Elon Musk: ‘Mensheid is in dit deel van de Melkweg de enige intelligentie’

(14.25) – Enkele jaren geleden baarde Elon Musk weer eens opzien toen hij zei te geloven dat wij inderdaad in een simulatie, een hologram, een ‘matrix’ leven. Gisteren vertelde hij een Italiaans publiek dat de mensheid ‘in dit deel van de Melkweg’ de enige intelligentie is. Hij vergeleek het menselijk ras met ‘een klein kaarsje in een enorme duisternis’.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni had een politieke bijeenkomst met Musk georganiseerd. De SpaceX / Tesla topman sprak daar opnieuw over zijn grote wens om mensen naar Mars te sturen en daar een kolonie op te bouwen.

Musk, die aliens bij eerdere gelegenheden gekscherend zijn ‘vrienden’ noemde, haalde de Italiaanse wetenschapper Enrico Fermi aan, wiens beroemde ‘Fermi Paradox’ de vraag stelt dat als buitenaards leven inderdaad zo waarschijnlijk is, zoals veel wetenschappers beweren, de mensheid daar nog steeds geen bewijs van heeft gevonden. ‘Een van de verklaringen – en wellicht degene die de meest juist lijkt te zijn – is dat bewustzijn extreem zeldzaam is,’ aldus Musk.

‘Mensen vragen mij vaak of ik meer weet over aliens en dergelijke. Het gekke is dat ik geen enkel bewijs van aliens heb gezien. Wij zijn hoogstwaarschijnlijk, althans in dit deel van de melkweg, de enige bewustzijn die bestaat,’ vervolgde hij. ‘Dus kun je het menselijke bewustzijn vergelijken met een klein kaarsje in een enorme duisternis. We moeten er alles aan doen ervoor te zorgen dat het kaarsje niet uitgaat.’

‘Lage geboortecijfers Westen omdraaien, en de ruimte in’

De enige manier waarop kan worden voorkomen dat het ‘kaarsje’ dooft is door de lage geboortecijfers in de Westerse wereld weer om te draaien, zo herhaalde hij een van zijn meest kenmerkende anti-establishment standpunten. Daarnaast moeten we erin slagen een ‘ruimte reizende beschaving’ te worden. En hoewel de tweede lancering van zijn Starship raket vorig maand opnieuw in een explosie eindigde, beschouwt de miljardair de test als de volgende succesvolle stap om ‘al het leven multiplanetair’ te maken.

SpaceX Starship

Het uiteindelijke doel van het Starship project is om mensen naar Mars te brengen. In de beginfase van het programma werd de raket dan ook de ‘Mars Colonial Transporter’ genoemd.

Op het 74e International Astronautrical Congress in oktober had Musk ook al eens gezegd dat ‘ik helaas nog geen bewijs van aliens heb gezien… Wij zijn de aliens.’ Daarmee bedoelde hij dat intelligent leven zoals dat van de mens uniek is.

WEF: Ontdekking aliens een van de grootste risico’s voor de mensheid

Het infame World Economic Forum van de marxistische globalist Klaus Schwab, dat dankzij de kabinetten Rutte ook in Nederland de totalitaire macht heeft gegrepen, schreef in het jaarlijkse risicorapport van 2013 dat de ontdekking van een ‘aarde achtige’ planeet met buitenaards leven één van de vijf grootste gevaren was die de mensheid tegemoet kon zien:

‘Het is steeds meer voorstelbaar dat wij het bestaan van buitenaards leven of andere planeten waar menselijk leven op kan bestaan zullen ontdekken.’ Deze ontdekking zal ‘verregaande gevolgen’ hebben en ‘veel aannames waar menselijke filosofieën en religies op zijn gebouwd, aanvechten.’

Een ander opmerkelijk gegeven in dat rapport was dat het bestaan van ‘chemtrails’ werd erkend. Nog altijd denken veel mensen dat het een ‘hoax’ is dat er allerlei chemische middelen in de lucht worden gesproeid, maar het WEF maakte zich zo’n 11 jaar geleden al ‘zorgen om de ongecontroleerde inzet van geo-engineering’ door middel van het sproeien van zeer kleine deeltjes in de lucht, zogenaamd om global warming tegen te gaan.

Bizar genoeg leek het WEF (ongetwijfeld onbedoeld) te wijzen op Bill Gates: ‘Het wereldwijde klimaat kan op deze wijze ‘gekaapt’ worden door een schurkenstaat, of zelfs een een steenrijk persoon, met onvoorspelbare kosten voor de landbouw, infrastructuur en wereldwijde stabiliteit.’

Het ‘wow’ signaal, de waarschuwing van een expert

Volgens sommigen beleefde de zoektocht naar aliens vorig jaar een doorbraak toen astronomen de mogelijke ster (/ planeet) waar in 1977 het beroemde ‘wow’ signaal vandaan kwam, op het spoor waren gekomen. Dit 72 seconden durende raadselachtige radiosignaal, dat nooit meer werd herhaald, zou mogelijk afkomstig zijn geweest van een buitenaardse beschaving. Het signaal werd herleid naar een naamloze ster op circa 1800 lichtjaar afstand van onze planeet.

Professor Astrobiologie Dirk Schulze-Makuch, auteur van 200 papers en 8 boeken over het ‘aliens’ onderwerp, waarschuwde in een artikel dat mensen over het algemeen niet goed reageren op ‘vreemden’. ‘Sommigen zouden aliens met open armen verwelkomen, en van hen verwachten dat ze onze problemen oplossen, van klimaatverandering tot kanker. Sommigen zouden hen zelfs als goden behandelen. Anderen zouden bang zijn dat de aliens de aarde overnemen, en wij aan hun genade worden overgeleverd.’

Eén van de grootste obstakels voor een vreedzame en succesvolle ontmoeting met buitenaardsen zouden de miljarden religieuzen zijn. Hoe gaan grote monotheïstische religies zoals het christendom, de islam en het Jodendom ermee om als blijkt dat de mensheid niet uniek is en God nog veel meer wezens in het heelal heeft geschapen? De meeste gelovigen van deze religies vinden dat ze een unieke positie hebben ten opzichte van de rest van de mensheid, laat staan ten opzichte van eventuele buitenaardsen.

Een buitenaardse ‘messias’?

Guy Consolmagno, de Jezuïtische hoofdastronoom van het Vaticaanse Observatorium (VATT) die werkzaam was voor de NASA en les gaf aan Harvard en het het MIT, zinspeelde al in 2005 op het bestaan van wat hij het ‘Jezus zaad’ noemde, de theorie dat de Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees, en gelijktijdig met Zijn optreden op Aarde verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht.

Destijds schreef ik in een lange artikelserie hoe het Vaticaan de wereld lijkt voor te bereiden op de komst van een ‘buitenaardse verlosser’, zogenaamd de beloofde ‘Messias’, maar dan afkomstig uit de ruimte. Kort voor zijn verdachte dood in 1999 maakte de katholieke theoloog en professor Malachi Martin bekend dat met de beide ‘LUCIFER’ telescopen op het VATT complex ‘iets’ dat in de ruimte ‘op ons afkomt’ in de gaten zou worden gehouden.

NASA HAARP/Bluebeam test

Deze veronderstelde ‘onthulling’ zou echter goed gebruikt kunnen worden om het aloude ‘Project Bluebeam‘ kracht bij te zetten. Het is nog steeds niet ondenkbaar dat er met behulp van de meest geavanceerde holografische 3D laserprojectoren en HAARP installaties een ‘fake’ openbaring en/of invasie van buitenaardsen in de lucht wordt geprojecteerd, compleet me UFO’s en ‘aliens’, en misschien zelfs wel met het beeld van een terugkerende Jezus Christus.

Waar komt het leven vandaan?

Maar ondanks het record aantal UFO waarnemingen in de laatste jaren – waarvan overigens 99,9% verklaarbaar is (of wellicht testen zijn met het ‘Bluebeam’ project?) – blijft het nog altijd speculeren of de mensheid ‘alleen’ is in (dit deel van) het universum, of dat er toch nog andere intelligente buitenaardse beschavingen bestaan.

De theorie dat het leven ergens in het heelal vanzelf is ontstaan en de meest simpele bouwstenen ervan door kosmische inslagen op aarde terecht zijn gekomen, waarna het leven steeds complexer is geworden, is niet alleen onbewezen maar ook nog eens extreem onwaarschijnlijk, en gaat tegen alle bestaande geobserveerde natuurwetten in.

Dit is de reden dat heel veel wetenschappers die niets moeten weten van een bovennatuurlijke verklaring (een scheppende Intelligentie, ‘God’), toch zijn geloven in een vorm van ‘Intelligent Design’, simpelweg omdat het volkomen ongeloofwaardig is dat een extreem complex wezen als de mens, met een genetische code waar supercomputers decennia lang hun ‘hoofd’ hebben over gebroken om deze te kraken, zich zomaar spontaan uit eencellige wezentjes heeft ontwikkeld. Daarnaast leven we ook nog eens in een zeer complex ecosysteem wat eveneens nog maar een klein beetje wordt begrepen.

De kans dat het louter ’toeval’ is dat zo’n complexe planeet met nog complexere levensvormen vanzelf is ontstaan, is dan ook kleiner dan het totaal aantal sterren en sterrenstelsels in het hele universum. En dat aantal is letterlijk ontelbaar. Dus al zou het leven tóch puur ’toeval’ zijn (wat ik zelf niet geloof, maar dat behoeft geen uitleg), dan kan worden aangenomen dat we inderdaad alleen zijn in het heelal.

En voor degenen die ervan overtuigd zijn dat we in een simulatie / matrix leven (en die kans is, gezien het almaar groter wordende aanwijzingen, zeer wel aanwezig): waar komen de bouwers van deze simulatie dan vandaan? Wie zijn dat? En als wij dat zelf zijn: waar komen wij dan vandaan? Met andere woorden: dezelfde existentiële vraag dringt zich ook dan weer op.

Xander

Zie ook o.a.:

2022:

18-07: 45 jaar na buitenaardse ‘wow!’ signaal zijn wetenschappers planeet van oorsprong op het spoor
24-06: Implanteerbare hersenchip die grens van het bovennatuurlijke doorbreekt klaar voor gebruik? (Wetenschappers maakten al 13 jaar geleden met elektronica onzichtbare wezens zoals ‘grey aliens’ zichtbaar – ‘Buitenaardse scenario bedacht als dekmantel voor duistere projecten’ )
13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren
07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

Archief:

2013:

11-03: Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte
05-03: De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie
04-02: Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies
28-01:
Close encounters met vreemde wezens
22-01:
Aliens zijn de historische demonen
14-01: Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen’
11-01: World Economic Forum: Ontdekking aliens groot risico in 2013
06-01: Astronomen verwachten in 2013 tweede Aarde te ontdekken
04-01: Jezus Christus een kind van buitenaardsen?
02-01: Exo-Vaticana: Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder