Controversiële aflevering van door miljoenen bekeken serie ‘The Chosen’ over het leven van Jezus

————————————————————————————————————————————–

De hamvraag van iedere gelovige: ‘Waarom staat God toe dat…?’

————————————————————————————————————————————–

(22.30) – The Chosen, een gratis online te bekijken serie over het leven van Jezus Christus, is in de VS in het vierde seizoen beland en trekt wereldwijd vele miljoenen kijkers. De EO heeft op het kanaal van NPO-Plus tot en met seizoen 3 online gezet. Aflevering 3 van het 4e seizoen (spoiler alert!) blijkt veel kijkers te hebben verrast, zowel positief als negatief. Er gebeurde namelijk iets dat één van de allergrootste vragen van gelovigen ooit aanraakt: waarom staat God toe dat er pijnlijke dingen in mijn leven gebeuren? Waarom lost Hij het niet op?

Aan het einde van aflevering 3 van seizoen 4 probeert een Romeinse official Jezus gevangen te nemen, en begint hij in de mensenmassa rond Jezus met zijn zwaard te zwaaien. Daarbij raakt hij Ramah, de verloofde van de apostel Thomas. Terwijl Ramah op de grond doodbloedt zegt ze tegen Thomas dat hij ‘bij Jezus moet blijven’. Als ze sterft, smeekt Thomas Jezus om haar weer tot leven te wekken. Jezus is in tranen, maar antwoordt: ‘Ik hou van je Thomas, en Hij (God) ook, maar het is niet haar tijd. Het spijt me zo.’

Bemoedigd en gekwetst

De meerderheid van de Amerikaanse kijkers reageerde positief. Iemand schreef: ‘Toen onze zoon stierf zei mijn man tegen mij dat God soeverein is…. Dat heb ik nooit begrepen, maar nu wel. Er komt een dag waarop ik mijn zoon weer zal zien. Zodra het mijn beurt is, is Jezus de eerste persoon die ik wil zien. Wat een geweldige dag zal dat zijn.’

Andere kijkers zeiden echter dat ze zich ‘gekwetst’ voelden, omdat de scene ‘niet het karakter van Jezus’ zou weergeven, aldus Dallas Jenkins, de bedenker en directeur van de serie. Hij wijst er echter op dat dit nog niet het einde van seizoen 4 is. ‘Al deze zaken staan in context.’

David bad om genezing pasgeboren zoontje, maar werd niet verhoord

S4E3 begint overigens met een flashback naar het Oude Testament, waar Koning David bidt voor zijn pasgeboren zoontje, die ernstig ziek is. Het jongetje (verwekt uit overspel) sterft echter toch (2 Samuel 12:16-23). Zodra David dit hoort, staat hij op en droogt hij zijn tranen.

Zijn ‘beruchte’ vrouw Batsheba is boos: ‘Hoe kun je nu zó rustig zijn? Hoe kun je hier nu van herstellen?’ Davids reactie (en dit staat ook zo in de Bijbel): ‘Ik heb het gevraagd, maar Hij zei nee.’ Waarop zijn vrouw reageert: ‘Waarom verhoort Hij sommige gebeden wel en andere niet?’ Davids antwoord: ‘Dat heb ik nooit begrepen. Maar dit is geloof – in goed of slecht blijf ik aanbidden.’

‘Jezus genas lang niet iedereen’

Sommige kijkers vonden dat Jezus in de serie Ramah uit de dood had moeten opwekken. In de evangeliën staan overigens slechts drie van dit soort opwekkingen, inclusief die van Lazarus, de meeste bekende. Jenkins: ‘Zonder twijfel hebben er nog veel meer mensen op gehoopt en om gevraagd, maar ze kregen het niet. Er waren ook momenten waarop hele dorpen wilden dat Hij zou komen om te genezen, en Hij dat niet deed.’

Tijdens een livestream over deze min of meer controversiële aflevering vond een fan dat Jezus niet voldoende medeleven toonde door Thomas niet te omhelzen. Jenkins diende haar van repliek door erop te wijzen dat Thomas die omhelzing waarschijnlijk niet had geaccepteerd en boos was geweest, omdat Jezus zijn wens niet verhoorde.

Co-auteur van de serie Tyler Thompson zei over Jezus’ woorden ‘het is niet haar tijd’ dat hij hoopt dat de kijker hiermee terugdenkt aan wat Jezus heeft gezegd over zichzelf: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Joh.11:25)

Jezus veegde alle bestaande ideeën van tafel

In aflevering 3 van het voorafgaande seizoen (3) komt ‘de hamvraag’ op een andere wijze ter sprake, als Jezus in een synagoge een totaal ongebruikelijke lering geeft, en de aanwezige rabbi’s steeds bozer op Hem worden. Ze vinden zichzelf als ‘uitverkorenen’ heel wat, maar Jezus geeft twee voorbeelden uit het Oude Testament waarin God de ‘uitverkorenen’ juist niet hielp, maar wel zogenaamde ‘heidenen’ (de vrouw die de profeet Elia tijdens een hongersnood haar laatste brood gaf, en de Syriër Naäman die van melaatsheid werd genezen, terwijl zoveel Israëlieten eraan stierven).

Jezus’ woorden: ‘Ik ben de Wet van Mozes’ ontlokken vervolgens woeste reacties, want hiermee veegde Hij alle bestaande ideeën, regels en wetten over ‘geloof’ en ‘redding’ van tafel, alsmede ook de autoriteit van de religieuze leiders van die tijd (en daarmee feitelijk van alle tijden). Tevens presenteerde Hij zich hiermee als de absolute autoriteit namens God. Het zorgde ervoor dat Jezus tot op de dag van vandaag door de meeste orthodoxe Joden als de grootst mogelijke bedrieger wordt gezien.

Maar ook de Kerk heeft er later met ‘aangepaste’, misleidende vertalingen, geschrapte teksten en verwijderde boeken alles aan gedaan om Jezus’ boodschap alsnog in een vastomlijnd religieus kadertje te gieten (‘doe dit en laat dat na, en/of gehoorzaam die en die theologie, paus, dominee, ‘profeet’ of andere leider, en je zult worden gered’). Daarmee werd Jezus’ ware boodschap van redding – helaas met groot succes – eeuwenlang in nevelen gehuld.

Waarom grijpt God niet in?

Om op ‘de grote vraag’ terug te komen, die in de loop van de geschiedenis vermoedelijk al door miljarden mensen is gesteld: waarom staat God toe dat….? Waarom heeft Hij mijn moeder niet genezen, mijn vader niet gered van dat ongeluk, mijn kind niet gespaard voor dat onheil, mijzelf niet verlost van zoveel pijn? Waarom al die ellende in de wereld? Die hongersnoden, oorlogen, rampen en ziekten? Als God dan Liefde is, waarom grijpt Hij dan niet in?

In het Nieuwe Testament is te lezen hoe Jezus velen genas, maar lang niet iedereen. De serie maakt op getrouwe wijze duidelijk dat het Jezus niet zozeer te doen was om lichamelijke redding, aangezien de harde waarheid is dat op den duur iedereen toch een keer sterft. Nee, het was Hem te doen om geestelijke redding, waarmee de dood overstegen kan worden en zelfs teniet kan worden gedaan.

Geen uiterlijke verandering, maar een innerlijke

Het ging en gaat Hem om het ‘aansteken’ van het Licht van God in de mens, het ‘activeren’ van het Koninkrijk in de mens (zie de door mij al zo vaak aangehaalde uitspraak ‘Het Koninkrijk is niet hier of daar en komt niet zo dat het te berekenen valt. Het Koninkrijk is IN u.’) De bevrijding die Jezus bracht zat besloten in Zijn boodschap van genade en vergeving, voor zowel jezelf als die ander. Keer op keer onderstreepte Hij dat Hij niet was gekomen voor een aardse bevrijding – niet van de Romeinse bezetter, niet van armoede, niet van ziekte en zelfs niet van de lichamelijke dood.

Desondanks presenteren vooral sinds de vorige eeuw tal van moderne kerken een Jezus die daar wél voor gekomen zou zijn, om de ‘juiste’ gelovigen zoveel mogelijk werelds geluk en succes te geven. Een grotere tegenstelling met (/ om niet te zeggen verkrachting van) Jezus’ leringen en leven is nauwelijks denkbaar, ook al gebeuren er wel degelijk nog steeds veel wonderen. Die zijn echter nooit voorspelbaar, nooit vanzelfsprekend en al helemaal niet afdwingbaar. En ze blijven zéker niet beperkt tot de volgelingen van de juiste ‘club’.

Geen antwoorden, maar wel een belofte

Er zijn weliswaar al vele honderden boeken over geschreven, maar iedereen die beweert het antwoord te hebben op de grote ‘waarom’ vraag, heeft er denk ik niets van begrepen. Dat heeft mede te maken met de valse veronderstelling dat God ‘alle macht’ op Aarde zou hebben, terwijl in het Nieuwe Testament heel duidelijk staat dat juist Satan de ‘overste van deze wereld is’, en Jezus diens aanbod om Hem alle koninkrijken en rijkdom op aarde te geven indien Hij voor hem zou buigen, niet betwiste.

De enige Weg uit dit door het duister ‘bezette gebied’ dat deze hele planeet omvat is enkel in jezelf te vinden, zo liet Jezus met al zijn woorden en daden zien. God werkt niet door uiterlijke instellingen, gebruiken en regels, maar door de innerlijke verandering van mensen door zijn (Christus) Geest. Aan de gevolgen van de ‘bezetting’ – pijn, verdriet, ziekte, mislukking, dood, etc. – kan vroeg of laat (voor sommigen helaas vroeg) niet worden ontkomen, maar dankzij Jezus’ weg en bevrijding zullen die gevolgen na dit moeizame leven volledig teniet worden gedaan en voorgoed worden omgedraaid:

‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ (Openbaring 21:4)

Zijn opstanding en verschijning aan honderden getuigen was het levende bewijs dat deze belofte op een zekere dag hoe dan ook vervuld zal worden. Dan zullen we ook alle antwoorden krijgen op de levensvragen waar we nu nog steeds mee worstelen. Als we die antwoorden dan tenminste nog nodig hebben.

Xander