2 jaar oud artikel bevestigd: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’

—————————————————————————————————————————————–

‘Sensor geprogrammeerd om na activatie door specifieke 5G frequentie hoge koorts en bloedingen (Marburg, Ebola) te veroorzaken met 88% tot 99% sterftekans’

—————————————————————————————————————————————–

Op 3 september 2020 informeerden we u dat DARPA (de technologische ontwikkelingstak van het Pentagon) en de Bill & Melinda Gates Foundation samenwerkten met het tech-bedrijf Profusa bij de ontwikkeling van een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel (stof vergelijkbaar met een zachte contactlens). Deze biosensor zou gelijktijdig met een vaccin kunnen worden geïnjecteerd en vlak onder de huid worden aangebracht, waar deze feitelijk met je lichaam samensmelt. De nanotech component zorgt ervoor dat via 5G alle informatie over jezelf, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd, en er ook externe opdrachten kunnen worden uitgevoerd. De aanwijzingen dat vaxxers inderdaad deze hydrogel biosensor in hun lichaam hebben gekregen stapelen zich op. Zodra deze sensor middels een speciale 5G frequentie wordt geactiveerd zullen de gevolgen vermoedelijk zeer ernstig zijn.

Uit ons artikel van 3-9-2020:

DefenseOne schreef in maart 2020 over deze hydrogel biosensor, die ‘met een injectienaald onder de huid wordt ingebracht’. Het bevat onder meer een speciaal ontworpen molecule die een fluorescent signaal naar buiten stuurt zodra het lichaam tegen een infectie begint te vechten. Het elektronische, aan (/ in) de huid bevestigde gedeelte detecteert dit signaal, en stuurt vervolgens een waarschuwing naar een arts, een website, of een overheidsinstantie. ‘Het is als een bloedlaboratorium op de huid die, nog voordat er andere symptomen zijn zoals hoesten, de reactie van het lichaam op ziekte kan oppikken.’

Het laat zich daarom niet moeilijk raden waarom deze sensor door de politieke elite van groot belang kan worden geacht voor de (zogenaamde) bestrijding van Covid-19. Iedereen die deze – niet meer te verwijderen – biosensor in zijn lichaam laat spuiten, zal bij de minste of geringste infectie door de overheid in quarantaine worden geplaatst en aan andere dwingende maatregelen kunnen worden onderworpen, zelfs als de persoon in kwestie totaal niet ziek is, noch daar enige verschijnselen van vertoont.

Biosensor monitort alle lichaamsfuncties en stuurt deze door via 5G

Door gebruik te maken van hydrogel zal de biosensor niet door het lichaam als indringer worden gezien en worden aangevallen, maar er juist mee integreren. Tevens kan de sensor volgens het bedrijf niet alleen infecties opsporen, maar ook het zuurstof- en glucose niveau in je bloed monitoren, net als je hormonenspiegel, je hartslag, je ademhaling, je lichaamstemperatuur, je seksleven, je emoties – kortom ALLES. Via 5G kan straks al deze informatie naar iedere medische en politieke autoriteit worden doorgestuurd…

Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem

De biosensor, die dus mogelijk al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins kan worden verwerkt, komt de verwezenlijking van het streven naar een transhumane mensheid, waarin iedereen totaal controleerbaar en zelfs stuurbaar is, heel dichtbij. De ‘nieuwe mens’, of de mens 2.0 zoals de tech-elite rond Bill Gates en Elon Musk die voor ogen heeft, zal tussen nu en 2025-2030 stapsgewijs in een soort cyborg worden veranderd, en een integraal – en daarom niet meer om keren – onderdeel van een wereldwijd digitaal controlesysteem worden, waarin persoonlijke vrijheden volledig zullen zijn verdwenen, en zelfs de vrije wil van de mens zal zijn afgepakt.

Niet voor niets noemen wij dit het systeem van ‘het Beest’. Voor het eerst in de geschiedenis is de technologie zo vergevorderd, dat de Bijbelse profetieën over het ’teken van het Beest’ volledig kunnen worden uitgevoerd en vervuld. (Zie hyperlinks onderaan).

‘Hydrogel sensors geprogrammeerd om hoge koorts te veroorzaken’

Gezien de enorme hoeveelheid matig tot slecht onderbouwde video’s en artikelen die er de afgelopen tijd over de Covid vaccins zijn verschenen, zijn we op deze site uitermate voorzichtig geworden met het brengen van nieuwe informatie hierover. Ook achter het gesprek tussen dr. Rashid A. Buttar en Maria Zeee, een internationaal bekend figuur in de alternatieve media, zouden vraagtekens kunnen worden geplaatst, ware het niet dat de verstrekte informatie overeenkomt met een aantoonbare en bevestigde technologische ontwikkeling waar we ruim 2 jaar geleden voor het eerst over hebben bericht.

Dr. Buttar, een al 32 jaar in kanker, autisme en hartstoornissen gespecialiseerde arts die is opgeleid in het Amerikaanse leger en al sinds 1999 in de clinch ligt met het medische systeem, vertelde eind september in een gesprek met Maria Zee dat hij van een special forces arts informatie heeft gekregen dat er inderdaad hydrogel biosensors in een onbekend aantal batches Covid-19 vaccins zijn gestopt. Deze sensor is volgens hem geprogrammeerd om na het ontvangen van een specifiek 5G signaal hoge koorts met bloedingen te veroorzaken, specifiek veroorzaakt door het Marburg en Ebola virus.

Dodelijke Pfizer lots en boostershots

Met de name de Pfizer injectie lots eindigend op -20A en -21A zijn dodelijk. Op iedere 20.000 doses van lot -20A zijn er 1700 tot 1900 ernstige bijwerkingen (/ tegenreacties) en doden geconstateerd. In het geval van lot -21A zijn dat er met 30 tot 70 een stuk minder.

Volgens dr. Buttar onderstreept dit het gelijk van dr. Michael Yeadon, de voormalige Pfizer VP die sinds de coronacrisis naam maakte met zijn zeer ernstige waarschuwingen tegen de Covid injecties, en die er eveneens op wees dat er grote opzettelijk gefabriceerde verschillen tussen de verschillende lots en batches zijn. Veel mensen zouden bij de eerste injectie(s) een onschuldige zoutoplossing hebben gekregen, omdat een te groot aantal zieken en doden na de eerste shot de mensen wantrouwig zou hebben gemaakt.

De vaxxers die bij prik 1 of 2 de dans zijn ontsprongen, worden alsnog geïnjecteerd (= feitelijk geïnfecteerd) met de boostershots. Op deze manier wordt het aantal slachtoffers verspreid over langere tijd, en zal het veel langer duren voordat het grotere publiek argwaan krijgt. En als dat eenmaal zover is, zal het voor miljoenen te laat zijn.

Spikes in voortplantingsorganen

Dr. Buttar wijst er verder op dat is aangetoond dat het spike proteïne binnen 24 tot 96 uur piekt in zowel de vrouwelijke als mannelijke voortplantingsorganen. ‘De reden is dat ze duidelijk gericht zijn op bevolkingscontrole, voortplantingscijfers, etc.etc..’

En als het spike proteïne piekt in de eierstokken en testikels, dan betekent dit dat dit ook voor het mRNA geldt. Dat codeert het lichaam immers voor de aanmaak van dat toxische spike proteïne. Ook dit is reeds in diverse onderzoeken geconstateerd, net als het bijzonder zorgwekkende gegeven dat het mRNA maandenlang in het lichaam actief kan blijven.

‘88% sterft na blootstelling’

Bovendien is er volgens hem ‘overweldigend bewijs dat er voor zover wij weten drie – maar waarschijnlijk meer – pathogenen’ in de nanotech hydrogel biosensors zijn gestopt. ‘Marburg is er een van. Het is de ziekteverwekker die hemorragische koorts en bloedingen uit de ogen, oren en in het hele lichaam veroorzaakt. Sterftecijfer na blootstelling is 88%.

Dat betekent dat als iemand op straat loopt en iemand tegenkomt die het heeft (= bij wie de sensor is geactiveerd, het virus is vrijgekomen en waarbij bloedingen optreden), er een 88% kans is dat je na blootstelling zult sterven.’

‘Maar dat is door blootstelling. Hier, in dit geval, is het in de hydrogel, dus zit het al in je lijf. Dan is de sterfte waarschijnlijk 99%.’ Naast Marburg zou ook ebola in de hydrogel sensor (of ‘capsule’) zijn verborgen.

Een van Buttars medestrijders is advocaat Todd Callender, die in contact staat met meer dan 500 Covid klokkenluiders. Callender zei in mei van dit jaar over bewijs te beschikken dat zodra een 18 GHz signaal één minuut lang wordt uitgezonden in een reeks van drie pulsen, de hydrogel (bestaande uit lipide nanodeeltjes) die rondom de pathogenen is aangebracht zal uitdijen, waardoor de dodelijk inhoud zal vrijkomen.

Om de lipide nanodeeltjes met hun dodelijke lading in de menselijke cel te kunnen laten doordringen, zouden er drie verschillende HIV proteïnen, inclusief het AD5 adjuvant, in de Covid vaccins zijn opgenomen. Dat zou gedaan zijn ‘om het immuunsysteem van mensen onklaar en onschadelijk te maken’, waarna de nanodeeltjes ongehinderd hun gang konden gaan ‘om het lichaam te herprogrammeren om synthetisch DNA te maken, in dit geval S-proteïnen genoemd.’

