Biden bezegelt het lot van de mensheid met de geplande Derde Wereldoorlog in 2023

—————————————————————————————————————————————–

Russische minister van BuZa Lavrov: ‘Ons is de totale oorlog verklaard’ – Eindjaar van de complete tijdlijn die aan de profeet Daniël werd gegeven: 2023 (= bereid u voor op de vernietiging van Europa, TENZIJ u alsnog massaal in het geweer komt)

—————————————————————————————————————————————–

Nu de Amerikaanse president Joe Biden werkelijk alle politieke en diplomatieke fatsoensnormen met zevenmijlslaarzen heeft getreden door zijn Russische collega Vladimir Putin op schandalige wijze een ‘moordenaar’ (lett. butcher) te noemen die ‘niet aan de macht kan blijven’, heeft hij het lot van de mensheid bezegeld en is de geplande Derde Wereldoorlog in 2023 niet meer te voorkomen. Bereid u zich daarom voor op de vernietiging van Europa – TENZIJ u alsnog massaal in het geweer komt, niet alleen door de huidige machthebbers ter verantwoording te roepen, maar ook door uw bewustzijn af te sluiten van alle dagelijkse haat-en-angst indoctrinatie, en te onderkennen dat een inktzwarte vijand nu een finale poging doet om te voorkomen dat de mensheid – en dus ook u! – zijn mogelijk al zeer aanstaande beloofde verlossing en verlichting ondergaat.

Het gaat er nu echt om spannen, voor ons allemaal – niemand uitgezonderd. U kijkt wellicht om u heen, ziet opnieuw het zonnetje schijnen en het leven ogenschijnlijk weer normaal doorgaan. Geniet ervan, maar besef echter dat dit de meest bedrieglijke stilte voor de storm in de geschiedenis ooit is, en wat hierna staat te gebeuren werkelijk alles omver zal gooien waar u nu nog enige zekerheid en veiligheid aan denkt te kunnen ontlenen.

‘Gevecht voor de vrijheid’?

Biden twitterde dat ‘wij ons opnieuw in een groot gevecht voor vrijheid bevinden, een strijd tussen democratie en autocratie, tussen vrijheid en onderdrukking. Dit gevecht zal niet in dagen of weken worden gewonnen. We moeten ons harden voor een aankomende lange strijd.’

Dit was feitelijk niets minder dan een aankondiging van de Derde Wereldoorlog, geuit volgens de inmiddels in het Westen dagelijks toegepaste Alinsky-methode: beschuldig je vijand voortdurend van hetgeen waar je je juist zelf het meeste schuldig aan maakt. Want vrijheid – waar is die gebleven als je alleen verplichte digitale toegangscodes krijgt als je je steeds weer met levensgevaarlijke mRNA genmanipulatie injecties laat inspuiten? En ‘democratie’? Dat hebben we toch al heel lang niet meer, noch in de VS, noch in Europa en noch in Nederland?

Besluiten in Westen worden door elite gemaakt, niet door het volk

Immers, wanneer heeft u ooit enige inspraak gehad over de komende opzettelijk uitgelokte oorlog met Rusland (of wat voor eerdere oorlog dan ook)? Of eerder over de Covid lockdowns, de vaccinaties, de QR codes, de autoritaire Europese superstaat in oprichting, de aanstaande overdracht van onze soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht over uw eigen lichaam aan de WHO (=Bill Gates), of de afbraak van onze betaalbare energievoorziening onder het mom van een niet bestaande CO2-klimaatcrisis, om maar enkele schrijnende zaken te noemen?

De besluiten in onder meer Washington, Moskou, Brussel en Den Haag worden gemaakt door de elite – niet door het volk, in welk land dan ook. De Westerse democratieën en republieken verschillen daarom in vrijwel niets meer van de totalitaire dictaturen die ze zeggen te bestrijden. Sterker nog, in steeds meer situaties – zoals met de komende verplichte Europese digitale QR-ID vaxpas – betonen ze zich juist nog harder en onmenselijker, een uitermate zorgwekkende en ook beangstigende trend, die in de komende maanden en jaren alles dreigt te vermorzelen wat na de vorige wereldoorlog is opgebouwd. (Zo is er een Duits wetsvoorstel dat voorziet in het desnoods met geweld toedienen van Covid ‘vaccinaties’.)

‘Einde Westerse beschaving zoals we die kennen’

Nogmaals: ‘een strijd tussen democratie en autocratie’ ? Nota bene president Putin eist op redelijke wijze vrije verkiezingen voor de inwoners van de Donbass, maar die worden – ondanks de Minsk akkoorden – botweg geweigerd door de Oekraïense neonazi fascist Zelensky, het nieuwe lievelingetje van de Westerse gevestigde orde (totdat ook hij zijn taak heeft verricht en als oud vuil aan de kant wordt geschoven). Dan hebben we het nog maar even niet over de verkapte CIA-FBI ‘coup’ waarmee Biden zelf aan de macht is gekomen.

‘Dit is het einde van de Westerse beschaving zoals we die kennen,’ constateert de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong dan ook. Zijn A.I. Socrates krijgt opnieuw gelijk. ‘Iedere stap die Biden neemt brengt ons naar het einde van het Westen… De periode na 2024 tot 2032 wordt de allerergste, maar voor nu wijst de computer op 2023 als het begin van grof wereldwijd geweld. Hier heeft de wereld niet voor gestemd.’ (1)

Sancties vernietigen wereldeconomie

Dat geldt ook voor de keiharde racistische sancties tegen Rusland en Russische burgers, die de wereldeconomie ontegenzeggelijk aan het vernietigen zijn. Afgelopen vrijdag verklaarde minister van BuZa Sergey Lavrov dat er ‘vandaag een rasechte hybride oorlog, een ’totale oorlog’, aan ons is verklaard. Deze term, die werd gebruikt door Hitler Duitsland, wordt nu gebezigd door veel Europese politici als ze het hebben over wat ze met Rusland willen doen. Hun doelstellingen zijn niet verborgen, maar worden publiekelijk aangekondigd: ze willen de Russische economie en Rusland als geheel verwoesten, vernietigen, ruïneren en verstikken.’ (4)

Zelfs Zwitserland volgt nu Tsjechië met het in beslag nemen van alle bezittingen van Russen in het land, een maatregel die dus enkel is gebaseerd op iemand etnische afkomst – precies als in de VS werd gedaan tijdens WO-2, toen van Japanse burgers in de VS alles werd afgepakt en zij uiteindelijk in kampen werden gestopt. (Wie beweerde ook alweer dat we iets hebben geleerd van de geschiedenis? Waar blijft nu de ‘Russian Lives Matter’ beweging?)

Als gevolg van deze sancties trekt Westers kapitaal zich niet alleen ongekend massaal terug uit Rusland, maar ook uit China en alle andere opkomende economieën (2). Deze kapitaalstromen gaan historisch altijd aan een grote oorlog vooraf. Bovendien heeft Biden gedreigd China met vergelijkbare harde sancties te treffen.

Daarom realiseren de leiders in Beijing zich dat zij de volgende op de lijst zijn die zullen moeten kiezen tussen buigen en kruipen voor de door VS /EU/ NAVO/ WEF/ WHO / IMF gedomineerde Nieuwe Wereld Orde, of zowel economisch als militair worden aangevallen en onderworpen, of zelfs worden verwoest.

Geen andere optie dan ’totale oorlog tegen tirannieke Westen’?

De Westerse globalisten zijn duidelijk uit op regime verandering in Moskou, maar dat gaat niet gebeuren. Door de krankzinnige Russenhaat in Amerika en Europa schaart het Russische volk zich juist nog sterker achter president Putin. Ook heeft het Rusland nog sneller in de armen van China gedreven.

Beide landen, die onlangs een sterk defensiepact sloten, beseffen dat er waarschijnlijk geen andere optie meer is dan het gezamenlijk voeren van een totale oorlog tegen het tirannieke Westen, zolang dat nog gedomineerd wordt door de VS en het World Economic Forum van Klaus ‘Great Reset’ Schwab, wiens ‘Build Back Better’ agenda de destructie van het huidige energie- en voedselsysteem, alsmede een forse vermindering van de wereldbevolking met miljarden mensen vereist.

Armstrong: ‘Het doet mij pijn dit te schrijven, maar mensen die het begrijpen weten waar dit naartoe gaat: de Derde Wereldoorlog. En vergis u niet: dat gebeurt opzettelijk!’ Ook NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg eiste tijdens een persconferentie op 24 maart dat ‘China geen economische of militaire steun aan Rusland mag verlenen’. Een dag eerder had hij Beijing zelfs beschuldigd van het verspreiden van ‘flagrante leugens en misinformatie.’

Zoals bekend is misformatie / desinformatie tegenwoordig ALLES wat tegen het voorgeschreven narratief van de Westerse gevestigde orde – dus tegen de propaganda van Washington, Brussel en Davos – ingaat.

Zelensky bij Oscars om WO-3 te promoten?

Zelensky wordt mogelijk op het podium gehaald bij de Oscar uitreiking om ‘zijn’ Derde Wereldoorlog te verkopen. Niemand zal hem erop aanspreken dat hij ook heel eenvoudig de Minsk akkoorden zou kunnen naleven, en de zeer redelijke eisen van Putin had kunnen inwilligen. Dan was de huidige Russische operatie in Oekraïne nooit noodzakelijk geweest, en zouden we nu ook niet met het risico van een nieuwe grote wereldbrand zijn opgescheept.

Maar het Westen zal wel opnieuw juichen en klappen voor deze ‘voormalige’ komiek en zelfverklaarde Russenhater. ‘Geen zorgen, jullie krijgen je zin,’ reageert Armstrong cynisch. ‘De Derde Wereldoorlog komt eraan, en 2023 zal geen leuk verhaal worden. Biden zegt dan wel dat niemand bang hoeft te zijn voor een kernoorlog, maar gebruikt zelf wel de Doomsday-747. Vreselijk om dit te moeten schrijven, maar tenzij mensen hun volksvertegenwoordigers hierop aanspreken, kunt u maar beter overwegen naar het zuiden te emigreren.’ (3)

Daniël en 2023

Vanuit spiritueel oogpunt zijn er een aantal opmerkelijke profetische aanwijzingen dat de jaren 2023 en 2024 van cruciaal belang zouden kunnen worden. Let op: dit zijn natuurlijk geen zekere ‘voorspellingen’, maar gezien de wereldgebeurtenissen zijn er desondanks toch enkele opvallende chronologieën zichtbaar.

In 2014 maakte ik in het artikel ‘Eerste van 4 bloedmanen – profetisch of toeval?’ voor het eerst melding van het mogelijke belang van het jaar 2023: De ‘1260’ dagen in Openbaring zijn een herhaling van de ‘1260’ profetische dagen (=jaren) zoals die aan de Oud Testamentische profeet Daniël werden geopenbaard. Daniël kreeg van een engel de toekomst van ‘uw volk’ (de Israëlieten) te zien (9:24, 10:14, 11:14, 12:1). (Een periode van 2 x 1260 = 2520 jaar, plus een eindtijd van 75 jaar).

De eerste periode eindigde met de bouw van het islamitische Rotskoepelgebouw (de ‘gruwel der woesting’) op het Tempelplein. Het bijzondere is dat er na de tweede periode van 1260 jaar (in de ‘woestijn’ = de verspreiding over de Aarde) twee korte periodes van resp. 30 en 45 jaar worden genoemd, oftewel een eindtijd die in totaal 75 jaar duurt: ‘Welzalig hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt’ (= het 1335e jaar bereikt).

Omgerekend in dag-jaren eindigt deze periode in 2023. Gerekend vanaf de tweede set profetieën die Daniël 19 jaar later kreeg, behoorde 2042 aanvankelijk ook nog tot de mogelijkheden. Gezien het versnellen van de tijd(lijnen) lijkt het echter duidelijk dat het zolang niet meer kan duren, en het inderdaad 2023 (/2024) wordt (of enige jaren daarna).

(2023 is overigens ook het streefjaar van de Turkse president Erdogan om een begin te maken met de wederoprichting van het Ottomaanse Rijk, dat destijds ook delen van Europa in zijn bezit had en dat meerdere keren geprobeerd heeft ons hele werelddeel te veroveren.)

Abraham en 2024

Er valt ook een parallel te trekken tussen Aartsvader Abraham en het jaar 2024. Aartsvader Terah werd geboren in het jaar 1878 vanaf Adam. 70 jaar later werd zijn zoon Abraham geboren. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok, wat overeenkomt met het jaar 2023.

Na een reis van zo’n 800 kilometer kwam hij in het beloofde land aan, maar daar heerste hongersnood, waardoor hij moest doorreizen naar Egypte. Na enige tijd keerde hij terug, waarna in Bethel de bekende ‘scheiding’ met Lot volgt. We weten dat hij toen 76 was, omdat er staat geschreven dat Abraham 10 jaar in het land woonde en 86 jaar oud was toen Ismaël werd geboren (Genesis 16:16).

Abraham kwam dus in het jaar 2024 (vanaf Adam) definitief aan in het beloofde land. Het is weliswaar een erg indirecte connectie, maar zou dit – gezien de enorme betekenis van Abraham voor de hele menselijke geschiedenis – kunnen betekenen dat in 2024 een nieuwe ‘aankomst’ in het ‘beloofde land’ volgt (een Nieuwe Aarde wellicht?) voor degenen die zich daar in hun geest en bewustzijn voor hebben klaargemaakt? (Zie ook: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’)

 

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Armstrong Economics
(3) Armstrong Economics
(4) Hal Turner Radio Show

Zie ook o.a.:

26-03: Einde Westen nabij: China gaat vierkant achter Rusland staan nu Oekraïense leger vrijwel is verslagen
24-03: ‘Rusland vaardigt arrestatiebevel uit voor George Soros’
24-03:Russische politicus dreigt op staatstelevisie met kernaanval op Warschau en NAVO troepen
21-03: Zelensky probeert Israël bij oorlog tegen Rusland te betrekken
19-03: ‘Rusland had 31 jaar nodig om te ontdekken dat het Satan vertrouwde’
18-03: ‘Russische VIPS worden massaal uit Moskou naar de Oeral gevlogen’
15-03: ‘Rusland gaat kernwapens in Iran stationeren’
10-03: ‘Verenigde Staten wilden trekvogels van Oekraïne naar Rusland besmetten met virussen’
09-03: ‘VS verklaart Rusland de economische oorlog’; Wereld begint zich af te keren van de NAVO
08-03: Amerikaanse generaal: Zet onze hele vloot kernonderzeeërs in om te zien of Putin bluft
07-03: Rusland overweegt totale mobilisatie; Rijken vrezen het ergste en kopen massaal doomsday bunkers
03-03: Rusland waarschuwt het Westen: Hacken van onze satellieten betekent oorlog
02-03: De wereld kan maar beter hopen en bidden dat Putin de oorlog in Oekraïne wint
28-02: Europese Unie verklaart Rusland feitelijk de oorlog
28-02: ‘Westerse experts waarschuwden in 2021 dat VS gevaarlijkste virus ooit in Oekraïne heeft ontwikkeld’
27-02: Topeconoom Armstrong: ‘WO-3 is in fasen begonnen en het Westen gaat verliezen’
26-02: ‘Rusland zet thermobarische superbom in en rijdt ICBM’s uit silo’s’
25-02: ‘EU vermoordt eigen bedrijfsleven met sancties Rusland en wacht lawine faillissementen’
23-02: Gaat het president Volodymyr Zelensky lukken om alsnog WO-3 te veroorzaken?
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke beschaving’ (/ Oekraïne is wanhopige poging van het Westen om Putin ten val te brengen)
21-02: Rusland stelt S-550 satelliet killers in grensgebied Belarus met Polen op
21-02: Forbes: ‘Europa heeft energiecrisis aan zichzelf te danken en betaalt nu zware prijs’ (/ …Het is de EU die over uw en mijn rug weigert extra Russisch gas te kopen om zo de ‘Great Reset’ en ‘Green New Deal’ erdoor te kunnen drukken )
19-02: DEFCON-2, voor het eerst sinds de Cuba crisis
14-02: Oorlog of geen oorlog – hierom heeft Vladimir Putin al gewonnen
11-02: Krijgen VS-EU-NAVO en het WEF volgende week hun gewenste oorlog met Rusland?
01-12: President Oekraïne geeft het Westen de schuld van de crisis met Rusland
30-01: Massale mobilisatie leger Belarus; president dreigt einde te maken aan Litouwen
26-01: Blackout Centraal Azië treft miljoenen; Wordt Europa het volgende doelwit?
24-01: Kopie van MH17 intrige? Nieuws over Russische raketten wijst op mogelijke Britse false flag kernaanval op Oekraïne
22-01: Oorlogsprovocatie: Amerikaans militair vrachtvliegtuig schendt Russische luchtruim
22-01: Crisis rond Oekraïne escaleert: wereld stevent op Derde Wereldoorlog af
19-01: Amerikaanse marine laat 22 oorlogsbodems en 4 kernonderzeeërs uitvaren
18-01: Biden wil hardere sancties tegen Rusland, waardoor Europa in energiecrisis wordt gestort
14-01: Onderminister Victoria Nuland kondigt false flag aan die oorlog met Rusland zal veroorzaken
09-01: CIA-MI6 operatie Kazachstan overtuigt Putin dat VS/EU/NAVO uit zijn op oorlog

2021:
18-12: Wordt Oekraïne nieuwe Cuba crisis? Kernoorlog in 60 jaar tijd niet zo dichtbij geweest ( / Ontketenen de klimaat-vaccinatie globalisten een wereldoorlog omdat de Great Reset in gevaar is? )
11-12: 10 landen, met Nederland en Israël, oefenden deze week op door WEF geplande cyberaanval ( / VS/NAVO voert provocaties om oorlog met Rusland te veroorzaken verder op)
19-11: Topanalist waarshcuwt voor Westerse ‘false flag’ operatie aan grenzen met Rusland
09-11: Volgende stap naar oorlog tegen Rusland; Amerika stuurt deel infanteriebrigade naar Oekraïne
27-10: Moskou woedend nadat Duitse minister NAVO kernaanval op Rusland suggereert
07-10: (/..; energieprijzen door het dak (/ Opzettelijk gecreëerde energiecrisis doet prijs van aardgas compleet exploderen en dreigt miljoenen mensen in armoede te storten )
23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten kiezen tussen verwarming of voedsel
15-07: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt voor aanstaande verwoestende cyberaanval door Rusland en China

…..

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.