Buitenparlementaire onderzoekscommissie naar het coronabeleid begint maandag met hoorzittingen

De initiatiefnemers startten in juli de succesvolle website Doe Zelf Normaal.*

—————————————————————————————————————————————-

‘De overheid is bezig met een structureel maatschappij veranderend beleid, en het ziet er niet naar uit dat we ooit teruggaan naar normaal. Dat is een vorm van terrorisme’

—————————————————————————————————————————————-

Aanstaande maandag 12 oktober begint een buitenparlementaire onderzoekscommissie naar het coronabeleid van de overheid met een serie hoorzittingen. Veel prominente deskundigen in de zorg, wetenschap, onderwijs en andere takken van de maatschappij zullen worden gevraagd naar hun mening en ervaringen. Tom Zwitser (Blue Tiger Studio) had op 7 oktober een bijzonder interessant interview met de initiatiefnemers.

Een vergelijkbaar comité in Duitsland, waar meer dan 1000 wetenschappers en artsen zich achter hebben geschaard (en waarvan woordvoerders tijdens een persconferentie het corona beleid de ‘op twee na grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’ noemden) gaf Pedro Kuit en zijn dochter Jade het laatste zetje om dit ook in Nederland te gaan doen. Ze waren overigens al in juli met een succesvolle website begonnen (Doe Zelf Normaal) om ‘de leugens van Rutte te publiceren.’

Inmiddels hebben ze al 27 getuigendeskundigen aan zich weten te binden, en zijn er al diverse aanklachten ingediend en rechtszaken opgestart. Op de website kunt ook u aangiften tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en F. Grapperhaus ondertekenen. Evert de Blok, huisarts Rob Elens en Ron Bakker zitten nu ook in de commissie. Oud advocaat Frank Stadermann hoort de getuigen. Ze roepen andere deskundigen op, zoals immunologen, virologen en docenten, om zich vanuit hun eigen vakgebied bij hen aan te sluiten.

Ook voorstanders uitgenodigd, maar die weigeren meestal

‘Wij nodigen ook mensen uit die vóór het beleid zijn,’ legt Kuit uit. ‘We willen een breed (onafhankelijk) onderzoek instellen, dus niet de commissie worden die enkel mensen zoekt die tegen het beleid zijn, en dat de conclusie al vast staat. En dat gaat met maximale transparantie, die de regering niet geeft. Dus als we het over bijvoorbeeld de PCR test hebben, willen we meerdere deskundigen aan het woord laten, dus ook voorstanders. Maar die zijn erg moeilijk te vinden, want de PCR test ligt algemeen onder vuur.’

Jade Kuit: ‘Een probleem waar we vaak tegenaan lopen is dat voorstanders van het beleid al bij voorbaat weigeren mee te werken.’ Zwitser: ‘Omdat het hele idee van een buitenparlementaire commissie impliceert dat het beleid niet klopt?’ Jade: ‘Klopt. We hebben ook al meerdere weigeringen gehad… Maar we gaan nooit een rapport uitbrengen waarin alleen maar tegenstanders aan het woord komen.’

Het feit dat diverse grote kranten een interview met hen wilden, geeft aan dat de commissie steeds serieuzer genomen. ‘Maar wij geven die interviews niet, omdat wij de kranten niet vertrouwen. Wel ziet het er naar uit dat er een aantal journalisten zullen komen praten, en zullen vertellen dat ze niet vrijuit kunnen schrijven, en dat hun artikelen (met vraagtekens bij het beleid) geweigerd worden. We hebben net nog een journalist van het AD aan de telefoon gehad.’

Michaela Schippers, Pierre Capel, Bettina van Steenis

Bekende namen die zich hebben aangesloten zijn dr. Michaela Schippers, hoogleraar (em.) Pierre Capel, en huisarts Bettina van Steenis, die op 16 september 2020 in ‘Dit vindt Nederland’ (SBS-6) aan het woord kwam, en vertelde dat veel mensen erg veel last hebben van angst, en er daardoor veel schade wordt aangericht. ‘Angst maakt ons ziek, verzwakt ons immuunsysteem en beperkt ons denkvermogen.’

Er komen ook een aantal moedige docenten van middelbare scholen. Moedig, omdat ze daarmee hun arbeidsrelatie op het spel zetten. Zwitser wijst erop dat uit social media berichten blijkt dat veel docenten weigeren een mondkapje op te zetten, en steeds meer ouders weigeren hun kinderen met mondkapje naar school te sturen. (Ook wij hebben tal van berichten gekregen dat op veel Nederlandse scholen een waar psychologisch terreur regime heerst, wat juist door docenten wordt aangemoedigd. Het lijken de scholen in de voormalige Sovjet Unie wel. – X.)

Verplichting is er in de praktijk al

Jade: ‘Vanaf het begin van de coronacrisis vind ik het opvallend dat ze van veel dingen zeggen dat het niet wettelijk verplicht is, maar het ondertussen in de praktijk gewoon wel verplicht is.’ Op het moment dat je zonder mondkapje geen toegang meer krijgt tot bijvoorbeeld scholen of winkels, ‘is het in de praktijk dus wèl verplicht.’

Zwitser: ‘Zo zal het ook met een vaccin gaan. Hugo de Jonge zei in het begin dat je niet meer naar Feyenoord kunt als je niet gevaccineerd bent.’ Jade: ‘Je kunt niet meer naar je werk als je niet gevaccineerd bent.’ Zwitser: ‘En niet omdat de overheid dit gaat verplichten,’ maar omdat ze het zo spelen dat andere partijen (werkgevers, sportclubs, winkels, etc.) die verplichting gaan opleggen. Jade: ‘En zo manipuleer je een hele maatschappij. Dat kan gewoon niet.’

Pedro haalt dan aan dat de bevolking meegaat in de angst als gevolg van de eenzijdige informatie die ze krijgen. Daar wil hij via de commissie een einde aan maken. Met volledige informatie zijn de mensen prima in staat om een eigen afweging te maken, vindt hij. ‘Ik heb geen Mark Rutte nodig die mij vertelt dat dit een killer virus is. Dat onderzoek ik zelf wel, maar dan moet hij wel alle informatie geven. En dat doet men niet.’

Media totaal niet onafhankelijk en liegen ons voor

De Nederlandse pers doet alsof ons volk het lachertje van Europa is omdat wij zo ‘opstandig’ zouden zijn, maar in tal van landen met nog strengere maatregelen is dat nog veel meer het geval. ‘We zijn net terug uit Salzburg. Daar is een mondkapjesplicht, maar niemand houdt zich eraan.’ Wij Nederlanders stellen ons juist veel te gezagsgetrouw (en naïef) op.

‘Deze hele crisis laat een groot probleem zien, namelijk dat de berichtgeving door de media totaal niet onafhankelijk is,’ zegt Jade. ‘En dat is al járen gaande. Dat kan pas ophouden als mensen gaan inzien dat het zo werkt. Dat is ook een doel van de commissie, dat mensen inzien dat we voorgelogen worden, en dat waardevolle informatie achtergehouden wordt.’

‘Overheid voert soort oorlog tegen eigen volk’

Pedro: ‘Wij willen twee kanten laten zien. Als mensen daarna nog steeds willen denken dat de overheid het beste met hen voor heeft, dan mag dat. Mensen moeten hun eigen conclusie kunnen trekken. Persoonlijk denk ik dat de overheid niet het beste met ons voor heeft – integendeel zelfs. Ik denk dat de overheid bezig is met een soort oorlog tegen het eigen volk. Dat vind ik zeer kwalijk.’

‘Mensen volgen uit angst de regels van de overheid. Die overheid past een verdeel-en-heers tactiek toe.’ Dat wordt gedaan door de horeca, bedrijven en instellingen verantwoordelijk te houden als er in hun ruimten zogenaamde ‘besmettingen’ plaatsvinden. De insteek zou moeten zijn dat mensen die symptomatisch zijn (dus niet enkel ‘positief getest’) hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, en zelf thuis moeten blijven.

Maatschappij veranderend beleid ‘is vorm van terrorisme’

‘Je kunt niet tegen een kroegbaas zeggen: doe maar om 9 uur je deuren dicht. Dat mag niet, dat is onrechtvaardig. Je legt de verantwoordelijkheid bij de verkeerde neer. De economie wordt gesloopt, hele sectoren worden gesloopt. De overheid is bezig met een structureel maatschappij veranderend beleid, en het ziet er niet naar uit dat we ooit teruggaan naar normaal. Ik vind dat een vorm van terrorisme, en daar verzetten wij ons tegen.’

De commissie vraagt vertegenwoordigers van de overheid om in de commissie eindelijk eens met onderbouwingen te komen voor bijvoorbeeld mondkapjes. ‘Wij roepen de regering ter verantwoording.’ Jaap van Dissel (RIVM) vindt weliswaar nog steeds dat mondkapjes niet nuttig zijn, maar verbindt daar geen conclusies aan. ‘Als hij zegt: nu stap ik op, dan heeft dat impact. Maar dat doet ie niet.’ Zwitser: ‘Hetzelfde heeft hij gezegd over de 1,5 meter. Volgens Van Dissel zijn mondkapjes en 1,5 meter maar heel beperkt nuttig.’

Parlement is deel van het probleem geworden

Pedro: ‘Als uit ons onderzoek blijkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd, zullen wij niet schromen dat voor de rechter te brengen.’ Veel mensen reageren dat die rechtszaken geen zin hebben, omdat de rechters in ons land corrupt zijn. ‘Dat zou kunnen,’ zegt Jade. ‘Die kans is groot. Maar het gaat erom dat mensen in elk geval te zien krijgen wat er gebeurt op het moment dat je probeert je te verzetten.’

Een buitenparlementaire commissie is noodzakelijk, omdat ons parlement onderdeel van het probleem is geworden. Daarom heeft de commissie ook parlementariërs en fractievoorzitters uitgenodigd. Pedro: ‘Ik denk dat zij als volksvertegenwoordigers een morele plicht hebben.’ Klaas Dijkhoff (VVD) heeft in ieder geval al geweigerd te komen, net als Lilian Marijnissen (SP).

Oppositie laat het afweten

Ook kwam er een weigering van Wiebren van Haga, ‘die in de Tweede Kamer tegen het beleid is, en hele goede dingen zegt. Maar ik heb hem gesproken, en dan zegt hij: de marketing machine van D66 draait op volle toeren, dus ik moet even wat onderduiken en mijn hoofd niet meer zover boven het maaiveld uitsteken.’ Thierry Baudet (FVD) heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. De toezeggingen, weigeraars en mensen die niet reageren worden overigens allemaal op de website gepubliceerd.

Zwitser wijst er naar onze mening meer dan terecht op dat Baudet en Wilders al meerdere keren het parlement een nepparlement hebben genoemd. Jade: ‘Maar waarom doen ze dan niks?’ Zwitser: ‘Exact!’ (En dat is voor ons dan ook de reden geweest dat wij de links naar FVD en PVV al een tijdje geleden weer hebben verwijderd. Hebben we behalve een nepparlement soms ook een nep oppositie? – X.)

Hij vervolgt: ‘Thierry Baudet, Geert Wilders, Martin Bosma, Theo Hiddema (allemaal uitgenodigd), Wiebren van Haga: jullie kunnen niet serieus de Tweede Kamer als nepparlement wegzetten, en dan dit negeren. Kom gewoon, als je het parlementaire werk serieus neemt. Als volksvertegenwoordiger moet je je verantwoorden aan het volk. Dat kan nu, met deze serieuze commissie, die al veel experts en deskundigen gaat horen. Jullie horen daarbij. Ga voor die commissie zitten, en beantwoord eerlijk hun vragen.’

Deze oppositie heeft het ook steeds over de ‘leugenmedia’, maar bij de nieuwe onafhankelijke media met een ander geluid, zoals Blue Tiger Studio, komen ze vervolgens niet.

In niet één openbaar gebouw virusfilters geïnstalleerd

‘ALS er al een virus is…. en dat laat ik even een stilte vallen…. vraag ik me af waarom de overheid niet in hoog tempo in alle verzorgingshuizen en ziekenhuizen HEPA filters (die 98% van alle virussen tegenhouden) installeert,’ gaat Pedro verder. ‘Dan zouden die niet dicht hoeven, en zou er geen bezoek verboden zijn. Maar er is NIETS gebeurd.’

Volgens een zeer betrouwbare bron die hier nauw mee te maken heeft, zijn deze virusfilters zelfs in niet één openbaar gebouw, ook niet in ministeries en scholen, geïnstalleerd.’ Waarom niet, als dit virus inderdaad zo gevaarlijk is?

Farma industrie bepaalt groot deel van het beleid

Zwitser: ‘Net als in maart en april krijg je weer het gevoel dat ze die doden gewoon weer willen hebben. Dan kunnen ze weer hun lockdown maatregelen nemen en hun vaccins erdoor jagen.’

Jade: ‘Dat is het. Al jaren vóór corona had ik er ernstige moeite mee dat de hele wereld wordt beïnvloed door grote bedrijven, en dat het grote geld over de hele wereld een heel groot deel van het beleid maakt. Dat is nu ook gaande; dit is allemaal in het belang van de farmaceutische industrie, die superveel geld gaat verdienen met die vaccins. Maar als je dat zegt, wordt je meteen als gek weggezet. Klaarblijkelijk is het niet meer normaal om belangenverstrengeling te wantrouwen.’

De buitenparlementaire commissie gaat een zo breed mogelijk onderzoek verrichten naar de maatschappelijke en medische gevolgen van het corona beleid, zoals bijvoorbeeld mondkapjes, die nu weliswaar nog niet letterlijk, maar wel ‘onder morele dwang en manipulatie’ verplicht zijn. Er komen ook psychiaters aan het woord die gaan vertellen wat dit met mensen doet, en wat de ‘marketing’ strategie (‘we doen het samen’, terwijl er van samen geen enkele sprake is, omdat het ons wordt opgelegd) voor invloed op het volk heeft.

Hugo de Jonge expert in manipulatie

Vooral minister Hugo de Jonge gebruikt voortdurend dit soort manipulatieve technieken. Zo noemde hij het al 60-70 jaar bewezen medicijn HCQ ‘kwakzalverij’, terwijl juist zijn eigen mondkapjes advies aan alle kenmerken van daadwerkelijke kwakzalverij voldoet. Maar door er een ‘dringend advies’ van te maken, heeft men die verplichte mondkapjes er zonder wettelijke basis toch door weten te krijgen.

‘Nu komt de noodwet, maar daar gaan wij via Europese wetgeving tegen strijden. In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie worden dit soort dingen expliciet verboden. Dat is overkoepelende wetgeving, en daar valt ook de noodwet onder.’ Er zal een beroep worden gedaan op de gegarandeerde vrijheid van ondernemerschap, vrijheid van lichamelijke integriteit, en de vrijheid van meningsuiting ‘die nu ver te zoeken is.’

‘Als we dit niet stoppen is onze maatschappij voorbij’

Jade: ‘Voor mij persoonlijk is het ook heel belangrijk omdat ik al jaren niet meer geloof in deze staatsvorm. De democratie die wij in Nederland hebben, is niet meer echt een democratie. Een van de gevolgen van deze coronacrisis is dat nu heel duidelijk wordt wat er aan de hand is met dit politieke systeem, en met hoe de beleidsmakers ons behandelen.’

Haar vader vult aan: ‘Op dit moment zijn de regeringen van de wereld aan het toewerken naar een soort Reset van de economie (de ‘Grote (Groene) Reset’ waar we al heel vaak over hebben geschreven – X.). Als we dit zijn gang laten gaan, dan is de maatschappij zoals we die kenden ten einde. Die is dan voorbij. Zo ernstig is het.’

Zwitser: ‘Dat deel ik met je. De ‘sustainable development goals’ (VN Agenda-21) staan allemaal in het teken van die Grote Reset. Tussen 2020-2030 moet die hele Reset gedaan zijn. Over 5 jaar moet het toppunt al bereikt zijn. Men heeft daar echt een planning voor.’

Negeer de mainstream media compleet

Jade: ‘Dat is ook echt te vinden. Dat zijn geen geheime documenten, dat kun je gewoon opzoeken.’ Zwitser: ‘Ja. Het staat allemaal openbaar.’ Pedro: ‘Maar op mensen die daar iets over zeggen wordt massaal karaktermoord gepleegd. Het gaat niet over de inhoud, maar over de persoon.’

Beste manier om met de media om te gaan is daarom ze te negeren, er geen enkele tijd aan te besteden (en dus ook te stoppen met kijken en luisteren naar hun dagelijkse propaganda). De media willen alleen andere geluiden toelaten met als doel deze te framen als complotdenkers en gekkies.

Zwitser besluit met de oproep aan de kijkers om zelf ook te proberen om experts en deskundigen op alle gebieden aan tafel te krijgen bij de commissie.

Kijk hier het hele interview (51 min.):

 

Xander


(1) Blue Tiger Studio

* Ivm mogelijke copyright problemen hebben wij de achtergrond van deze

banner vaag gemaakt.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

46

 1. Zijn BPOC2020 en het buitenparlementair onderzoek van Doe Zelf Normaal dezelfde of zijn dit 2 apart?
  Dezelfde tekst en slogan dus je zou zeggen hetzelfde.

  Wie kan mij antwoord geven?

  Dit zijn dezelfde mensen. Mod.

 2. ik heb op youtube de tip over informatie over corona van de overheid al 3 x moeten wegklikken.
  Meestal is 1 x genoeg.

 3. “Aanstaande maandag 12 oktober begint een buitenparlementaire onderzoekscommissie naar het coronabeleid van de overheid met een serie hoorzittingen.”
  Natuurlijk willen voorstanders van het coronabeleid niet meedoen, zij weten immers hoe de vork in de steel zit, dat het niet om volksgezondheid maar om gehoorzaamheid gaat en dat angst voor corona enkel het middel is om het doel van machtscontrole te bereiken door onnodige népmaatregelen.
  Voorstanders kunnen de corona hoax niet blijven volhouden als hun het vuur aan de schenen wordt gelegd met onweerlegbare, bewezen feiten die van hun drogredenen, insinuaties en aannames moeiteloos brandhout zouden maken.
  Waarzeggerij en misleiding zijn niet bestand tegen feiten.

 4. Uitgebreide documentaire: het plan om de hele wereld te controleren
  Duizenden wetenschappers wereldwijd waarschuwen de mensheid voor een groot gevaar. Wat is hun boodschap? Artsen uit de hele wereld doen verbijsterende bekentenissen. Waaraan zijn ze schuldig? De president van Brazilië bewapent zijn volk, om hen te beschermen… waartegen? Een Google insider en Facebook whistleblower onthullen verbijsterende geheimen. Wat wordt er bekendgemaakt?
  Ontdek het allemaal in deze uitgebreide documentaire.
  https://www.stopworldcontrol.com/nl/rapport/

 5. # BertRoermond: 5:56 pm. Helaas is dat de trieste realiteit. U heeft volkomen gelijk. Maar de “sheeple”, zijn niet in beweging te krijgen.

 6. Petitie: Amerikaanse elite- epidemiologen waarschuwen voor de dramatische gevolgen van de coronamaatregelen.
  De maatregelen ter bestrijding van de “coronapandemie” krijgen steeds meer kritiek, niet alleen in Duitsland maar ook in de VS. Daar is onlangs een petitie gestart van professoren van verschillende elite-universiteiten tegen de blokkering van het bedrijfsleven en de samenleving en de ernstige gevolgen ervan, die al is ondertekend door meer dan 7.500 wetenschappers, 17.500 artsen en 270.000 andere burgers.
  Er wordt aangevoerd dat de beperkingen om het virus in te dammen “onherstelbare schade” hebben veroorzaakt en meer levens hebben geëist dan COVID-19 zelf. Vooral de sociaal benadeelden worden onevenredig zwaar getroffen door de negatieve gevolgen van de lockdown. Daarom is een ommekeer in het vorige beleid vereist. Degenen die niet tot de bekende risicogroepen behoren, moeten een normaal leven leiden en hun dagelijkse bezigheden voortzetten. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich in de loop van de tijd de immuniteit van de kudde, waarvan de samenleving als geheel profiteert. De beschermende maatregelen moeten worden beperkt tot mensen voor wie infectie met het virus een bijzonder hoog gezondheidsrisico vormt. De auteurs noemen deze benadering “gerichte bescherming”.
  https://kopp-report.de/petition-us-elite-epidemiologen-warnen-vor-dramatischen-folgen-der-corona-massnahmen/

 7. het spijt mij zeer, maar ik doe niet mee aan deze actie. de zoveelste zinloze actie, waarom zinloos ? ons rechtsysteem is hopeloos gecorrumpeerd, daar zijn bewijzen te over voor. het enige wat in mijn ogen nog zin heeft is een massaal -geweldloos- verzet.
  als er demonstraties komen van een paar honderdduizend man, en dat dan enkele weken achter elkaar, dan moeten ze hun beleid opgeven, of in elk geval ernstig afzwakken.
  het is niet mogelijk om zoveel mensen tegen te houden, neerslaan zal zinloos blijken te zijn. ze hebben eenvoudig niet genoeg dienders hiervoor, en ook zullen veel dienders weigeren om zwaar geweld te gaan inzetten ( kijk in Duitsland, daar hebben de agenten ook besloten om geen geweld te gaan gebruiken ) . essentie is wel dat het volstrekt geweldloos zal moeten zijn en blijven, daar win je dan ook de sympathie van het overige deel van de bevolking. Maar, het is zinloos wat ik hier schrijf, de nederlanders zijn niet bereid om uit de stoel te komen, en dat weten ze in Den Haag maar veel te goed. ( want de protesten bleven ook uit in de voorgaande jaren toen er op andere gebieden ons dingen werden ontnomen.) conclusie: we gaan langzaam, maar zeker de donkere nacht in.
  de meeste Nederlanders realiseren zich niet dat voor deze agenda een aantal jaar is uitgetrokken, in 2030 is de eerste fase afgerond. m.a.w. we worden in de komende jaren langzaam ‘gaar’ gekookt, ja, als kikkertjes in de pan..op het moment dat de overgrote meerderheid gaat inzien dat de ‘gekkies’ toch wel ergens gelijk hadden, dan hebben ze de onderdrukkende macht zover uitgebreid en ingericht dat demonstraties hard de kop worden geslagen en volkomen zinloos zullen zijn. je verdwijnt dan stilletjes in een heropvoedingskamp ( concentratiekamp ).
  met spijt zullen de mensen dan terug kijken naar deze periode, de periode dat we het nog vrij gemakkelijk hadden kunnen tegenhouden.
  het allerergste is, dat ik hier absoluut mijn gelijk in ga krijgen…ik hoop dat ik er tegen die tijd niet meer zal zijn. eerlijk waar.
  maar ik zal mijn ogen zonder schaamte sluiten op mijn laatste avond, want ik heb geen kinderen of kleinkinderen. ik hoef mijn ogen niet vol schaamte neer te slaan als mijn nazaten mij vragen waarom ik niks gedaan heb toen het nog gewoon kon..

 8. Het scheermes van Ockham schreef:
  11/10/2020 om 8:57 am
  “Waar blijft de lobby en het protest van Shell, Esso , KLM, Boeing, Airbus, Hilton hotels, Lufthansa, de FIFA, Air Frame, American airlines, het iOC? Allemaal zwaar getroffen en zeer invloedrijk.
  Allemaal in het complot?”

  Ja, blijkbaar allemaal in het complot via zorgvuldig geselecteerde en geinstrueerde bestuurders, die waarschijnlijk allemaal banden hebben met en/of deelnemer zijn aan het World Economic Forum en/of soortgelijke clubs.

 9. @ Cefas 10:48 pm, op 10/10. Tja, we weten hoe deze (R)Overheid te werk gaat, met marionetten als Rutte (VVD) en de Jonge (CDA). Verdeel en heers, en zet mensen tegen elkaar op, en gebruik daar een neppandemie en ANGST voor. En hele volksstammen trappen er helaas in.

 10. Op deze Duitse grafiek is de blauwe lijn de verhouding positief getesten op de 100.000.
  De rode lijn is het absolute aantal positief getesten.
  De balken geven het aantal tests weer.
  De blauwe lijn is leidend om te zien of er werkelijk een schrikbarende toename is van het aantal positieven. Die lijn toont géén opvallende stijging!
  Er is geen reden om aan te nemen dat het in Nederland héél anders is.
  file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/CIDM%20-%20Corona%20und%20Zur%C3%BCck%20in%20die%20Zukunft%20-%20Google%20Presentaties.html?slide=id.p1

 11. De laatste peilingen voor de tweede kamer geven voorzover betrouwbaar aan dat er gaat niets veranderen aan de politiek.
  Dit volk verdient het dus om de vrijheid kwijt te raken, hoe erg het ook is voor die wellicht nog 30% die er de klos door is.

 12. Een goed artikel over een heel goed initiatief.
  Er is teveel ruis op velerlei gebied om de maatregelen van de regering serieus te nemen.

  (aantal besmettingen, vaccinaties, leugen pers, die de politiek naar de mond spreekt., berichtgeving van de overheid, is aan toonbaar onjuist., maatschappelijke maat regelen, die kant nog wal raken, geen echte oppositie meer in de 2 e kamer, bange politici , baantjes jagers, die zich niet durven uit te spreken omdat ze dan volgend jaar niet meer op de kieslijst staan enz. ( onkunde❗️) Wij Nederlanders hebben veel kritiek op Amerika maar onze politici lijken net zo corrupt als de democratische party in dat land. Je tijd uitzitten en geld opstrijken. ❗️

  In het begin van de pandemie wisten we totaal niets van b.v. het ziekte beeld en volgden we klakkeloos China maar op met een totale lockdown.
  Hoe stom kun je zijn!
  Wij zijn een democratie en namen communistische maatregelen 1 op 1 over❗️

  Nu er toch “ therapieën “ opduiken, die in eerste instantie door de overheid ( Hugo de Jonge ) ontkent werden , zelfs verboden werden ( HCQ enz ) wordt hij zeer ongeloofwaardig. Nu blijkt dat de “ Hydroxychloroquine cocktail “ wel werkt en de vaccins toch lang uitblijven wordt het opeens wel “ toegestaan “
  Dit is ronduit ergelijk en misdadig.

  Is de hele westerse wereld “ omgekocht “ vanuit de farmaceutische lobby industrie opgelegd: om vaccins te kopen❓
  Het lijkt er sterk op ❗️
  Dit is nu een vorm van Dictatoriaal Globalisme wat de Nederlander NIET PIKT en daarom deze “ buitenparlementaire “ onderzoeks commissie.
  GOED zo❗️

  Het lijkt alsof de regering niet genoeg heeft aan ons Sofinummer en ons nu met wel of geen vaccinatie bewijs ( mogelijk geschakeld aan ons sofi nummer ) wil “ sturen “ wat we wel of niet mogen doen.

  Dit is geen vrijheid meer maar dictatuur.
  Ik zal met belangstelling het werk van deze nieuwe commissie gaan volgen.

 13. De wereldburgers moeten massaal in verzet komen

  En tevens hun geld van de banken afhalen en er baren of munten goud en zilver voor kopen

  Aangezien ze ons weer in een lockdown willen werpen en daarna onze gehele middenstand kapot gaat en daarmee ook alle banken

 14. Ontmasker Bill Gates! | Door Jonathan Jaguar.
  De positie van Gates wordt zonder twijfel overgenomen door politici en de reguliere media en helpt hen door te drukken zonder enige wetenschappelijke basis met het ongegronde gepraat over een “tweede golf” en door het aantal tests enorm te verhogen.
  https://kenfm.de/entlarvt-bill-gates-von-jonathan-jaguar/

 15. Winnaar is wie de massa achter zich heeft.
  Verliezer zijn uiteindelijk de gewone mensen zoals altijd.

 16. Oorspronkelijk gepresenteerd door Mark Passio op de Other Perspective Of Reality 2020 TeleConference uit Spanje, ontleedt deze speciale presentatie de wereldwijde ‘pandemie’ van CoVID-19 als een sociaal ontwikkelde waargenomen crisis die specifiek is ontworpen om een wereldwijde sfeer van angst, trauma en lafheid te creëren. , passiviteit, wantrouwen, verdeeldheid en onderwerping. Mark legt ook uit hoe de nasleep van de “pandemie” heeft geresulteerd in het vertonen van geweld vanuit het wereldbeeld door degenen die het “officiële” verhaal van de gebeurtenissen zonder twijfel hebben aanvaard. Hij besluit met het aanbieden van SOULutions om ons Bewustzijn te bevrijden van de ECHTE pandemieën die ons als soort omringen.
  Backup.
  https://www.bitchute.com/video/n8LIvYhzKw8q/

 17. De “Infectieziekte” Maffia.

  We zijn in oorlog. De weinigen terroriseren de massa. Dat maakt hen oorlogsmisdadigers en volksverraders. We weten allemaal wat dergelijke niet-menselijke verschijnselen te wachten staat. En dat weten ze zelf ook. Géén parlementaire enquête, graag. Deze keer gaat de slager zijn eigen vlees niet meer keuren.
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/11/covid-19-de-schokkende-geschiedenis-van-een-spookverschijning/#more-12247

 18. Even off-topic: Is het woord ‘Nederlandse’ niet beter te schrijven als ‘Nederlandsche’? Dat is uit de tijd dat de zon nog gratis was…

 19. Het wordt allemaal buitengewoon sluw gespeeld.
  Op de site van het World Economic Forum weforum.org staat te lezen dat de wereldwijde actie als gevolg van het virus Covid-19 heeft aangetoond dat het heel goed mogelijk is om in zeer korte tijd grote veranderingen aan te brengen in de wereld.
  Vervolgens stelt men dat daarmee aangetoond is dat grote en plotselinge veranderingen ook door te voeren zijn m.b.t. het klimaatbeleid: ‘The Great Reset’ in 2021.
  Dit alles is onderdeel van Agenda 21 van de VN.

 20. Koop oordoppen i.p.v. mondsnoerders, horen we die onzin van Den Haag en MSM niet meer.

  Coronavirus.nl :
  Ideale anti-angst- én anti-depressivum medicatie.
  Enige bijwerking (misschien) is dat de broek op de enkels kan vallen omdat ie afgezakt is.

  Dat morgen broeken mogen afzakken vanwege een andere reden, want het wordt hoog tijd dat de nodige manipulators en treiteraars met de billen bloot gaan.
  Zet ‘m op, Doe Zelf Normaal, succes morgen!!!!

 21. En nu nog hopen dat in deze commissie naast virologen (als dat een wetenschap is?), dokters, neurologen, verpleegsters, wetenschappers er ook PATHOLOGEN kunnen meedoen! Ik heb slechts van één patholoog heel goede en feitelijke info ergens gelezen, en ook deed dit weer de hele covid hoax wankelen! Deze wetenschappers kunnen keihard bewijzen dat de meest mensen MET het wuflu virus stierven, en zeker niet DOOR!

 22. Geachte,
  Even over de corona-app en gezond verstand ;
  Hoe kan je nou een kwartier in de buurt van een (bevestigd) besmet persoon verkeren ; die wordt gewoon verondersteld in quarantaine te zijn.
  Simpeler kan ik het niet maken.
  Waar zijn we toch mee bezig?!

 23. Allereerste en enigste vraag in de onderzoekscommissie , zou moeten zijn ; gelieve aantoonbaar bewijs te leveren van het bestaan van het virus, door middel van de genetische code/ foto/geisoleerd virus.
  Geen bewijs= geen virus, geen lockdowns, geen noodwet, geen muilkorven, …….
  Na 30 seconden is dit coronacircus dan over en kunnen de schuldigen voor dit globale bedrog, voor de rechtbank gebracht worden.

 24. De grafiek stijgt bij het aantal positief getesten. Maar de grafische lijnen van de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen blijven laag en behoorlijk vlak. Desalniettemin moeten we strenger worden aangepakt. Vannacht een adviseur van de WHO op de radio. Een Nederlander die praatte als een mitrailleur, struikelde over zijn woorden en die dringend een stevige lockdown adviseerde. In de brei van woorden sprak hij onzorgvuldig en haalde hij “besmettingen” en “infecties” slordig door elkaar.
  Waarom zouden we niet Zweden als voorbeeld kunnen nemen. Waarom moeten we worden onderdrukt door onze regeringen.

 25. Waar blijft de lobby en het protest van Shell, Esso , KLM, Boeing, Airbus, Hilton hotels, Lufthansa, de FIFA, Air Frame, American airlines, het iOC? Allemaal zwaar getroffen en zeer invloedrijk.
  Allemaal in het complot?

 26. Goed initiatief. Maar of het helpt? De Overheid/Regering met Rutte (VVD) dient NIET ons belang. Rutte is een gekochte MARIONET, voert de bevelen uit van de Verenigde Nazies, de WHO, en de illuminatie. Het doel is dictatuur, en niet anders. En geen enkele menselijke instelling zal ons redden, ik verwacht de wederkomst van Christus, en ZIJN koninkrijk.

 27. Jesse Klaver haalt voor de afwisseling de andere hoax ( klimaat-verandering) maar weer van stal ivm de komende verkiezingen en de grote groene reset.
  Als het aan GL ligt komt er een vloedgolf aan nieuwe belastingen om deze groene wensen te halen: van de grondstoffenbelasting tot een stikstofheffing in de landbouw. Schiphol moet kleiner worden, vluchten naar Berlijn verboden en er mogen geen nieuwe autowegen komen. Kerncentrales zijn volgens de partij ’geen optie’. GL wil meer windmolens op zee.

 28. Vraag me af wat die regeringsleiders straks doen,
  Gaan ze naar een onbewoond eiland, of hebben ze excuus.

 29. Diederik Gommers is klaar met ‘halfzachte’ maatregelen: ‘Snelle lockdown is nodig’

  Diederik Gommers noemt het opnieuw gestegen aantal coronabesmettingen reden om snel in een volledige lockdown te gaan. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care werken de ‘halfzachte’ maatregelen van het kabinet niet.

  https://www.ad.nl/binnenland/diederik-gommers-is-klaar-met-halfzachte-maatregelen-snelle-lockdown-is-nodig~acbe14f5/

  Las ik niet ergens dat de corona hoax ook de hersenen aantast?

 30. Absoluut staatsterrorisme. Als ik zie hoe de mensen om ons heen door de overheden kapot worden gemaakt. En dan die meneer Gommers. Wat een schande om de Nederlandse samenleving met zijn oproep tot een medogenloze lockdown de prijs voor een al jaren falend zorgsysteem te laten betalen. Als deze ondermijning niet stopt is het te overwegen de geleden schade van de zorgpremie af te trekken. Gommers hoort in de gevangenis met zijn misleidende statements. Hij geeft immers zelf in het AD toe dat niet Corona het probleem is maar het functioneren van de zorg zelf. En die microbioloog van het Erasmus kon zich ook al niet goed verweren op TV. Direct stoppen met die kul en de veroorzakers van de schade hard straffen.

 31. Politieke en medische potentaten en opgeblazen egootjes hebben het straks voor het zeggen in ons landje en we laten het maar gebeuren. Ach, ze hebben toch het beste met ons voor of toch niet? Of speelt er heel wat anders en wordt er een andere agenda uitgevoerd over de rug van corona en d.m.v. meerdere lockdowns?

 32. Hugo de Jonge is een leugenaar met onvoldoende achtergrond om ingewikkelde zaken te kunnen beoordelen. Een Pado studentje dreigt zaken als persoonlijke integriteit aan de kant te schuiven vanwege mislukte interventies door de overheid waartoe hij behoort. Ik beschuldig de Nederlandse overheid van bedrog en stupiditeit. Als een Pabo – en geschiedenis studentje zonder gedegen kennis in staat zijn de Nederlandse staat te veranderen in een dictatoriaal experiment dan heb ik daar enorme moeite mee. Vooral die Hugo de Jonge is een gezwel zonder enige kennis en daar wil ik voor waarschuwen, Die man liegt of het gedrukt staat er is namelijk onder wetenschappers geen enkele consensus over de test die men gebruikt, sterker nog de uitvinder vindt het een experiment. Maar Hugo is natuurlijk niet van de feiten. Hugo speelt veel liever de paniek kaart om mensen onder de duim te houden. Er waren tijden dat schoolmeesters dat spelletje slimmer speelden. Dat waren tijden dat we slimme mensen in de politiek kenden.

 33. Marseiile is al in de aanval op de regering Parijs
  Nu wij nog kom op opstand tegen deze leugen

 34. “ Hebben we behalve een nepparlement soms ook een nep oppositie?” – precies.

  (de ‘Grote (Groene) Reset’ waar we al heel vaak over hebben geschreven – X.
  Dat wel, maar waarom wordt ook hier nog altijd niets over Pasteur en Bechamp geschreven?

  Stefan Lanka, Andrew Kaufman, Ajonus. Zoek ze eens op en bekijk hun werk. Denk en oordeel zelf.

 35. Goed initiatief! Gaan we zeker volgen!

  Alle zeilen bijzetten! Het is zó belangrijk!
  Hopelijk komt de oppositie weer uit de loopgraven, want zonder die gaan we het zeker niet redden. Tenslotte zal het beleid toch in de (komende) regering moeten veranderen.

  Doe mee en verspreid het onafhankelijk nieuws: https://www.de-gezouten-waarheid.nl/deel-me

Comments are closed.