verder te reizen…
  Je kunt eenvoudigweg niet zeggen dat alles verkeerd is en dat jij er niet snel naast zit. Immers het tegendeel heb je hiermee al bewezen… 🙂 Ik begin me af te vragen wat jij precies bedoelt met een Geestvervuld Christen. Bedoel jij daar hetzelfde mee als ik? Beetje twijfel hier nu…

  Daarnaast speelt er nog iets en dat herken ik wel een beetje… Zou het zo kunnen zijn dat het soms vermoeiend en frustrerend wordt om al die mensen die maar blijven jammeren en die stukken schrijven waaruit blijkt dat men het nog steeds niet begrijpt, op sleeptouw te moeten nemen en je dag in dag uit al je tijd aan te besteden? Just sayin’…..

 10. De in dit artikel genoemde Huig Plug is op 13 Nov j.l. om bijna niets gearresteerd en in zware detentie geplaatst .
  Het is de kwestie wie er zich door hem bedreigd voelt , niet wat hij gedaan zou hebben .
  Deze middag om 16.00 uur wordt de man voorgeleid aan de D66 rechters te den Haag .
  De man is niet te benijden aangezien de rechterlijke macht als activistisch gezien kan worden .
  Ieder korreltje zand wordt blijkbaar als groot genoeg gezien om het tot stand komen van de dictatuur te verhinderen .

 11. Einde,

  Je vergeet schijnbaar zaken: Mensen die zaken anders voorstellen dan zelfs pol. corr. sites aangeven die kloppen niet en als die niet gaan veranderen dan zullen ze nooit kloppen en die zal ik blijven aanspreken en daar ben ( Blijf ? ) jij er 1 van.
  En nee , door zo iem. als jij kan ik mij nooit persoonlijk aangevallen voelen !
  Niet eerlijk reageren tekent jou maar dat wisten we al lang.
  Opnieuw , als je het niet aanstaat omdat je 1 v/d pol.corr. bent , blijf dan van deze site weg

 12. @Jamal El Oiryiachi. Wat u schrijft schuurt zeer dicht aan het christelijk geloof. En lijkt helemaal op het Joodse geloof zoals beschreven in het Oude Testament. Die bijbel was er véél eerder dan de geschriften van uw profeet. Lijkt daarom op namaak. Bovendien zou u dus moeten erkennen dat uw profeet ook een schepsel is.
  De christen gelooft in de ene JHWH, maar tevens dat zijn zonden kunnen worden vergeven door te geloven in het ultieme offer van Christus. Christus zou men kunnen beschouwen als de zoveelste wijze rabbi. Maar de getuigenissen over Christus doen ons geloven dat we te maken hebben met een zeer bijzondere persoon die opstond uit de dood en één was (en is) met de Vader. “Ik en de Vader zijn één”.
  Christus had geen legers nodig en deed niet aan roofovervallen, en dergelijke. Zijn leer verkondigt de liefde en Hij was bereid de schuld van de zondaars op zich te nemen als plaatsvervangend offer. Leest u eens dat Nieuwe Testament; het beschrijft buitengewone geschiedenissen.
  Dat is allemaal zéér de moeite waard. Uw geloof kan ik dan onmogelijk beschouwen als een verbetering. Eerder helaas als een verschraling. U verkondigt wat u gelooft en op deze site verkondigen christenen wat zij geloven. Dus u kunt ons niet beschuldigen van “belediging”.

 13. @ tukker.
  Blijkbaar voel jij je weer aangevallen.
  Ik heb toch niets tegen jouw persoonlijk ?
  Iedere keer als ik het niet eens ben met XN ben jij het die op zijn achterste benen staat. Zit je zo onder de plak dat je iedere keer zo moet reageren ?
  Nou kan ik het hebben hoor, maar het is wel tekenend. Opnieuw meen jij voor anderen te moeten spreken.
  Vorige keer heb ik je geschreven dat ik niet meer zou reageren op jouw berichten, maar blijkbaar vind jij dat zwak. Dat mag, je vind dat ik niet eerlijk ben , dat mag.
  Maar zoals je dan zelf altijd zegt: kom dan met feiten.
  Wat prietpraat is weet ik niet,
  Alleen 1 tip voel je niet zo aangevallen als ik het niet met je secteleider eens ben. Als je daar niet tegenkan, kun je beter wegblijven van deze site.
  Dit is overigens echt de laatste keer dat ik op je berichten reageer, dus vraag het ook niet meer !

 14. @Joyce
  Ik begrijp je punt en dat snijdt wel hout. Prima toch.

  Ik volg Xandernieuws echt al heel lang. Weet niet precies hoelang maar langer dan 15 jaar. Ik zat toen regelmatig met zilvermeeuw etc. hier. Ik weet uit die ervaring dat zijn intenties goed zijn en dat je het niet altijd voor iedereen goed kunt doen. Hij verdient credits. En van mij heeft hij die. Ik geef hem verreweg het voordeel vd twijfel. Ben ik het altijd eens?
  Nee. Neem ik alles klakkeloos over? Nee ook niet. Paulus zegt: toetst alles en behoudt het goede 😉

 15. Blijkbaar zijn er toch wel wat mensen die geestelijk hetzelfde ‘proeven’ over de toonzetting van Xander. Joyce verwoord het netjes en Einde ook. Ik doe zelf erg mijn best om het voorzichtig te zeggen.

  Ja, er is van alles mis in diverse christelijke instituten. Satan en zijn volgelingen zullen altijd het hardst bij de meest gevaarlijke vijand willen infiltreren. Maar Xander mist gewoon geestelijk inzicht en dat is zorgelijk. Niet alleen omdat het arrogant overkomt als je beschuldigingen zo pertinent brengt. Maar vooral omdat hij het doet voorkomen alsof hij het allemaal weet.

  Ik zie mensen dan zeggen dat Jezus de zaken ook duidelijk aanspreekt. Maar vergeet niet dat Yeshua niet de waarheid in pacht had maar zèlf ‘de Waarheid’ is. Hij maakte haarfijn onderscheid in woorden met zeer hoge resolutie. Geen wazige generaliserende beschuldigingen. Als hij Farizeeën adderengebroed noemt bedoelt hij: jullie zijn het zaad van de slang (uit Genesis 3 vs Hemzelf; het Zaad van de vrouw). Yeshua sprak niet alleen kritiek uit, deed zich niet voor als ambassadeur van God terwijl Hij tegen Gods woorden inging (Gods naam ijdel gebruikte, Yeshua is zonder zonde). Yeshua eigene zich geen autoriteit toe. Hij verbaasde de schriftgeleerden door zijn kennis, inzicht en autoriteit over de schriften.

  Ik ben het met een hoop dingen die Xander nù zegt wel eens. Ik heb het hier jaren geleden al over Billie Graham gehad. Ik had vroeger al problemen met dat loze ‘zondaarsgebed’ en de ‘wonderen’ van Benny Hinn en ‘Toronto blessings’. Ik ben daar binnen mijn eigen evangelische gemeente zeer kritisch over (die overigens steeds minder wordt door alle zij-instroom van kerkverlaters die hun tradities meenemen). En de heidense niet christelijke katholieke kerk. En de dode hervormde kerken. Daar zitten niet veel herboren, Heilige Geest vervulde mensen bij. Helaas!

  Xander doet goed werk in het verzamelen van niet MSM nieuws. En ook ik volg de site al jaren. Daardoor ben ik redelijk op de hoogte van de geschiedenis van Xander en zijn ideeën. Geestvervulde Christenen herkennen elkaar zonder een woord te wisselen. Helemaal als je aan de praat komt. De manier waarop Xander schrijft kan ik daar niet in herkennen. Dat kan aan mij liggen. Dat sluit ik niet uit. Maar ik zit er niet zo snel naast.

  @ Arie.
  Mijn schuilnaam is doeterniettoe omdat ik of mijn naam niet van belang is. Maar wat ik zeg, daar gaat het om. Ik zie je alleen helemaal niet ingaan op wat ik zei. Je reageert fel op dingen die ik helemaal niet gezegd heb. Vreemd hoor.

 16. @ Harry,

  En ik zie er op Bijbelse grond dat er wél een opname is, en dit is meteen het punt: Jij overtuigt mij niet, en ik jou niet. En dat hoeft wat mij betreft ook niet, ik vind dit een punt van ondergeschikt belang. Want het maakt voor jouw of mijn eeuwige redding niet uit. Feit is, dat zowel jij als ik als Xander niet kunnen weten hoe het precies zal gaan, anders hadden we er allemaal wel één en dezelfde visie over, en tóch zijn we allemaal gegrond in Jezus Christus, dus ons fundament is hetzelfde. En hoezeer je ook overtuigd bent van je eigen waarheid, dat maakt het nog niet meteen DE waarheid, en dáár ging het mij om. Omdat iemand een andere visie heeft, maakt het nog niet meteen dat de ander een valse leer aanhangt of dat hij geen oprecht christen zou zijn, oordelen is alleen aan God besteedt, niet aan ons mensen. En je moet altijd de dialoog open houden ipv de deur dicht smijten nadat je je zegje hebt gezegd. En dát vind ik geen christelijke houding.

 17. Ik volg Xandernieuws al jaren; meestal ben ik het wel met hem een; dit keer is dat anders.
  Billy Graham blijft voor mij de integere evangelist. Er worden geen bewijzen getoond voor bijvoorbeeld de 33ste graad vrijmetselaar, die hij geweest zou zijn. Voor zover ik weet was dat alleen de ex-vrijmetselaar Jim Shaw die daarvan getuigde, dus dat is er slechts 1.
  Het zelfde geldt ook weer voor Fiona Barnett, van wie ik de filmpjes op YouTube jaren geleden zag en daar weinig aandacht aan bestede, want het gaat weer slechts om 1 persoon…, dat kan toch ook gewoon laster zijn?(2Kor. 13:1)
  Ik heb er natuurlijk geen bezwaren dat men deze dingen ook daadwerkelijk onderzoekt.
  Natuurlijk heb ik ook wel bezwaren t.o.v. Billy Graham, maar die gaan niet veel verder dan die bijbelleraar Dave Hunt uitte vlak voordat hij door de Heer werd thuisgehaald.
  Hoe het dan zit met al dat geld wat er binnen de organisatie omgaat: Het is in ieder geval niet op de zelfde wijze verkregen zoals bij valse leraren als Kenneth Copeland of Jesse Duplantis. De boodschap was bij Billy Graham altijd evangelieverkondiging en sprak ook meermaals over de hel, net zoals Paul Washer.
  Billy realiseerde zich ook dat het zondaarsgebed niet kon redden, maar slechts oprecht berouw pleitend op de vergeving door het bloed van Jezus Christus. Zondaarsgebed is en was hooguit een hulpmiddel, omdat veel mensen niet zo goed weten hoe ze moeten bidden. Het is niet zo dat men, wanneer men, dat gebed bid, dan automatisch gered is. De organisatie bestaat al lang en heeft daardoor ook al heel wat goodwill bij de mensen opgebouwd. Ik ben het natuurlijk ook niet eens dat ze ook die naald van dat foute ‘vaccin’ in de armen van mensen zetten, maar dat komt volgens mij omdat zij het zich ook nog niet realiseren. En de kerk is inderdaad verdeeld zelfs bij het Zoeklicht en bij het Leger des Heils en ook in evangelische gemeenten. Laatst keek ik op YouTube naar ds. van Groningen. Hij spreekt ook af en toe bij Christenen voor Israël. Hij realiseert zicht dat het vaccin vals is en waarschuwt tegen ’the great reset’, maar bij Christenen voor Israël zien ze het nog niet. Ook bij het Zoeklicht: Voorganger Rennie Schoorstra zie het, maar ds. Theo Niemeijer waarschijnlijk nog niet.
  Laten we maar geduldig zijn niet nalatende om mensen wakker te maken en voorzichtig blijven met ons oordeel.

