Dit is de rode vaars die geslacht moet worden voor inwijding Derde Tempel

(12.15) – Op 17 september 2022 berichtten we dat er vijf perfecte rode vaarzen naar Israël waren overgebracht voor een mogelijke inwijdingsceremonie van een toekomstige Derde Tempel die door zowel Joodse groepen als een groot aantal christenen wordt verwacht. Eén van de koeien (foto) staat inmiddels in een speciaal onderzoekscentrum, waar rabbijnen uiteindelijk zullen moeten besluiten of het beest inderdaad puur is, dat wil zeggen dat er niet meer dan twee niet-rode haartjes op zijn lijf mogen worden gevonden. De as van een perfecte rode vaars wordt met speciaal gezuiverd water gemengd, waarmee de priesters moeten worden gezuiverd alvorens ze de Tempel mogen betreden. De vaars trekt nu al honderden bezoekers, en dat zouden er volgens sommigen zelfs miljoenen kunnen worden.

De inmiddels 26 maanden oude vaars bevindt zich nu in Shiloh (gelegen in de Benyamin regio in Samaria), waar ooit de Bijbelse tabernakel stond. Het is de bedoeling dat het dier gezelschap krijgt van twee andere vaarzen. Bezoekers zijn welkom, maar mogen (en kunnen) de dieren niet aanraken.

Het project wordt gesteund door de Israëlische regering, en dat is nieuw. Pas de vorige regering onder de co-premiers Yair Lapid en Naftali Bennett – die juist als gematigder als de huidige premier Benyamin Netanyahu golden – begon zich officieel achter organisaties zoals het Tempel Institute en Boneh Israël, die streven naar de bouw van een Derde Tempel, op te stellen. (Zie ook ons artikel van 16 oktober 2022: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel).

Voorheen achtten Israëlische regeringen openlijke steun aan dit streven als te risicovol, omdat alleen al het leggen van de eerste steen vermoedelijk een massale moslimaanval op Israël zal ontketenen vanwege de Al-Aqsa moskee en het Rotskoepelgebouw op het Tempelplein.

Is dit de 10e en laatste rode vaars ooit?

De rode vaars, of Parah Adumah, wordt voor het eerst in het Oud Testamentische boek Numeri (19:2) genoemd. Aäron kreeg hier de opdracht van God om ‘een perfecte rode, gave koe waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft’ te slachten, waarna de as van het dier moest worden gebruikt voor het reinigingsritueel van de priesters.

Perfecte rode vaarzen, die niet meer dan 2 niet-rode haartjes mogen hebben, zijn extreem zeldzaam. Ten tijde van de eerste twee Tempels zijn er slechts 9 van geboren. Omdat het Temple Institute er niet in slaagde er eentje in Israël te fokken, werd Boneh Israël, een organisatie die christenen onderwijst over Israël en hen in contact brengt met het ‘heilige land’, ingeschakeld.

Volgens de Joodse traditie zullen er in de hele menselijke geschiedenis slechts 10 perfecte rode vaarzen worden geboren. Aangezien er tijdens de eerste twee Tempels al 9 zijn geweest, zou de 10e dus wel eens de vaars van de foto kunnen zijn, of één van zijn vier ‘broertjes’. ‘De tiende rode vaars zal worden gerealiseerd door de koning, de Messias; dat hij spoedig moge worden onthuld,’ schreef rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides, of ‘Rambam’), de belangrijkste Joodse geleerde uit de middeleeuwen.

De paus, koning Charles, Trump, Obama, Putin… enzovoorts

Dat de plannen voor het herbouwen van de fysieke Tempel door zoveel gelovigen wordt toegejuicht, is terug te voeren op de – naar mijn overtuiging valse – leer van de zogenaamde ‘pre-trib’ of ‘mid-trib opname’, die beweert dat de ware gelovigen in de hemel worden opgenomen voordat de laatste (7 of 3,5 jarige) fase van de eindtijd (de zogenaamde ‘grote verdrukking’) op aarde losbarst. Daarna zou dan ‘de Antichrist’ zich openbaren, een wereldheerser die in de herbouwde Tempel zou plaatsnemen en zichzelf tot (een) god zou uitroepen.

In de loop van der tijd zijn al tal van bekende namen die ‘de Antichrist’ zouden zijn, de revue gepasseerd. Donald Trump en koning Charles III zijn de jongste kandidaten, en vóór hen Barack Obama (die volgens sommigen nog steeds een grote kanshebber is). Weer anderen denken dat het Vladimir Putin, een Europese leider, een Arabische prins of de paus is. Kortom: er wordt heel wat gespeculeerd, maar niemand weet het zeker, en dat komt vermoedelijk omdat zowel die tempel als die wereldheerser die daar in zou gaan plaatsnemen er niet gaan komen.

Immers, nergens in de Bijbel komt een ‘de Antichrist’ voor. De term wordt slechts 7 keer gebruikt (waarvan NUL keer in het Apocalyptische boek Openbaring, en dat terwijl dit – op Jezus Christus na – de belangrijkste persoon van de eindtijd zou zijn), en dan uitsluitend in algemene zin, dus iedereen ‘die de Vader en de Zoon ontkent’. Deze fictieve ‘Antichrist’ is dan ook aantoonbaar bedacht door twee Jezuïeten*, die in opdracht van het Vaticaan iets moesten bedenken om de Reformatie, waarin het Vaticaan en met name de paus als ‘Antichrist’ werd aangewezen, te laten ontsporen.

(* Van dezelfde orde als de huidige paus, en dat zal geen toeval zijn.)

De echte Tempel is geestelijk, maar er kan een valse fysieke tempel komen

Een door mensen herbouwde Joodse Tempel is nooit de bedoeling geweest van God, noch van Jezus Christus, die – net als de profeet Daniël – juist voorzegde dat er tot het finale einde geen steen op de andere zou blijven staan. Na Jezus’ hemelvaart wordt in het hele Nieuwe Testament met de term ‘Tempel Gods’ overduidelijk een geestelijke tempel bedoeld, de wereldwijde verzameling van gelovigen. God woont immers ‘niet in tempels met handen gemaakt’ (Hand.17:24). ‘.. de tempel Gods, dat zij gij,’ (1 Kor.3:17); ‘Wij toch zijn de tempel van de levende God’ (2 Kor.6:16).

De Bijbeltekst waaruit zou blijken dat er een letterlijke tempel met ‘Antichrist’ komt, is het zoveelste slachtoffer van een typisch staaltje ‘plat’ en onkundig Westerse denken, zonder oog voor of kennis te hebben van de context en grondtekst: ‘Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.’ (2 Tess.2:3-4).

De apostel Paulus voorzegt in deze brief géén herbouwde tempel, maar dat Jezus pas terugkeert nadat er eerst een grote afval van het geloof heeft plaatsgevonden. Die afval veroorzaakt dat ‘de wetteloze mens’ (in algemene zin, als in ‘de mens zal niet leven van brood alleen’) de kerken zal overnemen en zijn eigen wetten en regels maakt (zich dus als God opstelt), en zich zelfs lijkt te bewijzen met ’tekenen en wonderen’. Pas op het moment dat dit proces voltooid is, de ware gelovigen zich vrijwel enkel nog buiten de kerk bevinden en zelfs zullen worden vervolgd door het valse christendom, zal Jezus ingrijpen en deze nepgelovigen ontmaskeren (vertaald met ‘openbaren’) en ‘doden door de adem zijns monds’ (= door Zijn Geest)(vs.8).

Er bestaat overigens wel degelijk een serieuze mogelijkheid dat de globalistische elite, waar ook het Vaticaan (dat al tientallen jaren aast op de zeggenschap over Jeruzalem) toe behoort, opzettelijk dit valse scenario zullen proberen uit te spelen en zo de hele ‘eindtijd’ in scene zullen zetten – inclusief de bouw van een Derde Tempel, en inclusief een ‘Antichrist’ wereldheerser, die wellicht naar voren treed na een vooropgezet ‘Armageddon’, een aanstaande Derde Wereldoorlog tussen Israël en de islamitische wereld en gelijktijdig tussen het Westen en Rusland/China.

Een valse, holografische wederkomst?

Zeker gezien de huidige Gaza oorlog en de 9/11-achtige trigger daarvan lijkt de koers van Israël erop te wijzen dat de Joodse staat enkel als een soort vazalstaat van de Vrijmetselarij wordt gebruikt om opzettelijk dat valse eindtijd scenario ten tonele te brengen, wat de gelovigen van alle grote religies ervan moet overtuigen dat ‘Armageddon’ en de ‘Apocalyps’ aan het plaatsvinden zijn, en het ‘1000 jarige Vrederijk’ aanstaande is.

Het aloude ‘Project Bluebeam’ zou dan alsnog kunnen worden uitgevoerd. Met behulp van HAARP technologie en holografische lasers, die inmiddels beelden kunnen projecteren die niet meer van echt te onderscheiden zijn, kan een valse, ‘uit de hemel’ neerdalende ‘verlosser’ aan de mensheid worden gepresenteerd, alsof de profetieën inderdaad in vervulling gaan. Een alternatief scenario is dat de mensheid óf wordt belaagd, óf wordt ‘gered’ door een (eveneens voornamelijk holografische) buitenaardse ‘UFO’ vloot. Het Pentagon ziet trouwens toch al opvallend veel UFO verschijningen boven Israël.

Het Vaticaan bouwde naast zijn VATT observatorium op Mount Graham (bij Tucson, Arizona) zelfs speciale telescopen (genaamd Lucifer-1 en Lucifer-2) om de komst van een ‘buitenaardse messias’ uit de ruimte te kunnen detecteren. Begin 2013 berichtten we hier uitgebreid over in een hele serie artikelen, die de centrale rol die het Vaticaan speelt bij de komst van het in de Bijbel voorzegde anti-christelijke ‘rijk van het Beest’ behandelden.

‘Daarentegen is diens komst* (*= van de wetteloze mens) naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen… en daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben…’ (vs.9-11). Zal die dwaling een geprojecteerde ‘wederkomst’ na een in scene gezette eindtijd zijn, misschien zelfs wel inclusief een valse ‘opname’? Ik vermoed dat we binnen nu en een jaar of 10, 15 het antwoord zullen weten.

Xander

Zie ook o.a.:

14-11: Dreigende opstand in Katholieke Kerk? Priesters noemen de één-wereldreligie paus ‘Antichrist’

2022:

16-10: Israël bouwt nieuwe luchthaven temrinal en ondergrondse HSL naar Klaagmuur voor bezoekers toekomstige Derde Tempel
18-09: Vijf perfecte rode vaarzen arriveren in Israël voor mogelijke Tempel ceremonie 2023
03-08: Israël voorop met invoeren systeem van het Beest, beperkt cash betalingen tot slechts 1660 euro (/ WEF versnelt ‘Het Beest’ agenda naar 2025 – Uw lichaam wordt gekoppeld aan vaxpas, bankrekening en digitale ID(/ 666 (Chi-Xi-Stigma) zal door ‘de Kerk’ worden ondersteund )
26-07: Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël
13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren
07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’ ( / Pentagon onderzocht contact maken met bijna 5000 buitenaardse beschavingen – Flashback: Vaticaan bouwde speciale telescoop voor komst ‘buitenaardse messias’ – ‘We leven zonder het te beseffen met vele buitenaardse levensvormen’)

04-04: (/ Wordt er bewust een grote oorlog in het Midden Oosten ontketend om de bouw van de Derde Tempel in Jeruzalem mogelijk te maken?)

2020:

16-12: ‘Vaticaan bereidt wereld met bizarre kerststal voor op komst buitenaardse verlossers’

Archief (ter referentie):

2013:

17-05: Kardinaal: Paus Franciscus gekozen na bovennatuurlijke tekenen (Oud-topadvocaat Jezuïtische Orde VS bevestigt dat het Vaticaan informatie over UFO’s achterhoudt)

11-03: Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte
05-03: De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie
03-03: UFO’s boven het Vaticaan
25-02: Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen
19-02:: De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
18-02: Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias
04-02: Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies
28-01: Close encounters met vreemde wezens
22-01: Aliens zijn de historische demonen
17-01: De dagen van Noach zijn teruggekeerd
14-01:: Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen’
04-01: Jezus Christus een kind van buitenaardsen?
02-01: Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder