Deze gebeurtenissen zullen aan de naderende kosmische ramp vooraf gaan

Als vliegtuigen ineens bij bosjes uit de lucht vallen is het tijd om u schrap te zetten voor de aanstaande poolomkering.

—————————————————————————————————————————————–

De ozonlaag wordt aantoonbaar vernietigd door de in gang gezette magnetische poolomkering – Nog een teken: het rommelt onder supervulkanen zoals de Campi Flegrei bij Napels

—————————————————————————————————————————————–

Er zijn nogal wat mensen die zich afvragen wat de eerste gebeurtenissen zijn van de aanstormende kosmische ramp die wordt veroorzaakt door de almaar krachtiger wordende ‘galactic current sheet’ in combinatie met het snel afnemende magnetische veld van de aarde. Eén van de eerste signalen waar u op moet letten zijn herhaaldelijke massale fouten in navigatie (GPS) systemen. Dan hebben we het niet over een afwijking van enkele tientallen of honderden meters, maar vele kilometers. En als uw telefoon ineens aangeeft dat u ergens in Frankrijk zit, of midden in de Noordzee, en iedereen kampt met dezelfde problemen, dan weet u dat het magnetische veld van de aarde pijlsnel aan het veranderen is en een poolomkering aanstaande is, met alle heftige gevolgen van dien.

Tweede signaal: al het vliegverkeer wordt stopgezet. Daar zal hoogstwaarschijnlijk een belachelijke reden voor worden gegeven, zoals klimaatverandering. Het is ook goed mogelijk dat er over de hele wereld zomaar ineens vliegtuigen uit de lucht beginnen te vallen. Ook dit zal een krachtige indicatie zijn dat er grote veranderingen gaande zijn in het magnetische veld van onze planeet.

Zodra er een X-20 klasse zonnevlam direct op de aarde afstormt – dus een ‘schot in de roos’, en niet zomaar een schampschot -, of drie of vier kleinere X-10 uitbarstingen, dan wordt het de hoogste tijd om stante pede uw persoonlijke ‘rampenplan’ te activeren – althans, indien u de legio waarschuwingen serieus heeft genomen en u zich samen met uw geliefden heeft voorbereid op wat ergens in de komende circa 20 jaar – maar mogelijk véél eerder – onvermijdelijk komen gaat.

Het rommelt onder supervulkanen

De steeds dieper doordringende kosmische straling kan een supervulkaan zoals de Campi Flegrei bij de Italiaanse stad Napels, Yellowstone in de VS, of de Taupo in Nieuw Zeeland tot uitbarsting doen komen, wat de definitieve ontwrichtende destabilisatie van de aardkorst en de atmosfeer zal inluiden.

De Campi Flegrei barstte voor het eerst zo’n 200.000 jaar geleden uit en veroorzaakte een vulkanische winter. De laatste kleinere eruptie werd in 1538 genoteerd. Sinds de jaren ’50 is het opnieuw aan het rommelen, en is de bodem vlakbij de kustplaats Pozzuoli 3 meter omhoog gekomen. Dit komt overeen met de nauwkeurige interne ‘klok’ van de Campi Flegrei: iedere 412 jaar wordt het magmatische systeem geheractiveerd. Seismologen vrezen dan ook al jaren een aanstaande plotselinge verwoestende uitbarsting.

De eruptie van de Taupo zo’n 22.600 jaar geleden was een van de krachtigste vulkaanuitbarstingen ooit, waarbij ruim 1100 km3 lava en as werd uitgestoten. Vulkanologen denken dan ook dat de volgende uitbarsting het einde van de wereld kan betekenen. Ook hier is de bodem de afgelopen jaren aan het stijgen – weliswaar met slechts 16 centimeter, maar het geeft wel aan dat het magma steeds verder omhoog aan het komen is.

De Yellowstone supervulkaan in Wyoming (VS) is de grootste en gevaarlijkste ter wereld. Geologen denken dat de derde en laatste uitbarsting zo’n 640.000 jaar geleden grote delen van de aarde verwoestte. De autoriteiten beweren weliswaar dat het toegenomen aantal bevingen onschuldig is en een nieuwe eruptie, die het zonlicht zal verduisteren en een mini ijstijd zal veroorzaken waardoor volgens experts zo’n 5 miljard mensen zullen omkomen, nog duizenden jaren op zich zal laten wachten, maar lang niet iedereen is daar gerust op. Yellowstone kan namelijk plotsklaps geactiveerd worden door een krachtige aardbeving rond de San Andreasbreuk aan de westkust van de VS. Volgens Caltech seismoloog dr. Allen Husker is deze ‘big one’ explosie zelfs al lang over tijd.

Vernietiging ozonlaag

Samengevat: extreme zonne-, vulkaan- en/of magnetische activiteit zal HET signaal zijn dat we het ‘point of no return’ zijn gepasseerd, en de cataclysmische rampen op het punt van losbarsten staan.

Sinds begin vorig jaar hebben we diverse overtuigende aanwijzingen besproken van de gevolgen van de in gang gezette magnetische poolomkering en het in snel tempo zwakker wordende beschermende magnetische veld van onze planeet. Eén van die niet meer te ontkennen aanwijzingen is de op sommige plaatsen zorgwekkende afname van de kwetsbare ozonlaag.

Die afname wordt veroorzaakt door het zwakker wordende magnetisch veld. Hierdoor kunnen zonnedeeltjes dieper de atmosfeer binnendringen. Deze zonnedeeltjes, die het bekende prachtige noorderlicht veroorzaken, breken de ozonlaag in versneld tempo af (zie o.a. ‘An Aurora Blasted A 250-mile Hole in the Ozone Layer‘(23-10), en ‘Researchers use aurora to reveal changes to ozone layer caused by charged particles in space‘ (Nagoya University)).

Het verlies aan ozon wordt in de media doorgaans toegedicht aan vervuiling, maar die neemt nu juist al jaren af, terwijl de ozonlaag het tegenovergestelde effect laat zien, vooral boven de tropen (zie o.a. de studie ‘Observation of Large and All-Season Ozone losses over the Tropics‘) en de polen (zie: ‘Substantial Antarctic Ozone Hole in 2021‘ (NASA Earth Observatory)).

De steeds dunner wordende ozonlaag zal in de nabije toekomst enorme problemen veroorzaken. In de baanbrekende studie ‘Risks for Life on Habitable Planets from Superflares of Their Host Stars‘ (The Astrophysical Journal, 2017) werd aangetoond dat krachtige zonne uitbarstingen inderdaad de ozonlaag vernietigen, en de temperatuur op onze planeet binnen enkele uren met vele graden kunnen doen stijgen. De veronderstelde, zeer milde ‘Global Warming’, wat nog altijd valselijk wordt aangegrepen voor tal van even kostbare als zinloze klimaatmaatregelen, wordt daarbij in een fractie van de tijd compleet betekenisloos gemaakt.

Dan is er nog de door ons vaker aangehaalde studie ‘The Role of Geomagnetic Field Intensity in Late Quaternary Evolution of Humans and Large Mammals‘, in 2019 gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Reviews of Geophysics, waarin ondubbelzinnig het verband werd aangetoond tussen het afnemende magnetische veld, het verzwakken van de ozonlaag, en het verdwijnen van complete soorten en levensvormen doordat schadelijke zonne- en kosmische deeltjes het aardoppervlak kunnen bereiken, met niet alleen klimaatverandering, maar ook massale onomkeerbare gezondheidsschade als gevolg.

Misdadig dat publiek nog steeds onwetend wordt gehouden

Het is niet minder dan misdadig dat deze processen en toekomstige gebeurtenissen nog steeds verborgen worden gehouden voor het grote en nog immer naïeve publiek, dat zich stelselmatig laat misleiden met onzinbeweringen en gemanipuleerde fake studies over klimaatverandering als gevolg van menselijke handelen (zoals CO2 uitstoot). Vooral omdat de zeer ingrijpende gevolgen al op korte termijn door iedereen zullen worden gevoeld.

We herhalen nogmaals dat het magnetische veld sinds begin deze eeuw met minimaal 5% per decennium afneemt, maar vermoedelijk al veel meer. Deze afname zal op den duur nog eens 100 keer sneller verlopen dan nu (zie: ‘Rapid geomagnetic Changes inferred from Earth observations and numerical simulations‘ (Nature, 2020)). Zodra de volgende versnelling een feit is hebben we vermoedelijk nog maar enkele weken tot hooguit enige maanden voordat de grote poolomkering een feit is.

Iedereen krijg te maken met deze belangrijkste natuurlijk gebeurtenis ooit

Iedere 12.000 tot 13.000 jaar wordt de aarde getroffen door zo’n cyclische, cataclysmische periode met extreme verschijnselen en dramatische planetaire gebeurtenissen. In de afgelopen ca. 100.000 jaar verloren sommige soorten daarbij 10% van hun populatie; anderen wel 80% tot 90%. Met name grotere diersoorten werden zelfs compleet uitgeroeid.

In de fysieke, zichtbare wereld is dit met afstand de allerbelangrijkste natuurlijke ontwikkeling ooit. Een eerdere, alles vernietigende Derde Wereld(kern)oorlog daargelaten zal ieder mens op aarde, iedere persoon die dit artikel leest, er onverbiddelijk mee te maken krijgen. Er komt een dag dat de mainstream media dit niet langer zullen kunnen negeren, bijvoorbeeld zodra er – zoals we eerder schreven – vliegtuigen uit de lucht beginnen te vallen, of onze GPS systemen op hol slaan. Maar zodra de mensheid dan eindelijk wakker wordt, zal het te laat zijn om grote aantallen van ons hier nog tegen te beschermen.

De enige ontsnapping hieraan is niet het bouwen van ruimteschepen of ondergrondse bunkers, maar is gelegen op het vlak van bewustzijn en spiritualiteit, waar we met name dit jaar tal van artikelen over hebben geschreven. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat zelfs de meest technisch denkende scepticus hier serieus over zal gaan nadenken zodra de eerste echt ingrijpende en beangstigende gevolgen van het komende hoogtepunt van de galactic current sheet, het afnemende magnetische veld en de poolomkering pijnlijk om ons heen zichtbaar worden.Xander


(1)  Suspicious0bservers

Zie ook o.a.:
31-08: Poolomkering aanstaande: Rusland, China en Zuid Azië kwetsbaarst voor dodelijke kosmische straling
27-08: ‘Galactic Current Sheet’ een feit: kosmische ramp in zonnestelsel is begonnen (/ Effecten van zonnestormen steeds duidelijker zichtbaar in toename van aantal ‘onverklaarbare’ branden en explosies”
16-08: Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
02-08: Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
17-07: Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren
11-07: Ongekend langdurige scheur in magnetische veld aarde; zon steeds feller door ruimtestof; record gat in ozonlaag
24-06: Ook gevestigde tech site Wired waarschuwt nu voor ‘einde van de wereld door zonne uitbarsting’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld aarde?
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar 
12-04: Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering
28-03: Space Weather studie: Electriciteitsnet niet bestand tegen volgende Solar Superstorm
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023