Analyse: Dit jaar ruim 62 miljoen doden als explosie hartaandoeningen door Covid vaccins aanhoudt

—————————————————————————————————————————————–

Advocaat VS onthult op basis van opgeëiste cijfers Defensie een schokkende stijging van het aantal vaxslachtoffers – Canadese cijfers bevestigen pandemie van gevaccineerden: Effectiviteit Covid injecties blijkt niet de geclaimde 95%, maar MIN 425%

—————————————————————————————————————————————–

Uit een nieuwe analyse van de huidige cijfers en ontwikkelingen blijkt dat er in 2022 wereldwijd 62,3 miljoen mensen aan hartaandoeningen kunnen sterven als gevolg van de Covid-19 injecties. Termen zoals vaxxicide (vaccinatie-genocide), depopulatie en massa-uitroeiing beginnen hiermee steeds reëler te worden. Zoals we al in 2020 voorspelden zullen deze slachtoffers valselijk aan een Covid variant (of door Covid veroorzaakte ziekte) worden toegeschreven, zodat de mensen netjes in de rij blijven aanschuiven voor hun volgende boostershot.

Het aantal professionele sporters dat vorig jaar door een ernstige en/of dodelijk hartaandoening werd getroffen, verdubbelde iedere drie maanden. De FIFA telde 31 dode profvoetballers in 2021, oplopend van 2 in het eerste kwartaal naar 21 in het laatste kwartaal. Zij kunnen als de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn worden beschouwd. Topvoetballers vallen als eersten om omdat zij hun hart met constante trainingen en de vele wedstrijden het zwaarste belasten. Eén van de bekendste voetballers die het net overleefde is Sergio Aguero, die door zijn vax-hartaandoening echter nooit meer op het veld zal staan.

In november 2021 schreven we over een rapport van de Amerikaanse Hartstichting (AHA), waarin werd gewaarschuwd dat gevaccineerden binnen vijf jaar tijd een meer dan dubbel zo hoge kans hebben op een hartaanval. Nemen we aan dat de vorig jaar in gang gezette explosie aan hartaandoeningen in hetzelfde tempo doorzet, en het aantal vaxxers (wereldwijd nu 51,6%) niet verder stijgt *, dan volgt daaruit de volgende schokkende grafiek:

(* Aangezien dat aantal wel zal blijven stijgen, zal het aantal slachtoffers eveneens toenemen.)

Normaal sterven er jaarlijks gemiddeld 8,9 miljoen mensen aan een hartaandoening. In het huidige tempo dreigen dat er dit jaar 71,2 miljoen te worden, een stijging met 62,3 miljoen doden. Dat betekent dat de Covid injecties meer mensen zullen doden dan HIV/AIDS, en dat alleen al door hartaanvallen. De vele andere vastgestelde doodsoorzaken als gevolg van deze mRNA genmanipulatie injecties, zoals VAIDS (= vaccinatie-AIDS als gevolg van een aangetoond stapsgewijs verwoest immuunsysteem) en neurologische degeneratie zijn daarbij niet eens meegeteld. (1)

Vaxxers kunnen alleen nog maar hopen dat hun beschadigde immuunsysteem zich spontaan herstelt en de toxische spike-proteïnen die door de injecties in hun eigen lichaam worden geproduceerd, weet te overwinnen. Tot nu toe is daar echter geen enkele aanwijzing voor – integendeel. De trend gaat al maanden overal ontegenzeggelijk maar één kant op: Meer Injecties = Meer Zieken en Doden.

Schokkende toename ernstige ziekten en aandoeningen bij kerngezonde militairen

Dat wordt door onder meer de (DMED) cijfers van het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigt. Advocaat Thomas Renz zet zich al maanden in voor de door politiek, media en medische wereld genegeerde en aan hun lot overgelaten vaxslachtoffers. Vorige week maandag presenteerde hij tijdens een hoorzitting met senator Ron Johnson de schokkende statistieken, gelekt door militaire artsen die het onthutsende aantal jonge gezonde militairen die na hun ‘vaccinaties’ ernstige ziekten en andere medische klachten hebben gekregen niet langer konden aanzien.

Volgens hen hebben de Covid injecties in het leger inmiddels het volgende teweeg gebracht:

* bij vrouwelijke militairen 300% meer miskramen (4182, tegen het normale vijfjarige gemiddelde van 1499);

* bijna 300% meer kanker diagnoses (114645 in de eerste 11 maanden van 2021, tegen normaal 38700 per jaar)

* 1000% vaker neurologische stoornissen (van normaal 82.000 naar 863.000 vorig jaar);

* 269% meer myocarditische infarcten;

* 291% vaker Bell’s palsy (gezichtsverlamming);

* 156% meer geboorteafwijkingen (van kinderen van militair personeel);

* 471% vaker onvruchtbaarheid bij vrouwelijke militairen;

* 467% meer longembolieën.

In een beëdigde verklaring stelt een van de militaire klokkenluiders dat ‘het mijn professionele opinie is dat de belangrijkste toenames van de hierboven bediscussieerde gevallen van miskramen, kankers en ziekten werden veroorzaakt door Covid-19 vaccinaties.’ (Waarbij aangetekend moet worden dat één gevaccineerde door meerdere van de genoemde aandoeningen kan zijn getroffen, en de percentages daarom op basis van het aantal diagnoses zijn, en niet op basis van het aantal individuele gevallen).

Renz zegt dat de bewijslast bij de regering ligt, en niet andersom, vooral omdat zowel militairen als burgers gedwongen worden zich met een experimenteel product te laten injecteren waarvan de fabrikanten op voorhand zijn vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid. Indien de injecties al ‘veilig en effectief’ zijn, als nog steeds wordt beweerd, dan zou het Pentagon er geen enkel probleem mee moeten hebben om de oorzaak van deze gigantische toename van ziekten, aandoeningen en stoornissen te verklaren. (2)

Canada: Vaccins hebben NEGATIEVE effectiviteit van 425%

En dat die echte oorzaak de injecties zelf lijken te zijn, blijkt ook uit aan nauwkeurige onafhankelijke analyse van de officiële data van de Canadese overheid. In plaats van een geclaimde effectiviteit van 95% hebben de ‘vaccins’ bij volledig gevaccineerden vanaf 12 jaar oud een NEGATIEVE effectiviteit van 425%. Maar liefst 89% van alle nieuwe aan Covid toegeschreven gevallen in januari waren volledig gevaccineerd.

Pfizer kwam tot 95% via een inmiddels beruchte misleidende rekenmethode, namelijk door tijdens de testfase het aantal corona besmettingen in de placebo groep (162) af te zetten tegen het aantal besmettingen in de ‘gevaccineerde’ groep (8). Er zou een veel eerlijker beeld zijn geschetst als deze aantallen zogenaamde ‘besmettingen’ waren afgezet tegen de totale geteste groep van 21830 mensen. Dan zou het verschil namelijk slechts 0,7% zijn.

Veel nationale overheden bedien(d)en zich in hun maandelijkse ‘besmettings’statistieken van een vergelijkbare smerige truc door het totaal aantal ongevaccineerden vanaf het allereerste begin van de vaxcampagne (december 2020/januari 2021) te vermelden. Hierdoor wekten ze de valse indruk dat het leeuwendeel van de ‘besmettingen’ ongevaccineerd waren, zoals hier in Canada:

Dankzij het internet archief is echter exact te achterhalen wat de echte cijfers zijn. In het bovenstaande geval van Canada waren er tussen 21 december en 22 januari 49579 ‘gevallen’ onder ongevaccineerden, en een enorm aantal van 390401 onder gevaccineerden. Daaruit volgt een verbijsterende ‘vaccin’ effectiviteit van MIN 425%: (3)

Injecties op basis van een computermodel-‘virus’

Ook deze data bewijzen dat de Covid-19 injecties mensen juist veel vatbaarder maken voor ziekte symptomen die aan Covid worden toegeschreven. We omschrijven dat doelbewust steeds op deze wijze, aangezien de CSO van Novavax eind vorig jaar voor de camera’s erkende dat ze NIET de beschikking hebben over een ‘live’ virus, maar enkel over een computermodel. Met andere woorden: de genmanipulatie ‘vaccins’ zijn samengesteld op basis van door China aangeleverde (genetische) lab informatie van een verondersteld coronavirus waarvan wordt beweerd dat het Covid-19 zou veroorzaken.

Wij schrijven sinds begin 2021 dat het er verdacht veel op lijkt dat Covid-19 juist wordt veroorzaakt door de injecties (iets dat we overigens al in 2020 voorspelden). Maar ‘al die zieken dan in 2020’? Ten eerste bleek er in dat jaar géén oversterfte te zijn geweest. Ten tweede was het aantal IC/ziekenhuisopnames in Nederland lager dan in de vijf voorafgaande jaren. Ten derde bleek de normale griep in dat jaar op onnatuurlijke wijze plotseling vrijwel geheel verdwenen, en hadden de veronderstelde ‘corona patiënten’ allemaal symptomen die in ieder ander jaar aan influenza zouden zijn toegeschreven. Zo werden de ook in Nederland gebruikte standaard PCR testen in de VS per 1 januari verboden omdat er geen onderscheid mee kan worden gemaakt tussen corona en influenza.

De door steeds meer mensen gestelde vraag of we sinds 2020 niet gigantisch worden belazerd met een nep ‘pandemie’, die enkel werd bedacht als voorwendsel om de hele wereld te kunnen onderwerpen aan een totalitaire communistische VN/WHO/WEF/IMF klimaat-vaccinatie dictatuur, kan dan ook zonder een spoortje twijfel met JA worden beantwoord.

 

Xander

(1) The Exposé
(2) The Blaze
(3) The Exposé


Zie ook o.a.:

31-01: ‘Ruim 400.000 spontane abortussen door Covid injecties’
21-01: Vaxslachting EU, ook onder jonge mensen: 38.000 doden en 1,6 miljoen met ernstige gezondheidsschade
17-01: European Medicines Agency erkent dat boostershots immuunsysteem verzwakken (/ Ook in schotland: 8 van de 10 ‘Covid’ doden waren gevaccineerd)16-01: Nederland heeft nu hoogste oversterfte sinds de Tweede Wereldoorlog
11-01: Oud hoofd Britse OMT: Stop met massa vaccinaties en behandel Covid als gewone griep
10-01: UK Health Security Agency data wijzen op aanstaande massale uitbraak AIDS onder gevaccineerden
03-01: Covid vaxxicide: Amerikaanse verzekeraars melden 40% meer doden in beroepsbevolking

2021:

29-12: Hulppunt opgericht voor familie van complotdenkers (die keer op keer gelijk krijgen)
24-12: Novavax minder schadelijk? ‘Omicron variant is het echt goede vaccin
22-12; British Medical Journal: De pandemie bestaat alleen op TV en het corona dashboard (/ Immunologie expert Pierre Capel: Omicron kan redding voor mensheid zijn (en is daarom ramp voor regeringen)
18-12: CDC verwacht vanaf kerstmis 15.000 vaxdoden per week, maar Covid krijgt de schuld ( / ‘Halverwege 2022 wereldwijd minstens 10 miljoen mensen gestorven door Covid injecties’)
16-12: Immunologie expert Pierre Capel: ‘De booster is bloedlink; oversterfte is 40%’ (/ mRNA uitvinder dr. Robert Malone: ‘Covid injecties richten onomkeerbare en onherstelbare gezondheidsschade aan kinderen aan’ )
14-12: UK Health Security Agency bevestigt forse schade immuunsysteem door Covid injecties
13-12: Center for Biotech Information bevestigt in studie verband tussen 5G en Covid-19
02-12: Rechter beveelt vrijgave Pfizer documenten: Enorm aamtal doden en bijwerkingen verhuld
30-11: Bekendste Zuid Afrikaanse arts genas al 7000 mensen: ‘Covid vaccins bedoeld om miljarden indirect te doden’ (/ Deze lijst genegeerde topwetenschappers waarschuwen al een jaar voor de ongekende ramp die nu lijkt te zijn begonnen )
26-11: Geef mijn toekomst terug’ (Waarom moet alles kapot terwijl de oplossing zo simpel is?)
24-11: Data Amerikaanse Hartstichting medisch bewijs dat Covid vaccins ‘moord’ zijn’ (/ Hoogleraar (em) Pierre Capel: ‘Ik begrijp er helemaal niets meer van. ALLES gaat kapot’)
20-11: Ook data UK Health Security Agency wijzen op verwoesting immuunsysteem door Covid injecties
19-11: (/ Hoogleraar (em) Pierre Capel laat opnieuw grafieken zien waaruit blijkt dat de snel oplopende besmettingscijfers aantoonbare PCR-flauwekul zijn)
17-11: Amerikaanse nieuwszender: Officiële data onthullen ruim 300.000 Covid vaxdoden in VS
16-11: Uitvinder mRNA tech vaccins: Pas als veel kinderen sterven zullen mensen wakker worden
10-11: ‘Ziekenhuizen VS overspoeld met baby’s met hartproblemen door Covid injecties moeders’
05-11: New England Journal of Medicine studie: Covid injecties doden 9 van de 10 baby’s in eerste trimester
28-10: Nieuw Pfizer / FDA document: Injecteer alle kinderen, maar pas over 5 jaar bekend of dat veilig is (Kinderen lopen door het vaccin zelfs volgens Pfizers eigen bevindingen slechts een half procent minder risico op Covid, waar 99,17% niet eens klachten van krijgt – Tieners vallen bij bosjes om na geïnjecteerd te zijn, soms tijdens de schoolles – Officiële VAERS monitor: 15 tot 24 jarige gevaccineerden krijgen 570 keer vaker longembolie, 360 keer vaker trombose, 118 keer vaker
15-10: Cijfers Public Health England?: Totaal falen immuunsystemen alle 30+ vaxxers in maart 2022?
14-10: Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU’myocarditis, 80 keer vaker een hersenbloeding, en gaan 29 keer vaker dood)

…………….