Britse kernwetenschapper: Bewijs dat Israël nieuw soort neutronenbom gebruikt

—————————————————————————————————————————————

Nieuwe Israëlische bom maakt mogelijk gebruik van een vorm van koude kernfusie

————————————————————————————————————————————–

(18.15) – Volgens Christopher Busby, een gezaghebbende Britse nucleaire wetenschapper die al geruime tijd onderzoek doet naar de schadelijke gevolgen van het gebruik van munitie met verarmd uranium, is er overtuigend bewijs dat Israël in Gaza en Libanon een nieuw soort neutronenbom heeft gebruikt. De oorspronkelijke neutronenbom werd in 1958 in de VS uitgevonden door Samuel Cohen en veroorzaakte wereldwijd grote onrust, omdat de drempel voor de supermachten om een grote oorlog te beginnen hiermee flink zou worden verlaagd. Een neutronenbom veroorzaakt namelijk nauwelijks materiële schade, maar doodt binnen een bepaalde radius wel al het leven.

In zijn research paper wijst Busby erop dat Britse en Europese laboratoria in het verleden reeds onomstotelijk bewijs hebben geleverd dat in 2003 in Irak, in 2006 in Libanon en in 2008 in Gaza verrijkt uranium is gevonden. Sporen hiervan zijn aangetroffen in biologisch materiaal (bijvoorbeeld in menselijke haren) en in de omgeving, zoals in de lucht, grondmonsters en bomkraters.

In 2021 werd op GreenAudit, een samenwerkingsverband van collega wetenschappers, een onderzoek gepubliceerd waarin stond te lezen dat uit achtergrond samples uit Gaza blijkt dat het niveau verrijkt uranium sinds 2008 aan het stijgen is. De Palestijnse landstrook werd ook in 2014 door Israël gebombardeerd.

‘Maar één logische verklaring: Israël gebruikt een neutronbom’

Aangezien verrijkt uranium niet in de natuur voorkomt en enkel door menselijke technologie kan ontstaan, is de enige logische verklaring dat de VS en Israël wapens hebben gebruikt met uranium, waardoor vervolgens – door de activatie van neutronen – het in de monsters gevonden isotoop U-235 werd geproduceerd. Dit proces vindt plaats in een nucleaire explosie of in een kernreactor. ‘Dit wapen moet een soort neutronenbom zijn,’ is dan ook Busby’s conclusie.

Uranium heeft drie isotopen: U-238, U-235 en U-234. In de jaren ’40 slaagden Amerikaanse wetenschappers erin om U-235 van het natuurlijke uranium af te scheiden. Dit werd vervolgens gebruikt in de atoombom die in 1945 op Hiroshima werd gegooid. (Nadat U-235 is afgescheiden, wordt het overgebleven (radioactieve) uranium ‘verarmd’ genoemd.)

Logica dicteert dat als U-235 op drie locaties in het Midden Oosten is gevonden, er maar twee mogelijke verklaringen zijn:

1. Israël heeft bommen met U-235 – verrijkt uranium – gebruikt. Deze bommen hebben ze ergens aangeschaft (VS?) of zelf geproduceerd. Maar waarom zouden ze dit doen? Het zou absurd zijn, want verrijkt uranium is extreem kostbaar. Dit in bommen gebruiken komt neer op het doden van je vijand met diamanten.

2. Israël heeft een wapen ingezet wat U-238 bevatte, maar wat U-235 produceerde tijdens een kernexplosie. Een dergelijk wapen moet neutronen produceren, en zou dan ook een neutronenbom worden genoemd. Aangezien optie 1 nergens op slaat, moet dit wel de enige juiste verklaring zijn.

Vijand dood of beschadigd, maar zonder verwoestingen

De in 2010 op 89 jarige leeftijd overleden Samuel Cohen werkte onder meer voor de RAND Corporation, en zou in 1958 de neutronenbom hebben uitgevonden. Hij stelde dat deze bom veel efficiënter is dan andere bommen, omdat de vijand hiermee overal kon worden gedood en/of fysiek beschadigd, maar zonder gebouwen en infrastructuur te verwoesten. Cohen pleitte daarom voor het inzetten van de neutronenbom in Vietnam, maar de politiek wees dat af.

Affiche uit de jaren ’80

Tijdens de regeerperiode van president Reagan begon de VS neutronenkoppen te maken voor anti-ballistische raketsystemen. In 1990 werd algemeen aangenomen dat alle grote kernwapenlanden de neutronenbom in hun bezit hadden, inclusief Israël, dat volgens klokkenluiders zoals Mordecai Vanunu de neutronenbom in Zuid Afrika zou hebben uitgetest.

Deze klassieke neutronenbom was echter weinig meer dan een conventionele U-235 kernbom met lage kracht, en bevatte Tritium en een vorm van Deuterium om een fusiereactie te ontketenen waarmee Helium-4 werd geproduceerd en er dodelijke neutronenstraling vrijkwam. Het was het perfecte wapen om de bevolking van een vijand genetisch te beschadigen en zowel hun vruchtbaarheid als gezondheid te vernietigen (ontstaan van kanker e.d.) .

Red Mercury

Er is krachtig bewijs dat er een nieuwe type wapen met uranium is gefabriceerd. Dit wapen creëerde verrijkt uranium en zou gebruik maken van koude kernfusie, dat in de jaren ’80 door de Sovjets zou zijn uitgevonden, en geproduceerd in de jaren ’90. In die tijd waren er de nodige discussies over een nieuw radioactief wapen dat gebaseerd zou zijn op een materiaal dat Red Mercury (Rode Kwik) werd genoemd. Volgens een Russische expert zou een hoeveelheid niet groter dan het knopje van een balpen voldoende zijn om heel Moskou te vernietigen.

Wetenschappers reageerden dat dit wapen onmogelijk kon bestaan, en vermoedelijk hadden ze gelijk. Maar aangezien ‘Red Mercury’ in de jaren ’40 het Sovjet codewoord voor verrijk uranium was, is het niet ondenkbaar dat er wel degelijk een nieuw soort kernwapen was uitgevonden dat veel kleiner was dan de tienduizenden standaard kernwapens die de supermachten reeds hadden gebouwd.

Koude kernfusie bom?

Kernfusie wordt nog steeds als de ‘heilige graal’ voor energieproductie gezien. De gigantische energie die ontstaat door de fusie van Tritium en Deuterium produceert enorme temperaturen maar geen nucleair afval zoals bij kernsplitsing. Dit is hetzelfde proces dat in de zon plaatsvindt. Het grote probleem is dat geen enkel materiaal bestand is tegen deze extreme temperaturen, en de fusiereactie daarom in bedwang moet worden gehouden in een krachtig magnetisch veld – tenzij het ‘in bedwang houden’ juist niet de bedoeling is, zoals bij een bom.

Na het bericht in het Green Audit verslag over de ontdekking van verrijkt uranium in Libanon werd Busby gecontacteerd door de Italiaanse wetenschapper Emilio Del Guidice. Volgens hem maakt de nieuwe bom gebruik van een vorm van koude kernfusie, een concept dat in de jaren ’80 veel opzien baarde, maar dat in latere experimenten nooit kon worden aangetoond en herhaald.

Busby beschrijft met technische termen dat het idee van zijn Italiaanse collega alleen mogelijk is indien er een mix van verarmd uranium wordt gemaakt die vervolgens wordt verhit, hetzij door een explosie, hetzij door een impact (van bijvoorbeeld een bom op zijn doelwit). Dat zou een fusiereactie kunnen ontketenen waarbij een enorme hoeveelheid neutronenstraling vrijkomt. De VS en Israël zouden dit soort kleine neutronenbommen met geringe explosieve kracht in artilleriegranaten en landmijnen hebben gebruikt.

Het gebruik van dit soort wapens waarbij mensen worden blootgesteld aan neutronen en aerosolen (vochtbelletjes in de lucht) die uraniumdeeltjes bevatten, heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid, zoals genetische schade (geboorteafwijkingen, kanker, leukemie, etc.) maar ook ernstige brandwonden en zelfs verdampte ledematen als direct gevolg van de explosie.

‘Dit is een oorlogsmisdaad’

Er zijn diverse rapporten verschenen waarin melding werd gemaakt van een verhoogd aantal geboorteafwijkingen onder de Palestijnse bevolking in Gaza. Het is aannemelijk dat deze afwijkingen worden veroorzaakt door een wapen dat genetische schade veroorzaakt, zoals een neutronenbom.

Wat Busby betreft staat het vast dat de VS en Israël deze wapens hebben gebouwd en ook hebben ingezet. ‘Dit zijn kernwapens, en degenen die deze inzetten gebruiken dus een kernwapen tegen burgerbevolkingen als deel van een project om de vijandelijke bevolking te vernietigen, maar zonder dit te erkennen. Dit is een oorlogsmisdaad*.’

(* Wat mij betreft een misleidende onzinterm, omdat dit impliceert dat oorlogen geen misdaden op zich zijn, maar enkel indien bepaalde ‘regels’ worden overtreden. Alsof het doden van mensen ooit goed te praten is (m.u.v. zelfverdediging.)

Netanyahu: ‘Wij gaan door totdat Hamas is vernietigd’

Ondertussen zou het aantal Palestijnse slachtoffers van de Israëlische oorlog tegen Hamas zijn opgelopen tot 18.000. De VN heeft Israël inmiddels gewaarschuwd dat dit aantal dicht in de buurt van een officiële ‘genocide’ komt. Zelfs de Amerikaanse regering begint steeds kritischer te worden.

Desondanks bezweert de Israëlische premier Netanyahu dat hij zich niets aantrekt van wat voor buitenlandse kritiek dan ook, en net zolang doorgaat tot heel Hamas is uitgeroeid.

Maar wat dan?

Xander

Zie ook o.a.:

10-11: ‘VS steunt ontvolking Gaza vanwege plan voor nieuw Suez kanaal via Israël’

06-11: Video van Hamas demonstratie Gaza bewijst dat Palestijnse bevolking wist van geplande aanval

02-11: Directeur Mensenrechten VN neemt ontslag vanwege ‘genocide op Palestijnen’ en geeft Westen de schuld
31-10: 
Israëlisch magazine publiceert overheidsdocument: Oorlog is gepland, inwoners Gaza worden permanent naar de Sinaï gedwongen
29-10: Netanyahu trekt zich samen met zin vrouw terug in complex met nucleaire bunker
28-10: 
Netanyahu: ‘Door Hamas te verslaan realiseren wij de profetie van Jesaja’
27-10: 
Palestijnse en islamitische vlaggen hebben zelfde kleuren als Ruiters van de Apocalyps – toeval?
26-10: 
Oproep in Turkse parlement om weg vrij te maken voor Iraanse aanval op Israël
24-10: 
Erdogans privé leger zegt dat de Mahdi komt en Turkije Israël moet aanvallen
20-10: 
Pro- of anti-Israël: Scheurt de oorlog tegen Gaza het christendom uiteen?
18-10: 
Palestijnse terreurgroepen hopen na vernietiging ziekenhuis op massale mosimaanval op Israël
15-10:
 Armstrong: ‘Terreuraanval op Israël toegelaten om Rusland in WO-3 te lokken’
11-10: 
Een gepland Armageddon is óók Armageddon
10-10: 
Netanyahu’s dilemma tussen invasie Gaza en einde regering of ontketenen Derde Wereldoorlog
09-10: 
Voorzegt deze oude Bijbelse profetie de aanstaande vernietiging van Gaza?