Christendom, islam, jodendom samengevoegd: Eerste gebouwen van één-wereldreligie bijna klaar

—————————————————————————————————————————————–

Franciscus van Assisi, naam van de kerk op het één-wereldgeloof complex, voorspelde komst van de laatste (112e, huidige) paus die vernietiging zal brengen – Paus zit gemiddeld 11 jaar op de troon, wat ‘het einde’ in 2024 zou plaatsen

—————————————————————————————————————————————–

Het in aanbouw zijnde Abrahamic Family House in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) is bijna klaar. De drie gebouwen vertegenwoordigen de drie wereldreligies die worden gelinkt aan aartsvader Abraham, te weten het jodendom, het christendom en de islam. Jaren geleden sloegen de VN en het Vaticaan al de handen ineen om een één-wereldreligie te vormen, die de religieuze basis moet gaan vormen voor de inmiddels in de maak zijnde ‘Nieuwe Wereld Orde’, die, zoals onze vaste lezers weten, Luciferiaans van aard zal zijn en het grootste deel van de wereldbevolking met vals licht dreigt te misleiden en de afgrond in te storten.

Het besluit om het Abrahamic Family House te bouwen viel tijdens het bezoek van paus Franciscus aan de VAR in 2019, het eerste bezoek ooit van een paus aan het Arabische schiereiland. Franciscus ondertekende samen met de Grote Imam van al-Azhar, dr. Ahmed el-Tayeb, een verklaring waarin werd opgeroepen tot religieuze tolerantie en dialoog. Voor dit doel werd een intergeloofsraad opgericht , het zogeheten Hogere Comité van Menselijke Broederschap.

Het complex bestaat uit de St. Franciscus van Assisi Kerk, de Imam Al-Tayeb moskee en de Moses Ben Maimon synagoge. Als alles volgens plan verloopt gaat het eerste complex van de geplande en door de globalistische elite gewenste één-wereldreligie nog dit jaar open voor gelovigen.

Huis van Eén (God) in aanbouw in Berlijn

Op 27 mei 2021 werd overigens in Berlijn de eerst steen gelegd voor het € 47 miljoen kostende ‘Huis van Eén’, waarmee Eén God van alle religies wordt bedoeld. Het gebouw wordt een gebedshuis voor zowel christenen, Joden als moslims. Ook aanhangers van andere geloven en atheïsten zijn er welkom. Omdat ieder geloof zijn eigen identiteit behoudt is het nog geen één-wereldreligie, maar de volgende stap daartoe is wel degelijk gezet.

‘Dit is meer dan een symbool. Het is de start van een nieuw tijdperk waarin we laten zien dat er geen haat is tussen ons,’ verklaarde rabbi Andres Nachama, die samenwerkt met een pastor en een imam, dan ook. ‘Er zijn veel verschillende wegen naar God, en elke weg is een goede.’

‘Stamvader drie grote religies’

Dat Abraham de stamvader zou zijn van de ‘drie grote religies’ heeft de volgende oorsprong. Abraham is de patriarch van Jakob en de 12 stammen van Israël, de oorsprong van het Joodse geloof. Jezus Christus komt uit de geslachtslijn van de stam van Juda, en is de kernfiguur van het christendom. Volgens de Bijbel had hij dat in eerste instantie van de Joden moeten zijn, maar die wezen hem af als hun beloofde messias. De islam zou zijn voortgekomen uit de volken van Ismaël, de oudste zoon van Abraham, die echter verwekt was bij diens slavin, en volgens de Bijbel daarom niet ‘het kind der belofte’ zou zijn. (1)

De religie die zou moeten ontstaan na het min of meer verenigen van het christendom en de islam wordt ook wel ‘chrislam’ genoemd. Behalve paus Franciscus is ook de bekende Amerikaanse christenleider Rick Warren, oprichter van de ‘Purpose Driven Church’ beweging die het christelijke geloof ‘all inclusive’ probeert te maken, voorstander van deze samenvoeging.

‘Zoon van God’ is voor Joden en moslims grootst mogelijke godslastering

Samenwerken is één ding, maar samenvoegen zal nog een heel groot probleem worden. Het traditionele christendom is zoals gezegd gecentreerd rond Jezus Christus, de ‘Zoon van God’, wat voor zowel Joden als moslims een volstrekt onaanvaardbare overtuiging is. In de islam is het geloof in Gods Zoon zelfs ‘shirk’, de grootst mogelijke godslastering die je een enkele reis naar de hel oplevert. De meeste Joden denken er net zo over.

In het christendom is juist de ontkenning van de Zoon van God onvergeeflijk. ‘Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Joh.2:22-23). Hier staat letterlijk dat iedereen die de Zoon niet erkent ‘de antichrist’ is.

Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

De St. Franciscus van Assisi Kerk op het bijna voltooide complex in Abu Dhabi is vanzelfsprekend vernoemd naar de huidige paus. Dat kardinaal Bergoglio zichzelf in 2013 uitgerekend naar Franciscus van Assisi vernoemde is meer dan opvallend. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Italiaanse priester Franciscus ook al toenadering tot de islam, maar tevens voorspelde hij kort voor zijn dood dat er in de laatste fase van de eindtijd ‘een man als paus zal opstaan, die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en doen sterven… Sommige predikers zullen zwijgen over deze waarheid, anderen zullen deze met voeten treden en ontkennen… .want in die dagen zal Jezus Christus hen geen ware pastor sturen, maar een vernietiger.’

10 jaar geleden bespraken we op deze site uitgebreid over de komst van de ‘laatste paus’ zoals werd voorspeld in de 900 jaar oude profetie van St. Malachy over de 112 pausen die er nog zouden komen tot aan ‘het einde’ en ‘het grote oordeel’. De huidige, 112e paus omschreef deze priester op cryptische wijze als ‘Petrus Romanus’. De in 2013 tot paus gekozen Argentijnse kardinaal Bergoglio was een zoon van Italiaanse ouders, waarmee hij voldeed aan de term ‘Romanus’. Daarnaast was de originele naam van Franciscus van Assisi ‘Francesco di Pietro (Petrus) di Bernardone’. Kortom: Petrus Romanus.

Getal 13 centraal bij verkiezing paus Franciscus

Het was voor het eerst in 1300 jaar dat een paus een nieuwe, nog niet gebruikte naam koos. Het getal ’13’ stond sowieso centraal bij zijn verkiezing. Hoewel ’13’ ook positief kan zijn – denk aan Jezus met zijn 12 discipelen als zijnde de ’13e’, en Paulus als de ’13e’ apostel -, is het getal ook in het occultisme belangrijk. ’13’ is daarin het getal voor rebellie, afvalligheid, desertie, corruptie, desintegratie en revolutie.

Niet alleen werd de huidige paus gekozen op 13-03-2013, maar was de bekende witte rook om precies 19.13 uur te zien, waarna de nieuwe paus om 20.13 uur zijn eerste toespraak vanaf het balkon boven het St. Pietersplein hield. Dat gebeurde exact op het moment dat de komeet Pan-Starrs (Pan-demonium = ‘al de demonen’) zo dicht bij de maan kwam, dat het silhouet van onze satelliet volgens astronoom Geoff Gaherty te zien was.

Perfecte paus voor komst buitenaardse redder

Bergoglio is als eerste Jezuïet op de troon de perfecte paus om zijn geprofeteerde rol als ‘laatste paus die vernietiging zal brengen’ te vervullen. In de loop der jaren hebben andere hooggeplaatste Jezuïeten, waaronder Pierre Teilhard de Chardin – die probeerde het christendom in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie, en de bedenker is van de term ‘christogenese’ – en de Vaticaanse hoofdastronoom Guy Consolmagno letterlijk voorspeld dat er ‘aliens’ uit de ruimte zullen komen die door het Vaticaan als de ‘redders van de mensheid’ zullen worden binnengehaald, misschien zelfs wel als de ‘ware messias(sen)’.

Laatste eindtijd fase tussen nu en 2024?

Nu paus Franciscus sinds zijn aantreden in eigenlijk alle opzichten de profetieën van zowel St. Malachy als Franciscus van Assisi heeft vervuld of nog aan het vervullen is, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de in de Bijbel voorzegde laatste fase van de eindtijd – en de daaraan gekoppelde ‘grote misleiding’ van de mensheid – ruimschoots is begonnen, vooral als bedacht wordt dat een paus gemiddeld precies 11 jaar op de troon zit. Dat zou betekenen dat de jaren 2023 en 2024 uitermate cruciaal worden voor ieder nog levend mens op aarde.

 

Xander

(1) Now The End Begins