Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst

Von der Leyen en Timmermans, trouwe uitvoerders van de marxistische ‘Vierde Industriële Revolutie’ van Klaus Schwab (World Economic Forum).

—————————————————————————————————————————————–

Vrijheid en succes omgekeerd in totalitarisme en verval – Hoekstenen van een stabiele en welvarende samenleving worden opzettelijk vernietigd – In 2004 beloofden autoriteiten dat groene energie de burger slechts 1 euro per maand extra zou kosten, maar nu zijn miljoenen Europeanen in energie armoede beland

—————————————————————————————————————————————–

In de jaren ’90 kregen de Europese burgers te horen dat een gemeenschappelijk munt en Unie de oplossing was voor alle financiële en politieke problemen, en ons een gouden toekomst zou geven waarin wij de VS en de dollar voorbij zouden streven om de sterkste economische macht op aarde te worden. Behalve in Brussel en de door het WEF gecontroleerde regeringscentra (met Den Haag voorop) is er anno 2022 niets meer over van dit grootse visioen – integendeel. Zelfs in Duitsland heeft de totale verwarring toegeslagen, en doet de regering er schijnbaar alles aan om ons allemaal in de duistere afgrond der armoede en vergetelheid te storten. Steeds meer Europeanen beginnen dit in te zien en komen in verzet, niet beseffend dat een grote crash van de samenleving juist gepland en gewild is om het sprookje van een Europese Superstaat te voltooien.

Vrijheid en succes omgekeerd in totalitarisme en verval

De huidige leiders van Europa zijn erin geslaagd het economische succes, dat te danken was aan de generaties die na de Tweede Wereldoorlog keihard werkten aan de wederopbouw, om te keren in een almaar sneller verlopend financieel-economisch, maatschappelijk en ook moreel verval. Ooit democratisch ingestelde partijen en regeringen grijpen steeds vaker naar autoritaire en totalitaire machtsmiddelen om maatregelen en programma’s door te drukken die rechtstreeks tegen de belangen van hun kiezers ingaan.

Op het hoogtepunt van het economische succes, gesymboliseerd door ‘Wirtschaftswunder’ Duitsland dat zich tot een van de sterkste economische machten op aarde ontwikkelde, werden de mensen echter zelfgenoegzaam, en begonnen te teren op hun zogenaamd perfect werkende superieur geachte systeem.

Op realiteitszin. arbeid en solidariteit gebaseerd succes veranderde langzaam maar gestaag in gemakzuchtig zelfbedrog, gestimuleerd door megalomane leiders die beweerden dat de ’transitie’ naar een ‘duurzame’ en ‘groene’ samenleving met ‘nul’ emissies om het ‘klimaat te redden’ niet alleen noodzakelijk is, maar ook prima betaalbaar zou zijn. Zo beweerde de Duitse overheid in 2004 nog dat de ‘Energiewende’ de burgers slechts 1 euro per maand extra zou kosten, een fractie van de werkelijke stijging van de energielasten.

Hoekstenen van een stabiele en welvarende samenleving worden vernietigd

Of ‘onze’ leiders en regeringen nu verblind waren of doelbewust voor de vernietigende koers van het World Economic Forum van Klaus Schwab kozen, houden we maar even in het midden. Feit is dat Schwab met zijn ‘Great Reset’ en de ‘Vierde Industriële Revolutie’ naar een door A.I. aangestuurde marxistische technocratie, waarvan het streefjaar 2030 onlangs met 5 jaar naar voren werd gehaald naar 2025, erin geslaagd is als een soort schaduwpresident de macht over Europa over te nemen, met de bedoeling ons werelddeel totaal te veranderen en aan een wurgende klimaatdictatuur te onderwerpen waarin het voorgoed gedaan is met vrijwel alle vormen van vrijheid en privacy.

De hoekstenen van iedere stabiele, welvarende en succesvolle samenleving worden daarmee opzettelijk vernietigd. In Schwabs (en daarmee ook Ruttes en Kaags) marxistisch-socialistische nieuwe Europa is zelf nadenken en zelf kiezen niet meer gewenst en zelfs verboden, waardoor innovatie, initiatief en zelfontplooiing de kop in worden gedrukt, precies zoals het communisme dat altijd doet. De totale macht is bij een klein clubje komen te liggen, dat zogenaamd voor onze ‘bestwil’ ingrijpende en snoeiharde maatregelen neemt, en daarbij geweld en onderdrukking niet schuwt.

Westen heeft nog maximaal 10 jaar

Het doel van iedere stabiele samenleving, namelijk hard werken en elkaar ondersteunen om het leven voor iedereen beter te maken, is verdwenen. Bovendien werden er tientallen jaren lang hoge schulden gemaakt zonder de intentie die ooit terug te betalen. De historie leert dat zo’n samenleving maar één lot te wachten staat: verval, wat al geruime tijd gaande is, en vervolgens de instorting, waarvan de eerste signalen nu daadwerkelijk zichtbaar zijn. Als de fatale koers naar een marxistische klimaatdictatuur niet snel wordt stopgezet en omgedraaid, dan is het binnen nu en maximaal 10 jaar gebeurd met de Westerse beschaving.

Maximaal, want sinds dit jaar is het Westen dermate arrogant geworden, dat het denkt Rusland te kunnen verslaan en te onderwerpen aan de nieuwe autoritaire controle van de VN, het WEF en de WHO. De Westerse leiders weten ondertussen donders goed dat de Oekraïense president Zelensky en zijn regering de meest corrupte op aarde is, maar blijven deze onverkort steunen met geld en wapentuig, waardoor het risico op het uitbreken van een veel grotere oorlog – mogelijk zelfs een Derde Wereldoorlog met kernwapens – steeds groter wordt.

Miljoenen Europeanen belanden in energie- en voedselarmoede

Ondertussen rijzen de kosten voor energie, brandstof en voedsel in Europa de pan uit, waardoor miljoenen mensen niet meer in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen en in het eerste stadium van armoede zijn beland. Tegelijkertijd gaan ‘onze’ leiders gewoon door met het afbreken van onze betaalbare energiezekerheid, daarbij het drogbeeld verspreidend dat wij prima zonder Russische gas zouden kunnen, maar Rusland niet zonder ons. Het exacte tegendeel is het geval – het Westen is nu geheel dankzij zichzelf in een energiecrisis beland, terwijl Rusland zijn olie en gas prima kwijt kan aan China en andere landen, en juist in alle opzichten in de lift zit.

Door de valse ‘stikstof’ oorlog tegen de boeren moet ook onze voedselvoorziening er nu aan geloven. Zo is de strijd tegen de – volledig uit de duim gezogen antropogene – CO2 ‘klimaatverandering’ samen met de uitgelokte oorlog in Oekraïne een grote bedreiging geworden voor de toekomst van onze economie, welvaart en samenleving.

Fossielvrije klimaatsprookje en ijskoude winter

Zolang de Europese elite vasthoudt aan het ‘groene’ klimaatsprookje dat we een stabiele en welvarende ‘fossielvrije’ samenleving kunnen realiseren, zal de in gang gezette sneltrein richting onze ondergang geen millimeter van zijn koers afwijken. Zo begint de Europese Commissie morgen (1 augustus) zelf met het terugdraaien van het gebruik van aardgas met 15%, terwijl er geen alternatief voor is. Dat betekent dat een groot deel van Europa in het najaar en de winter van 2023 bittere kou (en daardoor ziekte) te wachten staat – ook Nederland, want volgens EC president Von der Leyen moeten wij ons gas met de alle lidstaten gaan delen (2).

Eens zien hoe dat gaat vallen bij de Europeanen en ook Nederlanders, van wie nu wordt geëist dat ze hun welzijn en comfort moeten opgeven voor een zinloze proxy oorlog die ze nooit hebben gewild, en die wordt gepromoot en in stand wordt gehouden door autoriteiten (EC, WEF) waar ze nooit op hebben gestemd. EC-vicepresident Frans Timmermans zegt nu al dat we minder lichten en apparaten moeten inschakelen. ‘Niemand zal deze politici tegenhouden terwijl ze de wereld rondreizen in hun jets, omringd door lijfwachten in talloze SUV’s, terwijl ze het volk laten lijden onder hun armzalige beleid,’ reageert de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong.

De wankelende EU worstelt om zichzelf bij elkaar te houden en probeert ten koste van alles alsnog het (gruwelijke) visioen van een Superstaat te realiseren. Een één-wereld autoriteit naar het voorbeeld van de EU en onder auspiciën van de VN zal echter nooit gaan lukken. Daarvoor zijn de (gezonde) nationalistische gevoelens in China, Rusland en islamitische landen zoals Turkije, Saudi Arabië en Iran veel te sterk, en in mindere mate ook in India. Bovendien stevenen de Verenigde Staten met zevenmijlslaarzen op een nieuwe burgeroorlog en/of een splitsing af.

Protesten dragen bij aan geplande systeemcrash

Het zal er dus andermaal op uitdraaien dat door deze zoveelste poging het marxisme af te dwingen enorme aantallen mensen hun leven zullen verliezen. De Westerse leiders geven er immers duidelijk blijk van dat het bestaan van hun onderdanen hun (g)een zorg is en niet op een paar doden meer of minder te kijken – denk maar aan de opgedrongen Covid-19 mRNA injecties die nu al het leven van miljoenen hebben verwoest, en waaraan nog een veelvoud van miljoenen dreigen te worden toegevoegd. Daarom wachten ons waarschijnlijk nog een aantal zeer zware jaren waarin massa’s mensen het leven zullen laten.

Andermaal herhalen we dat u daarbij heel goed in het oog dient te houden dat deze systeemcrisis en aankomende crash doelbewust in gang is gezet om op basis van het al zo vaak aangehaalde ‘ordo ab chao’ (orde uit chaos) principe de nieuwe, door de VS/EU/WEF/VN/WHO gecontroleerde Luciferiaanse wereldorde op te bouwen. De (op zich zeer begrijpelijke en terechte) boerenprotesten, over de hele wereld door zich ‘wakker’ noemende mensen toegejuicht als zijnde het front tegen de elite en het begin van de ‘Great Awaking‘, vallen dan ook perfect binnen dit perfide complot om straks keihard in te grijpen en de mensheid in totale slavernij te zetten.

 

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

22-07: Aftredende leiders, protesten, opstanden en volkstribunalen zetten eindspel elite juist in gang
11-07: Buitenlandse analisten: Nederlandse boerenopstand is start van de Great Awakening
07-07: Georgia Guidestones ritueel opgeblazen als aankondiging van massale depopulatie?
04-07: Boerenprotest: begrijpelijk en terecht, maar op deze manier zinloos en contraproductief
16-06: Focus op het Licht of focus op Lucifer: zo onderscheid je waarheid van leugens (/ Bestaat er een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?)
06-06: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd‘ (/ Helma Broekman: Spiritueel ontwaakt zijn is NIET de sleutel)
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ (/ Bestaan en werking van parallelle aarde uitgebreid uitgelegd in boek ‘Nieuwe Dageraad II’ (2017) – Wie bestuurt deze ‘schaduw’ schepping? Hoe voorkomt u dat u er voor altijd in gevangen wordt gezet? )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)
23-03: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke beschaving’
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aan
04-02: Great Reset faalt nu al: VS en Groot Brittannië starten financiële WO-3 tegen EU