En daar is de volgende stap: Wetenschappers zeggen dat ademen slecht is voor het klimaat

————————————————————————————————————————————

Zoals eveneens voorspeld: afkoeling atmosfeer wordt nu officieel toegeschreven aan ‘opwarming’ van de aarde (zolang u er maar de schuld van kan worden gegeven, en vooral: zolang u het maar blijft geloven)

————————————————————————————————————————————

(13.15) – Een paar jaar geleden schreef ik in een artikel nog gekscherend dat als er geen verzet tegen de klimaatwaanzin zou komen, de globalistische machthebbers van onze planeet zelfs belasting zullen gaan heffen op ademhalen, dus het gegeven dat je überhaupt leeft en bestaat op deze planeet. En wat wil het geval, zo op de drempel van 2024? Wetenschappers beweren nu inderdaad dat ademhalen slecht is voor het klimaat, omdat het zogenaamd bijdraagt aan de (in realiteit niet bestaande) antropogene opwarming van de aarde. De volgende stap? Ik vermoed de invoering van een vergunningenstelsel om überhaupt zwanger te mogen worden (als dat straks tenminste nog mogelijk is na de zoveelste serie mRNA injecties). Zullen overheden met dit argument in handen het aantal ademhalers op deze planeet gaan beperken?

In een nieuwe studie, geleid door dr. Nicholas Cowan, een atmosferische natuurkundige aan het Britse Centrum voor Ecologie en Hydrologie in Edinburgh, wordt beweerd dat de gassen die mensen uitademen bijdragen aan de opwarming van de aarde. ‘Uitgeblazen menselijke adem kan de broeikasgassen methaan (CH4) en (di)stikstofoxide (N2O) bevatten, die beide een veel hoger opwarmingspotentieel bevatten dan koolstofdioxide (CO2).’

Volgens de studie, die werd verricht met 104 mensen die in een zakje moesten uitademen, treed dit op bij het consumeren van bepaalde soorten voeding wat een mens methaan (CH4) kan doen uitademen, en het inademen van stikstof wat N2O kan produceren. ‘De global warming potentie is dan niet langer neutraal. Menselijke adem heeft dan een netto opwarmingseffect op de atmosfeer… We dringen aan op voorzichtigheid bij het aannemen dat emissies van mensen verwaarloosbaar zijn.’

Wordt uw aanstaande CO2 budget een ‘emissie’ budget?

De gassen die we uitademen dragen overigens voor slechts 0,1% bij aan de (veronderstelde) opwarming. De researchers konden daarnaast geen directe link vinden tussen de uitgeademde gassen en het voedingspatroon. Teken aan de wand is de volgende opmerking in de Britse Daily Mail: ‘De experts benadrukken dat hun studie enkel naar broeikasgassen in adem heeft gekeken, en dus geen algehele schatting geeft van iemands emissie voetafdruk’ (schuingedrukt toegevoegd).

Dat er een CO2 ‘budget’ gaat komen wordt inmiddels openlijk aangekondigd door het World Economic Forum, samen met de WHO de werkelijke bestuurders van ons land. Zodra dit ‘budget’ over wat u mag ‘uitstoten’ eenmaal is ingevoerd, valt dus te verwachten dat uw ‘emissie afdruk’ stapsgewijs zal worden uitgebreid met andere gassen, die hetzij worden uitgeademd, hetzij ontstaan door ons ‘verbruik’ van om het even wat dan ook, hetzij op een andere wijze de atmosfeer in worden gestoten.

‘Klimaatbeweging wil dat wij allemaal stoppen met in leven zijn’

‘In het hart van de klimaatbeweging is de pathologische wens dat de rest van de mensheid – dus andere mensen – stoppen met in leven zijn,’ is een van de veelzeggende commentaren onder het Britse bericht. Een ander: ‘Simpele uitleg: de elitairen en ‘wetenschappers’ willen dat wij allemaal sterven.’ Een derde: ‘De klimaatalarmisten zijn een anti-humane doodscultus.’ (1)

Antihumane klimaattereurgroep Extinction Rebellion.

En dat klopt volgens mij allemaal, maar het nog grotere probleem is dat het gros van de mensen hen nog steeds geloven en macht blijven geven door vrijwel zonder protest en verzet aan al hun krankzinnige plannen en maatregelen mee te werken, en daarmee aan de ondergang van hun eigen vrijheid, welvaart en welzijn.

Deze fatale goedgelovigheid van nog veel teveel mensen doet mij al enige tijd denken aan de Star Trek – The Next Generation aflevering ‘Allegiance’ (1995), waarin de kapitein van het ruimteschip USS Enterprise door een buitenaards ras wordt vervangen door een perfect lijkende dubbelganger. Aanvankelijk heeft niemand iets in de gaten, maar als zijn bevelen steeds vaker het leven van iedereen aan boord in gevaar brengen, wordt er op het laatste moment ingegrepen om de vernietiging van het schip te voorkomen.

En als ik dan zo kijk wat onze huidige ‘demissionaire’ premier allemaal gedaan heeft en nog steeds doet – zoals het laten graven van grote gaten in onze duinen (met daarachter een drinkwaterwingebied) omdat dit onze kustverdediging zou ‘versterken’, dan denk ik soms in eenzelfde soort bizarre science fiction aflevering terecht te zijn gekomen. Alleen in dit geval is het helaas wél echt. Ook zie ik dat de ‘bemanning’ in ons geval níet op tijd gaat ingrijpen, al hoop ik dat ik me vergis.

Topgeoloog: ‘Zes van de zes ijstijden begonnen met veel meer CO2 in atmosfeer’

En zo kan het dus dat er al jaren niet wordt geluisterd naar het almaar groter wordende leger serieuze wetenschappers die de vloer aanvegen met het dagelijks gepropageerde klimaat- / CO2-opwarmingssprookje. Professor geologie Ian Plimer is er één van. In een video van 2 1/2 minuut maakt hij gehakt van het ‘global warming’ narratief. ‘Zes van de zes ijstijden begonnen toen we veel meer CO2 in de atmosfeer hadden dan nu. Dus hoe kan CO2 nu voor global warming zorgen?’

‘Ons wordt gevraagd te geloven dat sporen van een emissie van een sporengas in de atmosfeer (0,0038%) het hele planetaire systeem zal veranderen. En dit in tegestelling tot ALLES wat we van het verleden weten.’

(Video Geoloog prof Ian Plimer)

‘Het koelt af omdat het opwarmt’

Dat de planeet in werkelijkheid afkoelt als gevolg van de (in)activiteit van de zon is een feit waar ik al jaren over schrijf. Net als mijn verwachting dat deze afkoeling op zeker moment niet meer te ontkennen is, maar dan doodleuk eveneens aan CO2 / opwarming zal worden toegeschreven.

Ook dit is precies wat er nu gedaan wordt. De ooit zo prestigieuze Yale Universiteit (tegenwoordig zoals bijna alle universiteiten één groot ‘woke’ propagandanest) bericht nu over een nieuwe studie die ‘een paradox in het hart van onze klimaatverandering laat zien’, en dat is dat de atmosfeer afkoelt ’terwijl de luchtlaag vlak boven het aardoppervlak opwarmt.’

Dat laatste is overigens een regelrechte leugen, zoals onafhankelijke temperatuurstatistieken al jaren bewijzen. Opwarming is er deze hele eeuw al niet meer – grote delen koelen juist verder af, getuige ook de kou-, sneeuw- en ijsrecords van de laatste maanden.

De afkoeling van de atmosfeer heeft niets, maar dan ook helemaal niets met menselijke CO2 uitstoot te maken, maar – zoals ik al vaak heb geschreven – met het zwakker wordende magnetische veld als gevolg van de in gang gezette poolomkering. Dit veroorzaakt tevens de almaar grilliger wordende straalstroom en aanverwante extremere weersomstandigheden. Het afnemende veld kan in de komende jaren een verschuiving en zelfs omkering van de seizoenen veroorzaken, wat door de machthebbers natuurlijk zal worden aangegrepen voor nóg strengere (maar totaal onzinnige) klimaatmaatregelen.

‘Maar ik heb toch PVV gestemd?’

‘Maar ik heb toch PVV gestemd, en Wilders is toch tegen al die klimaatonzin?’ zullen sommigen van u wellicht tegenwerpen. Ja, in de oppositie en in de campagne was hij dat. Maar nu hij zelfs maar een béétje in beeld is om een kabinet te vormen, krabbelt hij alweer terug. Zo heeft hij geen steun gegeven aan de aanvraag van FVD leider Thierry Baudet voor een debat over VN-Agenda-2030 en The Great Reset van het WEF, de organisaties die juist het verwoestende klimaatbeleid dat Wilders zo fel leek te bekritiseren, aan ons land opleggen.

Kortom: in het Haagse parlement blijkt er inderdaad maar één echte oppositiepartij te zijn, want ook de BBB en zeker NSC-leider Pieter Omtzigt stemmen vaak, héél vaak gewoon mee met dezelfde maatregelen die ze naar hun kiezers toe bekritiseren. En laten we niet vergeten dat juist Geert Wilders in 2020 pleitbezorger was van een nog veel strengere militaire (!) lockdown.

Dat wordt dus nog wat zodra de volgende virushoax genaamd ‘witte longziekte‘ en/of ‘Covid-23’ in 2024 wordt aangegrepen om ons allemaal extreme vrijheidsbeperkende dwangmaatregelen op te leggen. Waarbij ongetwijfeld uw ademhaling wederom op een totaal niet werkende, maar wel verschrikkelijk schadelijke wijze zal moeten worden afgeknepen:

Xander

(1) 100percentFeDup.com

Zie ook o.a.:

12-12: Een jaar nadat honden ‘klimaatprobleem’ werden genoemd, duikt ineens een hondenkillervirus op
30-11: VN klimaatconferentie Dubai wil vleesconsumptie Westen beperken tot één hamburger per week
28-11: Oud-topman Siemens: ‘De Groene methode is voorbij’ – Grote bedrijven dreigen om te vallen door klimaatbeleid
22-11: Verbod op nieuwe e-auto’s nodig om grootschalige blackouts in Nederland te voorkomen
08-11: Aarde nu zeer kwetsbaar voor de zon: Rode aurora’s in het zuiden bewijs dat magnetische veld snel verzwak
23-10: 
Aardse atmosfeer, weer en klimaat steeds onstabieler nu poolomkering op de zon is begonnen
16-10: 
Windenergie sterft stille dood nu grondstoffen uitgeput en kosten onbetaalbaar zijn

2022:

30-10: Deze gebeurtenissen zullen aan de naderende kosmische ramp vooraf gaan

31-08: Poolomkering aanstaande: Rusland, China en Zuid Azië kwetsbaarst voor dodelijke kosmische straling
27-08: ‘
Galactic Current Sheet’ een feit: kosmische ramp in zonnestelsel is begonnen (/ Effecten van zonnestormen steeds duidelijker zichtbaar in toename van aantal ‘onverklaarbare’ branden en explosies”
16-08: 
Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
02-08: 
Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
31-07: Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst (/ In 2004 beloofden autoriteiten dat groene energie de burger slechts 1 euro per maand extra zou kosten, maar nu zijn miljoenen Europeanen in energie armoede beland )