Europese Commissie komt met plan voor strenge DDR censuur tegen alle afwijkende meningen

—————————————————————————————————————————————–

Voorbeeld: ECRI eist dat Oostenrijk uitsluitend positief over moslim immigratie bericht, en onafhankelijk nieuws over alle negatieve gevolgen de kop indrukt

—————————————————————————————————————————————–

De staatsgreep tegen onze vrijheid en democratie kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder dat eerst in Brussel het groene licht daarvoor werd gegeven. Ramon Bril (Café Weltschmerz) besprak gisteren beknopt een EU document wat sinds 10 juni circuleert, met een plan om een ware DDR censuur op te leggen, die in de eerste plaats gericht is tegen afwijkende visies over de gefabriceerde coronacrisis, maar hoogstwaarschijnlijk tegen ALLE dissidente stemmen over wat voor onderwerp dan ook zal worden gebruikt.

Het document van de Europese Commissie – het Politbureau van de EU – is vanzelfsprekend in de zo typerende diplomatieke, politiek correcte Orwelliaanse nieuwspraak opgesteld. Dat betekent dat het woord ‘censuur’ natuurlijk niet openlijk wordt gebruikt, maar wordt omschreven als ‘bestrijding van misinformatie’. Bril: ‘Als je dan leest wat ze hier echt mee bedoelen, dan gaat het eigenlijk over (alle) andere geluiden… Ze draaien de zaken precies om.’

‘Eigenlijk staat in dit document dat ze niet blij zijn met de verschillende meningen over Covid-19 / het coronavirus, en het in het vervolg niet meer mogelijk moet zijn dat de burgers zelf nadenken. De vrije journalistiek moet hiervoor worden ingeperkt.’

‘Bijzonder eng totalitair document’

Bril leest dan een stukje voor uit ‘dit bijzonder enge, totalitaire document’: ‘De Covid-19 pandemie heeft geleid tot een ongekende infodemie: een ware vloedgolf van vaak onjuiste en onnauwkeurige informatie over het virus verspreidde zich snel via de social media. Dit kan volgens de WHO verwarring en wantrouwen doen ontstaan, en doeltreffende volksgezondheidsmaatregelen (lees: verplichte social distancing, lockdowns en straks ook vaccins – X.) ondermijnen.’

‘Deze infodemie speelt in op de meest basale angsten van de mensen,’ vervolgt het EU document. ‘Online platforms, fact checkers en sociale media melden miljoenen onjuiste of misleidende berichten. De leemte in kennis bleek een ideale voedingskennis voor de verspreiding van onjuiste of misleidende berichtgeving.’

‘Deze situatie vraagt om meer gecoördineerde acties op basis van het actieplan tegen desinformatie, en in overeenstemming met onze democratische waarden, zodat we de gevaren van deze desinformatie voor onze open samenleving kunnen bestrijden.’ Dan wordt benadrukt dat de ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘pluriformiteit van de media’ cruciaal zijn voor de uitdaging van de Covid-19 ‘pandemie’ voor onze samenleving.

‘Eén grote bizarre combinatie van hoe zij tegen de wereld aankijken’

Bril: ‘Dit eerste stuk is al één grote bizarre combinatie van hoe zij tegen de wereld aankijken. Want als dit een nieuw virus is, hoe hebben zij al die informatie dan wel? Als we kijken naar wat de WHO en het RIVM ons verteld hebben, dan zien we dat zij dit het allerslechtste van allemaal wisten. Juist de pluriformiteit van alle andere meningen waren essentieel om erachter te komen dat het niet ging om contacten, maar om aerosolen. En dan duurt het bij de RIVM nog steeds maanden om dat eerlijk toe te geven.’

‘Dan gaat het alleen nog maar om hoe het (virus) wordt verspreid. Maar aan die anderhalve meter die ze uit het niets hebben getrokken, mag je niet aan twijfelen. En dit zinnetje vindt ik zo ontzettend bizar: ‘deze infodemie speelt in op de meest basale angsten van mensen’. Als we het dan over infodemie hebben, laten het dan hebben over wat de ‘pluriforme’ media ons hebben verteld. De hele tijd hetzelfde verhaal: iedereen gaat dood! Maar wat gebeurde er? Het is een vrij mild griepseizoen geweest.’

Dat komt door de lockdown, beweren politiek en media dan. ‘Nee, dat komt daar niet door, want die is veel te laat ingezet als je daar werkelijk een effect op wil hebben. Dat is gewoon bekend uit de cijfers. Wat een onzin dus!’

Anders denken dan het officiële verhaal wordt illegaal

Ander stukje uit het document: ‘Er circuleren gevaarlijke tips en misleidende gezondheidsinformatie met allerlei valse beweringen, zoals ‘handen wassen helpt niet’, of ‘het coronavirus is alleen gevaarlijk voor ouderen’. Dergelijke inhoud is niet noodzakelijkerwijs illegaal (dat zouden natuurlijk ze wel willen!), maar kan direct levens in gevaar brengen, en de inspanning om de pandemie te beperken sterk ondermijnen.’

‘Oftewel: alle neuzen dezelfde kant op,’ geeft Bril als commentaar. ‘Ook al hebben ze het totaal mis, want ze hebben het alleen maar fout gehad bij de WHO en het RIVM. Net zoals bij de Mexicaanse griep. Maar nee, alle neuzen moeten dezelfde kant op, en als je anders denkt is dat eigenlijk illegaal.’

Dan leest hij een stukje voor over hoe de Europese Commissie belang zou hechten aan ondersteuning van de vrije en onafhankelijke media. ‘Maar hooe vrij is die media eigenlijk? Bij de Volkskrant hebben ze eerlijk toegegeven dat ze gewoon een verlenging zijn van de staat. En onafhankelijk? Ze worden keihard gesteund met staatsgeld! Daar is niets onafhankelijks aan.’

Het komende wetgevingspakket maakt deel uit van de ‘alomvattende aanpak’ van de EU die tegen onze vrijheid van meningsuiting is gericht. ‘Want je zou als burger toch eens met andere burgers gaan praten over wat er nu werkelijk gebeurt. De meeste mensen zijn nu toch wel een beetje wakker aan het worden, en vragen zich af hoe het toch kan dat alle media in alle landen één en dezelfde visie hebben. Lijkt me een goede vraag, maar de media hebben het daar niet over, dus moeten de burgers het zelf doen. En dat willen ze aanpakken.’

‘De censuur gaat bepalen wat echte info is, en wat niet’

Grote platforms zoals Twitter, Facebook en YouTube hebben reeds maatregelen genomen tegen deze ‘dreiging van de infodemie’. ‘Die duwen onze neuzen eigenlijk maar één richting op. Alle andere meningen en zienswijzen zijn uit voorzorg voor de zielige burger, die zelfs zijn eigen ideeën niet kan opzetten, in één bepaalde richting geduwd. En dat is precies wat de Europese Commissie wil.’

Sterker nog: de EC wil dat er méér wordt gedaan ‘om de risico’s tegen te gaan.’ Dat betekent dat alle mediaplatformen aan de censuur richtlijnen moeten gaan voldoen. ‘Het maakt dus niet hoe jij je als burger of opkomende journalistiek medium uit, je moet straks aan de praktijkcode (van de EC) voldoen. Dat betekent dat wij bij Café Weltschmerz, en andere platforms zoals de onze, ons niet meer vrij kunnen uiten. De censuur gaat bepalen wat ‘echte’ informatie is, en wat niet.’

Als het echt waar zou zijn geweest dat 3,4% van alle corona besmettingen de dood tot gevolg hebben, zoals de WHO in het begin aangaf, en wat een van de grotere redenen was dat wij in een lockdown zijn gegaan, waarom zijn er dan niet veel meer mensen omgekomen? In Nederland zouden we dan nu bijna 600.000 doden hebben gehad, en niet iets meer dan 6000, slechts 1% van het voorspelde aantal.

‘Als dit niet riekt naar de USSR, dan weet ik het niet meer’

De EC benadrukt in het document dat de ‘volmachten’ die de overheden zich hebben gegeven, geen ‘afbreuk mogen doen aan de openheid’ van de besluitvorming. Dat levert een smalend lachje van Bril op. ‘Sorry, maar hoeveel openheid hebben we gezien van het RIVM? Van het OMT? Hoe zijn al deze modellen geformuleerd? Hoeveel inspraak is er geweest van andere experts, behalve van dierenartsen die zich hebben gespecialiseerd in virologie (zoals Ab Osterhaus)?’

‘Dus openheid? Het is zó ontzettend NIET open, dat ontzettend veel wetenschappelijke experts niet met hun (eigen) mening naar buiten durven komen, omdat ze bang zijn dat hun carrière beschadigd wordt. Omdat ze tegen de (heersende) mening ingaan. Als dat niet riekt naar de USSR, dan weet ik het niet meer.’

Dan durft de EC ook nog eens te beweren dat de mainstream media ‘meehelpen met levens redden’ door het verstrekken van ‘betrouwbare informatie’. Bril: ‘Er gaan zóveel meer mensen dood door deze lockdown, dan dat er gered worden. Wat een schandalige ONZIN!’

Totalitair denken is al diep doorgedrongen tot middelbare scholen

‘Als journalist moet je toch alle verschillende meningen bij elkaar verzamelen, en daar een eerlijke visie aan de burgers over geven. En niet maar één mening weergeven, omdat de burger van zichzelf gered zou moeten worden. Dat is totalitair denken, en dat is bijzonder gevaarlijk, zeker in een democratisch systeem.’ Wat de EU natuurlijk allang niet meer is en in feite zelfs nooit echt geweest is.

De Commissie zegt dan vooral voor jongeren en kinderen op te willen komen, omdat die zich ‘gemakkelijk door desinformatie laten misleiden.’ ‘Ja, dat vind ik ook,’ reageert Bril. ‘Op de middelbare scholen wordt tegenwoordig heel veel onzin verkocht. Daar laten ze zich heel makkelijk misleiden om niet kritisch te denken.’ Maar Brussel draait ook dit natuurlijk precies om door te claimen dat men ‘het kritische denken’ van de burgers juist wil bevorderen.

‘Ze willen burgers alleen kritisch maken voor ongewenste geluiden’

Ja, het ‘kritische’ denken dat in één richting wordt gestuurd, namelijk tegen de ècht kritische geluiden in de samenleving, zoals op onder meer Café Weltschmerz is te horen. Of op deze, en tal van andere onafhankelijke websites is te lezen. Maar daar hoort en leest u zaken die de globalistische stokpaardjes van de EU – de Covid-19 hysterie, massa immigratie, islamisering, klimaatdictatuur, de anti-Rusland hetze, en niet te vergeten de EU superstaat zelf – niet automatisch voor goed, waar en gunstig voor onze toekomst aannemen. En ‘dus’ wordt dat nu ook officieel als ‘desinformatie’ gekarakteriseerd.

Dat is precies wat ook Bril denkt. ‘Wat ze bedoelen is dat ze de burgers super kritisch willen maken voor alle geluiden die ze van de EC niet mogen horen, terwijl hun eigen geluiden ‘volledig waar’ zouden zijn, omdat alleen zij de allerbeste ‘experts’ zouden hebben.’ Dat zijn overigens bijna uitsluitend ambtenaren en bureaucraten, en nauwelijks specialisten uit de diverse vakgebieden.

‘Dit gaat helemaal mis’

‘Waar komt de grootste desinformatie vandaan? Altijd van onze overheid. Wij vinden dit document bijzonder eng. Wij worden niet betaald (door de EU), en gaan ook absoluut geen geld krijgen. Iedereen die hier werkt is allemaal vrijwilliger. Ze doen dit allemaal gratis, omdat ook zij dit soort dingen bijzonder eng vinden, en zien waar dit heengaat.’

‘Dit gaat helemaal mis,’ besluit Bril. ‘Ik hoop dat jullie ook inzien dat dit fout gaat. Wat kunnen we eraan doen? We moeten gaan samenwerken, samen gaan nadenken wat we hiertegen kunnen doen. De overheid neemt zoveel macht tot zich, is zó aan het sturen in wat de waarheid is en wat niet, dat het voor de meeste mensen inmiddels wel duidelijk is dat er iets helemaal mis gaat.’ (1)

Commissie tegen Racisme wil geen negatief nieuws meer over moslim immigratie

Voor degenen die denken dat het zo’n vaart niet zal lopen, geven we Oostenrijk als voorbeeld. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa heeft er sinds de oprichting in 1994 al een groot aantal ‘haatspraak’ wetten door weten te drukken. In een recent rapport krijgt Oostenrijk ervan langs, omdat er teveel kritische geluiden over de islam en moslimmigranten in de media te horen zouden zijn.

Journalist-analist Judith Bergman wijst erop dat ‘de ECRI negeert dat daar een context voor kan zijn… Er wordt geen rekening gehouden met het islamitische terrorisme in Europa, het feit dat terroristen als vluchtelingen vermomd zijn geïmmigreerd, dat er grote problemen in Oostenrijk zijn met integratie (van moslims), en dat het vooral migrantenmannen zijn die seksuele misdaden plegen.’

Uit officiële statistieken blijkt bijvoorbeeld dat 39% van de verdachten van zedenmisdrijven in 2017 ‘buitenlanders’ waren. Daarbij worden in de EU reeds toegelaten mensen met een migrantenafkomst niet eens meer als buitenlanders meegerekend. In zeker 37,5% van de moskeeën in Oostenrijk wordt een (haat)boodschap gepreekt die haaks staat op de democratische waarden van onze vrije samenleving, en die moslims opzet tegen de autochtone bevolking.

De ECRI eist echter dat er strenger wordt opgetreden tegen alle mediakanalen en stemmen die op deze pijnlijke feiten wijzen, omdat dit ‘islamofobie’ zou zijn. Ook op dit vlak zien we dus dat de euro bureaucraten de realiteit willen ‘omvormen’ naar hun eigen Marxistische ideaalbeeld, waarbij de werkelijke feiten worden genegeerd, en tegelijkertijd kritische geluiden die dit ideaalbeeld ontkrachten, als ‘gevaarlijk’ of ‘racistisch’ worden gedemoniseerd. (2)

 

Xander


(1) Café Weltschmerz / YouTube

(2) The Gatestone Institute via Zero Hedge

(3) Afbeelding: EUSSR vlag: WikiMedia Commons, auteur Finn Skovgaard , Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Afbeelding EC gebouw (onbewerkt): Dimitris Vetsikas  ,Pixabay  (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
07-07: Grote Groene Reset begint (/ Is deze softe Sovjet Revolutie naar een nieuwe Groene Socialistische Wereld Orde het meest duivelse complot ooit?’)
28-06: Organisator Viruswaanzin vergelijkt verboden demonstraties met onderdrukking door Nazi’s
27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte
25-06: Martin Bosma (PVV) ziet ‘hele enge, totalitaire ontwikkeling’ in Nederland
21-06: Viruswaanzin: ‘Democratie overleden nu demonstraties zijn verboden’
15-06: ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst
04-06: ‘Systemisch racisme’ in Nederland? Ja, tegen een deel van de eigen bevolking
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken
28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
26-05: Data analyse instituut: Lockdowns verwoesten minstens 7 x zoveel mensenjaren dan ermee worden gered
24-05: Wereldwijde Pleite Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
21-05: ‘Nederland krijgt een wurgslang van anderhalve meter om zijn nek gelegd’
20-05: Bekende Duitse predikant noemt politici ‘misdaadbendes’ die ‘moeten worden opgesloten’
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
01-05: Washington Times beschuldigt andere mainstream media van ‘enorme hoax rond Covid-19’
14-04: Corona politiestaat een feit: Advocaat en arts met kritiek op beleid opgesloten in inrichtingen
04-04: Britse oud-opperrechter ziet ‘een hysterisch verval naar een politiestaat’
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te behandelen en weg te werken

05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

2019:
16-12: Duitse jurist lekt nieuwe EU-wet om mensen die tegen immigratie zijn op te sluiten in inrichtingen (/ Straks ook critici van diversiteit, transgender, klimaat en EU zelf opgesloten)
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

19

 1. @Erwin Mennens schreef op 09/07/2020 om 11:14 pm

  “Mensen verman en vervrouw u en vecht als leeuw om uw vrijheid u bent dit waard.”

  Helemaal eens. We moeten vechten voor onze levens en dat van onze kinderen en kleinkinderen voordat het te laat is. We kunnen niet gelaten afwachten, want als we de satanische plannen van de globalisten accepteren zijn we in alle opzichten verloren en als we ze niet accepteren zullen we sterven van de honger ofwel gedood worden. Als we dan toch de vernieling ingaan dan met een opgeheven hoofd.

 2. Iemand een idee WELK document het hier over gaat?
  Heeft iemand een link naar dit mysterieuze document?

 3. @ BertRoermond 2:27 am. Inderdaad, verkiezingen zullen NIETS oplossen. Want dan zouden de cabal, de elite, en heersers, deze subiet verbieden. Het is een grote “poppenkast”, in Den Haag, waar we zwaar voor moeten betalen.

 4. Het is nu 1934, over 5 jaar ww3
  Geschiedenis herhaalt niet, rijmt wel
  De censuur sluipt er in, zerohedge en geenstijl zijn al gekuist en plaatsen nu berichten die zijn ’toegestaan’

 5. Niet meer stemmen??? dan geef je het laatste redmiddel uit handen; jouw stemrecht.
  Als je pvv of fvd stemt, en ze een meerderheid krijgen, wordt het linkse kartel gebroken.
  Want een wet moet een meerderheid krijgen.

  Niet stemmen; is de kop in het zand steken en zeggen dat iets niet is, wat er wel is..

 6. @ Erwin Mennens 11:14 pm, op 9/7. Daar heeft U volkomen gelijk in.

 7. Stelletje naïevelingen..denken jullie nu werkelijk nog dat stemmen enige zin heeft ?? Alles en iedereen die daar in de kamer zit, die is daar zorgvuldig neergeplant. Zelfs de oppositie is een gecontroleerde oppositie. Zodat jullie blijven denken dat het zinvol is om te stemmen. En het werkt, want ipv uit jullie stoel te komen en echt wat te doen, blijven jullie zitten en wachten tot dat je kunt gaan stemmen. Ik ben 50plus in leeftijd en ik heb in al die jaren dat ik politiek bewust ben nooit, maar dan ook nooit geen enkele verandering zien gebeuren. En dat gaat volgend jaar ook niet gebeuren.Andere poppetjes in het theater, maar de zaken worden gewoon verder doorgevoerd, zelfde shit, andere poppetjes. Wilders en Baudet, zijn gecontroleerde oppositie. Ze menen het wel goed, maar ze zullen nooit de kans krijgen om wat voor verandering dan ook er door te krijgen. Ze worden simpelweg buitengesloten. Worden ze te groot, dan worden de verkiezingen gewoon uitgesteld. Let maar op.,

 8. ps: ik heb dus een usb stickje op zak met door mij verzamelde en gecheckte feiten over deze hele corona hoax. Er staan artikelen op van betrouwbare nieuwsbronnen, etc etc. Op veel plekken waar ik kom voor mijn werk, ontmoet ik veel mensen die zichtbaar twijfelen over de verhalen van de overheid. Ik laat ze dan even mijn usbtje kopiëren, en bij de volgende ontmoeting merk ik dat ze ook over de streep zijn en wakker zijn geworden. Dat, lieve kijkbuiskindertjes, dat is mijn verzet. Het is niet illegaal, ik kan er (nog) geen boete voor krijgen en ik heb op deze manier al vele tientallen mensen om mij heen wakker weten te krijgen. it ain’t maybe much, maar het is in elk geval iets. Verder heb ik meegedaan met demonstraties en als het moet, en ik ben bang dat dit onvermijdelijk gaat worden, dan schaal ook ik op in mijn acties. want ik heb besloten dat ik toch niet wil leven in een totalitaire Marxistische dictatuur. Dan kan het maar beter over zijn. Maar dat is aan ieder zelf om daar over te beslissen. Maar het eerste is ongevaarlijk en dat kan iedereen wel doen, zonder enig risico…nog..

 9. Het is ook gewoon een staatsgreep die wereldwijd wordt uitgevoerd. Het plan steekt ook bijna briljant in elkaar, mij is nu duidelijk dat ze hier al wat jaren naar toe aan het werken zijn. Daarom worden dus ook al die hysterische woestijnvolkeren hier zo gretig naar binnen gesleept en aan alle kanten gefaciliteerd. Ik kon het eerder maar niet begrijpen waarom zij dit zo hardnekkig bleven en blijven volhouden. Nu is het mij duidelijk waarom: het zorgt voor grote tweespalt tussen de bevolking. Het veroorzaakt, door de grote misdaadgolf, een groot gevoel van onveiligheid bij de burgers. En dat zijn exact de dingen die ze willen dat er gebeurd. Tweespalt, dan is de bevolking afgeleid van wat er nu echt aan het gebeuren is, en uiteindelijk, als de wereldregering een feit is, dan omarmen de mensen de nieuwe machtsstructuur veel gemakkelijker, want het brengt weer rust. Dat we dan allemaal niks meer te mekkeren hebben, dat zullen de meeste mensen pas achteraf inzien, als het te laat is. Verzet is dan simpelweg niet meer mogelijk door alle verfijnde electronische systemen die nu al worden en zijn ingevoerd. En kijk maar eens naar alle grote maatschappelijke issues die er momenteel spelen : tweespalt en onveiligheid…je ziet het overal terugkomen…Maar….ze maken ook fouten…en dan kom ik weer terug bij bovenstaand artikel : deze wet wordt veel te laat ingevoerd. Dat hadden ze al een jaar of twee geleden al geregeld moeten hebben, Dan had een site als deze allang niet meer gedraaid, geenstijl was al weg geweest, tpo, noem de riedel maar op. Door dit soort fouten zijn er momenteel al teveel mensen wakker geworden en is de wal het schip al aan het keren momenteel…dat is mijn nuchtere observatie. De strijd is -nog- niet gestreden, er zijn nog kansen. Maar dan moeten wij dus niet op onze handen blijven zitten. Mensen, kom in protest. Doe mee aan een demonstratie. Als je dat niet durft, bedenk dan iets wat je wél durft, bijvoorbeeld mensen om je heen aanspreken en maak ze wakker. Maar doe iets in elk geval. Mocht het misgaan, en de kansen zijn redelijk groot dat we toch over een paar jaar voor heel lang de donkere nacht ingaan, dan kun je in elk geval nog tegen jezelf zeggen: IK HEB IETS GEDAAN !

 10. Gewoon niet meer stemmen
  En diegene die zich willen politiek laten verkiezen het onmogelijk maken
  EU moet weg, waarom heeft het verenigt koninkrijk de stekker er uit getrokken, wawege dat ze blaas meer te zeggen hadden en veel te veel moesten betalen.
  Weg let Europa, wij moeten Soeverein blijven.
  Ze moeten van landen afblijven, zet ze aan de zcanpazl zoals in de middeleeuwen dan zullen ze wel luisteren.

  Maar een marxist zoals Merkel kunnen wij missen.
  Zei worden betaald door de groepering bankiers Rockefeller, Rotschild, Soros en Bil Geates
  Zowat de rijkste der aarde die ons tot slaven willen maken.
  God wil dit niet en zei hebben dat recht ook niet.
  Hebben wij allen van God bij Onze Geboorte de vrijhield toch wel verkregen.

  Mensen verman en vervrouw u en vecht als leeuw om uw vrijheid u bent dit waard.
  U bent allen unieke kinderen des Gods dat nu gelooft of niet, u hebt uw vrijheid van hel verkregen en weiger het Vieze Vaccin.
  Uw kinderen zullen ontvruchtbaar zijn en sterven, een vaccin op zo korte tijd met abortus elelenten en ander rotzooi en miljarden aan verdienen is nooit zuiver.
  U

 11. Natuurlijk komt die bij elkaar geraapte bende psychopaten met iets waar een normaal mens niet op zal komen. We hebben het hier over een soort van mensen die je absoluut niet als je buur wilt. Het zijn geen prettige mensen die geen idee hebben hoe je geld verdient. Zij hebben namelijk macht en dat is vele malen beter. Die macht hebben ze op illegale manier verkregen door te liegen. Dat is niet nieuw, helaas, we kennen het en eigenlijk zou je verwachten dat mensen het massaal herkennen. Jammer genoeg is er sprake van een collectief syndroom wat er voor zorgt dat zowat iedereen denkt dat we er goed aan doen potsierlijke mensjes in een te groot gebouw teveel macht te geven. En maar wijzen naar Rusland of Trump en ondertussen worden we leeg geroofd en vernederd door leeghoofden die via manipulatie geen haar beter zijn dan de fascisten die ze zeggen te bestrijden.

 12. @ Mo 5:57 pm. Ben ik geheel met U eens Mo. de EUSSR = DDR versie 2.0

 13. Het enige wat je kan doen is je zegeningen tellen. De dagen dat je nog een beetje kan doen wat je wil ook doen en er heerlijk van genieten. Want het doomscenario kan de enge kant opgaan en dan ben ik de klos, samen met iedereen. Maar dat is toekomst en wat je ook denkt, die toekomst staat niet vast. Oh er zijn bewegingen die verontrusten. Maar die zullen mij er niet van weerhouden tot het laatst te genieten van de vrijheid die ik nog heb.
  Als de storm opsteekt heeft het geen enkele zin er tegen te bewegen!

 14. Veel dank voor het uitschrijven van deze en voorgaande video’s ! U voorziet in een behoefte !

 15. De waarschuwing voor censuur is zeer terecht. Goed dat dit wordt vermeld.
  Maar de bewering dat de lockdown niet heeft uitgewerkt dat het aantal Covid-19-doden is beperkt dat klopt niet. Zelfs Maurice de Hond heeft aangegeven dat de maatregelen van vooral 12 en 15 maart (geen massabijeenkomsten meer en sluiten horeca) daartoe hebben bijgedragen.

 16. Profetieën van Marie-Julie Jahenny
  onze Vader is katholiek ,wees gewaarschuwd .

 17. Sinds enige tijd pakt president Trump de censoren, o.m. Facebook, Google aan. (overigens is het woord media een MEERVOUD:
  het medium, de media)
  Wie gecensureerd wordt kan terecht bij Natural News/Brigtheon …

  Deze plannen zijn juridisch aan te vechten: strijdig met de mensenrechten, de grondwet der diverse landen.

 18. Argumenten voor en tegen een Nexit
  Uiterste stap als er federale EU of transferunie komt
  5 december 2018 – Johannes Vervloed
  https://opiniez.com/2018/12/05/argumenten-voor-en-tegen-een-nexit/johannes-vervloed/
  Maar nu komt daar nog een zeer belangrijk argument bij, zoals
  Europese Commissie komt met plan voor strenge DDR censuur tegen alle afwijkende meningen.
  De oude Nazi’s grijpen na 75 jaar als nog de macht in Europa, zonder ook maar één kogel te verschieten.
  Dus maart 2021 stemmen op Politieke voorstanders van een Nexit, en dan zetten wij kabinet Rutte 3 definitief in een eeuwige “LockDown.”

Comments are closed.