Amerikaanse aandacht voor Nederlands wetenschappelijk team met forse kritiek op corona beleid

—————————————————————————————————————————————-

‘Wereldwijd 100 miljoen doden , niet door het virus, maar door de lockdowns’ – Wetenschappelijk bewezen dat groot deel van bevolking natuurlijke afweer tegen corona heeft – ‘Tal van mensen in ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19 , terwijl ze het helemaal niet hebben’

—————————————————————————————————————————————-

Een veel bekeken interview met analytisch chemicus en nanotechnoloog Willem Engel van enkele dagen geleden heeft buitenlandse aandacht gekregen, onder andere van de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong. Engel heeft sinds zijn vorige interview een heel team om zich heen verzameld, dat onafhankelijk onderzoek wil doen naar de zin en onzin van het coronabeleid. ‘Het begint duidelijk te worden dat bij de keuze om ons te wapenen met een lockdown er iets stinkt,’ begint de inleiding op Café Weltschmerz. ‘Helaas moeten burgers het lef gaan tonen om zelf op onderzoek te gaan. Mensen die bang zijn hun baan te verliezen doen dat wellicht liever niet, maar het zal toch moeten. De situatie is te schandelijk, deze lockdown gaat heel veel levens kosten en beschadigt onze maatschappij.’

Engel heeft het gevoel dat het team, dat bestaat uit zo’n 20 tot 30 wetenschappers waar er iedere dag een paar bij komen, ‘het alternatieve RIVM’ begint te worden. Hij is niet verrast dat nu aangetoond is dat de door Westerse regeringen gebruikte modellen en data van de Britse wetenschapper Neil Ferguson, die voorspelde dat er wereldwijd miljoenen doden zouden vallen, in de verste verte niet bleken te kloppen. ‘Maar op basis van dit verkeerde model is er zóveel schade aangericht.’ Researcher Michaéla Schippers schat zelfs dat het aantal doden door de lockdowns zo’n 100 miljoen zal bedragen, zo’n 24 x zoveel als het huidige aantal veronderstelde doden door corona.

RIVM wordt gedagvaard

De in Nederland gebruikte modellen en aannames zijn echter niet inzichtelijk gemaakt, noch de data waarop deze modellen zijn gebaseerd. Het is dus niet te controleren of deze modellen ‘peer reviewed’ zijn en de wetenschappelijke toets kunnen doorstaan. ‘Als blijkt dat dit niet zo is, zou dat een grof schandaal zijn.’ Daarom is voor een aantal Nederlandse wetenschappers de maat vol, en is besloten om het RIVM te dagvaarden, om te proberen om ALLE data boven water te krijgen.

Bovendien vertrouwen de wetenschappers het PIENTER rapport van het RIVM niet. Het was ‘hoogst verdacht’ dat dit rapport op het moment dat het op 22 april aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, niet werd gepubliceerd.

Anti-hydroxychloroquine onderzoek volledig ontkracht

‘Maar er zijn veel dingen mis. Waarom is die PCR test gebruikt? Waar zijn de modellen hiervoor? Er zitten zoveel haken en ogen aan – dit stinkt!’ Denk daarbij ook aan het anti-hydroxychloroquine rapport in ‘The Lancet’, dat nu volledig ontkracht is. Erger nog: de data voor dit artikel zijn afkomstig van een louche bedrijfje in Chicago, en zijn bijzonder onbetrouwbaar gebleken. ‘The Lancet heeft zich laten gebruiken als propagandakanaal. Er is dus iets ‘gedokterd’ om hydroxychloroquine tegen te houden. Nu kunnen we dus naar strafzaken gaan kijken. Nu zijn het geen domme fouten meer, dit is moedwillig.’

Na dat valse artikel in The Lancet zijn de internationale onderzoeken naar hydroxychloroquine weer gestopt, ook in Nederland. Terwijl internationaal in meer dan 30 landen is aangetoond dat het, indien in de eerstelijnszorg op de juiste wijze toegepast  (in combinatie met zink), talloze mensenlevens kan redden. ‘Degene die dat artikel heeft geschreven heeft dus bloed aan zijn handen als blijkt dat dit protocol wèl werkt. Dit is een heel grof schandaal, dit is opzet.’

In Italië blijken heel veel mensen gestorven te zijn aan verkeerde behandelprotocollen, niet aan het coronavirus. ‘Als ik arts was, zou ik helemaal door het lint gaan.’

‘Hoe dom kun je zijn door een nieuwe methode te gebruiken?’

Het PIENTER onderzoek van het RIVM draait om de aanwezigheid van slechts één soort antilichaam (dus slechts één onderdeeltje van het immuunsysteem), ‘maar dat zegt niet of je immuun bent, of niet. Daar zitten nl. veel meer factoren bij. Dus die gemelde 2,8% tot 3,6% (immuun geworden Nederlanders, begin april) zegt niets. Ze willen naar de 60%, maar dan wil ik weten hoe ze dit normaal met influenza aanpakken. Als we deze methode gebruiken voor influenza, meten we dan ook 60%? Of ook maar 10%? En als dat NIET is gedaan, zijn we dan nu een nieuwe methode aan het gebruiken voor een nieuw virus? Hoe dom kun je zijn!’

‘De Tweede Kamer is verkeerd voorgelicht… In het nieuwste onderzoek van de Bloedbank wordt weer gezegd dat we nog ver verwijderd zitten van groepsimmuniteit. Volgens hen zouden 5,5% van de mensen antilichamen (tegen corona) hebben, wat voor hen ‘bewijs’ is van immuniteit. Dat bestrijd ik ten zeerste, omdat het gebaseerd is op min of meer dezelfde test.’

‘Groot deel bevolking heeft natuurlijke afweer tegen corona’

Engel gelooft niet dat de mensen die geen antilichamen tegen corona hebben, automatisch niet immuun zouden zijn. ‘Het is steeds maar weer die framing: iedere keer heel erg toespitsen op één onderwerpje, waardoor het overzicht wordt verloren.’ Als dan ook nog eens zou blijken dat ze geen virusneutralisatietest hebben gedaan (waarmee aangetoond wordt dat die antilichamen inderdaad tegen het coronavirus werken), dan hebben het RIVM en de daaraan verbonden wetenschappers een enorm geloofwaardigheidsprobleem, want dan lijkt er vrijwel zeker met de uitkomsten te zijn geknoeid.

Enkele immunologen zeiden tegen Engel dat bij virussen alleen deze antilichamen belangrijk zijn, ‘maar uit de nieuwste onderzoeken komt toch echt een heel ander beeld naar voren. Sterker nog: die onderzoeken laten zien dat mensen die nog nooit zijn blootgesteld aan dit virus al 40% tot 60% expressie vertonen van dit specifieke immuun globine, die actief zijn bij de afweer van dit virus. Dit is bewezen, dit is hard science. We hebben in de bevolking dus al een natuurlijke afweer, misschien door blootstelling aan andere coronavirussen.’ ‘

Waarom alleen bloed gemeten, terwijl het virus ergens ander zit?

 ‘En waarom (alleen) in het bloed gemeten (waar die 5,5% op gebaseerd is), terwijl het virus via mucus en oogvocht in en ook weer uit je lichaam gaat, en daar een hoge concentratie heeft en dus te meten is? Ook weer zo’n oliedomme fout! We gaan in het bloed meten, terwijl dat ergens anders veel beter kan. Bijna hetzelfde als met die PCR test: we gaan in de neus meten, terwijl we het beter in de longen kunnen doen… Al dat onderzoek moet opnieuw.’

Bovendien is maar de vraag of die PCR test (40%-70% betrouwbaar) zin heeft, omdat er niet mee kan worden aangetoond of het virus actief is. Je kunt tot 3 maanden na infectie meten of iemand besmet is geweest met het virus, dat op het moment van testen helemaal niet meer actief hoeft te zijn. ‘Wat er nu wordt gemeten zijn enkel de reststukjes van het virus in het deel van de bevolking dat ooit besmet is geweest. Je weet dus echter niet of die 3% een meetfout is, of dat het echt een residu van het virus is.’ ‘En hebben ze soms al bewezen dat als je geen antilichamen hebt, je dan niet immuun bent?’

Veel mensen niet dood door corona, maar door ‘bovenliggend lijden’

Dan zijn er mensen die wijzen op de IC afdelingen in ziekenhuizen, waar zoveel patiënten zijn gestorven, en dus toch duidelijk zou zijn dat dit door het coronavirus komt. ‘Dan komt ik op wat ik ‘bovenliggend lijden’ noem. Er waren mensen met gezondheidsklachten die werden geïnfecteerd. Zij overleefden het virus, maar kregen complicaties met iets anders (de aandoeningen die ze al hadden), en gaan alsnog dood.’

‘OF het zijn mensen die deze virusstukjes nog in zich hebben, en voor iets anders naar het ziekenhuis moeten. Die krijgen allemaal een PCR test, en als die positief is wordt daar altijd Covid-19 op geplakt. Deze mensen worden dus allemaal als Covid patiënten opgenomen, terwijl ze die ziekte niet hebben omdat het virus niet viable aanwezig is. Die worden dus behandeld voor Covid terwijl ze dat helemaal niet hebben.’

‘Waarom zijn we bij deze epidemie ineens onze meetmethoden gaan veranderen? Daar heb ik geen goed woord voor over, want dit had van te voren door heel veel mensen gezien moeten worden.’

Idee dat 100% besmet kan raken ‘klopt van geen kant’

Ook in het gebruikte SIR model (Suspectible (vatbaar); Infectuous (besmettelijk); Recovered (genezen)) zit een enorme fout, omdat aangenomen wordt dat 100% van de bevolking besmet kan raken. ‘Dat komt in onze wereld niet voor,’ en dat komt omdat we allemaal specifieke lagen hebben in ons immuunsysteem, en dus veel mensen op voorhand al immuun zijn. ‘Je kunt ervan uitgaan dat een heel groot deel van Nederland hier niet of nauwelijks ziek van wordt. Toch wordt met die 3% nog steeds gedaan of we heel ver weg zitten van die 60%. Die voorstelling van zaken klopt helemaal niet.’

Het probleem met de door de overheid gebruikte modellen is dat ze gebaseerd zijn op louter aannames (en geen vastgestelde feiten), die als constanten in het model worden gegoten. De R0 staat voor de snelheid waarmee het virus zich over de bevolking verspreidt. Het grote probleem is dat men zich enkel focust op de Rt, het moment van ingrijpen (de lockdowns), maar er geen rekening mee houdt dat ook de natuur zelf ‘ingrijpt’. ‘Hier zit de kern waarom Maurice (de Hond) gelijkt heeft, en deze modellen niet. Zo heeft het weer invloed; het weer kan zelf een denkbeeldige lockdown zijn, of juist het omgekeerde doen.’

Zaken zoals luchtvochtigheid en hoeveelheid zon spelen een zeer grote rol, maar worden totaal niet meegenomen in de gebruikte modellen. Deze processen vallen sowieso heel moeilijk in een model te vatten, omdat het stapsgewijze en onvoorspelbare processen zijn.

Modellen niet openbaar, lijken ‘gebruikt te worden om crisis erger voor te stellen’

De modellen waarop de regering Rutte en het RIVM hun beleid baseren, zijn niet openbaar. Niemand weet wat de aannames zijn, de uitkomsten, de voorspellingen, die de basis vormen van social distancing en de anderhalve meter samenleving. ‘We zijn nu op het punt gekomen waarop we a priori de data van het RIVM moeten wantrouwen.’ Er komt nu een kort geding om de gebruikte data alsnog openbaar te krijgen.

Bij veel mensen die niet aan Covid-19 zijn blootgesteld, zie je dus wel afweerstoffen tegen het virus, soms wel 50% tot 60% (van deze stoffen). ‘En als die dan de eerste lijn van defensie kunnen zijn, en die mensen raken maar licht geïnfecteerd, dan kan dat al genoeg zijn… Er moet meer onderzoek worden gedaan, maar het is al wel overduidelijk dat die aannames dat 100% besmet kan worden, en dat het virus op die manieren verspreid kan worden, niet meer te geloven zijn.’

Interviewer Ramon Bril: ‘Ik vind het verdacht veel lijken op hoe heel veel andere modellen worden gebruikt, zeker modellen met exponentiële J-curves, om crisissen veel groter te maken dan ze zijn, of in veel gevallen zelfs te bedenken.’ (Dit geldt bijvoorbeeld absoluut ook voor de CO2/stikstof/klimaathoax, waar de Nederlandse regering zijn landbouw- en economie verwoestende beleid mee rechtvaardigt – X.).

Engel: ‘Ja, helemaal mee eens.’

Kwalijke rol van de media, wetenschappers bang gemaakt

Zijn laatste opmerking is dat hij het ‘heel ernstig’ vindt dat de media de tegengeluiden van steeds meer wetenschappers en experts hebben weggewuifd. Sommige mensen worden zelfs ‘mediadood’ gemaakt, en worden bedreigd, zodat ze hun verhaal niet vertellen. ‘En heel veel wetenschappers en medici vrezen voor hun carrière. Ze zeggen dan dat ze alle data willen geven die ik wil, maar niet in het nieuws willen.’

Bril: ‘Dus jij hebt nu contact met heel veel wetenschappers die zeggen dat niemand naar hen wilde luisteren, terwijl ze al de hele tijd hiermee bezig waren. Dat vind ik nog het allerengste.’

‘Klopt,’ antwoordt Engel. ‘En dit is het nog maar het topje van de ijsberg… In Nederland horen we nu maar 3 of 4 mensen die directeuren van instituten zijn, maar zelf geen onderzoek meer doen, en een soort politieke figuren zijn geworden. Die komen de onderzoeken van hun personeel politiek verklaren. En dat zou dan ‘de wetenschap’ zijn?? Nee, de wetenschappers zijn al die mensen die op het lab zitten, hele andere ideeën hebben en de discussie willen aangaan, en zich waarschijnlijk helemaal niet gerepresenteerd voelen worden door de vertegenwoordigers van die instituten… Meld u dus aan via viruswaanzin@gmail.com, en help ons.’

Het interview is inmiddels bijna 100.000 keer bekeken:

 

Xander

(1) Café Weltschmerz

Zie ook o.a.:

09-06: WHO haalt belangrijkste reden voor lockdowns, volg-apps en vaccinaties compleet onderuit
07-06: Wetenschappelijke studie bevestigt longschade corona patiënten door beademingsapparaten
02-06: Zweden bewijst definitief dat lockdowns en veel social distancing totaal onnodig waren
01-06: ‘De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken
29-05: Longschade door corona niet uniek en niet erger dan tijdens jaarlijkse griep (/ Duitse en Amerikaanse longexperts: Influenza A in ontwikkelde wereld al jaren belangrijkste oorzaak van sterfte door longontsteking)
28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
26-05: Data analyse instituut: Lockdowns verwoesten minstens 7 x zoveel mensenjaren dan ermee worden gered
25-05: Artsen in Italië, Duitsland en India zeggen dat meeste Covid-19 doden niet door virus, maar door longbacterie zijn overleden
24-05: Wereldwijde Pleite Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
21-05: ‘Nederland krijgt een wurgslang van anderhalve meter om zijn nek gelegd’
20-05: Bekende Duitse predikant noemt politici ‘misdaadbendes’ die ‘moeten worden opgesloten’
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
15-05: Minstens 265 miljoen mensen dreigen te verhongeren door Covid-19 lockdowns
12-05: Lockdowns kosten miljoenen levens: TBC, kanker, zelfmoord explodeert
06-05: MedRX studie: Lockdowns West Europa hebben waarschijnlijk geen enkel leven gered
06-05: Nationale Bond Overheidszaken stelt Rutte wettelijk aansprakelijk voor lockdown en vraagt u om mee te doen
26-04: ‘Dankzij Rutte en Hoekstra gaan de Nederlanders betalen voor drie keer rijkere Italianen’
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
17-04: ‘Spanje en Frankrijk eisen dat Nederland en Duitsland alle kosten coronacrisis betalen’
16-04: (/ Wordt het coronavirus gebruikt als dekmantel voor een verhulde nieuwe bailout van de banken?)
15-04: ‘Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)
03-04: Amerikaanse topeconoom: EU gebruikt coronacrisis voor staatsgreep tegen Duitsland en Nederland (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
02-04: Oud-directeur Instituut Microbiologie verkettert lockdown maatregelen als ‘economische zelfmoord’)

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

41

 1. Opmerkelijk!
  Viroloog: corona waarde mogelijk al in 1890 rond in Europa

  BRUSSEL – Maakte de wereld 130 jaar geleden al eens een wereldwijde pandemie door een coronavirus mee, met één tot anderhalf miljoen doden? Volgens de Belgische viroloog Marc Van Ranst is dat heel goed mogelijk. „Patiënten klaagden toen ook over geur- en smaakverlies en extreme vermoeidheid.”

  Lees meer:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/354149243/viroloog-corona-waarde-mogelijk-al-in-1890-rond-in-europa

  ( geef dit artikel voor geloofwaardigheid op een schaal van 1 tot 10 een 8 – NB)

 2. Mo schreef:
  12/06/2020 om 9:32 pm

  Het is niet alleen onzin te verwachten dat een deugdelijk vaccin wel even binnen een jaartje geproduceerd zal kunnen worden, maar er is meer:

  https://commonsensetv.nl/open-brief-aan-hugo-de-jonge

  Er is aantoonbaar nog nooit ook maar een werkend vaccin gemaakt voor welk corona virus dan ook. Het zou verder nogal dom zijn te verwachten dat een bedrijf wat de waarheid verdraait om er zelf beter van te worden het dan wel kan produceren?

 3. @ Wachter 14 06 2020 14.53
  Dank voor uw instemming! Hierop nog commentaar gegeven op het geloofsforum brother! GBY!

 4. Waarom horen we steeds dat het in Brazilië zo slecht gaat? Of in Peru??
  Cijfers:
  Brazilië 183,3 doden per miljoen.
  Peru 179,5 doden per miljoen.
  De volgende landen per miljoen:
  België 808
  Spanje 580
  VK 546
  Italië 545
  Zweden 418
  Nederland 343
  USA 305
  Zwitserland 222
  Duitsland 101
  Nederland b.v. doet het dus slechter dan Brazilië! Hoe betrouwbaar is de nationale berichtgeving via de NOS eigenlijk nog. En dan vinden ze het gek dat mensen zich afkeren van deze media.

 5. ATTENTIE zeer goede brief aan alle kamerleden over de waanzin van corona wetgeving per i juli

  Stop de coronawet. Open brief van Karel Beckman aan alle Kamerleden

  Voor de coronawet die het kabinet-Rutte op 1 juli in werking wil laten gaan is geen enkele goede reden te geven. Wie ermee instemt, wordt medeverantwoordelijk voor alle leed en schade die er het gevolg van zullen zijn.

  https://www.wyniasweek.nl/stop-de-coronawet-open-brief-van-karel-beckman-aan-alle-kamerleden/

 6. Uiterst criminele vaccinatiecampagne ontdekt in Kenia 2014 waarbij de WHO was betrokken.

  De WHO heeft vijf vaccinaties gepland per zes maanden per vrouw in de vruchtbare leeftijd.
  Ongeveer 1 miljoen vrouwen en meisjes zouden alleen tegen tetanus zijn gevaccineerd voordat dit vaccinatieprogramma kon worden stopgezet. Een vereniging van artsen en een kerk in Kenia
  hebben zelfs gezamenlijk een uiterst criminele vaccinatiecampagne onthuld : geheime vaccinatie tegen zwangerschap; geheime toevoeging van zwangerschapshormoon ontdekt in injectieflacons met vaccin.
  http://www.kccb.or.ke/home/news-2/pressstatement-tetanus/

 7. Heel goed en heel sterk.
  Ben alleen benieuwd hoe lang dat gaat duren. Tegen de tijd dat dat voor een rechter komt zijn we al acht lockdowns verder. Een zaak tegen een normale crimineel duurt al 9 maanden. Tegen die tijd is de samenleving al geheel gesloopt en de klus dus geklaard. En voor de heren geldt: We dronken een glas, deden een plas, en alles bleef zoals het was.

 8. Het leven is keuzes maken.Beproevingen.Als je de beproevingen doorstaat zul je de kroon des levens ontvangen.

 9. @ Anna, beste
  U schrijft : het is een nieuw virus én het komt uit China. U vergeet er bij te vermelden : niet made in China. Voor de rest heeft u, vlgs mij, gelijk. Elk voordeel heeft z’n nadeel ; de consument heeft ervan geprofiteerd, de Chinees koopt / kocht alle winstgevende Westerse bedrijven op. Indirect blijft de winst voor de Chinees, beter gezegd voor het Aziatische ras. En ja, het werkvolk is voor het overgrote deel Europees, deze arbeiders werken dus voor China. Het gedrocht EU, heeft dit toegestaan. Gelukkig, beter laat dan nooit, heeft ‘men’ , of gaat men deze opkoop door staatssteun proberen te stoppen. Welstand is nog geen welzijn schreef ik eerder, het heeft ‘even geduurd’ maar ons hedendaagse bewustwordingsproces hàd …. moeten prevaleren voor elke vorm van ‘aanbiedingen’ , en nu zijn wij, als persoon, de lul.
  Jammer genoeg mis ik in vrijwel elke economische update hóe deze gigantische financiële noodsubsidies worden ingezet ; die overigens de Chinezen aangrijpen om nóg goedkoper hun produkten ‘aan de man te brengen’ . Mijn hamvraag : worden deze miljarden en miljarden (die er eigenlijk niet zijn) dan ook gebruikt voor het dividend van de aandeelhouders ? Én zo ja, dan hebben we een zeer groot probleem …. , het, of ons arbeidsrecht, de werkgelegenheid, staat dan (nog meer) ‘op de tocht’ . Wat is wijsheid in deze, is het de waanzin van ‘morgen’ , onze toekomst ?

 10. Zeeuwse schreef:
  13/06/2020 om 4:14 pm
  U ziet het zeer goed, wij zijn massaal het slachtoffer van een wereld wijd goed georkestreerd fascistisch complot.
  Het corona covid-19 virus is slechts een onderdeel van hun hunkering naar macht en controle over de totale wereldbevolking. De machthebbers in de wereld ondervonden te veel weerstand van het volk, en die moest absoluut gebroken worden, en het Nieuwe Normaal moet dat mogelijk gaan maken. Er ontbreekt alleen nog een niet getest vaccin, en hun doel is compleet. En wat er voor bestanddelen in die spuit zal zitten, wie zal het zeggen, maar niet veel goeds vermoed ik. En dat is zeker geen vals wantrouwen bij mij, want “Bill Gates” heeft in een video zonder enig aarzelen zelf beweerd, dat hij via vaccinatie programma’s de wereld populatie wil doen slinken. En nu moeten wij eerst ons laten inspuiten met god mag weten voor soort van vergif, nodig om onze vrijheid weer terug te krijgen. Nou, dat het stinkt is voor mij wel duidelijk, maar de rest van de bevolking blijft nog steeds bewusteloos door de corona covid-19 overheid hypnose. Het kan de overheid allemaal niet snel genoeg gaan, het liefst 1 juli de nieuwe wet laten ingaan, inspuiten voor het einde van het jaar.
  Waar wachten we nog op, kom ook in verzet mensen, en doe er wat tegen.

 11. @Raveltje
  Ja, die noodwet die de Grondwet buiten werking stelt en dus onze grondwettige vrijheid vernietigt, zogenaamd voor ons bestwil, daar ben ik ook bijzonder bezorgd over. Stel je voor: dit in verband met “corona” die in geen velden of wegen (meer) te bekennen is. Het is een wereldwijde machtsgreep die niet teruggedraaid zal worden.
  Invoering van “het nieuwe normaal”…brrrr… Denk es aan hoe idioot het is dat je nu nog steeds overal mensen met mondkapjes ziet en dat je zonder die dingen niet in het OV kunt.
  In onze groep is een idee ontstaan om de Koning te hulp te roepen door hem brieven te schrijven. De Koning moet onder elke nieuwe wet zijn handtekening zetten, dan wordt de wet pas van kracht.
  Hij heeft immers zelf zijn afkeer laten horen en gezegd in zijn toespraak op de Dam: “het nieuwe normaal is NIET normaal”. Wij willen hem in onze brieven aan zijn eigen woorden herinneren en hem oproepen eens iets bijzonders te doen en zijn eigen inzicht en macht te gebruiken om in dit geval zijn handtekening niet te zetten.
  Een oproep aan iedereen om hem z.s.m., maar i.i.g. vóór eind deze maand, een brief te schrijven waarin we hem oproepen de nieuwe wet NIET te ondertekenen.

 12. Wel vreemd dat als zo veel mensen niet bevattelijk zouden zijn om besmet te worden, er in het grote koor in Amsterdam 90% of meer van de leden in korte tijd toen besmet zijn geraakt.

 13. https://www.nu.nl/coronavirus/6057805/nederland-sluit-contract-af-voor-potentieel-coronavaccin.html#coral_talk_wrapper
  Het gros van die reageerders wat werkelijk te dom is wordt nog geplust ook.
  Er kan geen goed werkend vaccin komen net zoals het al eeuwen niet lukt om lood in goud te veranderen. Wel prettig voor de farma industrie dat door angst nadenken uitgeschakeld is.
  Persoonlijk vind ik die zogenaamde daadkracht van deze popi minister uiterst verdacht.
  Zijn app is al door de mand gevallen, maar ik durf er om te wedden dat we daar ook het laatste niet van hebben gehoord.

 14. Waar ik nogal zorgelijk om ben is dat ze de maatregelen willen vastleggen in de wet.Per 1 juli de noodwet.
  Op grond van welzijn en gezondheidbelang voor de bevolking bestaat de mogelijkheid dat dit rechtsgeldig kan.
  Ondanks er steeds meer tegengeluiden komen uit onderzoeken en de lockdown meer kwaad doet dan goed, blijft
  in geval van pandemie, een noodwet invoeren van kracht. Is wettelijk vastgelegd.
  Kan dus een reden zijn dat alle verkoudheid en alle overledenen onder corona worden geplaatst
  Voor een pandemie zijn veel getallen nodig, En voor een vervolg in de planning. Labvirus experiment.
  Ook lijkt het wel een wedstrijd te zijn wie er een vaccin kan maken.
  Toch ook de orde van advocaten vind het ondemocratisch die spoedwet in te voeren.
  Maar wie heeft bedacht dat dit een pandemie genoemd moest worden? Want daar wordt die wet op
  gebaseerd. En dat in Nederland niet het geval was.

 15. Wat men vaak uit het oog verliest is net waarom elke dode op de Corona-hoop wordt gegooid.
  Dat is om de aantallen groter te doen uitvallen om u schrik aan te jagen, zodat u gewillig wordt in het accepteren van elke remedie, zelfs een vaccin voor een virus dat er niet is.
  Allemaal opgezet spel, van onze extreemlinkse politieke ‘virologen’ tot het desinfectie-pakken-personeel dat u op de msm-beeldbuis ziet.
  Iedereen is om te kopen, van onbekende Corona-getuigen tot onze bekende Vlamingen welke met spoed werden opgenomen in het ziekenhuis omwille van Corona maar waar je nu niets meer over hoort.
  Een groots, opgezet spel, waarbij België haar schrikbeleid probeert te verantwoorden door te stellen dat hun manier van ‘tellen’ anders is, en dat daarom de cijfers bij ons extreem hoog lijken uit te vallen.
  Laat me toe staan om te zeggen dat er bij wiskunde geen ruimte tot interpretatie is, dus ook geen andere manier van tellen.
  De extreemlinkse Marc Van Ranst had een Tweet de wereld ingestuurd waarin hij stelde dat het een weloverwogen keuze was om de mensen uit de woon-zorgcentra (merk op hoe men angstvallig het woord ‘rusthuizen’ vermijd, zodat de ‘domme’ massa niet in de gaten heeft dat het weleens over hun grootouders zou kunnen gaan) aan hun lot over te laten.
  Het zou volgens Van Ranst een logistieke ramp zijn om al deze mensen met spoed naar het ziekenhuis te sturen.
  Na enig commentaar van mensen dat deze Tweet erover vinden gaan, komt Van Ranst met de uitvlucht dat zijn Twitter-account gehackt is, en wie heeft het weer gedaan? Juist ja, ‘extreem-rechts.’
  Dat volk dat zich herinnert hoe het was en moedeloos moet toekijken hoe de Westerse beschaving wordt afgebroken.
  En als Van Ranst zegt dat de Tweet door ‘extreemrechts’ kwam en dat dat hem net strijdvaardiger maakt, wordt dat klaarblijkelijk door iedereen als waarheid aangenomen en wordt Van Ranst op zijn woord geloofd.’
  Laat je niet misleiden, niemand geloofd dat de uitspraak van extreemrechts (definieer het) kwam om de linkse politicus te dwarsbomen.
  Het is het monopolie van onze media dat de valse perceptie tracht te creëren. (of het narratief te bepalen, waar je over mag spreken betreffende het onderwerp, maar alleen maar richting het haten op extreemrechts.
  Voor Van Ranst en onze media zijn dat twee vliegen in één klap, zich inkapselen voor de backslash van de Tweet om onze ouderen te laten creperen, (want deze stemmen ‘verkeerd’) en daarbij het demoniseren (en creëren) van een groep dat niet bestaat: extreemrechts.

  Onze media is doorspekt van dit soort bedrog, tot in hun kleinste vezel, en ik begin het gevoel te krijgen dat ze dit doen om de nuchtere bevolking te pesten, welke tegenover een groep domme kudde-schapen staat waar niets, maar dan ook niets meer mee aan te vangen is.

 16. Een interresant artikel, met een duidelijke reportage van Café Weltsmertz.
  Ik heb het helemaal bekeken en het verklaart veel en begrijpelijk roept het heel veel vragen op.
  Willem Engels: ga door met je onderzoek het geeft aan dat Nederland “ afglijd” naar een land waar waarheid ondergeschikt wordt aan baantjes en carrières. Heel veel succes hiermee.

  Het gevaar is echter dat we door de onregelmatigheden in ons eigen land, het grote “ plaatje “uit het oog verliezen.

  Wij zijn echter al heel veel dingen bijna vergeten en dat is kwalijk.
  Het is een nieuw virus.
  Het komt uit China.
  Gezien de eerste aanpak in China lijkt het er nog steeds op dat dit een biologisch wapen is wat per ongeluk ( te vroeg) “ op de markt” is gekomen.

  Hoe nu verder met China.
  Heeft “ democratisch Europa” wel begrepen waar China mee bezig is❓
  Al voor de uitbraak van het virus was er een grote bijna sluipende technologische financiële economische infiltratie van China in het vrije westen. Dit gebeurde onder het mom van vrije handel, en China sprong daar gretig op in.

  Infiltratie in onze economie, onze infrastructuur, in grondstoffen ( vooral in Afrika), in technologie ( wat opgekocht werd en gekopieerd) willen we dit wel❓

  De “ tegenprestatie van China ligt voor de hand; de produktie van Goedkope goederen voor de hele wereld.
  Aan deze produktie wordt flink verdient want de arbeiders wereken voor een hongerloontje❗️
  ( Hoe zit het ook alweer met mensen rechten gelden die opeens niet meer❓)
  Hoe zit het met het milieu geldt dat niet voor China ❓Ik ben er vaak geweest je stikt er bijna )

  De CCP van China strijkt veel geld op van de goederen die wij voor een habbekrats kopen, en dit bevorderd ook nog eens sterk “ de wegwerp maatschappij” met alle milieuvervuilende rommel, die wij op z’on manier bevorderen.

  Met dit geld wat ze aan ons verdienen, investeren ze in onze Europese landen die krap bij kas zitten en door de EU , Brussel “ gedwongen worden” te bezuinigingen.
  Kijk naar Griekenland de Haven van Piraeus, en Italië veel mode huizen zijn in eigendom van China.
  ( het was niet vreemd dat de eerste Europessche uitbraak van Corona in noord Italië was)

  Met het geld dat de CCP aan ons verdient : INFILTREREN ze in onze West Europese landen, nogmaals zowel in de economie, financiële markten, ( aandelen KLM Air France !) onze infrastructuur onze technologie, onze grondstoffen, onze kennis instituten ( studenten die hun kennis moeten delen met de CCP !) en vele andere vitale produktie en kennis❗️

  Wij leveren ZELF het touw waarmee ze ons in de toekomst gaan OPKNOPEN ‼️

  Willen wij dit❓Vergeet het grote “ plaatje “ niet.
  We leven nu nog in een vrij land maar de invloed van China komt heel snel deze kant op.
  China ; wees gewaarschuwd, volkomen berekend en bewust waar ze mee bezig zijn, maar totaal onbetrouwbaar❗️

 17. Wie kan er nog aan uit, men spreekt steeds elkaar tegen, de meeste wetenschappelijke studies wijzen toch op afstand houden, handen wassen, en niezen in de elleboog, nu ik dit schrijf hoor ik op de radio dat in Peking op een markt een grote uitbraak is van het virus. Shalom

 18. Hoe kan een virus, dat enkel in de winter actief kan zijn, over de hele wereld tegelijk uitbreken? Als het bij ons winter is, is het op het zuidelijk halfrond zomer. De reden dat mensen over de hele wereld gelijk ziek worden kan enkel een andere oorzaak hebben, Het is dus onmogelijk dat hetzelfde verkoudheidsvirus de oorzaak is van een wereldwijd ziektebeeld. Er zit waarschijnlijk iets anders achter, namelijk de uitrol van 5G. De loopneus en het oorsuizen kunnen wel eens stralingsgevolgen zijn. Waarom komen de deskundigen op dat terrein niet aan het woord? Omdat de wereld gelijktijdig de 5G moet kunnen gebruiken voor: Zelfrijdende auto’s, mega telefoon gebruik, controle middelen, satelliet verbindingen voor GPS moeten we het maar voor lief nemen ? Het RIVM, WHO/VN heeft de wereld (met dit Corona spook) in zijn klauwen en laat dat nooit meer los. Tenminste niet zonder een veroordeling. Waar zijn de Recht(s)ers????

 19. Deze immunoloog/toxicoloog had al vroeg kritiek op het in quarantaine houden van gezonde mensen. Normaal was altijd dat zieken in quarantaine werden gehouden (Robert Koch).
  Hij is positief over de aanvankelijke houding van Rutte: het streven naar groepsimmuniteit als beste weg. Mensen moeten in contact komen met het virus en zo wordt er een snelle algemene immuniteit opgebouwd.
  Tevens zegt hij dat de Nederlandse ziekenzorg heel goed is.
  Maar hij betreurt het dat Rutte kennelijk onder groepsdruk van mening was veranderd (net als Johnson en Trump).
  Intussen is het argument van de veronderstelde overbelasting van de ziekenhuizen niet meer gedlig en is de dus de weg helemaal vrij om het oude leven weer op te pakken.
  Maar nee, we blijven ondergedompeld in angst, door politiek en media.
  https://www.youtube.com/watch?v=7-5GnI7Wz9w

 20. Nog steeds heerst het beeld dat overheden “iets” moesten doen, want anders zou er een killervirus rondrazen. Maar dat beeld klopt niet. Het laat buiten beschouwing dat we al een
  compleet opgetuigd zorgstelsel hebben, vol met goed opgeleide vakmensen, dat altijd handelend optreedt. Al zou de overheid op vakantie gaan, het stelsel werkt gewoon door.
  Het beeld van het killervirus klopt ook niet, omdat het zich gedraagt als een stevige griepgolf.
  Maar voor het eerst in de geschiedenis worden dagelijks cijfers gepubliceerd (zonder goede nadere duiding!) en schrikt de wereld zich rot.
  Mensen confronteren met grote getallen is een beproefd recept om mensen angst aan te jagen.
  Niemand heeft een goed beeld bij die enorme aantallen, maar ze klinken altijd griezelig.

 21. En weer die halve informatie door de NOS: ‘Brazilië meer doden dan het VK’.
  Brazilië: 42.000 op 210 miljoen inwoners.
  VK: 41.500 op 67 miljoen inwoners.
  En natuurlijk hoor je niets over bovenliggende ziektes. Allemaal gestorven aan corona, zo meldt de NOS. Berichtgeving die bewust eenzijdig is?
  In hetzelfde journaal: Trump gaat demonstreerders in Seattle keihard aanpakken. Klinkt alsof een dictator aan het werk gaat. Maar men had ook moeten vermelden dat een deel van de stad gewoon bezet is en “autonoom” verklaard en het officiële gezag opzij gezet. Je zal er maar wonen of je bedrijf er hebben. Dat is geen demonstreren meer.

 22. Ik denk dat het op zich goed was het virus te kanaliseren.Ook nu is er nog veel onbekend.Uitspraken zoals in het artikel kunnen niet zonder meer als juist aangenomen worden.Ik denk dat de mogelijkheden van vaccins overschat worden,maar een tweede uitbraak lijkt me onwaarschijnlijk als mensen zich snel laten testen,in isolatie gaan en contacten achterhaald worden.Al dat overdreven gedoe moet verder maar eens ophouden.

 23. Uit welke donkere krochten komen die talloze malloten hier toch steeds weer gekropen.
  Wat een verzameling angsthazen en doemdenkers, die pseudo-wetenschap en hersenloosheid combineren tot een slechte vijftiger jaren monster movie.
  Koop een voordeelzak rijst en trek je terug in je stralingsvrije bunker. De Nieuwe Wereld Orde komt er aan!

 24. #Einde
  Niemand verplicht je deze site te bezoeken. Dus graag uitsluitend inhoudelijk reageren.
  De kans op Corona is vele malen kleiner dan op een normale griep. Puur aan Corona zijn in NL slechts 70 mensen overleden (bron RIVM) Dat het een nare ziekte is, zal niemand ontkennen, maar daar er zijn meerdere nare ziektes, bv kanker. Daar overlijden fors meer mensen aan dan Corona. De manier waarop kankerpatiënten overlijden, zeker als met chemo en/of bestraling zijn behandeld, gun je je ergste vijand niet.
  Corona wordt dus zwaar overdreven.

 25. Waarom schrijft niemand over die enorme verschillen in aantallen slachtoffers, in sommige europesche landen zijn nauwelijks doden, hoe kan dat???

 26. Willem Engel maakte in zijn presentatie gehakt van de zogenaamde deskundigen die allen een knieval hebben gemaakt voor het grote geld, te bang waren om weerstand te bieden aan machtige lieden achter de schermen of gewoon onvoldoende toegerust waren om te functioneren. Ik hoop dat deze lieden alles maar dan ook alles verliezen: scheiding van vrouw of man, geen pensioen, het huis verliezen, de kinderen verliezen en tot een voorbeeld gesteld worden.

 27. Wordt ondertussen wel een beetje moe van deze site.
  Wat een onzin wordt hier rondgebazuind.
  Waarschijnlijk niemand in de familie corona gehad….

 28. Ook nu dus na een wat milde corona infecție lijkt
  dat een langdurige schade en landurile herstel als gevolg van de infecție optreed.Deze is aan te danken aan paracetamol zoals ook bij een normale griep. Dit vind ik ronduit asociaal en zeer gevaarlijk. Hoe in godsnaam kan gebeuren dan in een zo ontwikkelde land als Nederland
  bij de eerste lijn therapie voor deze gevaarlijke ziekte niet anders dan paracetamol wordt voorgeschreven?

