Agenda 2030: VN en globalisten willen 6 miljard mensen verwijderen om klimaat te ‘redden’

Op het vliegveld van Denver is al jaren een angtswekkende muurschildering met de doelstellingen van de globalisten te zien: een ongekende massaslachting onder de mensheid veroorzaken, onder de vlag van de regenboog (symbool van ‘diversiteit’ en ‘klimaat’). Afbeelding: (2)

—————————————————————————————————————————————–

Afbraak energiezekerheid, vrijheid en welvaart ook in Nederland volop in gang gezet

—————————————————————————————————————————————–

De top van de politieke en financiële elite die wereldwijd bekend staat als ‘de globalisten’ komt er steeds openlijker voor uit dat het grote einddoel van het klimaat/energiebeleid een drastische vermindering van de bevolking is. Van de huidige ruim 7,7 miljard –binnenkort 8 miljard- moeten er straks nog maximaal 2 miljard overblijven, zoals media magnaat Ted Turner ruiterlijk toegaf. De overgebleven mensen zullen door sterk gelimiteerde ‘groene’ energie en daardoor fors lagere welvaart totaal kunnen worden gecontroleerd. Al is er volgens analist Brandon Smith nòg een reden: de globalisten zijn volgens hem een doodscultus die gewoon zoveel mogelijk mensen wil vermoorden.

De Club van Rome was in de jaren ’70 de eerste die –onder auspiciën van de VN- in het beruchte rapport ‘Grenzen aan de Groei’ pleitte voor een veel lagere wereldbevolking, zogenaamd om ‘het milieu’ te redden. De ‘experts’ van deze Club stelden dat alleen een wereldregering dat zou kunnen verwezenlijken.

Club van Rome zei het al: ‘De echte vijand is de mensheid zelf’

De Westerse elite had een nieuw, quasiwetenschappelijke thema bedacht waar hun al tientallen jaren bestaande obsessie met eugenetica, waar de Nazi’s hun ‘Übermensch en ‘Untermensch’ ideologie op baseerden, kon worden opgehangen: het klimaat. Aan het begin van de jaren ’90 schreef de Club van Rome in het boek ‘De Eerste Wereldwijde Revolutie’ dat

‘wij in onze zoektocht naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen met het idee kwamen dat vervuiling, global warming, watertekort, hongersnood en dergelijke, zouden voldoen… Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke interventie in natuurlijke processen. Alleen door een veranderde houding en gedrag kan dit worden overwonnen. De echte vijand is daarom de mensheid zelf.’

In hoofdstuk 5 staat vervolgens te lezen wat vooral de Westerse wereld en ook Nederland nu volop aan het uitvoeren is, namelijk onder het voorwendsel van ‘het klimaat’ stapsgewijs afbreken van de vrijheid en welvaart van de samenleving, en de bevolking totaal te controleren en te onderwerpen aan ongekozen supranationale overheden, in Europa de EU en wereldwijd de VN.

Door de media van binnenuit over te nemen en te controleren moest de bevolking eerst constant met angstpropaganda van een naderende klimaatcrisis, een wereldwijde milieuramp, een Apocalyps zelfs, worden gevoed, net zolang totdat de meeste mensen –vooral de jongere generaties- er blindelings in zouden gaan geloven, en deze extremistische doelstellingen zelfs speerpunt van de meeste politieke partijen zouden worden.

Jezus Christus vervangen door Greta Thunberg

VN assistent-secretaris-generaal Robert Muller omschreef het in de jaren ’90 al in zijn manifest ‘Goede Morgen Wereld’, en daarna ook in zijn ‘Echte Wereld Regering: Een raamwerk en manieren om deze te creëren’. Integraal voor deze nu in uitvoering zijnde plannen was volgens hem de oprichting van een nieuwe, op het klimaat gebaseerde ‘wereldreligie’, die inmiddels realiteit is geworden en zelfs door het Vaticaan wordt gepromoot.

Paus Franciscus roept in het voorjaar van 2020 de wereldleiders bij elkaar om deze nieuwe religie tot speerpunt van al het beleid te maken. Oftewel: Jezus Christus zal feitelijk worden vervangen door Greta Thunberg (die door de Zweedse Kerk al letterlijk ‘de teruggekeerde Jezus’ is genoemd).

De VN richtte ondertussen het ideologische klimaatpanel IPCC op, dat de wereldbevolking met nepwetenschappelijke rapporten, vervalste feiten en onvervalste dogmatische bangmakerij moest gaan overtuigen van de klimaatramp die ons staat te wachten indien wij niet kritiekloos zouden meewerken aan het opgeven van onze soevereiniteit en de afbraak van onze welvaart.

