‘8-8-22 gaat de geschiedenis in als de dag waarop de Val van Amerika begon’

—————————————————————————————————————————————–

‘Tweede Amerikaanse Burgeroorlog en splitsing VS binnen paar jaar onafwendbaar’ – ‘Democraten grijpen op zelfde wijze de macht als Adolf Hitler’ – Het Westen is zijn laatste 10 jaar (of minder) ingegaan

—————————————————————————————————————————————–

(14.40) – ‘We staan nu op de rand van het verval en de ondergang van de Verenigde Staten,’ schrijft de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong als reactie op de FBI inval in Donald Trumps huis in Florida. ‘Spoedig zal het tijd zijn om de lichten uit te doen.’ Nog nooit eerder heeft een politieke partij het namelijk gewaagd de immuniteit van een voormalige president te schenden. ‘Dat onderscheidde Amerika van iedere waardeloze corrupte regering die democratie pretendeert, terwijl politieke opponenten gevangen worden gezet.’ Het Amerika zoals dat ooit bekend stond als een bakermat van vrijheid en rechtvaardigheid (voor zover dat beeld dan klopte) is op 8-8-22 ophouden te bestaan, aldus Armstrong. De komende jaren gaat de wereld het verval en de ondergang van de VS meemaken, wat ingrijpende gevolgen voor de hele wereld zal hebben, en zeker voor Europa.

‘Aanvallen op een voormalige president zijn altijd onbespreekbaar geweest, omdat die het land zullen verdelen,’ vervolgt de econoom, wijzende op bijvoorbeeld Richard Nixon en Bill Clinton, die na hun aftreden juist om deze reden niet werden vervolgd voor hun misstappen en vergrijpen.

‘Democraten grijpen op zelfde wijze de macht als Adolf Hitler’

Nu de Democraten deze tactiek via de FBI toch hebben inzet, ‘zal dit enkel tot tirannie leiden. Adolf Hitler greep op dezelfde wijze de macht. Zoals de Democraten de hoorzittingen over de 6e januari als een ‘opstand’ ensceneren om daarmee spoedwetten te rechtvaardigen zodat ze bij decreet kunnen regeren, deed Hitler hetzelfde na de onvoorstelbaar goed getimede brand in de Reichstag (het Duitse parlement) op 27 februari 1933. Daarna begon hij tegenstanders tot zwijgen te brengen, en door het beleid van Gleichschaltung de verscheidenheid in de Duitse cultuur en pers te onderdrukken en zo iedereen in dezelfde richting te dwingen.’

Vervolgens voerde Hitler letterlijk uit wat hij het volk had beloofd, namelijk van Duitsland een nationalistische, etnisch ‘reine’ staat maken, en met een enorme oorlogsmachine wraak nemen voor de internationale straf (w.o. herstelbetalingen) voor het (verondersteld) veroorzaken van WO-1.

8-8-22, een ‘schandelijke dag in onze geschiedenis’

8-8-22 zal volgens Armstrong herinnerd worden als een ‘schandelijke dag’ in de Amerikaanse geschiedenis. De Democratische regering heeft zich met de aanval op Trump definitief verlaagd tot het niveau van ‘een bananenrepubliek’, overigens precies volgens de cyclus zoals zijn unieke ‘Socrates’ computer die al tientallen jaren geleden heeft geconstateerd. 51,6 jaar geleden was het namelijk januari 1971, het begin van de oliecrisis, waarmee het veranderen van de wereldeconomie in gang werd gezet.

‘Ik vrees dat de ongekende aanval op een voormalige president Amerika op zijn fundamenten zal doen schudden. De hoofden van de FBI en het ministerie van Justitie hebben laten zien dat onafhankelijkheid niet meer bestaat. Dit is zeer zorgwekkend; de rechtsstaat is totaal in elkaar gestort.’

Deze minister en FBI leider zullen dan ook de geschiedenis ingaan als de twee officials die deze rechtsstaat, de basis van iedere beschaving, definitief de nek omdraaiden, en het eerste ‘schot’ losten in ‘wat het jaar van burgerlijke onrust zal worden in de VS, 2023.’ Armstrong vergelijkt ze zelfs met Hermann Göring en Joseph Goebbels, wier ‘ongebreidelde macht hen in historische monsters deed veranderen.’

Rechtsstaat wordt in ijltempo afgebroken, ook in Nederland

Vooral sinds 2020 wordt de rechtsstaat ook in Nederland in ijltempo afgebroken. Denk maar aan de extreem schadelijke, maar totaal onterechte en zinloze corona maatregelen en spoedwetten, het keihard neerslaan van vreedzame demonstraties, het ‘pesten’ van openlijke tegenstanders door hen onder allerlei vage voorwendselen te arresteren, en vooral de met valse propaganda en uitsluitingsmaatregelen afgedwongen Covid mRNA genmanipulatie injecties, die al zóveel mensen (vaak ernstig en fataal) hebben beschadigd, dat inmiddels van één van de ergste misdaden tegen de menselijkheid ooit kan worden gesproken.

‘Thrasymachos (een Griekse sofist uit de 5e eeuw v.C.) had gelijk: het recht is enkel de wil van degenen die aan de macht staan,’ vervolgt Armstrong. ‘Er verandert nooit iets in de geschiedenis, omdat de menselijke natuur hetzelfde blijft.’ Net als in Nederland het VVD/D66/CDA/CU kabinet doet (overigens met steun van bijna de hele linkse oppositie) willen de Democraten per se hun radicale marxistische klimaatagenda (onderdeel van de ‘Great Reset’ en ‘Agenda-2030’) erdoor drukken, en zijn daarvoor bereid de basis van de beschaving totaal af te breken.

Autoritaire overheid om woke- en klimaatagenda erdoor te drukken

‘Ze handelen met dezelfde snelheid en kracht als de machten achter Adolf Hitler.’ Diens rechterhand Göring ontdeed zich al snel van alle gematigden, en schortte de burgerrechten van ‘foute’ groepen zoals de Joden, communisten en zelfs sociaal-democraten en ‘ongeldige’ WW-1 veteranen op, zogenaamd omdat hij een dreigende (communistische) revolutie moest zien te stoppen.

In onze tijd is ‘klimaatverandering’ de fake reden om allerlei noodmaatregelen te nemen, de bevolking tegen elkaar op te zetten en een autoritaire overheid te rechtvaardigen. Het promoten van de krankzinnige linkse ‘woke’ agenda is kernonderdeel van deze ‘verdeel-en-heers’ tactiek. Dat daarvoor zelfs kinderen genitaal worden verminkt omdat hen is wijsgemaakt dat hun aangeboren geslacht verkeerd is, onderstreept hoe moreel diep gezonken het Westen is – misschien wel dieper dan enige beschaving die ooit op deze planeet heeft bestaan.

Het einde van het Westen is ingeluid

Het is treurig, maar (uiterlijk) in 2032 is het definitief gedaan met het door-en-door corrupte Westerse politieke systeem, herhaalt Armstrong. ‘Een beschaving bloeit alléén als iedereen ervan profiteert.’ Door de samenleving te polariseren in ‘wij’ en ‘zij’, en iedere echte oppositie te onderdrukken en te verketteren (zoals ook in Nederland dagelijks gebeurt) omdat alleen de koers van de huidige regering de juiste zou zijn, veroorzaak je juist het verval en uiteindelijk de ondergang.

Zelfs al zouden de Republikeinen in 2024 winnen – aangenomen dat er dan nog steeds verkiezingen zijn, en dat die niet, zoals de laatste keer, massaal worden gemanipuleerd en vervalst -, dan nog zullen zij wraak nemen en achter de Bidens, de Clintons en al hun huidige medestanders in de federale instanties gaan (1). Dat zal de verdeeldheid in het land tot op het breekpunt brengen (indien dat al niet eerder gebeurt door toedoen van Nancy Pelosi, die wanhopig lijkt te proberen om nog vóór 2024 een oorlog met China te ontketenen).

Vanaf 2023 gaat het ‘los’

Vanaf begin 2023 gaat het volgens Armstrong helemaal ‘los’ in de VS, wat in de loop van luttele jaren zal eindigen in een nieuwe burgeroorlog en een opsplitsing van land in twee of meerdere delen. Tenminste, indien men in Moskou en Beijing gaat zitten afwachten totdat de Amerikanen hun oorlogsmachine tegen hen inzetten, in een laatste wanhoopspoging de ondergang te voorkomen. Een plotselinge gezamenlijke (nucleaire) verrassingsaanval dient dan ook beslist niet uitgesloten te worden, zoals we al jaren schrijven.

Hoogstwaarschijnlijk loopt het ook in Europa helemaal fout vanwege de ernstige energiecrisis die opzettelijk en doelbewust door ‘onze’ eigen leiders is veroorzaakt. We gaan hoe dan ook nog een aantal zeer ‘hete’ jaren tegemoet. U kunt zich daar mentaal en geestelijk maar beter op voorbereiden voordat de heftige gebeurtenissen u overspoelen, en u in paniek raakt omdat zoveel zekerheden die nu gewoon zijn dreigen weg te vallen, omdat de partijen en leiders waar u zelf op hebt gestemd dit met hun ‘Great Reset’ zo bepaald hebben.

 

Xander


(1) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

09-08: Exact volgens het scenario: ‘Burgeroorlog’ trending op Twitter na FBI inval Trump
31-07: Europa wacht spoedig de afgrond als leiders vasthouden aan hun sprookjes over de toekomst ( / Vrijheid en succes omgekeerd in totalitarisme en verval – Hoekstenen van een stabiele en welvarende samenleving worden opzettelijk vernietigd)
22-07: Aftredende leiders, protesten, opstanden en volkstribunalen zetten eindspel elite juist in gang (/ Illuminati kaartspel 1995 liet het al zien: volken worden doelbewust opgezet tegen hun eigen regeringen om weg vrij te maken voor de èchte (Luciferiaanse) Nieuwe Wereld Orde, valselijk ‘het Grote Ontwaken’ genoemd – ‘Strompelend door de eindtijd’: Confrontatie met jezelf sleutel tot enige echte uitweg)
11-07: Buitenlandse analisten: Nederlandse boerenopstand is start van de Great Awakening
07-07: Georgia Guidestones ritueel opgeblazen als aankondiging van massale depopulatie?
04-07: Boerenprotest: begrijpelijk en terecht, maar op deze manier zinloos en contraproductief
23-03: Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke beschaving’