Agenda 2030: VN en globalisten willen 6 miljard mensen verwijderen om klimaat te ‘redden’

Op het vliegveld van Denver is al jaren een angtswekkende muurschildering met de doelstellingen van de globalisten te zien: een ongekende massaslachting onder de mensheid veroorzaken, onder de vlag van de regenboog (symbool van ‘diversiteit’ en ‘klimaat’). Afbeelding: (2)

—————————————————————————————————————————————–

Afbraak energiezekerheid, vrijheid en welvaart ook in Nederland volop in gang gezet

—————————————————————————————————————————————–

De top van de politieke en financiële elite die wereldwijd bekend staat als ‘de globalisten’ komt er steeds openlijker voor uit dat het grote einddoel van het klimaat/energiebeleid een drastische vermindering van de bevolking is. Van de huidige ruim 7,7 miljard –binnenkort 8 miljard- moeten er straks nog maximaal 2 miljard overblijven, zoals media magnaat Ted Turner ruiterlijk toegaf. De overgebleven mensen zullen door sterk gelimiteerde ‘groene’ energie en daardoor fors lagere welvaart totaal kunnen worden gecontroleerd. Al is er volgens analist Brandon Smith nòg een reden: de globalisten zijn volgens hem een doodscultus die gewoon zoveel mogelijk mensen wil vermoorden.

De Club van Rome was in de jaren ’70 de eerste die –onder auspiciën van de VN- in het beruchte rapport ‘Grenzen aan de Groei’ pleitte voor een veel lagere wereldbevolking, zogenaamd om ‘het milieu’ te redden. De ‘experts’ van deze Club stelden dat alleen een wereldregering dat zou kunnen verwezenlijken.

Club van Rome zei het al: ‘De echte vijand is de mensheid zelf’

De Westerse elite had een nieuw, quasiwetenschappelijke thema bedacht waar hun al tientallen jaren bestaande obsessie met eugenetica, waar de Nazi’s hun ‘Übermensch en ‘Untermensch’ ideologie op baseerden, kon worden opgehangen: het klimaat. Aan het begin van de jaren ’90 schreef de Club van Rome in het boek ‘De Eerste Wereldwijde Revolutie’ dat

‘wij in onze zoektocht naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen met het idee kwamen dat vervuiling, global warming, watertekort, hongersnood en dergelijke, zouden voldoen… Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke interventie in natuurlijke processen. Alleen door een veranderde houding en gedrag kan dit worden overwonnen. De echte vijand is daarom de mensheid zelf.’

In hoofdstuk 5 staat vervolgens te lezen wat vooral de Westerse wereld en ook Nederland nu volop aan het uitvoeren is, namelijk onder het voorwendsel van ‘het klimaat’ stapsgewijs afbreken van de vrijheid en welvaart van de samenleving, en de bevolking totaal te controleren en te onderwerpen aan ongekozen supranationale overheden, in Europa de EU en wereldwijd de VN.

Door de media van binnenuit over te nemen en te controleren moest de bevolking eerst constant met angstpropaganda van een naderende klimaatcrisis, een wereldwijde milieuramp, een Apocalyps zelfs, worden gevoed, net zolang totdat de meeste mensen –vooral de jongere generaties- er blindelings in zouden gaan geloven, en deze extremistische doelstellingen zelfs speerpunt van de meeste politieke partijen zouden worden.

Jezus Christus vervangen door Greta Thunberg

VN assistent-secretaris-generaal Robert Muller omschreef het in de jaren ’90 al in zijn manifest ‘Goede Morgen Wereld’, en daarna ook in zijn ‘Echte Wereld Regering: Een raamwerk en manieren om deze te creëren’. Integraal voor deze nu in uitvoering zijnde plannen was volgens hem de oprichting van een nieuwe, op het klimaat gebaseerde ‘wereldreligie’, die inmiddels realiteit is geworden en zelfs door het Vaticaan wordt gepromoot.

Paus Franciscus roept in het voorjaar van 2020 de wereldleiders bij elkaar om deze nieuwe religie tot speerpunt van al het beleid te maken. Oftewel: Jezus Christus zal feitelijk worden vervangen door Greta Thunberg (die door de Zweedse Kerk al letterlijk ‘de teruggekeerde Jezus’ is genoemd).

De VN richtte ondertussen het ideologische klimaatpanel IPCC op, dat de wereldbevolking met nepwetenschappelijke rapporten, vervalste feiten en onvervalste dogmatische bangmakerij moest gaan overtuigen van de klimaatramp die ons staat te wachten indien wij niet kritiekloos zouden meewerken aan het opgeven van onze soevereiniteit en de afbraak van onze welvaart.

Nooit genoeg ‘duurzame’ energie voor huidige welvaart en bevolking

Agenda-21 kreeg een opvolger in Agenda-2030, waarin staat dat in dat jaar de fossiele brandstoffen, die de basis vormen voor onze huidige welvaart en vrijheid, moeten zijn vervangen door ‘duurzame’ energiebronnen, die vanwege hun grote beperkingen per definitie veel kleinschaliger zullen blijven. Zon, wind en biomassa zullen hooguit een fractie van de benodigde energie kunnen leveren om onze welvaart in stand te houden. Daarom zal die welvaart bij ongewijzigd beleid hoe dan ook voor het grootste deel gaan verdwijnen.

Meer nog: duurzame energiebronnen zullen nooit in staat zijn om voldoende energie te leveren om het leven van miljarden mensen in stand te houden. Daarom moet de wereldbevolking drastisch worden verminderd, en dat kan alleen indien er een ongekend grote (systeem)crisis wordt gecreëerd, een financieel-economische en ook maatschappelijke megacrash, die aangegrepen zal worden om de macht en controle volledig over te geven aan de extreemlinkse totalitaire eliteregeringen van de EU en de VN.

‘Het is essentieel te begrijpen dat de mensen die voor bevolkingsreductie en – controle zijn aannemen dat ZIJ na de selectie de overlevenden en erfgenamen van de Aarde zullen zijn,’ schrijft analist Brandon Smith. ‘Ze gaan er nooit vanuit dat het hun hoofd zal zijn die op het hakblok terecht zal komen.’

Propaganda om geen kinderen meer te krijgen

Inmiddels beginnen de mainstream media, Hollywood, VIPs en linksgroenliberale politici en organisaties langzaam maar zeker mensen zover te krijgen vrijwillig afstand te doen van het krijgen van kinderen. Vooral sinds de jaren ’70 is daar met de geboortecontrole agenda, inclusief het doen accepteren van het ontmenselijken en massaal afslachten van ongeboren levens, met succes naartoe gewerkt.

De klimaatrapporten en –voorspellingen van het IPCC en de VN zijn allang door duizenden serieuze wetenschappers en ook de harde klimaatfeiten ontkracht. Het is al talloze malen bewezen dat de door de elite uitgekozen klimaat’wetenschappers’ hun eigen bevindingen en gegevens opzettelijk hebben gemanipuleerd, zodat de officiële statistieken inderdaad de global warming hoax zouden ondersteunen.

In de VS is bevolkingsreductie inmiddels een kerndoel van Democratische presidentskandidaten zoals Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Deze laatste promoot abortus als iets dat ‘net zo veilig is als je amandelen laten knippen’.

Wereldwijde ‘reset’ is nabij

Smith: ‘Ik waarschuw al jaren dat zodra de globalisten openlijk over hun criminele doelen gaan praten, het moment van hun wereldwijde reset nabij is, en het ze niets meer kan schelen wie hier vanaf weten. De openheid van het plan om de wereldbevolking te verminderen wordt steeds duidelijker.’

De vergrijzing van de Westerse wereld, waardoor er in veel landen te weinig kinderen worden geboren om de bevolking op peil te houden, gaat de globalisten niet snel genoeg. Door het doelbewust afbreken van de energiezekerheid (sluiten van kolencentrales, afsluiten van gas) en het zo laten instorten van de economie moeten er in een korte tijd massa’s slachtoffers gaan vallen. De gewenste totale maatschappelijke chaos wordt zeker gesteld door eerst enorme aantallen kansarme migranten naar het Westen te halen.

6 miljard mensen moeten verdwijnen

Globalist en mediamagnaat Ted Turner liet zich op een zeldzaam eerlijk moment ontvallen dat de wereldbevolking moet verminderen naar 2 miljard mensen. Dat betekent dat er zo’n 6 miljard mensen moeten verdwijnen.

Maar wie moeten er dan verdwijnen? En wie moet dat gaan bepalen? Wie gaat voor u bepalen dat u wel of geen kinderen meer mag krijgen? Wie gaat bepalen hoeveel energie en hoeveel voedsel we dagelijks nog mogen gebruiken? Wie gaat bepalen hoe groot –beter gezegd: hoe klein- de economie moet worden om ‘duurzaam in balans’ te zijn met ‘het klimaat’?

Zowel de menselijke geschiedenis als huidige politieke realiteit in het Westen laat zien dat het altijd de elite is, degenen die in politiek, banken, bedrijfsleven, media en religie de scepter zwaaien, die zichzelf het recht geeft om het lot van miljoenen, en in de komende jaren zelfs miljarden mensen te bepalen.

‘Psychopathische doodscultus die zoveel mogelijk mensen wil vermoorden’

‘Van de Rockefeller Foundation programma’s in de VS (begin vorige eeuw) tot aan de VN vandaag proberen de globalisten, een ware doodscultus, als bezetenen te rationaliseren dat zij degenen moeten zijn die met behulp van leugens zoals ‘door mensen veroorzaakte klimaatverandering’ gaan bepalen of mensen wel of niet mogen leven,’  vervolgt Smith. ‘Zij geloven niet in het gevaar van klimaatverandering, want ZIJ hebben dat bedacht.’

‘Wat zit er dan precies achter? Een gereduceerde bevolking die compleet afhankelijk is gemaakt van gelimiteerde (‘duurzame’) energiebronnen zou makkelijk te domineren zijn. Maar ik heb een andere theorie – het zijn psychopaten die naar een sociaal te rechtvaardigen manier zoeken om zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Waarom? Omdat ze daarvan genieten.’ (1)

De ‘eerste mensenmoordenaar’ heeft zijn eigen wereldreligie

Christenen zouden achter de misantropische klimaatsekte die ook ons land stevig in zijn greep lijkt te hebben gekregen de meest duistere geestelijke macht kunnen zien: Satan zelf. Volgens Jezus Christus was die immers ‘vanaf het begin een mensenmoordenaar’.

Nu zoveel ‘humanistische’ politieke partijen en organisaties, en zelfs religies zoals het grootste deel van het christendom het welzijn van mensen ondergeschikt maken aan de nieuwe natuurafgod ‘het Klimaat’, lijkt het er vanuit christelijk standpunt gezien sterk op dat de aanbidding van deze grootste tegenstander van God en de mens de officiële nieuwe wereldreligie aan het worden is, waar iedereen gedwongen voor zal moeten buigen. Tenminste, degenen die ‘uitverkoren’ worden om überhaupt nog in leven te mogen blijven.

 

Xander

(1) (gebaseerd op) Zero Hedge via Brandon Smith via Alt-Market.com
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

13-11: Ruttes onmeetbare ‘hogere belang’: Hooguit 0,2% minder uitstoot door verlaging naar 100 km
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
05-11: Greta Thunberg eist dat Facebook alle kritiek op haar klimaatreligie blokkeert
25-10: ‘Nu al jaarlijks 400.000 boeren minder door klimaatbeleid, voedseltekort het gevolg’
20-10: Economen waarschuwen voor ‘desastreuze menselijke tragedie’ als Greta Thunberg haar zin krijgt (/ Autorijden straks alleen nog voor elite clubje)
19-10: Chaos in Europa, met protesten in Catalonië voorop, begin van totale systeemcrash? (/ ‘Wereldsysteem crash: De absolute neergang van de middenklasse en democratie in de Westerse industrielanden is een feit’)
09-10: Eindtijdsekte Extinction Rebellion wordt gebruikt om wereldeconomie te laten crashen
01-10: Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal afbraakbeleid van Nederland
27-09: ‘Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand klimaatprobleem’
23-09: ‘Beken uw klimaatzonden’ – Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten
30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

66

 1. Brandon Smith voorspelde onder meer in 2017 een oorlog met Noord Korea en in 2018 de komst van een wereldmunt.

 2. ooit de Bijbel gelezen?
  2 keer zal 1/3 deel der mensheid omkomen. En als alles op z’n ergst is en de mensheid bid dat de bergen op hun vallen omdat ze gewoon dood willen dan komt Christus om het Kwaad weg te vagen en alles weer nieuw te maken.
  Dan krijgen we een Theocratie en is de rest doodgelukkig

 3. Dat klopt precies dat er pakweg 2 miljard mensen mogen overblijven, want er zijn al bijna 2 miljard islamieten op de wereld, de rest kan worden afgevoerd. Dus vanaf die datum: Islam rules!

 4. eigenlijk is het gewenste doel 500 miljoen mensen en er leven circa 8,5 miljard mensen op deze aarde dat is mijn schatting op dit moment,niemand weet het zeker,pieter

 5. Je hoeft de geschiedenisboekjes vol leugens niet te geloven. Maar de essentie is wel dat de mensheid vooral zichzelf in de problemen brengt. Toen, nu en later.

 6. Scherp van U econoom; dat U alle jaartallen en geplande uitkomsten in kaart heeft . Zit zeker een kern van waarheid in dit verhaal. Het hangt van de Europeanen zelf af of dit lot ook uitvoerbaar is. Een grote opstand/ revolutie is één van de weinige oplossingen om het tij te keren en ook dit brengt logischerwijs een enorme puinhoop en chaos teweeg.

 7. Ben het eens met het artikel. En uiteindelijk zijn deze globalisten, lakeien van satan zelf. Wrang is het dat zelfs kerken, deze aartsleugens overnemen. Maar Christus overwint!

 8. Berichten op de Georgia Guidestones Bewerken
  De vier staande stenen platen hebben op elke zijde een bericht in een afzonderlijke taal. Vanaf het noorden linksom (tegen de klok in) lopend, leest men berichten in het Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch.

  Hieronder de Engelstalige versie:

  Maintain humanity under 500,000,000
  In perpetual balance with nature
  Guide reproduction wisely —
  Improving fitness and diversity
  Unite humanity with a living
  New language
  Rule passion — faith — tradition
  And all things
  With tempered reason
  Protect people and nations
  With fair laws and just courts
  Let all nations rule internally
  Resolving external disputes
  In a world court
  Avoid petty laws and useless
  officials
  Balance personal rights with
  Social duties.
  Prize truth — beauty — love —
  Seeking harmony with the
  Infinite
  Be not a cancer on the earth —
  Leave room for nature —
  Leave room for nature
  Een korter bericht, in Egyptische hiërogliefen, Babylonisch, klassiek grieks en Sanskriet zegt: ‘Let these be guidestones to an age of reason’.

 9. In de Grote Verdrukking, die beschreven staat in het boek Openbaring zullen er miljarden mensen omkomen door de vele vreselijke rampen,waaronder, aardbevingen,ziekten,enz,God zal Zijn Toorn over deze goddeloze mensen en aarde uitstorten!
  En de slechte mensheid zal krijgen wat zij eigenlijk zelf wilden uitvoeren.
  Als ze bijbel gaan lezen hoeven ze dus niets te doen!!
  Zij kunnen er op wachten!

 10. Zou de aap dan toch nog uit de mouw komen ,maar ja als wij ze een slag voor zijn.
  verdwijnen zij Dus stem op de juiste partij .

 11. Een zeer leuk artikel: hoe gaan ze ons dan uitmoorden? Ik weet het door euthanasie en mensen die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is en zo uit het leven willen stappen in Belgie is m’n daar al een tijdje mee bezig. Moet je met pijn leven, stap dan uit het leven, zit je in een rolstoel, stap dan uit het leven,is je leven voltooid stap dan uit het leven, ben je ongeneeslijk ziek, stap dan uit het leven. Ik geef eerlijk toe de overbevolking zal een probleem worden voor deze wereld, maar daar bedoel ik niet mee dat m’n dan maar een doodscultuur moet scheppen, het leven is nog steeds een avontuur en feest, het leven is wat je er van maakt, en ik kan het ook niet verhelpen dat er meer zuurpruimen rondlopen dan lachende mensen, maar het leven is een avontuur, of heb ik misschien gemakkelijk praten, dat kan, ik voel me nog jong en luister naar muziek van de Vamps een jongerenband uit Engeland, en vele jongeren mogen deze jongens als een voorbeeld zien, wil je echt wat bereiken in het leven, ga er dan voor en verheerlijkt geen doodscultuur. Shalom

 12. Het gevaar van de overbevolking zit niet bij ons maar in de lage IQ derde wereld landen.

  Daar willen ze immers het beste van twee werelden: dezelfde welvaart (en bijbehorende ecologische voetafdruk) als bij ons in het Westen én tegelijk ook het ‘recht’ om een ongelimiteerd aantal kinderen te blijven produceren.
  En de VN heeft duidelijk de bedoeling om de ‘witte man’ hiervoor de rekening te laten betalen.

 13. Eens met het artikel en de waarschuwing: ‘Psychopathische doodscultus die zoveel mogelijk mensen wil vermoorden!

  Om maar eens met de woorden van Hilterman: De toestand in de wereld te kunnen begrijpen moeten we terug naar de wereld waarin Darwin volwassen werd. Wie waren zijn tijdgenoten?
  Darwin, werd geboren tijdens de Franse Revolutie waar God dood werd verklaard, en de Bijbel een verboden boek was, vooral tijdens het schrikbewind 1793-1795. De Jezuïeten, al eeuwenlang vijanden van de Bijbel [plaatsten dit Boek der boek op Index Verboden Boeken 1563 pas in 1967 door Paus Paulus VI daarvan verwijderd] waren verheugd en lachten in hun vuistje.

  Tegenstanders van de Revolutie werden dagelijks een kopje kleiner gemaakt [straks opnieuw] door uitvinding van de guillotine! Alleen de Rede regeerde in Frankrijk. Napoleon rukte zelfs de kroon uit handen van de Paus en kroonde zichzelf tot Keizer aller Fransen. De troepen van Napoleon Bonaparte verjoegen de paus uit Rome in 1798. Het Vaticaan werd geplunderd.

  Darwin was al zeer bekend was met het Malthusiaanse Depopulatie PROGRAMMA , In 1805 werd Malthus [1766-1834] Anglicaanse predikant, benoemd tot hoogleraar economie in Cambridge. Malthus werd beroemd doordat hij wees op de potentiële gevaren van bevolkingsgroei! Darwin, voormalig predikant, was het daarmee eens en ondermijnde het Bijbelse gedachtegoed. Evolutie theorie sluit dat immers uit. Alleen de sterke overleeft! Echter…Het harde bewijs van Evolutie en de ontbrekende sleutel daartoe is tot op deze dag niet geleverd!!!

  Na de Franse Revolutie en Darwin, kregen we te maken met de Frans-Duitse Oorlog 1870 vervolgens satanisten als Marx en Engels! Daarna de Eerste Zinloze Wereldoorlog 1914-1918 met Tien Miljoen slachtoffers. Die oorlog werd afgesloten met de grootste [Veroorzaakte???] Griep-epidemie aller tijden die vele tientallen miljoenen slachtoffers telde!

  Alle details te lezen in het boek van onderzoeksjournalist van The New York Times: Gina Kolata: Griep…Het verhaal van de grote Influenza Epidemie van 1918…de zoektocht naar het dodelijke Virus.”

  Over Depopulatie gesproken! Lenin – Stalin- Hitler – Mao – Pol Pot – gingen vlijtig verder met het Malthusiaanse gedachtegoed en roeiden gezamenlijk Ruim honderd miljoen burgers uit. Turkije heeft 2 miljoen Armeense en Aramese en Griekse Christenen gemarteld, vermoord, levend begraven, tussen 1885 en 1923. Hoeveel HuEn nu dus Isis die hoofden afhakt net als tijdens de Franse Revolutie. Overal is revolutie en oorlog, natuurgeweld, ontbossing, zeden verwilderen!

  In 1994 werden er na een burgeroorlog in Rwanda circa 800.000 mensen bruut vermoord … In 1990 vielen Tutsi strijders de Hutu’s aan en het land raakte verwikkeld in een burgeroorlog!

  We leven dus al ruim 2 eeuwen in een doodscultuur! Europa doet nu ook al decennia mee dmv van legalisatie Abortus en Euthanasie, pil van Drion. Enz.

  Volgens Darwin is de mens maar een Aap, volgens Sartre is de mens maar een ding!

  De wereld is nu vol geweldenarij!!! Genesis 6. Jeugdbendes, drugs, drank, roofovervallen!
  Dit kan toch zo niet doorgaan?

  Zal de God van de Bijbel hier spoedig een eind aan maken? Volgens mij wel:
  Alle details in Openbaring 16 t/m 20.

 14. Paus Franciscus roept in het voorjaar van 2020 de wereldleiders bij elkaar om deze nieuwe religie tot speerpunt van al het beleid te maken aldus het bovenstaande bericht, De misdaad van al eeuwen (Dutch) – Total Onslaught – Walter Veith – YouTube, en vele andere serie’s van deze man het zal u onmiddellijk duidelijk worden, wat u staat te wachten, de eindtijd is begonnen, en de misleiding door de duistere macht, het gebod gij zult niet doden, wordt ter zijde geschoven mede met de andere 9 geboden.

 15. @Econoom
  Als Hillary de Presidentverkiezingen gewonnen had, dan zaten wij nu idd tot onze nek in een 3e Wereldoorlog en hadden wij ook een Wereldmunt. Maar wat zou je daar dan nog aan hebben?
  Mocht zij de komende verkiezingen nog op vrije voeten zijn en nog een keer mee willen doen,
  dan wordt de uitslag vernietigend voor haar. Daar hoef je geen ‘Brandon Smith’ voor te heten.

 16. Het probleem der wereld is NIET overbevolking, maar OVERCONSUMPTIE:
  dat was in de jaren 90 al te lezen in een Engelstalige krant….

 17. @Ramshoorn: 6:32 pm. Prima door U uitgelegd. We leven in de eindtijd, ook ik ben daar zeker van.

 18. Ze denken (de elite) dat ze kunnen winnen, maar er is er toch Een die overwinnaar is. Jezus Christus.

 19. God is geduldig, maar Zijn geduld met kwaadaardige leidslieden en volkeren raakt uiteindelijk op. Zijn vurige toorn, die volkomen rechtvaardig is, zal op deze leidslieden en volkeren terecht komen. Dat moment is niet ver weg meer. Gelovigen zullen van Gods toorn gevrijwaard worden middels opname of anderszins, want Zijn toorn is niet voor hen bedoeld maar voor de heidenen.

 20. God zal de komende jaren ingrijpen door eerst de aarde sterk te laten afkoelen. Met o.a als gevolg dat vele oogsten zullen mislukken waardoor wereldwijd vele burgers zullen omkomen door hongersnood. Er zal extreem weer komen door afkoeling aarde. Wereldwijd zullen burgers totaal niet meer geloven in opwarming aarde. Zij zullen gericht zijn op overleven door de ijzige koude, extreme droogte, langdurige regen en ander extreem weer. De leugens van opwarming aarde zal totaal geen stand meer houden en het verzet van de bevolking tegen de globalisten zal in de komende jaren alleen maar sterk toenemen. God zal nimmer toelaten dat Satan de aarde grotendeels regeert…!

 21. @ José Helemaal juist. Hoewel God Zelf en niet de globalisten het tijdstip bepalen, zal door het Lam het eerste zegel tot de eindoordelen worden verbroken, wie weet hoe spoedig. En wellicht dat God dan de globalisten hun gang laat gaan wat zichtbaar wordt in al de ellende die Openbaring beschrijft, omdat de meerderheid op de wereld uit atheïsten en demonen aanbidders bestaat en God gaat doen wat Hij gezegd heeft tegen Zijn Zoon Jezus Christus, Zit aan mijn rechterhand tot Ik al uw vijanden tot een voetbank voor Uw voeten heb gemaakt. Op weg er naartoe zullen ook de serieuze christenen in het westen het steeds moeilijker krijgen omdat hun geloof nu eenmaal niet politiek correct is en we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen. Kome er dan maar wat komen moet, Maranatha Jezus overwint.

 22. Lijkt wel een geloofsforum geworden. Gaat iedereen naar de kerk ofzo tegenwoordig?

 23. Hoe paradoxaal, is dit de wens der globalisten, de zelfde globalisten die nagenoeg de hele wereld hebben ‘uitgemolken’ . Een drama met meerdere bedrijven waarvan het slot nog lang op zich laat wachten. Wie zouden vlgs deze globalisten ausgerottet moeten worden, en hoe ? Sinds het begin van de vorige eeuw wordt op laboratoria, wereldwijd, geëxperimen- teerd met zowel DNA wapens (Crispr) , chemische wapens, farmaceutische wapens, weer-manipulaties, dodelijke epidemieën als wapen of de gevolgen van ‘tactische nucleaire’ middelen zijn, etc. . Zonder handveste bewijzen leest men op diverse sites dat enkele van deze ‘middelen’ al daadwerkelijk plaatselijk worden ‘getest’ . Mocht het ooit zo ver komen om de helft van de wereldbevolking aus zu rotten dan moet het via een ‘vreselijk besmettelijke ziekte’ gebeuren. Er zal geen enkele ‘bom’ gebruikt worden. Dat staan de andere wereldleiders niet toe; de militaire verhoudingen laten het niet toe…. 1945, Generaal Patton : Als dat, wat wij de Duitsers aandoen, vrijheid moet zijn, ben ik liever dood. Ik begrijp niet hoe de Amerikanen zo laag kunnen zinken… https://fenixx.org. 2019/04/18
  Het menselijke en het verstandelijke existeren niet meer; hebben nooit bestaan…. .

 24. Na alles gelezen te hebben zie ik wel voldoende aanleiding te reageren. Hebben al onze lezers en hun vermeende machthebbers die van plan zouden zijn het aantal mensen drastisch te gaan beperken tot een zeker getal van 500 duizend of tot b.v. 2 miljard zich het volgende wel gerealiseerd:
  De hele maatschappij zou instorten. Ook die van de overblijvers. Er wordt geen brood meer gebakken, geen olie meer gewonnen, geen elektriciteit meer geproduceerd en de benzine zal ook snel op zijn.. Er zullen geen treinen meer rijden en de infrastructuur zal niet meer onderhouden worden. Er zullen ziektes uitbreken, te weinig artsen en chirurgen zijn etc. De zgn. “elite” (wat het natuurlijk niet is) zal het zwaar krijgen. Er zal altijd “werkvolk” moeten zijn en kennisoverdracht. Mochten jullie gedachten op waarheid berusten da moet je weten dat degenen die dergelijke plannen evt. in hun hoofd zouden hebben zich dit alles ook (moeten) realiseren. Er zullen zeker mensen zijn met deze extreem verwerpelijke gedachten om de aantallen mensen (op welke wijze dan ook) te beperken. De “elite” bestaat vooral uit politici en bureaucraten die nog geen fietsband kunnen plakken. Zij zullen in het door hen beoogde scenario ook snel het loodje leggen, zij het misschien wat later. Nog even over de definitie van “elite”: Onder b.v. soldaten praat je over de besten van de besten (commando’s, mariniers etc.) In het geval van politici en leiders praat je over de “elite” als mensen met veel geld en zeggenschap. Ook over politieke macht. Maar onze politieke elite is niet de “elite” in mijn definitie van “de beste van de beste”, eerder het tegenovergestelde. Maar als er niemand meer naar hen luistert is ook de politieke elite volslagen machteloos.

 25. Op basisscholen zie je de agende akelig naar voren komen waar de linkse leraren (communisten) de klimaatagenda (financiële verarming) en de LGHBT-agenda (depopulatie) promoten. Het continurooster waar kinderen doorgaans nog maar 15 minuten kunnen eten (mogelijke ondervoeding) en 15 minuten kunnen buiten spelen (sociale verarming) om alvast te wennen aan het slavensysteem (werken onder barre omstandigheden en geen tijd voor een sociaal leven tot de dood), een sociaal puntensysteem (bij goed gedrag een beloning. Zie China voor hetzelfde systeem voor de gehele samenleving waar je bv. alleen kan vliegen wanneer je voldoende sociale punten hebt gescoord, daar gaat het in Europe en de rest van de wereld ook heen. Creepy!

 26. Allemaal geruchten over oorlogen hier en daar. Ellendige kunststukjes van de gevestigde orde zoals daar bijvoorbeeld zijn de satanistische Rotary-club, de wannabee satanisten Lion’s..en niet te vergeten CFR, Bilderberg, VN, etc. Allemaal 1 agenda: hoe meer dooien deste beter! Zelfs de huidige paus durft te beweren dat de wederopstanding van Christus vooral figuurlijk moet worden gezien.

  De mensheid wordt hedentendage “geregeerd” door satansaanhangers!

  Epstein, Rutte, Demmink, de Clintonkliek, Biden, Van Agt, Ceaucescu, Lenin, Marx, etc. de hele kliek zal zich ooit moeten verantwoorden voor de Opperste Rechter en aan hem laat ik zijn gerechtvaardige oordeel over.

  Dus: de Rotschilds en Soros cs. zijn aan de verliezende hand, hun gekochte politici gaan ten onder en met hen hun hele Ponzi-scheme!

  Indien er geen gerechtigheid zou bestaan, zou men ook niet spreken over het Zwaard der Gerechtigheid, immers Jezus is niet op deze wereld gekomen om zoete broodjes te bakken, anders had Hij nu nog gebakjes zitten te eten in het sanhedrin!

  Ben ik blij dat er een Nieuw Testament is!

 27. Ik ben Theo geen ruzie met personen die een ander geloof hebben of andere opvattingen Ik wil gewoon in vrede leven met iedereen Ik geloof in de goedheid van ieder mens We laten ons belazeren door media etc We kunnen stemmen op partijen die anders willen, maar het zal niet baten Dat wil de gevestigde orde niet hebben en dus ook niks uitmaken Wat ik mis is de saamhorigheid voor elkaar Elkaar helpen is er tegenwoordig niet meer bij iedereen moet beter zijn dan een ander Altijd maar strijd tegen elkaar terwijl we als volk meer zijn dan diegene die ons zogenaamd vertegenwoordigen Verandering kan maar dan moeten we het samen doen en dit wat er gaande is niet meer accepteren Hoe weet ik niet maar ik probeer terminste wel mensen positief en vriendelijk te benaderen Uiteindelijk bepalen wij hoe de wereld er uit komt te zien, omdat wij met velen zijn en zij maar met weinigen

 28. P.s. plus de dreiging wanneer een basisschool kind zich enigsinds niet gedraagt (en dan hebben we het gewoon over beginnend puber gedag) dat het naar een lager onderwijs zal moeten uitstromen. Er komt een dag dat de mens zich gaat herinneren wie hij werkelijk is…

 29. Er is geen overbevolking!
  De hele wereldbevolking van nu kan met een gezin m 2 kinderen in een huis met n stuk land wonen op een stuk land zo groot als Texas!

  Overpopulation is a myth ….overconsumption is the problem!

  https://youtu.be/vZVOU5bfHrM

 30. Laat ze maar plannen maken,
  Met 2030 bevinden we ons al 3 jaren in het Koninkrijk.
  En dan maakt Jezus Messias de dienst uit.
  Niemand, en werkelijk niemand heeft dan ook maar iets in te brengen.
  Van Sion (Jeruzalem) zal de wet uitgaan!!
  Wat zal het geweldig zijn wanneer Hij ons waardig zal achten Hem daar dienstbaar in te zijn.

 31. We zullen wel zien hoe het gaat.Die rapporten van de Club van Rome waren natuurlijk heel beperkte extrapolaties,maar ik sluit niet uit dat zich zo’n wereldramp kan voltrekken,doordat we toen niet de juiste keuzes hebben gemaakt.
  Ik herinner me ook wel hoe in het begin van de jaren zeventig in mijn eerste studiejaar sociale wetenschappen een begin werd gemaakt met het bespreekbaar maken van euthanasie en ik toen al mijn bedenkingen ha bij de gedachte dat sommigen het wel goed uit zou kunnen komen mensen zo de zinloosheid van hun leven aan te praten om zich op die manier te ontdoen van overtollige onproductieve personen.
  Dat is één van de overwegingen die me er nog altijd van weerhoudt.

 32. …. zo laag kunnen zinken : op https://fenixx.org.
  Zo heel af en toe, in de slipstream van de media, slipt er op het gecontroleerde internet een artikel door de censuur,
  De server kan geen verbinding maken …. . Artikelen die mij en wellicht anderen zouden kunnen ‘raken’ zijn niet meer beschikbaar. Én nee, het is geen café of bar, ook geen ‘café-praat. Dat ziet u namelijk wanneer u verder ‘neust’ op het internet : het internet stuurt de zoekende de verkeerde kant op, maar dat is dan ook de bedoeling. Mind control door middel van de oh zo fantastische ‘routeplanner’ van de overheden én door de redactie van sommige ….

 33. Wij hoeven geen argumenten aan te voeren om op deze Wereld vrij te mogen leven.
  Eenieder heeft dat door God gegeven recht zonder heerser over ons.
  Er is ons slechts één gebod gegeven:
  “Gij zult de Heer uw God liefhebben en uw naaste als uzelf”
  Hierin is alles gevat.

 34. José op 6.14

  Met je eens wat betreft de oordelen die gaan komen

  Het zal zeker niet tot 2030 duren voordat God gaat ingrijpen in deze wereld

 35. Er komt een financieel-economische crisis aan. Zelfs de president van Deutsche Bank waarschuwt nu. Overal zal er worden gekort. Hoe gaan onze immigranten zich gedragen zodra ze geen/minder uitkering krijgen? Ik voorzie nog meer ellende op straat dan er nu al is, grote ellende. Dit is geen samenzwering maar realiteit.
  https://www.youtube.com/watch?v=4kRnv84yVjE

 36. @ Steven laten we zeggen dat er momenteel een hoop mensen wakker worden, christenen en niet-christenen. Kerk heeft een nare bijsmaak gekregen; het is een instituut gemaakt door mensen. Met God’s kerk wordt echter iets heel anders bedoeld. T staat allemaal in de Bijbel 🙂

 37. Ramshoorn, hebt u wel eens gehoord van de 30 jarige oorlog in de 17e eeuw waardoor heel midden Europa ontvolkt raakte? U bent wel erg selectief in de presentatie van gegevens.

 38. Als we kijken naar diverse ziektes, dan kun je inderdaad bedenken dat deze wel eens man-made kunnen zijn. (Aids, div. kankers, ebola). Ook de nucleare rampen (Tjernobyl, Three Mile Island, Fukushima, Windscale, Goiania) lijken strategisch punten en worden iedere keer zeer snel in de doofpot gestopt. Ook het plotseling opgeven van het communistische blok, een zwaar bevochten ideologie, en het direct oprichten van de ‘nieuwe’ EU en munt daarna zet vraagtekens. Wat weten ze wat het publiek niet mag weten?

 39. @ Icksy Nixx.

  Ik betwijfel ten zeerste dat onze Westerse maatschappij zou instorten. Immers 90% van de wereldbevolking, vooral in de derde wereld, is niet in staat om zijn eigen boontjes te doppen.

  Dit deel van de wereldbevolking dat niets bijbrengt wordt een steeds groter blok aan het been van diegenen die wel iets bijbrengen, waardoor die uiteindelijk mee naar beneden getrokken worden.

  Waarom denk je dat de explosie aan ‘derdewerelders’ allemaal naar het Westen willen komen (zogezegd om ons te ‘verrijken’ met hun cultuur) terwijl er in hun eigen landen duidelijk nog zoveel werk aan de winkel is?

 40. Dear all,

  Ann Bressington member of south australian parliament in a speech many years ago elaborating brilliantly on the engineers of the tribulatiions to come many years ago.

  https://www.youtube.com/watch?v=-1XNjh5k9TY&feature=share

  Connect the dots. We are the many they are the few. Humanity get off your knees.
  Listen to david ickes analysis on david icke.com

  We the people have the power. We have to observe to reason use logic without fear.

  We the people are winning. They the cannibals are loosing control.

  Gelieve te vertalen naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

 41. Mr Evert, bij een financiële crisis worden de uitkeringen van immigranten niet gekort.
  De regering richt zich al jaren tegen de eigen bevolking.
  De pensioenen (AOW) zal worden gekort of helemaal worden gestopt. Daar werd ik ruim 30 jaar geleden al op geattendeerd.

 42. Harmageddon is het evenement dat van de aarde een stille plek zal maken en het zal vooral de globalisten en al het domme vuil dat zich in hun kielzog veilig waant, voorgoed opruimen.
  Het kan mij niet snel genoeg gaan. 😉

Comments are closed.