30 jaar na dato: Viel de Muur in Berlijn in werkelijkheid de andere kant op?

Afbeelding: (2).

—————————————————————————————————————————————–

In Duitsland en West Europa worden media en publieke opinie volledig gevormd en gemanipuleerd door de geest van de Stasi

—————————————————————————————————————————————–

De Val van de Muur in Berlijn, die het einde van het IJzeren Gordijn en Warschau Pact inluidde, was gisteren precies 30 jaar geleden. De ‘Wiedervereinigung’ wordt sindsdien als een van de heugelijkste momenten in de Duitse geschiedenis gevierd. Maar kan het zo zijn dat de Muur in werkelijkheid ‘de andere kant’ opviel, en Oost Duitsland niet in West opging, maar andersom? Op het eerste gezicht lijkt dat vergezocht, maar als we naar de feiten en ontwikkelingen kijken, dan lijkt het verenigde Duitsland in veel opzichten inmiddels meer op de voormalige DDR dan op de Bondsrepubliek tot 1989.

Volgens de rechts-conservatieve Duitse journalist en blogger Michael Mannheimer, die op 9 november 1989 persoonlijk aanwezig was bij de Val van de Muur, is eigenlijk alleen links nog blij met die historische gebeurtenis. ‘Want op zijn laatst sinds de machtsgreep van (ex-Stasi informant) Angela Merkel 14 jaar geleden (in werkelijkheid al lang daarvoor) begon het Duitsland zoals wij West-Duitsers dat kenden te veranderen,’ schrijft hij. ‘Plotseling werd zogenaamd racisme en neonazisme een dagelijks onderwerp van gesprek. Vrijwel niemand kon vermoeden dat toen al, op de eerste dag van de Wiedervereinigung, de toenmalige chef van de opvolger van de SED, de PDS, Gregor Gysi, de ‘strijd tegen rechts’ opende.’

‘Wie de DDR niet kent zal er geen benul van hebben dat de Stasi wereldleider was in de politieke ontwrichting van de (klassen)vijand.’ Ze hadden daar zelfs een grote speciale afdeling voor. ‘En de Stasi was net als de SED-politici vanaf de eerste dag actief om hun beste ontwrichtingstactieken te gebruiken om de grote BRD (West Duitsland) in de kleine DDR in te lijven. Alleen fantasten zullen tegenspreken dat hen dat met de geniale coup om Merkel in de CDU te plaatsen uiteindelijk ook is gelukt.’

Jonge Duitsers geïndoctrineerd door linkse heropvoeders

Een van de ontwrichtende aspecten die de afgelopen 40 jaar bijzonder goed zijn gelukt is de indoctrinatie van jonge Duitsers met het idee dat zij tot een van nature slecht en boosaardig volk horen. Op scholen wordt zo ongeveer de hele Duitse geschiedenis gereduceerd tot de 12 verschrikkelijke jaren waarin Hitlers Nazi’s aan de macht waren.

De linksradicale politieke en maatschappelijke activisten uit de jaren ’60 en ’70 zijn net als in Nederland als moderne ‘heropvoeders’ geïnfiltreerd in alle media- en bestuurslagen, waardoor de nieuw verworven ‘burgerlijke vrijheid’ van het ‘Wirtschaftswunder’ na de Tweede Wereldoorlog inmiddels weer stilletjes is verdwenen. De Duitse en West-Europese samenleving is anno 2019 scherp verdeeld in ‘politiek correct’, de zogenaamde ‘echte Democraten’, en een veel kleinere groep ‘dissidenten’ die zich tegen de heersende linksgroenliberale meningenterreur verzet, en om die reden steevast in extreemrechtse, neonazistische of fascistische hoek wordt gezet.

Geest van de Stasi controleert de media en publieke opinie

In het verenigde Duitsland is de geest van de Oost Duitse Stasi weer alom tegenwoordig. Wie de ‘verkeerde’ mening uit en kritiek heeft op het (massa immigratie, EU- en klimaat-) beleid van Berlijn wordt met hoge boetes bedreigd en/of met naam, toenaam en adres op het internet gezet en te schande gemaakt. Dat lot treft zowel bloggers als professionele journalisten. Aanslagen op hen worden door de media gebagatelliseerd tot ‘incidenten’ of ‘ruzies’. Docenten en zelfs professoren  die weigeren mee te doen met de media- en overheidspropaganda worden geboycot  of ontslagen, en vaak openlijk aan de schandpaal genageld.

Omgekeerd wordt iedere vorm van kritiek en verzet tegen links sterk uitvergroot en overtrokken, en steevast als ‘racistisch’, ‘gewelddadig’ en zelfs ‘moorddadig’ omschreven. De ooit zo geroemde tolerantie en consensus is vervangen door intolerante haat, die de samenleving uit elkaar dreigt te scheuren.

‘De huidige internationale socialisten doen zich voor als ‘Gutmenschen’ die het gelukt is om zich te bevrijden van de fascistische erfenis van onze natie,’ vervolgt Mannheimer. ‘Daarmee lijken ze erin geslaagd alle ‘linksen’ als ‘Gutmenschen’ neer te zetten, en alle niet-linksen als de nieuwe fascisten.’

‘Tegenwoordig worden de feiten volledig verdraaid, en is alles wat Duitsland als ‘Vaderland’ wil behouden, wat een gezond patriottisme heeft en het Duitse volk, zijn traditionele waarden , zijn etnische identiteit en een sociaal verantwoordelijk economisch beleid wil dienen, ‘rechtsradicaal’.’ Daarom vierde ‘links’ gisteren de herdenking ongegeneerd mee, omdat zij ‘de grootste profiteurs van de Val van de Muur zijn.’

De bewakingsstaat floreert weer

Mannheimer: ‘Vroeger streden de mensen (in de DDR) vooral voor meer vrijheid van meningsuiting, en niet zozeer voor meer geld. Vandaag strijden we eerder voor meer geld –bezittingen in plaats van ideologische waarden- en zien we niet dat onze meningsvorming wordt gemanipuleerd.’

Uit de ternauwernood geredde Stasi archieven bleek dat de monstrueus grote geheime dienst ook zeer actief was in West Duitsland. De schrikbarende terreur die uit de dossiers naar voren kwam dwingt ons er volgens de journalist toe om ons voor een staatssysteem in te zetten dat niet uit is op een alomvattend totaal controlesysteem, waarin andersdenkenden op allerlei manieren worden vervolgd. ‘Maar helaas ziet de werkelijkheid er anders uit. De bewakingsstaat floreert, ondersteund met de modernste technologie.’

DDR was een meedogenloze onrechtstaat

Het lijkt erop dat de herinnering aan de DDR vooral berust op folklore (denk aan de oude Trabantjes, waar er her en der nog een paar van rijden), en mensen amper meer een onderbouwd antwoord kunnen geven als iemand beweert dat het leven in het oude Oost Duitsland zo slecht nog niet was. ‘Maar laten we op zijn minst een duidelijk beeld van de DDR proberen neer te zetten:

* Een systeem, dat alleen ogenschijnlijk iedereen met rust liet die zonder te klagen meedeed;

* Een systeem, dat meedogenloos optrad tegen de minste geringste tegenspraak;

* Een systeem, dat genadeloos was tegen iedereen die openlijk zei wat hen niet beviel aan de staat;

* Een systeem dat duidelijke tekenen van achtervolgingswaan vertoonde;

* Een systeem dat zijn eigen burgers niet vertrouwde;

* Een systeem dat het woord ‘democratisch’ op spottende wijze in zijn naam droeg.’

We moeten ons daarom altijd blijven herinneren dat de DDR een ‘onrechtstaat’ was, betuigt Mannheimer. ‘Werkelijk ieder ‘recht’ in dit systeem kon worden verbogen, ontkend, misbruikt, of bestond helemaal niet.’ Iedereen kon op ieder moment zonder opgaaf van redenen slachtoffer van dat onrechtsysteem worden.

Als voorbeeld dat in het verenigde Duitsland een vergelijkbaar onrechtsysteem aan het ontstaan is, noemt hij de voorzitter van de (SED) Linke, Katja Kipping, die onlangs opriep tot een ‘opstand der fatsoenlijken’ tegen ‘het demagogische gif’ van de vrijheidspartij AfD, en verder tegen alles wat ‘rechts’ is.

Mannheimer: ‘Mevrouw Kipping, de echte ‘opstand der fatsoenlijken’ vond 30 jaar geleden plaats, toen met mensen van uw soort werd afgerekend. Wat geeft u de brutaliteit om nu over ‘fatsoenlijken’ te praten, terwijl velen in uw partij niet één keer de misdaden van het voormalige onderdrukkingsregime wilden erkennen?’

Links eist alweer een nieuw Duitsland (en nieuw Europa)

’30 jaar na de Val van de Muur, en links eist alweer een nieuw Duitsland.’ Voorbeeld: Die Linke in Nordrhein-Westfalen wil katholieke feestdagen uit de schoolagenda’s schrappen, omdat die ‘discriminerend’ zouden zijn tegen het almaar groter wordende aantal moslim scholieren. ’30 jaar na de Val van de Muur zouden de ontwikkelingen in ons land ons moeten beangstigen. Links verovert het land. De DDR viert vrolijk zijn wederopstanding.’

‘De staat gaat alles bepalen, en doodt daarmee ieder individueel initiatief. Opvoeding en onderwijs, ziektekostenverzekering en pensioen – de staat zorgt ervoor. Na 30 jaar is er niets veranderd: ons wordt voorgeschreven wat te doen en wat te laten.’

Ondertussen zien we dat het socialisme, de ideologie die wereldwijd –op de islam na- het grootste aantal slachtoffers van genocides op zijn naam heeft staan (130 miljoen doden in één enkele eeuw), in het hele Westen weer ‘salonfähig’ is geworden.

Overal waar links –of dat nu linksrood (communistisch), linksgroen, linksliberaal, links-sociaaldemocratisch of links-christendemocratisch is- aan de macht komt, wordt al snel alles losgelaten of verboden waar ze zolang actie voor hebben gevoerd, en waarmee ze de massa achter zich wisten te krijgen. Zo stond links jarenlang aan het voorfront van de rechten voor vrouwen, het feminisme, maar is die strijd inmiddels volkomen omgedraaid in het omarmen van de islam, waardoor dat recht inmiddels het ‘recht’ van vrouwen is geworden om door die religieuze ideologie gediscrimineerd en onderdrukt te worden.

‘Overwonnen gewaande dictatuur leeft weer op’

‘De dictatuur, waarvan u dacht dat deze was overwonnen, leeft stapsgewijs weer op, en functioneert  volgens dezelfde gezags- en wanbeheerregels in ons land, waarvan velen nog denken dat het democratisch is. Maar links is de facto allang aan de macht. Ze beheersen onbedreigd de publieke opinie (media), en daarmee het denken en stemmen van een groot deel van het volk. Ze hebben daardoor de macht om iedereen, tot aan presidenten, premiers en toppolitici toen, aan de virtuele guillotine op te hangen en te vernietigen.’

Zo wordt het volk door het linkse establishment voorgelogen over hun ware doelstellingen. Ze bezitten een absoluut, onbeperkt informatie monopolie. Zij bepalen welke berichten wanneer, waar, hoe en met welke interpretatie u te lezen en te horen krijgt. Met behulp van onvervalste propaganda en regelrechte leugens wordt iedereen in één bepaalde linkse ideologische richting gestuurd.

Weinig reden om te feesten: nieuwe DDR is volop in oprichting

‘Europa is verre van een eenheid, vrede is er niet, en de ‘sociale markteconomie’ is noch sociaal, noch vrij. De ‘krachten van de markt’ zijn door duizenden voorschriften, verordeningen, en wetten (CO2, stikstof, EU, etc.etc.) zo ingeperkt, dat grote concerns bijna ongecontroleerd het MKB verslinden en verstikken. Innovatieve krachten verlaten het land, omdat ze in andere staten (buiten de EU) vrijer kunnen onderzoeken en ontwikkelen. Taal en onderwijs zakken af en raken in verval.’ Een zorgwekkende samenvatting, die ook naadloos op Nederland van toepassing is.

De toekomst ziet er dan ook somber uit, vindt Mannheimer. Door de grenzen te openen voor iedereen die maar komen wil (‘dit land is van ons allemaal’), ook voor degenen die een onze samenleving vijandige ideologie aanhangen, polariseert de samenleving steeds verder. Ook de christelijke kerken verzaken hierin, en buigen voor een religie die het vuur en het zwaard tegen hen en tegen alle ongelovigen predikt, en overal waar het binnenkomt en aan de macht komt grote ellende en onschuldig bloedvergieten veroorzaakt.

’30 jaar na de Val van de Muur – en Karl Marx leeft. Dappere DDR burgers hebben tegen de staat gedemonstreerd, keerden zich tegen Karl Marx – en hebben Karl Marx gekregen. Tal van pleinen en straten zijn naar hem vernoemd, en er werden monumenten voor hem opgericht. In het nieuwe, verenigde Duitsland is dat niet gedaan voor zijn critici. Naar hen zijn geen straten vernoemd, voor hen zijn er geen gedenktekens gekomen.’

De Val van de Muur was weliswaar ‘een geschenk voor onze natie’, besluit Mannheimer, maar omdat over de echte helden nooit meer gesproken wordt –degenen die hun leven waagden en gaven in hun strijd tegen het DDR regime-, en er juist een nieuwe DDR volop in vorming is –niet alleen in Duitsland, maar in de hele EU-, is er 30 jaar later weinig reden om te feesten.

 

Xander

gebaseerd op (1) Michael-Mannheimer
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

Zie ook o.a.:

01-09: Oud DDR activiste over hetze tegen AfD: ‘Met democratie heeft dit niets meer te maken’ (/ ‘Duitsland is door de Wiedervereinigung, die in werkelijkheid een vijandige overname van de West-Duitse Bondsrepubliek door de DDR was, een socialistische bananenrepubliek geworden’)
09-08: Stasi censuur effectief: Twee derde Duitsers zegt bang te zijn om voor eigen mening uit te komen (Slechts 18% antwoordt met ‘ja’ op de vraag of er nog vrijheid van meningsuiting is)
05-12: Oud SPD deelburgemeester Berlijn over migratiepact: Politici hebben niets geleerd van ondergang DDR (‘/ Dit migratiepact is eenzijdig, belooft migranten veel en lokt ze hierheen’)

Op oud Xandernieuws.punt.nl:

2018:

10-10: Linksgroene Duitse politicus pleit voor concentratiekampen voor rechtsen
22-09: Oud verzetsleider DDR ziet steeds meer overeenkomsten met huidige tijd
18-08: (/ Is de linkse internetcensuur de opmaat voor de uiteindelijke terugkeer van ‘heropvoedingcentra’ voor conservatieven?)
14-02: Westerse staatspropaganda verdringt via media onze vrijheid van meningsuiting 
06-02: ‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media
22-01: ‘Het Vierde Reich grijpt in: Eerste critici van regime Merkel gearresteerd’

2017:
01-05: Welt journalist: Beleid Angela Merkel is late wraak van DDR op West Duitsland

2016:
28-07: Angela Merkel laat deze ex-Stasi spion het vrije internet terroriseren (/ Door Berlijn ingeschakelde Amadeu Antonio Stiftung streeft naar blanke ontvolking en totale bezetting Duitsland en Europa door de islam)
28-04: Zo bouwt Angela Merkel Duitsland en Europa om tot een nieuwe DDR

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

25

 1. Een heel goed artikel, respect Xander.
  Ik ben in 1970 geboren in de DDR en er opgegroeid, woon sinds 1992 in Nederland.
  Wat Xander schrijft geeft exact weer wat ik van een afstand hoor, observeer en voel.
  Er is niets veranderd, en veel Duitsers willen dit niet zien, laten zich als makke schapen naar de slachtbank voeren.
  Zoals Heinrich Heine ooit schreef “Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht”…

 2. @ Joris Driepinter
  Het klopt inderdaad wat u schreef. Het lijkt de razzia wel.
  Je mag zelf niet meer beoordelen wat je in je huis, tuin of garage hebt.
  Dat soort ambtenaren zitten eigenlijk iedereen op de nek. Mens onwaardig.

 3. Beste @Wachter en @Günter. Dank voor uw aanvullende reacties. [Psalm2]

  Een boek dat u beiden zal interesseren en nu wel heel actueel wordt:
  De Vierde Wereldoorlog – van Pieter Siebelt. 17 nov. 2001 –

  De Vierde Wereldoorlog. Hoe meer het wereldsysteem zich samenbalt om uiteindelijk één netwerk te worden, des te meer kwetsbare plekken …

  Meer info in De Groene Amsterdammer
  https://www.groene.nl

 4. Vlokje, een vreemd verhaal. Terwijl de hele wereld in euforie was, was de Nederlandse legerleiding blijkbaar van mening dat de 3e wereldoorlog zou uitbreken.

 5. Over Stasi gesproken; je zou eens de complete Participatie-wet moeten lezen… dan zie je dus eigenlijk dat mensen die onder deze wet vallen, de oude bijstandsgerechtigden, officieel geen enkele vrijheid meer hebben…

  De Stasi, tegenwoordig Sociale Dienst genoemd, kan en mag wettelijk je woning betreden, elke kamer van je woning betreden, je keukenkastjes inzien en ja zelfs de slipjes in je kast tellen… je mag weigeren, maar dat kán gevolgen voor je inkomen hebben… let daarbij op het woord kán… (en zal dus ook gebeuren om geld binnen te halen/houden).

  Kortom; welke vrijheid hebben deze mensen ?
  Het is dan ook niet voor niets zo, dat ouderen de ambtenaren van de Sociale Diensten betitelen als Stasi

 6. Inderdaad econoom
  Wij waren jong, in een ander land en niet in het nieuws geïnteresseerd
  Tot iemand avonds laat op de kamer kwam en zei dat we radio luisteren moesten

  Het enige wat we wisten was dat de Oost blokkers de muur plat liepen en er een volkstam onze kan op kwam, volgens mij een donderdagavond
  Tot na het weekend Uitgaans verbod, niet met thuis mogen bellen, dag erop (vrijdag)moesten we de hele dag op de kamers wachten, chauffeurs die moest controleren op hun 4 tonner afgetankt was, in weekend vrij maar verbod op burger kleding, in het weekend liep we dus verplicht in onze militaire kloffie, in inclusief met kistjes aan .
  militaire tehuizen waren buiten de kazerne terrein dus verboden terrein , dus heel het weekend bij het gebouw of op de kamer blijven, puur verveling en peentjes zweten

  En de meesten gezichten stonden op donderbui, en ik hoop nooit meer zo deprimerende sfeer mee te maken

 7. Xander, chapeau!!

  Een briljant artikel. Het geeft de strategische situatie en transformatie weer vanuit de combinatie van kapitalistische, kartelistische, globalistische en socialistisch-marxistisch-leninistische agenda’s.

  Burgers en midden- en kleinbedrijven kunnen verrekken en uitgekleed worden.

  Democratie is een theater tegen o.a. de belangen van burgers en midden- en kleinbedrijven.

  Het pure fascisme heeft met de Europese Unie een giga greep naar de totale macht gerealiseerd.

  Mussolini zei het al: fascisme kan beter corporatisme genoemd worden.

  Het Derde Rijk van Adolf Hitler heeft zich getransformeerd tot het Vierde Rijk van de opdrachtgevers en financiers van Adolf Hitler. Er is helemaal niets veranderd en het bloedbad van Wereldoorlog 1 en 2 dreigt zich heden in de 21-ste eeuw te herhalen, tenzij ………….

  Nu zullen de bevolkingen moeten opstaan en leger en politie zich naast de bevolkingen moeten opstellen naast de bevolkingen.

  Dit is een korte analyse van de uiterst bedreigende situatie waarin de Europese nationale staten zich bevinden.,

 8. @Didier: 11:27 am. Inderdaad Didier, die onderhandelingen waren niet toevallig naar mijn mening. En het klopt ook, dat Gorbatsjov, Europa gewaarschuwd heeft wat het oprichten van de EU betrof. Maar…luisteren wilde men niet, het is gewoon boze opzet geweest. De EU zal ons aan de afgrond brengen.

 9. De val van de muur had maar één gevolg: toevloed van vluchtelingen en migranten . shalom

 10. Op 8 december 1991 werd de grote unie in het oosten (de Sovjet-Unie) officieel opgedoekt door de Russische president Jeltsin en zijn Oekraïense en Wit-Russische collega’s (het was dus geen ‘implosie’). De dag erna, op 9 december, begonnen in Maastricht de onderhandelingen over de oprichting van een grote unie in het westen (de Europese Unie). Toeval, of het werk van een onzichtbare regisseur? Gorbatsjov zegt nu dat de EU steeds meer begint te lijken op de vroegere USSR…

 11. Vlokje, als jullie zo bang waren, dan betekent dat dat jullie slecht op de hoogte waren van wat er toen in het Oostblok gaande was. Dat stond namelijk op instorten. In Polen waren al halfvrije verkiezingen geweest. Hongarije had het ijzeren gordijn al gesloopt. En Gorbatsjow had Honnecker al gewaarschuwd dat er het nodige moest gaan veranderen in de DDR.

 12. Vlokje, die auto’s heetten trabant (En niet trawant) en wartburg (en niet warburg). Een trabant is een komeet in het Duits. De wartburg is een berg in de voormalige DDR.

 13. @ Ramshoorn: 8:10 pm, op 10/11. Sluit mij volledig aan bij uw reactie.

  @Günter: 8:51 pm, op 10/11. Sluit mij ook aan bij deze reactie.

 14. November 1989 zat ik net 5 maanden in mijn militaire dienst plicht en was net 5 weken in Seedorf Duitsland gelegerd

  Die weekend na de trabanten uittocht hadden we uitgaans verbod en mochten niet van het kazerne terrein
  Aan het hek van de kazerne hebben we honderden trawanten en warburgjes voorbij zien komen.

  god, wat hebben gebeden en geknepen dat dit geen Russische truc was, en dat tanks en soldaten de vluchtelingen niet terug zouden halen, en daarbij het westen ook even overlopen, zo was de stemming bij ons
  Echt waar sommige jongens hadden het niet meer + geondertekene echt een paar dagen nagelbijten

 15. Goed artikel,dank! Het is idd triest te zien dat links, of hoe je ze ook noemen wilt, zich overal heeft ingegraven. In de gehele overheid en met name in het onderwijs. De jeugd van nu kent de ware DDR niet, kent Nederland niet zonder moslims, EU, euro, noem maar op. Dan heb je Frans Timmermans die net als alle linkse politici onbeschaamd leugens verkondigt waarvan hij weet dat de jongere generaties geen idee hebben en vanwege zeer gebrekkig, links georienteerd onderwijs, niet bij machte zijn, zijn woorden in twijfel te trekken. Het is het bewijs van een kwaadaardige schaamteloosheid op nazi propaganda niveau.
  Mijn dochter is student en woont in Den Haag. Ze was blij dat er vandaag in het zwembad geen moslims aanwezig waren en dat de buurt waar ze in de avond op dansles als ‘redelijk’ veilig inschat. Dit is het Nederland van nu. Onherkenbaar verandert sinds mijn jeugd. Tranen in m’n ogen.

 16. @ Ramshoorn 10/11/2019 om 8:10 pm
  Goed geschreven! U vergat nog iets:
  https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-de-nederlandse-overheid-een-syrische-terreurbeweging-faciliteerde~bd73dd6e/

  Daarbij: wrede moorden op talloze ongeboren kinderen, daarentegen verregaande rechten, bescherming en ondersteuning voor de grootste misdadigers, voorts homo-huwelijken, U.W.V.-dieverijen, islamisering en zo nog 100 of meer onderwerpen.
  Dit is het Nederlandse volk in algemeenheid (dus zeker niet alles en ieder) nu.
  Niets meer tegen te doen.

  Psalm 2:
  “… Gij zult hen is stukken slaan als een pottenbakkersvat. …”
  Openb. 16:6
  “… zij zijn het waardig.”

 17. “In Duitsland en West Europa worden media en publieke opinie volledig gevormd en gemanipuleerd door de geest van de Stasi.”
  En wat te denken van de verplichting voor de Duitsers om de “Siegergeschichtsschreibung” te waarborgen.(het 2 + 4 verdrag 1990)
  m.a.w. de overwinnaar ging de Stasi voor!

 18. D.D.R. Is een afkorting van het Russische “ Davoi.Davoi.Rabote.” Vertaalt snel ,snel,werken.
  Ontworpen gedurende de oorlog samen met duitse communisten en socialisten die gevlucht waren voor Hitler.
  De officiele benaming “ deutsche democratische partij ” is de facade voor onze naive westerse politicie.
  Het is onmogelijk het actuele artikel van xander op zijn juiste waarde in te schatten , voor deze die de leefomstandigheden, In de communistische landen, niet gekend , meegemaakt of langdurig kunnen observeren hebben.
  Het artikel is een juiste weergave van de strategie die een lange termijn politiek inhoud.
  Wij gaan naar een mieren gemeenschap.
  De nieuwe baas van de europese centrale bank heeft het duidelijk geformuleerd.
  Wees tevreden dat ge werk hebt . Als er geen werk is, wordt het niet werkloon maar aanwezigheidsloon.
  Dat is toch wat er zal gebeuren als wij het basis loon krijgen waarover gesproken wordt.
  Het eindresultaat van dat alles is ARMOEDE zoals er zich weinig het kunnen voorstellen, met alle gevolgen van dien.

 19. Een goed stuk. Maar helaas…Wie niet van de geschiedenis leert – moet haar overdoen!!!

  Alle politieke [Marx en Engels] en kerkelijke systemen/partijen [Pausdom, Wereldraad van kerken, CDA, CU, SGP hebben tot nu toe gefaald en worden door wakkere burgers massaal weggehoond vanwege hun struisvogelpolitiek.

  Wie gaat er nog naar de stembus als de democratie met voeten wordt getreden? Twee keer is er al een Referendum in de prullenbak beland: Nederland 2005 stemde met grote meerderheid 62% tegen de Europese Grondwet, EU-Vlag en EU volkslied!!! Ik ook!!!

  En nog een keer in 2015 tegen het Associatieverdrag met Oekraïne!!!

  Het ergst is dat Ned. burgers en politici toelieten dat de de machtige God van de Bijbel met Zijn Tien Geboden [Exodus 19 en 20] en de Bergrede van Jeshua [Mattheus 5-7] tot zwijgen gebracht werden. Hoe dan? In december 2014 verdween de Statenbijbel van 1637 bijna stilzwijgend uit de Tweede Kamer! Hoe durfden ze!

  Wat was het gevolg? In 2015 werd een moslima Voorzitter van de Tweede Kamer! De Paus en de Wereldraad van kerken vrienden van de Islam lachten in hun vuistje. Maar…wie het laatst lacht? Zie Psalm 2.

  Nederland is daarna al spoedig in een vrije val geraakt. Politici, Burgemeesters, Wethouders Raadsleden worden dagelijks bedreigd en beschermd. Joden durven niet meer openlijk hun keppel op straat te dragen. Joodse scholen en Synagogen staan wegens moslim-geweld onder permanente bescherming!

  Vrije meningsuiting in Media staat op de toch! Vaccinatie-dwang, Orgaan-donatie, enz. Pil van Drion, legale Abortus…? Wat zal ons nageslacht over ons en deze gewelddadige tijd schrijven?

  Nog meer ellende: Pensioenen staan al jaren op de tocht – Justitie, Het Onderwijs, Ziekenhuizen, Jeugdzorg, Verpleeghuizen, Politie, Brandweer, Bibliotheken trekken aan de noodrem: Zo kan het niet langer!

  Nederland is een maffia narcotica staat aan het worden. De Overheid verdient er miljarden aan! Maar…Hoeveel moorden/branden werden er dit jaar al gepleegd? Wie durft ’s avonds nog de deur open te doen of uit te gaan om geld te pinnen?

  Hoeveel pin-automaten werden er al niet opgeblazen, hoeveel daders werden er opgepakt en berecht? Hoeveel burgers met hun kinderen werden daardoor al de dupe en moesten hun huis uit wegens verwoesting?

  Wie doet er nog open als er gebeld wordt? Kinderen vanaf 12 jaar zijn al verslaafd aan drank, verkopen drugs en vergokken de bankrekening van hun ouders. De Overheid? Die staat erbij en kijkt ernaar en doet vervolgens Niks – Nada!!!

 20. ‘heel’ Duitsland viert een feest, waarvoor een feest …. . Ik begrijp er niets van. in het voormalig Oost-Duitsland is het nog steeds eb , in het westelijke deel is het (nog) altijd vloed. De onderlinge verschillen zijn op diverse aspecten nog enorm ; op economisch – en politiek – gebied. Op de Duitse TV kanalen laten ze op een typische Duitse manier zien ( hast du was, bist du was) und im grossen ganzen ist das noch immer so. Verdammt noch mal . In de afgelopen 30 jaar, net zoals de doelstellingen van Brussel, zijn er geen steekhoudende successen geboekt. In de arrogantie van het westen verzuipt het oosten. Deze arrogantie weerspiegelt zich het huidige politieke én economische spectrum, Deutschland, Deutschland ueber alles ist mittlerweile vergangenheit….
  …. in het oosten blijft het nog eb, in het westen is het nog altijd vloed ….

 21. Ik denk dat het een omgekeerde revolutie was. En vooral een stille. Hier werd met succes het paard van Troje toegepast. Iedereen dacht dat het communistische Oosten de westerse vrijheid omarmde. Maar het omgekeerde was waar: Het communisme kwam als een wolf in schaapkleren naar het westen toe. En iedereen, zowel in het Oosten als in het Westen, werd om de tuin geleid.

 22. Geheel met het artikel eens. En de EU is ook niet meer of minder dan een communistisch wangedrocht.

 23. “DDR was een meedogenloze onrechtstaat”‘
  Op het artikel onder deze kop wil ik wel reageren.
  Wat is het verschil met nu in Nederland? Als er een referendum wordt gehouden wordt dit straal genegeerd. Dus zeg maar dag met je handjes tegen die zogenaamde democratie.
  Ondanks het fervente liegen van Rutte is hij nog steeds aan de macht. En dan durft hij Assad ‘verschrikkelijk’ te noemen (alle valse vlaggen en witte helmen die gifgasaanvallen uitvoeren met steun van Rutte moeten in de schoenen van Assad geschoven worden) , maar als Rutte op burgers laat schieten is hij blijkbaar dement en lijd aan geheugenverlies als hij daarop betrapt wordt. Maar hij mag wel eerste minister blijven. Een top dictator!
  Als je in de pas loopt met de regelgeving heb je niets te vrezen.
  Natuurlijk niet en dat geldt voor iedere vorm van samenleven.
  Een systeem dat zijn burgers niet vertrouwd.
  Waarom worden dan iedere handelingen van ons via het internet bekeken en opgeslagen en eventueel ge-mis-bruikt tegen jou als je niet de juiste mening uitdraagt van het huidige regime. Assange is daar het perfecte voorbeeld van.
  Ik zeg niet dat het leven in de DDR ideaal was, maar men wist wel waar men aan toe was. Vlak na de val van de muur ben ik in Berlijn en in Dresden geweest en inderdaad, de verschillen met het zogenaamde moderne westen waren erg groot, zeker op gebied van infrastructuur. De mensen hadden iets van ‘ lijdzaam toezien’ over zich en vertrouwden de ‘kapitalisten’ van het westen niet helemaal.
  Blijkt nu dus dat ze gelijk hadden want nu zitten ze allemaal in de schuldmolen en zijn er financieel echt niet op vooruit gegaan. Integendeel, 2 banen om 1 inkomen te creëren.

 24. Inderdaad, de vroegere DDR heeft weinig verschillen met de huidige EU. De EU is een getrouwe copie van de DDR. Antidemocratisch en totalitair. De geschiedenis leert dat de mens niets leert van de geschiedenis. Staat ons weer een inktzwarte (linkse) toekomst te verwachten? Voorbeelden genoeg uit het verleden.

Comments are closed.