‘Deep State verraders Obama, Hillary, Comey en Mueller worden binnenkort gearresteerd’

‘Trump gaat tijdelijke staat-van-beleg uitroepen om Deep State te kunnen ontmantelen’ – Democraten schakelen twee ‘Never Trump’ activisten in die met misbruik beschuldigingen benoeming Kavanaugh tot hooggerechtshof proberen te stoppen –
Belanden Obama, Comey en Mueller vanwege hoogverraad binnenkort achter de tralies? (Afbeelding: Getty Images (6)).

—————————————————————————————————————————————

Een van Amerika’s grootste alternatieve nieuwssites, Natural News, schrijft op basis van officiële documenten dat president Trump de arrestatie van een aantal topleden van de ‘Deep State’ schaduwregering voorbereidt. Onder hen zouden zich oud president Barack Obama, James Comey en Robert Mueller bevinden, en mogelijk ook Hillary Clinton. Zij staan onder verdenking van hoogverraad vanwege hun illegale acties om een zittende, democratisch gekozen president en zijn regering te ondermijnen, en zullen daarom na hun arrestatie voor een militair tribunaal moeten verschijnen.

De benoeming van Brett Kavanaugh is cruciaal voor het verkrijgen van instemming van het Hooggerechtshof, reden waarom de Democraten er alles aan doen om hem terzijde te schuiven, inclusief het op het laatste moment inschakelen van vrouwen, beide bewezen ‘Never Trump’ activisten, die de conservatieve rechter beschuldigen van seksueel misbruik en wangedrag dat tientallen jaren geleden zou hebben plaatsgevonden. (3)(4)(5)

‘Pentagon achter Trump’

Volgens Natural News voorman Mike Adams staat ook het Pentagon achter Trump, die op 20 december 2017 de nationale noodtoestand uitriep om de Deep State te kunnen aanpakken. ‘Trump heeft besloten om de anti-Amerikaanse Deep State, die al jaren bezig is dit land en onze nationale soevereiniteit te verwoesten, totaal te vernietigen,’ schrijft Adams. ‘Dit zal zijn nalatenschap worden. Mogelijk stelt hij zich in 2020 niet eens beschikbaar voor herverkiezing, omdat zijn hele plan is om deze verraders te arresteren en de ‘rule of law’ in Amerika te herstellen.’

Tijdelijke staat-van-beleg

Om dit te realiseren zal Trump tijdelijk de staat-van-beleg moeten uitroepen. ‘En hij zal de steun van het volk nodig hebben om in het hele land de orde en beschaving te bewaren zodra de arrestaties plaatsvinden. Wel moeten we massaal geweld en chaos door links verwachten, precies volgens (Saul Alinsky’s boek) ‘Regels voor Radicalen’, een blauwdruk voor communistische opstanden en staatsgrepen.’

Executive orders die Trump kan gebruiken om Deep State aan te vallen

Adams haalt enkele officiële documenten aan om zijn boude beweringen te bewijzen. Op 20 december 2017 vaardigde Trump executive order 13838 uit, bedoeld om de bezittingen van personen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie te kunnen bevriezen, en deze personen tot ‘bedreigingen voor de nationale veiligheid’ te verklaren. In dit document worden de misdaden van Hillary Clinton, Barack Obama, James Comey en Robert Mueller specifiek omschreven, zoals het Uranium One schandaal rond de Clintons, en Obama’s multi-miljarden witwasschandaal waarmee Iran in staat werd gesteld om door te gaan met de ontwikkeling van kernwapens.

Op 6 juli 2012 kwam president Obama met executive order 13618, waarmee hij zichzelf absolute controle over de Amerikaanse media gaf, inclusief de grote social media en nieuwszenders. Trump kan dezelfde uitvoerende verordening gebruiken om ook de grotendeels door de Deep State gecontroleerde massamedia aan te pakken.

Executive Order 13825 volgde op 1 maart 2018. Daarmee kreeg de regering het recht om ‘deep state’ verraad en samenzwering tegen de VS te vervolgen, en de daders voor een militair tribunaal te slepen. Zo kan de corrupte gerechtelijke macht, die net als in West Europa van binnenuit is geïnfiltreerd en overgenomen door extreemlinkse krachten, worden overgeslagen. (Recente voorbeeld van deze corruptie in eigen land is de ongewoon lichte straf voor een Afghaanse migrant die een licht verstandelijk beperkt 18 jarig meisje had verkracht, omdat de rechter zijn uitzetting wilde voorkomen (2)).

‘Comey en Brennan communisten, Obama radicale moslim’

Mike Adams wijst er nog eens op dat James Comey in het verleden openlijk een communistische activist was, en John Brennan dat feitelijk altijd is gebleven. ‘En Barack Obama was een radicale moslim die Amerika verafschuwde, en er iedere dag op diverse schandelijke manieren aan werkte om ons land te ondermijnen, inclusief het clandestien aan Iran verstrekken van Amerikaanse militaire encryptie technologie.’

‘Obama gaf persoonlijk toestemming voor het illegale ‘spygate’ schandaal, het bespioneren van Trumps campagne officials. Ook liet hij China de persoonlijke dossiers van 21 miljoen Amerikaanse militairen hacken, waarmee hij feitelijk de hele database van het Pentagon aan communistisch China overhandigde.’

Jarenlange samenzwering voor globalistische wereldregering

‘Hillary Clinton, Barack Obama, John Brennan, Andrew McCabe, Loretta Lynch, Peter Strzok en een lange lijst andere verraders zweren al jarenlang samen om Amerika van binnenuit te vernietigen en te vervangen door een communistisch regime dat wordt bestuurd door autoritaire globalisten. Tech giganten zoals Apple, Google en Facebook werken allemaal mee aan dit plan. Daarom werken alle drie nauw samen met China om een techno-tiranniek systeem over de wereld uit te rollen waarmee iedere wereldburger een machteloze en gehoorzame slaaf van een globalistische ‘Eén Wereld Regering’ moet worden gemaakt.’

Om deze dictatoriale staatsgreep te stoppen heeft Trump een begin gemaakt met het vrijgegeven van ‘Deep State’ documenten waaruit dit massale verraad van de gevestigde orde blijkt. De FBI en Justitie proberen dit nu met alle macht te voorkomen, omdat veel medewerkers anders worden blootgesteld en vervolgens kunnen worden gearresteerd.

Overname social media

Trump zou ook van plan zijn om Google, Facebook, CNN, de Washington Post en de New York Times op basis van Obama’s executive order 13618 over te nemen, omdat ze door het verspreiden van verraderlijke propaganda en leugens en gecoördineerde verkiezingsfraude actief met de Democraten hebben meegewerkt aan een politieke coup tegen de democratisch gekozen president en regering van de VS.

Verraders zullen proberen te vluchten

Zodra dit gebeurt zal de militaire politie in het hele land duizenden Deep State verraders arresteren. Hieronder bevinden zich honderden medewerkers van de FBI en diverse ministeries, als ook corrupte federale rechters. Adams: ‘Veel verraders zullen natuurlijk proberen het land uit te vluchten (wij vermoeden naar het dan nog steeds door de linkse globalisten gecontroleerde Europa, waar ze ongetwijfeld met open armen ontvangen zullen worden), maar ze zullen moeten worden opgespoord en net als voormalige Nazi oorlogsmisdadigers voor het gerecht worden gebracht.’

‘Trump stelt zich vrijwillig niet herkiesbaar’

Om het Amerikaanse volk ervan te verzekeren dat de staat-van-beleg slechts tijdelijk is en er geen permanente militaire dictatuur komt, zou Trump na dit alles van plan zijn om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen, zodat het volk een nieuwe president kan kiezen. Tot die tijd wordt de FBI compleet ontmanteld en vanaf de grond opnieuw opgebouwd.

Wie wint?

Of het lukt het de Deep State om Trump voortijdig uit te schakelen, mogelijk door een aanslag op zijn leven, of door het veroorzaken van een megacrisis in de VS, een false flag aanslag met massavernietigingswapens, of misschien wel een grote (wereld)oorlog? De strijd achter de schermen stevent hoe dan ook op een climax af.

Xander

(1) Natural News via Infowars
(2) Telegraaf
(3) Infowars
(4) Zero Hedge
(5) Zero Hedge
(6) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)