 18. @Einde. Xandernieuws is in de kwestie corona, vaak een doorgeefluik voor informatie die u elders (reguliere media) niet gaat horen. Zo zou u het ook kunnen beschouwen. U leest veel andere informatie en u kunt daar al of niet uw winst mee doen.
  Brede informatie lijkt me juist recht doen aan de wens WAARHEID te vinden.
  Want het is toch volkomen duidelijk dat de wereldse media ons bijzonder eenzijdig informeren.
  Als ‘waarheid’ u lief is, moet u al die verwijzingen hier waarderen! Na die brede informatie maakt u uiteraard uw eigen keuze naar uw eigen geweten.
  Hoe zou Xandernieuws u en ons dan dwingen????!!
  Het is de overheid die dwingt, op basis van behoorlijk eenzijdige informatie. Dat blijkt juist uit het feit van al die andere berichten, zoals die waar Xandernieuws naar verwijst!!!

 19. Einde,

  Blijf van deze site weg, velen kunnen je prietpraat missen als je het niet aanstaat wat hier geschreven wordt.

  “Een kind van Zijn Hemelse Vader “is ten alleen tijde eerlijk, dat is iets wat ik in jou tot nu toe nog niet ontmoet heb.
  Zoals jij reageert , heb ik zelfs ??? of je wel echt bekeerd hebt, volgens mij is dat vroom gepraat van je !

  En opnieuw niet reageren op wat ik schrijf , dat tekent je”waar niets inzit, komt niets uit “.

 20. “Het is maar tijdelijk”, zullen de voorstanders van dergelijke maatregelen denken.
  Maar intussen zijn deze opgesloten mensen volledig afhankelijk geworden van de gunsten van de overheid. En de cipiers zijn geneigd deze mensen als “inferieur” te beschouwen en het niet waard extra inspanningen te geven.
  En dan is het goed mogelijk dat de injectie de voorwaarde wordt voor vrijlating!
  Hier wordt een enorme grens (rode lijn) overschreden. Een grens die de democratische rechtsstaat te allen tijde wilde voorkomen! Met WO2 als de meest recente waarschuwing!

 21. We zitten al ver in de grote verdrukking. De tekst Opb.7 vers 14 zegt al dat de gelovigen uit de grote verdrukking komen, dit gaat over de opname.
  De 3de wereldoorlog is na de opname.
  Dus er is geen opname voor die “zeven jaar”.

 22. Overigens vind ik in Xander wel degelijk een Christelijke houding. Kijk maar een naar Christus zelf. Die was liefde, maar absoluut geen lieverdje! Als de waarheid keihard is en onomwonden gezegd wordt, wil dat niet zeggen dat iemand geen liefde heeft.

  Het probleem is dat we heden ten dage in deze humanistiche tijd van pappen en nathouden, en alles moet maar goed voelen en maar vriendjes met iedereen moeten zijn niet meer weten wat strengheid is, en wat opvoeden daadwerkelijk betekend. Salomo zegt in Spreuken: “dat wie zijn zoon liefheeft, tuchtige hem” Zeker niet te verwarren met mishandeling uiteraard. Kijk om je heen hoe het gebrek hieraan ouders en hun kinderen heeft doen ontsporen. Het is niet de bedoeling dat je altijd vriendjes met iedereen moet zijn en en alles maar moet pamperen.

  Als iets is zoals het is, moet dat gezegd kunnen worden. Soms is de waarheid hard, en pijnlijk. Maar daarom niet minder waar…

 23. @ Joyce
  Volgens mij is er bijbels gezien geen onderbouwing voor de theorie van de opname. Het lijkt mij meer wishfull thinking, gedachtengoed gevoed door de boeken van Tim La Haye en Jerry Jenkins van de laatste bazuin enzo, “Late great planet earth” van Hal Lindsey etc.
  Ik snap wel dat 1 Korinthe 15 en 1 Thess. 4 daarop wijst, maar je kunt het tijdstip er niet uit opmaken. De doden worden eerst opgenomen staat er en daarna diegenen die dan nog leven en in Christus zijn. Wat je er wel degelijk uit kunt opmaken is dat (1Kor.15) eerst de laatste vijand moet zijn overwonnen, zijnde de dood. En dat is dus echt aan het einde van de geschiedenis! Dan pas is de dood overwonnen als laatste vijand. Niet voor de verdrukking ofzo.

 24. Jan 8.34 pm

  Kun je uitleggen waarom de opname voor de verdrukking een grote misleiding is ?
  Hoe verklaar je de tekst in Openbaring 3 vers 10 ?
  Ga je zo graag door de grote verdrukking ?

 25. @ Arie

  Ik zeg nergens dat het niet klopt dat er velen ‘christenen’ het ware geloof niet hebben en de afval van de gemeente allang is begonnen, het gaat mij vooral op de toon waarin Xander de visie over de eindtijd, met name de Opname, onderuit haalt, alsof hij helemaal zeker weet hoe het zal gaan verlopen. Ik ben van mening dat deze opname er wel degelijk komt, en komt deze niet, dan hebben de christenen die de Opname verwachten nog niks verkoren, zolang ze maar gegrond blijven in Christus en hun hoop op hem houden. Ik vind de toon van dit artikel dan ook bepaald geen christelijke houding. Prima dat je voor je zelf helder hebt hoe het zit, en dat je daar over praat of schrijft ook helemaal goed, maar als je weet dat er een hoop mensen zijn die een ander visie aanhangen, verwacht ik van, zeker mensen die zichzelf christen noemen, meer respect.

 26. @Hap snap… “We leven in de tijd van Noach dat is wel duidelijk”… Inderdaad, daar gaan we terug naar toe – of we zitten ereigenlijk al een hele tijd midden in! – en dan leven we dus niet meer onder de 10 WOORDEN van YHWH zoals ze (zelfs tot 2 maal toe) aan Mozes werden ‘gedicteerd’.
  Dus leven we terug onder de ” 7 Noahide Laws ” (zoek maar op) zoals ze van kracht waren vóór Mozes… Deze 7 wetten werden in een nieuw document samengevoegd – onder het altoeziend vrijmetselaars-oog van rabijnen van de Lubavistch-‘clan’ – in een document dat door president G.W. Bush zélf werd ondertekend…
  Als de 1ste van deze wet wordt overtreden (nl. het blasfemisch gebruik van de naam van God) volgt na ‘rechtspraak’ de executie door ONTHOOFDING… heel waarschijnlijk d.m.v. de guilltione, trouwens een ‘uitvinding’ van een vrijmetselaar…
  Ik zie volgend verschrikkelijk scenario al gebeuren: mensen die het merkteken van het beest NIET willen ontvangen – bijv. vanwege hun geloof in de échte WAARHEID (NT John 14:6) – in het bijzijn én ‘aanschouwen’ van de antichrist (met zijn gezicht verschijnend op een groot flatscreen weliswaar, want hij kan niet overal tegelijk zijn hé… 😉 ) volgt er een zgn. ‘jurisdictie’ met de doodstraf door onthoofding als het definitieve vonnis….
  Dat zou het vers 4 van hoofdstuk 20 van het boek Openbaring in en heel andere context kunnen plaatsen, niet? Vergelijk zelf: https://www.bible.com/nl/bible/328/REV.20.nbg51
  *zucht*

 27. Beste allemaal,

  Lees mattheus 16 vers 1 t/m 3 eens hoe Jezus daar radicaal was tegenover de schijngelovige. Deze mensen hadden de heilige geest totaal niet. Ze waren voor hun zelf bezig op zoek naar eer van mensen en elkaar en veranderde de wetten van God in die zin dat ze menselijke wetten en tradities er boven lieten staan.

  Als mensen niet de relatie aan gaan met God zal er ook geen waarschuwing komen voor wat er plaatsvindt nu. Ook als je de bijbel niet of nauwelijks leest behalve op zondag zonder leiding van de Heilige Geest zal het moeilijk worden.

  Ja ik ken veel mensen die menen in God te geloven die het vaccin als een geschenk van God zien. Nou komt die mening niet uit de lucht vallen. Veld kerken preken dut echt of zelfs na van hugo de jonge.

  We leven in de tijd van Noach dat is wel duidelijk. Zelf vind ik dit artikel zeker niet arrogant. Soms zijn dingen hard. Jezus was ook hard en had gelijk toen hij Marcus 7 vers 6 aanhaalde.

  Nu scheer ik niet alles over een kam. Zal vurig blijven bidden dat bij vele de ogen geopend gaan worden. Maar een groot gedeelte van religieus nl slaapt. En als ze nu al makkelijk mee gaan hoe dan in de toekomst.

 28. Linkse media hebben linkse gek geradicaliseerd die SUV door menigte kinderen reed
  Mike naturalnews.com Adams

  https://www.naturalnews.com/2021-11-21-suv-driven-by-black-man-plows-into-waukesha-parade-mowing-down-young-girls.html

  Gisteren in Waukesha, WI, ploegde een gestoorde, Trump-hatende zwarte man, duidelijk geradicaliseerd door de linkse media, zijn SUV met hoge snelheid door een menigte kinderen en volwassenen die een kerstparade aan het uitvoeren waren.

  Tot nu toe zijn 5 doden en 40 gewonden gemeld. Het tafereel was afschuwelijk. Het laat zien dat CNN en andere linkse media “journo-terroristen” erin slagen hun verhaal over rassenoorlogen door te drukken. Ze proberen zwarten en blanken ertoe te brengen elkaar met geweld aan te vallen, zodat ze Amerika kunnen laten uitbarsten in massaal geweld en chaos.

  We moeten allemaal oppassen dat we dat aas niet pakken. We moeten oproepen tot vrede terwijl we de handen ineen slaan met de mensen om ons heen, opstaan ​​tegen de tirannie van linkse media, Big Tech-censuur en Big Pharma-genocide.

  Bekijk een samenvatting van de berichtgeving in het verhaal van vandaag en kijk of mijn dagelijkse Situation Update-podcast op Brighteon.com zal verschijnen, omdat het een meer gedetailleerde bespreking biedt van hoe we ons verzetten tegen deze tirannie en linkse haat.

  Samenvattend artikel hier. Link voor het HRR-kanaal op Brighteon.com: https://www.brighteon.com/channels/hrreport

 29. WAPPIES (cfr. Michaël op het Geloofsforum heeft er een geniaal Engels acronym van gemaakt en omgezet naar het Nederlands (mijn vrije ‘interpretatie’): (klinkr wat poools achtig 😉
  WZKMCCI: Wij Zijn Kritsiche Mensen die Crimineel Crapuul Irriteren.

  Hoe is ’t in ‘gods naam’ mogelijk: de Belgische premier Alexander De Croo moet in quarantaine nadat hij gisteren besmet werd na een ontmoeting met een Frans staatsman… HELP! Arm België! Dubbel gevaccineerd (tenzij De Croo een placebo of wellicht eerder een neutraal fysiologsich serum kreeg ingespoten…) en nu tóch besmet. Ik krijg het zelfs aan mijn buurvrouw, een brave huisvrouw en ‘ietwat simpel van geest’ (excusez-moi les mots) van geest gewoonweg niet uitgelegd dat deze mRNA-vaccins na verloop van tijd minder effectief blijken te zijn, althans volgens het ‘narratief’ (daat heb je dat afschuwelijke hype-woord weer…) in de MSM. Of zou het opgezet spel zijn? – en hier speel ik nu eenmaal graag ‘de advocaat van de duivel – zodat mijnheer De Croo, van zodra hij uit quarantaine mag, als 1ste burger van België (dus vóór zijn beurt gezien zijn leeftijdscategorie) de derde prik of ‘boostershot’ mag ontvangen om alzo het geschokte vetrouwen terug te kunnen winnen bij de Belgsiche bevolking? Als hij dat shot krijgt, wil ik er héél zelf graag bij zijn, samen met een medisch geschoolde deurwaarder, én voor het oog van àlle camera’s, om te verifiëren dat wel degelijk de échte ‘booster’ van Pfizer-BionTech of van Moderna in zijn bovenarm wordt ingespoten… Wait & See. En ondertussen – zolang hij van de EU nog mag en kan –
  ‘de boer, hij ploegde voort’.
  *zucht*

 30. Ik wil u allen niets tekort doen, maar wanneer God zegt in Openbaring 13 dat er ergens wijsheid voor nodig is om het te berijpen, dan IS dat zeer waarschijnlijk ook zo. Dat wil zeggen dat niet iedere zelfbenoemde ‘profeet’ of zolderkamer bijbellezer even uit kan leggen hoe het zit met dat 666 getal. Ikzelf inbegrepen. Maar ik las een studie die ik hoogst interessant vond en de uitleg die ik las triggerde mij bijzonder… Hier volgt een samenvatting van het stuk in mijn woorden;

  “Het is niet zo dat het teken van het beest een injectie of een tattoo of iets van die strekking is. Evenmin is het zo dat 666 de duivel is. er wordt immers in vers 18 gezegd dat het, het getal van een mens is. Het getal 7 of meerdere zeven’s (777) staat vlgs de Bijbelse getallenleer symbool voor het Goddelijke en het perfecte. De 6 zit hier net onder en staat synoniem voor het imperfecte, ofwel de mens… 66 voor meerdere mensen en 666 voor de mensenmenigte zijnde de massa dus. We zien nu dat de systemen van deze wereld bedacht zijn door een grote groep mensen die wel degelijk zijn beïnvloedt en worden bestuurd door Satan himself, maar dat de massa hier als zijnde gehypnotiseerd achter aan loopt. Het is dus niet de duivel die het doet, maar de mens zelf. Het beest staat symbool voor de systemen van deze wereld wat door mensen wordt gebracht…

  Er staat in Deuteronomium geschreven dat als God je iets belangrijks geeft, het alles voor je moet zijn. Je dit dus op je rechterhand en voorhoofd moet dragen zodat je het nooit zult vergeten of kwijt zult raken. Het is je alles!
  De mensenmassa loopt nu in ontzag achter het prikje aan, achter de systemen van deze wereld aan en dragen dit dus als het ware op hun hand en/of op hun voorhoofd. Het is alles voor hen. En zonder dit kunnen ze straks inderdaad niet meer kopen of verkopen.
  Derhalve geloof ik dat het teken van het beest niet iets is wat daadwerkelijk op je wordt aangebracht, maar veel meer in het feit dat we in ontzag de wereldsystemen volgen…. en doe je dat niet, dan val je buiten de boot.”

 31. Nou Jpyce, zo werd Jezus waarschijnlijk ook arrogant genoemd.
  En Hij was ook heel duidelijk en volgens sommigen in die tijd ook ‘hard’ in zijn uitspraken. (… zijn als witte graven …)

  En Doeterniettoe; het doet er juist toe. Jezus hield zijn mond niet over de eindtijd. “…als in de dagen van Noach, … en zij bemerkten het niet.”
  Laodycea??? Niet lauw en niet koud.

  Het klinkt hard, maar de meeste kerkmensen zijn horende doof en ziende blind voor war er momenteel gaande is.
  Jezus zegt zelfs: “zal ik nog geloof vinden.”

  Het is dus tijd om wakker te worden, en Jezus weer radicaal te volgen i.p.v. onze leiders te vertrouwen. De mensheid wordt al eeuwen misleid is te lang de leugen gevolgd.

  The Blessings.

 32. Het beste artikel tot nu toe
  compliment; Eindelijk eens iemand die WEL getuigd !!

  Thanks broeder !!!

 33. Mensen moeten zich strikter aan de regels houden om een lockdown te voorkomen. Maar volgens mij volgt het gros alles weer braaf op, ondanks het feit dat ze meer gerust zouden moeten zijn na die massale toediening van de injecties.
  Maar kennelijk mogen de mensen zich nog steeds niet gerust gaan voelen!!
  En daar komt bij dat gedaan wordt alsof die lockdown een natuurverschijnsel is dat als een ijsberg ergens verscholen ligt en waar we tegenaan kunnen varen.
  Maar een lockdown is natuurlijk een heel bewuste keuze van de overheid; je kunt het ook eenvoudig NIET doorvoeren (Zweden).

  Ergo: de overheid is weer eens aan het dreigen met straf. En het virus trekt zich intussen niets aan van al die overheden met hun waardeloze plannetjes.
  Het virus wordt endemisch, net als Rhino-virussen die momenteel heersen (23% van de 22 ingestuurde Nivelmonsters; zie https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers) en waar velen verkoudheidachtige verschijnselen van krijgen.
  Nivel ontvangt de monsters van huisartsen. Dus deze steekproef neemt niet mee wat de GGD’s vinden.

 34. De corona prikken zijn ontwikkeld met celmateriaal van een geaborteerde (mijns inziens vermoorde) baby. Een dergelijk middel is altijd in strijd met God’s wil /de tien geboden en derhalve in strijd met joods/christelijk/moslim beginselen. Geestelijk leiders die anders beweren zijn ‘ongeloofwaardig’

 35. Heel in het begin werden er op XN wel interessante en waardevolle stukken geschreven. Door de jaren heen merk ik dat X zich tegen alles wat maar christelijk, politiek of pharmac is begint te verzetten. X. lijkt me iemand die moeite heeft met gezag. Alles weet hij beter en ondertussen lijkt hij te zijn uitgegroeid tot een ware secteleider met helaas vele volgelingen. Als je een andere visie of standpunt hebt betreffende geloof of vacinatie of… wordt je verketterd. Het heeft niets meer met liefde de maken, dat wat de bijbel het belangrijkste vind. X heeft helaas zijn eigen evangelie gecreëerd.
  Gelukkig weet ik beter, en ben ik niet bang voor de toekomst, wetende dat ik een kind van mijn Hemelse Vader ben!

 36. Wat kunnen we doen tegen lucifer? Worden de gelovigen gespaard? Worden de gevaccineerde gelovigen wel of niet gespaard?
  Of word alleen aan de 144.000 meest gelovigen een plekje in het hemelse rijk aangeboden?

  Blijkbaar is meer dan 80% (de gevaccineerden) nu een slaaf van lucifer. Dus je zou kunnen concluderen dat de strijd gestreden is, en dat het niet meer uitmaakt wat we doen. Of kunnen we nog deur aan deur gaan predikken en daarmee een plekje in het hemelse rijk afdwingen?

  Het artikel is super duidelijk. Het einde der tijden is aangebroken, lucifer heeft de macht. Ik mis alleen nog een hoopgevende visie over wie wel en niet gespaard wordt nu het einde der tijden is aangebroken.

 37. In het Eindhovens dagblad:

  Onderzoek van het Japans Genetisch Instituut suggereert dat het Aziatische land de deltavariant van het coronavirus succesvol heeft uitgeroeid. Of liever, dat het virus dat zelf heeft gedaan door zo vaak te muteren dat het geen kopieën van zichzelf meer kan maken. Daarmee zou de deltavariant ‘natuurlijk’ zijn uitgestorven.

  Zie 09:43 update:
  https://www.ed.nl/algemeen/live-india-stelt-slechts-7579-nieuwe-infecties-vast-ec-wil-uniforme-geldigheidsduur-vaccinatiebewijs~a7adb3ec/

 38. De democratie was bedoeld om machtsmisbruik door overheden te voorkomen door afgevaardigden van ‘het volk’ het recht te geven mee te spreken over wet- en regelgeving.
  Maar we maken nu een concentratie van macht mee, door gigantische bedrijven die over miljarden beschikken en ook op zoek zijn naar macht (zie laatste Jensenshow).
  Het globale karakter ervan is wel nieuw. Maar de WEF zoekt niet om dat tegen te gaan, maar vindt die combinatie van de macht van overheid en bedrijf een goede ontwikkeling die gebruikt kan worden.
  Ook hier leren we niets van de geschiedenis, want in de VS kregen sommige bedrijven in de 19e eeuw véél te veel macht (monopolisten) en toen werden de anti-trust wetten gemaakt om die machtsconcentraties te voorkomen.
  Fusies zijn een manier om de anti-trust wetgeving te omzeilen. En die gigabedrijven worden steeds groter door fusies aan te gaan en/of overal aandelen te kopen.

 39. Mijns inziens predikt Paulus wel degelijk de opname, maar zegt in navolging van Jezus, dat gelovigen die het Woord van God serieus nemen zullen worden vervolgd. Dat de opname dit zou voorkomen wordt nergens geleerd. En dat temidden
  van het terecht door Xander aangeduide volkomen gevallen christendom, wat ook door Jezus is aangekondigd, Laodicea, wat Hij uit Zijn mond zal spugen, een plotseling moment zou komen, waarop de gelovige zal horen, Klim hierheen op.
  Dat horen we wellicht opgesloten in ons huis, de nog meest humane vorm, in een gevangenis of kamp wellicht, ja, ook de ontslapen gelovigen zullen opstaan en samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht, waar Hij een plaats bereid heeft. Ik ben het met Xander geheel eens dat je beter de bijbel thuis kan lezen, dan van welke kerk dan ook lid zijn. De politiek correcte onderwerping van de meesten onder hen is om van te kotsen. Geld stinkt niet ook voor dit VVD christendom.

 40. Jpyce 11.34 pm

  Helemaal met je eens, er is wel degelijk een opname van de echte gelovigen. Openb. 3 vers 10
  Ik ben ook op deze site aangevallen door een persoon met een andere mening hierover, en vroeg mij toen af waarom die felheid, wat kun je tegen de opname hebben ?

 41. Goed artikel, dank je wel Xander. De antichrist is al werkzaam in de tempel (de harten van de christenen en in Zijn gemeente ). Opname voor verdrukking is een grote misleiding die Christenen in slaap sust. De Here komt eenmaal terug bij het klinken van de zevende bazuin en niet onzichtbaar tussendoor nog een keer. Allen(enkelingen misschien uitgezonderd) die volharden tot het einde zullen gedood worden. De grote verdrukking van de antichrist geldt niet alleen voor Israël zoals velen beweren want de antichrist is alleen geïnteresseerd in de gemeente van Christus om die te vervolgen en hij krijgt korte tijd macht om te heersen over alle volken en naties. Het ware Israël bestaat uit bekeerde joden en heidenen zij die Jezus hebben aangenomen als Verlosser en Heer. Het is één kudde met één Herder. Hoe het met Franklin, Billy en vele andere precies zit weet ik niet. Weet wel dat de Here zegt dat er velen bij Hem zullen komen en zeggen Here Here hebben we niet in uw naam geprofeteerd en tekenen en wonderen gedaan en Hij zal hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend ga weg van Mij.
  Het is nu een tijd waarin wereldwijd veel en in snel tempo veranderd. Ik ben niet zeker of de vaccinatie ook het merkteken is omdat het niet direct scheiding brengt tussen Christenen en niet Christenen. Veel christenen zouden er dan vanwege naïeve gehoorzaamheid aan de overheid ingetuind zijn. Als het niet zo is dan is het zeker wel een opmaat daartoe en is het nu meer dan ooit een tijd om onszelf voor te bereiden, zodat we bij Zijn wederkomst in staat mogen zijn, door genade alleen, staande te blijven en onze hoofden omhoog mogen heffen.

 42. De basis van het islamitische geloof is het geloof in de eenheid van God. Dit betekent om te geloven dat er maar één Schepper en Onderhouder is van alles in het universum. En dat niets goddelijk is of waardig om aanbeden te worden behalve Hem. Echt geloven in de eenheid van God betekent veel meer dan alleen maar geloven dat er “één God” is – in tegenstelling tot twee, drie of vier. Er zijn een aantal religies die beweren te geloven in “één God” en geloven dat er uiteindelijk maar één Schepper en Onderhouder van het universum is. De boodschap van de islam echter, dringt er niet alleen op aan, maar verwerpt ook het gebruik van woorden als “Heer” en “Verlosser” voor iedereen behalve de almachtige God. De islam verwerpt ook het gebruik van alle tussenpersonen tussen God en de mens. En dringt erop aan, dat mensen God rechtstreeks benaderen en alle aanbidding voor Hem alleen reserveren. Moslims geloven dat de almachtige God, Medelevend, Liefdevol en Barmhartig is.

  De essentie van de valsheid is de bewering, dat God Zijn schepselen niet rechtstreeks kan tegemoet komen en vergeven. Door overdreven de last van de zonde te benadrukken en tegelijkertijd te beweren dat God je niet direct kan vergeven, proberen valse religies mensen ertoe aan te zetten om te wanhopen aan de Genade van God. Als ze eenmaal overtuigd zijn, dat ze God niet rechtstreeks kunnen naderen, kunnen mensen worden misleid om zich tot valse goden te wenden voor hulp. Deze “afgoden” kunnen verschillende vormen aannemen, zoals heiligen, engelen of profeten. In bijna alle gevallen beschouwen mensen die God aanbidden, het bidden of hulp zoeken bij een valse god, het niet als een “god”, of noemen het in elk geval niet zo. Ze beweren dat ze geloven in één Allerhoogste God. En ze beweren dat ze alleen anderen om hulp vragen en naast God aanbidden, om dichter tot Hem te komen.

  In de islam is er een duidelijk onderscheid tussen de Schepper en de schepping. Er is geen dubbelzinnigheid in de goddelijkheid – alles dat geschapen is, verdient geen aanbidding – en alleen de Schepper verdient het om aanbeden te worden. Sommige religies geloven ten onrechte dat God een deel van zijn schepping is geworden. En dit heeft er toe geleid, dat mensen geloven, dat ze iets van de schepping kunnen aanbidden om hun Schepper te bereiken. Moslims geloven dat God, hoewel Hij uniek is en het voorstellingsvermogen te boven gaat, geen “zoon”, partners of metgezellen heeft. Volgens het islamitische geloof is de almachtige God “niet verwekt noch verwekt Hij” – niet letterlijk, allegorisch, metaforisch, fysiek of metafysisch – is Hij absoluut Uniek en Eeuwig. Hij heeft alles onder controle en is perfect in staat om Zijn oneindige Genade en Vergiffenis te schenken aan wie Hij maar wil. Dat is waarom Hij de Almachtige en de Genadevolle wordt genoemd. De Almachtige God heeft het universum voor de mens geschapen en wil als zodanig het beste voor alle mensen. Moslims zien alles in het heelal als een teken van de almacht van God. Ook is het geloof in de Eenheid van God niet alleen een metafysisch concept. Het is een dynamisch geloof, dat de mening van de mensen over de mensheid, de maatschappij en alle aspecten van het leven beïnvloedt. Als een logisch gevolg van het islamitische geloof in de Eenheid van God, is het geloof in de eenheid van de mensheid.

 43. heel goef artikel Xander
  ik eiu wel graag uw bronnen wilen weten ivm
  oorspronkelijke tekst openbaring en verklaring merkteken om dat ook eens te bestuderen dank u groetjes

 44. De Amerikaanse advocaat Lin Wood publiceerde met gevaar voor eigen leven het volgende:
  afinalwarning.com/486360.html (een stevige maag komt van pas)

  Op stopworldcontrol.com wordt geregeld over satanisch misbruik van kinderen gepubliceerd.
  Diverse NL-getuigen/ervarings’deskundigen’ hebben getuigd. (een ervan is hier persoonlijk bekend)

  En ca 8 jaar geleden vond, op uitnodiging van toenmalig fractievoorzitter mark r., een persoonlijk gesprek plaats op zijn ruime werkkamer in het oude deel van de 2e Kamer, waarbij ook handen werden geschud: met de kennis van nu zou dit gesprek nooit
  hebben plaatsgevonden en het handen schudden nog minder.
  Indruk na afloop: op vrijwel alle momenten een lege huls.

  ‘Dit land is niet van God’ stelde hij toen.
  We weten nu van wie, volgens hem, het land wel is.

 45. “misleid”. Dat kun je wel zeggen ja.

  Let op schaapjes, Xander gaat preken: “Er was eens…”

  Daarmee bedoel ik wat ik telkens zeg; schoenmaker hou je bij je leest. Geef het nieuws maar ga geen eigen meningen over ‘het christendom’ of de bijbel verkondigen. Dit is inleggen en geen uitleggen.

  Wat ik telkens weer hieruit proef is een haat jegens christelijke instituten en met name evangelische (jegens de katholieke kerk gaan de ogen langzaam open). Geen liefde en ook geen oplossingen. En totaal geen geestelijk inzicht. Wat wel logisch te verklaren is maar wat niet fijn is om te horen.

  De katholieke kerk is al niet christelijk maar mormonen een kerk noemen is totaal misleidend. Deze heeft dezelfde oorsprong als de JW wachttoren genootschap en scientology. Allemaal bedacht door vrijmetselaars.

  Als laatste: het zondaarsgebed meezeggen heeft alleen betekenis als het eerlijk is en gepaard gaat met berouw. En dan is eenmaal gered weldegelijk altijd gered van het oordeel. Maar het zegt niets over ‘werken’ of levenswandel (heiliging) laat staan verheerlijking. Het is slechts het beginpunt. Daarna kun je totaal stil blijven staan. Maar niemand kan ons roven uit de Hand van God.

 46. Ik vraag mij af of xander niet zelf een valse religie predikt. In de bijbel wordt wel degelijk over de opname gesproken, bovendien staat er in Openbaring heel duidelijk beschreven dat men in de tijd wanneer het merkteken van het Beest wordt uitgedeeld aan de mensheid dat een engel met luide stem zal roepen om mensen voor de allerlaatste keer te waarschuwen.

  Verder vind ik de houding van xander tegenover de christenen die een andere visie aan hangen dan die van hem, zeer arrogant overkomen. Hoe en wat er precies gebeurt, weet niemand. En voor mij is het belangrijkste dat een ware christen zich geborgen weet in de wetenschap dat NIEMAND hen kan roven uit Zijn hand, en dat een ieder die door de Heilige Geest geleid wordt, echt wel onderscheid weet te maken wanneer de tijd is aangebroken voor het echte teken van het Beest, of wanneer het zoals nu met de covidvaccuns, een voorproefje is

  Ons eeuwig leven hangt gelukkig niet af van welke visie we hebben over de eindtijd.

Comments are closed.