 29. Het is allemaal onzin. Herinnert u nog dat de Spanjaarden na weken strenge lock down weer naar buiten mochten? Met de miljoenen tegelijk, op de boulevards, promenades.. U zag de beelden op tv. Niks geen besmettings golf of een grote piek in de doden/IC opnames in de 2-3 weken erna. Dag lock down!!

 30. De wijze waarop wereldwijd met het coronaviris is omgegaan, ook in Nederland, stinkt zondermeer naar een samenzwering. Dat valt niet te ontkennen. Een totale lockdown, gecombineerd met het verbod op het gebruik van HTC kan niet anders omschreven worden dan een misdaad tegen de menselijkheid. De rol van de media hierin is weerzinwekkend.

 31. Ze kijken naar Nederland als naar een enorme proefopstelling, waarbij een virus gestuurd kan worden aan de hand van computermodellen. Modellen die echter niet over alle gegevens kunnen beschikken.
  Modellen die vergeten dat mensen immuun kunnen zijn. Modellen die de invloed van het seizoen niet kennen. Modellen die geen gegevens hebben over hoe mensen gezond zijn. Modellen die niet eens een goede diagnose hebben voor Covid19. Modellen die de waarde van menselijke contacten niet kennen. Modellen die geen twijfel kennen over testuitslagen. Modellen die geen enkele rekening houden met het inzicht van elk mens die zelf ziektes als griep kent en weet hoe te handelen. Modellen die geen rekening houden met het onderzoek van dr. Streeck dat aantoont dat we niet besmet worden via oppervlakken.
  Er is geen enkele reden de mensen nog in een kramp te houden. Men doet alsof bij elk beetje vrijheid de dood weer op de loer ligt, en dat is quatsch.

 32. Dit hele toneelspel doet denken aan hoe de Paarse regering destijds o.l.v. D66 minister Brinkhorst, omging met de vermeende aanwezigheid van mond-en-klauwzeer in het Veluwse dorp Kootwijkerbroek, wat aan zo’n 60.000 dieren op 246 boerderijen – alleen al in Kootwijkerbroek – het leven kostte.
  In het dorp wist men dat de beweringen van de overheid niet klopten. Ook hier klopte de gedane testen voor geen meter en waren de gegevens hiervan opeens “verdwenen”.
  Nadat een hiervoor speciaal opgezette plaatselijke stichting 19 jaar lang (!) onvermoeibaar onderzoek hiernaar heeft gedaan, trok de hoogste economische rechter op 7 januari van dit jaar de conclusie dat de regering juist had gehandeld. De rechtbank nam geen eens de moeite om even te wachten op de delegatie die door omstandigheden wat vertraging had en bewijzen van verregaande blunders van de overheid werden niet serieus genomen.
  Het doel lijkt hetzelfde als bij deze hele lockdown toestand: het kapot maken van het particulier initiatief en ontoelaatbare bemoeienis van de overheid op allerlei terreinen van het leven. Wat mij vooral dwars zit, is dat we nu een Christenunie minister van Landbouw hebben die nu met de vermeende stikstofcrisis opnieuw de landbouwsector grote schade berokkent.
  Velen zeggen dat als we op de PVV of FvD zouden stemmen, het allemaal nog goed kan komen. Ik betwijfel dat ten zeerste. De mensheid heeft langzamerhand wel bewezen dat we het niet zelf kunnen. Onze enige en zeer reëele hoop is de spoedige terugkeer van de Here Jezus. Alleen Hij zal orde op zaken kunnen stellen. Laten we onze hoop dan op Hem stellen!

 33. Wat er ook gebeurd, we moeten bang blijven. Dus wordt niet meer het aantal dodelijke Corona slachtoffers genoemd, (want dat nadert de nihil pd) maar het aantal besmettingen.
  Puur aan Corona sec zijn er in NL overigens 70! JA ZEVENTIG slechts, doden gevallen. De rest van de ca 6.000 had onderliggende ziektes. En zo worden we weer op het verkeerde been gezet. Er is geen enkele reden om de lockdown niet op te heffen. Uiteraard geeft Rutte dit angstinstrument niet uit handen. Nee, we moeten alert blijven en de tweede golf komt er aan. Dus die lockdown moet blijven. En het wordt weer gepikt. Dom, dommer, Nederlander.

 34. Eens met het artikel. Het zogenaamde Covid-19, is gebruikt om ons in een totale dictatuur te brengen. Niets is wat het lijkt, niets is wat het schijnt. Uiteindelijk wil men naar één wereldregering toe, conform de plannen van de NWO, Bilderberg, de plutocraten Soros, Gates, en Rockefeller. En deze regering zal NIET christelijk zijn, maar van de duivel zelf. Weest waakzaam.

 35. De telegraaf is niet een krant, waar ik mijn handen, laat staan mijn geest aan vuil wil maken. Nu….voor het eerst! Kom ik op internet een artikel van Wouter Raatgever tegen dat iedereen zou moeten lezen. En daar staat de Telegraaf Achter! Gefeliciteerd! Zij staan, nu het het hardst nodig is op de barricade. Nederland, en de hele wereld is in het jaar 2020 redeloos radeloos reddeloos. Dit Komt u toch wel bekend voor uit Haagse Tijden uit 1672. Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht maar toch gekregen. Na 75 jaar; Nu het het hardst nodig is zijn zij paraat. Nogmaals, gefeliciteerd! in het bijzonder: Wouter Raatgever.

 36. tja …Media, niet te vertrouwen , hé !!!

  In kranten staan desinformatie !!!

Comments are closed.