Aftredende leiders, protesten, opstanden en volkstribunalen zetten eindspel elite juist in gang

En u dacht dat het verzet tegen de staat ‘eindelijk’ spontaan is losgebarsten, en de bevrijding nu nabij is? Integendeel – u werkt volop mee aan het uitvoeren van het grote plan van de elite.

—————————————————————————————————————————————–

Illuminati kaartspel 1995 liet het al zien: volken worden doelbewust opgezet tegen hun eigen regeringen om weg vrij te maken voor de èchte (Luciferiaanse) Nieuwe Wereld Orde, valselijk ‘het Grote Ontwaken’ genoemd – ‘Strompelend door de eindtijd’: Confrontatie met jezelf sleutel tot de enige echte uitweg

—————————————————————————————————————————————–

De Britse Boris Johnson moest vorige week aftreden, en vandaag diende ook zijn Italiaanse collega Mario Draghi zijn ontslag in. Oud-premier van Japan en WEF-promotor Shinzo Abe werd onlangs zelfs vermoord, en de president van Sri Lanka sloeg op de vlucht voor een woedende menigte. Velen juichten, net als om de onlangs opgeblazen Georgia Guidestones en de massale boerenprotesten die zich over de hele wereld verspreidden. Steeds meer mensen krijgen het gevoel dat ‘wij’ op het punt staan de globalistische elite, en met name het marxistische World Economic Forum waar ook de Nederlandse regering trouw aan heeft gezworen, te verslaan. Maar is dat ook zo? Is de bevrijding van de mensheid nu daadwerkelijk nabij, of wordt er in werkelijkheid een ongekend occulte agenda uitgevoerd die nog altijd door slechts weinigen wordt doorzien?

Protesten en opstanden worden gebruikt voor grotere agenda

Op 20 december 2021 haalden we in ons artikel ‘Het echte plan volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen‘ het op deze site in 2009 uitgebreid besproken ‘Illuminati Kaartspel’ uit 1995 aan. Daarop staan vrijwel exact tal van (geplande) gebeurtenissen voorspeld (zoals 9/11, de kernramp in Japan, massahypnose via de reguliere propaganda media, de huidige in de maak zijnde volksopstanden, etc.) die moeten leiden tot een Nieuwe Wereld Orde onder centraal gezag, dat vanzelfsprekend onder totale controle zal staan van dezelfde financiële en politieke elitaire families en bancaire ‘huizen’ die al eeuwen de scepter over de wereld zwaaien, en daarbij nooit op een paar slachtoffers meer of minder hebben gekeken.

In eerdere artikelen maakten we zowel recent als langer geleden duidelijk dat het concept van grote volksopstanden – waar de Duitse minister van BuZa Annalena Baerbock nu letterlijk voor gewaarschuwd heeft (1) – waar de huidige machthebbers het veld voor moeten ruimen wel eens de grootste misleiding ooit kan zijn, en het eindspel van de door iedereen gehate elite juist in gang zet. En dat eindspel is dat er een nieuwe autoriteit, een nieuw soort (VN-) wereldregering, als ‘bevrijder’ van de mensheid wordt binnengehaald – misschien wel ondersteund door een ‘messias’ figuur die alle grote religies met elkaar zal verenigen. En DAT zou heel goed achter alle protesten en oproepen tot opstanden en tribunalen kunnen zitten.

Gesara, SHAEF: verzet tegen de elite?

Op Telegram kwamen we het in februari opgerichte kanaal ‘Volkstribunaal’ tegen, waarin wordt opgeroepen om ‘alle daders en medeplichtigen van de genocide (volkerenmoord)’ door het volk te laten berechten. Ook de Nesara / Gesara hoax, reeds in de jaren ’90 aangekondigd, is weer helemaal terug, net als de ‘SHAEF’ wetten die zouden aantonen dat Nederland nog steeds bezet Amerikaans gebied is, waardoor onze overheid ‘illegaal’ zou zijn.

Het kanaal Gesara Nederland (10k+ abonnees) is er onder de slogan ‘Het Grote Ontwaken’ eveneens heel zeker van: ‘In feite hebben zij, de fake regering, al verloren… Het wachten is nu op de bevolking!’ en ‘Sta op! We moeten als volk zijnde opstaan, anders is het te laat! We moeten het SAMEN doen.’

Op het eerste gezicht klinkt het allemaal fantastisch, samen opstaan tegen ‘de elite’. Bijna iedereen is de heersende klasse spuugzat. ‘Vaccinaties’ die tien- tot honderdduizenden mensen het leven hebben gekost en miljoenen van hun gezondheid hebben beroofd; keiharde, maar totaal onzinnige, niet werkende maatregelen (lockdowns, mondkapjes, avondklok, social distancing) om een griepachtig virus tegen te gaan; exploderende energie- en brandstof- en voedselprijzen onder het voorwendsel van uit de duim gezogen klimaatproblematiek (CO2, stikstof) en een door de Westerse elite uitgelokte, maar door niemand gewilde oorlog in Oekraïne, met de zoveelste enorme ‘migranten’stroom als gevolg; een dreigende voedselcrisis omdat de regering meer dan de helft van de boeren gedwongen wil opruimen; en ga zo maar door.

Alles wat er de laatste jaren gebeurt en de komende tijd nog gaat gebeuren, is van A tot Z gepland:

Stel dat het bezettingsregime wordt afgezet – en dan?

Voor het geval u er nog aan twijfelt aan welke kant wij in deze zaken staan: in 2020 noemden wij het kabinet Rutte reeds een ‘bezettingsregime’ dat een interne ‘staatsgreep’ tegen ons land heeft uitgevoerd, omdat de regering, en overigens ook het grootste deel van de oppositie, overduidelijk ten koste van de belangen van ons eigen volk de agenda van buitenlandse entiteiten zoals het World Economic Forum (‘Great Reset’ / Vierde Industriële Revolutie’), de VN (‘Agenda-21 / 2030’) de World Health Organization (gecontroleerd door Bill ‘Vaccin’ Gates) en natuurlijk de Europese Unie uitvoert – een agenda die stap voor stap tot zowel de economische, financiële, culturele als maatschappelijke zelfmoord van Nederland leidt, en ons permanent zal doen zuchten onder een wurgende technocratische globalistische klimaatdictatuur.

Desondanks staan we bij XN bepaald niet meteen te springen van enthousiasme over de vormen van ‘verzet’ die nu worden gepleegd en aangekondigd, ook al hebben we heel veel sympathie en alle begrip voor mensen die meer dan terecht voor hun leven en bestaansrecht opkomen, zoals de boeren.

De complete Atlantische en internationalistische kliek die ons op zoveel manieren opzettelijk in het nauw heeft gebracht en al onze vrijheden en bezittingen geleidelijk aan het afpakken is, zou daarom op zich zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Maar dan? Over die vraag maken we ons nog grotere zorgen dan over de vraag of en wanneer het gaat lukken om het schaamteloze machtsmisbruik, de grenzeloze hoogmoed en de openlijke verachting van het volk door de Schwabs, Gates’, Sorossen, Timmermansen, Ruttes en Kaags van deze wereld te stoppen.

Stoppen met belasting betalen?

Is de oplossing inderdaad zo simpel als stoppen met meewerken aan het systeem, zoals de afgelopen tijd her en der te horen is? Betaal gewoon geen belasting en geen boetes meer, en verklaar jezelf vrij en ‘autonoom’ van dat systeem? We snappen het verlangen en het streven om ‘vrij’ te willen zijn, maar wat zou deze vorm van ‘vrijheid’ dan precies uitwerken? Nog even los van het feit dat ‘het systeem’ alle machtsmiddelen (politie, leger, rechtbanken) in handen heeft, en zeker sinds 2020 heeft laten zien niet te zullen aarzelen deze in te zetten tegen iedereen die zich verzet, die als ‘gevaar’ of zelfs maar als ‘lastig’ wordt ervaren.

Wel, laten we collectief geen belasting meer betalen. Wat daar onder meer mee wordt gefinancierd is de sociale zekerheid: bijstandsmoeders, kindertoeslagen, werkelozen, gehandicapten, chronisch zieken, arbeidsongeschikten. Wat doen we met hen? Gewoon gratis geld geven, zoveel ze maar willen? Als u enig financieel-economisch besef heeft, dan snapt u dat dit tot een hyperinflatoir drama zal leiden met wijd verspreide diepe armoede voor iedereen (met uitzondering van de rijkeren) als onvermijdelijke uitkomst.

Wat er ook mee wordt betaald zijn zaken zoals scholen (granted, daar wordt tegenwoordig bijna alleen nog maar linksgroenliberale ‘woke’ LGBTQ/klimaatpropaganda verkondigd), ziekenhuizen, wegen, havens en openbaar vervoer. Ook maar mee stoppen dan? Laat maar over aan de ‘vrijheid’, het ‘eigen inzicht’ van de mensen, want die bedoelen het historisch toch altijd zo goed met elkaar, denken nooit in eerste instantie aan zichzelf, en hebben altijd zoveel voor hun medemens over gehad en hebben hun naasten nooit in bittere armoede laten leven?

Anarchie, of toch weer een ander systeem

Weet u waar zo’n toestand met absolute ‘vrijheid’ dan na zeer korte tijd in zal ontaarden? Anarchie. Ieder voor zich. Absolute ‘vrijheid’ om te doen en laten wat je wilt en alles vast te houden waarvan jij vindt dat JIJ recht op hebt = absoluut egocentrisme en egoïsme. Nee, zegt de ‘wakkere beweging’ dan – dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er moet wel een ‘andere overheid’ voor in plaats komen die zorgt dat alles veel beter en ‘eerlijker’ wordt geregeld en verdeeld, en er geen chaos ontstaat.

Met andere woorden: er komt gewoon weer een ander systeem. Het zal er aanvankelijk wat anders uitzien misschien, maar uiteindelijk op hetzelfde neerkomen: mensen en volken zullen zich moeten onderwerpen aan nieuwe en/of veranderde regels, wetten en overheden. En laten we eerlijk zijn: daar zullen heel veel mensen – zeker degenen die nu geweldig profiteren van het oude systeem – het ongetwijfeld niet mee eens zijn. En voilà, de volgende tweedeling in de nieuwe samenleving is alweer een feit.

Gaat het ‘collectief bewustzijn’ vol liefde en licht de strijd winnen?

Op de esoterische kanalen wordt bijna overal een aanzet gegeven tot wat DE oplossing voor dit probleem zou zijn: een ‘collectief bewustzijn’, gebaseerd op licht, liefde en vrijheid voor elkaar. Van dat collectieve bewustzijn zou je onderdeel kunnen worden door de juiste ’trilling’ te bereiken, en kort gezegd doe je dat door afstand te nemen van zaken zoals haat, angst, pijn en egoïsme, en je bewust te worden van je ‘spirituele vermogens’ en je goddelijkheid, en je te richten op het verbinden met andere mensen.

Er bestaan diverse variaties op het bovenstaande scenario, maar ze komen feitelijk allemaal op hetzelfde neer: in wezen is het enkel nog een kwestie van liefde en vertrouwen, en de definitieve overgang naar de ‘vijfde dimensie’, een nieuwe aarde, en de uiteindelijke terugkeer naar de Bron (‘God’, ‘liefde’, ‘licht’), is een zekerheid en slechts een kwestie van nog een korte tijd. Degenen die weigeren ‘aan zichzelf te werken’ zullen in de oude 3e dimensie, de huidige, achterblijven, maar later nog een nieuwe kans krijgen.

De moderne ‘wakkere’ groepen met enkele spottende benamingen aangekondigd?:

Een eenzijdig verhaal waarin vergeten wordt dat het oorlog is

Aan de oppervlakte zal dit velen mooi en hoopvol in de oren klinken. Wat ik zelf – op een hoge uitzondering na – mis in dit zeer eenzijdige verhaal over ‘Liefde’ en ‘Licht’ is dat we ons als mens en mensheid in een strijd, een oorlog bevinden, een oorlog die gelijktijdig op diverse vlakken plaatsvindt en in meerdere dimensies wordt uitgevochten. Een enkeling benoemt dan nog wel de tegenstand van archonten en van Lucifer, en natuurlijk de door hen aangestuurde ‘elite’, maar een daadwerkelijk begrip van de werking van de duistere krachten (‘het duister’) is er amper, laat staan dat wordt uitgelegd hoe hun werking te herkennen en te ontmaskeren – zowel in de wereld als (nog belangrijker) in jezelf.

Dan kan van alle kanten wel gezegd en geschreven worden dat we die oorlog al gewonnen hebben, maar waar blijkt dat uit? Je moet gewoon ‘geloven dat het zo is’ of je er ‘bewust van worden’, en dan wordt het vanzelf waarheid, lees ik dan vaak. Maar waar is daar het bewijs voor? Enkel dat een paar leiders zijn afgetreden, er her en der wat grote protesten zijn en wegen worden geblokkeerd, en een monument ter ere van de 10 geboden van de Nieuwe Wereld Orde, waarop letterlijk de depopulatie van de mensheid werd aangekondigd, in een typerend Vrijmetselaars ritueel opzettelijk werd opgeblazen? Is het werkelijk zó eenvoudig om de zogenaamd ‘wakkere ziel’ te misleiden en in een diepe val te lokken?

De ‘gematerialiseerde’ oorlog om de geest en ziel van de mens is in de hele geschiedenis nog nooit zo duidelijk zichtbaar, heftig en bloederig geweest als in de afgelopen 100+ jaar, en dreigt onvermijdelijk op een climax uit te lopen die qua gruwelijkheid zijn weerga niet kent – ‘wakkere’ en ‘bewuste’ mensen of niet. De tegenstander(s) van de mensheid in deze oorlog zijn vastbesloten en heel erg overtuigd dat ze zullen winnen, zowel buiten u (in de wereld) als in u. Onderschatting van deze vijand – (op de vaak extreem naïeve trant van: ‘als je het niet over het duister (‘de duivel’) hebt bestaat het ook niet / valt het je ook niet lastig’) – is zo ongeveer het allerdomste en gevaarlijkste wat in deze eindtijd gedaan kan worden.

‘Strompelend door de eindtijd’

Vaste lezers weten inmiddels dat naar mijn stellige overtuiging het bij steeds meer mensen resonerende Nederlandse Lichtkind (2) het enige zuivere esoterische/spirituele kanaal is waar die waarschuwingen al heel lang wèl onverbloemd en consequent worden gegeven, en waarbij tegelijkertijd hoop wordt geboden, omdat steeds weer glashelder wordt gewezen op de enige echte uitweg.

‘Strijdt de mens nu tegen machtigen der aarde, of bevindt het zich in een geheel andere strijd?’ begint Lichtkind auteur en YouTube blogger Helma Broekman haar laatste artikel ‘Strompelend door de Eindtijd‘ (19 juli). Zoals altijd wijst ze ook nu op het ‘grote belang om je eigen schaduwen onder ogen te zien’, wat een absolute voorwaarde is om je ‘innerlijke Kosmische Kracht in jezelf te (her)ontdekken… Innerlijke schaduwen en angsten maken het persoonlijke ‘ik’ onzeker en zwakken deze af. De neiging bij veel mensen is om alsnog het persoonlijke ik te versterken middels vorming van groepen en bundeling van krachten.’

Echter, door ‘die onopgemerkte innerlijke schaduwen en angsten gaat men met die ander om. Waardoor vroeg of laat meningsverschillen altijd uitmonden in frustraties, twijfels en strijd.’ Broekman geeft hier feitelijk een zeer beknopte beschrijving van de werkelijke reden waarom het steeds weer mis gaat, niet alleen in individuele mensenlevens en menselijke relaties, maar in de totale wereldwijde samenleving, de hele historie door.

Confrontatie met jezelf sleutel tot de enige echte uitweg

Ieder mens dient daarom ‘de focus te verleggen vanuit de buitenwereld (= het verwachten van een externe oplossing, of dat nu een ander soort overheid of door goddelijk ingrijpen, een messias is) naar je binnenwereld’, waardoor ‘je met jezelf wordt geconfronteerd.’ (vet toegevoegd). ‘Een MUST om de transitie in Bewustzijn te kunnen maken die de Mensheid momenteel ten deel valt’, zodat ‘elk individu zich belangeloos en vol met Liefde inzet voor iedere ziel die zich een weg door deze Transitie baant.’

Ieder zou daarbij zijn eigen pad van ‘Echte Ontwaking’ moeten volgen. Broekman: ‘Juist iemand die geen aansluiting kan vinden bij de grote massa van de mensheid in de 3e dimensie, de gevangen groepsdynamiek van de het collectieve in de 4e dimensie, èn daarbij zijn eigen innerlijke schaduwen onder ogen wil zien, is de Nieuwe Mens welke zich bevindt in de 5e dimensie,’ die wordt gekenmerkt door ‘belangeloze liefde en inzet, zonder angst voor kwetsbaarheid,’ en zonder dat dit gebruikt wordt om het ‘eigen ego te laten groeien’. (2)

‘Echt Ontwaking’ is niet enkel het ‘activeren’ van liefde en je ‘goddelijkheid’, en simpelweg besluiten afstand te doen van woede, haat en nijd, maar omvat een diep innerlijk reinigingsproces om al je schaduwen (zwakheden, angsten en fouten (in de Bijbel ‘zonden’ genoemd)) zonder het valse eeuwige ‘christelijke’ schuldgevoel onder ogen te zien, te doorvoelen, op te schonen en uit te zuiveren, en pas DAN een innerlijke toestand van rust, liefde en vertrouwen en een helder bewustzijn te bereiken.

Dit is echter wel het allermoeilijkste pad dat er in dit leven bestaat. Slechts weinigen zijn bereid om ècht naar en in zichzelf te kijken en alle – soms zeer diepe – schaduwen die daar zijn onder ogen te zien. Niet voor niets noemde Jezus de Christus dit de ‘enge (nauwe) poort’ en de ‘smalle weg’ (Matt.7:14), en wees hij er constant op dat de ware verlossing en ‘het Koninkrijk’ niet van buitenaf komen, maar enkel binnenin zijn te vinden.

‘Groei of terugval’: ‘Liefde is de deur’

Zoveel ‘wakkeren’ en andere mensen die zich ‘lichtwerkers’ noemen hebben het weliswaar continu over het ‘grote ontwaken’, het ‘collectieve bewustzijn’ en soms ook het ‘pad naar binnen’, maar slaan het belangrijkste kernpunt over, namelijk dat zowel het probleem als de oplossing alleen in de mens zelf is te vinden. Zoals Helma Broekman het in haar laatste video (‘Groei of Terugval‘) treffend aankondigt met ‘in deze fase kan ieder toewerken naar het punt van bevrijding uit de alsmaar benauwder wordende klauwen van de matrixwetten. Het Licht werkt niet met duidelijke instructies of vastomlijnde gegevens, maar toont liefdevol doch duidelijk het (innerlijke) pad van bevrijding.’

Pas als voldoende mensen dit innerlijke pad, deze ‘smalle weg’, tot het einde toe durven te bewandelen, ontstaat er via het ‘zo binnen zo buiten’ mechanisme een èchte nieuwe wereld met ècht door het Licht van God van binnenuit veranderde mensen. ‘Innerlijke zelfbevrijding is de sleutel om in deze laatste fase van de eindtijd ongenaakbaar en staande te blijven,’ aldus Broekman. ‘Liefde is de deur om de trap naar kosmische zelfbevrijding te kunnen ervaren en te openen.’

En ook dat komt feitelijk naadloos overeen met de twee ‘grote geboden’ die Jezus aan de mensheid gaf. Het eerste gebod is God (= Liefde) liefhebben met heel je hart, ziel en verstand (Matt.22:37), dus de Liefde in alles voorop te stellen. Het tweede gebod ‘dat daaraan gelijk is’ luidt: Je naaste liefhebben als jezelf (= feitelijk twee geboden in één, omdat dit tegelijkertijd ook een gebod is om jezelf lief te hebben).

Broekman besluit dat haar artikelen en boeken ‘misschien niet makkelijk zijn, maar wel urgent’, omdat ze ‘vanuit het kosmische goddelijke perspectief stapsgewijs alles onthullen om de mensheid terug naar huis te brengen.’

Xander

(1) NTV
(2) Lichtkind (/ Telegram / Nieuwe Dageraad (website) / YouTube)

Zie ook o.a.:

11-07: Buitenlandse analisten: Nederlandse boerenopstand is start van de Great Awakening
07-07: Georgia Guidestones ritueel opgeblazen als aankondiging van massale depopulatie?
04-07: Boerenprotest: begrijpelijk en terecht, maar op deze manier zinloos en contraproductief
16-06: Focus op het Licht of focus op Lucifer: zo onderscheid je waarheid van leugens (/ Bestaat er een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?)
06-06: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd‘ (/ Helma Broekman: Spiritueel ontwaakt zijn is NIET de sleutel)
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ (/ Bestaan en werking van parallelle aarde uitgebreid uitgelegd in boek ‘Nieuwe Dageraad II’ (2017) – Wie bestuurt deze ‘schaduw’ schepping? Hoe voorkomt u dat u er voor altijd in gevangen wordt gezet? )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)
23-03: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke beschaving’
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aan
04-02: Great Reset faalt nu al: VS en Groot Brittannië starten financiële WO-3 tegen EU