Aartsbisschop Irak: Christendom Midden Oosten wordt uitgeroeid, niemand in Westen geeft er iets om

Door radicale moslims verwoeste kerk in Irak. Van het christendom is vrijwel niets meer over. (Afbeelding: Getty Images (2)).

—————————————————————————————————————————————-

‘Als jullie in het Westen niet wakker worden zal jullie hetzelfde overkomen’ – Het Laodiceaanse ‘geluksevangelie’ dat in bijna alle kerken in Nederland wordt verkondigd en gevolgd maakt ook christenen onverschillig voor het lijden

—————————————————————————————————————————————–

Bekeer je tot de islam, betaal, of sterf. Dat was de ‘keuze’ die ISIS de christenen in Mosul (Irak), die daar al 1700 jaar leefden, gaf. Hun huizen werden vervolgens gemerkt met de letter ‘N’ (‘Nazarene’ = christen). Degenen die konden vluchtten met niets meer dan hun eigen kleren aan weg. ISIS is inmiddels verslagen, maar van de 15.000 christenen zijn er in de stad nog maar 40 over. Deze religieus-culturele genocide kon mede plaatsvinden dankzij de onverschilligheid van Europa en ook veel Westerse christenen, die zich veel drukker maken om ‘islamofobie’ dan om het opkomen voor hun geloofsgenoten die juist het slachtoffer zijn van dezelfde haatideologie die nu massaal in Europa wordt uitgerold en door zowel de politieke als de media elite wordt beschermd.

Al in 2007, dus vóór de uitroeiingsoorlog door ISIS, waarschuwde de katholieke priester Ragheed Ganni dat het christendom ‘op het randje van instorten’ stond vanwege het groeiende geweld van moslims. ‘Heeft de wereld de andere kant op gekeken toen christenen werden vermoord?’ vroeg de Washington Post zich af nadat Ganni net na het vieren van de mis in zijn kerk door islamisten was vermoord. Anno 2019 moet het antwoord een even groot als schaamtevol JA zijn.

Genocide: christendom Irak en Syrië bijna totaal vernietigd

Samen met het christendom is ook het Jodendom in Mosul, dat daar duizenden jaren bestond, bijna totaal vernietigd. Alle 45 kerken in Mosul zijn vernield of verwoest, inclusief alle christelijke symbolen en zelfs doopregisters. ‘Het is alsof ze ons geloof wilden uitwissen,’ vertelde vader Toufic Eid onlangs tegen het Vaticaanse bureau Sir.

Twee Amerikaanse wetenschappers waarschuwden in het Foreign Policy magazine dat ‘we op de drempel van een catastrofe staan. Tenzij we snel handelen, binnen enkele weken, zullen de kleine overblijfselen van de christelijke gemeenschappen in Irak grotendeels worden uitgeroeid door genocide tegen de christenen in Irak en Syrië.’

De Internationale Unive voor het Bewaren van Natuur heeft een index waarin wordt aangegeven hoeveel risico een soort of groep loopt om te worden uitgeroeid. De christelijke bevolking in Irak staat in deze index op een afname van maar liefst 83%, waarmee het een ‘kritiek bedreigde’ gemeenschap is.

‘Als jullie niet wakker worden zal jullie hetzelfde overkomen’

Het Westen haalt op een paar incidente uitzonderingen na al jaren zijn schouders op over de uitroeiing van het christendom door islam. ‘Ik geloof niets van deze twee woorden (mensen en rechten), er zijn geen mensenrechten,’ sprak Metropolitan Nicodemus, aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, bitter. ‘Ja, in de Westerse landen heb je dierenrechten, en in Australië zorgen ze voor kikkers… Zie ons dan als kikkers, wij zullen dat accepteren, als we maar worden beschermd zodat we in ons land kunnen blijven.’

‘Dit zijn dezelfde mensen (moslims) die hier vele jaren geleden kwamen. Wij accepteerden hen. Wij zijn het oorspronkelijke volk in dit land. Wij accepteerden hen, wij openden onze deuren voor hen – en dan dwingen ze ons eerst een minderheid en daarna vluchtelingen in ons eigen land te worden. Als jullie (in het Westen) niet wakker worden zal jullie hetzelfde overkomen.’

‘Bedreigde panda veroorzaakt in Westen meer emoties dan met uitroeiing bedreigde christenen’

Ook de aartsbisschop van Irbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, waarschuwde dat ‘het christendom in Irak, zo mogelijk de oudste kerk ter wereld, gevaarlijk dicht bij uitroeiing is gekomen.’ Afgelopen mei was Bashar Warda in Londen en zei hij ‘dat degenen die achterblijven zich klaar moeten maken voor het martelaarschap.’ Hij beschuldigde de Britse leiders van ‘politieke correctheid’ en bekritiseerde hun zwijgen over deze zaak vanwege hun angst voor ‘islamofobie’.

‘Laten jullie deze niet ophoudende, georganiseerde vervolgingen tegen ons toe?’ vroeg hij. ‘Als de volgende geweldsgolf ons begint te raken, gaat er hier dan iemand op jullie campussen demonstraties houden met borden met de tekst ‘wij zijn allemaal christenen’?’

De aartsbisschop zal het antwoord al hebben geweten: nee, dat gaat nooit gebeuren. De peilloze wreedheden die christenen in het Midden Oosten aan de hand van moslims moeten ondergaan, daar zwijgt het Westen liever over. Alleen moslims die elders in de verdrukking zijn of dreigen te komen (China, Birma, Kashmir) krijgen hier de volle aandacht van de media. ‘Dit onderstreept onze morele zelfmoord,’ schrijft de Italiaanse journalist, auteur en redacteur Giulio Meotti.

De Frans-Libanese schrijver Amin Maalouf constateerde dan ook dat de Westerlingen ‘zich voor altijd het christendom hebben toegeëigend… en dat ze tegen zichzelf zeggen: wij zijn de christenen, en de rest is niets meer dan een archeologisch overblijfsel dat gedoemd is te verdwijnen. De bedreigde panda veroorzaakt meer emoties dan de dreigende uitroeiing van de christenen in het Midden Oosten.’ (1)

Grenzen open voor volgelingen van antichristelijke ideologie?

Voordat Westerse en ook Nederlandse kerken en christenen met een beschuldigende vinger naar de politiek wijzen, zouden ze eerst de hand in eigen boezem moeten steken. Want veel van deze kerken en gelovigen ijveren voor het toelaten van grote aantallen migranten die bijna zonder uitzondering volgelingen zijn van dezelfde militante, openlijk antichristelijke en antisemitische religie met een bijbehorend haat zaaiend ‘heilig boek’, door wie de christelijke geloofsgenoten in het Midden Oosten nu worden uitgeroeid. Een enkeling mag dan echt hulp nodig hebben en moet die zeker ook krijgen, maar uit alle cijfers blijkt dat het aantal echte vluchtelingen slechts luttele procenten van het totaal aantal migranten bedraagt.

Het is alsof we in 1939 onze grenzen, samenleving en ook kerken kritiekloos zouden hebben opengesteld voor een grote groep immigrerende Duitsers die allemaal zweren bij Hitlers ‘Mein Kampf’, en dan denken dat dit geen enkele gevolgen voor ons zal hebben.

‘Geluksevangelie’ Nederlandse kerken belangrijke reden voor onverschilligheid

Vooral voor het zogenoemde ‘volle evangelie’ en pinkster deel van het christendom speelt nog iets anders mee, namelijk dat deze kerken zonder uitzondering zijn ondergedompeld in een vorm van het voorspoedsevangelie, of ‘geluksevangelie’, zoals kampoverlevende en christen Corry ten Boom het noemde. Het geloof dat God je ‘wil zegenen, genezen en herstellen’ als je maar het juiste gedrag vertoont en de juiste dingen zegt/bidt zit vaak zó diep, dat velen impliciet of expliciet ook het omgekeerde denken: als het je langdurig niet goed gaat en er overkomen je zaken die je leven permanent ingrijpend beschadigen, moet je dat wel aan jezelf te danken hebben, want met de juiste mate aan geloof had God je er wel voor beschermd.

Het massale lijden van vele tientallen miljoenen christenen past daarom ook niet in de theorie dat God de christenen hier, die het toch al met afstand het beste hebben getroffen, voor vergelijkbaar lijden zal sparen door hen levend in de hemel op te nemen voordat het lijden ook hen dreigt te treffen. Voor de duidelijkheid: we hebben het met ‘lijden’ niet over zaken zoals problemen op je werk, een vloekende collega, spanning in je huwelijk, je kind met een slecht rapport, een gebroken arm, een in het water gevallen vakantie, ruzie met de buren, een lekke band, een mislukte aankoop, etc..

Voor u denkt ‘natuurlijk niet, wat overdreven’: ik heb aardig wat christenen serieus horen beweren dat God bijvoorbeeld een parkeerplaatsje bij de supermarkt voor hen vrijmaakte, of zorgde dat de regen ophield toen ze een tuinfeestje wilden houden, of hen ‘vertelde’ of ze een bepaald artikel –van een auto tot zelfs hagelslag- wel of niet moesten aanschaffen.

Hemelse parkeerhulp voor Westerse christenen terwijl Oosterse worden verkracht en vermoord

Oftewel: geloven dat God hun leven 24/7/365 tot in alle details stuurt, leidt en bepaalt, en ervoor zorgt dat hen –uiteraard onder voorwaarde van het juiste geloof- geen al te heftige drama’s overkomen. Dat komt er bij wijze van spreken op neer dat je tot je 80e als een kleuter ‘de hand van pappa’ vasthoudt en constant vraagt ‘pappa wat moet ik nu doen? Zal ik hierheen of daarheen gaan? Moet ik wel of niet met deze man/vrouw trouwen? Zal ik dit of dat kopen? Zal ik daar of hier gaan wonen / werken? Moet ik dit of dat eten, aantrekken, vieren, zeggen, (etc.etc)?’

In het dagelijkse leven zit geen enkele ouder op zo’n situatie te wachten (‘kind, het is jouw leven, je bent nu volwassen, dus bepaal dat lekker zelf!’), maar in de geestelijke wereld lijkt het voor hele massa’s gelovigen ineens de regel te zijn. Zij beschouwen deze ‘eeuwige kleuter’ houding zelfs als bewijs van een ‘groot geloof’.

Volgens dit in het Westen zeer breed aangehangen ‘volle’ (geluks)evangelie laat God zich klaarblijkelijk door christenen hier wel als parkeer- en boodschappenhulp, life coach en zelfs als ‘weergod’ gebruiken, maar blijft Hij elders werkeloos toekijken hoe miljoenen andere christenen worden verdreven, hoe alles van hen wordt afgepakt, en mannen, vrouwen en zelfs kinderen worden gemarteld, verkracht en vermoord.

‘Gij weet niet dat gij zijt de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte’

Kan dit misschien de ‘lauwheid’ zijn die volgens het profetische boek Openbaring kenmerkend is voor de zevende (en volgens de meeste uitleggers laatste) kerk in de eindtijd, de reden waarom Jezus deze gelovigen uit Zijn mond spuugt (3:14-e.v.)? ‘Omdat gij zegt: Ik ben rijk en heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek (geluksevangelie), en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van Mij te kopen goud (geloof), dat in het vuur (lijden) gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden…’

Tot nu toe is er op individuele uitzonderingen na niets in het Westen zichtbaar dat er ook maar enigszins op wijst dat de zichzelf –zowel geestelijk als materieel- rijk achtende christen doorheeft in welke staat hij werkelijk verkeert, laat staan dat hij bereidt is te accepteren dat hij in het vuur gelouterd goud nodig heeft. Sterker nog: de gelovigen die wèl door het vuur moeten gaan worden als ze ver weg zijn meestal genegeerd, en als ze dichterbij zijn opzij gezet, als ‘zwakke gelovigen’ bestempeld, en niet zelden verketterd en uitgekotst.

Het lijkt er dan ook sterk op dat de ogen van deze Westerse christenen pas zullen opengaan op het moment dat ze in hun eigen leven met de harde realiteit worden geconfronteerd dat zij in werkelijk helemaal niets een streepje voor hebben op de christenen in Azië (en Afrika). Integendeel, ze zijn de enige soort gelovigen waarvan Jezus Christus openlijk zegt een grote afkeer te hebben, zozeer dat Hij hen zelfs dreigt ‘uit te spugen’ – een totaal ander lot dan als beloning tijdig in de hemel te worden opgenomen voordat het lijden ook hen kan treffen, zoals velen nu nog steeds denken.

 

Xander

(1) Gatestone Institute
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

34

 1. In de kerk wordt wel eens gebeden voor vervolgde christenen. Maar dat is maar een begrip.
  Het zou denk ik, beter persoonlijk gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld : we denken hier onder andere aan de familie …. , die IS aan de deur kregen. En toen …..

 2. Beste @Albert en @Nadine, ik heb mijn huiswerk wel gedaan en nodig u uit om op het geloofsforum verder over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

 3. Het bovenstaande stuk gelezen hebbend, hoopte ik dat er in de reacties e.e.a. gecorrigeerd zou worden. Echter de enige juiste reaktie is die van Carine en in mindere mate van Anoniem.
  Iedereen is het zo roerend met het stuk en met elkaar eens, het stuk waar helaas halve waarheden in en beschuldigingen in staan.
  Zoals Carine aanhaalt zegt Jezus zelf dat als je Hem volgt je verdrukking zal leiden in de wereld. Dit is duidelijk zo in het midden oosten. Er is echter een verschil tussen niet alle leed kunnen voorkomen of oplossen en werkeloos toekijken. Het verbaade me dat niemand hier de oplossing aandraagt?
  Paulus zegt wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed , maar tegen de machten, de overheden in de geestelijke wereld; kortom het is een geestelijke strijd die zich fysiek manifesteert. De vruchten daarvan, zien we; het uitroeien van de kerk; toenemen van wetteloosheid etc. De stijd geestelijk voeren is door wapenen en gereedschappen die de Here ons heeft gegeven, namelijk; gebed; belijdenis en lofprijs daarbij: eenheid. Als wij een eenheid vormen en met gebed, belijdenis en lofprijs de strijd aangaan gaan de engelen uit om te strijden en de duistenis te verslaan.
  Bid u? Belijd u? en dan niet: Here zegen deze spijze Amen, maar werkelijk diepe voorbede, als het moet zijn uren voor het aangezicht van de Vader zijn.
  Er word afgegeven op de evangelischen, charismatische christenen.
  Jezus zei: de werken die Ik doe zult gij ook doen en grotere nog dan deze. Wat houd dat in??
  Wel; wat Hij deed: Mensen genezen. Duivels uitdrijven. Doden opwekken.
  De evangelischen en charismatischen zijn vaker juist de mensen die dicht bij Jezus leven serieus nemen, WAT HET OOK KOST.
  Doe eens huiswerk op het volgende:
  The Last Reformation
  Bob Larson
  Todd White
  Ken Peters
  David Sorensen
  DAT zijn voorbeelden van mensen die het volgen van Jezus serieus nemen, die vooraan in Gods leger marcheren. Die hun leven in Gods hand hebben gelegd; leef ik dan leef ik; sterf ik dan sterf ik, maar ik ga helemaal voor het volgen van Jezus! Dan kan Gods Geest wonderen doen. Maar voor veel christenen heeft dat helaas een te groot “Special Forces” gehalte en daarom lijkt het daarbij vergeleken hier wel het niveau van een kleuterklas.
  Maar als 1 iemand zich hier aangesproken voelt, op staat en er in zijn hart ernst mee maakt is deze reactie niet voor niets geweest.

 4. Ik sta echt versteld van de nieuwkomers die echt wakkere christenen zijn en duidelijk door de Heilige Geest zijn geleid zoals Carine Ramshoorn en Anoniem spijtig dat ik jullie niet persoonlijk ken ikzelf woon in België momenteel al jaren niet meer in een kerk woon wel niet zo ver van de Nederlandse grens. We zouden eens moeten afspreken zou ik zeggen
  Kan kerk bezoeken echter heb ik zo een schrik ervoor willen jullie voor me bidden ? Hopelijk word ik nu niet doorverwezen naar het Geloofsforum !
  Groetjes van Nadine

 5. De wet is wel gelijke rechten, gelijke plichten, maar er is geen mens of situatie dezelfde
  Dat is het wonder van God’s schepping, dat er niets hetzelfde is.
  Een ieder gelijk behandelen is dan ook iets anders dan ieder gelijk maken.
  Mensen in een keurslijf dwingen en onder dwang zetten, is verre van Christelijk
  Veel mensen, ook in Nederland zien en voelen, dat de duivel probeert ook in kerken verdeeldheid te brengen.
  Daar draait het ook om geld, macht, sport en vermaak om mensen maar bij de kerk te houden.
  Afleiding kan verleiding zijn.

 6. Wie ben ik om advies te geven? Vraag het onze Vader. Ik ga gewoon met Hem in gesprek en leg het hem voor. Ik ben al vanaf het begin lid van onze evangelische gemeente en heb zóveel mensen zien vertrekken. Echte broers en zussen. En soms mensen die het allemaal ‘tè’ vonden. Ik heb ook een paar keer in dubio gestaan door grote ophef over de voorganger. Maar er is in mijn buurt geen betere gemeente en het is wèl mijn familie. Mijn plek.

  Ik probeer door gesprekken aan te gaan mijn gemeente weer terug naar de basis te brengen. En wat het belangrijkste is: ik heb de Heer beloofd (fyi: YHWH) naar de bidstond te gaan. Wekelijks een uur bidden (dit is een verkeerd woord voor prijzen, danken, eren, aanbidden, wat verzoeken en voorbede). Dat is de motor van een gemeente. Daar worden dingen in beweging gezet.

  En de vrienden die nu ergens anders heen gaan blijf ik gewoon opzoeken en mee in gesprek. Er zijn ook heel veel kleinschalige initiatieven, huiskringen, sabbat volgers etc.

  Ik kom in de gristelijke kringloop waar ik help, naast de boeken, ook vaak in gesprek met allerlei soorten mensen en christenen uit allerlei hoeken. Of studenten van bovengenoemde evangelische hogeschool en soms kan ik tussendoor hele gesprekken hebben over de bijbel, welke vertaling, welke boeken wel of niet. Mensen wakker schudden begint met de juiste vragen stellen.

  PS, compliment voor moderator want mijn vorige reaktie was best streng en toch geplaatst!

 7. Goed stuk Xander, helaas heeft Nederland geen christelijke partij meer die ook maar iets kan doen.

 8. Otto de Bruijne geeft in zijn laatste boek getiteld: 70 jaren denken en doen precies aan waar de schoen wringt in christelijk Nederland. Hij heeft het onder andere over charismatisch of charismagisch. Zeer in overeenstemming met dit artikel.

 9. Ha Xander,

  Ik lees je berichten altijd met waardering, al ben ik het niet altijd met je eens. Ook dit artikel kan grotendeels mijn instemming hebben. Maar je draaft wat door, door te zeggen dat een van God afhankelijk leven gelijk staat aan het geluksevangelie. Mensen die dich bij God leven kunnen heel afhankelijk zijn, soms in extreem praktische zaken. Dit kan een vorm van onvolwassenheid zijn, maar dat hoeft niet. Ik ken Christenen die heel bewust ervoor kiezen om in afhankelijkheid van hun Hemelse Vader te leven en ik heb daar respect voor. Ze zijn er ten volle van bewust wat in de Heidelberger Catechismus staat (zondag 10, vraag en antwoord 27: “Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods , door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert , dat loof en gras, regen en droogte ,vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijkehand ons toekomen.”

 10. Ik denk dat Xander zijn eigen kerkje heeft, Vast ‘de ware’. Althans dat denkt hij. Hier en daar heeft hij wel een punt te pakken. Wij zijn veel te lauw en lui en vinden onszelf zo goed. Anoniem, U relativeert het beter. Inderdaad God antwoord soms direct als ik er om vraag. Zo geweldig ben ik helemaal niet, maar toch. Anderzijds worstel ik al jaren met zaken en is er geen doorbraak. Dit zal dan nodig zijn en houdt me bij de les.

 11. ……Zie ons dan als kikkers, wij zullen dat accepteren,………
  Dit doet pijn

 12. Beste Anoniem,

  CHAPEAU! de spijker op z/n kop met uw mening over het huidige christelijke geloof.
  Ikzelf ben nog steeds op zoek naar de enige echte gelovige kerk waar het woord van God als het ware door God zelf uitgesproken wordt. Dus begrijpelijk, waarheidsgetrouw en volgens Gods regels. Kunt u mij daarmee a.u.b. mee verder helpen?

  Met vriendelijke groet,
  Klaas Dijkstra
  PS Sorry Moderator dat ik hier een verzoek indien, maar ik ben nog nooit op het geloofsforum geweest en zal in de toekomst hier zeker gebruik van gaan maken.

 13. We worden hier in het Westen op termijn ook uitgeroeid maar zelfs dat snappen de dwazen niets eens, dus….

 14. Misschien is het maar beter niet te proberen te preken Xander. Je bent weer je eigen gal aan het spuwen en een groep mensen waar je blijkbaar iets tegen hebt dingen aan te wrijven zonder bewijs. Het staat niet zo fraai. Ik ben zelf zeker niet perfect, alles behalve, maar ik probeer wel letterlijk te leven zoals beschreven in de bijbel. Het aanklagen van de heiligen is niet onze taak maar van Satan. En ik probeer ook geduld te hebben met mijn medegelovigen.

  Niet alle ‘pinkster’, ‘charismatischen’ en ‘volle evangelie’ gemeentes en leden denken er zo (Art) over. Ze zijn niet allemaal zo verblind als je het wilt doen lijken. Er is de laatste decennia heel veel infiltratie geweest van jezuïeten/vrijmetselaars en hun leer juist in deze stroming/beweging (B Graham, Shuller, de EO totaal verwaterd) . En ook is er heel veel zij-instroom vanuit PKN kerken van christenen die het daar niet meer kunnen uithouden. Ze proeven daar wat ze missen maar missen de kennis van het Woord. Vaak wel sociaal bewogen en kundig maar niet wedergeboren. Dit verandert het karakter van de samenkomsten en acties. En vergeet niet dat al deze mensen óók compleet geïndoctrineerd zijn door de media. Tv, boeken, muziek, bladen, kranten… Het is zó moeilijk om ze te laten nadenken waaróm als ze alleen maar geleerd is wàt te denken.

  Ik werk in verschillende omgevingen waar ik in aanraking kom met diverse denominaties, voorgangers, dominees, priesters, kerkgangers, socialisten, atheïsten, new agers. Als het over de geestelijke dingen gaat zijn de meeste stekeblind dominees incluis. Katholieken weten niks, gereformeerden vragen de dominee die ze met een kluitje in het riet stuurt, hervormden idem. Vrijzinnigen, apostolischen zijn net als katholieken soms gewoon occult bezig. Sòmmige atheïsten en New agers hebben de klok horen luiden.

  Waar het niveau geestelijk gezien het hoogst is, is bij een enkele hervormde of gereformeerde kerk, broederschap der gelovigen (bijbelkennis fenomenaal maar levenloos) maar bij evangelischen op een héél ander niveau (wat minder bij ‘pinkster’). Ze lezen de bijbel en handelen ernaar. Soms hebben ze het niet, half of verkeerd begrepen. Maar het anecdotische gedrag zoals beschreven herken ik niet. Het succesevangelie zoals van Hillsong, Hybels, B Hinn, Joyce Meyer en andere door Schuller opgeleiden wel. Ik griezel ervan. Maar dat zijn geen ‘evangelischen en pinkster’ christenen. Dat zijn charlatans! Infiltranten en fakes. Die moet je individueel en met feiten beoordelen en niet allemaal over één kam scheren.

  Net als bij evangelischen is Christen zijn dagelijkse relatie met de Schepper. Niet op het kleuter niveau zoals je het valselijk probeert voor te stellen. Maar zoals een man met zijn vrouw overlegt voor de dagelijkse dingen in plaats van ‘die man die zondags het vlees komt snijden’. Niet zoals ouders die hun kinderen op hun 16e de deur uitschoppen om weer leuk te kunnen leven met het ‘advies’; je kunt het nu zelf. Wat een liefdeloos leven beschrijf je hier!

  Persoonlijk hou ik niet van stempels zetten of labels. Ik wil ze niet eens weten. Maar kerken die geinstitutioneerd zijn moeten zich aan bepaalde richtlijnen houden. Heel makkelijk, groot doelwit. Deze zijn al lang geleden geïnfiltreerd en geestelijk dood gemaakt. Nu zijn de nieuwere bewegingen aan de beurt. Dat is alleen nog geen reden om met de vinger te wijzen alsof iemand de waarheid in pacht heeft. Ga eerst maar eens wekelijks naar een gemeente/kerk, doe mee met de gemeenschap en ga dan maar eens proberen te gaan waar de Heilige Geest je leidt. Vraag dan maar eens aan Hem ‘wat wilt U wat ik doe’. Spreek uit ervaring, niet van horen zeggen. Wonderen en tekenen zijn soms groot, soms klein. Soms een ontmoeting, soms een wekker, soms een genezing soms een geldbedrag op je rekening, soms iets wat het ineens weer doet. Ik heb ze meegemaakt, allemaal als direct antwoord, soms binnen 1 seconde.

 15. Een ChristenUnie die het verdrag van Marrakesh tekent en moslims ziet als broeders in het geloof is volkomen van God los .
  Dan laat Christelijk Nederland zich ook nog meeslepen in het klimaatsprookje , de discriminatie-doctrine en de draconische maatregelen / dictatuur die hier voort komt .
  Juist zij zouden beter moeten weten , of laten ze zich maar tot de islam bekeren , dat is veiliger .

 16. Zo… wordt ik hier even door een broeder veroordeeld dat ik door Jezus uitgespuugd ga worden. Ik geloof juist dat als we Jezus echt volgen verdrukking gaan lijden… we zijn gerekend als slachtschapen ondanks dat ik ook als evangelische geloof dat God ons lief heeft en ons door geloof wil leren leven… dat we door zijn striemen genezen zijn en Hij onze zonden op zich genomen heeft dus dat we daarin meer dan overwinnaars mogen zijn. Of je nu hier leeft of in een moslimland… God heeft ons gezegd dat als we voor Hem gaan we vervolging zullen krijgen… en zie hier.. zelfs in nederland door je eigen broeders en zusters wordt je al neergezet als uitgespuugde. Ik geloof niet dat we als broeders en zusters elkaar zo moeten veroordelen maar veelmeer moeten vergeven en liefhebben en eventueel terrechtwijzen broeder.
  Ik geloof dat ik enorm veel van onze Heere Jezus hou… ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is en dat ik door zijn Geest geleid mag gaan lijken op Jezus. En ik geloof ook dat Hij enorm veel van mij houdt en dat Hij me echt niet uit gaat spugen omdat ik geloof dat Hij me graag een gezegend leven wil geven. Ook in nederland kan je trouwens het echt wel moeilijk krijgen als christen en ik geloof dat als je echt voor de Heere Jezus gaat… je ook echt wel moeilijkheden tegenkomt.
  Wilde me na het lezen van boveenstaand stukje toch even verdedigen, vind het namelijk een verkeerde kijk op wat evangelische geloven.
  Vriendelijke groeten en ik hoop dat we elkaar broeders en zusters kunnen noemen ipv evangelische, pinkster, katholiek of gereformeerd.

 17. Het is lang geleden dat ik nog heb gereageerd
  Hoewel ik je site dagelijks blijf lezen vind ik dit een keigoed artikel
  Wat we wel moeten is geleid worden in de Heilige Geest en dit kan gaan over inderdaad met wie je trouwt of waar je werkt maar inderdaad niet welke konfituur je best op je boterham smeert
  Er staat duidelijk dat degenen die door de Heilige Geest zich laten leiden kinderen Gods genoemd worden we hebben geen zelfbeschikkingsrecht en kunnen ons als levend offer op het altaar voor de Here overgeven onze oude ik is dood en ons nieuwe mens met vernieuwde gedachten en met de natuur van Christus leeft in ons Hij wordt meer en onze ik minder

  Groeten. Van Nadine

 18. De god America en hun welvaartspredikers.Het zou best wel eens kunnen,dat dit het beest uit de aarde is.Het had twee horens als dat van het lam.Hoornen spreken van geestelijke/spirituelel krachten.Dus hier is satan aan het werk om de mensen te verleiden
  Vergelijk dit met 2Thess2 en je hebt het antwoord.En het doet grote wonderen,zodat het zelfs de pinksterdag nabootst en de mensen zeggen:Dit is het vuur van de heilige geest,terwijl dit helemaal niet het vuur van de heilige geest is.Het antwoord vind je in openbaringen 16.In tegenwoordigheid van het eerste beest,wiens dodelijke wonde genezen is.De vrouw was gekleed met purper en scharlaken.Wees waakzaam.Hier zijn zij die geboden Gods bewaren en het geloof in Jesus Christus.Ja zegt de geest,dat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen na.

 19. De pot [Christendom] verwijt de ketel [Islam] dat die zwart ziet? Het lijkt er veel op als ik de strijdkreet van Isis lees: Bekeer je tot de islam, betaal, of sterf. Dat was de ‘keuze’ die ISIS de christenen in Mosul (Irak), gaf.”

  Hoe streden Pausen [Kruistochten] en de Roomse Karel de Grote in AD 800 hun vele veroveringsoorlogen, en hoe bekeerde hij de anders gelovigen? Ook…Hij hanteerde net als Isis het zwaard en riep tot de ongelovigen: Kies…De Doop of de dood! Hij maakte de toenmalige wereld tot een enorm Chr. Rijk voor de Paus zoals de Ottomanen vanaf 1517 er in slaagden om een enorm groot islamitisch Rijk in Constantinopel het huidige Istanbul en Jeruzalem te vestigen dat stand hield tot 1917 toen de rollen weer omgedraaid werden en de Britse Generaal Allenby de Turken uit Jeruzalem en Egypte verdreef.

  Actie met geweld geeft dus altijd gewelddadige Reacties!

  Gelovigen van welke signatuur ook en van alle tijden [denk aan de Kruistochten en Inquisitie] blijken dus domme kortzichtige figuren te zijn die zich niets aantrokken van Jeshua’ s waarschuwing aan zijn Apostelen: Wie naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan!

  Het gevaar van uitroeiing van Christenen komt dus echt niet alleen door Islam-dominantie!

  Kerken/Gelovigen verdwijnen in sneltreinvaart door wanbeleid van Pausen en vrijzinnige Predikanten die de Bijbel laten buikspreken. De Wereldraad van Kerken 1948 sloot met hun 70-jarig jubileum in Genève een verbond met Paus Franciscus. Hoe is het mogelijk? Zijn al die Protestanten gek geworden, een verbond sluiten met een Pausdom dat eeuwenlang de Bijbel op de index van verboden boeken zette? Die ontelbaar veel Joden, Katharen, Waldenzen, Hugenoten, Protestanten op brandstapels gezet hebben of hebben laten wegrotten in de martelkamers van de Inquisitie!

  Groot verval ook op Universiteiten in Leiden, Groningen, Apeldoorn en de VU in Amsterdam en Chr. Hogeschool Ede, zijn Darwinistische en Marxistische bolwerken van New-Age geworden!!! Tel daarbij op het wereldwijde seksueel misbruik van celibataire Kardinalen, Bisschoppen, Priesters en Nonnen. Denk ook aan de corrupte banken van de RKK in samenwerking met de Italiaanse Maffia! Er zijn al eeuwen bibliotheken over vol geschreven!

  Gelovigen van 2019 zeggen dan ook liever, ik lees zelf wel mijn Bijbel! Anderen pochen: I do it my way! Liever sport en spel, gay parade, gokken en snuiven. We weten dan wel hoe dat straks afloopt. Psalm 1 en Spreuken 1.

  In het ND van afgelopen week las ik dat een Half Miljoen christenen de kerken in Duitsland verlaten hebben. Niemand werd daar bedreigt. In Nederland sluiten al vele jaren iedere week 2 kerken. 60.000 gelovigen p/jaar houden het voor gezien. Oorzaak: Net als het voormalige Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse Rijk vergingen door verrotting van binnen uit zo vergaat ook het christendom.

  Dit is nog maar het begin van de grote afval volgens Jeshua. Hij sprak eens: Lucas 18:8 (NBG51) Doch, als de Zoon des mensen [weder]komt, zal Hij dan HET geloof [der Schriften] vinden op aarde? BijbelGetrouwe gelovigen riepen dit ook steeds, maar niemand wilde horen/luisteren! Wie niet horen wil….!

 20. “Bekeer je tot islam, betaal of sterf”.. Als ik echt geen andere opties heb is dat geen moeilijke keuze. Ik kies zeker voor het laatste. Ben wel bang voor onthoofding en verdrinking… En zeker voor marteling, maar als het niet anders kan… Nooit, maar dan ook nooit aanvaard ik islam.

 21. Zo is het precies Xander en niets anders
  Velen Geloven niet meer in God maar daar
  Komen ze nog wel achter zo als de Rijken
  In de Bijbel hij had alles vergaard en was alleen en had niets

 22. Duivelaanbiddende Globalisten hebben miljoenen moslims naar het totaal corrupte Westen gezonden !

  Zei de paus soms niet dat de Christen-Holocaust eraan komt ???

  Wie gaan ons verdedigen ??? De geldaanbiddende politici soms ??!! NEEN ! Hun god is het geld, materialisme enz. Arme Christenen !!!

 23. Nu hebt U het over echte vluchtelingen, die heel naïef moslims binnen lieten.
  Dat zelfde gebeurt er ook in Europa, en in Nederland. Het grootste deel van terreur zit de moslim achter.
  Wel ben ik met u eens dat het westen er weinig of niets tegen doet, maar eigen volk de schuld geeft.
  In kerken ben je ook niet meer veilig, zoals we weten van Frankrijk.
  Die echte vluchtelingen zijn arm en komen niet Europa binnen, laat de ambassade niet toe. Kost teveel
  En dan zijn er nog de mensensmokkelaars, die ook moslims naar hier halen.

  Een streepje voor……
  Ben er van overtuigd dat iedere christen ook voor de Rechterstoel van Jezus moet verschijnen.
  En dan kun je nog zo rijk zijn, maar de zondvloed kun je er niet mee betalen.
  Wanneer er rechters zijn die spotten met de wet en naar de politiek verwijzen hoe staat het er dan voor?

 24. En zo is het maar net. Hier in het westen doen we niks! Elke dag worden christenen vermoord (ook hier in het westen) en we gaan gewoon door met ons leventje.
  Niemand durft. Het is zoals het is. We zijn een mak volgzaam volk geworden. Het stuk van Xander grijpt me aan. Ik alleen kan ook niet veel uithalen. Het zal toch echt een reactie moeten worden van een zeer grote groep die dit niet meer accepteert. En we zullen inderdaad de christenen moeten helpen met de verschrikkingen die zij moeten doorstaan. Eigenlijk mogen we ons zelf best schamen. Naar de andere kant toekijken zijn we best wel goed in.

  Gelieve een andere nickname te nemen om verwarring te voorkomen. Mod.

 25. Terwijl ik dit lees . Word ik door elkaar geschut.
  Moet zeggen jullie hebben gelijk , maar goed hoe verder .
  Niet dat ik niet wist dat onze christenen vervolgt worden in islamitische landen maar ook in India en Pakistan de heftigheid ontgaat ons meestal . Er wordt ook weinig over geschreven en als er wat in het nieuws komt dan is het met aanslagen we schrikken maar leven gewoon verder en dat komt omdat het ene verschrikkelijke nieuws naar het andere elkaar opvolgt . Niet goed maar het gebeurd. En als u het heeft over geluks- evangelie dan heeft u deels gelijk .
  Maar ik merk wel dat het moeilijk is om daar door heen te prikken. natuurlijk heeft God ons veel belooft en daar mogen wij een beroep op doen ten alle tijden maar we gaan ook een leerschool door en dat gaat samen met volwassen worden .
  Maar veel christenen blijven baby’s en het vaste voedsel wordt je meestal onthouden.
  Houd ook de afhankelijkheid van de gemeente instant ten opzichte van de leiders.
  Zelf denken is heel moeilijk . ook als het om politiek gaat we worden allemaal gehersenspoeld
  als we niet opletten wij zijn papegaaien aan het worden .
  Ik vind het verschrikkelijk als ik het lees. Maar voel niet de roeping om er naar toe te gaan wel een onderwerp voor de regering dat wij ze een veilig thuis geven. Ja we zijn lauw.
  het spijt mij en daar wil ik persoonlijk verandering in brengen.voor mijzelf in elk geval ,Hoe? ik weet het nog niet

 26. Geloof is de basis van iedere oorlog. Ik geloof in respect voor elkaar hebben.

 27. Decadent en egoïstisch gedrag, dat kenmerkt vele verwende mensen hier, dus ook Christenen. Ik ken en ze zeggen “God helpt mij”. Ik vraag dan altijd waar hij dan was om te helpen bij echt grote problemen.
  God heeft ons mensen geschapen met de mogelijkheid om te denken en handelen. Zelf doen dus en geen kleuter blijven. En als je dat zover je capaciteit toereikt niet doet, dan stel je als mens en dus ook als Christen niets voor.
  Deugen en de angst voor de deugers, dat is laf, want deugen doe je niet en die andere ook niet. Het is makkelijk in je bubbel leven, je hoeft niets en ze vinden zichzelf allemaal helemaal geweldig.
  Nooit echt bedreigd, geslagen oid, ze zien het gevaar niet en daar gaan ze uiteindelijk ook door ten onder. Niet begrijpend en verbaast zijn dat degene die jou kwaad willen doen dat doen, want jij was toch zo goed. En er dan niemand meer die jou helpt, want degene die jou zouden kunnen helpen zijn inmiddels vermoord, mede omdat jij ze niet wilden helpen, louter om te deugen.

 28. Inderdaad, geloven in God en Jezus, ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid. De (brandende) toorn van God die straks over deze wereld gaat komen is niet gericht op gelovigen in God en Jezus maar op de heidenen. Zijn toorn is waarachtig en rechtvaardig.

 29. Mayday, Mayday, Mayday…………………….

  SCHANDE CU, schande SGP, Schande CDA, Schande KERKEN, Schande, Schande, Schande..!!

  Wat kunnen / gaan wij christenen doen om onze medechristenen behulpzaam te zijn?
  Verhef uw handen boven het toetsenbord en kom z.s.m. met suggesties………….

  Laten wij ons zonder bovengenoemde partijen verenigen en om kracht en wijsheid bidden, teneinde onze broeders en zusters wereldwijd te helpen.

 30. Erg goed stuk, Xander! Hierin is helaas veel te veel waarheid. De raadsels die hierdoor naar voren komen, zoals waarom ‘wij’ (??) het in het Westen nog zo goed hebben i.t.t. tot Christenen elders, kunnen wij niet beantwoorden. Misschien kunnen we hooguit iets bedenken over de geschiedenis en de algemene zegen, maar uiteindelijk toch dat hierin leiding en dus ook verantwoording (!) voor ons is. Wel blijft onwrikbaar dat ware gelovigen, die dagelijks met de Heere leven, niet uit Zijn Hand vallen; geen dag, geen seconde en ook dat ze leiding mogen vragen en (onverwacht, ongedacht en evt. ongezien) krijgen bij beslissingen. Mocht het zijn dat je zoals in het verleden met oprechte veronderstellingen bedoelt dat er niet een Opname der Gemeente is, waarin je vanzelfsprekend volkomen vrij bent, moet je echter heel veel tekst uit Gods Word weglaten. Laten wij elkaar (dit bedoel ik in algemeenheid) daarover niet oordelen; Xandernieuws is er daardoor voor mij niet minder om, hooguit op dit (!) punt anders.
  Heel veel groet.

Comments are closed.