600 aardschokken in een week op La Palma: Mega tsunami als eiland deels in zee stort?

Begin deze eeuw berekenden wetenschappers dat de oostkust van de VS door een tsunami van 90 meter hoog kan worden getroffen als een deel van La Palma tijdens een uitbarsting van de vulkaan op dat eiland in zee stort.

—————————————————————————————————————————————-

Flashback: Pilaren kathedraal New York laten vernietiging stad door vloedgolf zien – St.John the Divine kathedraal aangewezen als centrum voor komende één-wereld religie

—————————————————————————————————————————————-

De media aandacht gaat op dit moment uit naar de zware aardbeving die vandaag in Kroatië plaats vond. Minder bekend is dat het Canarische eiland La Palma in amper een week tijd door meer dan 600 aardschokken werd getroffen. Wetenschappers waarschuwden begin deze eeuw dat bij een grote vulkaanuitbarsting de westelijke kant van het vulkaaneiland in zee kan storten, met een mega tsunami tot wel 90 meter hoog, die zowel Europa als Noord Amerika zal treffen.

Door talloze erupties en aardbevingen is de complete westkant van het eiland, met in het midden de Teneguía vulkaan (439 meter hoog), onstabiel geworden. Aardschokken en bevingen zijn daarom normaal op La Palma, maar de 281 die op 24 december werden geregistreerd waren er dermate veel, dat de Spaanse media er aandacht aan besteedden.

Volgens seismologen is er echter geen reden tot zorg, omdat de bevingen, die een kracht hadden van 1,3 tot 2,3 op de schaal van Richter, op 20 tot 30 kilometer diepte plaatsvonden. Het Instituo Geográfico Nacional (IGN) verklaarde daarom dat paniek onnodig is.

De vraag is natuurlijk of het publiek wel tijdig geïnformeerd zou worden als men een dergelijke noodsituatie verwacht. Op het eiland wonen ruim 83.000 mensen, en verblijven altijd minimaal enkele duizenden toeristen. Die allemaal evacueren is een enorme en kostbare operatie. Niemand wil er verantwoordelijk voor zijn als dat allemaal achteraf voor niets blijkt te zijn geweest.

VS en Europa getroffen door tsunami van tientallen meters hoog?

In 2001 publiceerde het tijdschrift Geophysical Research Letters een artikel van de seismologen Simon Day en Steven Ward, die schreven dat een groot deel van het westelijke stuk van het eiland bij een volgende vulkaanuitbarsting in zee kan schuiven, waardoor de oostkust van de VS acht uur later door een mega tsunami van 90 meter hoog zal worden getroffen, waardoor talloze grote steden zoals New York zullen worden weggevaagd:

Portugal en delen van Spanje kunnen rekenen op een tsunami van 40 tot 60 meter hoog. Bij Engeland, Frankrijk en België is de vloedgolf gedaald tot 10 tot 20 meter. In dit worst-case scenario zal half Nederland onderlopen.

De stelling van Day en Ward was niet onomstreden. Andere wetenschappers betwijfelden of er wel zo’n groot stuk van het eiland in zee terecht zal komen, en berekenden dat de tsunami ‘slechts’ 3 meter hoog zal zijn zodra deze Amerika bereikt.

Het toeval wil dat twee tsunami waarschuwingsboeien voor de kust van New York en Boston al maanden offline zijn.

Flashback: Pilaren kathedraal New York laten vernietiging stad door vloedgolf zien

In 2009 en 2012 besteedden we al eens aandacht aan de bijzondere pilaren in de St. John the Divine Cathedral in New York, waarop de vernietiging van de stad door een enorme tsunami wordt uitgebeeld. De in steen gehouwen afbeeldingen kwamen pas in 1997 gereed, en laten zien hoe New York -toen natuurlijk nog inclusief de Twin Towers- ‘omvalt’ als gevolg van gigantische vloedgolven:

Op een andere pilaar is de verwoesting van de Brooklyn Bridge te zien, waardoor auto’s in de golven van de East River verdwijnen. Onder deze voorstelling is de aandelenbeurs op Wall Street afgebeeld, en daaronder iets wat lijkt op een ‘onderwereld’ vol monsters of demonen:

Op de onderstaande pilaar zijn vier paarden te zien die komen aangestormd op wat een zee van vuur zou kunnen zijn: de vier ruiters van de Apocalyps uit Openbaring 6?:

De volgende scène lijkt de geboorte van een kind voor te stellen. Het kind bevind zich te midden van mummies (doden) en boven een lam met gekruiste poten (een occult symbool voor misleiding, voor het tegenovergestelde van wat wordt gezegd of afgebeeld). De spiraal of ‘vortes’ eronder is een symbool voor bewustzijnsverandering. Deze pilaar beeldt mogelijk de geplande komst of ‘geboorte’ van een ‘Nieuwe Wereld Orde’ uit, en laat zien dat tijdens dit proces enorm veel slachtoffers zullen vallen:

Een vijfde pilaar spreekt dan ook boekdelen: de schedels, beenderen en liggende figuur onderaan wijzen op de dood:

Waarom zou een ‘godshuis’ dergelijke apocalyptische afbeeldingen, inclusief de vernietiging van de stad waarin het staat, zo openlijk in het gebouw verwerken?

De St. John kathedraal is het hoofdkwartier is van de Temple of Understanding, een initiatief dat bedoeld is om de verschillende religies samen te voegen tot één New Age wereldreligie. In 1925 werd in het Vrijmetselaarsblad ‘Masonic World’ geschreven dat ‘het bijzonder passend is dat de Vrijmetselaars, die de belangrijkste bouwers waren van de kathedralen en kerken uit de grote bouwperiode, nu een prominente rol krijgen bij de bouw van Amerika’s grootste kathedraal.’

De kathedraal vormt ieder jaar tijdens de viering van Halloween het toneel voor de ‘Processie van de Ghouls’: duistere geesten, monsters en lijkeneters. Tijdens deze processie kleden de kerkgangers zich als monsters, demonen en allerlei andere enge wezens, waaronder ook Satan zelf. Sommige kostuums drijven zelfs de spot met het christendom.

Iedere september vindt er nog een ander bizar ritueel in de kathedraal plaats, namelijk het zegenen van dieren. Paarden, geiten en zelfs kamelen en olifanten worden -compleet met schalen mest en wormen!- de kathedraal binnengebracht om daar God te ‘vereren’:

Centrum voor komende Wereldreligie

Deze ‘christelijke’ kathedraal, deze New Age ‘Tempel van Begrip’, is erkend door de VN als een belangrijk centrum van het streven naar het spiritueel samenvoegen van alle religies. Wereldberoemde personen zoals John D. Rockefeller II, de Dalai Lama, Paus Johannes XXIII, Eleanor Roosevelt en voormalig VN secretaris-generaal U Thant (1961-1971) gaven er hun zegen aan, net als organisaties zoals International Planned Parenthood (de industriële abortus organisatie) en het Joodse Theologische Seminarie. New Age goeroe Jean Houston schreef in haar boek ‘Het Trojaanse Paard’:

‘Het doel van de Tempel is de één-wereldreligie mogelijk te maken door het promoten van zowel de acceptatie als de omarming van alle religies, geloven en rituelen. De meditatiekamer van de Tempel zal bekend worden als de ‘Zaal van Verlichting’ waar de Illuminati, de meesters van Wijsheid, onze leiders van de Tempel, het publiek zullen trainen in deze nieuwe humanistische cultus, en een nieuw soort mystiek zullen creëren.’

Aanbidding van de Aarde / het Klimaat

Deze nieuwe wereldreligie zal gebaseerd zijn op de verering van ‘Het Klimaat’, dus de Aarde en de natuur, net zoals duizenden jaren oude heidense religies dit deden of nog steeds doen. Niet voor niets was de valse ‘Global Warming’ profeet Al Gore regelmatig gastspreker in de kathedraal, waarin hij met zijn uitspraak ‘God is niet te scheiden van de Aarde’ feitelijk verklaarde dat de Aarde zelf God is.

De pilaren in de kathedraal lijken aan te geven dat de VS met zijn wegkwijnende christelijke traditie als een grote barrière wordt gezien voor de totstandkoming van deze één-wereldreligie, die zal gaan functioneren onder een communistische VN wereldregering. Onder het mom van de aanbidding van de Aarde / het Klimaat is reeds een gigantisch herverdelingsprogramma opgestart (Agenda 21/2030, en ook de ‘Great Reset’ van het World Economic Forum valt hieronder).

Zodra deze barrière zal zijn verwijderd, mogelijk inderdaad door de letterlijke – natuurlijke of bewust veroorzaakte – vernietiging van New York (= het symbool voor de financiële en economische heerschappij van de VS over de wereld), zal de Nieuwe Wereld Orde volgens dit concept definitief kunnen doorbreken.

New York / VS = Babylon?

Aan de andere kant wordt in het Bijbelboek Openbaring de vernietiging van de stad die het ‘koningschap over de koningen der Aarde’ heeft (17:18) voorzegd als zijnde het oordeel van God over ‘Babylon’, dat in één dag* zal worden verwoest. Nu bestaan er verschillende verklaringen over de identiteit van ‘Babylon’ en deze ‘stad’. Als de tekst letterlijk wordt genomen, kan deze sinds de vorige eeuw eigenlijk maar op één stad slaan: New York, zetel van de Verenigde Naties en met ‘Wall Street’ tevens het financiële centrum van de wereld.

‘Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon… omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid…

‘….geeft haar zoveel pijniging en rouw als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin (Vrijheidsbeeld?), ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag* komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;’

‘… En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt… (zij) zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging… en zeggende: Wee, wee die grote stad, die gehuld was in fijn linnen (WIT), purper (Bijbels purper = donkerBLAUW) en scharlaken (ROOD)…. want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest!… en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!…

‘Wee, wee die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!’… En geen lamplicht zal meer in u schijnen… want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw pharmakeia** werden alle volken verleid;’ (Openbaring 18)

* In de Bijbelse profetieën staat een dag voor 1 jaar, een week voor 7 jaar, een maand voor 30 jaar.

** vertaald met ‘toverij’, maar nauwkeuriger worden medicijnen en andere middelen bedoeld waaraan een bepaalde beschermende en/of helende werking wordt toegeschreven (vandaar de verwijzing naar ‘magie’. Met name vaccins komen hiervoor in aanmerking).

Xander


(1) Hal Turner
(2) Involcan.org
(3) Afbeelding: Creative Station

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

21

 1. ”Als de tekst letterlijk wordt genomen, kan deze sinds de vorige eeuw eigenlijk maar op één stad slaan: New York”

  Hoe dan?
  Als de tekst letterlijk wordt genomen is Babylon gewoon … Babylon.

  De schrift is duidelijk zat. Je moet een uitleg niet nog eens gaan uitleggen.

 2. @Ron: ja, inderdaad, er zijn mammoets gevonden met de Iphone nog in de hand…

 3. @Marc: Het is toch logisch dat iedereen denkt naar eigen vermogen? Maar elk klein vermogen speelt een rol in het totaal. U denkt toch ook al naar gelang uw vermogens?
  Daarom was het idee van de democratische rechtsstaat zo mooi en tegelijk zo nieuw: Want men diende tolerant te zijn jegens andere opvattingen, ook al was men nog zo overtuigd van het eigen gelijk. Als u gelijk mag hebben, mag ook ik gelijk hebben, dat was het principe.
  En dagelijkse werkelijkheid leert ons dan dat veel mensen best wel willen leren van anderen. Maar het idee dat er één groot amalgaam van leringen bestaat, dat lijkt me onbijbels.
  Het verleden heeft ook aangetoond dat zulke samenlevingen met slechts één grote visie, hebben geleid tot veel overheidsrepressie.
  Mao riep wel dat er vele bloemen mochten bloeien, maar in feite accepteerde hij slechts 1 variant. Het is de westerse democratie die werkelijk een diversiteit aan bloemen heeft toegelaten. Daarom moeten we die vrijheden bijzonder waarderen en niet uit handen laten glippen door een VN met haar totalitaire directieven (als die van de WHO b.v.).

 4. Beste Tukker,

  Ik heb nergens vermeld dat ik niet besef dat we in speciale tijden leven en dat de wereld op het punt staat te veranderen, ik besef dit maar al te goed. Hetgeen ik zeg is dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft, je vind de waarheid die je zoekt. Los van eender welk geloof. Ik vind het alleen spijtig dat veel mensen niet openstaan en enkel hun waarheid geloven en verdedigen. Jou voorbeeld van David Wilkerson bv, kan goed zijn maar ook The Simpsons hebben veel gebeurtenissen voorspelt, dus ik bedoel maar… Het zou al mooi zijn als er terug meer liefde en begrip in de wereld kwam en mensen respect hadden voor elkaar en elkaars mening ook al is die niet hetzelfde. Ik respecteer jou mening maar zal zelf nooit bidden omdat dat niet bij mijn overtuigingen past, los hiervan vind ik mezelf niet beter of slechter dan jou. Wij zijn allemaal een en hetzelfde, het universum is rond en in ons zelf. Alvast een fijn eindejaar voor iedereen 😉

 5. Nog een aanvulling.

  Marc, natuurlijk alleen de God v/d Bijbel, de rest bestaat niet.

  David Wilkerson schrijft over de vernietiging van de VS, heel veel van zijn profetieen zijn al uitgekomen

 6. Marc, 4.28 pm 30 12,

  Ik weet niet hoe jij denkt Marc, ik ben het met je eens dat er HEEL veel meningen zijn MAAR ik denk dat je – ruiken,voelen,horen kan- dat we in speciale tijden leven.
  Als je dat niet merkt dan zou ik willen zeggen BID om openbaring

 7. Het blijft mij verbazen dat ieder mens echt denkt dat hij of zij de echte waarheid kent. Even vlug de reacties lezen en je merkt dat er heel veel verschillende visies van verschillende mensen zijn die elke hun eigen visie als de enige juiste beschouwen. Vooral de ‘bijbeldeskundigen’ onder ons die schermen met allerlei verzen etc. zijn diegene die het meest van god los zijn. Geloof is wat jezelf wil geloven, niet meer of minder en staat volledig los van de waarheid. Je eigen waarheid vind je op iedere plek en in elk boek, de echte waarheid kent geen enkele simpele sterveling onder ons.

 8. In het onderstaande filmpje een omschrijving van wat de profeten destijds voorspelden.
  Op ongeveer de helft van het filmpje gaat het over het promoten van een survivalbook waardoor het overkomt als een promofilmpje voor dat boek echter,
  Het duiden van de voorspellingen van de profeten zijn treffend en goed te begrijpen.
  Het is zeer de moeite waard om het te kijken.

  https://youtu.be/xWspv83lSm8

 9. Wij kennen La Palma als een fantastisch mooi eiland , zijn daar vrij vaak geweest en kennen daar ook mensen , officieel had de vulkaanuitbarsting al 100 jaar geleden moeten plaatsvinden, dus ze lopen ” al achter “.
  Het begin v/d weeen , want dat is al begonnen, mijn gevoel zegt dat corona- en vaccin al een v/d weeen zijn.

  Als ik niet meer schrijf voor het eind van het jaar wens ik ieder een standvastig en moedig 2021 toe, hebben we nodig, denk ik.

  Xander , wij zijn het niet altijd met elkaar eens als je bepaalde reacties niet vermeldt van mij op je site , soms denk ik dat het goed is om een beetje/schokkend/confronterend te zijn, maakt mensen wakker, is hoog tijd.
  Maar soms kan ik er ook meeleven als je dat niet doet
  Maar ik heb veel respect voor je , voor jou en de jouwen een goede gezondheid toegewenst !!

 10. Aan @Hubo vanwege..{29/12/2020 om 10:08 pm}

  Je hebt het over maitreya: .. niet de antichrist maar dus zijn voorloper, te weten de valse profeet, (Openb.13:11-) ..de Illuminati-vrijmetselarij kunnen dat voorspellen omdat ze hetgeen al die dingen zelf zullen gaan veroorzaken ..de technologie daartoe is er al lang.. Haarp en zo.
  Dan.7:11 betreft dan ook niet het [laatste] oordeel maar het [vóórlaatste] oordeel, het 6e zegel reinigingsoordeel en daar in vers 11 vinden we het eeuwige lot van de valse profeet.
  Vers 12 impliceert het optreden van de antichrist in een later stadia van gebeurtenissen.. dat tot het laatste oordeel leidt.

  De valse profeet is als voorloper van de antichrist (Openb.13:12-) ..eigenlijk in zekere zin een andere antichrist. vandaar dat in de huidige profetieën er geen onderscheid gemaakt wordt omdat veel christenen niet kunnen begrijpen dat in Dan.7:11 maar één persoon gedood wordt, terwijl in Openb.19:20 beiden gedood worden. ..Dan.7:11 is alleen te begrijpen als je de [eindtijd] opdeelt in twee oordelen, te weten het [reinigings]oordeel van het 6e zegel als de Dag Des Heren in 2Thess.2:2 [én] Openb.20:4… en het laatste oordeel dat pas later in de tijd zal plaatsvinden.. namelijk in het 7e zegel..dat ook weer gerelateerd is aan 2Thess.2..maar dan pas in vers 8 en de daar aangekondigde Wederkomst.

  De persoon in 2Thess.2:7 die verdwijnen moet is de ondergang van de persoon (maitreya) in Daniël 7:11.
  Dan.7:9-10 betreft dan ook -niet- het laatste oordeel maar het oordeel van het 6e zegel..maitreya, zichzelf de Christus noemende is in Openb.13:11 dan ook het beest in !! persoon met de 2 horens lijkend dus..als het werkelijk gekruisigde Lam Jezus Christus.. de betreffende maitreya zal in het 6e zegel dus Inderdaad in de hel gesmeten worden.. 😱 ..hetgeen je geen mens gunt.. maar helaas.

  M-maitreya wordt tegengehouden door een andere profeet, de Maleachi 3:1 bode de werkelijke eindtijd Cyrus..komende in de geest van Elia…”helaas” een katholiek ..in deze link beschreven..

  https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 …de persoon in Jesaja 9:5, geboren in onze tijd in de stam Zebulon..en dat ten tijde van het (vooral) geestelijk herstel van Israël, zoals trouwens Jeremia.33:15-16 en 23:5-6 duidelijk (taalkundig) aangeeft.

 11. Heel de St. John kathedraal staat vol met vreemd beeldhouwwerk, een zeer interessant bouwsel.

 12. Ron op 9.02 pm

  Door de zondvloed kwam de aarde onder water te staan en zijn mensen en dieren in een klap
  door rotsen en water etc. verzwolgen

  Er komt geen ijstijd. Na de 7 jaar ellende,( laatste jaarweek ), die eraan komt, zal de aarde door God hersteld worden en dat blijft zo gedurende 1000 jaar ( het duizend jarig vrederijk )

  Dat zal een heerlijke tijd voor mens en dier zijn !

  In het draaiboek van God, de Bijbel kun je vinden wat Zijn plan is met deze wereld !

 13. Wil even ingaan op het begin van dit artikel .
  Het beestsysteem wordt pas ingevoerd nadat de ruiter op het witte paard / de antichrist is gearriveerd .
  Er kan volgens sommigen voor die tijd wel of niet een opname van gelovigen geweest zijn. .

  Als reactie op de komst van de antichrist laat God volgens Openbaringen daarna een ster / grote meteoriet / planeet Niburu ( die nu reeds te zien is ) in het grote water vallen .
  Koning Salomo had al een vloot die steeds drie jaar wegbleef en in Amerika was geweest .
  Het grote water is volgens mij dus de Atlantische oceaan .
  Daarna zal één kwart van de aarde zijn vernietigd ,
  Nu mijn egoïsme : Nederland zal dan zeker zijn verdwenen maar dit is voor mij juist een opluchting .
  Vastgezet , gemarteld , bespot en onthoofd worden in een Fema-kamp is véél erger , dus de Nederlander wacht eigenlijk een genadige dood en hiermee een ontsnapping aan de antichrist .

 14. Sorry, maar er vinden IEDERE dag aardbevingen per dag plaats op La Palma. In de regel allemaal maximaal tot 2.3 op de schaal van Richter. De meesten (99%) zijn niet voelbaar. Sommigen worden wel lichtjes gemerkt. De gemiddelde inwoner van het eiland is hieraan gewend en leeft er mee. Ook op Ijsland is dit het geval ( ik schrijf dit omdat de meesten dit wel weten, het is ook vergelijkbare situatie als met La Palma. Er is dus niets aan de hand momenteel.

 15. Leuk artikel dezer dagen.Het lijkt erop dat de seismische activiteit niet duidt op een op handen zijnde vulkanische uitbarsting en een grote aardbeving die dit alles te weeg zou kunnen brengen lijkt ook niet waarschijnlijk.
  Bizar dat eigentijds beeldhouwwerk.Ik weet niet wat ik ervan moet denken.
  Toen ik nog wel wat zag in de Maitreya beweging wilde ik graag een dergelijke boodschap waarin alle religies zich zouden kunnen vinden uitdragen en stond ik een rechtvaardiger internationale wereldorde voor.
  En nog altijd lijkt dat mij de beste weg,maar een dergelijke bestemming lijkt nu wel heel ver weg.En zeker als ik deze site zo volg.
  Zou dat Coronavirus alsnog de deus ex machina worden voor de wereld of is het alleen maar het zoveelste duveltje uit een doosje.

 16. Goed artikel! Met veel interesse gelezen.
  In al mijn egoïsme moet ik eerlijk bekennen dat ik naar die dag uit zie. Aan de andere kant beangstigt het me. Hoeveel zullen er niet verloren gaan!?

  Hoe het ook zij. Dank voor dit artikel en dat daardoor bij velen de ogen geopend mogen worden.

 17. Het vuur is geen tsunami maar de zon die veranderd in een mininova waarna de aarde een ijstijd induikt. Een ijstijd die op één dag zal intreden. De elektromagnetische straling van de zon en het cosmische spanningsveld zal kortsluiten en zal iedere elektrische installatie verbranden. Klinkt ongelooflijk? Vraag het eens aan de mammoets. Je kan het ontdooide vlees nog altijd eten.

Comments are closed.