5G completeert neurowapenplatform dat in 2011 werd aangekondigd en bijna voltooid is

—————————————————————————————————————————————–

Studie in top vakblad bevestigt dat elektromagnetische velden zoals 5G menselijke cellen doden

—————————————————————————————————————————————–

Het werd jarenlang door de overheden weggewuifd, maar zelfs in studies van systeemwetenschappers wordt nu erkend dat de elektromagnetische straling zoals van 4G/5G frequenties menselijke cellen kan beschadigen en zelfs doden. In wezen is dit echter oud nieuws, want al in 2011 kondigden topwetenschappers de ontwikkeling van op elektromagnetische straling gebaseerde neurowapens aan die het brein, het denken, het waarnemen en het gedrag van individuen, groepen mensen en zelfs hele volken kunnen manipuleren en veranderen. De NAVO liet in 2020 in een gesponsorde studie weten dat deze wapens reeds worden getest om te worden ingezet tegen Rusland en China (- en misschien zelfs wel tegen de eigen bevolking?).

Iedere overheid die het welzijn van zijn burgers op de eerste plaats heeft zou nu onmiddellijk de uitrol van 5G bevriezen om nader onderzoek te doen. Helaas is sinds 2020 overduidelijk bewezen dat ‘onze’ leiders keer op keer kiezen voor beleid dat juist de meest schadelijke gevolgen voor hun onderdanen heeft – denk maar aan de voor miljoenen mensen verwoestend gebleken Covid-19 mRNA genmanipulatie injecties, het afsluiten van onze betaalbare gasvoorziening en het mede daardoor extreem duur maken van ons voedsel.

De studie ‘Magnetic Fields and apoptosis a possible mechanism‘ werd op 11 mei 2022 gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Electromagnetic Biology and Medicine. Alhoewel er in de titel een kleine slag om de arm wordt gehouden, laat het research artikel er nauwelijks twijfel over bestaan dat bestaande elektromagnetische straling wel degelijk grote schade aan het menselijk lichaam kan aanrichten.

Vanzelfsprekend mag dat niet zo worden gepresenteerd, dus focusten de wetenschappers zich op de positieve kant van apoptosis (celdood), namelijk als therapie tegen kankercellen. Dat is overigens geen nieuw idee, maar dat geldt ook voor de erkenning dat elektromagnetische straling vergelijkbare effecten op gezonde cellen heeft. Er zijn ongeveer net zoveel studies die deze negatieve impact van abnormale magnetische velden op menselijke cellen bevestigen, als dat er onderzoeken zijn naar de positieve kant.

Bombardement van straling neemt alleen maar toe

De potentieel schadelijke impact, bevestigd in duizenden studies, vindt bijvoorbeeld plaats tijdens een grote zonne- en geomagnetische storm, of tijdens het snel veranderen en verzwakken van het magnetische veld van de aarde, zoals nu gaande is, en met de introductie van 5G en microgolf zenders die ‘mobieltjes’ worden genoemd en waar wij allemaal mee rondlopen.

Ja, sommige berichten hierover zijn wat overdreven, maar het is absoluut een feit dat er voorlopig geen einde komt aan het stralingsbombardement waaraan de mensheid middels 4G en 5G technologie wordt blootgesteld. De veranderingen in het magnetische veld, die uitlopen op een almaar sneller lopende poolomkering waardoor iedere plek op aarde blootgesteld zal worden, zijn sowieso niet tegen te houden, laat staan om te keren. Want vergeet niet: wij allemaal elektromagnetische biologische wezens, en daardoor op alle fronten gevoelig voor de impact van krachtige veranderingen in stralingsniveaus. (1)

5G neurowapens een feit

Volgens de in Military Medical Research gepubliceerde studie ‘Effects of microwave radiation on brain energy metabolism and related mechanisms‘ uit 2015 is de gecombineerde kunstmatige microgolf straling inmiddels de op 3 na grootste vervuilingsbron, wat een groot aantal biologische (mitochondrische) en medische gevolgen heeft. Inmiddels zijn we 7 jaar verder en is ook ons land vergeven van de zendmasten.

Het is daarom aannemelijk dat elektromagnetische straling een nóg veel grotere, en vooral ernstigere vervuiler is geworden, waar vooral de jongere generaties op latere leeftijd een zeer hoge prijs voor zullen moeten betalen – als ze de Covid mRNA nanotech genmanipulatie injecties en boostershots al overleven.

Heel de wereld wordt in ras tempo overdekt met een compleet ‘grid’ van miljoenen zendmasten, ontelbare smart meters, met vlak daarboven vele tienduizenden satellieten zoals van SpaceX (‘Starlink’ satellieten), die een compleet 5G raster om onze planeet leggen, waarin de middels ‘vaccins’ geïnjecteerde nano-tech aan wordt gekoppeld (5).

Massaverstoringswapens in 2011 aangekondigd

Gezien de aangetoonde schadelijke gevolgen voor alle vormen van leven kunnen we rustig spreken van een neurowapen systeem dat als massaverstoringswapen kan worden ingezet, en dat een ‘fikse aanslag pleegt op het eigen elektromagnetische veld van ons energie lichaam’ met ‘als gevolg duizelingen, onrealistische waarnemingsbeleving, licht in het hoofd, slaapproblemen, hoofdpijn, wazig zien en een drukkend gevoel”.

De term ‘massaverstoringswapen’ is afkomstig van professor neurologie dr. James Giordano. In 2011 gaf hij een uitgebreide lezing over deze neurowapens, in Defensiekringen beschouwd als de ‘final frontier’ van toekomstige oorlogsvoering, omdat ze in staat zijn om gedachten, emoties, waarneming en gedrag van individuen, groepen mensen en zelfs hele bevolkingen te beïnvloeden, te sturen en te veranderen.

Dr. Giordano noemde in dit verband ook mobieltjes, elektromagnetische pulswapens en nano-deeltjes in de lucht. Het reeds genoemde grafeenoxide (5), dat eveneens zeer geavanceerde elektromagnetische eigenschappen heeft, is hoogstwaarschijnlijk reeds toegevoegd aan dit in opbouw zijnde angstwekkende wereldwijde wapenplatform. (Zie deze 2011 uitgave van het blad Synesis – A Journal of Science, Technology, Ethics and Policy, met daarin zijn research artikel ‘Neurotechnologies as weapons in national intelligence and defense – an overview‘).

NAVO ontwikkelt ‘cognitieve oorlogsvoering’ – ook tegen u en mij?

Op YouTube staat een video van het Lawrence Livermore National Laboratory, met een lezing van dr. Giordano uit 2017 met de veelzeggende titel: ‘Brain Science from Bench to Battlefield: The realities – and risks – of neuroweapons’. De NAVO ontwikkelt dit soort ‘cognitieve oorlogsvoering’, de ‘oorlog om het brein’ in het ‘menselijke domein’ om ‘van iedereen een wapen te maken‘ (4) om tegen onder andere Rusland en China te kunnen inzetten. De Westerse alliantie wil ‘het individu kunnen hacken’ door ‘de kwetsbaarheden van het menselijke brein’ uit te buiten, en om een geavanceerde vorm van ‘social engineering’ op te leggen. (3).

Vooral die laatste zin is zeer verontrustend, want dat impliceert dat de NAVO deze wapens ook tegen de eigen bevolking kan gaan inzetten (zie ook ons artikel van 09-06: WEF haalt artikel offline over ‘mind control’ bevolking met geluidsgolven). Bijvoorbeeld als die in opstand dreigt te komen vanwege een gebrek aan (betaalbaar) voedsel en energie…

 

Xander

(1) Suspicious 0bservers
(3) The Grayzone
(4) Innovation Hub

Zie ook o.a.:

04-09: Zorgwekkende veranderingen in gedrag en persoonlijkheid gevaccineerden
16-08: Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
17-07: Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren (/ De betekenis van de ‘Grote Kosmische Alcyone Golf’ (de ‘galactic current sheet’) nader uitgelegd )
09-06: WEF haalt artikel offline over ‘mind control’ bevolking met geluidsgolven
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten
08-05: Wetenschappers nemen galactische magnetische poolomkering in slechts enkele jaren tijd waar ( / ALLES wordt op dit moment versterkt, zowel de grote geofysische, magnetische als fysieke, mentale en ook ingrijpende spirituele gevolgen voor ieder mens)
06-04: Transparante 5G antennes voor ramen ontwikkeld om in uw hele huis en lichaam door te dringen
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en het zwakkere magnetische veld?

2021:
23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd
13-12: Center for Biotech Information bevestigt in studie verband tussen 5G en Covid-19
13-08: Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA

2020:
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
17-04: 5G verandert menselijk lichaam in interne antenne en frituur ons langzaam’
10-02: Groep wetenschappers waarschuwt dat 5G netwerk mensen en dieren ziek maakt