‘Dit onderdeel van de transhumane agenda is nu aan de beurt’

Al in 2014 werden er Microsoft en AT&T patenten uitgevaardigd en geperfectioneerd waarmee bepaalde data door de ‘menselijke vector’ (de huid, botten) kunnen worden getransporteerd. ‘Deze technologie is reeds in de lichamen gebracht van iedereen die de vaccins of boosters heeft genomen,’ waarschuwt dr. Buttar. ‘Dus nu kunnen ze zeggen: hé, je hebt onze gepatenteerde tech in je lichaam, wat ons toestaat om de data te bezitten die door onze technologie in jouw lichaam wordt uitgezonden.’

‘Dus dit onderdeel van de transhumane agenda is nu aan de beurt.’ In dit verband wijst hij ook op het feit ‘dat ze (in de toekomst) je gedachten kunnen horen en je kunnen vertellen waar je naartoe moet en voor hoelang, en als je dat niet doet je niet betaald krijgt. Ze weten alles van je bewegingen, alles over je gewoonten.’

Het 5G netwerk dat in hoog tempo wordt uitgerold maakt communicatie mogelijk met de diverse technologieën die in de lichamen van vaxxers zijn geïnjecteerd. Naast de genoemde nano biosensor zijn dat bijvoorbeeld ook zichzelf opbouwende nano structuren waar al de nodige foto’s en filmpjes van zijn verschenen.

Volgende plandemie aanstaande?

Advocaat Callender, die de verdediging van tal van aangeklaagde militairen die de Covid shots hebben geweigerd op zich heeft genomen, gelooft dat de volgende plandemie in gang zal worden gezet door het vrijkomende Marburg virus in de nanotech hydrosensor.

‘Als ze de knop omzetten (5G activatie), zullen er N-proteïnen vrijkomen, die ervoor zullen zorgen dat mensen het Marburg pathogeen zelf gaan aanmaken,’ net zoals dat met Covid is gebeurd.

De gigantische golf zieken en doden zal dan in zijn ogen worden aangegrepen om de ongevaccineerden in quarantaine kampen op te sluiten en gedwongen te ‘vaccineren’. Deze wereldwijde plandemie, die ontelbaar veel slachtoffers zal maken, zal dan worden aangegrepen voor het opheffen van onze laatste rechten en voor het opleggen absolute totalitaire controle, de ergste dictatuur die deze planeet ooit heeft gekend.’

Callender: ‘Als buitenlandse bezetters (World Economic Forum, World Health Organization, VN) substantiële overheidsfuncties overnemen, is je natie dood. Dat is op dit moment aan het gebeuren. We moeten ons land nu terugpakken van de verraders in onze eigen regering, of het is gebeurd met ons. Dan is het gebeurd met de menselijke soort.’ (1)

De vraag of het Covid injectieprogramma werkelijk op zo’n ongekend drama met misschien wel miljarden doden uitloopt, zal hoogstwaarschijnlijk al vanaf 2023 worden beantwoord.

 

Xander


(1) Zeee Media / Red Voice Media

Zie ook o.a.:

05-09: 5G completeert neurowapenplatform dat in 2011 werd aangekondigd en bijna voltooid is
03-04: Wordt deze brein aantastende parasiet in 1/3 mensheid actief door injecties, 5G en zwakker magnetisch veld?

2021:
23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd
13-12: Center for Biotech Information bevestigt in studie verband tussen 5G en Covid-19
02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ontdekking nanochips in Covid-19 vaxdoden
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
06-08: Pfizer document waarschuwt dat vaxxers gevaar kunnen vormen voor ongevaccineerde zwangeren en moeders ( / Pfizer erkent ‘shedden’ potentieel gevaarlijke ingeënte vaccinstoffen van persoon op persoon via adem en huidcontact)
01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
05-07: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in Pfizer vaccin
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd (/ Schokkende resultaten van wetenschappelijke studie naar honderden zwangere vrouwen: Na Covid vaccinatie 82% spontane abortussen in de eerste 20 weken zwangerschap)
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
08-06: Duitsland beperkt grondrecht lichamelijke integriteit en keurt uitademen spike proteïnen door gevaccineerden goed ( / ‘Shedden’ spike-proteïnen door gevaccineerden was vorig jaar al bekend bij Duitse overheid, maar werd voor het publiek verborgen gehouden)
06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen
04-06: Oprichter Moderna en utivinder mRNA technologie bevestigt dat gevaccineerden spike proteïnen verspreiden
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
29-04: Steeds meer berichten van ongevaccineerden die ziek worden na contact met gevaccineerden
09-04: Human Microbiology Institute: Covid vaccins kunnen ALS, Creutzfeld-Jakob en Alzheimer (/ Vaccinzombies’: Wordt de succesvolle serie ‘The Walking Dead’ de komende jaren op iets andere wijze realiteit?-)
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken

2020:
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op’
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven