Buitenlandse analisten: Nederlandse boerenopstand is start van de Great Awakening

—————————————————————————————————————————————-

…. maar waarom zien zo weinigen deze gemene adder onder het gras?

—————————————————————————————————————————————–

De Nederlandse boerenopstand tegen het World Economic Forum regime Rutte/Kaag krijgt wereldwijd bijval van tal van analisten. commentatoren en columnisten. De beelden van duizenden trekkers die snelwegen en distributiecentra blokkeren, en zeker die van een politieagent die op een 16 jarige bestuurder van een trekker schiet, hebben grote indruk gemaakt. Het aanhoudende massale verzet van de Nederlandse boeren wordt door velen als een belangrijk keerpunt gezien tegen de machtsgreep van de globalistische klimaatelite. Er wordt zelfs letterlijk geschreven dat dit de echte start van de ‘Great Awakening’ is, het Grote Ontwaken van de mensheid, om zich eindelijk te bevrijden van het juk van dit kwaadaardige complex van megabanken, miljardairs en megalomane politici. Maar waarom zien zo weinigen deze gemene adder onder gras?

De in de afgelopen jaren door ons vaker aangehaalde analist Tom Luongo schrijft dat het Canadese truckersprotest ‘iets fundamenteels’ heeft veranderd. ‘Dit was geen psy-op van de Davos-club (het WEF)…dit was een echt ontwaken van de oppositie tegen de Great Reset. Het vernietigen van het levensonderhoud van de mensen die de goederen naar onze winkels brengen, was een stap te ver. Zelfs de meest antinormale shitlib (scheldwoord voor linksen/liberalen) moest een verlate reactie geven over wat er gaande was met de Covid vaccins.’

‘Pilaren van hun macht verkruimelen’

Mede dankzij (uitgelokte en/of geplande) gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne wordt de Davos agenda er de afgelopen maanden steeds harder doorgedrukt, zeker in Nederland. Maar ‘de pilaren van hun macht verkruimelen onder het gewicht van hun ambities,’ vervolgt Luongo. De meeste mensen zijn aanvankelijk heel lang naïef gebleven door blindelings de propaganda van de mainstream media te volgen, maar ‘die informatie is zo belachelijk geworden, zo van lage kwaliteit, dat genoeg mensen nu vragen stellen die ze eerder nooit hadden kunnen bedenken.’

Het lijkt er volgens hem op dat ‘ze’ hun hand hebben overspeeld. ‘Eerst kwamen ze voor de (Canadese) truckers om een bevoorradingscrisis in gang te zetten. Mensen steunden hen massaal, en werden vertrapt. Nu komen ze voor het Nederlandse boerenland om een verdere voedselcrisis op touw te zetten.’

In dit verband zijn er de afgelopen tijd in de VS tal van branden en ongelukken in faciliteiten van de voedselindustrie geweest, stierven er duizenden koeien, en ontspoorden er treinen met kunstmest. Was het sabotage? Was het omdat zoveel mensen ziek, verward en onoplettend zijn geworden omdat ze zich hebben laten overhalen zich te laten injecteren met de immens schadelijk gebleken Covid injecties en boostershots?

Great Awakening (?)

Maar ongeacht wat de oorzaken zijn, ’toen de boerenrevolutie in Nederland begon, realiseerde ik me dat dit iets diepers was. En ik was daar blij mee. De Great Awakening die begon in Ottawa en die zich wereldwijd verspreidde, heeft zich ontwikkeld tot een echte politieke nachtmerrie voor Klaus Schwab en zijn aangeschoten bende van nihilistische malloten.’

Het Nederlandse VVD/D66/CDA kabinet had – met steun van bijna de gehele linkse oppositie – het afpakken van het land en de bedrijven van de boeren op de automatische piloot gezet. Luongo vroeg zich af waarom, en ontdekte het antwoord toen hij de plannen voor Tristate City zag, het omtoveren van Nederland, Vlaanderen en het Duitse Rijn/Roergebied tot één grote woon-, industrie- en distributie megastad. Overigens is dit plan mede afkomstig van een groep Nederlandse investeerders.

‘Zorg dat de boeren door wetgeving failliet gaan, en pak dan hun land af om daar de Smart City van de Toekomst van Davos op te bouwen, de perfecte ‘Capitol of the Corporatocracy’.’

Oorlog tegen bouwstenen van het leven

Luongo wijst erop dat de oorlog van het WEF zich niet richt tegen giftige stoffen zoals kwik, thallium of arsenicum, maar tegen de elementaire bouwstenen van het leven zèlf: koolstof (C), waterstof (H), zuurstof (O), stikstof (N), fosfor (P) en zwavel (S). Onder het mom van het tegengaan van kunstmest is de hele transportsector minder efficiënt gemaakt door hogere kosten voor onnodige zaken zoals diesel met minder zwavel, biobrandstof en nieuwe opslagregels.

In plaats van het uitbouwen en verder ontwikkelen van de bestaande goedkope en schone fossiele brandstoffen (en kernenergie) moet ineens worden overgeschakeld op het veel duurdere LNG en (vloeibaar) methaan, wat de energiekosten voor industrie en transport, en daarmee de prijzen van consumentenproducten, nog veel verder omhoog zal stuwen. ‘En dat allemaal onder het mom van stopwoordjes zoals ‘schone lucht’ en ‘duurzaamheid’. Nu ben ik helemaal voor een schone omgeving en het aanpakken van echte vervuiling… maar koeien die stikstof produceren maken deel uit van de natuurlijke cyclus van dit essentiële element. Wat komt hierna? Met wetgeving vulkanen verbieden?’

Klimaatsekte: mensheid is kanker op deze planeet

De boodschap die de globalistische klimaatsekte ons al decennia probeert in te prenten is dat de mensheid niet bij de ‘natuurlijke wereld’ hoort, maar als de pest is, een kanker, die grotendeels zou moeten verdwijnen. Daarbij wordt op compleet idiote wijze genegeerd dat klimaatverandering, een volkomen natuurlijk proces dat nooit stopt, voor minimaal 90% (tot 99%) wordt veroorzaakt door de zon en kosmische stralen, en er juist veel meer CO2 in de atmosfeer zou moeten zitten om de planeet groener te maken, en daarmee miljarden mensen te kunnen blijven voeden.

Oude religies zijn ‘uit’, en de zogenaamde ‘atheïsten’ van deze tijd hebben de klassieke ‘God’ enkel ingeruild voor een nieuw exemplaar dat zal en moet worden ‘aanbeden’. Kerken zijn daarbij vervangen door gerechtsgebouwen, kathedralen door klaslokalen, en tempels door rijtjeshuizen.

‘Iedereen gelooft wel ergens in, zelfs nihilisten. Maar dit anti-humanisme is veel erger dan de ‘erfzonde’ leer van het christendom, waarvan de boodschap is dat wij tekort schieten maar nog wel te redden zijn, omdat we de goddelijke vonk nog in ons dragen. Het pad naar verlichting is zelf-ontdekking en zelf-verbetering. Hier is het existentiële gevaar wat je zelf nalaat, niets meer. Het is een reis naar binnen.’

‘Iets vreselijks en dodelijks’

De door de hele politiek aangehangen klimaatreligie is juist op cynische en overmoedige wijze begonnen met het creëren van ‘iets vreselijks en dodelijks. En aangezien zij nu de controle hebben over de ‘heilige teksten’, zijn zij nu de kruisvaarders die zich niet laten stoppen door mensen die weigeren mee te werken. U zult wordt geassimileerd door de hamer en de sikkel (het communisme) die het zwaard en het schild maskeren. Tenslotte is het voor het grotere goed…’

‘De slogans zijn echt, mensen. Wij zijn het koolstof dat zij willen reduceren. Wij zijn het vee waarvan zij denken dat te kunnen beteugelen. Hun hele programma om ons terug te verminderen naar de tijd dat wij insecten aten om te overleven is met volle kracht gearriveerd. Is dit wat u de wereld wilt nalaten? Als wij dit niet stoppen, is er weinig ruimte meer over om ons in terug te trekken. En als u twijfelt, ga dan maar met een boer praten.’

”Denk globaal, handel lokaal’ heeft zojuist een veel diepere betekenis gekregen. Het is de hoogste tijd dat we dit in de praktijk brengen.’ (1)

Adder onder het gras

Een week geleden herhaalden we in ons artikel ‘Boerenprotest: begrijpelijk en terecht, maar op deze manier zinloos en contraproductief‘ dat het creëren van chaos op de weg, in steden, op industrieterreinen, en lege schappen in de supermarkten de ‘Great Reset’ van het WEF, die noodzakelijk is voor de totstandkoming van een Nieuwe Wereld Orde, enkel in de hand werkt.

De boeren lijken nog altijd te denken dat het verstoren van verkeer, economie en bevoorrading, waardoor enkel en alleen de medemens wordt getroffen, ook maar iets zal uitrichten in de nationale en Europese besluitvormingscentra. Als je daadwerkelijk de echte veroorzakers van alle ellende wilt aanpakken, ga je met 30.000 trekkers naar die centra toe en richt je je enkel tegen degenen die deze wetten en maatregelen erdoor drukken. Voor de duidelijkheid: dit is beslist NIET waarvoor ik pleit, maar enkel om erop te wijzen hoe contraproductief en zelfs enigszins hypocriet deze blokkades zijn, ook al lijken die nu de brede steun van het volk te hebben.

Voor het uitvoeren van de Great Reset is eerst de Great Destruction nodig; die vindt aan de ene kant inderdaad plaats middel klimaatwetgeving (CO2, stikstof) om de boeren, vissers en het MKB uit te dunnen en onder controle te krijgen, maar aan de andere kant door het gelijktijdig opzettelijk zaaien van onrust en verdeeldheid, plus het ontlokken van protesten en als het even kan ook geweld, waardoor er een voorwendsel ontstaat om zowel fysiek als bestuursmatig met keiharde hand in te grijpen om ‘de orde te herstellen’ en ‘de veiligheid van het publiek te waarborgen’.

Via dit al zo vaak besproken ‘Ordo ab Chao’ scenario (Orde uit Chaos) kan dan een Europese- of zelfs werelddictatuur worden opgelegd. De gemene adder onder het gras hierbij is dat de huidige (boeren)opstanden juist gewild zijn en wellicht zelfs wel worden aangestuurd, niet alleen vanwege het scheppen van voorwendselen om hard in te grijpen, maar JUIST om ‘volken hun eigen regeringen te laten opruimen’, zoals we eind vorig jaar nogmaals bespraken. Als dat gebeurt, dan LIJKT het er van de buitenkant enkel op alsof de ‘Great Awakening’ tegen ‘de elite’ is geslaagd, maar zal in het enorme machtsvacuüm een ‘reddende’ (al dan niet VN-) macht springen.

Briljant plan

Wat een briljant plan: in plaats van met harde militaristische hand een technocratische marxistische werelddictatuur op te leggen, waartegen zeker grootschalig verzet zal komen, zorg je er op deze geniepige wijze voor dat de mensen en volken deze dictatuur – deze wereldregering die achter de schermen al lang actief is – juist zullen verwelkomen als hun ‘redding’ en ‘verlossing’. Als daar dan nog een spiritueel stickertje op wordt geplakt, zoals het samenvoegen van alle grote wereldreligies, al dan niet ondersteund door een zogenaamd ‘buitenaards ingrijpen’, dan is het plaatje compleet en zullen de meesten ervan overtuigd zijn dat de ‘verlichte’, stralende nieuwe toekomst van de mensheid eindelijk is aangebroken.

Maar als u het mij vraagt kan dit wel eens de grootste misleiding aller tijden worden. Het valse licht dat deze ‘Nieuwe Orde’ zal aansturen zal namelijk Luciferiaans zijn. Echte verlossing en authentieke verlichting is namelijk niet extern te vinden, maar intern – in onszelf. De echte zuivering kan en moet alleen dáár plaatsvinden, wat overigens ook de ware boodschap van Jezus was. DIT is de ‘smalle weg’ waar hij over sprak, het pad ‘dat weinigen zullen vinden’ (Mat.7:14). Alleen degenen die bereid zijn dit smalle pad te bewandelen, zullen in de komende laatste fasen van de eindtijd, waarin de ene krachtige misleiding na de andere de mensheid zal overspoelen, overeind kunnen blijven staan.

Xander

(1) Zero Hedge

Zie ook o.a.:

07-07: Georgia Guidestones ritueel opgeblazen als aankondiging van massale depopulatie?
04-07: Boerenprotest: begrijpelijk en terecht, maar op deze manier zinloos en contraproductief
06-06: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd
23-03: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’

2021:

20-12: Het ‘echte plan’ volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen