50 jaar na de eerste maanlanding: Is het nou wel of niet echt gebeurd?

Een halve eeuw na de eerste maanlanding, algemeen beschouwd als één van de grootste prestaties van de mensheid ooit, lijkt het aantal sceptici dat ervan overtuigd is dat het allemaal één grote hoax is almaar groter te worden. In talloze YouTube video’s wordt haarfijn uit de doeken gedaan wat er allemaal mis is met de foto’s en films van de maanlandingen, en waarom het onmogelijk zou zijn om verder de ruimte in te gaan dan een lage baan om de Aarde.

Overtuigend bewijs?

Kijk naar een aantal kritische video’s van diverse maanlandingen achter elkaar en je komt bijna vanzelf tot de conclusie dat de maanlandingen inderdaad moeten zijn gefaket. Argumenten te over: de schaduwen lopen niet gelijk (‘meerdere lichtbronnen’, terwijl er maar één was, de zon), er zijn geen sterren te zien, de maanlander (LEM) lijkt met tape en folie aan elkaar te worden gehouden, er is geen brandplek onder de module zichtbaar, er zit geen maanstof op de landingspoten, een wapperende vlag (terwijl er geen atmosfeer en dus geen wind is), een astronaut die aan onzichtbare touwtjes lijkt te worden opgetild, ontbrekende voetstappen en bandensporen, en last but not least de extreem hoge temperaturen en kosmische straling in de Vanallengordel, waar geen enkel materiaal uit die tijd –laat staan een mens- tegen bestand zou zijn.

Een aantal van die argumenten zijn niet zo moeilijk te ontkrachten:

* Er waren geen sterren te zien omdat die vergeleken bij de extreem felle zon en de reflectie van het zonlicht op het maanoppervlak onmogelijk op een foto zichtbaar zouden zijn. Denk aan de belichting van uw eigen camera. Als de belichting zo was ingesteld om zwakke lichtbronnen op te kunnen vangen, dan waren alle maanfoto’s zwaar overbelicht geweest.

* Dat ‘Buzz’ Aldrin verlicht lijkt terwijl hij in de schaduw uit de maanlander stapt is eveneens goed verklaarbaar: dit komt door de hierboven genoemde krachtige reflectie van het zonlicht op het maanoppervlak (te vergelijken met de reflectie van het zonlicht op water, of op de ruit van uw overburen, waardoor u verblind raakt en de gordijnen dicht moet doen terwijl de zon toch echt aan de andere kant staat);

* De reden dat sommige schaduwen niet onder dezelfde hoek lopen en daarom op verschillende lichtbronnen zouden wijzen (‘studiolampen’, zo wordt beweerd) is eveneens een bijzonder simpele: perspectief, en bovendien is het maanoppervlak nergens glad, maar glooiend en bomvol met grote en kuilen en kratertjes. Ga gewoon op straat eens kijken wat het zonlicht met schaduwen doet op verschillende oppervlaktes ver weg en dichbij. En kijk eens naar deze foto (2) van zonnestralen op een boslandschap:

Eén lichtbron, op 150 miljoen kilometer afstand, maar toch lichtbundels (en dus schaduwen!) in verschillende hoeken.

* In de Vanallengordel, op zo’n 2000 tot 5000 kilometer boven de Aarde, bevindt zich inderdaad zeer veel straling. Die straling is echter nergens constant, en bovendien reisden de Apollo 11 en andere maancapsules hier met hoge snelheid (tot ca. 40.000 km/uur) doorheen, waardoor de astronauten zo’n één tot hooguit twee uur werden blootgesteld. De astronauten droegen ook geigertellers, en die gaven niet-schadelijke doses straling aan.

* Op de ene foto heeft dezelfde astronaut grijze handschoenen aan, en op de andere witte. De verklaring hiervoor is hierboven al gegeven: op de ene foto wordt het zonlicht direct gereflecteerd vanaf zijn handschoenen, en op de andere niet.

* De Amerikaanse vlag die wordt uitgerold lijkt te wapperen in wind die er niet is op de maan. Dat er geen wind is, wil echter niet zeggen dat er geen beweging mogelijk is. Er heerst tenslotte ook zwaartekracht. De opgevouwen vlag ‘viel’ dus uiteen toen deze werd bevestigd, en dat creëerde een ‘wind’ effect.

* Na hun geslaagde terugkeer gedroegen de drie eerste maanastronauten (Armstrong, Aldrin en Collins) zich tijdens een veelbesproken persconferentie zeer onwennig, gespannen en timide. Dat moet wel omdat ze gedwongen werden te liegen, wordt beweerd. Waarom is dat zo zeker? Vergeet niet dat de media in die tijd nog in hun kinderschoenen stonden, en zelfs geharde professionals niet aan zo’n massale aandacht gewend waren. En zelfs al zou dat wel het geval zijn, dan kan uit hun schijnbare onzekerheid en trage reacties niet gelijk worden opgemaakt dat ze liegen. Het was zeker vergeleken met nu een compleet andere tijd, mensen reageerden anders op bepaalde situaties (zeker met camera’s) dan nu.

Professionele filmmaker: Onmogelijk dat landingen zijn gefaket

In deze video legt de al wat oudere kritische professionele filmmaker regisseur S.G. Collins op droge wijze uit dat er volgens hem inderdaad heel wat afgelogen wordt door de (Amerikaanse) overheid, maar dat de maanlandingen daar niet bij horen omdat de techniek om dat te doen in de jaren ‘60 nog lang niet bestond. Hij haalt onder meer het door ‘complotters’ vaak vergeten feit aan dat over de hele wereld honderden miljoenen mensen urenlang voor de TV hebben gezeten, en legt aan de hand van zijn filmtechnische kennis uit dat in die tijd het vele malen moeilijker was om die op de juiste tijd en wijze langdurig nepbeelden voor te schotelen, dan daadwerkelijk op de maan te landen.

Waarom vernietigde de NASA de originele technologie en filmopnames?

Desalniettemin zijn er wel degelijk een aantal onopgehelderde en daarmee verdachte feiten rond de maanlandingen. Zo zegt de NASA al het originele beeldmateriaal en zelfs de originele technologie te zijn kwijtgeraakt en/of te hebben vernietigd, waardoor het niet langer gecontroleerd kan worden. Een duidelijke reden daarvoor wordt niet gegeven. Waarom zou zoiets zijn gedaan, wetende dat hiermee het idee dat ze iets te verbergen hebben zou worden versterkt?

Om in de ‘maanlanding-hoax’ aannemelijk te maken, moet het complot echter tot monstrueuze vormen worden opgeblazen. Hieronder een aantal van die punten.

* Er werkten zo’n 400.000 mensen aan het Apollo programma. Dat waren natuurlijk niet allemaal managers, maar heeft niemand van de vele toptechnici ooit iets in de gaten gekregen? Of zaten ze misschien allemaal in het complot? Is dat mogelijk, met zoveel mensen? Niemand sprak zijn mond voorbij, en degenen die dit wel deden en wilden doen kregen allemaal tijdig een auto ongeluk o.i.d.? Heeft niemand van degenen die inmiddels niet meer leven ooit iets op zijn sterfbed bekend? Kon er werkelijk nooit ook maar enig bewijs van een complot naar buiten lekken? Moesten al deze mensen (en hun gezinnen en families) in dat geval dan niet voortdurend in de gaten worden gehouden door de FBI?

Toenmalige aartsvijand Sovjet Unie werkte gewoon mee?

* De Sovjets hebben de maanlandingen nooit betwist. Ze zullen de Saturnus raketten en Apollo maanmodules ongetwijfeld nauwlettend met telescopen hebben gevolgd. Waarom zeiden ze dan niets als de Amerikanen in realiteit zelfs niet in de buurt van de maan zijn gekomen? Zaten ze soms ook in het complot, zoals de hoaxers beweren? Werden ze omgekocht met miljarden dollars? Is dat waarschijnlijk, slechts een paar jaar nadat de VS en de Sovjet Unie bijna de Derde Wereldoorlog begonnen om Cuba, en beide naties op vrijwel ieder technisch gebied een wedloop hielden wie het eerste sneller dan het geluid vloog, wie het eerste de ruimte in ging, en dus ook wie het eerste een voet zette op de maan?

* Stel dat de Sovjet Unie, hoe onwaarschijnlijk ook, inderdaad in het complot zat, en de Russen zelfs na het uiteenvallen van het Oostblok nog steeds allemaal hun mond zijn blijven houden, dan nog zitten we met vele tienduizenden professionele en amateur astronomen die de missies in de jaren ’60 en ’70 van over de hele wereld op de voet hebben gevolgd. Ook allemaal in het complot? Allemaal opgespoord, zwijggeld gekregen of het zwijgen opgelegd?

Wereldwijd zoveel mensen in één complot?

Bij elkaar opgeteld komen we vermoedelijk aan vele honderdduizenden mensen die allemaal vele tientallen jaren lang een van de grootste leugens ooit moeten zijn blijven volhouden en vertellen. Dat is met een klein clubje vertrouwelingen wellicht mogelijk, maar met zoveel mensen die vaak geen enkele band met, of kennis van elkaar hebben?

Wat verder opvalt is dat de ‘complotters’ heel vaak beelden gebruiken en je vertellen wat je daarop zou moeten zien, en van de kijker vervolgens verwacht wordt dat je dit automatisch voor waar aanneemt. ‘Op deze foto zie je een schroef (of zelfs een colaflesje) op de maan liggen, en op deze, er vlak na genomen, niet meer. Die moet er door iemand uit de geheime filmstudio zijn weggehaald.’ Maar is het inderdaad een schroef? Dat is niet goed te zien. Zijn de foto’s inderdaad pal achter elkaar genomen? Serienummers zouden dat bewijzen, maar wie zegt dat daar niet (ook) mee gerommeld is? En wie zegt dat de hoaxers zelf geen foto’s hebben gemanipuleerd?

Miljardenproject, maar zulke domme fouten?

Het maken van zulke opzichtige fouten als het achterlaten van een schroef of zelfs een colaflesje, het vergeten van voetstappen en bandensporen, het per ongeluk aan laten staan van studiolampen, het gebruik van ducttape en het klunzig manipuleren van foto’s lijkt verder in schril contrast met een project dat tussen de $ 30 miljard en $ 50 miljard heeft gekost, en tevens met het overeind moeten houden van wat één van de grootste leugens ooit zou zijn. Valt dit met elkaar te rijmen? Waren deze professionals wel in staat om de hele wereld te misleiden, maar niet in staat om zulke domme, slordige fouten op te sporen of te voorkomen?

Naast natuurlijk Rusland zijn inmiddels ook andere landen en unies met onbemande sondes naar (of om) de maan geweest (Europa, Japan, China, India, Israël (weliswaar deels mislukt)). Deze landen moeten dan ook allemaal in het complot zitten, omdat het volgens de hoaxers voor de mens onmogelijk is ver de ruimte in te reizen. Dan laten we de vele onbemande sondes naar Mars en andere planeten – onder andere uitgevoerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA- nog buiten beschouwing, evenals de vele nieuwe maanmissies die zijn gepland voor het komende decennium. Zo wil de VS in 2023 de eerste vrouw op de maan laten lopen.

Veel hoaxers zijn ook flat earthers

Tot slot is te lezen dat veel ‘maanhoaxers’ tevens ‘flat earthers’ zijn, mensen die nog altijd aan de –we kunnen rustig zeggen compleet krankzinnige, door iedereen eenvoudig te weerleggen- theorie vasthouden dat de aarde plat is en zowel de maan als de planeten en sterren niet meer dan platte schijven zijn die heel dichtbij de Aarde staan.

Omdat de talloze maan- en andere ruimtereizen, om niet te zeggen de tienduizenden satellieten, stuk voor stuk het tegendeel bewijzen en hebben bewezen, moeten die dus allemaal eveneens een leugen zijn. Zoals we al schreven wordt het complot op deze wijze wel heel erg monstrueus, en daarmee buitengewoon onwaarschijnlijk, om niet te zeggen vrijwel onmogelijk.

Door de hele geschiedenis heen blijken gebeurtenissen die om wat voor reden dan ook te moeilijk of te schokkend zijn om te bevatten –de maanlanding in technologisch-wetenschappelijk opzicht, en bijvoorbeeld de Holocaust in menselijk opzicht- al na vrij korte tijd te worden betwijfeld of ontkend. Mogelijk komt hier de bekende stelling vandaan dat de geschiedenis zich steeds herhaalt omdat de mens maar niet blijvend wil leren van zijn fouten en gedoemd is deze iedere keer opnieuw te maken (en dat komt dan omdat de menselijke natuur in tegenstelling tot technologie en omstandigheden nooit verandert).

Zeg nooit nooit, maar het lijkt om al deze redenen een stuk makkelijker te geloven dat de maanlandingen gewoon wel hebben plaatsgevonden, dan niet. De inspanningen om zo’n enorme hoax te creëren en vol te houden zouden immers de menselijke aard en natuur verre moeten overstijgen.

Xander

(1) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

56

 1. De hele geschiedenis al zijn mensen bezig om de bijbel/het bestaan van God te ontkrachtenen. De link wat ik zie is dat wanneer we ervan uitgaan dat de wereld rond is en het heelal geen eind heeft het geloof/ het bestaan van God ontkracht . Wanneer we ervan uitgaan dat wereld plat is en de bijbel erbij nemen, Het beeld van God en het geloof veel logischer en aanemelijker wordt. Just sayin, mij maakt het niet uit plat of rond, ik ben niet in de ruimte geweest.

 2. Helaas wordt een disbeliever van de maanlanding in een adem genoemd met de flat-earth theorie. In het AD van vorige week gebeurde dat ook al.

  Beetje jammer

 3. In een recent geplaatste YT, getiteld “Mondlandung bestätigt und widerspricht sich selbst | 2019” komen twee aspecten aan de orde.

  1. Timelapse van de vlag van vele uren naar enkele seconden. De schaduw zou een correcte beweging laten zien, temeer daar de omlooptijd van de maan om de zon veel langer is dan hier op aarde. Dit schijnt te spreken voor de echtheid van de maanlanding, maar dit kan in de studio’s worden gereproduceerd.
  2. Merkwaardig is het te zien dat op de rotsen en keien op het maanoppervlak geen enkel stof te bekennen valt en dat zelfs de poriën te zien zijn. Dat zou erop kunnen duiden dat stenen later zijn neergelegd. Geen atmosfeer, dus geen wind.
  https://www.youtube.com/watch?v=4QL-rnToT1I
  Documentaire is goed onderbouwd en makkelijk te volgen.

 4. 1957 : De Russische Spoetnik draait een toertje rond de aarde.
  1969 : Twaalf jaar later lopen twee Amerikanen op de maan en keren terug.
  Kan de ruimtevaart op zo’n korte tijd zo enorm geëvolueerd zijn ?

 5. Het is niet mijn bedoeling om in een welles nietes sfeer terecht te komen.
  Maar u maakt me wel erg nieuwsgierig naar uw uitleg.

  Als ik u goed begrijp zou de mens met zijn raketten nooit buiten de dampkring zijn gekomen omdat daar geen voortstuwing mogelijk is, en daar ook geen radioverkeer mogelijk is?

  Er zijn dus geen satellieten buiten onze dampkring?
  Binnen de dampkring zijn er geen geostationaire banen mogelijk, evenmin andere banen ivm. de luchtwrijving, de satellieten zouden dan direct weer terugvallen. Dus de satellieten moeten buiten de dampkring geplaatst zijn.

  En Pioneer 10 en 11 uit de jaren ’70 hebben Jupiter nooit van dichtbij gezien, ondanks de ‘close-up’ foto’s die ze verstuurden. Foto’s die radiografisch verstuurd werden met de snelheid van het licht en toch tot 40 minuten nodig hadden om de aarde te bereiken vanwege de enorme afstand.
  En wat met die 5 spaceshuttles, die zouden nooit in de ruimte zijn geweest?

  Hoe verklaart u dat we foto’s hebben van de achterkant van de maan en alle prachtige foto’s van de Hubble telescoop uit het diepe universum, allemaal radiografisch doorgestuurd.
  De zeer gedetailleerde foto’s van de andere planeten met hun manen uit ons zonnestelsel en zelfs meetgegevens van de atmosfeer van die planeten. En de foto’s en filmpjes van marswagentjes met duizenden zeer gedetailleerde landschappen van mars zelf.

  Wie verstuurt de signalen naar mijn TV-schotel? En waar zijn de satellieten voor onze GPS-navigatie dan?

 6. @ Albert schreef:
  23/07/2019 om 11:52 pm
  Ik word altijd zo moe van die mensen, die denken het beter te weten. Zoals bij een voortstuwing heb je wel degelijk weerstand nodig. Zoals bij de 2e wet van Newton ook blijkt, want zodra je bij de vergelijking in de som een nul hebt. Is er geen voortstuwing. Het voorwerp verliest geen massa in de ruimte, dat klopt. Maar dan heb jij de tekst niet goed gelezen. Want de Apollo verliest 90% van zijn raket voordat deze in de ruimte komt. De bekende trappen die vol met brandstof zaten om hoogte te krijgen. Radio golven zijn in MHz. terwijl in de ruimte zo’n hoge straling heerst en dan praat je over THz. Dat heeft te maken met het magnetische veld wat daar heerst, hoe lager het magnetische veld, hoe hoger de frequentie is. Het zon licht komt door onze dampkring, waardoor de frequentie in Hz. sterk afneemt en gereduceerd wordt naar GHz. met een beetje kennis van natuurkunde en elektro, kun je dit makkelijk zelf narekenen. Die bewuste radiotelescopen die zijn niet voor de ruimte bedoelt, wat in de volksmond vertelt wordt. Maar zijn niets anders dan defensie materieel voor het luchtruim te bewaken.

 7. Qvic, hoe komt u bij al die informatie?

  Er klopt vrijwel niets van al uw stellingen.
  Voortstuwing heeft geen weerstand nodig, of een luchtlaag om zich tegen af te zetten.
  Geen voorwerp verliest massa in de ruimte, hooguit de werking van zwaartekracht.
  En radiosignalen gaan prima door vacuüm, net als het zonlicht wat we ontvangen. Zouden alle radiotelescopen in Westerbork ook niets uit de ruimte kunnen ontvangen?

  Het enige wat klopt is de computerrekenkracht in die tijd, dat was een 8 bit processor.

 8. Er zijn meer mensen die het verhaal aannemen als waar, dan ontkenners. Maar dat komt meer omdat we willen geloven dat de mensheid zover al is ontwikkeld. De Amerikanen willen iedereen overtuigen, dat zij alles technische voor elkaar kunnen krijgen. Deze PR is nodig om als politieagent over de wereld te kunnen waken. Enkele ontkenners hebben wel een punt. Want hoe communiceerde men toen? Het kan namelijk GEEN radiofrequentie zijn geweest. Want die kunnen in die omgeving zich niet voortplanten, daar schijnt het ook tegen het absolute nul punt te zitten ( 2 à 5 graden Kelvin). Terwijl er ook een zeer hoge straling heerst en dan zal elk object zonder massa letterlijk verbranden/verdampen. Onze mobieltjes hedendaags hebben meer rekenkracht, dan toen in 1969 aan computer capaciteit hadden. Dan hebben we nog de voortstuwing, want NASA vertelt ons doodleuk dat daar een vacuüm heerst. Nou dan is er geen mogelijkheid om überhaupt over ruimte reizen te spreken. Want je hebt weerstand nog om vooruit te komen of te sturen of te remmen. In een vacuüm kun je nooit een overdruk creëren. Dan hebben we nog het probleem afstand bepalen in de ruimte. Met laserstralen komen wij er niet, zeker niet in die tijd, maar nu nog steeds niet. Daar het ook nog eens dat lasers afbuigen in koudere omgevingen. Dus deze methode is niet mogelijk c.q. niet nauwkeurig genoeg, met radarfrequentie is het vermogen te klein om terug te communiceren, dus geen optie een andere methode is nog steeds niet voorhanden. De bewuste Apollo’s verloren 90% van hun massa, zodra ze in de ruimte kwamen. Dan was alle stuwkracht van de raket opgebruikt. Want het bovenste topje was die 10%. Dat leek geenszins op die zogenaamde maanlander. En dan moesten zij ook weer terug. Dus het is technische niet mogelijk om naar de maan te gaan. De Russen fantaseerde er ook op los met hun Spoetnik. Dus konden zij moeilijk zeggen dat het onmogelijk was. De vele radio amateurs zenden en ontvangen op de lange golf, maar die komen niet eens in de ruimte. Dan is de enige mogelijkheid die overblijft, dat het een Hollywood verfilming was en niets anders.

 9. Ik wilde eigenlijk geen namen noemen, maar idd, Rob Skiba is nu zo’n beetje de meest vocale voorspreker van de pannekoek pleiters. Mijn typering is ook ingegeven als tegenhanger van zijn ‘Ball earthers’ (hij is de laatste tijd bewust denigrerend en schreeuwerig). Ik was onder de indruk van zijn lezingen en website die ik dan ook allemaal gezien/ gelezen/ bestudeerd heb. Ik denk dat hij wel degelijk een roeping heeft. Maar sinds hij verzand is in ‘Flat earth’ is hij helaas totaal van het pad af. Hij is cineast van beroep en re-searcher (opnieuw opzoeken) zoals hij het zelf zegt. Maar met de simplistische empirische natuurkundige onderzoeken is hij compleet buiten zijn competentie bezig. Een camera aan een weerballon hangen om te kijken of de aarde bol of plat is… Dat gaat werken!
  Om nog maar te zwijgen over zijn ‘collega’ Marc Sargent die zelfs beweert (met de bijbel in de hand) dat de sterren engelen en de maan een projectie zijn. Dan moet je dus wel de maanlanding ontkennen. En beiden worden ze, Skiba vooral, steeds agressiever en denigrerende over alles en iedereen die het met hen niet eens is. Het wordt steeds schrijnender en ik ga er nu met een grote boog omheen vanwege grote irritatie, ergernis en plaatsvervangende schaamte.

  De argumenten die ze aanhalen over de Nasa (=slang) , foto’s van Chicago over lake Michigan (koude inversie) , de zuidpool expedities( ‘De Muur’ en met atoombommen opblazen van het ‘de koepel’ operation Fishbowl) , coriolis effect (ballistiek) en het Michaelson Morley experiment (lichtsnelheid en absolute plaatsbepaling in ruimte-tijd) zijn doorspekt van samenzwerings theorieën (nadruk op theorie), insinuaties, halve waarheden, domheid en onvoldoende of totaal ontbreken van kennis van natuurkunde (met name quantummechanica).

  Dr. Kent Hovind, al zeer lange tijd de grootste bevechter van de ‘evolutie’ theorie die daar zelfs 10 jaar voor gevangen gezeten heeft (vanwege contant geld opnemen, zgn ‘money shaping’ oftw ‘false charges’) is na zijn vrijlating compleet uit het veld geslagen door deze domme, gevaarlijke theorie. Rob Skiba die een groot fan fan hem is kan maar niet begrijpen dat hij het niet met hem eens is. Dr. Hovind laat het onderwerp wijselijk links liggen. Dr. Chuck Missler is helaas overleden en is door zijn vrienden in NZ waarschijnlijk buiten de strijd gehouden. Deze man had wel een buitengewoon inzicht in wetenschap en staatszaken en in de Bijbel. Hij zou van Skiba’s psychose (want daar lijkt het echt op) weinig heel laten.

  Om van de EO maar te zwijgen. Mijn oom was oprichter, zou zich omdraaien in zijn graf als hij niet bij Yeshua zou zijn. Ik ben al jaren geen lid meer. Net als de NBG en noem ze maar op al jaren geïnfiltreerd door de jezuïeten. Dat zijn degenen achter de contra-reformatie, de platte aarde, de ‘wetenschap’ religie, de valse bijbelvertalingen enz… (zie dewovega en ramshoorn ^)

  Ps: het Hebreeuws kent geen woord voor geometrische figuren zoals een bol. Wel voor ‘rond’ maar dat kan alles zijn wat kan rollen. Een wiel, een bord, een bol of een boomstam. Ook het door pannekoek pleiters aangehaalde vers uit Job dat de aarde er uitziet als een zegel gemaakt door Gods zegelring wordt aangehaald als ‘bewijs’. Men vergeet echter dat het volgende vers net zo poëtisch is waar God de wereld bij de hoeken oppakt en uitschud als een laken.
  Ook de term ‘het rond der aarde’ kan in het Hebreeuws ook opgeval worden als de verhoogde tribune rondom een arena waar men op neer kijkt.

  U ziet wel, ik heb nog geen onderzoek gedaan…

 10. Beste Ramshoorn,

  Ik ben zelf niet bezig om de kool en de Geit te sparen.
  Ik geloof dat veel christenen die de evolutie theorie aanhangen ook wedergeboren christenen kunnen zijn. Over allerlei heilsfeiten kun je het ook roerend met elkaar eens zijn.
  Toen ik tot bekering kwam en mijn leven aan Jezus gaf geloofde ik nog steeds dat de evolutietheorie juist was. Het geloof in een 24 uur schepping van 6 dagen is niet zaligmakend. Alleen het geloof in het werk van 1 Persoon inmiddels bijna 2000 jaar geleden.Ik las veel boeken over sterrenkunde en evolutieleer(ik vind de term evolutietheorie beter; want meer is het toch niet).Ik had ook een abonnement op het blad de KIJK. Daar kwam pas verandering in door de boeken van Willem Ouweneel. Ik las toen het bekende drieluik: De ark in de branding, Operatie supermens en Jeugd in een stervende eeuw. Ik ging zelf voor die tijd uit van een allegorische uitleg en dat werd door deze boeken volkomen ontzenuwd. Vreemd is wel dat Willem Ouweneel nu opeens eens een pleidooi houd om de eerste hoofdstukken van Genenis als prozaïsch of poëtisch te beschouwen, daarmee komt hij tegemoet aan gelovige wetenschappers als Cees Dekker, die hij misschien wel te vriend wil houden(…Hmmmmm???…dat was juist wat ik eerst dacht). Ouweneel gaat er overigens vanuit dat we zelfs in het onderzoek naar het ontstaan van het leven ons vooroordeel een hele grote rol laten spelen(zijn boek: Woord en wetenschap). Dat geld zowel voor de ene als voor de andere partij(of voor welke partij dan ook). God stelt in het boek Job:…waar was jij toen ik de aarde grondveste…
  De paus was overigens niet echt tegen Galileo’s heliocentrisme. Het stak hem meer dat Galileo in een humoristische roman de paus woorden in de mond legde die bij hem niet in goede aarde vielen. het mag misschien zo zijn dat er een Jezuïet was die een pleidooi gaf in een boek over het werk van Tychio Brahé. De Jezuïeten zijn juist op dit moment een groot voorstander van de huidige visie op het heliocentrisch universum, dus ook de big bang theorie. Ze hebben zelfs een sterrenwacht die naar lucifer is vernoemd.
  Het boek van Peter Scheele is ook in mijn bezit. Jammer toch dat Middas Dekker geen voorwoord heeft willen schrijven? Ik had het best wel grappig gevonden. Maar hier vind je dus dat mensen met een afwijkende visie niet met elkaar willen praten. Het boek is zeer goed onderbouwd. Ook Kent Hovind geeft veel aandacht voor dit onderwerp en heeft ook veel raakvlakken met het boek van Peter Scheele. Ik vind het heel goed. Jammer wel dat je jouw lidmaatschap van de EO hebt opgezegd. Natuurlijk constateer ik ook wel een hellend vlak bij de EO, maar valt het hen grotendeels niet aan te rekenen, maar dat komt doordat komt omdat de regering allerlei restricties stelt om de omroep in het publieke bestel te kunnen handhaven. Overigens gaat het bij Family 7 ook niet helemaal naar wens. Waar men allerlei ruimte geeft aan welvaart-predikers. Ook wel mooie programma’s overigens, maar niet alles kan mijn waardering wegdragen.
  De aarde is rond inderdaad, maar kan ook een ronde schijf zijn. Het is echter wel zo dat de Bijbel eerder pleit voor een platte schijf dan een ronde bol.
  Rob Skiba had vorig jaar een uitgebreide discussie met dr. Robert Sungenis(producer regiseur van de principle) over dit onderwerp.
  Ik vond het heel mooi en dacht: Nu Kent Hovind nog.

 11. @Ramshoorn schreef: 21/07/2019 om 6:13 pm
  De maanlanding nep of niet, kan me er niet druk over maken. De vraag waarom er de laatste tijd weer zo veel aandacht aan wordt geschonken is m.i. veel belangrijker. Moet de aandacht ergens van worden afgeleid, zoals 5G of wereldwijde natuurrampen die voedseltekorten tot gevolg hebben. Afgelopen week was er een nieuwsitem over een busongeluk in India met 7 doden. Is dat nieuws, gebeuren er niet dagelijks overal ter wereld dat soort ongelukken. De natuurrampen in diezelfde omgeving zoals Bangladesh, India zelf die miljoenen betreffen daar hoort men niets over. (link onderaan artikel). En al die NGO’s en schrijvers waar u aan refereert daar sta ik helemaal achter. Mischien kan ik u nog een aanvulling geven met de boeken Nazi’s, islamisten en het moderne Midden-Oosten van Barry M. Rubin over het werkelijke ontstaan van WO1 en de rol van de Guitse keizer daarin. En het boek Nazi International van dr. Joseph P. Farrell, waarin blijkt dat de nazipartij nooit verdwenen is, te zien op kopieën van de overgave documenten. En we hebben er nog steeds last van: Deutsche Bank, Bayer/Monsanto. De financiering van Duitsland na WO1 kwam van Wall Street middels de “Daws en Young plans” en waarschijnlijk heeft de instorting van de 3e toren op 11 september 2001 er verband mee.
  Uw verwijzing naar Job 37:12 uit de NBG51 hoeft niet per sé een bol te zijn, mijn bord is rond maar plat. En in de SV staat het als volgt: 12. Die keert zich dan naar Zijn wijzen raad door ommegangen, dat zij doen al wat Hij ze gebiedt, op het vlakke der wereld, op de aarde. In de apocriefe boeken Henoch en Ezra staat er ook iets over geschreven. . Hieruit kunt u opmaken hoe ik erin sta, maar iedereen moet voor zichzelf weten wat ie gelooft. Deze tekstregel en nog anderen, waaronder de woorden bekennen en weten uit Joh. 17:7 even snel als voorbeeld hebben mij doen besluiten om de SV als basisboek te bestuderen, omdat de tekst continue door de algemene (katholieke) subtiel aangepast wordt en de betekenis minder wordt. Zelfs in de huidige wetgeving is naast het bewijs een bekentenis van doorslaggevend belang, niet dat men het weet en er soms onschuldigen jarenlang in de gevangenis zitten. De vraag is hoeveel van de teksten zijn er gemanipuleerd in als die eeuwen? Als in de eerste 3 evangelieën die veel van hetzelfde hebben alleen in Mattheus de farizeeën er slechter uitkomen dan bij de anderen, zit er dan niet een vleugje rkk in? En ik geloof niet in een heilige algemene kerk/instituut, die de regels verdruk de armen, weduwen en wezen niet niet echt gevolgd hebben maar een schatrijk imperium van hebben gebouwd. En dan de laatste rol van de “kerk” waar was hun protest tegen de claim Jezus was een Palestijn, hun stilzwijgen was voor mij een bevestiging van de vervangingstheologie. En de vorige paus, die zgn. beter was bedekte de pedofilie ook met de mantel der …

 12. Sorry hoor Xander, maar een beetje jammer dat je mensen die niet geloven in maanlandingen, gelijk schaart aan ‘ flat earthers’. Kijk gewoon even de persconferentie van Apollo 11: dat zijn 3 leugenaars, niet drie helden; dat is wat ze uitstralen.
  De straling door de Van Allen radiationbelt had al het fotomateriaal moeten aantasten, als de astronauten het al zouden overleven. Er zitten talloze onmogelijkheden aan deze missie zoals de koppeling van de maanlander aan de capsule, zonder fly by wire, met een ongetest voertuig. Of het ontbreken van de krater onder het landingsvoertuig, het ontbreken van stofdeeltjes op de landings voeten. Voor alle mensen die er wel in geloven: beetje vreemd dat we niet teruggegaan zijn, en alle ontwerpen hebben weggegooid: whahahaha! Sure….

 13. M. schreef:
  21/07/2019 om 2:12 pm
  Geen reactie maar een opmerking voor de redactie.
  U schrijft over de maanlanding: is HET echt gebeurd: dat zou zij of die moeten zijn.
  En na een dubbele punt : volgt een kleine letter.
  Mvg.

  Beste M,
  “50 jaar na de eerste maanlanding: Is het nou wel of niet echt gebeurd?”
  Is wél correct want in de zin ná de dubbele punt verwijst “het” naar het onderwerp in het eerste deel: de eerste maanlanding.
  Inderdaad geen hoofdletter na een dubbele punt in één zin.
  En als je de redactie op fouten wijst, wees dan ook zelf correct over leestekens: tussen een woord en een dubbele punt hoort géén spatie te staan, enkel ná een dubbele punt hoort een spatie.
  “En na een dubbele punt : volgt een kleine letter”
  En vóór een dubbele punt: hoort géén spatie.

  @Sultan: volledig akkoord!
  Miljárden pompen in ruimtevaart in plaats van te zorgen voor de ménsheid en eigen planeet…die gigantische geldverspilling is schandelijk en daarmee kon heel wat leed uit de wereld geholpen worden.
  Eerlijk gezegd laat het mij ijskoud of de mens op de maan was of niet maar het is wraakroepend dat enkele dromers zoveel geld verspillen dat kon besteedt worden om honger uit te wereld te helpen én de waarheid zal toch uitkomen, dat is een kenmerk van deze Tijd: niets kan meer verborgen blijven dus de ware toedracht komen we toch vroeg of laat te weten zoals met álles.
  Het heeft bijgevolg niet veel zin om ons hoofd te breken óf het een hoax was of niet alhoewel het dan wel interessant zou zijn om te weten te komen wat er met al die miljarden dan wel gebeurd is, welke industrieën (wapens/militaire/big brother?) en welke machthebbers zich dan weer verrijkt hebben door misleiding met al dat gemeenschapsgeld van mensen die worstelen om menswaardig te kunnen overleven?

  India, een van de meest vervuilende landen, een kernmacht met miljoenen armen die sterven van de honger, die geen schoon drinkwater hebben en de meest fundamentele basisbehoeften ontberen, lanceert vandaag een maanlander! Wraakroepende misdaden tegen eigen volk, de mensheid en de planeet…nét zo voor al de landen die het in de ruimte gaan zoeken ipv éérst voor hun eigen land, inwoners en de planeet te zorgen.

 14. https://www.youtube.com/watch?v=lMHduQHu2sQ
  Hierboven duurt 7 uur. Maar de discussie is niet ongegrond.
  De mensen die de maanlanding in twijfel trekken, kennen de grondtekst (Hebreeuws) van de geschriften. Ze weten wat nasa betekend en de teken wat daarachter staat.

  (hoop dat dit bericht wordt gepost, zo niet, dan weet ik genoeg)

 15. Het positieve van complotters is dat je weer eens lekker je lachspieren kunt trainen.

 16. Beste Wim, bent u in uw betoog over Maanlanding en Evolutietheorie niet bezig om de kool en de geit te sparen? Alleen al het feit dat vele miljoenen burgers die Maanlanding in twijfel trekken laat al zien dat die hele mediashow hieromheen stinkt aan alle kanten.

  Hetzelfde kan van de Evolutietheorie, wat een misleidende religie werd, gezegd worden. Ouders en kinderen die kritische vragen stellen over de Aapmens, aan de schoolleiding worden geridiculiseerd! Ik las het boek van Peter Scheele: Degeneratie. Hij zette Darwin en zijn kompanen in een paar hoofdstukken in hun hemd en gaf hen wetenschappelijk het nakijken.

  Dat zelfs Andries Knevel van de EO en de wetenschapper Cees Dekker Darwin bewonderen maakte dat ik direct besloot om mijn lidmaatschap van de EO te beëindigen. Bijbel en Evolutietheorie zijn water en vuur, niet te verenigen.

  JHWH schiep volgens de Bijbel Genesis 1-3 de hemel en de aarde in Zes dagen en de Zevende dag rustte Hij. Exodus 31.

  Bij Darwin duurde de Schepping vele miljoenen jaren. Darwinisten spreken elkaar dan ook nog eens vaak tegen over die tijdsduur. Hoe dan? Ik las de biografie van Darwin een geflopte atheïstische [!!!] predikant die toch na zijn dood in The Westminster Abbey in London werd bijgezet. Een Gotspe!!!

  DARWIN vertelt een bizar verhaal las ik in – De Biografie – ADRIAN DESMOND & JAMES MOORE. Vertaling Henk Moerdijk – Tweede druk 2009. 900 blz. Voor – en tegenstanders komen ruim aan het woord!

  Dat Darwin ook nog eens Plagiaat pleegde in zijn twee boeken: The Origin of Species en The Descent of Man, leest u in het boek van Roy Davies, documentairemaker van de BBC: The Darwin Conspiracy – Origins of a Scientific Crime! ” Darwin heeft voor mij voorgoed afgedaan!

 17. Ik ben erg voorzichtig met kritiek op welke visie dan ook.
  Voor of tegen het wel en wee omtrent de maanlanding.
  Of men nu voor heliocentrisme of geocentrisme. Ik heb niet zolang geleden een aardige documentaire gezien genaamd de principle, daarin werd het heliocentrisme in twijfel getrokken.
  Zelf vind ik wel dat men dat we niet kunnen weten of het allemaal waar is wat men ons verteld. We zijn als leek helemaal niet betrokken in het onderzoek. We worden alleen maar met behulp van populair wetenschappelijke programma’s geïnformeerd. Maar worden we geïnformeerd of misleid?
  Het kost ook wel aardig wat tijd om het flatearth gedachtegoed in beeld te krijgen. Het klopt in ieder geval niet dat die vertegenwoordigers van dit gedachtegoed weinig kennis hebben. Ze hebben juist de reguliere opvatting heel goed in beeld. Dus zij zijn beslist niet vergelijkbaar met die oude naieve pruimtabak kauwende visser die ik eens in het programma van de NCRV showroom zag.
  Zelf heb ik een abonnement op het YouTube kanaal van Rob Skiba. Niet dat ik blindelings in alles zomaar met hem meegaat in zijn denkbeelden. Het is zeer zeker ook zeer speculatief wat hij beweerd; vergelijkbaar met Thomas Horn. Hij is sinds een paar jaar de beste vertegenwoordiger en pr van dit gedachtengoed. In 2017 was hij in Amsterdam de melkweg om daar een seminar te geven. Deze staat op YouTube. Heel interessant.
  Zelf vind ik het jammer, dat men van verschillende zijde elkaar rudiculiseerd. Terwijl men juist respect moet tonen voor elkaar. Kent Hovind doet dat en ook Neil deGrasse Tyson. Jammer, erg storend. Er zijn overigens wel degelijk klokkenluiders, voormalige medewerkers van NASA. Ook voormalig filmproducent Stanley Kubrick vertelde vlak voor zijn dood, dat hij die maanlandingen heeft vervalst in de filmstudio. Het wordt echter ontkent door zijn dochter, die ook wel wat werkzaamheden heeft verricht voor infowars.
  Zelf heb ik echter ook wel begrip voor christenen die vasthouden aan de evolutietheorie zoals Cees Dekker. We moeten broeders en zusters niet verketteren. Volgens bijbelleraar Chuck Missler leven we in een simulatie. Dat verandert niet als onze kosmos oneindig groot is zoals men over het algemeen aanneemt of een hele grote snowglobe.
  Maar indien het laatste waar is en men dat redelijk met argumenten en ook onderzoeken kan bewijzen-zoals men ook o.a. tracht te doen d.m.v. films van schepen op de grens van de horizon en berekeningen aan de hand van de worldcurve site -dan is dat wel een bommetje onder de huidige visie van de kosmologie en evolutietheorie.
  Dan moet men wel geloven in een God die aan het begin van de schepping staat. Het werkt dan-indien het waar is-beter dan de 7 documentaires van Kent Hovind. Maar wie zijn wij om daar over te oordelen? Het is jammer dat de meeste vertegenwoordigers niet willen praten, zodat men allerlei misverstanden kan wegnemen. Rob Skiba wil maar al te graag dat zijn standpunt omtrent een platte aarde onder de loep wordt genomen om dan eventueel van zijn ‘verkeerde’ veronderstelling te ontdoen. Voor mij maakt het persoonlijk niet uit. Hoe onze wereld precies in elkaar zit. Ik geloof toch wel in God en weet het zeker op grond van een persoonlijke relatie. Er zijn heel veel christenen die dat ook helemaal niet belangrijk vinden. De zorgen voor onze dagelijkse beslommeringen nemen ons denken al voldoende in beslag. Het blijkt echter wel dat de evolutie theorie veel mensen en vooral ook jongeren weghoudt om in God te geloven. Kent Hovind en andere creationiste, maar ook Rob Skiba doen hun best om dat te ontzenuwen. In die zin vind ik ieder serieus onderzoek welkom.
  Ik vind het ook wel interessant hoe men tot bepaalde standpunten komt. Ik weet wel heel zeker dat een liefdevol God er aan het zijn van alle dingen ten grondslag ligt.

 18. pannenkoek pleiters, haha…. onderzoek het zelf maar eens, in plaats van alles zo maar aan te nemen. Geef nou eerlijk toe .. wat heb je zelf aan onderzoek gedaan,,,,

 19. Mijn vermoedens over die zogenaamde fake-maanlanding van 50 jaar geleden werden meer dan beantwoord in dit uitstekende artikel van Xander en de vele interessante ingezonden opmerkingen. Een pracht naslagwerk.

  Ik heb me ook altijd afgevraagd waarom er na die zogenaamde maanlanding nooit geen nieuwe pogingen zijn gedaan om mensen en een permanent ruimtestation te vestigen door de supermachten.

  Dat we door de meeste Media, Den Haag, VS, VN, EU, Paus, Wereldraad van Kerken al vele decennia voorgelogen worden las ik in het uitstekende boek 2019 van Els van Diggele: De Misleidings Industrie…Hoe Nederlandse Media on dagelijks beetnemen…Een Pamflet…
  Een onthutsend boek!

  Wie alle details van misleiding van Politiek, Paus, Vaticaan, Kerken en Organisaties als o.a. PAX en Cordaid wil weten die moet beslist ook het boek van Peter Siebelt lezen: Modus Operandi…De pro-Palestijnse lobby en kruistocht van de kerken. Israëls tegenstanders zijn zo machtig dat zelfs de banken en de VN worden meegezogen in een nietsontziende PROPAGANDAOORLOG!

  Bijbelgetrouwe gelovigen zijn geen simpele personen. Integendeel, zij weten al vele eeuwen vanuit de Bijbel dat de aarde Bolvormig is..Job 37:12 (NBG51) en het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het ROND der aarde;

  Jesaja 40:22 (NBG51) JHWH troont boven het ROND der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.

  Waren het niet die misleidende roomse Jezuïeten die deze leugens van een platte aarde verspreidden? Copernicus kreeg uiteindelijk gelijk met zijn stelling dat de aarde om de zon heen draait.

  Het was de Poolse Paus Johannes Paulus II die dat schoorvoetend toegaf in 1993…Copernicus publiceerde in zijn sterfjaar ‘De revolutionibus orbium coelestium’ (Over de omwentelingen der hemellichamen), waarin hij beweerde dat de aarde om de zon draait en niet andersom!!!

  Dit boek werd in 1616 door de Rooms-Katholieke kerk op de Index (lijst van verboden boeken) geplaatst. Ook Galileï die ijverde voor de stelling van Copernicus kreeg eerherstel van de Paus. (1564-1642) Galileï werd ook voor de Inquisitie gesleept omdat hij actief propaganda maakte voor Copernicus’ revolutionaire stelsel uit 1543. Helaas voor hen: de Jezuïeten maakten toen sinds het Concilie van Trente 1545-1563 de dienst uit. Nu zijn ze weer zeer actief in alle Protestantse en Evangelische Kerken/Gemeenten, Bijbelgenootschap, Radio en TV Omroepen en Kranten!!!

  Alle details in het boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan. Zie ook het boek van Frederic Martel: Sodoma.

 20. @Kees van Kesteren.

  De berekeningen en cijfergegevens die door De Bron gebruikt worden, mixen blijkbaar alles door mekaar en zijn zeer onduidelijk en onvolledig en aldus… volkomen fout.

  De LM (Lunar Module) bestond uit twee delen: het deel om te landen op de maan (decent stage) en het deel om terug op te stijgen van de maan (ascent stage).
  Het gedeelte van de LM dat gebruikt werd om te landen, bleef achter op het maanoppervlak,

  Dit zijn de technische specificaties (inclusief deze van de brandstof) van de LM ascent stage dat gebruikt werd om terug op te stijgen van de maan:

  Crew: 2
  Crew cabin volume: 235 cu ft (6.7 m3)
  Habitable volume: 160 cu ft (4.5 m3)
  Crew compartment height: 7 ft 8 in (2.34 m)
  Crew compartment depth: 3 ft 6 in (1.07 m)
  Height: 9 ft 3.5 in (2.832 m)
  Width: 14 ft 1 in (4.29 m)
  Depth: 13 ft 3 in (4.04 m)
  Mass, dry: 4,740 lb (2,150 kg)
  Mass, gross: 10,300 lb (4,700 kg)
  Atmosphere: 100% oxygen at 4.8 psi (33 kPa)
  Water: two 42.5 lb (19.3 kg) storage tanks
  Coolant: 25 pounds (11 kg) of ethylene glycol / water solution
  Thermal Control: one active water-ice sublimator
  RCS propellant mass: 633 lb (287 kg)
  RCS thrusters: sixteen x 100 lbf (440 N) in four quads
  RCS propellants: Aerozine 50 fuel / nitrogen tetroxide (N2O4) oxidizer
  RCS specific impulse: 290 s (2,840 N·s/kg)
  APS propellant mass: 5,187 lb (2,353 kg) stored in two 36-cubic-foot (1.02 m3) propellant tanks
  APS engine: Bell Aerospace LM Ascent Engine (LMAE) & Rocketdyne LMAE Injectors
  APS thrust: 3,500 lbf (16,000 N)
  APS propellants: Aerozine 50 fuel / nitrogen tetroxide oxidizer
  APS pressurant: two 6.4 lb (2.9 kg) helium tanks at 3,000 pounds per square inch (21 MPa)
  APS specific impulse: 311 s (3,050 N·s/kg)
  APS delta-V: 7,280 ft/s (2,220 m/s)
  Thrust-to-weight ratio at liftoff: 2.124 (in lunar gravity)
  Batteries: two 28–32 volt, 296 ampere-hour silver-zinc batteries; 125 lb (57 kg) each
  Power: 28 V DC, 115 V 400 Hz AC

  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Lunar_Module

 21. Geen reactie maar een opmerking voor de redactie.
  U schrijft over de maanlanding: is HET echt gebeurd: dat zou zij of die moeten zijn.
  En na een dubbele punt : volgt een kleine letter.

  Mvg.

 22. Overtuigend bewijs ?

  Zoek op : uncutnews.ch en lees of de mensheid beduvelt is…. waar of niet waar. YouTube

 23. Als alles waar zou zijn wat de nasa vertelt, dan verklaar mij de volgende “foto”.
  hoe kan de maan zo kort bij de aarde staan als die 238.000 MIJL (!!) verwijdert is???
  Naar mijn inzicht klopt deze verhouding voor geen meter: 238000 MIJL. Mensen dan zou de maan op deze “foto” stukken verder weg zijn….bovendien is de maan hier een kwart van de aarde, je zou zo over kunnen springen!!

  https://www.sterrenkids.nl/maan/
  Qui Bono.

 24. @Reneetje: ze lijken depressief omdat ze ginder iets gezien hebben dat de plebs niet mag weten.Er zijn ook geen panorama-foto’s, alle foto’s zijn met kleine hoek genomen om ons zicht op bepaalde delen te beperken, en dat is ook de reden dat het originele materiaal niet meer te vinden is, enkel wat ze ons wilden laten zien toen. Wat het mogelijk geweest is laat ik aan jullie verbeelding over.

 25. Hoeder volgens u is er na Apollo 11 niemand meer op de maan geweest. Klopt niet. Daarma zijn er nog 5 succesvolle maanlandingen uitgevoerd. Apollo 17 was de laatste. Apollo 13 moest wegens problemen worden afgebroken. Dat was zeker ook allemaal fake?

 26. @ Anoniem schreef:
  20/07/2019 om 8:24 pm

  Jesaja 40:22 Hij troont boven het rond der aarde
  Job 26:7b “Hij hangt de aarde aan een niet.
  De aarde is dus rond en hangt nergens aan.
  Je kunt met de Bijbel vele kanten op maar ook de goede kant.

 27. Directe en bewegende beelden van de maanlanding.
  Televisie camera’s in 1969 hadden de afmeting van een koelkast.
  Behoorlijk onhandig allemaal.
  Deze komen dan ook nooit in beeld, ook niet op foto’s.

 28. Goed artikel. Het beste zit nog in de commentaren. Buiten het feit van de rekensommen van Kees van Kesteren, wat zeker te denken geeft, vraag ik mij af als men hier op aarde eilandjes opspuit {China} om territorium te claimen en oorlogen begint om grondstoffen, waarom niet als een malle babbe naar de maan om daar de boel te claimen?
  Totdat ik met eigen ogen ervaren heb blijf ik zo mijn twijfels houden.
  Trouwens was er ook niet zo een mooi youtube filmpje over Stanley Kubrick in the shinning?

 29. beste hoeder de maan en de zon zijn verboden gebied, voor die criminelen De maan is een tussen station en de zon is een stargate naar andere stelsels, idem planeet aarde die net zo hol is als alle andere planeten incl de zon.hoe snel wij hier het zero point naderen is niet met zekerheid te zeggen, maar alles wijst er op dat dit punt steeds dichterbij komt. voor die tijd zal alles terug gezet worden naar de volle waarheid.

 30. Ik stel maar even de vraag……… waarom zouden ze zoiets als een maanlanding faken? En wat zou er te winnen zijn om een ronde aarde te faken? Wat zou er mis gaan wanneer wij zouden weten dat wij een “platte aarde” zouden hebben? Wat zou er voor nasa te winnen zijn? En wat maakt het uit???

  m.a.w. waar maken die complotdenkers zich druk om? Hebben ze niks beters te doen dan zich bezig te houden met dit soort domme theorieën? De aarde is rond, de maanlanding heeft plaatsgevonden en Area 51 is geen alien basis, maar gewoon een geheime militaire onderzoek en test omgeving. Niks meer en niks minder.

  Zelf nadenken is idd lastig, vooral wanneer je per definitie overal een complot in ziet.

  Op de site van de NOS is trouwens een artikel over een nasa stagier die de originele tapes van de maanlanding bleek te hebben: Mooi artikel met genoeg voer voor de complotdenkers om ze weer een tijdje zoet te houden :-)) (https://nos.nl/artikel/2294376-oud-stagiair-nasa-krijgt-1-6-miljoen-euro-voor-originele-tapes-maanlanding.html)

 31. Dergelijke verhalen verschenen er 50 jaar geleden ook al.
  Voor mij is het duidelijk: Bovenstaand artikel is nep…

 32. Eenvoudig bewijs van fraude, die bewuste dag was het praktisch volle maan. Dat betekent dat wanneer je een foto van de aarde maakt, deze praktisch geheel donker is.

 33. Waar of niet waar, to be or not to be…. that’s the question

  50 jaar geleden werd er al niet omgekeken naar het welzijn van de mens. Ongelooflijke bedragen werden uitgegeven aan de oorlogsindustrie en het imago van een continent. Tot op heden is deze wedloop nog niet verandert. Vreselijke ziektes , armoede en oorlogen zijn aan de orde van de dag. Haat, armoede en rijkdom gaan 50 jaar later nog hand in hand. Biljoenen worden uitgegeven om de maan te verkennen terwijl de mensheid wereldwijd hulp nodig heeft. De nucleaire machten vernietigen alle leefomstandigheden waardoor de mens in elk opzicht in een onoverzichtelijke status verkeert.
  De maan moet een bushalte zijn om nog verder in het onzekere door te dringen…. . Natuurlijk zeer interessant, maar wanneer het op aarde het er twijfelachtig aan toe gaat zou het dan verstandelijk gezien niet beter zijn eerst te zorgen dat we daar eerst orde op zaken te stellen ?
  Het blijkt dat onze aarde één groot bedrijf is geworden. Mega investeringen waarvan het resultaat alleen maar vraagtekens oplevert. De Duitse astronaut Alexander Gerst bekeek vol afschuw onze planeet en habitat. Op grote hoogte sprak hij zijn kinderen toe, die nog geboren moesten worden. De kinderwens die elke vader en moeder heeft. Hij, deze astronaut zag vol afschuw wat de mens de aarde deze 50 jaar na dato had / heeft aangedaan…. .
  Ik vraag mij vaak af of er wel wetenschap bestaat. De mens kan niet leven buiten onze atmosfeer. Water, zuurstof, zonlicht en aarde zijn onze eerste levensbehoeften. Drie van deze elementen heeft de ,wetenschap, nog niet gevonden buiten onze dampkring. Voorlopig, met kunst en vliegwerk, razen ze maar naar het onzekere. Geldverslindende projecten waarbij kosten en moeite worden weggewuifd.
  De wetenschap is inmiddels een traumatische ziekte geworden, een soort volksvermaak. En de gewone mens staat er bij en kijkt er naar.
  Waar of niet waar ? Het zal mij een worst zijn. Prestige projecten allemaal goed en wel maar organiseer eerst de wereld. Misschien, heel misschien lukt ons dat nog. Misschien omdat de habitat al grotendeels verkloot is. De Duitse astronaut sprak de wereld immers toe hoe slecht de aarde er bij staat.

 34. Als de leugens maar vaak genoeg herhaalt worden neemt men dat vanzelf als waarheid aan.

 35. @Kees van Kesteren,
  Leuke rekensommetjes van u. Maar u ziet blijkbaar over het hoofd, dat de zwaartekracht die slechts een zesde van de aarde is, niet de enige factor is. Op aarde moet een raket om in een omloopbaan te komen tot ongeveer 300 km hoogte komen. Daarbij moet in het begin van de reis ook nog luchtweerstand worden overwonnen.
  Maar de Apollo 11 vloog in een baan om de maan op iets meer dan 15 km!
  Er is dus heel wat minder brandstof nodig om de maan te verlaten. Dat de terugreis naar de aarde korter duurde heeft te maken met de grotere zwaartekracht van onze planeet.

 36. Fake news toen ook al actueel
  We werden belazerd en we worden belazerd
  Meestal wordt alles wat krom is recht gepraat
  Het kan ook andersom, met een fisheye lens maak je al het rechte krom
  Komt goed van pas in die “ruimtevaart”

 37. Onderstaande reactie las ik op de site van Bron.
  Ik vond het wel interessant i.v.m. alle vermelde berekeningen.
  DUS…….niets te doen op zondag? Reken het maar na!
  Bedankt Ab!

  Ab schreef:
  18/07/2019 om 7:51 pm
  Beste Jan met de Pet.
  Zelfde geldt voor maanlanding.
  De maanlanding was technisch onuitvoerbaar.
  Het was onmogelijk de maanlander LM weer in een baan om de maan te krijgen. Er was te weinig ruimte in de maanlander voor de benodigde brandstof.
  Een eenvoudige rekensom laat zien waarom.
  De Saturn V raket woog 3.000.000 kg met een payload van max 140.000 kg.
  Om eenzelfde payload in een baan om de maan te brengen is bij 1/6 aantrekkingskracht een raket van 3.000.000 kg / 6 = 500.000 kg nodig.
  De maanlander woog ca 14.000 kg
  De capsule die terug in een baan om de maan moest worden gebracht woog ca de helft is 7000 kg
  Dan is hiervoor een raket nodig met een gewicht van, deze bestaat vooral uit volume voor de brandstof, van 140.000 kg / 7000kg = 20 ste deel van 500.000 kg is 25.000 kg.
  Komen dus 25.000 – 7000 kg = 18.000 kg aan gewicht tekort, oftewel aan brandstof tekort, nodig om in een baan om de maan te komen !
  Dit betekent dat men nooit op de maan is geweest, anders zouden de astronauten zoals Armstrong en Aldrin nog steeds op de maan moeten zijn en dat zijn ze duidelijk niet.
  Verder is een landing vanuit een baan om de maan zo goed als onmogelijk, omdat er geen atmosfeer is die de maanlander kan afremmen. Dit moet gebeuren met afremraketten. Dit kost zeer veel energie, is de kinetische energie die afgeremd moet worden, oftewel brandstof dat aan boord moest zijn van de maanlander. Verder is er veel energie nodig voor een zachte landing. Past dat in een maanlander van 7 m hoog en 9 m breed?
  Ook is terug gerekend een raketmotor nodig die 20.000 pk moet leveren, worden de astronauten dan niet geroosterd, zaten er bovenop.
  Verder zijn bij het opstijgen van de capsule geen vlammen te zien en volgt de camera de opstijgende capsule, was dat destijds mogelijk?

 38. Reactie geven op al deze onzin. nog steeds hebben de meeste niet door dat Nasa en de rest van die boeven.de massa met een kluitje het riet insturen. ROSWELL 1947 BEWUSTE CRASS alleen was de hoop gevestigd dat er positief gebruik van gemaakt zou worden zeker na de oorlog, niet dus, wel een black program wat niet naar buiten gebracht mag worden. maar de massa wenst tot op de dag van vandaag rustig door te slapen., Maar o wee als de waarheid voor de deur staat . zal het ongeloof en de paniek groot zijn. als blijkt dat alles een boze droom was. en een grote illusie .en dat alles verdwijnt in het zero point.

 39. Goed artikel! Geheel mee eens. Ik heb destijds urenlang naar de rechtstreekse uitzendingen van die maanlandingen gekeken. Enorme indruk gemaakt. Het sterkste argument voor, is dat de techniek van toen niet te vergelijken valt met nu. De goedkoopste smartphone heeft nu een betere camera. En vergeet niet dat die Amerikanen echte pioniers waren met vliegtuigen. Er bestond toen een cowboy mentaliteit die dit alles mogelijk maakte. Tegenwoordig is alles onderhevig aan safety regeltjes, die echt experimenteren, want dat was het, tegenwerken. De huidige mens kan zich dat niet meer voorstellen. Daar zit de kneep, denk ik. Lees het boek of bekijk de film ‘The right stuff’ van Tom Wolfe, over Chuck Yeager die als eerste door de geluids barriere vloog. Deze mentaliteit heeft later de maanlandingen mogelijk gemaakt.

 40. Het punt is dat de pannekoek pleiters (‘flat earthers’) allemaal christelijke Amerikanen zijn die te dom zijn voor natuurkunde maar wel allemaal geloven dat de bijbel letterlijk waar is. Anders gezegd, ze geloven dat de bijbel het woord van God is en nemen het op die manier ook heel serieus. Maar ze slaan erin door en nemen alles letterlijk, zelfs zoals het er in de King James versie staat. Wat misschien (en argumenteerbaar) de beste vertaling is maar ook daarin staan interpretaties van woorden met het inzicht van de 17e eeuw en nog met katholieke dogma’s. Sommigen zien het Engels naast Hebreeuws (+Aramees, Daniel) en koine Grieks als Goddelijk geïnspireerd. Dat is voor ons Nederlanders natuurlijk makkelijk te weerleggen met Erasmus (textus receptus) en de Statenvertaling.

  Het vervelende en storende is dat door deze zéér luidruchtige en domme ‘fundamentalisten’ àlle serieuze bijbelgetrouwe christenen in een kwaad daglicht stellen. Niet alleen dom maar zelfs gevaarlijk op het niveau van de moskee-‘shooter’.

  Ook hier achter zit een serieus grote hoeveelheid wetenschappers, professoren, priesters/theologen en ‘influencers’ meestal opgeleid aan een jezuïeten seminarie, school of universiteit. En als instituut is de Nasa, met alle voormalige Nazi’s, gewoon zeer verdacht. Met alle foute, gemanipuleerde en tendentieuze informatie (Cosmos wordt op tv eindeloos herhaald) is de stroom propaganda voor evolutie en tegen creationisme heel erg moeilijk te weerleggen.

 41. Het is gemakkelijk zelf uit te zoeken. Reken met me mee. Van de aarde tot de maan is het 238.000 mijl. Op de heenweg koste dat de raket 102 uur. Dat is 2300 mijl per uur, sneller dan de snelste (Russische) straaljager. Terug, toe ze opstegen zonder raket en alleen de kleine Commando module bij zich hadden gingen ze in 71 uur. Sneller dus dan heen. Weet je nog hoe die commando module eruit ziet (de vliegende schotel die in zee viel, zo groot als een paar koelkasten)? Deze module ging met 3300 mijl per uur terug. 1000 mijl sneller dan heen met de raketten. Zonder brandstof, zonder lanceerplatform, zonder vleugels…. uhm, tja,

 42. Natuurlijk is de maanlanding echt gebeurd, E.T. kwam toch ook van buiten ons zonnestelsel en dat is veel verder dan de maan.

 43. Iedereen die geloofd dat je een live verbinding op kan zetten tussen de maan en de aarde met een 12v (!) batterij mag mij wel eens uitleggen waarom de NOS met van die grote wagens rondrijdt.

  Iedereen die geloofd dat de NASA (onderdeel van het leger) de meest strategische, best verdedigbare positie meermaals bezoekt en vervolgens nooit meer terug gaat mag mij wel eens uitleggen waarom de Russen geen basis hebben gebouwd op de maan.

  Iedereen die geloofd dat we naar de maan zijn gevlogen mag mij wel eens uitleggen waarom Werner von Braun zei dat we een raket met drie (3) keer de grote van het Empire State Building nodig hebben om die afstand af te leggen.

  Iedereen die geloofd dat de NASA sinds 1972 nog een foto van de gehele aarde vanuit de ruimte heeft gemaakt mag mij wel eens uitleggen waarom de NASA op hun website heeft staan dat ze sinds 1972 geen foto van de gehele aarde vanuit de ruimte hebben gemaakt.
  https://www.nasa.gov/centers/goddard/about/people/RSimmon.html

  Ik zeg niet dat er nooit iemand naar de maan is geweest, ik geloof alleen niet in het officiële verhaal.

  https://hoaxbusterscall.blogspot.com/2015/12/wernher-von-brauns-headstone.html

 44. Wat natuurlijk vreemd is, dat nadien er niemand meer op de maan is geweest. Gagarin was als Rus de 1e mens in de ruimte. Dat konden de Amerikanen niet op zich laten zitten. Ze volgden dus snel. Nu dus een Amerikaan als 1e op de man en niemand volgt? Ook geen Rus. Hoogst onwaarschijnlijk dat de Russen dat zouden hebben laten gebeuren, als ze het ook zouden kunnen. Per slot van rekening hadden ze technisch een voorsprong op de Amerikanen. Vandaar mijn zeer grote twijfels.

 45. Het opstijgen van de maanlander naar de rondcirkelende capsule met raketjes en aanhaken, op het deurtje kloppen oehoe we gaan terug naar moeder aarde koek koek!
  Holy wood, zelf nadenken is gevaarlijker dan roken….

 46. Je zou ook kunnen zeggen dat als ze er wél geest zijn, het en bewijs is van het feit dat de man helemaal niet zo ver weg staat als men denkt….
  Als men niet verder kan komen dan het firmament, dan moet de maan daar binnen staan.

 47. Goed artikel.
  Er zijn te veel bewijzen om de hoaxes levensvatbaarheid te geven.

  In die tijd was alles realtime met analoge technologie en gevolgd door vele radioamateurs, bedrog zou toen direct door de mand vallen.

  Alles was live op TV en direct opgevolgd in de kranten met vele foto’s (ik heb alles bewaard).
  Ook de analyses van de meegebrachte maanstenen bevestigen de echtheid.
  Hoe hebben ze ooit de achterkant van de maan in kaart kunnen brengen zonder een baan om de maan? Die zijde is namelijk nooit zichtbaar vanaf de aarde.

  Waar ik wel benieuwd naar ben, wat er waar is van Apollo 18, 19 en 20.
  Zeer waarschijnlijk wordt hier iets essentieels voor de mensheid verborgen gehouden, maar dat is een ander onderwerp.

 48. Wat een onzinverhaal. Tijdens die eerste maanlanding hebben de Amerikanen een laserreflector op de maan geplant. Tijdens volgende missies nog eens twee reflectoren. Met krachtige lasers kunnen astronomen hiermee tot op de millimeter nauwkeurig de afstand tussen de aarde en de maan meten. Die afstand wordt elk jaar 4 centimeter groter, weten we nu. Elke astronoom heeft dit algemeen bekende experiment al eens uitgevoerd. Het is vrij toegankelijk, dus wie nog twijfelt, stap op de eerste de beste universiteit waar sterrenkunde gegeven wordt af, en je kunt het met eigen ogen zien.

 49. De maanreizen werden destijds ook gevolgd door talloze radioamateurs over de hele wereld.
  Ze konden met hun antennes gemakkelijk vaststellen of de radiosignalen van de astronauten inderdaad van de maan afkomstig waren of niet. Zaten die dan ook allemaal in het complot?
  Mensen die niet ‘kunnen’ geloven dat we inderdaad onze maan bezocht hebben, zijn meestal ook diegenen die niet ‘kunnen’ geloven dat de Aarde rond is of die hun tv-toestel aan de achterzijde openen omdat ze geloven dat de mensen die op tv komen echt in hun tv-toestel zitten.

 50. Het grootste wonder was niet dat de mens op de maan liep, maar het grootste wonder was toen God door Christus Jezus op aarde liep.

 51. Ik geloof dat het echt is gebeurd hoor ! dit kan men niet zomaar faken, trouwens de NASA heeft nu al plannen voor een effectieve maanbasis te bouwen op de maan om praktische redenen , de maanbasis kan men vanuit de aarde beter bevoorraden, en zo kan men gemakkelijker de verdere ruimte inreizen. Shalom

Comments are closed.