Eindelijk: Amerikaanse regering erkent enorme gevaar zonnevlam en bereidt zich voorzichtig voor

————————————————————————————————————————————-

Vergeet de CO2-opwarmingssprookjes van het KNMI: Overal worden kou- en sneeuwrecords gebroken, periode met Global Cooling en nieuwe mini-ijstijd ontegenzeggelijk begonnen – Tijd voor ontkrachting van nog een ander sprookje: ‘fossiele’ brandstoffen

————————————————————————————————————————————-

(15.40) – In een nieuw Amerikaans overheidsrapport wordt – weliswaar schoorvoetend – eindelijk het enorme gevaar erkend dat een krachtige zonnevlam een einde kan maken aan onze beschaving. Helaas wordt daar vooralsnog niet veel meer mee gedaan dan dat onderzocht gaat worden hoe de samenleving na het vernietigen van onze energievoorziening weer op poten kan worden gezet. Ondertussen is het solar-minimum nu daadwerkelijk begonnen. Vergeet dus onmiddellijk de opwarmingssprookjes die door nog steeds door het KNMI worden verkondigd, want over de hele wereld zijn er ontegenzeggelijke bewijzen dat we een periode van Global Cooling met op zijn minst een nieuwe mini-ijstijd zijn binnengegaan.

‘Extreme ruimteweersomstandigheden, inclusief zonnevlammen en CME’s (coronal mass ejections) – als de zon plasma en magnetische velden uitstoot – kunnen elektriciteit, communicatie, watervoorziening, gezondheidszorg, satellietoperaties en transport verstoren of uitschakelen,’ luidt de waarschuwing in het rapport van de National Science and Technology Council. ‘De VS moet in staat zijn om ruimteweersomstandigheden die een aanzienlijk risico voor de nationale veiligheid en de economie vormen, te voorspellen en zich erop voor te bereiden.’

Dit ‘Implementation Plan of the National Space Weather Strategy and Action Plan’ is dus eigenlijk niets meer dan een plan waarin wordt aangekondigd dat er plannen moeten komen voor een plan. (1) Het rapport is het resultaat van een dringende oproep in 2019 om actie te ondernemen tegen het gevaar van een verwoestende zonnevlam, een ‘kill-shot’ die onze samenleving permanent van onze energievoorziening zal beroven en daardoor volledig zal doen instorten. Eerdere schattingen gaan er vanuit dat in de ‘Eerste Wereld’ landen na een jaar nog slechts 10% van de bevolking in leven zal zijn.

Zonne minimum en Global Cooling een feit

De 11 jarige cyclus (poolomkering) van de zon beleeft over een periode van 300 jaar ‘Grand Maxima’ en ‘Grand Minima’. Het laatste ‘grand maximum’ piekte in 1958, waarna de zon langzaam maar gestaag rustiger werd. In 9300 jaar is het aantal zonnevlekken niet zó sterk afgenomen, wat een grote impact heeft op het weer.

Het laatste ‘grand minimum’ – het zogenaamde Maunder Minimum – duurde 70 jaar en vond plaats tussen 1645 en 1715. Ook toen daalde het aantal zonnevlekken scherp: in een periode van 28 jaar werden er minder dan 50 waargenomen. De zon werd ietsje minder helder, met onmiddellijk de ‘Kleine IJstijd’ als gevolg. Tussen 1300 en 1850 was het ronduit koud op onze planeet, waarna er eindelijk weer een milde opwarming volgde en de beschaving als gevolg daarvan weer tot bloei kwam.

Zelfs het model van econoom Martin Armstrongs al sinds de jaren ’80 uitermate accuraat gebleken A.I. laat zien dat de zon in 2020 in een Grand Minimum terecht kwam, dat zeker tot en met de jaren ’50 van deze eeuw zal duren. Het gevolg: een zwakker wordend magnetisch veld, het onregelmatig optreden van zonnevlekken, en minder UV straling. Hij houdt daarbij echter geen rekening met de in gang gezette poolomkering en het (vrijwel) wegvallen van het magnetische veld, wat de aarde en al het leven daarop extreem kwetsbaar maakt voor alle vormen van kosmische straling.

De afgelopen jaren werd iedere hete zomer, iedere storm, alsmede iedere ander iets heftiger weersverschijnsel waar 40 jaar geleden niemand van opkeek, op zeer misleidende wijze als ‘extreem’ betiteld en als een zogenaamd bewijs van door mensen veroorzaakte ‘klimaatverandering’ gepresenteerd. Grilliger wordend weer is onder meer het gevolg van de verstoring van de straalstroom, een van dé gevolgen en bewijzen van Global Cooling. Met CO2 heeft dit proces helemaal niets te maken.

Overal kou en sneeuw records, maar klimaatkerk wil van niets weten

Maar omdat de vele luchtballonnen van de klimaatreligie niet mogen worden doorgeprikt, wordt simpelweg genegeerd dat dit jaar over de hele wereld koude- en sneeuwrecords worden gebroken, zoal in (sub)tropisch Florida, waar het afgelopen week bijna vroor. In Thailand en Vietnam, normaal zeer warme landen, was het nog nooit zó koud; Noord Korea noteerde de laagste december temperaturen in decennia; in China zijn alle bestaande koude records gebroken en is er zelfs sneeuw in het zuiden van het land gevallen, wat zeldzaam is; in Guatemala werd het in 30 jaar niet zó koud. (2)

Antarctica koelt verder af waardoor de ijslaag gestaag aangroeit; in de Alpen kende men een ‘droomstart’ van het skiseizoen na ‘historisch’ genoemde sneeuwval (er viel zelfs tevéél sneeuw voor de wereldcup skiën in Zwitserland); in de Indiase stad Delhi werd het ongewoon koud, en er viel zelfs sneeuw in Saudi Arabië. Het koude Alaska zag het afgelopen jaar nog niet eerder zóveel sneeuw. In Oslo weigerden de elektrische bussen dienst vanwege de kou, en ook in Duitsland vielen om dezelfde reden grote aantallen e-auto’s stil op de autobahn. IJskoud werd het ook in heel Rusland, net als in Australië, dat record lage temperaturen kende.

Om puur ideologische en politieke redenen weigert de wereldwijde ‘groene’ klimaatkerk – waar behalve de gesubsidieerde ‘wetenschap’ en dito omgekochte massamedia bijna heel politiek Den Haag diepgelovig lid van is – ook maar enige aandacht aan al deze harde feiten te geven. Immers, dan zou blijken dat ze de mensheid tientallen jaren lang hebben bedrogen met hun CO2-Global Warming sprookje, dat enkel werd bedacht als voorwendsel om de hele planeet onder totalitaire marxistische controle te krijgen, en de wereldbevolking met miljarden mensen uit te dunnen door onze betaalbare energie-, brandstof- en voedselvoorziening af te breken, zonder dat iemand in de gaten zou krijgen dat dit kwaadaardige opzet is.

Nog een ander sprookje: ‘fossiele’ brandstoffen

Bovendien zou dan wel eens nóg een sprookje ontkracht kunnen worden, namelijk dat olie en gas ‘fossiele’ brandstoffen zijn (vandaar dat ik het woord ‘fossiel’ al jaren altijd tussen aanhalingstekens plaats). Die term werd enkel bedacht om de mensheid de valse indruk te geven dat deze brandstoffen ‘eindig’ zijn. Onafhankelijke Russische wetenschappers kwamen al tientallen jaren geleden tot de conclusie dat het regelrechte onzin is dat olie en gas werden gevormd door onder hoge druk samengeperste resten van prehistorische levensvormen.

In werkelijkheid worden olie en gas door en in de aarde zelf gevormd. Prof.dr.ing.Konstantin Meyl legde in onderstaande video uit hoe dat in zijn werk gaat. Tevens veegde hij de vloer aan met vrijwel alle ‘groene’ energiebronnen, en pleitte hij voor het hernieuwd inzetten op olie en gas. (Wel is hij tegen kernenergie, maar de redenen waarom vallen buiten de scope van dit artikel.)

De mensheid kan hoogstwaarschijnlijk nog minimaal (tien)duizenden jaren vooruit met alle voorraden, maar dat zou energie dermate goedkoop maken en de beschaving dermate doen opbloeien, dat de menshatende marxisten en klimaatfascisten aan de macht (VN/VS/EU/WEF/WHO/IMF etc.) hun controle over de planeet zouden verliezen, en hun grote visioen – een tot maximaal 1 miljard of een half miljard personen uitgedunde mensheid – in duigen zouden zien vallen.

Overdreven? Beslist niet; diverse Europese experts waarschuwen dat de ‘Net Zero’ doelstellingen van de VN (Agenda 2030), de EU en het WEF, dat dankzij de kabinetten Rutte ook de scepter over Nederland zwaait, 4 tot 6 miljard mensen zullen doen omkomen.

Huidig klimaatbeleid dient te worden stopgezet

Om onze beschaving weer een toekomst te geven dienen alle klimaatmaatregelen die zijn gericht op de zinloze, diametrale terugdringen van CO2 onmiddellijk te worden opgeheven en teruggedraaid, omdat deze in werkelijkheid de mensheid in een geplande diepe ellende en armoede zullen storten, met enorme aantallen slachtoffers als gevolg. Biomassacentrales zouden per ommegaande moeten worden gesloten, net als dat de verkoop van nieuwe e-auto’s – mede wegens extreme milieuschade – moet worden stopgezet. Windturbines op het land dienen allemaal te worden ontmanteld, en die op zee te worden uitgefaseerd.

In eigen land moeten gesloten gascentrales zo snel mogelijk weer worden geopend. De gaswinning in Groningen dient weer te worden hervat (waarbij de eventuele schade als gevolg van (lichte) aardschokken ruimhartig moet worden gecompenseerd. Beter nog is complete dorpen te verplaatsen, zoals in Duitsland al jaren gebeurt ten bate van de bruinkoolwinning.)

Dan hebben we het nog niet eens gehad over vrije ‘Tesla’ energietechnologieën, die een nog grotere bedreiging zouden vormen voor het huidige wereldwijde machtscomplex. Hoogste tijd dus voor een positieve, optimistische toekomstvisie voor de mensheid; er is meer dan energie zat, en er is ook méér dan genoeg ruimte. Want dat is nóg een leugen die ons is wijsgemaakt: dat we met teveel mensen zouden zijn.

Ruimte zat op deze planeet

Onze beschaving is vanuit de ruimte amper zichtbaar. Gigantische gebieden zijn met moderne technologieën vruchtbaar, ontginbaar en bewoonbaar te maken (denk aan de Sahara en Siberië). Zelfs met drie keer zoveel mensen als nu is de aarde nog steeds vrijwel leeg te noemen. De mensheid dient uit te dijen en niet in te krimpen; de beschaving moet met al zijn facetten – zoals energiegebruik en transport – juist gestimuleerd worden, en niet ingekrompen, zoals de koers van alle globalistische organisaties ons nu voorschrijft.

Ik geloof dat de drang naar leven en vrijheid het uiteindelijk zal winnen van de huidige drang naar dood en vernietiging van al het leven en alles dat een (menswaardig) leven mogelijk maakt. Het huidige klimaatbeleid en al zijn promotors in politiek, media en wetenschap zullen in toekomstige geschiedenisboekjes predicaten zoals ‘krankzinnig’, ‘misdadig’, ‘crimineel’, ‘antisociaal’, ‘psychotisch’, ‘misantropisch’ en ‘anti-humaan‘ opgeplakt krijgen. Maar hopelijk zorgen positieve krachten er alsnog voor dat de immense schade die de komende jaren door hun verwoestende ‘klimaatbeleid’ zal worden aangericht, tot het minimum kan worden beperkt.

Xander

(1) Suspicious0bservers
(2) Electroverse

Zie ook o.a.:

14-12: En daar is de volgende stap: Wetenschappers zeggen dat ademen slecht is voor het klimaat
12-12: Een jaar nadat honden ‘klimaatprobleem’ werden genoemd, duikt ineens een hondenkillervirus op
30-11: 
VN klimaatconferentie Dubai wil vleesconsumptie Westen beperken tot één hamburger per week
28-11: Oud-topmans Siemens: ‘De groene methode is voorbij’ – Grote bedrijven dreigen om te vallen door klimaatbeleid
22-11: Verbod op nieuwe e-auto’s nodig om grootschalige blackouts in Nederland te voorkomen
08-11: Aarde nu zeer kwetsbaar voor de zon: Rode aurora’s in het zuiden bewijs dat magnetische veld snel verzwak
30-10: 
Reformatie 2.0: Morgen grote demo in Duitsland voor terugkeer naar gezonde samenleving
23-10: Aardse atmosfeer, weer en klimaat steeds onstabieler nu poolomkering op de zon is begonnen
16-10: 
Windenergie sterft stille dood nu grondstoffen uitgeput en kosten onbetaalbaar zijn

2022:

30-10: Deze gebeurtenissen zullen aan de naderende kosmische ramp vooraf gaan
31-08: Poolomkering aanstaande: Rusland, China en Zuid Azië kwetsbaarst voor dodelijke kosmische straling
27-08: ‘
Galactic Current Sheet’ een feit: kosmische ramp in zonnestelsel is begonnen (/ Effecten van zonnestormen steeds duidelijker zichtbaar in toename van aantal ‘onverklaarbare’ branden en explosies”
16-08: 
Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
02-08: 
Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
31-07: Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst (/ In 2004 beloofden autoriteiten dat groene energie de burger slechts 1 euro per maand extra zou kosten, maar nu zijn miljoenen Europeanen in energie armoede beland )