50 jaar na de eerste maanlanding: Is het nou wel of niet echt gebeurd?

Een halve eeuw na de eerste maanlanding, algemeen beschouwd als één van de grootste prestaties van de mensheid ooit, lijkt het aantal sceptici dat ervan overtuigd is dat het allemaal één grote hoax is almaar groter te worden. In talloze YouTube video’s wordt haarfijn uit de doeken gedaan wat er allemaal mis is met de foto’s en films van de maanlandingen, en waarom het onmogelijk zou zijn om verder de ruimte in te gaan dan een lage baan om de Aarde.

Overtuigend bewijs?

Kijk naar een aantal kritische video’s van diverse maanlandingen achter elkaar en je komt bijna vanzelf tot de conclusie dat de maanlandingen inderdaad moeten zijn gefaket. Argumenten te over: de schaduwen lopen niet gelijk (‘meerdere lichtbronnen’, terwijl er maar één was, de zon), er zijn geen sterren te zien, de maanlander (LEM) lijkt met tape en folie aan elkaar te worden gehouden, er is geen brandplek onder de module zichtbaar, er zit geen maanstof op de landingspoten, een wapperende vlag (terwijl er geen atmosfeer en dus geen wind is), een astronaut die aan onzichtbare touwtjes lijkt te worden opgetild, ontbrekende voetstappen en bandensporen, en last but not least de extreem hoge temperaturen en kosmische straling in de Vanallengordel, waar geen enkel materiaal uit die tijd –laat staan een mens- tegen bestand zou zijn.

Een aantal van die argumenten zijn niet zo moeilijk te ontkrachten:

* Er waren geen sterren te zien omdat die vergeleken bij de extreem felle zon en de reflectie van het zonlicht op het maanoppervlak onmogelijk op een foto zichtbaar zouden zijn. Denk aan de belichting van uw eigen camera. Als de belichting zo was ingesteld om zwakke lichtbronnen op te kunnen vangen, dan waren alle maanfoto’s zwaar overbelicht geweest.

* Dat ‘Buzz’ Aldrin verlicht lijkt terwijl hij in de schaduw uit de maanlander stapt is eveneens goed verklaarbaar: dit komt door de hierboven genoemde krachtige reflectie van het zonlicht op het maanoppervlak (te vergelijken met de reflectie van het zonlicht op water, of op de ruit van uw overburen, waardoor u verblind raakt en de gordijnen dicht moet doen terwijl de zon toch echt aan de andere kant staat);

* De reden dat sommige schaduwen niet onder dezelfde hoek lopen en daarom op verschillende lichtbronnen zouden wijzen (‘studiolampen’, zo wordt beweerd) is eveneens een bijzonder simpele: perspectief, en bovendien is het maanoppervlak nergens glad, maar glooiend en bomvol met grote en kuilen en kratertjes. Ga gewoon op straat eens kijken wat het zonlicht met schaduwen doet op verschillende oppervlaktes ver weg en dichbij. En kijk eens naar deze foto (2) van zonnestralen op een boslandschap:

Eén lichtbron, op 150 miljoen kilometer afstand, maar toch lichtbundels (en dus schaduwen!) in verschillende hoeken.

* In de Vanallengordel, op zo’n 2000 tot 5000 kilometer boven de Aarde, bevindt zich inderdaad zeer veel straling. Die straling is echter nergens constant, en bovendien reisden de Apollo 11 en andere maancapsules hier met hoge snelheid (tot ca. 40.000 km/uur) doorheen, waardoor de astronauten zo’n één tot hooguit twee uur werden blootgesteld. De astronauten droegen ook geigertellers, en die gaven niet-schadelijke doses straling aan.

* Op de ene foto heeft dezelfde astronaut grijze handschoenen aan, en op de andere witte. De verklaring hiervoor is hierboven al gegeven: op de ene foto wordt het zonlicht direct gereflecteerd vanaf zijn handschoenen, en op de andere niet.

* De Amerikaanse vlag die wordt uitgerold lijkt te wapperen in wind die er niet is op de maan. Dat er geen wind is, wil echter niet zeggen dat er geen beweging mogelijk is. Er heerst tenslotte ook zwaartekracht. De opgevouwen vlag ‘viel’ dus uiteen toen deze werd bevestigd, en dat creëerde een ‘wind’ effect.

* Na hun geslaagde terugkeer gedroegen de drie eerste maanastronauten (Armstrong, Aldrin en Collins) zich tijdens een veelbesproken persconferentie zeer onwennig, gespannen en timide. Dat moet wel omdat ze gedwongen werden te liegen, wordt beweerd. Waarom is dat zo zeker? Vergeet niet dat de media in die tijd nog in hun kinderschoenen stonden, en zelfs geharde professionals niet aan zo’n massale aandacht gewend waren. En zelfs al zou dat wel het geval zijn, dan kan uit hun schijnbare onzekerheid en trage reacties niet gelijk worden opgemaakt dat ze liegen. Het was zeker vergeleken met nu een compleet andere tijd, mensen reageerden anders op bepaalde situaties (zeker met camera’s) dan nu.

Professionele filmmaker: Onmogelijk dat landingen zijn gefaket

In deze video legt de al wat oudere kritische professionele filmmaker regisseur S.G. Collins op droge wijze uit dat er volgens hem inderdaad heel wat afgelogen wordt door de (Amerikaanse) overheid, maar dat de maanlandingen daar niet bij horen omdat de techniek om dat te doen in de jaren ‘60 nog lang niet bestond. Hij haalt onder meer het door ‘complotters’ vaak vergeten feit aan dat over de hele wereld honderden miljoenen mensen urenlang voor de TV hebben gezeten, en legt aan de hand van zijn filmtechnische kennis uit dat in die tijd het vele malen moeilijker was om die op de juiste tijd en wijze langdurig nepbeelden voor te schotelen, dan daadwerkelijk op de maan te landen.

Waarom vernietigde de NASA de originele technologie en filmopnames?

Desalniettemin zijn er wel degelijk een aantal onopgehelderde en daarmee verdachte feiten rond de maanlandingen. Zo zegt de NASA al het originele beeldmateriaal en zelfs de originele technologie te zijn kwijtgeraakt en/of te hebben vernietigd, waardoor het niet langer gecontroleerd kan worden. Een duidelijke reden daarvoor wordt niet gegeven. Waarom zou zoiets zijn gedaan, wetende dat hiermee het idee dat ze iets te verbergen hebben zou worden versterkt?

Om in de ‘maanlanding-hoax’ aannemelijk te maken, moet het complot echter tot monstrueuze vormen worden opgeblazen. Hieronder een aantal van die punten.

* Er werkten zo’n 400.000 mensen aan het Apollo programma. Dat waren natuurlijk niet allemaal managers, maar heeft niemand van de vele toptechnici ooit iets in de gaten gekregen? Of zaten ze misschien allemaal in het complot? Is dat mogelijk, met zoveel mensen? Niemand sprak zijn mond voorbij, en degenen die dit wel deden en wilden doen kregen allemaal tijdig een auto ongeluk o.i.d.? Heeft niemand van degenen die inmiddels niet meer leven ooit iets op zijn sterfbed bekend? Kon er werkelijk nooit ook maar enig bewijs van een complot naar buiten lekken? Moesten al deze mensen (en hun gezinnen en families) in dat geval dan niet voortdurend in de gaten worden gehouden door de FBI?

Toenmalige aartsvijand Sovjet Unie werkte gewoon mee?

* De Sovjets hebben de maanlandingen nooit betwist. Ze zullen de Saturnus raketten en Apollo maanmodules ongetwijfeld nauwlettend met telescopen hebben gevolgd. Waarom zeiden ze dan niets als de Amerikanen in realiteit zelfs niet in de buurt van de maan zijn gekomen? Zaten ze soms ook in het complot, zoals de hoaxers beweren? Werden ze omgekocht met miljarden dollars? Is dat waarschijnlijk, slechts een paar jaar nadat de VS en de Sovjet Unie bijna de Derde Wereldoorlog begonnen om Cuba, en beide naties op vrijwel ieder technisch gebied een wedloop hielden wie het eerste sneller dan het geluid vloog, wie het eerste de ruimte in ging, en dus ook wie het eerste een voet zette op de maan?

* Stel dat de Sovjet Unie, hoe onwaarschijnlijk ook, inderdaad in het complot zat, en de Russen zelfs na het uiteenvallen van het Oostblok nog steeds allemaal hun mond zijn blijven houden, dan nog zitten we met vele tienduizenden professionele en amateur astronomen die de missies in de jaren ’60 en ’70 van over de hele wereld op de voet hebben gevolgd. Ook allemaal in het complot? Allemaal opgespoord, zwijggeld gekregen of het zwijgen opgelegd?

Wereldwijd zoveel mensen in één complot?

Bij elkaar opgeteld komen we vermoedelijk aan vele honderdduizenden mensen die allemaal vele tientallen jaren lang een van de grootste leugens ooit moeten zijn blijven volhouden en vertellen. Dat is met een klein clubje vertrouwelingen wellicht mogelijk, maar met zoveel mensen die vaak geen enkele band met, of kennis van elkaar hebben?

Wat verder opvalt is dat de ‘complotters’ heel vaak beelden gebruiken en je vertellen wat je daarop zou moeten zien, en van de kijker vervolgens verwacht wordt dat je dit automatisch voor waar aanneemt. ‘Op deze foto zie je een schroef (of zelfs een colaflesje) op de maan liggen, en op deze, er vlak na genomen, niet meer. Die moet er door iemand uit de geheime filmstudio zijn weggehaald.’ Maar is het inderdaad een schroef? Dat is niet goed te zien. Zijn de foto’s inderdaad pal achter elkaar genomen? Serienummers zouden dat bewijzen, maar wie zegt dat daar niet (ook) mee gerommeld is? En wie zegt dat de hoaxers zelf geen foto’s hebben gemanipuleerd?

Miljardenproject, maar zulke domme fouten?

Het maken van zulke opzichtige fouten als het achterlaten van een schroef of zelfs een colaflesje, het vergeten van voetstappen en bandensporen, het per ongeluk aan laten staan van studiolampen, het gebruik van ducttape en het klunzig manipuleren van foto’s lijkt verder in schril contrast met een project dat tussen de $ 30 miljard en $ 50 miljard heeft gekost, en tevens met het overeind moeten houden van wat één van de grootste leugens ooit zou zijn. Valt dit met elkaar te rijmen? Waren deze professionals wel in staat om de hele wereld te misleiden, maar niet in staat om zulke domme, slordige fouten op te sporen of te voorkomen?

Naast natuurlijk Rusland zijn inmiddels ook andere landen en unies met onbemande sondes naar (of om) de maan geweest (Europa, Japan, China, India, Israël (weliswaar deels mislukt)). Deze landen moeten dan ook allemaal in het complot zitten, omdat het volgens de hoaxers voor de mens onmogelijk is ver de ruimte in te reizen. Dan laten we de vele onbemande sondes naar Mars en andere planeten – onder andere uitgevoerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA- nog buiten beschouwing, evenals de vele nieuwe maanmissies die zijn gepland voor het komende decennium. Zo wil de VS in 2023 de eerste vrouw op de maan laten lopen.

Veel hoaxers zijn ook flat earthers

Tot slot is te lezen dat veel ‘maanhoaxers’ tevens ‘flat earthers’ zijn, mensen die nog altijd aan de –we kunnen rustig zeggen compleet krankzinnige, door iedereen eenvoudig te weerleggen- theorie vasthouden dat de aarde plat is en zowel de maan als de planeten en sterren niet meer dan platte schijven zijn die heel dichtbij de Aarde staan.

Omdat de talloze maan- en andere ruimtereizen, om niet te zeggen de tienduizenden satellieten, stuk voor stuk het tegendeel bewijzen en hebben bewezen, moeten die dus allemaal eveneens een leugen zijn. Zoals we al schreven wordt het complot op deze wijze wel heel erg monstrueus, en daarmee buitengewoon onwaarschijnlijk, om niet te zeggen vrijwel onmogelijk.

Door de hele geschiedenis heen blijken gebeurtenissen die om wat voor reden dan ook te moeilijk of te schokkend zijn om te bevatten –de maanlanding in technologisch-wetenschappelijk opzicht, en bijvoorbeeld de Holocaust in menselijk opzicht- al na vrij korte tijd te worden betwijfeld of ontkend. Mogelijk komt hier de bekende stelling vandaan dat de geschiedenis zich steeds herhaalt omdat de mens maar niet blijvend wil leren van zijn fouten en gedoemd is deze iedere keer opnieuw te maken (en dat komt dan omdat de menselijke natuur in tegenstelling tot technologie en omstandigheden nooit verandert).

Zeg nooit nooit, maar het lijkt om al deze redenen een stuk makkelijker te geloven dat de maanlandingen gewoon wel hebben plaatsgevonden, dan niet. De inspanningen om zo’n enorme hoax te creëren en vol te houden zouden immers de menselijke aard en natuur verre moeten overstijgen.

Xander

(1) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.