Nooit genoeg ‘duurzame’ energie voor huidige welvaart en bevolking

Agenda-21 kreeg een opvolger in Agenda-2030, waarin staat dat in dat jaar de fossiele brandstoffen, die de basis vormen voor onze huidige welvaart en vrijheid, moeten zijn vervangen door ‘duurzame’ energiebronnen, die vanwege hun grote beperkingen per definitie veel kleinschaliger zullen blijven. Zon, wind en biomassa zullen hooguit een fractie van de benodigde energie kunnen leveren om onze welvaart in stand te houden. Daarom zal die welvaart bij ongewijzigd beleid hoe dan ook voor het grootste deel gaan verdwijnen.

Meer nog: duurzame energiebronnen zullen nooit in staat zijn om voldoende energie te leveren om het leven van miljarden mensen in stand te houden. Daarom moet de wereldbevolking drastisch worden verminderd, en dat kan alleen indien er een ongekend grote (systeem)crisis wordt gecreëerd, een financieel-economische en ook maatschappelijke megacrash, die aangegrepen zal worden om de macht en controle volledig over te geven aan de extreemlinkse totalitaire eliteregeringen van de EU en de VN.

‘Het is essentieel te begrijpen dat de mensen die voor bevolkingsreductie en – controle zijn aannemen dat ZIJ na de selectie de overlevenden en erfgenamen van de Aarde zullen zijn,’ schrijft analist Brandon Smith. ‘Ze gaan er nooit vanuit dat het hun hoofd zal zijn die op het hakblok terecht zal komen.’

Propaganda om geen kinderen meer te krijgen

Inmiddels beginnen de mainstream media, Hollywood, VIPs en linksgroenliberale politici en organisaties langzaam maar zeker mensen zover te krijgen vrijwillig afstand te doen van het krijgen van kinderen. Vooral sinds de jaren ’70 is daar met de geboortecontrole agenda, inclusief het doen accepteren van het ontmenselijken en massaal afslachten van ongeboren levens, met succes naartoe gewerkt.

De klimaatrapporten en –voorspellingen van het IPCC en de VN zijn allang door duizenden serieuze wetenschappers en ook de harde klimaatfeiten ontkracht. Het is al talloze malen bewezen dat de door de elite uitgekozen klimaat’wetenschappers’ hun eigen bevindingen en gegevens opzettelijk hebben gemanipuleerd, zodat de officiële statistieken inderdaad de global warming hoax zouden ondersteunen.

In de VS is bevolkingsreductie inmiddels een kerndoel van Democratische presidentskandidaten zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Deze laatste promoot abortus als iets dat ‘net zo veilig is als je amandelen laten knippen’.

Wereldwijde ‘reset’ is nabij

Smith: ‘Ik waarschuw al jaren dat zodra de globalisten openlijk over hun criminele doelen gaan praten, het moment van hun wereldwijde reset nabij is, en het ze niets meer kan schelen wie hier vanaf weten. De openheid van het plan om de wereldbevolking te verminderen wordt steeds duidelijker.’

De vergrijzing van de Westerse wereld, waardoor er in veel landen te weinig kinderen worden geboren om de bevolking op peil te houden, gaat de globalisten niet snel genoeg. Door het doelbewust afbreken van de energiezekerheid (sluiten van kolencentrales, afsluiten van gas) en het zo laten instorten van de economie moeten er in een korte tijd massa’s slachtoffers gaan vallen. De gewenste totale maatschappelijke chaos wordt zeker gesteld door eerst enorme aantallen kansarme migranten naar het Westen te halen.

6 miljard mensen moeten verdwijnen

Globalist en mediamagnaat Ted Turner liet zich op een zeldzaam eerlijk moment ontvallen dat de wereldbevolking moet verminderen naar 2 miljard mensen. Dat betekent dat er zo’n 6 miljard mensen moeten verdwijnen.

Maar wie moeten er dan verdwijnen? En wie moet dat gaan bepalen? Wie gaat voor u bepalen dat u wel of geen kinderen meer mag krijgen? Wie gaat bepalen hoeveel energie en hoeveel voedsel we dagelijks nog mogen gebruiken? Wie gaat bepalen hoe groot –beter gezegd: hoe klein- de economie moet worden om ‘duurzaam in balans’ te zijn met ‘het klimaat’?

Zowel de menselijke geschiedenis als huidige politieke realiteit in het Westen laat zien dat het altijd de elite is, degenen die in politiek, banken, bedrijfsleven, media en religie de scepter zwaaien, die zichzelf het recht geeft om het lot van miljoenen, en in de komende jaren zelfs miljarden mensen te bepalen.

‘Psychopathische doodscultus die zoveel mogelijk mensen wil vermoorden’

‘Van de Rockefeller Foundation programma’s in de VS (begin vorige eeuw) tot aan de VN vandaag proberen de globalisten, een ware doodscultus, als bezetenen te rationaliseren dat zij degenen moeten zijn die met behulp van leugens zoals ‘door mensen veroorzaakte klimaatverandering’ gaan bepalen of mensen wel of niet mogen leven,’  vervolgt Smith. ‘Zij geloven niet in het gevaar van klimaatverandering, want ZIJ hebben dat bedacht.’

‘Wat zit er dan precies achter? Een gereduceerde bevolking die compleet afhankelijk is gemaakt van gelimiteerde (‘duurzame’) energiebronnen zou makkelijk te domineren zijn. Maar ik heb een andere theorie – het zijn psychopaten die naar een sociaal te rechtvaardigen manier zoeken om zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Waarom? Omdat ze daarvan genieten.’ (1)

De ‘eerste mensenmoordenaar’ heeft zijn eigen wereldreligie

Christenen zouden achter de misantropische klimaatsekte die ook ons land stevig in zijn greep lijkt te hebben gekregen de meest duistere geestelijke macht kunnen zien: Satan zelf. Volgens Jezus Christus was die immers ‘vanaf het begin een mensenmoordenaar’.

Nu zoveel ‘humanistische’ politieke partijen en organisaties, en zelfs religies zoals het grootste deel van het christendom het welzijn van mensen ondergeschikt maken aan de nieuwe natuurafgod ‘het Klimaat’, lijkt het er vanuit christelijk standpunt gezien sterk op dat de aanbidding van deze grootste tegenstander van God en de mens de officiële nieuwe wereldreligie aan het worden is, waar iedereen gedwongen voor zal moeten buigen. Tenminste, degenen die ‘uitverkoren’ worden om überhaupt nog in leven te mogen blijven.

 

Xander

(1) (gebaseerd op) Zero Hedge via Brandon Smith via Alt-Market.com
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

13-11: Ruttes onmeetbare ‘hogere belang’: Hooguit 0,2% minder uitstoot door verlaging naar 100 km
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
05-11: Greta Thunberg eist dat Facebook alle kritiek op haar klimaatreligie blokkeert
25-10: ‘Nu al jaarlijks 400.000 boeren minder door klimaatbeleid, voedseltekort het gevolg’
20-10: Economen waarschuwen voor ‘desastreuze menselijke tragedie’ als Greta Thunberg haar zin krijgt (/ Autorijden straks alleen nog voor elite clubje)
19-10: Chaos in Europa, met protesten in Catalonië voorop, begin van totale systeemcrash? (/ ‘Wereldsysteem crash: De absolute neergang van de middenklasse en democratie in de Westerse industrielanden is een feit’)
09-10: Eindtijdsekte Extinction Rebellion wordt gebruikt om wereldeconomie te laten crashen
01-10: Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal afbraakbeleid van Nederland
27-09: ‘Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand klimaatprobleem’
23-09: ‘Beken uw klimaatzonden’ – Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten
30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

66

 1. @ Paul Pietusma
  Ik ben ook blij dat er een Nieuw Testament is. Maar vooral blij dat Jezus er is..
  Greta is Jezus niet, want Jezus komt terug zoals Hij is weggegaan, op de wolken.
  En de natuur is het levensonderhoud, zonder dat kan de mens niet leven.
  Maar de overheden willen dat wij daar steeds meer voor moeten betalen, waardoor er ook in Nederland
  armoede is. Ouderen en gezinnen met kinderen. Zijn immers de gemakkelijkste prooi om druk op te zetten
  En al helemaal wanneer er ziekte is of een handicap. Zijn de mensen die het hardste moeten knokken, terwijl
  hen alle rechten worden afgenomen. En als ze vragen waarom, dan moet het van het bestuur.

 2. @Perception. Als het inderdaad zo is of zal zijn, dan is het diep triest gesteld met Nederland. En begrijp ik niets meer van de Nederlandse bevolking die dit accepteerd. (Ik reageer vanuit het buitenland en ja, ik heb voor m’n toekomst en dat van mijn kinderen gezorgd. Door hard en eerlijk te werken – om de commentaren maar voor te zijn).

 3. Ramshoorn, de bijbel heeft nooit op de index van het verboden boeken gestaan. Dat zou ook volkomen onlogisch zijn geweest omdat dit het fundament is van het RK geloof.

 4. @Econoom. U schreef: hebt u wel eens gehoord van de 30 jarige oorlog in de 17e eeuw waardoor heel midden Europa ontvolkt raakte? U bent wel erg selectief in de presentatie van gegevens.”

  Ik weet het Econoom, er valt veel meer te vermelden:

  De wereld is al 6000 jaar in rampspoed en geweldenarij. Genesis 6 t/m 11. Ja ik weet ook: De Tachtigjarige Oorlog die eindigde in de 17-de eeuw, maar bracht niet alleen rampspoed en vluchtelingenstromen van Vlamen en Polen richting de Zeven Provinciën, maar ook enorme Welvaart die ze brachten in de lakenhandel. in o.a. Leiden en Haarlem.

  Door die Roomse dwingelandij en duivelse Inquisitie kwamen inderdaad grote stromen godsdienstige vluchtelingen op gang en bereikten de Republiek, zoals de Hernhutters uit Bohemen, de Jansenisten, [Oud Katholieken, die Pausdom niet erkennen, waartoe ook Blaise Pascal en zijn zus behoorden] de Hugenoten uit Frankrijk en de joden uit Polen. Deze legden ons geen windeieren, die vluchtelingen maakten ons land schatrijk.

  Denk ook nog eens: door de geschikte bodem in deze streken van de Republiek, bloeide de handel in Tulpenbollen, een zeer geliefd handels- en zelfs speculatieobject met een beruchte crisis in de ‘tulpenmanie! 1636-1637…Er werden belachelijk hoge prijzen betaald. Een bedrag van bijvoorbeeld € 1.800 voor één bol was helemaal niet ongewoon. Voor zeldzame bollen werd soms wel € 6.000 gevraagd! Tulpomanie!!!

  Nu in 2019 zijn er weer wereldwijd oorlogen en revoluties aan de gang. Het Midden-Oosten daar gaat de fik in. Israël zal zich dan gaan ontplooien als een Wereldmacht en tot HOOFD der Naties worden volgens Psalm 149 -Jeremia 31:7 – Jesaja 60 en Openbaring 19- t/m 22.

  Beste Econoom: Ik hoop dat ik samen met u die tijd/dag nog mag meemaken dat de Joodse Masjiach Jeshua, Zoon van God, het in Jeruzalem voor Duizend Jaar voor het zeggen krijgt. Details Jesaja 2 en 11 en Openbaring 20.

 5. De bijbel heeft wel degelijk op de lijst van verboden boeken gestaan.Dat wil in dit geval zeggen dat het de “gewone man ‘ werd verboden de bijbel te lezen.

 6. “Ze gaan er nooit vanuit dat het hun hoofd zal zijn die op het hakblok terecht zal komen.”
  En dat zal hun grootste vergissing zijn.
  Overmoedig kun je de elite noemen, ze vinden zichzelf oppermachtig en onaantastbaar, nu nog wel…..
  Steeds meer mensen worden echter wakker en kunnen hun plannen, die ze zelfs zelf publiceren, denkend dat in ‘plain sight’ verbergen niemand het verband kan leggen, doorzien en volgen naarmate het zich ontvouwt.
  Daarom overal groeiend protest dat zal resulteren in geweld als de politiek in heel europa niet gauw van richting verandert en de europese bevolking blijft uitdagen met nép crisissen.
  En als de massa, 99%, wereldwijd eenmaal in beweging zal komen, zal niets hen nog kunnen stoppen en dan zullen de schuldigen, de 1% die reeds lang gekend zijn en niet meer anoniem aan de touwtjes kunnen trekken achter de schermen, hun verdiende loon krijgen voor hun misdaden tegen de mensheid.
  Het bewustwordingsproces van de massa kan niet gestopt worden, hoezeer de elite ook haar best doet, hun valse voorwendselen onder de noemer van welzijn, worden dagelijks ontmaskerd.
  Daarom wordt de vernietiging van europa versneld uit pure paniek want ze beseffen dat hun hoofden reeds op de hakblok liggen. Er wordt nog even gewacht met de totale ineenstorting door een georkestreerde crisis op het juiste ogenblik zodat de schuldige politiek en verantwoordelijken hun vege lijf kunnen redden in de chaos als het moegetergde volk niet meer in toom te houden is met leugens en bedrog.
  De boemerang keert terug en de elite zal het lot ondergaan dat ze bedisseld hebben voor ons….wie een graf graaft voor een ander….

 7. @Ramshoorn: 6:17 pm. Jezus Overwinnaar! Daar gaat het om, de duivelse machten hebben niet het laatste woord. Wij zullen de HEERE zien, daar ben ik van overtuigd Ramshoorn.

 8. @Econoom. Als u de kerkgeschiedenis raadpleegt dan weet u dat Pausen en Vaticaan uitsluitend toestonden dat de Latijnse Bijbel, de Vulgata, gelezen werd door aangewezen Priesters. Bijbels lagen aan de Ketting ten tijde van Britse Bijbelvertaler Wyclif. Het gewone volk kon nauwelijks lezen. Rome hield net als de Islam vele eeuwen de gelovigen dom en de Staat hield ze arm!

  Joden en Protestanten trokken zich Goddank niets aan van het verbod van de Paus/Curie en vertaalden een betere Bijbel dan de Latijnse Vulgata in de Landstalen. In 1508 kwam dan ook de Engelse The King James vertaling op de markt, en in 1537 de Nederlandse Statenvertaling, die tot op huidige dag door ontelbaar veel gelovigen dagelijks gelezen worden.

  Paus en Vaticaan/Curie in Rome verbood ook de Hebreeuwse Bijbel en Talmoed. Ook Joden trokken zich niets aan van het verbod van rigide Pausen – ook al rookten de vele brandstapels waarop Protestanten en Joden met hun Bijbels door de Inquisitie levend verbrand werden.

  Meer info leest u in de Martelaarsboeken. Lees Foxes Book of Marters, on-line en verbaas u over de moed van Joden en Protestanten die de Bijbel al in ruim 2500 talen aan de wereld geschonken hebben.

  De Islam, Hindoes, Boeddhisten kunnen alleen maar dromen van zulke getallen.
  Weet u in hoeveel talen hun Koran is vertaald? Doe uw huiswerk en Laat het me weten AUB.

  En ja, het was toch echt Paus Paulus VI in 1967 die de Bijbel in landstalen vrij gaf ook voor Katholieken, Zij konden hun ogen niet geloven! De Bijbel lezen was eeuwen een doodzonde voor hen geweest! Dus?

 9. Zelden bij xander zoveel antwoorden gelezen op een artikel.
  Het heeft zijn effect niet gemist.
  Wat buiten veel veronderstellingen, gezegden, theorien, bij gebleven is, dat de mens een aap is volgens Darwin en maar een ding volgens Sartre. En dat het ongebrijdelde kwaad in deze wereld door de mens veroorzaakt wordt.
  Dat is zeker de realiteit. De weg die de Aap, al heeft en nog moet afleggen, om wat wij heden ten dage beschouwen als mens zijn , is lang zeer lang. Na de Tienduizende jaren dat dit aan de gang is en de vele intectuelen die ons zijn voorgegaan en allerlei pogingen ondernomen, stelt de wetenschap vast dat er zeker nog 70 % mannen en 40% vrouwen
  Ten hoogste puber worden.
  In het verleden zijn velen als kanonnen vlees ingeschakeld. Maar heeft niet geholpen om de snelle groei van het
  “ MENSDOM” tegen te houden.
  Wie, hoe, wanneer, door wat, het ding kan gestopt worden, is gissen. Dat er over gedacht en stilletjes over gesproken wordt is een ingeslagen weg zonder terug keer.
  Zijn het mooie vooruitzichten? Zeker niet.

 10. Dat zeg ik al jaren. Ik zeg er ook altijd bij dat ik het dan niet erg zou vinden als ik bij degenen was die plaats moeten maken voor de mensheid.

 11. Overbevolkt overal: midden-oosten 70%, europa 60%, zuid-amerika 40%, azië 80%, oceanië 60%.
  Door grondstoffen, voedsel, water, energie.

  Of het gaat met beleid en zacht, of het is plots als een gehaktmolen. De keus is aan de mensheid.

 12. Niemand kijkt terug en onderzoekt het begin van achtereenvolgens de Zureregen-/Opwarmings-/CO2-/Klimaat-/Natura2000-/Stikstof-/PFAS-crises.
  Dat is verbijsterend!
  Iedereen blijft als krankzinnigen doorgaan zonder stil te staan bij degenen die al deze crises hebben geënsceneerd en met welk duister doel zij dat hebben gedaan.
  Een uitstekende illustratie hiervan is de vanuit de regering vastgestelde PFAS-norm die (hersenloos?, malafide?) is gesteld op het ‘op dit moment minimaal detecteerbare niveau’ (!).
  Men lijkt de taktiek te volgen van Extinction Rebellion: zoveel mogelijk onnodige paniek en onrust veroorzaken door het hanteren van (men heeft het toegegeven in een interview bij de BBC) onzinnige criteria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *