Dreigende opstand in Katholieke Kerk? Priesters noemen de één-wereldreligie paus ‘Antichrist’

(15.25) – Het rommelt al jaren in de Katholieke Kerk, maar van een echte grootschalige opstand is het nog niet gekomen. Mogelijk dat daar nu verandering in komt nu paus Franciscus, die volgens conservatieve priesters en andere geestelijken ‘openlijk de oorlog verklaard heeft aan de Kerk’ en zelfs ‘antichrist’ wordt genoemd, een bisschop die zich verzet tegen zijn globalistische agenda uit zijn ambt heeft gezet. In 2012 en 2013 besteedden we in een groot aantal artikelen uitgebreid aandacht aan de aanstelling van Paus Franciscus, vooral in het licht van de 900 jaar oude ‘112 pausen’ profetie van St. Malachy, en van de profetie van uitgerekend Franciscus van Assissi, die voorspelde dat deze laatste paus tijdens de Apocalyps ‘vernietiging’ zal brengen.

Op 31 oktober publiceerde het Vaticaan een door de paus ondertekend document waarin ruimte werd geboden om ’trans’- en andere mensen die zich identificeren met het hele alfabet aan verzonnen ‘genders’, te dopen of toe te staan als pleegouders te functioneren. Voor de nodige katholieken bleek dit de spreekwoordelijke druppel te zijn. Voor anderen was het een bevestiging dat het Vaticaan niets meer met het oorspronkelijke christelijke geloof te maken heeft (als het dat ooit al heeft gehad), en de Katholieke Kerk definitief als ‘afgevallen’ kan worden beschouwd.

Marxistische wereldregering met éen-wereldreligie

Bisschop Strickland (Texas, VS) werd officieel zonder reden van opgaaf door de paus verwijderd, maar voor iedereen is het duidelijk dat dit werd gedaan omdat Strickland zich de afgelopen vijf à zes jaar krachtig verzette tegen de globalistische agenda van paus Franciscus, die inmiddels bijna openlijk streeft naar het opgaan van het katholieke geloof in een één-wereldreligie, en met dat proces al heel ver gevorderd is.

Franciscus werkt niet voor niets al jaren nauw samen met de VN, de WHO en het WEF, en steunt dan ook volop de klimaat- en LGBTQ agenda, alsmede de oprichting van een marxistische VN ‘wereldregering’ met daaraan gekoppeld een één-wereldreligie. In 2020 schreef hij zelfs in een encycliek (‘Fratelli Tutti’) dat alle landen macht moeten overdragen aan deze Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur. Hiervoor moet de VN in zijn ogen wel ‘echte tanden’ krijgen, zodat alle landen gedwongen kunnen worden om te gehoorzamen.

Klimaatdictatuur gesteund door alle ‘geloven’

Tijdens de recente Global Faith Leaders bijeenkomst in Abu Dhabi (6 en 7 november) stond officieel de jarenlang door het Vaticaan gepromootte ‘eenheid’ en ‘broederschap’ centraal, en werden de politieke leiders van de wereld door hooggeplaatste katholieke, protestantse, Joodse, islamitische, boeddhistische en hindoeïstische vertegenwoordigers opgeroepen om tijdens de COP28 klimaattop in december, die door de ‘groene koning’ Charles zal worden geopend, onmiddellijk harde besluiten te nemen om ‘het klimaat te redden’. Charles pleitte in 2021 al eens openlijk voor een ‘enorme militair-achtige campagne’ om de hele wereld te dwingen de ‘klimaatdoelen’ te halen.

Zoals bekend gaat het noch de spirituele, noch de wereldleiders om het klimaat en het weer, maar wordt de zogenaamde (door de echte wetenschap totaal ontkrachte) antropogene klimaatcrisis net als de Covid-19 p(l)andemie** enkel als voorwendsel aangevoerd om de wereld onder één autoriteit te verenigen, oftewel: een regelrechte dictatuur, een tirannie zelfs. En daar gaat Nederland (na het nodige voorbereidende werk door de kabinetten Rutte, die onze democratie en vrijheid hebben overgeleverd aan de EU, het WEF en de WHO) onder om het even welke nieuwe premier dan ook – Timmermans, Omtzigt of Yesilgöz – volop aan meewerken.

(** Zie o.a. mijn artikel van 4 oktober 2019: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur, dat als ondertitel ‘Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde‘ had. We weten inmiddels welke crisis dat in 2020 (en daarna) is geworden.)

‘Een paus die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en sterven’

Dat kardinaal Bergoglio zich na zijn verkiezing in 2013 uitgerekend naar Franciscus van Assisi vernoemde is meer dan opvallend. Niet alleen zocht de Italiaanse priester Franciscus al in zijn tijd toenadering tot de islam, maar tevens voorspelde hij kort voor zijn dood in 1226 dat er in de laatste fase van de eindtijd ‘een man als paus zal opstaan, die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en doen sterven… Sommige predikers zullen zwijgen over deze waarheid, anderen zullen deze met voeten treden en ontkennen… .want in die dagen zal Jezus Christus hen geen ware pastor sturen, maar een vernietiger.’

Tijdens de recente synode (over ‘synodaliteit’) werd de facto overeengekomen dat de basis katholieke doctrines veranderd moeten kunnen worden**, wat in de ogen van met name conservatieve gelovigen neerkomt op die ‘vernietiging’ van het oorspronkelijke geloof. ( **Dat is w.m.b. de hoogste tijd, maar niet op de wijze waarop dat nu gedaan wordt.)

De relatief bekende ‘rebelse’ priester Alexis Bugnolo startte daarom in oktober het Sutri Initiatief, met de bedoeling zoveel mogelijk gelovigen en geestelijken achter zich te krijgen en ‘deze ketterse’ paus Franciscus van de ‘heilige stoel’ af te krijgen. Bugnolo spreekt zelfs van een ‘openlijke burgeroorlog‘ in de katholieke kerk, en beschouwt Franciscus inmiddels letterlijk als ‘Antichrist’, waar hij bepaald niet de enige mee is.

En ook niet de eerste, wat in mei 2020 stuurde een aantal kardinalen en aartbisschoppen al eens de brandbrief ‘Veritas liberat vos’ aan het Vaticaan, waarin ze waarschuwden dat de corona p(l)andemie zal worden misbruikt voor in de invoering van een communistische planeconomie en een tirannieke wereldregering die vaccinaties verplicht zal gaan stellen.

Voormalig hoofd exorcisme: ‘Satanische infiltratie in Vaticaan’

Het Vaticaan wordt zowel binnen als buiten de kerk door velen als ‘satanisch’ gezien. De in 2016 overleden belangrijkste ‘exorcist’ van het Vaticaan, Gabriele Amorth, kwam in de jaren voor zijn dood regelmatig in het nieuws vanwege zijn ernstige beschuldigingen aan het adres van de Katholieke kerkleiders. In 2010 zei hij letterlijk dat ‘de duivel in het Vaticaan’ is, en dat de vele schandalen van seksueel misbruik en pedofilie daar het bewijs van waren. De hoofdexorcist sprak openlijk over ‘Satanische infiltratie’ in het Vaticaan en ‘kardinalen die niet in Jezus geloven, en bisschoppen die banden hebben met demonen.’

In zijn boek ‘Herinneringen van een Exorcist: Mijn levensgevecht tegen satan‘ (2010) schreef Amorth dat er in het Vaticaan machtige satanische sekten actief zijn, tot aan het hoge College van Kardinalen aan toe. Ook de toenmalige paus Benedictus XVI zou hiervan op de hoogte zijn geweest. Priesters zoals John O’Connor, Alfred Kunz en Malachi Martin, die dit aan de buitenwereld wilden onthullen, werden vermoord of stierven plotseling onder ‘verdachte’ omstandigheden.

Genoemde priesters ontdekten dat er tot in de hoogste kringen van het Vaticaan duivelaanbidders zijn die werken aan de uitvoering van het ‘Alta Vendetta’ plan om het pausdom over te nemen en de in Openbaring voorzegde Valse Profeet op het toneel te doen verschijnen, die de mensheid gaat dwingen de komende Antichrist (een systeem en mogelijk ook een persoon) te ‘aanbidden’ (lett. blindelings gehoorzamen), en die daar volgens de Bijbelse eindtijd profetieën in zal slagen.

Aartbisschop Vigano: Paus steunt oprichting rijk van de Antichrist

Aartbisschop Vigano is aan andere verklaarde tegenstander van de paus. Ook hij sprak zich de afgelopen jaren buitengewoon fel uit tegens diens steun aan de levensgevaarlijke Covid-19 injecties en de ‘Nieuwe Wereld Orde’ agenda (zie hyperlinks onderaan). In 2021 beschuldigde hij Franciscus ervan een globalistisch ‘anti-evangelie’ te brengen. Vigano wees regelmatig op het doodgezwegen, maar verifieerbare feit dat het Vaticaan al lang geleden van binnenuit is overgenomen door Vrijmetselaars (/ ‘Illuminati’).

In een katholieke profetie uit de 19e eeuw, volgens de overlevering gegeven door een veronderstelde ‘verschijning’ van Maria in La Salette, werd gewaarschuwd dat ‘Rome het geloof zal verliezen en de zetel van de Antichrist’ zal worden. Volgens de vermoorde priester Malachi Martin, een persoonlijke vriend van paus Paulus VI, vermelden de geheime archieven van het Vaticaan dat op 29 juni 1963 in de Rooms Katholieke Citadel in Rome een satanisch ritueel heeft plaatsgevonden waarin ‘de gevallen aartsengel Lucifer werd gekroond’ tot hoofd van de christelijke kerk*. (* Dat was hij vermoedelijk al van meet af aan, maar nu kreeg hij daar ‘eindelijk’ de erkenning voor… )

Volgens Vigano is de ‘La Salette’ profetie realiteit geworden en van toepassing op de huidige kerkleiders, met name op paus Franciscus. ‘We kunnen hier niet langer over zwijgen, want dat zou ons medeplichtigen maken van de vijanden van God en het menselijk ras,’ waarschuwde hij destijds (1). ‘Miljoenen getrouwen walgen van de talrijke schandalen van zijn voorgangers, van het verraad van hun missie, van de desertie van degenen die van het evangelie zouden moeten getuigen, in plaats van de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist te steunen.’

Xander

(1) Life Site News

Zie ook o.a.:

2022:
10-08: Christendom, islam, jodendom samengevoegd: Eerste gebouwen van één-wereldreligie bijna klaar

2021:
30-08: Italiaanse media speculeren opnieuw over aanstaand aftreden paus Franciscus
21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’ (‘Paus Franciscus predikt het anti-evangelie van de Nieuwe Wereld Orde)
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’ ( / De ‘Deep State’ en de ‘Deep Church’ werken volgens de aartsbisschop hand in hand aan oprichting antichristelijk wereldrijk)
10-01: 
Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen en Covid vaccin moet nemen

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
22-01:Paus Franciscus middelpunt van bizarre transhumane show in Hal van het Vaticaan

2019:
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
07-02: Eén-wereldreligie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

Archief oud.xandernieuws.punt.nl (ter referentie)

2015:
17-06: Nieuwe encycliek: Paus wil dat Westen welvaart opgeeft om klimaat te redden (/ Pauselijke encycliek gepresenteerd door radicale professor die vindt dat er 6 miljard mensen ‘teveel’ zijn)
17-04: ‘Vaticaan presenteert plan voor VN-wereldregering’

2013:
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde
12-06: De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld

22-03: Paus Franciscus: Moslims aanbidden de ware god
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen
13-03: 
Kardinaal Bergoglio gekozen tot laatste paus, Petrus Romanus
03-03: UFO’s boven het Vaticaan
19-02: 
De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
18-02: 
Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias

2012:
11-12: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering (VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie)
24-05: Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering van meisjes voor seksfeesten

27-04: De komst van de laatste paus ‘Petrus Romanus’ (Franciscus) (deel 16)
25-03: De komst van de laatste paus 
Petrus Romanus Oude stad Jeruzalem wordt Tweede Vaticaan (deel 12)

2010:
11-03: Pauselijke exorcist: De duivel is in het Vaticaan

2009:

04-03: ‘VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereld-religie’